Draenei

  Draenei    Velen    Aliance   

Historie

Draeneiové si napříč svou historií prošli mnohým. Od zrady a zkaženosti, přes válku a genocidu, až po nekonečný souboj s Legií. Nebylo to tak ale vždycky. Tyto mohutné a inteligentní bytosti jsou jednou z posledních a nezkažených částí rasy Eredarů.

 

Jejich domovem bývala planeta Argus. Celé rase vládl tzv. triumvirát (trojice vladařů) - Kil'jaeden, Archimonde a Velen. Eredaři díky svému intelektu zručně ovládali magii, a to především arkánovou a Světlo. Díky této jejich přednosti upoutali pozornost bytostí z čirého Světla, Naaru, které zasvěceným prohlubovaly jejich svaté znalosti. Bohužel, tato mince měla dvě strany. Upoutali i pozornost zkaženého titána Sargerase, který se vlivem své zvrácené vize snažil vesmír "zachránit" tím nejhorším způsobem. Začal osvobozovat démony, které kdysi věznil a s jejich pomocí plánoval vesmír "očistit od nákazy". 

 

K tomu však potřeboval inteligentní generály, kteří by jeho armády vedli napříč vesmírem. V eredarské rase přesně spatřil to pravé ořechové. Zjevil se tedy Kil'jaedenovi, Archimondovi a Velenovi s příslibem, že pokud se k jeho armádě, Plamenné legii, přidají, jejich rasa bude vzkvétat jak ještě nikdy. Příslib se Kil'jaedenovi a Archimondovi zamlouval, ale Velen díky svému daru prozíravosti dospěl k závěru, že eredary čeká přesný opak. Ačkoli se to oběma svým přátelům snažil rozmluvit, věděl, že je to beznadějné. 

 

Na popud Naaru se rozhodl shromáždit co nejvíce eredarů, kteří sdíleli stejný pohled na věc. Nakonec se všichni mohli přesvědčit, že Velen měl pravdu a kdysi většina zdatných a chrabrých eredarů se začala více měnit na démony, a to jak fyzicky, tak psychicky. Nezbývalo tedy nic jiného, než utéci ze své domoviny. V tomto pomohli Naaru, kteří se na poslední chvíli zjevili s vesmírnými loděmi. Ačkoli se Velen přemáhal zůstat a bojovat, Naaru mu odhalili, že v tom jeho osud nespočíval. Stále však zaslechl Kil'jaedena, který Velenův útěk bral jako zradu a zapřísahal se, že jej nepřestane pronásledovat. Lodě co nejrychleji opustily planetu a každá se vydala jiným směrem. Tito eredaři se nyní pojmenovali Draenei, což v jejich jazyce znamená "vyhnanci".

 

Ti, co byli na palubě s Velenem, byli Kil'jaedenem primárně loveni napříč celým vesmírem, ale dařilo se jim úspěšně utíkat. Vše však nabralo jiný rozměr, když přistáli na planetě, kterou pojmenovali Draenor. Tato planeta byla domovina šamanistické rasy orků. Mezi rasami však vládl mír. Nicméně, Kil'jaeden Velena na této planetě vypátral a rozhodl se pro změnu taktiky - žádný přímý útok. V orcích viděl potencionální zbraň, kteří by navíc špinavou práci udělali za něj.

 

Kil'jaeden ovšem vypátral svou ideální figurku - orka jménem Gul'dan, který byl díky svým fyzickým nedostatkům posměchem ostatním. Získal tedy přímého agenta pro Legii, ale nyní bylo třeba přesvědčit orky, že Draenei jsou hrozbou. Využili proto orky respektovaného šamana Ner'zhula, který se nevědomky do této pasti chytil. Když si vše uvědomil, bylo již pozdě. Orkové byli díky Kil'jaedenovým a Gul'danovým intrikám přesvědčeni a vyrabovali několik draeneiských měst. To nejhorší však mělo teprve přijít. Orkům byla nabídnuta démonická krev, která by jim poskytla ohromnou fyzickou sílu. Po okamžité reakci Grommashe Hellscreama, který se jako první napil, se postupně přidala většina orkské armády nyní zvané jako Horda pod velením Blackhanda. 

 

Svou nově nabytou sílu si otestovali na draeneiském hlavním městě Shattrath. Velen bohužel věděl, že není žádná šance, jak se orkům ubránit a přesně věděl, kdo za jejich zkažeností stojí. Dospěl tedy k dechberoucímu závěru - orkové musí věřit, že všechny Draeneie zmasakrovali. Mnoho z nich tedy zůstalo ve městě, aby Velenovi a dalším poskytli čas k útěku. Tento plán byl i za tak velkou cenu úspěšný. Velen spolu s ostatními se ukrývali na území, které brzy ponese jméno Zangarmarsh.

 

Po událostech První i Druhé války samotní Draeneiové pocítili následky Ner'zhulova konání. Z Draenoru se stal stín kdysi jeho zašlé majestátnosti, který se nyní nazýval Outland. Samotní Draeneiové se mezitím potýkali s problémem, který začal rozdělovat jejich zbývající společnost. V důsledku bitvy o Shattrath vlivem fel energií začala část populace mutovat avšak ostatní neměli zdání o průběhu této nákazy. Proto je vykázali ze své společnosti. Tito Draenei byli následní označeni jako "krokul" (broken - zlomení).

 

Mezitím ale začala Legie putovat na Outland více než kdy předtím. V důsledku toho byli vysláni Naaru A'dal, M'uru a O'ros pomoci sjednotit Outland proti Legii. Přiletěli lodí nazvanou Tempest Keep, která se i nyní nachází ve zdecimované pláni zvané jako Netherstorm. Mezitím se však na Outlandu nacházeli noví hosti - Illidan Stormrage spolu s Kael'thasem a Lady Vashj. Kael'thas se se svými elfy v Tempest Keep nakonec usídlil. Ačkoli se Naaru podařilo tak či tak určitou část obyvatel sjednotit pod prapory Aldor (a nakonec i Scyers) a části Sons of Lothar věděli, že počty Legie se zvyšují s každým dnem a brzy proniknou i do dalších částí Outlandu, kde by démonům nic nestálo v cestě. Bylo tedy potřeba nových spojenců.

 

A'dal se zaměřil na Azeroth. Tento svět oplýval slibnými spojenci. Ačkoli to byl velmi těžký úkol, nebylo to nemožné. Když oznámil svůj plán použít část Tempest Keep zvanou jako Exodar pro cestu na Azeroth, Velen byl první, kdo se nabídl. S A'dalovým požehnáním Velen shromáždil co nejvíce ochotných Draeneiů a vydali se vstříc Netherstormu. Ačkoli do Exodaru nakonec pronikli, krvaví elfové stačili loď sabotovat natolik, že těsně před přistáním na Azerothu se stala neovladatelnou. 

 

Přestože náraz si vyžádal ztráty, většina draeneiských pasažérů, včetně Velena, přežila. Ztroskotali na ostrovech Azuremyst. Noční elfové, kteří žili na sousedním ostrově Teldrassil, si Exodaru všimli v okamžiku, kdy se řítil z oblohy. I hned zjistili, že Draeneiové nepředstavují pro Alianci žádnou hrozbu, a že dokonce mají velmi podobné hodnoty - obzvláště postoj k Plamenné legii. Velenovi a jeho druhům byla okamžitě nabídnuta ochrana i zásoby. Tímto se Draenei stali významnými členy Aliance.

 

Velen se svými druhy pomáhali Alianci, jak nejvíce jim to šlo. Jejich zkušenosti se obzvláště hodily při třetí válce s Legií. Ačkoli Velen i jeho Draenei čelili tváří v tvář minulosti více než kdy předtím a spatřili svojí pradávnou domovinu Argus v její nejhorší podobě, jejich zkušenosti byly jedny z tažných kamenů celé války. Zoceleni těmito dávnými stíny a Velenovou moudrostí výrazně přispěli ke konci tohoto konfliktu, který skončil uvězněním samotného Sargerase.

 

I vzhledem k tomu, že jejich největší nepřítel je nyní mimo hru, Draenei stále zůstávají členy Aliance. Konflikt mezi Hordou začíná nabírat na obrátkách a staré rány stále zůstavají nezahojené...

 

Raciální schopnosti

spell #121093 - vyléčí daný cíl v hodnotě 20 % jeho celkových životů během 5 sekund.

spell #28875 - skill v profesi Jewelcrafting navýšen o 10 bodů.

spell #6562 - primární staty Strength, Agility a Intellect jsou navýšeny (škáluje se levelem).

spell #59221 - přijímaný Shadow damage je snížen o 1 %.

 

Povolání

 • Death KnightVýsledek obrázku pro draenei crest
 • Warrior
 • Paladin
 • Hunter
 • Shaman
 • Monk
 • Priest
 • Mage

 

Známé postavy

 

Ostatní informace

 • Startovní lokace: Ammen Vale, Azuremyst Isle
 • Mount: elekk (slon)
 • Vládce: Velen
 • Hlavní město: Exodar
 • Jazyk(y): Common, Draenei

Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

MADFox 05.08.2018 09:19

chybí mi tu mezi známými postavami třeba Yrel nebo Iridi z knižní předlohy :P

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet