Učebnice mladého tanka

tank ucebnice navod taktika

Co v článku NEnajdete:

Nehledejte žádné talentové stromy, nenajdete žádné popisy abilit, bossů, popisy strategií, nenajdete žádný konkrétní návod na tankování, nehledejte manuál, podle kterého se stanete vyhledávaným a oblíbeným tankem. Ve článku se dozvíte něco málo o základní filosofii tankování, něco málo o důležitých funkcích a vlastnostech které by měl tank mít a něco málo o cestách po kterých by se měl mladý tank ubírat. Článek může dobře posloužit začínajícím tankům k pochopení tohoto náročného povolání, zkušení tanci se z něj pravděpodobně nedozví nic překvapivého nebo nového. Článek je psán k postavám na 80 lev., které mají primárně určenou funkci tankování: Paladin, Warrior, Druid, Death knight [odstavec]

Tankování obecně

Tankování je dost náročnou disciplínou, řekl bych že možná nejnáročnějši. Pokud chcete být opravdu dobrý tank, nestačí "jenom" udělat veliké aggro, ale musíte znát perfektně strategii na jednotlivé bosse, vlastnosti mobů, mapy instancí, musíte značit pořadí mobů k likvidaci podle jejich účelu (healery nebo castery dost často jako první), měli byste znát vlastnosti jiných charakterů s ohledem na jejich únikové a obrané vlastnosti, atd. Je na vás pohlíženo tak nějak automaticky jako na vedoucího party nebo raidu a čeka se, že vždy budete vědět co a jak. Opravdu nejspíš není důležitější a zodpovědnější funkce v raidu. Pokud vás to ještě neodradilo tak můžeme jít dál. [odstavec]

Základní vlastnosti tanka.

Je čestný, nikdy nelže, neodmlouvá, sám a bez říkání vynáší koš a čistí si zuby. Hehe... Tak ještě jednou.

Základní vlastnosti tanka (pojmy se kterými se budete často setkávat)

Aggro (aggro,threat) - míra nakrknutí mobů nebo bossů. Podlé této míry se zaměřují na jednotlivé členy party (raidu). Jde v podstatě o to, že skoro vše co v instancích potkáte je k vám nějak nepřátelsky nakloněno. Pokud vás zmetek zpozoruje, tak výše aggra vzroste z mírné nakrknutosti do pokročilé nakrknutosti a rozhodne se vám to spočítat. Pokud ho mezitím něčím praštíte, tak ho naštvete ještě o něco víc. Čím větší mu dáte ránu, tím víc je naštvanej (kdo by nebyl).tank ucebnice navod taktika S přibývajícími ranami (hitem) se aggro úměrně zvyšuje. Hnusáka naštvete úplně nejvíc, když mu jeho ránu vykryjete (parry) nebo nedejbože, když mu uhnete (dodge). Většina bossů se potom nakrkne tak, že vám další ranou udělí kritický zásah (což je několikanásobně silnější rána než normálně). Co dokáže zmetky taky pěkně naštvat je léčení (healing). Koho by taky nenaštvalo, když do vás pižlá a pižlá, snaží se oddělit končetinu od trupu a někdo to furt lepí zpátky. To je práce naprd. Nezřídka se tak stane, že míra nakrknutosti (aggro) přeteče na toho otrapu co mává větvema (healovací druid). Potom je na tankovi, aby šmejdovi provedl něco opravdu hnusného (taunt) a odvrátil jeho pozornost zase na svoji stranu. Taunt - sprosté slovo, rána, polechtání v podbřišku, prostě všechno co obrátí pozornost hnusáka na vaši stranu. Taunt nezvyšuje aggro! (V některých případech ano, ale je lepší si myslet, že ne). Taunt jenom srovná míru nakrknutelnosti (aggra) na stejnou výši. Nemusíte tedy “přeaggrovávat a dotahovat množství aggra”. Taunt je asi toto: Zmetka naštvalo, že vás někdo léčí a tak se rozhodl, mu to spočítat. Musí být o 30% víc nastvanější než na vás (viz. níže). Opustí vás a rozeběhne se k nic netušícímu healerovi. Vy si nejdříve cinknete do textilu při pomyšlení, co všechno se může stát a pak se rozhodnete jednat. Špatný tank se rozeběhne za hnusákem a snaží se ho nějak mocně praštit. Dobrý tank použije některou z vlastností (taunt), pomocí které dokáže obrátit hnusákovu pozornost na sebe a chvíli si jí udržet. Potom mu musí dát rychle pár pohlavků (hit), aby to už nedělal, nikam neběhal a nechal se klidně na místě zabít. Taunty můžou být jak na jednotlivé cíle tak i hromadné. Když o nás banda zmetků ještě neví, tank je na sebe nějakým způsobem upozorní (říká se tomu pull). Pull - stejné jako v předchozím případě. Tedy skoro stejné. Jde o první setkání, upozornění na sebe. Moby může iritovat už jen to jak vypadáte a pustí se do vás (pull tělem), nebo některému z nich střelíte do zadku diabolku ze vzduchovky (oblíbený pull warriorů). Pullovat může každý. Především mágové a obecně všichni co jsou oblečeni v hadrové zbroji (hadráci) s oblibou pulluji. Potom hystericky ječí, když jim hnusák vyndavá drůbky z těla. Tank pulluje vždy takovým způsobem, aby si zajistil pozornost hnusáků alespoň po tu dobu, než na nich může budovat aggro. Kitování - není nic jiného, než tahání moba nebo bosse z místa na místo. Tank to musí dělat všude tam, kde si zmeťouři kálejí pod sebe. Tyto exkrementy bývají dost často nebezpečné a je radno se z nich přemístit jinam. Komu by se chtělo stát po kolena ve s...., že? [odstavec]

Aggro a jak na něj

A jsme u vlastností tanka, kterou ostatní netanci vychvalují nebo odsuzují. Je tím výše aggra. Rozdělíme si pojem na dvě části.
  • Pro tanka - aggro a jeho budování.
  • Pro ostatní - aggro a jeho kontrola.

Aggro a jeho budování

Tank se snaží vybudovat aggro co nejrychleji a vytvořit si dostatečný náskok od ostatních. Praxe vám ukáže, jak velký náskok si musíte vytvořit na jednom mobovi než můžete přejít na moba dalšího. S tím souvisí velmi důležitá věc. Tank není od toho, aby moby (bossy) zabíjel. Od toho jsou DPS. Tank musí moby nebo bosse zaměstnat a udržet na sobě jejich pozornost. Je to takový otloukánek. Musí potvorám nadávat, píchat je prstem do oka, podrážet jim nohy, uhýbat před jejich údery (to naštve nejvíc), prostě můsí dělat všechno pro to, aby si nevšímali nikoho jiného. To je vše. Nic víc ani míň. tank ucebnice navod taktika Pro úspěšné budování aggra a jeho udržení je důležitá vlastnost HIT. Zjednodušeně je to rána. Resp. vyjádření šance na úspěšné udělení rány. Hnusák vám může uhnout nebo ránu vykrýt (bavíme se o speciálních úderech, ne o autoataku), ale nesmí se nikdy stát, že minete cíl (miss). K zajištění této vlastnosti slouží tzv. HIT CAP. Ten bývá různý podle charakteru. Např. u DK je to 8% (u specálních abilit, u autoataku je to okolo 28%). Obecně ale platí, že vyšší hit není na škodu. Čím vyšší HIT, tím i menší šance na hnusákovo dodge nebo parry. Je to stejné jako u DEFENSE CAP. Pokud dosáhnete HIT CAP, máte jistotu že se pokaždé trefíte. Pokud mob nebo boss uhne (dodge) nedáte žádnou dmg, prostě ho netrefíte, pokud vám ránu vykryje (parry) tak ho sice trefíte, ale s daleko menším dmg, tím pádem ho i míň naštvete (aggro) a navíc také nějakou dmg obdržíte.

Aggro a jeho kontrola

Ostatní členy raidu, především ty nezkušené musí tank velmi nekompromisně naučit, že výše jejich agra závisí na nich a jsou za ni zodpovědní. Tank ji nemůže ovlivnit. Existuje několik způsobů jak mít nad agrem kontrolu, nejběžnější je addon OMEN. Ten při standardním nastavení upozorní hráče už na 80% že se blíží k hranici přeaggrování, to však nastane až když prekročí hranici 130%. Je tedy dost času přestat udělovat dmg nebo použít abilitu na snížení aggra. Stejně tak tento addon upozorňuje tanka kdo přeaggroval. Pro tanka i pro zbytek party je to nepostradatelný addon. Zodpovědný tank by neměl chodit s nikým, kdo tento addon nemá, nebo jiným způsobem nekontroluje svoje aggro. [odstavec]

Defensivní činnost a spolupráce s členy raidu

Mezi dobré vlastnosti tanka patři zejména to, že umí ve správný čas používat obranné ability. Nejen ke své obraně, ale také aby šetřil healerům manu a čas. Dobře sehraný tank a healer jsou pravým pokladem každé guildy. Tank si musí vždy uvědomovat, že pokud umře, umře celý raid. Vyjímky jen potvrzují pravidlo. Rada: Od začátku tankování se snažte sehrát s konkrétním healerem. Ideální healer bývá paladin. Je velmi silný v healování jednoho cíle. Velmi důležitý pro tanka je defense cap. DEFENSE naleznete v základním přehledu postavy a její výše pro lev 80 MUSÍ být minimálně 540. Proč právě 540? Je to proto, že přesně tato výše defense vám zajistí, že nedostane od bosse do levelu 83 žádný kritický zásah. Nemusíte nad tím mudrovat, je to spočítáno. Berte to jako takovou hodnotu plnoletosti každého tanka. [odstavec]

Já mu dal pár facek, on mi dal pár facek

Pokud se vám nepovede zmetky ukecat, aby skočili do propasti, nebo pokud neumřou smíchy když vás uvidí, budete muset začít bojovat.

Tank označí hnusáky

Vždy podle dohody v partě (nejčastěji lebka je první cíl, křížek druhý, pak je dobrá pomůcka použít semafor (červené kolečko, žlutá hvězdička, zelený trojúhelník) měsíčkem označíme cíl k uspání (roguna sapem, mág ovečkou) modrou kostkou cíl ke zmražení (např. hunterova past) atd.

Tank pullne hnusáka

Pokud je jeden (např. boss), otočí ho od zbytku party (naučte se to dělat automaticky, většina zmetků hází před sebe spoustu sviňáren a je zbytečné aby to schytali i ostatní). Pokud je jich víc, pulluje obvykle druhého v pořadí (křížek) aby mu udělil malou dmg, nebo pullne skupinu najednou hromadným pullem, aby získal náskok u všech.

Tank buduje aggro

Po pullu tank použije ability k udělení co nejvyššího aggra (threatu) - tyto ability má každý char jiné, a pak vytváří co nejlepší dmg. Díky svým vlastnostem získá náskok před ostatními členy party. Ještě než hnusák umře, přesune se tank na dalšího. Proč? Jednoduše protože nejste od dělání dmg. Od toho jsou DPSka. Jestliže se přestanete věnovat mobovi, když má ještě tak 15-20% života, ostatní už ho nepřeagrují a vy máte čas si budovat aggro na dalším týpkovi. Než se naučíte rychle nabírat aggro, donuťte všechny DPS co používají plošnou dmg (AOE) aby s ní pár vteřin počkali.

Tank ztratí aggro

Jsou v podstatě tři možnosti jak může tank přijít o aggro.
  • Někdo jiný omylem nebo demencí pullne.
  • Někdo jiný vytvoří takové DPS nebo HPS, že předeběhne tanka.
  • Někdo jiný použije ability které se neslučují s jeho funkcí v raidu (DPS warr, tauntne, DK si necha zapnutou Frost presenci ap.)
Ve všech případech za to může vždy někdo jiný. Ve všech případech se to dá předem ošetřit a kontrolovat. V případě, že někdo pullne skupinku mobů nebo bosse, nebo je jiným způsobem přeaggruje, přebírá tank aggro (tauntem) a pak pracuje normálně dál. Nejvíc si ale musí hledět healera. U ostatních členů party se nebojte a nechte je klidně umřít, někdy to bývá lepší. Můžou si za to ostatně sami. Tank musí reagovat vždy na aggro healera. U ostatních jen tehdy, pokud má vše pod kontrolou. Skoro každý charakter má nějakou únikovou možnost, aby se dokázal ochránit (kostka u mágů, falešná smrt u hunterů, útěk do stínu u rogun). Znalost těchto možností by měla být ve výbavě každého dobrého tanka. Healeři těchto možností tolik nemají a navíc musí stále healovat tanka a jak to neudělají, tank jde k zemi. U nás existuje oblíbené přísloví: “Padá tank, rychle si něco naposledy přejte”. Jinak doporučuji naučit ty jelimany, že když mají aggro, nemají utíkat nikam pryč, ale co nejrychleji se musí dostat k vám. Potom jim můžete efektivně pomoci. Takže prioritně healer, potom ostatní. Všichni si musí uvědomit, že pokud tank vyplácá taunty zbytečně na nezodpovědných dpskách, tak nemusí mít potřebný taunt na healera. Bývá však zvykem, že žádný tank nenechá nikoho umřít, pokud je to v jeho silách. Jde o jistou stavovskou čest. Jak by se pak mohl podívat s čistým svědomím doma dětem, malým tančíkům, do očí a říct jim: "Tak jsem dneska, děti, nechal v práci chcípnout kamaráda." "A proč, tatínku?" ptají se děti. "Protože byl debil."

Naposledy upravil/a Bellatrix 13.09.2016 v 22:51:44.

Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

DaveL
Dave Lukewski

DaveL je autorem 17 článků. Více článků tohoto autora najdete na tomto odkazu. Pro více informací navštivte profil tohoto autora.

Diskuze

Herkul 05.12.2012 11:07

malem jsem se po...l smichy ale jinak trefne doporucuji si precist

milanko 28.05.2011 00:09

Paladin je naj na raidy

Propast 17.04.2011 15:40

Dk sama o sobě jsou dle mého trest. Býval jsem tankem. A jakmile přišlo WotLK, přišla pohroma ve formě DK. Spousta dětí, co si svého rytíře vylevlovali na top level a pak, bez znalosti spellů a abilit trhali nám, poctivým a starostlivým (upřímně mrtvý healer naštve víc, než mrtvé dps) tankům aggro.To pak přišla omezení pravomoci. Nejvyšší bůh v grupě byl vždy tank a jak někdo mimo healera neznal svou práci, bez milosti letěl pryč. Dps se vždy dala najít...

blade-22 01.01.2011 22:56

mnohem lepsi nadeleni do party je blood dk v cata jako dps chvilku na nej necumis a uz ma aggro

Futy 01.01.2011 22:31

Chcelo by to spis popis spellu a talentu co snizuji Aggro protoze znam lidi jako napr. Rogue, ktery nevi co je Tricks of the Trade nebo Paladina co nezna Hand of Salvation.... u Rdruida neni od veci napr Subtlety

Bellatrix 01.01.2011 21:37

Tenhle článek je dokonalost sama. Sice nejsem tank, ale stejně jsem ho četla už dvakrát za sebou, protože jsem se u toho válela smíchy i napodruhé Možná by nebylo od věci udělat podobný článek i pro healery a dps, i když to na rozdíl od tankování není taková věda, ale občas potkávám v dungách a raidech různé, ehm, osoby, kterým by nějaký takový návod rozhodně velmi prospěl.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Scar 22.10.2010 10:06

Petensi
Velmi pekny clanok. Ale chcelo by napisat este jeden a to o healerovi alebo aspon poukazat na tochto vacsne podcenovaneho clena party. Tank spravi obrovsky pull a je hrdina , dps spravi velky burst dps a je hrdina. Nikto si pritom nevsima chudaka healera ktory musi healovat debila tanka ktory si mysli ze jeden hit do moba mu udrzi agro a mrdle dps ktore aj napriek tomu ze kape na agro od moba este stale dava dmg a ked konecne obidvaja vykapu tak sa ozve oblubena hlaska vsetkych mamrdov wtf healer ?
jako helaer si musis lidi vychovat i kdyz v pugu na 20 minut to nema moc smysl ..je pravda ze healeri jsou nedocenovany ale taky je pravda ze tech dobrejch je malo

Scar 22.10.2010 10:02

moc dobrej článek nevím jestli to autor připravil sám nebo to někde opsal ale to je jedno ... tohle by si měli přečíst všichni

samko28 21.10.2010 08:20

nadheraa:P du na stredni skolu tanku.....urcite v tom pokracuj je to super!!

Petensi 20.10.2010 19:42

Velmi pekny clanok. Ale chcelo by napisat este jeden a to o healerovi alebo aspon poukazat na tochto vacsne podcenovaneho clena party. Tank spravi obrovsky pull a je hrdina , dps spravi velky burst dps a je hrdina. Nikto si pritom nevsima chudaka healera ktory musi healovat debila tanka ktory si mysli ze jeden hit do moba mu udrzi agro a mrdle dps ktore aj napriek tomu ze kape na agro od moba este stale dava dmg a ked konecne obidvaja vykapu tak sa ozve oblubena hlaska vsetkych mamrdov wtf healer ?

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet