Blizzard Must Be Crazy! - The Death Knights of Acherus

  Lich King    Blizzard Must Be Crazy    BMBC   

The Death Knights of Acherus

Frakce: obě
Lokace: The Ebon Hold, Eastern Plaguelands
Questgiver: různí
Potřebný level: 55
 
Co může být horšího, než smrt? Ne, tohle nemá být žádné filozofické žvatlání na téma smysl života a život po životě. Ani to nemá být článek nad úvahami o lidské duši a o tom, co je správné a co ne. Ale pravdou je, že když píši o rytířích smrti, vždycky se nad tím pozastavím. Je o mně všeobecně známo, že rytíři smrti jsou moje srdcová záležitost. Možná je to tím, že čím víc je něco grim dark, tím víc to považuji za kvalitní prvek a já osobně rytíře smrti považuji za jeden z mála kvalitních temných prvků ve World of Warcraft. Čím víc totiž hloubám nad jejich problematikou, nad tím, jak fungují, jaké je jejich místo ve světě… Píšu o nich prostě ráda a vždycky o nich mám co říct.
Co je na celé věci smutné, je pro mě fakt, že jediný datadisk, který se kolem nich motal, je Wrath of the Lich King. V Cataclysm s nimi byla pouze quest linie v Andorhalu a ve Warlords of Draenor vás v Garrisonu navštívil Darion Mograine se slovy, že udělá cokoliv pro to, aby zachránil Bolvara. Blizzarde, tohle byl sice jen pokec s highlordem rytířů smrti u piva v Garrisonské krčmě, ale kurde… doufám, že s tím něco budeš dělat!
Tolik k úvodu. Kdybych se o nich rozepsala víc, bylo by to na několik stran a k tomu já mám svoje povídky. Říkala jsem si, že nejdříve udělám startovní quest linii na Wandering Isle, ale vzhledem k tomu, že mi bylo řečeno, jak moc je startovní lokace Pandarenů nezajímavá… a tento „pravidelný seriál“ téměř vstává z hrobu… rytíři smrti se na to perfektně hodí. A já se na tenhle díl těšila sakra dlouho! Nuže, začněme.
Hrdinové. Bývali jste jimi. Bojovali jste se stíny celý svůj život. A také ho v boji s nimi položili. Říká se, že jedinou jistotou v životě, je smrt. Kéž by, přátelé, kéž by. Probudíte se na chladné kamenné podlaze v levitující nekropoli. Nad vámi stojí vysoký muž s vojenským sestřihem a oděný ve zbroji ze všeho nejvíce připomínající led. Kolem něj stojí akolyti a vy víte, že se od vás něco očekává. Nepamatujete si nic. Zato naprosto dobře víte, komu sloužíte.
„Znovuzrozen…chci se stát nástrojem zkázy…“ řeknete a pokleknete na koleno.
Vysoký muž přikývne. „Král Lichů s ním bude spokojen.“
Vstanete a první, co dostanete, je stará zrezlá zbroj a černá potrhaná tunika. Pak jste posláni za samotným velitelem Pohromy, Králem Lichů. Hrozivá postava v černé zbroji a tmavém dlouhém plášti stojí na terase, a svůj nenávistný chladný pohled upírá do nebes plných nažloutlých mraků.
„Vše, co jsem: vztek, krutost, pomsta. Všechno tohle ti propůjčuji, můj vyvolený rytíři. Dal jsem ti nesmrtelnost, aby ses mohl stát zvěstovatelem nového temného věku Pohromy,“ promluví hrubým ledovým hlasem. „Pohleď na země pod námi. Scarlet Crusade nám stojí v cestě, zatímco Light’s Hope stále odporuje… takový kaz na těchto Morových pláních (chcete-li Plaguelands). Musíme jim udělit lekci za jejich vzdorování.“ Poté pohlédne na vás. „Staneš se mým nástrojem odplaty. Kam přijdeš, zkáza tě bude následovat. Nyní jdi a chop se svého osudu, rytíři smrti.“
Jste posláni za instruktorem Razuviem. Je to ten vysoký muž, kterého jste viděli hned, jak jste se probudili do služeb Pohromy.
 
DK
 
„Slyšel jsi volání Krále Lichů, rytíři smrti. Nyní je čas odpovědět svému pánu,“ řekne vám Razuvious. „Jednoznačně nejdůležitější součástí vybavení každého rytíře, je jeho runová čepel. Je to právě ona, přes kterou rytíř smrti může poroučet silám ledu, krve a zkaženosti (jestli chcete, tak Frost, Blood a Unholy). Runová čepel též slouží jako nádoba pro ukládání runové energie,“ vysvětlí vám. „Je tedy načase, aby sis vytvořil svou první runovou zbraň.“
Stačí se poohlédnout po držácích zbraní, které jsou rozmístěné po celém Heart of Acherus a najít meč, který vypadá, jakoby zažil žár bitvy. Sáhnete po prvním, který se vám zdá použitelný. Na čepeli je zaschlá krev. Přijede k jedné z runových výhní a překujete meč na svou vůli. Jdete zpět k Razuviovi.
„Runová čepel je tvou prodlouženou rukou. Rytíř smrti nemůže bojovat bez své čepele,“ řekne a vy mu meč ukážete. „Výborně. Ukul sis svou první runovou zbraň. Krev a zkáza, to všechno s ní budeš moci rozsévat na bojišti. Všichni, kteří se Pohromě vzepřou, padnou.“
Chcete se vydat pro rozkazy, když vás Razuvious zastaví a řekne vám, abyste využili nově nabytou schopnost: runeforging. Schopnost vyrýt runy do vaší zbraně, prodloužené ruky, a propůjčit jí tak větší moc. Vrátíte se tedy k výhni, vyryjete do ní runy – spíše zbraň očarujete než, že byste do ní zasahovali fyzicky – a ukážete ji svému trenérovi.
„Pamatuj si tato slova, rytíři smrti: runové výhně jsou nástrojem Pohromy. Existují pouze v Acherusu, Naxxramasu a v srdci Icecrown. Jedině tady můžeš své zbraně očarovat.“ Na této startovní linii je výborné množství lore, které se o rytířích smrti můžete dozvědět. Od detailů ohledně jejich runových zbraní, přes způsob, jakým jsou oživováni do služeb Krále Lichů, až po různé knihy, které se válí všude po Acherusu. Když chvíli sledujete Razuvia, jak chodí kolem mrtvol a čas od času nějakou vybere, někdy povstane rytíř smrti, jindy se oběť ptá, kde to je a co se děje. A Razuvious přesně takové nechá rozervat ghúly se slovy: „Byl oživen příliš brzy. Stále ještě disponuje emocemi a vzpomínkami.“ Když se to tak vezme kolem o kolem, nikde jinde o nich nenajdete tolik lore pohromadě tak jako tady. Takže se zaměřte na detaily. A jelikož chci tuhle quest linii probrat do nejmenších detailů i zajímavostí, budu tento článek prokládat texty z knih, které se po Acherusu válejí.
První, která by vás měla zajímat a kterou byste měli sledovat od začátku do konce, je Razuviův seznam nováčků a poznámky ke každému z nich. Knihu The Death Knights of Acherus naleznete v horním patře nekropole u levé výhně. Povětšinou obsahuje různá jména, status a komentář. Vy jste tam také. Ale v první fázi quest linie neobsahuje moc informací.
Pak je zde však celkem vtipná cedule.
ATTENTION: Geists – „Hodně z vás jsem varoval, že jestli při příštím tažení strávím víc času čištěním svých bot než kopáním nemluvňat, budou lítat hlavy! Proto jsem zdvojnásobil směny na úklid toho hnoje co do počtu tak do délky pro všechny geisty! –Instructor Razuvious
Ještě dlouho jsem se nad tímhle oznámením smála. Zpět ke questové linii. Máte meč. A měli byste ho použít.
„Nekončící hlad tě brzy posedne také, rytíři smrti,“ řekne vám Razuvious. „A jakmile se tak stane, pocítíš nesmírnou bolest. A z tvého utrpení je jen jediná cesta ven: musíš ukojit svůj hlad.“ Podá vám kostěný klíč. „Ty, které vidíš připoutané řetězy, byli nehodni našeho temného bratrstva. Osvoboď jednoho z nich, nech jej se odít do zbroje a vyzvi ho na souboj. Zabij a bolest odezní. Selži a budeš trpět na věčnost.“ Rozkazy jsou jasné. I když v tuto chvíli jsou to spíše rady. Takhle vaše bytost funguje a vy se s tím musíte prostě vypořádat po svém. Rytíři smrti jsou stroje na zabíjení. Ne vaši kamarádi. A přesně takhle vám je startovní quest linie podává. Osvobodíte tedy jednoho ze zajatců a vyzvete ho na souboj. Nemá proti vám šanci a stejně tak jako tělo vašeho souputníka padá k zemi, opadává i bolest.
Vrátíte se za Razuviem se zprávou o vašem triumfu. „Jak jsem předpokládal. Můj vyvolený rytíř se vrátil neporažen!“ řekne vám Razuvious. „Jsi připraven.“ Rozmáchne se kolem sebe. „Pohleď, Acherus, velkolepá citadela smrti, které se žádná jiná na světě nemůže rovnat. Ani mocný Naxxramas by neustál útok veškerých sil Ebon Holdu. Nad samotnou tváří nekropole spočívá vševidoucí oko Acherusu. Právě díky němu může náš mistr vidět vzdálená místa držená našimi nepřáteli. Co vidí oko, vidí i Král Lichů. Nyní přišel čas, aby ses podíval i ty. Král Lichů tě povolal.“
Rytíři smrti mají parádní pozdrav: suffer well. Ale nedá se pořádně přeložit do češtiny. Mohu jen prozradit, že stejně se jmenuje písnička od Depeche Mode (což mě přivádí k jedné vtipné historce, kdy jsem na sobě měla černé tričko Knights of the Ebon Blade a jedna spolužačka mě zastavila a řekla: „O téhle metalové skupině jsem ještě neslyšela!“).
Vyslyšíte tedy volání vašeho krále a dostavíte se na audienci. „Čas prolít krev našich nepřátel přichází. Nejdřív musíš najít to, co hledáš, abys to mohl zničit. To je přesně to, co odlišuje rytíře smrti od nemyslícího ghúla.“ A s těmito slovy vám umožní využít Eye of Acherus, abyste mohli ukradnout tajemství vašich nepřátel. Král Lichů po vás chce, abyste obhlédli všechny důležité budovy v New Avalonu: kovárnu, radnici, državu a kapli. Oko dokáže vyslat ghúly na vaše nepřátele a vy máte tak čas zanalyzovat budovy, aniž by na vás kdokoliv zaútočil. A pokud zaútočí, můžete využít schopnost, kdy se oko zahalí a není vidět. Vrátíte se ke Králi se zprávami.
„Připravují se k boji – jak jsem očekával – ale je tady ještě něco jiného. Cítím starého nepřítele. Někoho, koho jsem už kdysi zničil…“ Král Lichů zakroutí hlavou. „Na tom nesejde. Vyšleme proti nim plnou sílu Pohromy, než budou mít čas evakuovat své domovy a namísto nich dosadit obránce.“
 
DK
 
Přikývnete a čekáte na rozkazy. „Poslouchej dobře, rytíři smrti. Toto jsou slova, která započnou válku: Smrt. Všem.“ Jsou to naprosto jasná slova a vy víte, že váš král vyřkl konečný ortel. „Posloužil jsi mi dobře při tvém posledním úkolu. Nyní mi posloužíš stejně dobře. Předej mé rozkazy highlordu Mograineovi. Řekni, ať započne útok.“ Předá vám zapečetěný svitek. „A až se vypořádáme se Scarlet Crusade… vypořádáme se s Argent Dawn.“
Jste posláni do spodního patra nekropole a jediná cesta vede skrze teleport. Pokud jste zklamáni velikostí nekropole, když uvidíte Hall of Command, prozradím, že Acherusu se stalo to samé, co Ironforgi. V betě Wrath of the Lich King byl Acherus obrovský. Mohli jste se dostat na ochoz nad Heart of Acherus a dokonce na střechu nekropole. Hráči však bloudili a vstupy do bočních teleportů Blizzard zapečetil. Pche. U Ironforge to chápu, ale Acherus? What’s wrong with you, people?
Dariona Mograinea najdete v úplném středu spodního patra hned vedle Barona Rivendara. „Zpěv válečných rohů se brzy rozprostře po celé téhle zemi, a probudí a povolá do zbraně všechny mrtvé do služeb Pohromy. Nikdo nám nebude stát v cestě!“ řekne vám highlord, když mu předáte rozkazy. „Ty a tví bratři povedete útok. Až příště upřu svůj pohled na země Scarlet Crusade, budou obklopeny legiemi Acherusu.“ Zdá se, že to není konstatování ale holý fakt. „Obléhání New Avalonu začíná teď.“ Kolem vás se zhmotní val’kyry a kdosi zatroubí na roh. Je to hluboké a děsivé dunění, ale ne však pro vás.
„Vojska Pohromy, slyšte můj hlas! Šarlatová apokalypsa započala! Rozervěte tuto zemi a zanechte za sebou jen smrt a utrpení!“ Apokalypsa započala. A vy jste jejím nástrojem.
 
Zpět na seznam questů

Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

sw1tchCZ 24.01.2016 14:50

Jinak abych nereagoval jen na toto...Díky já jen jestli to má jakože základ v nějakém spellu co známe a nějak sme ho minuli. Nejpravděpodobněji se jeví Asphyxiate nebo ten ultimátní spell Saurfanga (kterej to teda dotáhnul asi do dokonalosti... ).No po tom co sem u Nobella koukal na všechny DK specy se na Frost těším nejvíc (možná je to daný tím, že u Frosta toho fungovalo nejvíc a člověk tam opravdu musel používat spelly kdežto u Bloodu to je zatím také nemastné neslané a dá se to dát i v jiném specu (očekával bych že zrovna u tank specu to půjde jen za Blood ale možná to teprv přijde) prakticky vše se dá dát v jiném specu než máte (možná to ještě fixnou)... Unholy je též zajímavý ale taky asi ještě není dotáhnutý do konce).

sw1tchCZ 24.01.2016 14:40

Esperanta
Hele, spell přímo ve hře to nebude, ale DK jsou de facto blood bendeři (nejjednodušší vysvětlení, pokud jste viděli Avatar: The Last Airbender). Vem si jen spell Blood Boil, kdy se oběti vlastně začne vařit krev v žilách. Nedělá jim problém ti zastavit krevní oběh nebo sevřít srdce aniž by to udělali fyzickým kontaktem .Áno, Sylvana si vytvořím. Problém je, že ho v mých povídkách už tolik nepoužívám, protože už se mi s tou postavou nepracuje tak dobře jako kdysi. Proto jsem ho nahradila za Beryl.A Darionova hláška: Hell yeah! Lidi, co znají lore, si tohle pekelně užijí
R.I.P. Sylvan... Škoda no mě se líbil už od začátku... a zrovinka sem si říkal kdy se tam objeví, když vlastně se do Naxxu dostali s Asimerií...

Esperanta 22.01.2016 14:05

sw1tchCZ
A ještě jedna taková drobnost. Nevíš co za spell je ten co umí Teron a Darion? Takový to jak natáhne ruku stiskne a dotyčnému skoro zastaví srdce? Myslím, že Teron to použil proti Turalyonovi a tys to s Darionem použila ve WWHI... proti Sylvanovi...(btw když přidávaj Demon Huntery, budeš si jednoho zakládat abys měla opravdového Sylvana? )Jo a pak jedna věc k těm DK v Legionu... Pokud to nebudete brát jako spoiler (dyžtak jste varováni )Úžasná hláška Dariona poté co se vrátíte s Artefaktem k němu do Acherusu:I have to admit though, I'm glad it wasn't me. I'm through with having magical weapons which dictates my fate.
Hele, spell přímo ve hře to nebude, ale DK jsou de facto blood bendeři (nejjednodušší vysvětlení, pokud jste viděli Avatar: The Last Airbender). Vem si jen spell Blood Boil, kdy se oběti vlastně začne vařit krev v žilách. Nedělá jim problém ti zastavit krevní oběh nebo sevřít srdce aniž by to udělali fyzickým kontaktem .Áno, Sylvana si vytvořím. Problém je, že ho v mých povídkách už tolik nepoužívám, protože už se mi s tou postavou nepracuje tak dobře jako kdysi. Proto jsem ho nahradila za Beryl.A Darionova hláška: Hell yeah! Lidi, co znají lore, si tohle pekelně užijí

sw1tchCZ 22.01.2016 13:23

A ještě jedna taková drobnost. Nevíš co za spell je ten co umí Teron a Darion? Takový to jak natáhne ruku stiskne a dotyčnému skoro zastaví srdce? Myslím, že Teron to použil proti Turalyonovi a tys to s Darionem použila ve WWHI... proti Sylvanovi...(btw když přidávaj Demon Huntery, budeš si jednoho zakládat abys měla opravdového Sylvana? )Jo a pak jedna věc k těm DK v Legionu... Pokud to nebudete brát jako spoiler (dyžtak jste varováni )Úžasná hláška Dariona poté co se vrátíte s Artefaktem k němu do Acherusu:I have to admit though, I'm glad it wasn't me. I'm through with having magical weapons which dictates my fate.

sw1tchCZ 22.01.2016 07:55

Esperanta
Všichni vždycky špačkují, jak nesnáší levlit DK kvůli téhle startovní lokaci a já se vždycky hlásím: Já to udělám, já to udělám!!! Ani po tolikáté mě to nepřestalo bavit.Pokračování samozřejmě bude. Vždycky delší questové linie rozděluji na několik částí.Jinak followeři: wheeeeeeeeeeeeeeeee, love you all, my brothers in death!!!A jestli budou mít DK lore žně... já bych jim to velmi přála, ale obávám se, že datadisk bude zaměřen jinak. To, že bude Class Hall ještě neznamená, že budou mít o moc víc doplněné lore.
Jako máloco sem si užil tak jako startovní lokaci u DK - možná ještě Borean Tundru s hledáním Thassariana - taky mě ale moh pozdravit jinak když sem s ním ještě pod Arthasem likvidoval Scarleťáky...Super! Těším se Já když to viděl, tak sem chvíli jen tak koukal a civěl na monitor s otevřenou pusou Jako hodně nice Blizz. Ale zas na druhou stranu to bylo logické, přecijen říkali že ti followeři budou mít větší lore váhu a ono od DK moc významných postav není... Sem zvědavej jestli bude follower i ten hodný lich v Acherusu Mno co je jisté je, že při skládání zbraní pro frosta se asi něco málo dovíme... Přecijen půjdeme pod ICC a možná i nahoru kde padl LK... Tzv. bychom mohli něco málo zjistit o Bolvíkovi... Icecrown přímo vybízí k tomu aby tam něco epického pro lore DK bylo... A z vzhledu jedné z těch zbraní usuzuji, že si asi budem hrát s (opět) mrtvou Sindrou... Mno bude to zajímací...

Esperanta 21.01.2016 15:36

sw1tchCZ
...
Všichni vždycky špačkují, jak nesnáší levlit DK kvůli téhle startovní lokaci a já se vždycky hlásím: Já to udělám, já to udělám!!! Ani po tolikáté mě to nepřestalo bavit.Pokračování samozřejmě bude. Vždycky delší questové linie rozděluji na několik částí.Jinak followeři: wheeeeeeeeeeeeeeeee, love you all, my brothers in death!!!A jestli budou mít DK lore žně... já bych jim to velmi přála, ale obávám se, že datadisk bude zaměřen jinak. To, že bude Class Hall ještě neznamená, že budou mít o moc víc doplněné lore.

sw1tchCZ 21.01.2016 15:11

A co se týče lore DK z posledních datáčů tak snad se v Legii dozvíme něco víc, aneb výsměch všem DK byl pandaren DK... Myslím, že DK budou po letech sucha mít opravdové lore žně... Už jen ty Artefakty a jejich skládání...

sw1tchCZ 21.01.2016 12:14

Ashes to ashes.Musím podotknout, že quest linie za DK je jedna z nejlepších... tolik sarkasmu, černého a morbidního humoru... Noth, Rivendare, Thassarian a Koltira... Darion... Jako tohle se Blizzu opravdu povedlo. A velice dobré je to za Worgena - také dost lore jak pro DK, tak Worgeny.Btw to bude na pokračování?A pak jedna otázka trochu mimo:Víš už tak trochu co za followery bude mít DK ve svém Class Order Hallu? A co na ně říkáš? (wink ) Pokud by se jednalo o spojlery tak to tu radši rozebírat nebudem

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet