Imsa uhma'Rann

HISTÓRIA Po tom, čo sa Vysokí elfovia spojili s Ľuďmi, aby porazili Trollov, sa jeden menší Trollský kmeň rozhodol, že bude cestovať. Objavil tajomný portál z kameňa, s podobizňami démonov, s červenou energiou uprostred, cez ktorú precestovali do iného sveta. Bol to pekný, mladý, malý svet, ktorý si ihneď obľúbili a zmapovali. Po tom, čo však cez portál prešlo toľko Trollov, sa portál zrútil a Trollovia v ňom zostali uväznený. Nesťažovali sa, mali tam to, čo potrebovali. Vytvorili si vlastnú novú kultúru, život, národ aj jazyk a pomenovali sa Imsa uhma'Tekk. Po istom čase bol však za záhadných okolností svet Imsa uhma'Ja, v ktorom Imsa uhma'Tekk žili, zničený a po mnohých rokoch ho objavili až Spojené výskumné sily Draeneiov a Goblinov, SVSDG. SVSDG teraz objasňuje príčiny skazy tohto sveta a aj skúma jazyk, ktorým národ Imsa uhma'Tekk, ktorého pozostatky tu našli, hovoril. Vy sa teraz môžete pozrieť do týchto tajných zvitkov tiež. IMSA MOKO Imsa Moko sú podstatné mená. Sú to rôzne objekty, ktoré sa vo vete nachádzajú. Normálne sa napíšu s veľkým začiatočným písmenom. Pred ne sa napíše ich Imsa Hihara, teda člen. Ten sa formuje podľa rôznych faktorov. 1/ Jedná sa o vlastné podstatné meno (Imsa gara'Moko) alebo o všeobecné podstatné meno (Imsa logara'Moko)? 2/ Jedná sa o mužský rod (Imsa hogo'Moko), o ženský rod (Imsa raka'Moko) alebo o stredný rod (Imsa han'Moko)? 3/ Jedná sa o prvý pád (Imsa agn'Koko) alebo druhý pád (Imsa satu'Koko)? 4/ Jedná sa o jednotné číslo (Imsa agn'Pupdo) alebo o množné číslo (Imsa gaba'Pupdo)? V prípade, že ide o Imsa logara'Moko, nepíše sa za Imsa Hihara nič, v prípade, že ide o Imsa gara'Moko, píšu sa za Imsa Hihara písmená "sa". V prípade, že ide o Imsa hogo'Moko, Imsa Hihara znie "Ik", v prípade, že ide o Imsa raka'Moko, Imsa Hihara znie "Ir", v prípade, že ide o Imsa han'Moko, Imsa Hihara znie "Im". V prípade, že ide o Imsa agn'Koko, nepíše sa pred Imsa Hihara nič, v prípade, že ide o Imsa satu'Koko, pred Imsa Hihara sa píšu písmená "Opt". V prípade, že ide o Imsa agn'Pupdo, nič sa nedeje, ale v prípade, že ide o Imsa gaba'Pupdo, za Imsa Hihara sa píše apostrof a písmena "kar", teda celkovo " 'kar ". Imsa agn'Koko je základný Imsa Koko, ak je veta v inej situácií, teda v inom Imsa Koko, používa sa alternatívny Imsa satu'Koko, čo je v prípadoch ako, napríklad: Predvčerom som ublížil sestre. Ale v prípadoch ako, napríklad: Išiel som tam bez ryby. Táto esej je o rybe. Včera večer som chytil rybu. a iných, sa používa Imsa agn'Koko. PREHĽAD POUŽITÝCH SLOV Imsa Moko - Podstatné mená Moko - Objekt moko - Objektívny hud'moko - Zobjektívniť Uhma - Strata uhma - Stratený hud'uhma - Strať Tekk - Národ tekk - Národný hud'tekk - Znárodniť Ja - Svet ja - Svetový Hihara - Pohlavie hihara - Pohlavný Gara - Vlastník gara - Vlastný hud'gara - Získať, vlastniť Lo - Zlo lo - nie (ne-) hud'lo - Odmietnuť Hogo - Muž hogo - Mužský hud'hogo - Vzmužiť Raka - Žena raka - Ženský hud'raka - Vzženšiť Han - Nikto han - Nijaký hud'han - Zmiznúť Imsa Hihara - Člen Imsa gara'Moko - Vlastné podstatné meno Imsa logara'Moko - Všeobecné podstatné meno Imsa hogo'Moko - Mužský rod Imsa raka'Moko - Ženský rod Imsa han'Moko - Stredný rod Imsa Koko - Pád (skloňovací) koko - Pádový hud'koko - Pádovať (meniť podľa pádu) Agn - Jeden agn - Jednotný hud'agn - Zjednotiť Satu - Dva satu - Dvojtý hud'satu - Zdvojiť Imsa agn'Koko - Prvý pád Imsa satu'Koko - Druhý pád Pupdo - Číslo pupdo - Číslený hud'pupdo - Počítať Gaba - Viac gaba - Množný, skopírovaný, zduplikovaný hud'gaba - Zväčšiť, zduplikovať, skopírovať Imsa agn'Pupdo - Jednotné číslo Imsa gaba'Pupdo - Množné číslo Rann - Jazyk (reč) rann - Jazykový (rečový) hud'rann - Hovoriť
Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Garick 27.10.2011 13:09

Nevim proč by si tvořili nový jazyk když už měli svůj dostačující.

Suriencz 03.09.2011 11:56

Ps: ironie

Suriencz 03.09.2011 11:55

Člověče, uvař bezdomovcům, pomoz dětem v Africe nebo odstraňuj ropné skrvny...Zkrátka něco alespoň vzdáleně užitečnýho...rozhodně užitečnějšího než WoW.

Bellatrix 01.09.2011 20:10

Člověče, napiš operu, jdi pomáhat Armádě spásy nebo zachraňovat tuleně... Zkrátka něco alespoň vzdáleně užitečnýho.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Adamal 01.09.2011 18:48

Asi jsi hodně dlouho sám..

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet