link

Quest for Pandaria III., 8. kapitola

/pic/povidky/questfpanda/qfp-logo
Bylo zcela zřejmé, že podzemní stavba nebyla původně vězením, nýbrž že byla do této podoby narychlo přestavěna. Jak bylo Chenovi slíbeno, uvnitř čekal další strážný, aby se ujistil, že jeho rozmluva s Nefersetem bude zcela nevinná. Vězňové byli drželi v chatrných klecích připoutaných ke kamenným zdem, které byly zjevně pouze prozatímním opatřením. Chen uvažoval, jestli má Velká rada vůbec v úmyslu věznit je delší dobu. „Který z vás je Bathet?“ zeptal se. „Tenhle,“ odpověděl mu ramkahenský strážce a ukázal na jednu z klecí po pravé straně. Chen přikývl a přistoupil k Menrimovu bratrovi. Když si nyní plně navykl na kalné světlo, mohl si Chen Batheta i ostatní vězně pořádně prohlédnout. Opravdu se změnili v kámen. Vypadali spíš jako golemové než jako živé bytosti. „Ty jsi Bathet?“ zeptal se Chen. „Co je ti do toho?“ zavrčel na něj Neferset. Jeho oči byly přesným opakem Menrimových - tvrdé, chladné a zuřivé. „Odpověz mu,“ vyštěkl strážce a uhodil do klece svým kopím. Zvuk kovu narážejícího na kov se v podzemním prostoru znepokojivě rozlehl. Bathet se ušklíbl, ale neodpověděl. Místo toho neklidně přecházel po své úzké cele a cenil na Chena zuby. Strážný znovu udeřil kopím o mříže. „Přišel jsem jménem tvého bratra Menrima,“ řekl Chen. Bathet se podíval na Chena a výsměšně se zachechtal. „Aha, tak to alespoň vysvětluje, proč tu chceš ve tmě marnit čas s poraženými. Předpokládám, že Menrim žadonil, abys mi promluvil do duše.“ „On vlastně vůbec neví, že jsem tady,“ odpověděl Chen. Bathet se znovu zasmál. „O to je to lepší! Tolik tě dojal, že ses sám rozhodl za něj udělat špinavou práci. Skvostné.“ Chen naklonil hlavu na stranu a pozoroval ho. Věděl, že oponování by vedlo jen k dalším posměškům, a tak zvolil nejlepší přístup, jak Batheta přimět k rozhovoru. „Tohle je opravdu pořádně špinavé místo,“ prohlásil. „Předpokládám, že nikdo z vás se už asi pěkně dlouho nemyl, takže můžeme být vlastně rádi, že jste jenom hroudy kamene.“ Ramkahenského strážce, stojícího po Chenově boku, ta poznámka podle všeho trochu urazila, ale i tak se z jeho strany ozval tichý smích. Bathet sebou trhl a Chen předstíral, že si setřel neviditelné smítko ze své černobílé srsti. Poté si založil ruce na hrudi a věnoval Bathetovi ten nejdomýšlivější výraz, jaký svedl. Zafungovalo to. „Jen si o sobě myslete, jak jste vy smrtelníci správní a spravedliví. A vůbec, řekněte to klidně i mému bratrovi. A až to uděláte, podívejte se pořádně do toho jeho moralistického, ufňukaného, utrápeného ksichtu a poslechněte si, jak si povzdechne a z očí mu bude koukat Oh, jak jsem se v tobě zklamal, Bathete. A taky mu řekněte, že je…“ Bathet ze sebe vychrlil proud hrubých nadávek, při jejichž zaslechnutí si Chen tiše přísahal, že je nikdy nevypustí z úst. Dokonce i dozorce vypadal trochu šokovaně. „…a že přesně tohle si myslím o něm a tom jeho komplexu svatouškovské nadřazenosti.“ „Samosebou,“ zalhal Chen. „Menrim beztak jenom plýtvá dechem,“ pokračoval Bathet. „I kdyby rada vyslyšela jeho srdceryvné prosby o slitování, radši bych zemřel tady se svou pravou rodinou, než strávil jedinou další vteřinu v jeho přítomnosti.“ S těmi slovy se Bathet obrátil k Chenovi zády. Chen se nesnažil ho dál přesvědčovat; bylo mu jasné, že rozhovor skončil. „Půjdu,“ oznámil strážci, který přikývl.
Třpytivé sluneční světlo zasvítilo Chenovi do očí a on musel chvíli počkat, než si znovu uvykl na silný svit. Jeden z dozorců za ním zavřel dveře, zatímco druhý si ho zvědavě prohlížel. „Doufám, že jste se dozvěděl, co jste potřeboval,“ řekl. „Pochybuju ale, že u vězňů najdete nějaké poučení. Jsou to všechno fanatici, jeden jako druhý.“ Chen se zamyslel nad tím, co právě vyslechl, a mezitím si posbíral věci, které zanechal přede dveřmi. Přestože se zdálo, že Bathet dost přesně zapadá do kategorie „fanatiků“, při rozhovoru ani jednou nezmínil Deathwinga ani žádné bohatství či jakýkoli druh moci. Vyjádřil pouze hlubokou a důkladnou nenávist ke svému bratrovi. „Dozvěděl jsem se dost,“ odvětil Chen. Po rampě vystoupal zahloubán do znepokojivých myšlenek.
<- Předchozí | Stránka 8 | Další ->


Naposledy upravil/a Mordecay 11.09.2014 v 23:31:42.

Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Žádné komentáře
Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet