Rasy

Hratelné rasy

Ve hře World of Warcraft máte na výběr dohromady z 10 hratelných ras. S datadiskem Cataclysm se tento výběr rozšířil na 12. Těchto 12 ras se dělí do dvou frakcí: Aliance a Horda. Každá frakce má po šesti rasách. Pokud nevíte, jakou rasu si vybrat, snad vám pomůže následující přehled.
Klik na rasu rychle odkazuje na článek o ní


Rasy Aliance
Rasy Hordy [odstavec]

Hratelné rasy Aliance

Erb

Alianci, chcete-li, Velkou Alianci, představuje šest ras, za které můžete hrát. Každá z nich se vyznačuje svými klady, ale také svými zápory. Ať už v ohledu historie, či v ohledu abilit. Aliance se skládá ze silných kultur, které jsou spojeny nikoliv nutností či zoufalstvím, ale hlubokými závazky, ušlechtilostí a ctí. Aliance byla kdysi známá jako Aliance Lordaeronu. Bylo to v dobách, kdy jejím centrem byl právě Lordaeron. Nicméně, Aliance byla nucena přesunout část svých sil na Kalimdor a na jih Easter Kingdoms. Lordaeron byl před několika lety zpustošen Nemrtvými. Od té doby ztratila mnoho členů, ale získala také mnoho spojenců.

[odstavec]

Draeneiové (Draenei)

Draenei

Draenei z Exodaru začínají v Ammen Vale na Azuremyst Isle. Ten se nachází na severozápadním pobřeží Kalimdoru. První vesnicí s civilizací je Azure Watch. Přilehlé Bloodmyst Isle jsou lokací pro levely 10-20.

Velen a zbývající přeživší Drenei se zmocnili jednoho křídla Tempest Keep a použili ho k útěku na Azeroth. Hledali spojence v jejich nekončícím boji proti Plamenné Legii. Ty našli v Alianci.

Nemají žádné hlavní město. Namísto toho obydleli havarovanou dimensionální loď Exodar, na kterou dohlíží jejich vůdce, Velen. Jejich rasovým mountem je Elekk. Nejvíce se podobá válečnému slonovi. Jejich jazykem je Draenei, ale jsou schopni se dorozumívat i jazykem Common.

Historie

Kdysi dávno, na planetě Argus, vzdělaná a magicky nadaná rasa Eredarů na sebe upozornila Sargerase, ničitele světů. Ten navrhl třem vůdcům Eredarů, Kil'jaedenovi, Archimondovi a Velenovi, nevýslovnou moc, výměnou za bezpodmínečnou loajalitu. Ovšem Velen brzy dostal vize, ve kterých viděl, jak se Eredarové mění na démony, mimo jiné první členové Legie, kteří by rostli do ohromných rozměrů a zdecimovali celý svět. Navzdory Velenovu varování se Kil'jaeden a Archimonde rozhodli akceptovat Sargerasovu nabídku. Velen zoufal nad bývalými přáteli a modlil se o pomoc. K jeho velkému překvapení a úlevě mu odpověděl jeden benevolentní Naaru. Tyto energické bytosti, stejně jako Velen, předpovídaly vznik Plamenné Legie.

Naaru nabídl Velenovi a ostatním věřícím útočiště. A tak Velen tiše shromáždil Eredary, kteří se zdáli být důvěryhodní a nazval je Draenei. Sargeras se vrátil na Argus a přeměnil mnoho Eredarů na démony. Rozzuřený Kil’jaeden slíbil, že Velena bude pronásledovat do konce dní. I samotná Plamenná Legie honila Draenei napříč celým vesmírem. Naaru jim dal pokyn k uctívání Světla, což je hluboce zasáhlo, a tak Draenei uctívali Světlo a ideály Naaru. Za čas se usadili na vzdálené planetě, kde potkali shamanistické Orky, kteří ji obývali. Zde Draenei přišli volat novou domovinu, Draenor.

Kil'jaeden pokračoval k lovu exulantů. Nakonec se dozvěděl o idylickém světě a jeho nic netušících obyvatelích. Pracujíc skrze shamana Ner’zhula, postupně začal ovládat orky. Když Ner’zhul odmítl sloužit programu Legie, obrátil se Kil’jaeden na jeho učedníka. Gul’dan pracoval na krvežíznivosti Orků a tato nově vytvořená Horda začala porážkou mírumilovných Draenei. A tato jejich „kampaň“ byla velmi efektní. Více než osmdesát (!) procent rasy bylo vyvražděno, ale zbylých dvacet procent, včetně Velena, se zachránila. Orkové pokračovali v invazi na Azeroth, skrze Medivhův Dark Portal. Léta nato, po Druhé Válce, by mohly Nerzhulovy další portály roztrhat Draenor na kusy.

Nedávno Velen a zbylí přeživší získali kontrolu nad jedním křídlem Tempest Keep a použili ji k útěku na Azeroth. Nyní hledají další spojence v jejich boji proti Plamenné Legii.

Po invazích Aliance a Hordy na země Northredu, hrají Draenei daleko menší roli.

Vzhled

Draenei jsou vzhledově odlišní, než Eredarové z Plamenné Legie. Nemají červenou kůži démonických Eredarů a nemají také rohy, které mají na tvářích (tento rozdíl je viditelný pouze na art-worcích, ve hře se s ním nesetkáte). Pokožka může dosahovat od růžovo-bílé, pres světle modrou až po tmavě fialovou barvu. Mimo Velena, kterému prý později pokožka zbělá. Jejich krev je modrá.

Muži mají chapadélka, vycházející z brady a zvláštní čelo. Mají velké a silné ocasy, které jsou překvapivě velmi svalnaté. Ženy naopak mají hladké čelo, chapadélka a ocas tenčí než muži. Za ušima mají také rohy, které se liší jak tvarem, tak i délkou. Barva vlasů může být šedá, bílá, modro-černá, hnědá a fialová.

Základní atributyPovolání Strength Agility Stamina Intellect Spirit
Hunter
21
20
20
21
23
Paladin
23
17
21
21
23
Mage
21
17
19
24
24
Shaman
22
17
20
22
24
Warrior
24
17
21
21
22
Priest
21
17
19
23
25
Death Knight
109
70
99
29
44


Povolání

Hunter, Mage, Paladin, Priest, Shaman, Warrior, Death Knight Wotlk

Rasové znaky (Raciálky)

 • Gemcutting: +5 k profesi Jewelcrafting.
 • Gift of The Naaru: Vyléčí cíl za 65 (zvyšuje se s levelem) životů za 15 vteřin.
 • Heroic Presence: Zvyšuje šanci na zásah kouzlem o 1% Vám a vašim spoluhráčům ve vzdálenosti 30 yardů.
 • Shadow Resistance: +10 k resistenci proti stínové magii.

Trivia, zajímavosti

 • Tance, kterým draeneiští muži tancují je okopírován od tance v písni Tunak Tunak Tun od Dalera Mehndiho a ženy tancují na muziku Hips Don't Lie od Shakiry.
 • NPC Draenei jako jediná rasa nemají svolávací pokřik v případě napadení druhou frakcí. Ale nic jim nebrání v bránění svého města, či města spojenců.
 • Draenei hunter je jediné povolání, které začíná s kuší.
 • Draenei jsou jedinou rasou, která nedostala novou class v datadisku Cataclysm.
 • V současné době je také jedinou rasou, která nemá class se stealthem.
 • Jejich NPC mají východoevropský přízvuk

Ostatní informace

 • Startovní lokace: Ammen Vale, Azuremyst Isle
 • Rasový mount: Elekk (Elekk)
 • Vládce: Velen
 • Hlavní město: Exodar
 • Jazyk(y): Draenei, Common
[odstavec]

Trpaslíci (Dwarves)

Dwarves

Trpaslíci z Ironforge jsou starobylá rasa robustních humanoidů, kteří žijí pod sněhovými čepicemi hor Khaz Modanu. Trpaslíci byli vždy spojenci Lidí. Libují si ve vyhlídkách bitev stejně jako v jejich vyprávění. Tato rasa je podle posledního „WoW sčítání lidu“ z února 2010 nejméně hratelnou rasou Aliance.

Historie

Stoičtí trpaslíci strávili bezpočet generací těžbou pokladů z hlubin země. Trpaslíci zřídkakdy opouštěli bezpečí větrných vrcholů Dun Morogh. A když Orkové napadli Azeroth a vyrazili dobývat země Lidí, Elfů a Trpaslíků, nabídli se Trpaslíci, že vstoupí do Velké Aliance. Ukázali se jako velmi prospěšní spojenci.

Nedávno Trpaslíci objevili řadu ruin, které by mohli být klíčem k jejich ztracenému dědictví. Veden k odhalení legendární pravdy o původu svého lidu, nařídil král Magni Bronzebeard změnit průmysl z těžařství (mining) a inženýrství (engineering) na archeologii. Magni také pomohl k vytvoření slavné Explorers' Guild, skupině která se celá věnuje tajemství starověkého světa a tím i legendární existence trpaslíků.

Archeologie a průzkum

Vzhledem k nedávným objevům nekrytých fragmentů o jejich prastarém původu (například Discs of Norgannon v Uldamanu), prošli Trpaslíci významnou proměnou. Tento objev přesvědčil Trpaslíky, že byli stvořeni Titány z kamene, v době, kdy byl svět mladý. Cítí, že musí prozkoumávat svět a hledat tak další důkazy o jejich obrovském dědictví a znovu objevit skryté odkazy Titánů.
Za tímto účelem vyslali Trpaslíci archeologické týmy do všech koutů světa, v naději, že nahlédnou do jejich záhadné minulosti. Tyto cesty vedly k trpasličím nalezištím po celém světě, z nich některé slouží jako základny a některé jako „loviště“ pro nepřátele trpasličí rasy.
Trpaslíci byli spojenci Lidí v Druh válce a přidali se k Alliance of Lordaeron, po invazi na jejich domovinu, Khaz Modan. Ukryti hluboko v jejich městské pevnosti, kde se jim podařilo přežít invazi Hordy a mor. Jsou rasou, která se dožívá vysokého věku a děti jsou vzácným požehnáním. Nyní v Ironforge žije něco kolem 60 000 Trapslíků.
Ve skutečnosti ve Stormwindu žije více trpaslíků, než v Ironforge samotném. Nyní je Ironforge domovem také Gnomů.

Základní atributyPovolání Strength Agility Stamina Intellect Spirit
Hunter
22
19
24
19
20
Paladin
24
16
25
19
20
Priest
22
16
23
21
22
Rogue
23
19
24
19
19
Warrior
25
16
25
19
19
Death Knight
113
69
100
28
41
Shaman
23
16
24
20
21
Mage
22
16
23
22
21
Warlock
25
16
22
21
21


Povolání

Hunter, Paladin, Priest, Rogue, Warrior, Death knight Wotlk, Mage, Shaman, Warlock Cataclysm

Rasové znaky (Raciálky)

 • Find Treasure: Na minimapě Vám zobrazí poblíž ležící truhly a jiné poklady.
 • Frost Resistance: Znižuje šanci protivníka zasáhnout Vás Frost spellem o 2%.
 • Gun Specialization: Zvyšuje šanci na kritický z pistole o 1%.
 • Mace Specialization: Expertise s palcáty a obou-ručními palcáty zvýšen o 5.
 • Stoneform: Odstraňuje všechny poison, disease a bleed efekty. Zároveň zvyšuje Váš armor o 10% na osm sekund. 2 minuty cooldown.

Důvody rasových znaků (raciálek)

Trpaslíci mohou využít jejich „hliněného dědictví“ aby se do stali do stavu, laikovi známému jako Stoneform. Nejen že učiní Trpaslíka krátkodobě odolnějším, ale také zahojí otevřené rány (bleed) a odstraní většinu jedů (poison) a infekcí (disease). Díky této raciálce přežilo již mnoho Trpaslíků.

Vojáci Ironforge jsou často rekrutováni z řadových dělníků. Z tohoto důvodu je velice častá Gun a Mace Specialization. Také proto, že hlavním průmyslem je kovoobrábění, lov a vykopávky, chcete-li archeologie. Právě proto jsou již vysoce kvalifikovaní v práci s kladivem a práškem.

Trpaslíci jsou přirozeně adaptováni na žití v chladném podnebí, o čemž svědčí i jejich podsaditá postava a poněkud hustší porost těla. Zkušení průvodci poznamenali, že mají mírnou odolnost proti mrazu.

Od založení Explorers' League stoupl zájem o dobrodružství. Ať už k zjištění něčeho nového o jejich historii nebo jen za hledáním pokladů (Find Treasure) opustilo mnoho Trpaslíků své domovy.

Ostatní informace

 • Startovní lokace: Coldridge Valley, Dun Morogh
 • Rasový mount: Beran (Ram)
 • Vládce: Král Magni Bronzebeard, Council of Three Hammers Cataclysm
 • Hlavní město: Ironforge
 • Jazyk(y): Dwarven, Common
[odstavec]

Gnómové (Gnomes)

Gnomes

Gnomové z Gnomeregan Exiles jsou hratelnou rasou Aliance. Začínají v Coldridge Valley, v oblasti Dun Morogh.

Historie

Výstřední a talentovaní Gnomové jsou považováni za jednu z nejzvláštnějších ras světa. S jejich posedlostí pro vývoj nových technologií a vymýšlení konstrukčních zázraků, ze kterých jde mnohdy hlava kolem, je zázrak, že jsou schopni se množit. V průběhu let, Gnomové podpořili Velkou Alianci v bojích proti Hordě, geniálními a propracovanými zbraněmi.

Jejich hlavní město, Gnomeregan, které sdílejí na zalesněných vrcholcích Dun Moroghu s jejich trpasličími bratranci, prospívá s každou generací ve více a více technologické město. Historii Gnomereganu zná snad každý. Troggové, kteří napadli město, měli být zabiti atomovou bombou. To se povedlo, ale brzy Gnomové zjistili, že uvnitř je téměř osmdesát procent celé jejich populace, která zahynula. Ti, který přežili se běželi ukrýt k trpaslíkům do Ironforge.
V datadisku Cataclysm, již Gnomeregan patří právoplatným majitelům.

Základní atributyPovolání Strength Agility Stamina Intellect Spirit
Death Knight
103
76
98
32
42
Mage
15
23
19
26
22
Priest
15
23
19
25
23
Rogue
16
26
20
23
20
Warlock
15
23
20
25
22
Warrior
16
23
21
23
20


Povolání

Mage, Rogue, Warlock, Warrior, Death Knight Wotlk, Priest Cataclysm

Rasové znaky (Raciálky)

 • Arcane Resistance: Zvyšuje rezistenci proti Arcane magii o 1.
 • Engineering Specialization: Zvyšuje skill v profesi Engineering o 15.
 • Escape Artist: Ruší všechny pohybové dispelly. 1,75 sec. cooldown.
 • Expansive Mind: Zvyšuje maximální množství many o 5%
 • Shortblade Specialization: Zvyšuje skill s Daggery a One-hand swordy o 3.

Důvody rasových znaků (raciálek)

I přes jistý nedostatek v délce končetin a velkou hlavou, jsou Gnomové obdivuhodně hbití. Dokáží držet krok s vyššími rasami s skákají do dvakrát větší výšky, než sami měří. Díky schopnosti Escape Artist se dokáží vymanit z jakékoliv pasti, která je omezuje v pohybu.

Expansive Mind je nejspíš jasná každému zúčastněnému. Vždyť také většina nejlepších aliančních vědců byli Gnomové.

Engineering Specialization je charakteristická pro gnomí kulturu. Také postavili Deeprun Tram, která dělá životy členů Aliance lehčí a (víceméně) bezpečnější.

Gnomové mají přístup k temné magii, jako je tomu u jiných technologií. Díky jejich pečlivosti a preciznosti je jim mírná Arcane Resistance.

Classes (třídy)

Gnomové mají férové startovní atributy u classy Rogue (tulák, zloděj, vrah). To proto, že vysoké agilita pro roguny znamená šanci na kritický zásah a dodge.

Melee damage je u Rogue a Hunterů založena na agilitě stejně jako na strength. Výhodou je u gnomích rogue jejich výška. Nepřipravenému a méně pozornému hráči se může hůře zaměřovat.

Pro mágy a warlocky je výhodou že na počátečních levelech nají vysoký mana pool (vysokou hodnotu many), což znamená, že mohou déle kouzlit, než jim mana dojde.

Ostatní informace

 • Startovní lokace: Coldridge Valley, Dun Morogh, Train Depot, Gnomeregan Cataclysm
 • Rasový mount: Mechanostrider
 • Vládce: High Tinker Gelbin Mekkatorque
 • Hlavní město: Ironforge, Gnomeregan Cataclysm
 • Jazyk(y): Gnome, Common
[odstavec]

Lidé (Humans)

Humans

Lidé Stormwindu jsou jednou z hratelných ras Aliance. Jsou odolný druh, který přežil invazi divokých Orků během První Války. V Druhé Válce se armády Stormwindu spojily v Alianci Lordaeronu (Alliance of Lordaeron), aby získaly zpět svoji domovinu. Po úspěšné Druhé Válce byl Stormwind přestavěn a lidská civilizace začala znovu vzkvétat.

Původ

Urozený lid Stormwindu je hrdou a houževnatou rasou. Jako patroni Velké Aliance statečně bojovali proti Orkům Hordy. Když si mysleli, že se již vše uklidni a nastal mír, sestoupil na svět ještě temnější stín. Nemrtvá Pohroma rozpoutala odporný mor a podařilo se jí tak zdecimovat severní království Lordaeronu. Těch několik přeživších uprchlo na jih do Stormwindu.

Sotva se však stačila Pohroma rozkoukat, zasáhla Plamenná Legie a zahájila kataklizmatickou invazi na svět. Bojovníci povstali proti Legii a uchránili svět před hrozícím zničením. I téměř po šesti set letech jsou obránci Stormwindu ostražití vůči každému, kdo by ohrozil nedotknutelnost jejich zemí. Stormwind City se nachází v podhůří Elwynn Forest a je jednou z posledních bašt lidských sil.

Král Varian Wrynn vládne lidem Stormwindu, kteří zůstávají oddaní Velké Alianci (Grand Alliance). S podporou svých stálých spojenců byla vojska Stormwindu odvelena pryč, aby znovu bojovala proti Hordě na vzdálených bojištích. Když je stormwindská armáda pryč, spadá jeho obrana na bedra jeho hrdých občanů.

Vzhled

Vzhled snad popisovat moc nemusím. V podstatě se od reality příliš neliší. Průměrná výška lidí je 6 stop (zhruba 183cm) a váží kolem 180 liber (asi 82 kg). Muži jsou výrazně vyšší a těžší než ženy.

Základní atributyPovolání Strength Agility Stamina Intellect Spirit
Hunter
20
23
21
20
21
Rogue
21
23
21
20
21
Paladin
22
20
22
20
22
Mage
20
20
20
23
23
Warlock
20
20
21
22
23
Warrior
23
20
22
20
21
Priest
20
20
20
22
24
Death Knight
108
73
99
29
42


Povolání

Mage, Paladin, Priest, Rogue, Warlock, Warrior, Death Knight Wotlk, Hunter Cataclysm

Rasové znaky (Raciálky)

  [li]Perception: Aktivovaná rozšiřuje rádius detekce Stealth nepřátel. Trvá 20 sekund. Cooldown této specializace je 2 minuty.
 • The Human Spirit: Zvyšuje hodnotu Spirit o 5 %.
 • Diplomacy: Dává bonusy na body reputace +10 %.
 • Sword Specialization: Zvyšuje skill na používání mečů o 5.
 • Mace Specialization: Zvyšuje skill na používání palcátů o 5.
 • Every Man for Himself:Ruší všechny debuffy omezující pohyb vaší postavy. 2 minuty cooldown

Důvody rasových znaků (raciálek)

Lidé si již dávno vybrali zaměření na palcáty (Mace) a meče (Sword). Právě tyto zbraně mají symbolizovat spravedlnost v lidské kultuře a lidská bojová umění se točí kolem nich.

Jednou z největších výhod, které lidstvo má, je schopnost týmové práce a vedení, a proto jsou známí pro své schopnosti v oblasti diplomacie. Jejich velitelé, které navrhuje Aliance a také běžní občané. Vědí, že je rozdíl mezi zanecháním dobrého dojmu a činěním skutků.

Lidská houževnatost je jednou z jejich nelepších vlastností. Budou pokračovat v boji i přes to, že boj nemusí vyhrát. Tváří v tvář invazím Orků, Plamenné Legie i Pohromě, zůstal lidský duch neporažen. To přispívá k lidské vůli přežit. O tom svědčí i schopnost Every Man for Himself, která ukazuje člověka schopného dělat vše nezbytné k vítězství nad svým nepřítelem.

Lidská společnost má tendenci mít více problémů s kriminalitou, než ostatní rasy. Snad ukázkovým příkladem je vzestup bratrstva Defias a Syndicate. Proto si lidé vypracovali schopnost Vnímání (Perception). Pokud má člověk podezření, může si poslechnout a objevit dobře skryté nepřátele.

Ostatní informace

 • Startovní lokace: Northshire Valley, Elwynn Forest
 • Rasový mount: Kůň (Horse)
 • Vládce: Král Varian Wrynn
 • Hlavní město: Stormwind City
 • Jazyk(y): Common
[odstavec]

Noční elfové (Night Elves)

Nelves

Noční elfové jsou jednou z nejstarších ras na Azerothu, která po tisíce let žila v úplném odloučení od zbytku světa a téměř se o ní nevědělo. Jejich domovem je Teldrassil nacházející se u severozápadního pobřeží Kalimdoru. Jejich náboženstvím je víra v měsíční bohyni Elune. Po katastrofických událostech kolem Studny věčnosti se zřekli magie a rozhodli se využívat pouze přírodních sil (druidové) nebo čerpat sílu z měsíce (kněžky Elune). Původně se rozdělovali na Kaldorei (= Děti hvězd) a Highborne (= Urození, elfská smetánka). Highborne se poté oddělili od zbytku nočních elfů a většina z nich si založila království Quel´Thalas v Eastern Kingdoms, zatímco zbytek se skryl v Dire Maulu (Shen´Dralar).

Historie

Když Titáni skončili s utvářením Azerothu, vytvořili ve středu původního prakontinentu jezero koncentrované magické energie - Studnu věčnosti. U jejích břehů se později objevila rasa tehdy primitivních bytostí, kteří se zde usadili a během staletí vytvořili civilizaci nebývalé velikosti. Těmito bytostmi byli noční elfové. Ti ale magický potenciál Studny věčnosti využívali neopatrně a naprosto nekontrolovaně a tím si téměř přivodili vlastní zkázu. Studna věčnosti totiž postupem času přilákala pozornost padlého Titána Sargerase, který se poté rozhodl pro invazi na Azeroth.

Skrz Studnu promlouval ke královně nočních elfů Azshaře a ona, v domnění, že k ní hovoří nekonečně mocný bůh, se spolu s ostatními Urozenými rozhodla pro něj otevřít portál. Sargeras později začal zvětšujícím se a sílícím portálem posílat na Azeroth své démonické stvůry s jasným plánem nakonec celý svět obrátit v trosky. Naštěstí se ale mladý druid Malfurion Stormrage dovtípil, jaké nebezpečí jeho lidu hrozí ze strany jejich vlastní zaslepené královny; na jeho stranu se kromě četných nočních elfů postavili i polobohové jako například Cenarius. Brzy vzplála válka. Téměř beznadějný odpor nočních elfů ale nakonec přinesl své ovoce: Malfurionovi se podařilo přerušit kouzlo a zavřít portál, kterým se právě chystal Sargeras projít. V důsledku toho ale Studna implodovala a rozervala celý kontinent na několik kusů, zatímco palác královny Azshary klesl na dno moře a ona i její služebníci byli přetvořeni na nestvůrné nagy. Malfurion poté, aby se tato situace nemohla opakovat, zavrhl používání arcane magie a svého bratra Illidana, který se pomocí vody z již neexistující Studny pokusil vytvořit novou Studnu věčnosti, nechal uvěznit. Zbytek Urozených, kteří Malfuriona také nechtěli uposlechnout, se nakonec od nočních elfů úplně oddělili a založili si vlastní království Quel´Thalas.

Nový domov nočních elfů, hora Hyjal a Nordrassil, byly nakonec také zničeny po vpádu Archimonda a vojsk Plamenné legie; elfové obětovali vlastní nesmrtelnost, aby další invazi démonů zabránili, a jejich novým sídlem je nyní po Nordrassilu další Strom světa, Teldrassil, a na něm hlavní město Darnassus. V jejich čele stojí kněžka Tyrande Whisperwind, Malfurionova družka, a nyní v Cataclysm i sám Malfurion.

Vzhled

Noční elfové mezi ostatními rasami vynikají jak ve výšce, tak i ve fyzické síle. Běžná výška u nich je mezi 6 a 7 stopami (180 - 210 cm) a jejich postavy jsou poměrně svalnaté, a to i u žen. Nejvýraznějším rysem jejich tváře je dlouhé vyčnívající obočí a dlouhé špičaté uši. Barva pleti se pohybuje od bílé přes modrou a fialovou ve světlých i tmavých odstínech. Jejich vlasy mohou mít také nejrůznější barvy, od stříbrně bílé přes nejrůznější odstíny modré, zelené a tyrkysové až k fialové. Barva očí většinou bývá stříbrná, ale někteří jedinci jsou obdařeni očima barvy jantaru, která napovídá pozdější velkou moc v umění druidů a předurčení k velkým činům. Jantarové oči měli například Illidan Stormrage nebo královna Azshara.

Elfské tetování kolem očí (markings) je symbolem dospělosti a elfové ho získávají v rámci rituálu dosažení dospělosti. Může mít různé barvy i tvary, které nejspíš mají pro elfy především rituální symbolický význam.

Základní atributyPovolání Strength Agility Stamina Intellect Spirit
Hunter
17
28
20
20
21
Priest
17
25
19
22
23
Warrior
20
25
21
20
20
Rogue
18
28
20
20
20
Druid
18
25
19
22
22
Mage
17
25
19
23
22
Death Knight
104
77
99
29
42


Povolání (classes)Hunter, Priest, Warrior, Rogue, Druid, Death Knight Wotlk, Mage Cataclysm

Důvody povolání

 • Hunter: Noční elfové žijí ve velmi úzkém vztahu s přírodou i zvířaty, a díky tomu se také vyznají ve stopování a celkovém pohybu v podobném terénu.
 • Priest: Víra v bohyni Elune hraje zásadní roli v kultuře nočních elfů a proto mají kněžky Elune v elfské společnosti výsadní postavení.
 • Warrior: Mnoho nočních elfek bylo po staletí trénováno a po výcviku se z nich stávaly zocelené bojovnice známé jako Strážkyně (Sentinels). Typickou zbraní pro bojovníky nočních elfů jsou warglaives (totéž platí u demon hunterů - viz Illidan Stormrage).
 • Rogue: Totéž co u hunterů. Noční elfové jsou vynikající stopaři a průzkumníci díky své schopnosti pohybovat se neviděni skrz stíny noci.
 • Druid: Už před katastrofou způsobenou Studnou věčnosti se Malfurion Stormrage učil umění druidismu od poloboha Cenaria, ale poté, co se noční elfové zřekli arcane magie, se na tuto cestu dávalo stále více a více elfů.
 • Death Knight: Stejně jako zástupci jiných ras mnoho nočních elfů padlo v bojích proti Pohromě a byli následně oživeni jako její služebníci; z nich někteří se potom vymanili z Lich Kingovy moci a stali se součástí Knights of the Ebon Blade.
 • Mage: Přestože arcane magie byla Malfurionem po zažehnání První invaze Plamenné legie zakázána, skupina nočních elfů (Highborne - Urození) nehodlala poslechnout a ti, kteří pod vedením Dath´Remara Sunstridera neodpluli do Eastern Kingdoms, se skryli v Dire Maulu ve Feralasu (frakce Shen´Dralar). Po nedávných událostech Cataclysmu se poté pokusili obnovit staré svazky a začali se pomalu začleňovat zpět do společnosti nočních elfů.

Rasové znaky (Raciálky)

 • Natural Resistance: +1 k Nature resistenci.
 • Quickness: Snižuje o 2% šanci zasažení melee nebo ranged útokem.
 • Shadowmeld: Skrytí ve stínech, redukující šanci být objeven nepřátelskými moby nebo hráči. Při jakémkoli pohybu se ruší.
 • Wisp Spirit: Po smrti přeměňuje na wisp (bludičku), navyšujíc rychlost pohybu o 75%.

Důvody raciálek

 • Natural Resistance: Jak už bylo řečeno, noční elfové žijí velmi spjatí s přírodou a díky tomu dobře ví, jak využívat jejích sil a tedy i jak se proti nim bránit.
 • Quickness: Ze stejného důvodu jsou noční elfové znalí pohybu v terénu, který by byl pro jiné rasy překážkou, a díky tomu jsou velmi rychlí, mrštní a hbití.
 • Shadowmeld: Noční elfové jsou zvyklí žít v noci a díky tomu ví, jak se skrýt pod rouškou tmy, aniž by je kdokoli spatřil.
Jak Quickness, tak Shadowmeld mají jádro v bojové taktice nočních elfů, která spočívá v rychlých útocích ze stínů a opětovné mizení v nich, takže nepřítel obvykle ani nemá šanci zjistit, kdo proti němu vlastně stojí.
 • Wisp Spirit: Podle legend jsou tyto tzv. bludičky dušemi mrtvých nočních elfů, které se bezcílně toulají lesy Kalimdoru a za výjimečných okolností pomáhající těm žijícím (viz bitva u hory Hyjal).

Trivia, zajímavosti

 • Až do Cataclysm byli jedinou rasou Aliance, která mohla mít jako povolání druida (nyní spolu s worgeny).
 • Po lidech jsou druhou nejhranější rasou Aliance.
 • Předlohou této rasy byli Drowové z Dungeons & Dragons.
 • Elfská architektura je kombinací architektury severské a japonské. Toto je vidět hlavně na hlavním městě Darnassus, jehož věžovité budovy připomínají japonskou pagodu.
 • Tanec nočních elfů-mužů je vytvořen podle Michaela Jacksona ve slavné Billie Jean.
 • Tanec nočních elfek je vytvořen podle tance v klipu J'en Ai Marre francouzské zpěvačky Alizée.
 • Tento tanec byl jedním z aspektů, proč byl World of Warcraft v některých zemích (například v Číně) považován za nevhodnou hru, protože ony pohyby nočních elfek byly prý příliš lascivní.

Ostatní informace

 • Startovní lokace: Shadowglen, Teldrassil
 • Rasový mount: Šavlozubý tygr (Nightsaber)
 • Vládce: kněžka Tyrande Whisperwind, archdruid Malfurion Stormrage
 • Hlavní město: Darnassus
 • Jazyk(y): Darnassian, Common
 • [odstavec]

  Worgenové(Worgens) soon  [odstavec]

  Hratelné rasy Hordy

  Erb

  Stejně jako k Alianci se i k Hordě hlásí 6 různých ras. Dá se říct, že se Horda skládá z ras, které se potkaly a navzájem si nějak pomohly. Nelze jim však upřít, že bojují bok po boku jako spojenci, kamarádi, jako rodina. I když se idály, politika a důvěra změnily, je to stále ta stejná Horda, kterou "zdědil" Thrall po náčelníkovi Orgrimovi Doomhammerovi. Převážnou část Hordy najdete na Kalimdoru, ale stějně jako Aliance, má své tábory i města na druhém kontinentu.

  [odstavec]

  Krvaví Elfovia (Blood Elves)

  Blood Elves

  Krvaví Elfovia, tiež nazývaní Sin’dorei, začínajú v lokácii Eversong Woods a na leveloch 10-20 pokračujú v priľahlom Ghostlands. Za svoje hlavné mesto prehlásili Silvermoon City a vedie ich regent Lor'themar Theron.

  História

  Spoločenstvo Vysokých Elfov sa takmer 7000 rokov sústredilo na posvätný Sunwell, magické žriedlo, ktoré bolo vytvorené použitím fľaštičky čistej arcane energie z prvej Studne Večnosti. Vďaka mocným energiám zo Sunwellu sa mohlo kráľovstvo Quel’Thalasu medzi zelenajúcimi sa lesmi na sever od Lordaeronu pokojne rozvíjať a prosperovať.

  Avšak počas Tretej Vojny bola ich populácia takmer úplne vyhubená. Armáda Pohromy, vedená nemŕtvym princom Arthasom, zaútočila na Quel’Thalas, aby sa dostali k Sunwellu a mohli jeho mocné energie použiť na oživenie padlého nekromancera Kel’Thuzada, čím nenavrátiteľne žriedlo nakazili.

  Princ Kael’thas Sunstrider sa obával, že poškvrnené žriedlo zničí jeho oslabenú rasu, tak zoskupil obrancov Quel’Thalasu, aby ho zničil a odvrátil blížiacu sa katastrofu. Hoci boli ušetrení vystaveniu temným energiám, ohromne trpeli kvôli odňatiu žriedla. Kael’thas sa zúfalo snažil svojmu ľudu pomôcť – Vysokých Elfov premenoval na Krvavých Elfov a vyrazil do zničeného sveta Outlandu. Spojil sa tiež s Illidanom Stormrage-om v nádeji, že im pomôže nájsť liek.

  Kael’thas elfov uisťoval, že im pomôže vrátiť sa do Quel’thalasu a privedie ich do raja, ukázalo sa však, že jeho slová boli iba lži. Začal byť závislý na fel energiách, ktoré pochádzali od samotnej Burning Legion. Dostal sa pod nadvládu Kil’jaedena a na jeho príkaz obsadil Sunwell, dúfajúc, že vďaka jeho sile privedie Kil’jaedena do Azerothu. Napokon bol Kael’thas zabitý a Kil’jaeden porazený, načo Velen očistil žriedlo pomocou srdca padlého naaru napusteného svetlom.

  Vzhľad

  Hoci Krvaví aj Noční Elfovia pôvodne pochádzajú z rovnakej rasy, ich výzory sa už značne líšia. Podobností je málo, ako napríklad vysoké chudé postavy a dlhé špicaté uši, ktoré však na rozdiel od Nočných Elfov u Krvavých smerujú nahor. Kvôli pôsobeniu fel energií im žiaria oči nazeleno. Ich farba vlasov môže byť od čiernej cez ryšavú až po takmer bielu a obočie majú dlhšie, než je bežné, pričom prečnieva z tváre. Muži si môžu zvoliť aj rôzne formy briadok.

  Základné atribúty  Povolanie Strength Agility Stamina Intellect Spirit
  Mage 17 22 28 27 21
  Rogue 18 25 19 24 19
  Warlock 17 22 19 24 20
  Hunter 17 25 19 24 20
  Paladin 19 22 20 24 20
  Priest 17 22 18 26 22
  Death Knight 105 75 99 32 40
  Warrior 20 22 20 24 19


  Povolania

  Hunter, Mage, Paladin, Priest, Rogue, Warlock, Death Knight Wotlk, Warrior cata

  Rasové znaky (Raciálky)

  • Arcane Torrent: Po použití dá silence na každého nepriateľa v okruhu 10 yardov na 2 sekundy. Navyše získate 6% vašej many.
  • Arcane Affinity: +10 bonus ku skillu Enchanting.
  • Magic Resistance: Zvýši odolnosť voči Arcane kúzlam o 1.

  Dôvody raciálok

  • Arcane Torrent je pre Sin'dorei prirodzenou manipuláciou s arcane energiami zo Sunwellu a dovoľuje im vypustiť mágiu, na ktorú majú právo už od narodenia.
  • Arcane Affinity je výsledkom magickej prítomnosti žriedla, vďaka čomu sú Krvaví Elfovia prirodzene nadaní v arcane umeniach, ako je Enchanting.
  • Neustále vystavenie elfov mágii im dalo prirodzenú obranu voči mnohým druhom mágie (Magic Resistance).

  Ostatné informácie

  • Štartovacia lokácia: Sunstrider Isle, Eversong Woods
  • Rasový mount: Hawkstrider
  • Vládce: regent Lor'themar Theron
  • Hlavní město: Silvermoon City
  • Jazyk(y): Thalassian, Orcish
  [odstavec]

  Orkové (Orcs)

  Orcs

  Orkové z Orgrimmaru jsou hratelnou frakcí Hordy. Žijí v zemi Durotar na kontinentu Kalimdor.

  Původ

  Kdysi dávno, byla ušlechtilá rasa Orků nakažena Plamennou legií a změnila se v nemilosrdnou a destruktivní Hordu. Přivedeni do světa Azerothu, byli nuceni válčit s lidmi Stormwindu a Lordaeronu. Tyto události se zapsaly jako První a Druhá válka. I když se Hordě téměř podařilo vyhubit lidstvo, pohltila sebe samu zevnitř a zhroutila se. Poražení a zajatí Orkové byli uvrhnuti do střeženého vězení, bez šance pomoci svým spolubojovníkům při dobývání a válčení. Po mnoha letech se rozhodl mladý a vizionářský náčelník vést svůj lid v jeho nejtemnější hodině. Jeho jméno bylo Thrall. Za jeho vlády se Orkové osvobodili z moci démonického „útlaku“ a vrátili se zpět k šamanismu.

  Na příkaz podivného proroka, vedl Thrall svůj lid ke starověkým zemím Kalimdoru. Zde se Thrall a jeho Horda utkali tváří v tvář svému utlačovateli, Plamenné legii. S pomocí lidí a Nočních elfů, Orkové porazili Legii a vydali se svou vlastní cestou. Usadili se v drsných pustinách Durotaru a zvolili si ho jako své království.

  Nyní se válečníci města Orgrimmar těší nové, zářivé budoucnosti svého lidu. I když se řídí sny o dobývání, jsou připraveni doslova zničit každého, kdo by měl byť jen pochybnosti o jejich nadřazenosti či svrchovanosti.

  Vzhled

  Muži jsou velcí, shrbení a děsiví. Mistrovsky ovládají boj se sekerou a kladivem, stejně jako boj pěstmi velikosti malého dítěte. Mají červené, korálkovité oči a plochý, široký nos. Ženy jsou dobře urostlé s exotickými účesy. Od špinavých vlasů, přes mohutné copy, po holé hlavy. Barva kůže se pohybuje v odstínech zelené.

  Základní atributy  Povolání Strength Agility Stamina Intellect Spirit
  Hunter
  23
  20
  23
  17
  24
  Rogue
  24
  20
  23
  17
  23
  Shaman
  24
  17
  23
  18
  25
  Mage
  23
  17
  22
  20
  25
  Warlock
  23
  17
  23
  19
  25
  Warrior
  26
  17
  24
  17
  23
  Death Knight
  111
  70
  100
  26
  44


  Povolání

  Hunter, Rogue, Shaman, Warlock, Warrior, Death knight Wotlk, Mage Cataclysm

  Rasové znaky (Raciálky)

  • Blood Fury: Aktivování ability zvýší na 20 sekund sílu o 25 %. Postava pod vlivem této ability ztrácí každé 3 sekundy 5 % zdraví. Cooldown trvá 2 minuty.
  • Hardiness: Zvýšená odolnost (+25 %) na omráčení (Stun) a jiné knockout efekty.
  • Command: Automaticky zvyšuje melee damage vašeho peta o 5 %.
  • Axe Specialization: Zvyšuje skill na používání seker o 5.

  Důvody rasových znaků (raciálek)

  Raciálky Orků vyplývají z jejich povahy, rasy válečníků. Byli zotročeni krví Mannorotha, kterou nakonec smyl Grom Hellscream. Krev v Orcích vyvolávala zuřivost. Proto byli nesmírně krutí v První válce. Orkové jsou také nesmírně houževnatí. Mladý, dospívající Ork vypadá jako Trpaslík (Dwarf) a velmi robustní dospělý Člověk (Human). Jejich stavba kostry se mnohem více hodí do bitvy. Většinou kvůli drsnému prostředí, ve kterém Orkové musí žít. To vedlo k Hardiness.
  Z neznámých důvodu jsou Orkové velmi spřízněny se zvířaty. Mnohá přátelství typu Ork/zvíře vznikají při pohledu do očí toho druhého a nalezení stejné duše. Toto duševní spojení umožnilo raciálku Command v bojích proti démonickým silám. Jejich kultura se dlouho spoléhá na sekyry, jako „zbraně volby“, od pěchoty až po generály. Tento nástroj války se učí všichni Orkové, proto mají Axe Specialization.

  Classes (Třídy)

  • Hunter - Orkové mají silná pouta se zvířaty. Především s vlky a s jejich původní kulturou na Draenoru, včetně mnoha loveckých rituálů. Možná právě proto má většina členů klanu Frostwolf jako společníka vlka. Kombinace lovcovy Blood Fury a Command, vytvoří velmi silný tým, se kterým má problémy i ten nejsilnější soupeř.
  • Rogue - Orkové této třídy nejsou tak zákeřní, jako ostatní rasy, ale jejich tvrdý úder zaručí téměř jistou smrt cíle. Jsou poměrně vzácni, protože někteří Orkové se na jejich styl boje dívají jako na nečestný, ale věří, že je to velmi efektní umění. Nejznámějším Orkem této třídy je nejspíš Garona, ačkoli je pouze poloork. Další známá jména jsou kupříkladu Rokaro a Jediga.
  • Shaman - Poté, co se Orkové osvobodili z démonického nátlaku, se vrátili ke svým původním šamanským kořenům. Být šamanem není pro každého, a proto se toto povolání v jejich společnosti velice cení. Mezi slavné šamany patří samozřejmě Thrall, dále Drek'Thar, Mother Kashur a Greatmother Geyah.
  • Warlock - Ačkoliv bývaly doby, kdy Warlockové byli mezi Orky naprosto běžní, nyní jsou vzácným povoláním. Většina z nich je k Hordě znepřátelená. Jako například Burning Blade. Několik jich žije v Cleft of Shadow, kde jsou pod pečlivým dohledem Hordy. Nejslavnějším Warlockem je Gul’dan, zakladatel Shadow Councilu.
  • Warrior - Tato rasa je rozenými válečníky. Jak Eitrigg pravil v knize Warcraft of Blood and Honor „Všichni Orkové jsou válečníci.“ Ovšem je to řečeno s nadsázkou, poněvadž mnoho Orků jsou peoni. Slavní bojovníci jsou Grom Hellscream, Durotan a Orgrim Doomhammer.
  • Death Knight - Původní Death Knightové Druhé války, byli vytvořeni orkskými warlocky. Dříve byli jako orkští vojáci zabiti v Plaguelands a posléze oživeni jako vojáci Pohromy.

  Ostatní informace

  • Startovní lokace: Valley of Trials, Durotar
  • Rasový mount: Vlk (Wolf)
  • Vládce: Warchief Thrall
  • Hlavní město: Orgrimmar, Durotar
  • Jazyk(y): Orcish
  [odstavec]

  Goblinové (Goblins) soon  [odstavec]

  Taureni (Taurens)

  Taurens

  Taureni (neboli shu´halo v jejich rodném jazyce Taur-ahe) jsou vysocí humanoidní tvorové žijící na rozlehlých travnatých planinách Mulgore ve středním Kalimdoru. Jejich hlavním městem, vystavěným na čtyřech vysokých skalách propojených provazovými mosty, je Thunder Bluff. Traduje se, že jejich rasa je stejně stará jako Kal´dorei a proto je jejich náboženská víra v bohyni Elune (u Taurenů známá též jako Mu´sha) velice podobná.

  Historie

  Vzhledem k tomu, že mají Taureni velmi dlouhou ústní lidovou tradici, která se předává z generace na generaci, je nemožné vyhledat jakýkoliv písemný záznam a proto je jejich hlubší historie téměř neznámá. I bez ohledu na to mají Taureni mnoho příběhů, které popisují několik historicky doložených událostí. Jednou z těchto doložených věcí je i stáří jejich rasy, které sahá pravděpodobně až k Rozdělení a tudíž je jejich kultura stejně stará jako Kaldorei. Obě tyto rasy mají navíc velmi blízko k přírodním silám a druidismu, což doložení stáří jejich historie jenom potvrzuje.

  Dříve žili v Kalimdoru na území Barrens, ale kvůli neustále agresivním kentaurům, kteří se je z území snažili vyhnat, vůdce Taurenů Cairne Bloodhoof rozhodl, že musí najít jiné místo, kam by se jeho národ uchýlil. Když už se miska vah přiklonila na stranu útočníků, objevil se mladý náčelník Thrall a pomohl Cairneho lidem dosáhnout travnatých plání Mulgore, kde žijí dodnes. Taureni se cítili vůči orkům dlužni a tak se na důkaz velkého vděku přidali k Hordě.

  Vzhled

  Vzhled je snad, doufám, každému jasný. Jde o veliké kravské bytosti, které svou výškou mohou dosahovat až necelé tři metry, jejich srst může mít různé odstíny, počínaje kaštanově hnědou až do krémově bílé. Z hlavy jim vyrůstá hustá hříva a z ní trčí dva různě zahnuté a vzrostlé rohy.

  Základní atributy

  Povolání Strength Agility Stamina Intellect Spirit
  Hunter 25 18 23 15 23
  Paladin 27 15 24 15 23
  Warrior 28 15 24 15 22
  Shaman 26 15 23 16 24
  Priest 25 15 22 17 25
  Druid 26 15 22 17 24
  Death Knight 113 69 100 25 44

  Povolání

  Hunter, Druid, Shaman, Priest, Warrior, Death Knight Wotlk, Paladin (Sunwalkers) Cataclysm

  Rasové znaky (Raciálky)

 • War Stomp: Po aktivaci na dvě vteřiny omráčí 5 nepřátel v okruhu 8 yardů.
 • Endurance: Zvýší základní počet HP o 5%
 • Cultivation: Zvyšuje herbalism skill o 15 a gathering je rychlejší než u ostatních ras
 • Nature Resistance: Odolnost vůči přírodnímu poškození o 1. Zvyšuje se dle levelu.

  Důvody rasových znaků (Raciálek)

 • Lov Kodů a putování divočinou nebylo pro Taureny snadné. A čelit kentaurům nebylo o nic jednodušší. Všichni Taureni se rodí se schopností komunikovat s duchy v případě nouze a prosit je, aby zatřásli zemí a oni tak mohli ochromit své nepřátele. Této schopnosti se začalo říkat War Stomp.
 • Jelikož Taureni disponují nejsilnější fyzickou strukturou těla na Azerothu, nemá to vliv nejen na jejich sílu, ale také na neuvěřitelnou odolnost vůči zranění.
 • Díky mnoha staletím strávených v přírodě a promlouváním s přírodními elementy jsou Taureni přirozenými znalci rostlinné říše a tudíž i bylinek a jejich sbírání.
 • To samé platí i pro jejich přirozenou imunitu vůči přírodním silám.

  Ostatní informace

 • Startovní lokace: Red Cloud Mesa, Mulgore
 • Rasový mount: Kodo
 • Vládce: Baine Bloodhoof
 • Hlavní město: Thunder Bluff, Mulgore
 • Jazyk(y): Taur-ahe, Orcish [odstavec]

  Trollové (Trolls)

  Trolls

  V bývalé gurubashské říši vypukla rivalita a kmen Darkspear byl vyhnán ze své domoviny ve Stranglethorn Vale. Usadili se v místech, která dnes známe pod jménem Broken Isles. Brzy se ovšem dostali do konfliktu.
  Jejich osud se zdál být zpečetěn, ale náčelník Orků, Thrall a jeho „nová Horda“ nabídl Trollům úkryt.
  Sea Witch unesli vůdce klanu Sen‘jina, Thralla a také několik dalších Orků a Trollů. Thrallovi se nakonec povedlo osvobodit sebe i ostatní a nakonec i Sen‘jina.
  Ačkoli byl Sen‘jin obětován, měl vizi, ve které by Thrall mohl vést Trolly z ostrova.

  Po návratu na ostrov se Thrallovi a jeho následovníkům podařilo odrazit další útoky Sea Witch a jejich murločích přisluhovačů a vydali se opět na Kalimdor. Pod novým vedením Vol'jina, klan Darkspear přísahal věrnost Thrallovi a Hordě a následoval ho. Od tohoto dne jsou opovrženi a znepřáteleni ostatním trollím kmenům až na kmeny Revantusk, Shatterspear a Zandalari. Přesto kmen Darkspear nezapomněl odkud pochází a nepřátelství je motivuje k návratu na svoji domovinu. Svůj nový domov si postavili na východním pobřeží Durotaru, nového království Orků.

  Nicméně, s příchodem frakce Kul Tiras a jeho námořnictva pod vedením Daelina Proudmoora, byli Trollové pod nátlakem nuceni ustoupit do vnitrozemí. Bojujíc po boku Orků porazili nepřítele a obnovili svoji domovinu. Krátce poté trollí šaman, Zalazane, začal využívat temné magie, aby ovládl mysl svých kmenových bratrů. Jak jeho armáda bezduchých stoupenců rostla, nařídil Vol’jin evakuaci. Tak Zalazane převzal kontrolu nad Echo Isles. Darkspear se usadili na blízkém břehu, kde založili vesnici a pojemnovali ji podle bývalého vůdce, Sen’jina (Sen’jin Village).

  Vzhled

  Barevné spektrum jejich kůže se pohybuje od světle modré po jedovatě zelenou. Nejčastěji se vyskytují tři typy barvy kůže, ovšem najdou se výjimky.
  Muži jsou vysocí, nahrbení s velkými vyčnívajícími kly, které vyrůstají z pod spodního rtu. Dále se vyznačují velkým nosem a chaoticky rozcuchaným účesem.
  Oproti tomu, ženy jsou vzpřímené s malým nosem a divoce vyhlížejícím či naopak upraveným účesem.

  Základní atributy  Povolání Strength Agility Stamina Intellect Spirit
  Hunter
  21
  25
  22
  16
  22
  Mage
  21
  22
  21
  19
  23
  Priest
  21
  22
  21
  18
  24
  Rogue
  22
  25
  22
  16
  21
  Shaman
  22
  22
  22
  17
  23
  Warrior
  24
  22
  23
  16
  21
  Death Knight
  109
  75
  99
  25
  43
  Druid
  22
  22
  21
  18
  23
  Warlock
  21
  22
  21
  18
  23


  Povolání

  Priest, Rogue, Warrior, Mage, Hunter, Shaman, Death Knight Wotlk, Druid Cataclysm, Warlock Cataclysm

  Rasové znaky (Raciálky)

  • Berserking: Zvyšuje rychlost melee útoků a kouzlení o 20 %. 3 minuty cooldown.
  • Regeneration: Zvyšuje bonus na regeneraci Zdraví o 10 %. 10 % z plné regenerace zdraví probíhá i během soubojů.
  • Beast Slaying: Zvýší bonus na damage (+5 %) při boji se zvířaty.
  • Throwing Specialization: Zvyšuje skill na boj s vrhacími zbraněmi o 5.
  • Bow Specialization: Zvyšuje šanci kritického zásahu lukem o 1%.
  • Da Voodoo Shuffle: Zkracuje dobu trvání všech negativních účinků pohybu o 15%. „Trolls be flippin' out mon!“

  Důvody rasových znaků (raciálek)

  Trollové jsou v boji často vedeni do stavu Berserking, který je nutí útočit a kouzlit rychleji . Tento stav se násobí, je-li Troll raněn, což ho dělá mnohem nebezpečnějším.

  Trollí schopnost Regenerace je v pohádkách velmi přeceňována, ovšem stále je velice silná. Za předpokladu, že rány nejsou tak vážně, že Troll zemře, vyhojí se bez lékařského opatření.

  Trollové jsou vynikající lovci a mají rozvinuté schopnosti v Beast Slaying po více než tisíc let. To z luků a vrhacích zbraní učinilo znaky trollí rasy a vedlo k trollí headhuntery k hlavní střelecké podpoře Hordy.

  Trollové jsou od přírody více ohební než ostatní rasy. To jim umožňuje dostat se z problémů o něco snáze.

  Trivia, zajímavosti

  • Trollí ženy, narozdíl od mužů nemrkají.
  • Model postavy hráče byl zřejmě založen na modelu Shadow Huntera z Warcraft III. Stejně jako ve W3 i ve WoW je velice hubený a přikrčený, ale stále vyšší než, když se narovná Tauren Chieftain.
  • Přestože ve W3 hráli v Hordě velkou roli, při vývoji WoW přišli na řadu později. To je pravděpodobně důvod, proč ve hře mají menší roli a ztratili své hlavní město.
  • Srandovní ironií je, že item Two-toed Sandals (dvouprsté sandály) se na Trollech neukazují. Pro vysvětlení: trollové mají na nohách pouze dva "prsty".
  • Když brání město, či z jiného důvodu musí napadnout orkské NPC aliančního hráče, svolává posily pokřikem "[Orcish]: Grunts! Attack!". Trollí a orkské NPC jsou jedinými dvěma rasami ve hře, které

krejzy
Vojta

krejzy je autorem 27 článků. Více článků tohoto autora najdete na tomto odkazu. Pro více informací navštivte profil tohoto autora.

Diskuze

MegaRatchet 19.05.2016 13:04

Goblinové (Goblins)a Worgenové(Worgens) kdy to bude napsano?

Antheiel 30.04.2016 00:04

Zug
I have bad feeling about this ...
You are not alone

Zug 29.04.2016 22:23

MegaRatchet
Jsem novej fanoušek wowka.
I have bad feeling about this ...

MegaRatchet 29.04.2016 20:56

Antheiel
Co ty si zač? Umíš se vyjadřovat i jinak než *cokoliv* napsat pls?
Jsem novej fanoušek wowka.

Antheiel 28.04.2016 14:34

MegaRatchet
Goblinové (Goblins)a Worgenové(Worgens) napsat pls.
Co ty si zač? Umíš se vyjadřovat i jinak než *cokoliv* napsat pls?

MegaRatchet 28.04.2016 13:03

Goblinové (Goblins)a Worgenové(Worgens) napsat pls.

Deathkroman 23.12.2014 13:00

měli by jste aktualizovat seznam, například Gnomeregan Exiles už není a stim souvisi tobže ňnezačínají u trpaslíků, ale v New tinkertown. To sa

Mordecay 28.07.2014 12:43

Broxy
Kolika zhruba let se dožívají trpaslici?Jsou natom jako Drainei?
Trpaslíci - starí sú považovaní vo veku 200. V ktorom veku približne umierajú nie je známe. Potom je ešte jeden zdroj (non-canon), ktorý tvrdí, že starí sú vo veku 188 a umierajú vo vekoch 252 - 450.A draenei... pozri sa napríklad na Velena. Ten si pamätá ešte aj Argus. Velen má cez 25 000 rokov. U ostatných draenei tiež nie sú detailné informácie čo sa týka vekov.
Redaktor WoWfan.cz

Broxy 28.07.2014 08:21

Kolika zhruba let se dožívají trpaslici?Jsou natom jako Drainei?

Metiu 21.12.2013 21:57

Pravda ti pandareni by mali byt presunuty a tiez pridane nehratelne rasy pandarie ako napriklad mogu, hozen atd. a tiez by mali byt dopisany worgeni a goblini si myslim

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet