Monk - talenty, specializace, spelly a příběh

http://media.wowfan.cz/blizzcon/11/mop-logo

Pro velikost informací budeme rozdělovat témata do menších podskupin. Nového obsahu bude opravdu hodně, proto jsme tuto sekci rozdělili na následující sekce:

Navigace[odstavec]

Příběh a ostatníZměny oproti Blizzconu

 • Monk nyní využívá energy v Brewmaster a Windwalker specu a manu v Mistweaver specu
 • Chi se nyní skládá jen ze světlé energie, temná byla odstraněna Monkové mají být classa, která používá své ability v rychlém sledu, místo toho, aby si Chi šetřila, je hráč pobízen, aby používal schopnosti, které vyžadují 1 nebo 2 Chi na rozdíl od rogun, které se snaží dosáhnout 5 combo pointů na Eviscerate
 • Monkové obdrželi mnoho unikátních animací, včetně melee souboje; jedna schopnost například monka obklopí zelenou bublinou, ve které levituje

Příběh (spoiler alert!!!)

 • Monkové byli ti, kteří přinesli Pandarenům naději na vymanění se z područí rasy Mogu skrze písně a příběhy
 • Zbraně byli u otroků zakázány a tak naučili své druhy, jak bojovat beze zbraně a pomocí světlé energie, zvané Chi
 • Když nastala chvíle pro revoluci, byli již všichni dobře vycvičeni k boji
 • Pandareni budou mít cutscénu s Aliancí a Hordou, kde se jim ukáže vůdce frakce a jejich povahy Horda: Garrosh je rozlícený, protože mu chybí flotila lodí, poté co použil podlahu před jeho trůnem pro plánování strategie námořní bitvy
 • Vyhrál několik bitev u pobřeží Tanarisu a Tol Baradu a tím si zajistil zásobovací cestu do Booty Bay
 • Nakonec uškrtí goblina, který přiběhne se zprávou, že tato loď byla potopena
 • Ignoruje rady, aby se zaměřil na budoucnost a ne na minulost a požaduje splacení dluhů od oblastí, nad kterými vládne
 • Je to dokonalá ukázka a předzvěst toho, co nás čeká v pozdějších patchích Aliance: Scéna u Aliance je mnohem klidnější, nacházíme se ve Varianově válečné místnosti
 • Generálové klidně analyzují situaci a rozhodnou se zachránit přeživší a náklad
 • Scéna končí epickým záběrem na vaší postavu, jak letí nad mořem v aliančním letadle
[odstavec]

TalentyLevel 15

 • Intuition: Vaše schopnost Roll nebude stát žádnou Chi. Tento efekt přestane na 15 vteřin po použití fungovat.
 • Celerity: Vaše schopnost Roll vás dokutálí dále a rychleji.
 • Momentum: Po každém použití Rollu dostanete 10% bonus k pohybu, stackuje se 3x.

Level 30

 • Mystery talent: Nedoděláno.
 • Ascendance: Zvýší maximální počet Chi o 1.
 • Jiny'u Cider: Instant, 1,5 minuty CD, Obnoví veškerou Chi.

Level 45

 • Deadly Reach: Vaše schopnost Paralysis je nyní použitelná ze vzdálenosti 40 yardů.
 • Charging Ox Wave: Stojí 1 Chi, 40 yd range, instant, iluze mocného vola vyběhne vstříc cíli a zastunuje všechny nepřátele po cestě. Když doběhne k cíli, všechny nepřátele v okolí 0 yardu odkopne dozadu.
 • Leg Sweep: Stojí 1 Chi, instant, 25 vteřin CD, shodí na zem nepřátele v 5 yardech a stunne je na 6 vteřin.

Level 60

 • Beguile: Jakmile je na vás zaútočeno, získáte bonus 3% k rychlosti pohybu a nepřítel - 3% pohybu, stackuje se 6x. Pokud jste zasáhnuti zezadu, generují se 2 stacky.
 • Dematerialize: Channeluje se, 45 vteřin CD, proměníte se v éter a nedostáváte na 3 vteřiny žádný damage.
 • Tiger's Lust: Melee, instant, 1 minuta CD, okamžitě zruší veškeré zpomalovací efekty a zvýší rychlost pohybu o 70% na 6 vteřin.

Level 75

 • Chi Bind: Instant, 1 minuta CD, sváže vás s nejbližší sochou, každý přítel nebo nepřítel dostane X healingu nebo Y damage.
 • Chi Sphere: Stojí 1 Chi, 60 yardů range, instant, 2 minuty CD, přivoláte kouli z Chi energie, udělující damage a healující všechny cíle ve své cestě dlouhé 60 yardů. Když je v pohybu, můžete jí zrušit, což způsobí X damage/healingu a zpomalí/ zrychlí všechny o 70% na 3 vteřiny co stojí v místě detonace.

Level 90

 • Ring of Peace: Instant, 2 minuty CD, vytvoří kolem vás svatyni, která vás chrání před vším pokud v ní stojíte, trvá 10 vteřin.
 • Rushing Jade Wind: 40 yardů range, instant, 2 minuty CD, obklopí váš cíl (ať už přátelský nebo nepřátelský) vířícím nefriově zabarveným tornádem, které způsobuje imunitu na damage a healing a přinese cíl před vás.
 • Chi Cocoon: Channeluje se, 2 minuty CD, obklopí váš cíl (ať už přátelský nebo nepřátelský) kokonem, čímž ho zaštítuje před veškerou damage a healingem a znemožní mu útok. Dělá X damage nepříteli a Y healingu příteli každou vteřinu po dobu 8 vteřin.
[odstavec]

Spelly • Crackling Jade Lightning
  • 600 many
  • 40 yd range
  • Channeluje se
  • Vychannelujete nefritově zabarvené blesky na cíl, udělující 2172 nature damage behěm 5.85 vteřiny. Pokud je cíl na melee range, pak ho blesky odhodí zpět. Tento efekt má 8 vteřin CD.
 • Detox
  • 520 many
  • 40 yd range
  • Instantní
  • 8 vteřin CD
  • Odstraní veškeré neduhy z přátelského cíle, čímž zruší veškeré poison a bleed efekty.
 • Disable
  • 10 energy
  • Melee range
  • Instantní
  • Zpomalí rychlost pohybu cíle o 25%, stackuje se 2x. Pokud použijete Disable na cíl, který má již 2 stacky, tak se stacky zruší a cíl bude zarootován na 8 vteřin.
 • Expel Harm
  • 400 many
  • Melee range
  • 10 vteřin CD
  • Instantně vyhealuje cíl za 11421 a 100% healingu udělí damage nejbližšímu nepříteli od cíle.
 • Grapple Weapon
  • 40 yd range
  • Instantní
  • 1 minuta CD
  • Vyhodíte oštěp s lanem směrem k cíli, který obmotá cílové zbraně nebo štít a přitáhne je k vám. Pokud jsou zbraně lepší, než co máte vy, zvýší se vám damage, healing nebo redukce damage.
 • Healing Sphere
  • 300 many
  • 40 yd range
  • 1.46 vteřin cast
  • Vytvoříte healovací kouli z mlhy na cílové umístění po dobu 30 vteřin. Pokud jí projde přítel, koule zmizí a healne ho za 4010. Můžete mít maximálně 3 aktivní koule.
 • Legacy od the Emperor
  • 40 yd range
  • Instantní
  • Proneste slova posledního císaře, čímž zvýšíte strength, agility a intellect o 5% všem v raidu / partě.
 • Meditation
  • Channeluje se
  • 3 minuty CD
  • Zredukujete veškerou damage o 99% a přesměruje veškeré damage spelly, které jsou mířeny na vaše spoluhráče v okolí 30 yardů na vás, trvá 10 vteřin. Pokud dostanete melee damage, efekt bude zrušen.
 • Paralysis
  • Melee Range
  • Instantní
  • 15 vteřin CD
  • Způsobíte, že svaly vašeho nepřítele ztuhnou a vyřadí ho z boje na 30 vteřin. Pokud spell použijete zezadu, doba trvání se zdvojnásobí. Jakákoliv damage efekt zruší.
 • Provoke
  • 40 yd range
  • Instantní
  • 8 vteřin CD
  • Vyprovokujete cíl a ten se k vám rozeběhne s 50% bonusem k rychlosti. Pokud je cílem kouzla Statue of the Black Ox (Socha černého vola), vyprovokujete všechny nepřátele v okolí 8 yardů od sochy.
 • Resuscitate
  • 40 yd range
  • 9.74 vteřin cast
  • Oživíte vašeho spoluhráče s 35% HP a many. Pokud je cíl na melee range, je cast o 50% rychlejší.
 • Roll
  • 50 energie
  • Uděláte kotrmelec, čímž se rychle přesunete kupředu.
 • Spear Hand
  • 30 energie
  • Melee range
  • Instantní
  • 30 vteřin CD
  • Vyžaduje Ox Stance, Tiger Stance
  • Udeříte cíl do krku, čímž přerušíte castění a zabráníte vycastění kouzla ze stejné školy po dobu 5 vteřin. Pokud cíl koukal směrem na vás, dostane silence na 5 vteřin.
 • Spinning Crane Kick
  • Začnete se otáčet dokola a kopat zároveň, čímž udělujete physical damage každou vteřinu všem nepřátelům v 8 yardech. Rychlost pohybu je během této doby zpomalena o 30%. Trvá 6 vteřin.
 • Touch of Death
  • 4 Chi
  • Melee Range
  • Instant
  • 1.5 minuty CD
  • Vyžaduje Ox Stance, Tiger Stance
  • Instantně zabije non PvP cíl, který má stejně nebo méně HP než vy.
 • Tiger Palm
  • Útok udělující 23 physical damage. Udělí navíc 12 damage pokud má cíl více jak 50% HP.
[odstavec]

BrewmasterZdatný rváč, který používá tekutá posilnění s nepředvídatelné pohyby k vyhnutí se damage a obraně svých nepřátel.
 • Avert Harm
  • Dostupné na levelu 48
  • 15 yd range
  • Instantní
  • 1 minuta CD
  • Vyžaduje Ox Stance
  • Redukujete příchozí damage všech spoluhráčů v okolí 10 yardů o 20% a polovinu ze zbývající damage přesměrujete na sebe, trvá 15 vteřin. Kouzlo zruší svůj efekt, pokud vám klesnou HP pod 10%.
 • Breath of Fire
  • 2 Chi
  • 40 yd range
  • Instantní
  • Vyžaduje Ox Stance
  • Šlehnete oheň na cíl a způsobíte 2385 damage. Ta se násobí s každým stackem Drunken Haze, který máte na cíli.
 • Brewmaster Training
  • Dostupné na levelu 82
  • Pasivní
  • Vaše dva spelly získají nové efekty:
  • Tiger Palm: Zvýší hodnotu příštího Guard spellu o 5%, trvá 30 vteřin.
  • Blackout Kick: Jakmile parryinete, příští Blackout Kick vás nestojí žádnou Force a může být použit na cíl bez ohledu na jejich HP.
 • Drunken Haze
  • Dostupné na levelu 22
  • 40 energy
  • 40 yd range
  • Instantní
  • Vyžaduje Ox Stance
  • Hodíte na cíl soudek nejlepšího piva, čímž zpomalíte všechny nepřátele v okolí 8 yardů o 15%. Tyto cíle mají navíc šanci 3%, že trefí místo vás sebe samotné za 5141 damage. Stackuje se 3x.
 • Elusive Ale
  • Dostupné na levelu 34
  • 1 Chi
  • Instantní
  • 45 vteřin CD
  • Vyžaduje Ox Stance
  • Zvýší šanci na dodge melee a ranged útoků o 50%, trvá 45 vteřin.
 • Guard
  • Dostupné na levelu 26
  • 3 Chi
  • Instantní
  • Vyžaduje Ox Stance
  • Absorbujete 38478 damage po dobu 8 vteřin. Pokud sami sebe healnete během tohoto efektu zvýšíte hodnotu Guardu o 30%.
 • Leer of the Ox
  • Dostupné na levelu 24
  • Instantní
  • 20 vteřin CD
  • Vyžaduje Ox Stance
  • Vaše Ox Statue podnítí v cíli nenávist a zpomalí ho o 50% a donutí ho na sochu zaútočit. Socha musí být 40 yardů od cíle. Vyžaduje aktivní Statue of the Ox.
 • Mastery: Drunken Brawler
  • Dostupné na levelu 80
  • Sníží damage taken spellu Stagger o 11.4% a zvýší efekt spellu Guard o 11.4%.
  • Každý bod mastery sníží další damage taken o 1.1% a zvýší Guard o 1.1%.
 • Recoil
  • Dostupné na levelu 56
  • Pokaždé když dodgenete, dostanete 5 Chi.
 • Shuffle
  • Dostupné na levelu 82
  • 2 Chi
  • Channeluje se
  • Vyžaduje Ox Stance
  • Potácíte se sem a tam a všechny melee útoky budou pod efektem kouzla Stagger. Při použití se nemůžete hýbat, útočit ani kouzlit.
 • Stagger
  • Instantní
  • Veškerá damage taken se rozpůlí, první půlku dostanete hned, druhou po 3 vteřinách.
 • Stane of the Drunken Ox
  • Dostupné na levelu 10
  • Sníží damage taken o 20% a zvýší šanci na efekt Stagger o 25%.
 • Summon Black Ox Statue
  • Dostupné na levelu 70
  • 40 yd range
  • 5.85 vteřiny cast
  • 3 minuty CD
  • Vyžaduje Ox Stance
  • Vyvolá Black Ox Statue na dané místo. Socha vydrží 10 minut a aktivní může být jen jedna.
  • Guard
   • Instantní
   • Spoluhráči mohou kliknout na sochu a tím získají absorb 128256 damage. Healing done od monka je zvýšen o 30% během doby, co má hráč Guard na sobě. Lze kliknout 10x.
[odstavec]

MistweaverHealer, který kombinuje tradiční bylinkářskou medicínu s pandarenskými bojovými schopnostmi.
 • Cherry Mana Tea
  • Dostupné na levelu 56
  • Channeluje se
  • Vyžaduje Serpent Stance
  • Za každé 3 Chi které použijete dostanete charge Mana Tea. Připoužití Mana Tea charge spotřebujete a za každý stack dostanete 5% maximální many zpět. Stackuje se až do 50 a při channelování se převede 1 charge za vteřinu.
 • Revival
  • Dostupné na levelu 78
  • 1400 many
  • 40 yd range
  • Instantní
  • 3 minuty CD
  • Vyžaduje Serpent Stance
  • Oživíte dočasně spoluhráče s 50% many a HP. Tento spell se nepočítá do limitu počtu combat ressů.
 • Chi Wave
  • Dostupné na levelu 7
  • 2 Chi
  • 40 yd range
  • Instantní
  • 20 vteřin CD
  • Vyžaduje Serpent Stance
  • Pomocí Chi udělíte 3843 damage nepříteli nebo 3843 healingu spoluhráči. Odraží se 5x do cílů v okolí 10 yardů.
 • Internal Medicine
  • Dostupné na levelu 20
  • Kouzlo Detox sundavá nyní i magic efekty.
 • Jasmine Force Tea
  • Dostupné na levelu 24
  • 0 many + 1200 za vteřinu
  • Channeluje se
  • Vyžaduje Serpent Stance
  • Regenerujete 1 Chi každé 2 vteřiny po dobu 6 vteřin.
 • Mastery: Gift of the Serpent
  • Dostupné na levelu 80
  • Máte 20.0% šanci když někoho healnete na vyvolání Solace Sphere blízko zraněného spoluhráče. Každý bod mastery zvyšuje šanci na přivolání o 3%
 • Renewing Mists
  • Dostupné na levelu 42
  • 400 many
  • 40 yd range
  • Instantní
  • Vyžaduje Serpent Stance
  • Obklopíte cíl léčivou mlhou, která obnovuje 1406 HP každých 0.97 vteřiny až 3 cílům v okolí 8 yardů. Renewing Mists cestuje od spoluhráče ke spoluhráči pokaždé když healne až X krát.
 • Soothing Mists
  • Dostupné na levelu 18
  • 200 many + 200 many za vteřinu
  • 40 yd range
  • Channeluje se
  • Healne cíl za 4995 během 7.80 vteřiny. Pokud je tento heal 100% efektivní, máte 25% šanci za vygererování 1 Chi.
 • Summon Jade Serpent Statue
  • Dostupné na levelu 70
  • 1200 many
  • 40 yd range
  • 4.87 vteřin cast
  • Vyžaduje Serpent Stance
  • Vyvolá nefritovou sochu hada na cílové umístění, který trvá 15 minut a monk může mít maximálně 2 sochy aktivní. Navíc můžou být aktivní nebo vyvolané pouze 2 sochy za combat.
 • Eminence (Passivní)
  • Pokud Monk udělí damage, lidé v okolí 20 yardů od Jade Serpent Statue budou healnuti 50% udělené damage.
  • Serpent's Salve: Po kliknutí na sochu bude hráč healnut za 3786, limit je 10 charge.
 • Surging Mists
  • Dostupné na levelu 34
  • 1000 many
  • 40 yd range
  • 1.46 vteřin cast
  • Vyžaduje Serpent Stance
  • Healne spoluhráče s nejnižšími HP v okolí 40 yardů za 12514. Pokud je tento spell použit při channelování Soothing Mists, stane se z něj instantní kouzlo a healne přednostně váš cíl a ne člověka s nižším počtem HP.
 • Stance of the Wise Serpent
  • Dostupné na levelu 10
  • Zvýší váš healing done o 20% a nahradí Chi manou. Veškeré dovednosti které stojí Chi budou stát manu.
 • Teachings of the Monastery
  • Dostupné na levelu 72
  • Pasivní schopnost, která zlepšuje následující kouzla:
  • Surging Mists: Pokud použijete Jab nebo Expel Harm, doba castění příštího Surging Mists se sníží o 50%, stackuje se 2x a efekt trvá 12 vteřin.
  • Expel Harm: Toto kouzlo nyní nemá CD.
  • Spinning Crane Kick: Když udělíte damage pomocí tohoto kouzla a jste v Stance of the Wise Serpent, healnete nejbližší spojence 100% damage, kterou udělíte.
 • Thunder Force Tea
  • Dostupné na levelu 66
  • 1 Chi
  • Instantní
  • Vyžaduje Serpent Stance
  • Síla čaje vás nakopne, čímž zvdojnásobí healing done příštího Surging Mist nebo Uplift kouzla zacastěného během 10 vteřin.
 • Uplift
  • Dostupné na levelu 62
  • 2 Chi
  • Instantní
  • Vyžaduje Serpent Stance
  • Instantně obnoví dobu trvání všech periodických efektů kouzla renewing Mists a healne je navíc za 3232.
[odstavec]

WindwalkerWindwalkeři jsou melee dps specializace pro monky, kteří používají údery pěstí, kopy a jiné bojové dovednosti a pohyby.
 • Afterlife
  • Dostupné na levelu 26
  • Pokaždé, když zabijete nepřítele, který vám dá zkušenosti nebo honor, máte 50% šanci na vyvolání Healing Sphere
  • Healing Sphere: Vytvoříte Healing Sphere z mlhy na cílové místo po dobu 30 vteřin. Pokud tím místem projde spojenec, bude healnut za 4801. Najednou můžou existovat pouze 3 Healing spheres.
 • Energizing Wine
  • Dostupné na levelu 34
  • Instantní
  • 1 minuta CD
  • Vyžaduje Tiger Stance
  • Regeneruje 60 energie během 6 vteřin, lze použít pouze v combatu.
 • Exploding Jade Blossom
  • Dostupné na levelu 48
  • 1 Chi
  • 30 yd range
  • Instantní
  • Vyžaduje Tiger Stance, Ox Stance
  • Udělíte 11254 physical damage prvnímu nepříteli před vámi v 30 yardech, čímž ho zároveň zarootujete na 2 vteřiny. Pokud spell poletí déle jak 10 yardů, damage je o 50% větší.
 • Fists of Fury
  • Dostupné na levelu 10
  • 3 Chi
  • Melee range
  • Channeluje se
  • 45 vteřin CD
  • Vyžaduje Tiger Stance
  • Udeříte všechny nepřátele před sebou rychlými údery, zastunujete je a udělíte jim 1 damage každou vteřinu po dobu 4 vteřin.
 • Flying Serpent Kick
  • Dostupné na levelu 18
  • Instantní
  • 25 vteřin CD
  • Vylétnete kupředu vzduchem vysokou rychlostí. Pokud při letu použijete spell znovu, přistanete na daném místě a udělíte 300 damage všem v okolí 8 yardů a zpomalíte je o 70% na 4 vteřiny.
 • Legacy of the White Tiger
  • Dostupné na levelu 66
  • 40 yd range
  • Instantní
  • Zvýšíte sobě / partě / raidu mastery o 5.
 • Mastery: Combo Breaker
  • Máte 13% šanci, že Jab způsobí, že příští Tiger Palm nebude stát žádnou Chi nebo příští Blackout kick nebude stát žádnou Chi a bude použitelný bez ohledu na HP cíle. Každý bod v mastery zvýší šanci o dalších 1.4%.
 • Muscle Memory
  • Dostupné na levelu 72
  • Vaše schopnosti se s časem v boji zlepšují. Pokaždé, kdy použijete Jab na cíl zezadu, vaše šance na critical hit Jabu se zvýší o 1% na 30 vteřin. Tento efekt se stackuje až 100x. Opuštění boje stacky zruší.
 • Rising Sun Kick
  • Dostupné na levelu 56
  • 2 Chi
  • Melee range
  • Instantní
  • 8 vteřin CD
  • Kopnete do výšky a udělite nepříteli dvakrát za 888 weapon damage, navíc máte 30% šanci na 3 ránu.
 • Sparring
  • Dostupné na levelu 42
  • Vyžaduje Tiger Stance, Ox Stance
  • Pokud na vás zaútočí nepřátel před vámi na melee range, zvýší se vám šance na parry o 5% po dobu 10 vteřin. Tento efekt má 30 vteřin CD. Pokud zaútočíte zpět, je Sparring zvýšen o dalších 5%, stackuje se až 3x.
 • Summon White Tiger Statue
  • Dostupné na levelu 70
  • 40 yd range
  • 4.87 vteřiny cast
  • Vyžaduje Tiger Stance
  • Vyvolá White Tiger Statue na cílové umístění na 6 minut, limit je 1 socha.
  • Conjured Effidy (Pasivní): Pokaždé, kdy spotřebujete 3 Chi, vaše socha přivolá ztělesnění bílého tygra, který vyrazí k nepříteli, na kterého jste zaútočili naposledy a udělí mu 561 damage. Pokud tygr poběží déle než 5 vteřin, zrychlí se jeho pohyb a udělí 100% damage navíc.
  • Tiger's Lust: Po kliknutí spoluhráče na sochu se jemu a monkovi zvýší damage o 15% na 6 vteřin, limit jsou 2 charge.
 • Tigereye Brandy
  • Dostupné na levelu 64
  • 1 Chi
  • Instantní
  • Vyžaduje Tiger Stance
  • Způsobí, že Tiger Palm a Blackout Kick zasáhne navíc další 3 nepřátele v okolí 5 yardů a dají o 20% více damage.


Naposledy upravil/a Astra 20.03.2012 v 09:03:54.

Geoffrey
Michal Kroupa

Geoffrey je autorem 32 článků. Více článků tohoto autora najdete na tomto odkazu. Pro více informací navštivte profil tohoto autora.

Diskuze

Qira 21.03.2012 12:32

Bude to hodně zvláštní styl hraní a každý se bude muset naučit hrát za tu svoji spec, mě se aspoň zdá že každá bude vyžadovat jiný styl hraní

Jerryky 20.03.2012 10:11

Brokenheart7
Tohle trošku nechápu, tam je chyba nebo bude mít nonstop 50% dodge? 45sec cd/trvani 45 sec
Je to napsaný dobře. Máš třeba dodge 10 na melee a ranged útoky a tenhle spell ti zvýší dodge o 50%, takže budeš mít na 45 vteřin dodge 15.

Brokenheart7 20.03.2012 09:48

* Elusive Ale o Dostupné na levelu 34 o 1 Chi o Instantní o 45 vteřin CD o Vyžaduje Ox Stance o Zvýší šanci na dodge melee a ranged útoků o 50%, trvá 45 vteřin.Tohle trošku nechápu, tam je chyba nebo bude mít nonstop 50% dodge? 45sec cd/trvani 45 sec

Dameshi 19.03.2012 18:31

A budou s náma ?

Dameshi 19.03.2012 17:31

Beedo , máš pravdu sice jsem unda neexpil , ale vidko jsem viděl ... Garrosh je promin , ale jo příšernej Warchief, bezohlednej a dbá jen na orky , má naděláno , protože Sylvanas vytváří další undeady , taky co má dělat že ? Hele taureni nejsou moc nadšení , troly taky nerespektuje , Sylvanas a forsaken urazil a o Elfech nemluvě . Ted jsem tady někde četl , myslím , že u Baina . Garrosh potřeboval vodu pro lid z Orgrimmaru , nebot goblini ji znečistili A pak heart of the war , Trolové potřebovali pomoc celé hordy , aby si vybojovali své ostrovy zpět , vojsko celé hordy je roztroušené po celém světě ... Nějak tak , Thrall měl sice poslání , ale 100 % byl lepší Warchief :/.Doufám , že velitelé hordy ho kuchnou sry za tak dlouhý a nesmyslný text , ale nedokázal jsem si to odpustit

Andros 19.03.2012 13:06

Vždyť v tom měl pravdu.

19.03.2012 12:49

uz se tesim az si na garroshovy pochutnam ten c**** me pekne na**** kdyz sem expil undeada, a on prisel za silvanas a nazval ju silenou devkou

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet