link

Nejděsivější zbraně ve Warcraftu - část I.

  TOP 10    Lei Shen    Uldum   

Legendární zbraně v rukou mnoha smrtelníků mohly předpovědět osud celého světa na mnoho let dopředu. Nebyly to však pouze magicky očarované, duše beroucí meče nebo hole poseté démonickou esencí se schopností zpřetrhat vlákna mezi realitami. Abychom vyvrátili mýtus, že pouze zbraně jako Sargerasovo žezlo nebo Mrazivý smutek představují jako zbraně tu skutečnou hrozbu, zaměříme se v dnešním článku převážně na zařízení či uměle vytvořené entity, které buď svou samotnou podstatou nahání hrůzu, anebo mají (či měly) potenciál dostat celý svět na kolena dvakrát tak rychle.

 

Devourer of Souls 

vhwio3yzq4_39296c257a710ae8f2cbbfcdf816a66e8e1e012f_1556998349_2571.jpg

Čelili jsme mnoha nepřátelům, ale takovému Arthasovi nelze odepřít jednu věc – byl až morbidně kreativní, co se týkalo zbraní a překážek, které nám stavěl do cesty. Nejenže si pán nemrtvé Pohromy stavěl armádu z blízkých přátel svých nepřátel, byly to obzvláště jejich duše, kterým přikládal tu nejvyšší hodnotu.

 

Už za svých paladinských let se Arthas setkal se stvůrami zvanými Abominations (Hnus z Warcraftu 3), jejichž předností byla především ohromná fyzická síla a demoralizace živých nepřátel, jelikož těla těchto monster se skládala z těl několika desítek mrtvých lidí, která byla následně sešitá dohromady. Je tedy zcela bez pochyby, že Arthas se za dob svého kralování nad největší nemrtvou armádou Azerothu inspiroval právě z těchto vzpomínek. Duše padlých fungovaly jako palivo pro nespočet zbraní, kterými Pohroma disponovala. 

 

Bylo je však třeba zkoncentrovat na jedno místo, aby se předešlo chaosu. Tímto místem byla tzv. Forge of Souls, jeden z dungeonů, které přišly v patchi 3.3. Je to právě zde, kde se setkáváme s montrozitou zvanou Devourer of Souls (přeloženo jako "požírač duší"). Tato entita byla vytvořena samotným Arthasem s jediným posláním – hltat pro Forge of Souls zbloudilé či přebytečné duše a přivést je tím k věčnému zatracení. Jako smrtelníci známe prozatím bolest pouze fyzickou, a to ani sami nevíme, jaké to je umřít. Co ale teprv mít v sobě duši, esenci, která ten život tělu vdechuje? Když při sebemenším fyzickém podnětu cítíme své tělo, jaké to asi musí být, když se duše trhá pomalu, odsouzena k věčnému zapomnění? Na Devourerovi je proto děsivá nejen jeho úloha, ale především jeho samotná podstata – je ztělesněním utrpení několika stovek těchto duší, které byly skovány dohromady Arthasovou nekromantickou magií. 

 

Fel Reaver

z2t5e217ia_78cc4b5e21f4493430d24278d21afc5c3c60d525_1556998531_6048.jpg

Outland. Hellfire Peninsula. Zarytým veteránům se pravděpodobně tato jako lokace vybaví jako první, když se jim před očima i ušima zjeví tento název. Pochopitelně je k tomu také adekvátní důvod. Časy, kdy jsme na 58. - 60. levelu poprvé vstoupili na Outland, objevili ztracené druhy z řad Lotharových synů, pomáhali pevnosti Honor Hold v odrážení nespočtu útoků Legie. A pak to uslyšeli. Zvuk stovek motorů, jimiž proudila fel energie, a který doprovázel menší zemeštřesení, a otočili se. Rozpínal se před vámi obraz mohutného, několika desítek metrů vysokého stroje a v mžiku oka jsme leželi na vyprahlé zemi bez známek života.

 

Přesně tuto zkušenost v mnohých z nás zanechalo první setkání s tzv. fel reaverem. V podstatě by se dal popsat jako gigantický robot zakutý do démonických plátů poháněný enormním množstvím fel magie. Jeho zničující pohled doprovázel pouze potenciál srovnat nejedno opevnění se zemí během několika málo minut. A teď si představte, jakou paseku by dokála způsobit celá armáda fel reaverů. Pokud si dobře vzpomínáte na questění v Outlandu, například v Shadowmoon Valley lze nalézt pevnost, kde se tito giganti vyráběli a málem byli uvedeni do provozu, avšak náš včasný zásah vše zhatil. Legie ve skutečnosti před nespočtem eonů tyto stroje používala pro obléhání celé řady světů a jejich civilizací. Kromě Azerothu.

 

7tcoitw6hr_ea1a8d01a93cd6d0805f025f54b27eb962e99883_1556998562_5343.jpg

 

To se však změnilo s příchodem třetí invaze Legie. Outland pochopitelně nebyl jediným místem, kde se fel reaveři vyráběli. Jak se záhy podařilo zjistit, byl jím především Argus, odkud už byly vyslány nové, silnější a hlavně mnohem větší prototypy. Jeden takový také hrál svou úlohu ve smrti dlouholetého velkokrále Aliance, Variana Wrynna. 

 

The Focusing Iris

aot698yqkm_bffc56b7d4181e9ef66174836e1328285da2f08b_1556998389_7824.jpg

Pokud se mezi vámi najdou tací, kteří četli knihu Jaina Proudmoore: Tides of War, nebo vy, co si detailně vzpomínáte na raid The Eye of Eternity, měl by vám tento název být minimálně povědomý. Bylo to přesně v tomto raidu, kdy jsme se s tímto artefaktem poprvé setkali – díky němu jste totiž mohli zahájit souboj s Malygosem. A to jsme ještě netušili, že se s tímto orbem nevidíme naposledy. Ačkoli se jedná o prastarý a velmi mocný artefakt modrých draků, byl tento orb plný arkánové energie nejednou použit ve špatných rukou, což málem celý Azeroth nejednou postavilo před práh samotného konce. V jednom případě však i před nový začátek. 

 

The Focusing Iris překvapivě sehrála velmi důležitou roli v Deathwingově pádu. Celý plán, jak šíleného Aspekta porazit, spočíval v proklouznutí do minulosti a použití dávné zbraně, která kdysi všechny dračí letky málem přivedla k záhubě – Dragon Soul (Duše Draka; známá i jako Demon Soul – Duše Démona). Aby však oslabení Aspekti byli schopní svou moc do Dragon Soul nahromadit, potřebovali k tomu artefakt, který by jim to usnadnil. Je to také důvod, proč se během stejnojmenného raidu Dragon Soul také znovu vydáváme do The Eye of Eternity. 

 

Přestože artefakt pomohl zachránit celý Azeroth před Deathwingovým šílenstvím, nezapomínejme, že jeho první a veledůležitá role byla vsazena do Malygosova plánu odstřihnout celý Azeroth od magie. Jednalo se o pouhou předzvěst, že časem bude nakonec pro další destruktivní účel použit. Jak jinak by se Garroshovi podařilo ohromný Theramore doslova proměnit v prach během několika sekund? Iris totiž znásobila účinky manové bomby, která na přístavní město byla shozena. Ve Warcraftu však jedno naše lidové moudro platí mnohonásobně – na hrubý pytel hrubá záplata. Jaina Proudmoore v poutech svých nespoutaně chaoticky vířících emocí plánovala celý Orgrimmar proměnit v jeden velký, mořem pohlcený stín vyprahlého města pomocí mocného kouzla, v čemž ji právě tento prastarý artefakt měl pomoci. Jainu však ke smyslům přivedl Thrall s Kalecem. Bývalý Aspekt modré letky se rozhodl prastarý orb schovat do Dalaranu, kde měl zůstat v bezpečí.

 

A také zůstal, dokud Legie během své třetí invaze téměř nepřivedla k šílenství arcimága Xylema, jenž Iris ukradl a snažil se s její pomocí rozdrobit spojení magických siločar s Azerothem, podobně, jako se o to pokoušel Malygos před mnoha lety. The Focusing Iris je poněkud zajímavý artefakt, jelikož v rukou svých stvořitelů sloužil jak k záchraně Azerothu, tak málem i jeho záhubě. A když se o něm dozvěděli smrtelníci... osud smrtelných ras se rázem začal zajímavě protínat, až to celým světem nejednou zatřáslo.

 

Forge of Origination

69utx9q2kl_39990d5519807435349e5f16e0af768fc14ec81c_1556999085_1246.jpg

Stalo se vám někdy, že jste při expení, farmení či všemožném poflakování se kolem zabloudili do Uldumu? Vyprahlá poušť, občasný náznak oázy, tol'virové válčící mezi sebou, Al'Akir s jeho elementály a četné množství pyramid. Nic zvláštního, že? Tato lokace je přesně určená ke skrývání mnohých tajemství. Když se ponoříte do jejího příběhu, zjistíte, že jste se dostali do otevřeného konfliktu, který má ze stínů na svědomí Deathwing, protože něco hledá. Jak už to v těchto scénářích bývá, perete se o to, kdo to vlastně najde jako první. V tomto případě však nastává zvrat. Jedná se jen o začátek, který pouze skutečnou cestu nastíní. Jedna z uldumských pyramid, Forge of Origination, které Azeroth mohlo ohrozit, ale při jisté manipulace jej svým způsobem zachránilo. Zároveň zdůvodňuje vše, čím Uldum v součastnosti je.

 

Vše začíná s příchodem Titánů na Azeroth. Stvořitelé veděli, že náš svět se jednou bude potýkat s hrozbou, kterou bez pomoci nebude moci zvládnout. Proto na území Uldumu, které tehdy pokrývala bujná a majestátní džungle, vytvořili zařízení, které by při nejhorším možném scénáři dokázalo život na Azerothu doslova restartovat, pokud by k tomu byl vyslán signál. K tomuto účelu také byla stvořena rasa tol'virů, která na celé území měla dávat pozor. Po mnohá tisíciletí se nic nedělo, dokud se v Uldumu neobjevil Lei Shen se svými mogu a velkou armádou Zandalari trollů. Thunder King, jak si vůdce mogu nechával říkat, si totiž po svém setkání s bezradným titánským strážcem Ra dal za úkol převzít jeho úlohu a pokračovat v práci Titánů. Rozhodl se území s Forge of Origination dobýt pod záštitu své říše. Tol'virové věděli, že Lei Shenovy způsoby tomu ovšem neodpovídaly a přinesly by v konečném výsledku jenom tyranii a zmar. Věděli také, že nejsou schopni spojené armádě Zandalari a mogu čelit. Zbývala proto jediná možnost.

 

Jakmile Lei Shen vstoupil se svou armádou do Uldumu, tol'virové zakročili. Bylo jim známé, co je Forge of Origination zač, a byla to jejich jediná naděje. S užitím četných vědomostí o tomto zařízení jej aktivovali a uzpůsobili tak, aby jeho devastující účinky zasáhly pouze okolní region, tedy pouze Uldum. Za málo okamžiků nebylo po Thunder Kingově armádě ani stopy a samotný Lei Shen padl. Z Uldumu se však na oplátku stala vyprahlá pustina. Taková, jak Uldum známe dnes. 

 

V případě Forge of Origination jde o zařízení, které bylo systematicky navrženo vyhladit veškerý život těmi, kdo jej na našem světě vybudovali. Z Azerothu by se stala jedna velká pustina, podobně jako Uldum. Ačkoli byl tento účel poněkud krutý z pohledu pouhých smrtelníků, v očích Titánů se jednalo v konečném důsledku o něco, co by world soul (duši světa) Azerothu ponechalo nedotčenou a veškeré hrozby by byly eliminovány. Možná.

 

Zajímavým však nadále zůstává fakt, že nám nikdy nebyla sdělena přesná lokace tohoto zařízení. (Proč asi také, že?) Vzhledem k tomu, že v Uldumu se nachází pyramida a zároveň dungeon, Halls of Origination, dá se předpokládat, že Forge of Origination se nachází hluboko v útrobách této starověké pyramidy. Jenom si to představte – zadusit každičký doušek života pomocí jednoho zařízení.

 

Víte o nějaké další zbrani, zařízení, které mohlo ve Warcraftu způsobit pořádnou neplechu nebo nahánět hrůzu naším smrtelnickým srdcím?


Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Jackies_11 08.05.2019 21:40

Forge of Wills v Halls of Stone je to to samé jako Forge of Origination akorát se to nachází jinde

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet