Zajímavá místa - Pandaria II.

http://media.wowfan.cz/uploaded/zajimavosti_pandaria

Jade Forest

Serpent's Heart

Nelze mluvit o Jade Forest, aniž bychom zmínili Jade Serpenta Yu’lona*, patrona této překrásné země. Než se však dostaneme k jistě očekávanému Temple of the Jade Serpent, navštívíme nejprve Yu’lonovu sochu, jejíž stavba trvala celé století. Každých sto let se totiž v opakujícím koloběhu vystavěla nová taková socha, do níž poté mohla** Yu’lon otisknout svou životní esenci a z neživé sochy se následně mohl zrodit nový ochránce Jade Forestu. V questu The Last Piece of Puzzle se však rozhoří boj mezi Aliancí a Hordou (tedy konkrétně mezi jinyu a hozeny jakožto sympatizanty obou stran) a dojde k narušení zde umístěné pečeti, která držela uvězněného Sha pochybností (Sha of Doubt). Bytosti sha jsou manifestacemi negativních vlastností jako hněv, nenávist nebo právě pochybnosti. Jde o aspekty Starého boha Y’Shaarj, které se po jeho skonu uhnízdily v Pandarii. Pandarenský císař Shaohao, chtěje ochránit Pandarii před ničivým Rozdělením světa, svedl s těmito temnými emocemi tvrdý boj a sha od té doby přebývaly v samotném lůně země v dlouhém spánku. Procitly poté, co Aliance a Horda zavlekly svou válku na Pandarii a tuto mírumilovnou zemi tak zachvátila smrt, nenávist a strach. Sha pochybností se zhmotnil právě zde a musel být poražen. Yu’lonova socha však byla nenávratně zničena a samotný August Celestial bude muset počkat pár let na novou možnost zrození, jak vám sám sdělí v závěru questové linie.
* Nefritový had Yu’lon je jedním z August Celestials, čtyř božských ochránců Pandarie. August Celestials jsou pandarijskými ekvivalenty Ancients, Stromovců. Stejně jako Yu’lon je patronkou Jade Forestu, chrání Rudý jeřáb Chi-Ji Valley of the Four Winds (o kterém si povíme příště), Bílý tygr Xuen Kun-Lai Summit a Černý tur Niuzao Townlong Steppes a Dread Wastes. Na všechny ostatní přijde v průběhu našeho putování řeč. ** Ačkoli to ze jména není patrné, je tento August Celestial ženského pohlaví. Kde se nachází? - Jade Forest, 48 61

Temple of the Jade Serpent

Nyní, když jsme si Yu’lona důkladně představili, můžeme konečně vstoupit do Chrámu Nefritového draka. Ten byl před tisíci let vystavěn na počest okamžiku, kdy poslední pandarenský císař Shaohao porazil Sha pochybností (Sha of Doubt). Je proto poněkud tragikomické, že probuzený Sha byl od Serpent’s Heart zahnán právě sem. Z posvátného místa zasvěceného meditacím a učení se tak stal brloh strašlivé temnoty, která musí být jednou provždy zničena. To už je ale na vás. Zajímavostí je, že tento chrám je posvátný především pro rybí národ jinyu, kteří jsou nadaní schopností zření a odtud jsou díky magickému zřídlu schopni pozorovat, co se odehrává napříč zemí. Také se zde nachází knihovna, nazvaná Scrollkeeper’s Sanctum, kde je nastřádáno obrovské množství vědění. Aby také ne, vždyť má tři patra a jistě v ní musí být tolik knih a svitků, že jsem si hned vzpomněla na chudáka Khadgara, který musel na Medivhův příkaz třídit veškeré knihy v karazhanské knihovně. Co myslíte, kde jich asi bude víc? Co se týče mě, tak Scrollkeeper’s Sanctum spojuje dvě věci, které v životě nejvíc miluji a nenávidím. A sice knihy a můry. Vážně, na ty můry je tam dokonce quest, Moth-Ridden. Podle kontextu toho, že se nacházíme mezi starými svitky a knihami, se asi bude jednat spíše jenom o moly, ale vzhledem k faktu, že tihle „moli“ jsou velcí jako vrata od stodoly, si nejsem úplně jistá, jestli bych tam kvůli těm knihám vůbec vydržela. (Podotýkám, že se pořád bavíme o budově, která byla zamořena přítomností sha. A já řeším můry. Ne, nikdy jsem netvrdila, že jsem normální.) Kde se nachází? - Jade Forest, 53 55

Arboretum

Arboretum sice nepatří mezi typická místa, která bychom v tomto seriálu navštěvovali, ale říkala jsem si, že by bylo pěkné připomenout si reálný svět, když se naskytne ta možnost. Navíc to máme kousek od Temple of the Jade Serpent, tak proč si neudělat malou zajížďku. Při pohledu na Arboretum se mi každopádně okamžitě vybavily asijské sakurové háje plné stromů obsypaných překrásnými růžovými květy. Při pohledu z výšky bych řekla, že zde je inspirace Blizzardu jasná. Když se opět vrátíme k tématu WoW, mohu ještě dodat, že zde sídlí organizace Order of the Cloud Serpent, válečníků létajících na vzdušných hadech, a že místní růžové květy jsou také využívány k výrobě inkoustu. A pokud jste nadšení archeologové, také zde najdete pandarenské archeologické vykopávky. Kde se nachází? - Jade Forest, 55 45

Shrine of Fellowship

Jakmile jsem si přečetla název Shrine of the Fellowship (Svatyně společenstva), hned jsem si vzpomněla na Pána prstenů a Společenstvo prstenu (Fellowship of the Ring). A světe div se, ono to bude asi schválně. Jedním z obyvatel tohoto malebného háječku je totiž pandaren jménem Sam the Wise (Sam Moudrý), což bude pravděpodobně reference na Samvěda Křepelku, který se v originále jmenuje právě Samwise. Zároveň jde však nejspíš také o odkaz na Samwise Didiera, jednoho ze zaměstnanců Blizzardu. Kromě toho, že se právě zde odehrává cinematic na Mists of Pandaria, je Shrine of Fellowship také dějištěm jednoho zajímavého a na můj vkus dost praštěného eventu. Zahajuje jej Sam the Wise, když opustí budovu, ve které přebývá, a vstříc mu vyjde šest pandarenů, kteří se poté pustí do jakési taneční výzvy. Po které se zase seberou a zmizí. Ve stealthu. Nemám, co bych k tomu dodala - pandareny nejspíš nikdy nepochopím. Kde se nachází? - Jade Forest, 33 34

Circle of Stone

Circle of Stone, Kruh kamene, je pozoruhodné a zřejmě také posvátné či poutní místo ležící v samém západním cípu Jade Forest. Pokud jej navštívíte spolu s Lorewalkerem Cho s rámci questu Family Tree a zapálíte u kamenů svíčku, kameny vám vyjeví váš původ i původ vašeho rodu. V závislosti na rase vaší postavy následně Lorewalker Cho někdy vtipným, ale leckdy také citlivým způsobem okomentuje právě vyslechnuté. [hidden=Choovy komentáře pro Hordu]Ork: Fascinující! Pocházíš z linie mocných válečníků… Kteří dokonce pocházejí z jiného světa! U pandarenů je to vzácnost, když někdo z nás opustí svůj domov. Můžeš být právem hrdý na to, kým jsi. Troll: To se podívejme - jak jsem předpokládal. Tvůj původ sahá až k samotnému úsvitu světa. Prastará impéria trollů byla vskutku impozantní. A ve tvých očích vidím jiskru silné vůle - přál by sis té velikosti znovu dosáhnout, není-liž pravda? Tauren: Podívejme se. Tví lidé také ctí své předky. A stejně tak si vážíte své země. Máme toho mnoho společného! Ach, teď ale vidím, že tví předkové byli nomádi. To pandareni dávají přednost pohodlí svého domova a krbu. Mezi námi najdeš jen nemnoho cestovatelů. Nemrtvý: Fascinující. Hned mi připadalo, že vypadáš nějak nezdravě - ale teď už to chápu. Tví lidé trpí pod tíhou nezměrné temnoty. Jaká jen musí být tvá síla, že tě přesto žene vpřed! Krvavý elf: Tvůj rod je vznešený, jen co je pravda! Tví lidé ovládají OBROVSKOU moc, spolu s ní je však poutají všechna strašlivá břemena, která s takovou mocí přicházejí. A stejně nezměrné bylo i vaše utrpení. Teď už chápu, proč si říkáte „krvaví“ elfové. Goblin: Nu… to je ale zajímavé. Vypadá to, že většina tvých předků zahynula v ohni. Tví lidé podstoupili ve jménu pokroku obrovský risk! Kéž by bylo víc pandarenů obdařeno takovou podnikavostí. Pandaren: Ach, pro tebe není tvá minulost žádnou záhadou! Pandaren z Toulavého ostrova. Musím se přiznat, že jsem tvou domovinu považoval jen za legendu. Pandareni z Ostrova jsou mnohem dobrodružnější povahy než ti z pevniny… dobrodružství máš zkrátka v krvi![/hidden] Quest je bohužel přístupný pouze Hordě, ale aby vás to nemuselo mrzet, přeložila jsem i návrhy jistého uživatele Wowheadu, který se pokusil vytvořit alianční verze Choových komentářů. Ve hře bohužel nejsou, ale řekla bych, že nápady jsou to pěkné. [hidden=Choovy komentáře pro Alianci (neoficální)]Člověk: Hmm, tvá rasa je vpravdě velmi mladá, ale přesto s bohatou historií. Jak se zdá, duch, kterého v sobě tví lidé nosí, je tak silný a rozmanitý, že vám umožňuje překonat vše, co vám osud postaví do cesty. Kéž by můj lid měl stejně silného ducha. Trpaslík: Jaká kuráž! Tví lidé jsou slavní dobrodruhové, kteří se pouští do průzkumu hor, vrchů i temnoty neznámých hlubin (narážka postupně na Bronzebeardy, Wildhammery a Dark Irony, pozn. překl.). Jste silní válečníci, jezdci i… pijani? HA! Naše rody toho mají společného víc, než bych čekal! Noční elf: Ach, tví předkové byli velmi dlouhověcí, možná dokonce nesmrtelní, je to tak? Přesto jste se však vzdali své síly, abyste ochránili svět. Tragické. Tvá rasa stála v předních liniích proti démonické invazi, když byl Azeroth ještě mladý, a i dnes čelíte zlu s moudrostí a houževnatostí. Gnóm: U všech Nebešťanů, („By all Celestials!“, pozn. překl.), jen se podívejte na ty stroje! Tohohle všeho dosáhli tvoji předkové? A tohle všechno vyrábíte i dnes, a dokonce ještě vylepšujete? Navzdory všem strastem a ztrátě domova hledí tvůj lid stále kupředu, k jasné budoucnosti. To moji lidé jsou spokojenější v přítomnosti. Třeba tvůj příchod sem značí, že v Pandarii nastanou velké změny, hm? Draenei: Ach, řady tvých předků jsou plné kněžích a svatých válečníků! Celou svou kulturu jste zasvětili touze po spravedlnosti a míru, přestože váš domov spálila žhoucí temnota. Dokonce i ti největší mezi Shado-pan nevládnou takovým přesvědčením, jaké měli tví předkové. Kdyby byli mí lidé alespoň trochu jako vy, možná se mohla tahle země zbavit temnoty Sha už dávno. Worgen: Och… takže to, že takhle vypadáš, je jenom dočasná proměna? Výsledek toho, že jste byli chyceni uprostřed nákazy, která vás navždy změnila. Nést na svých ramenou takovou kletbu… možná je dobře, že se Pandaria opět otevřela světu. Opravdu bych nechtěl, aby se něco takového přihodilo nám… ehm, nelovíš živou kořist jako opravdoví vlci, že ne? *Lorewalker Cho mírně poodstoupí*[/hidden] Jak se vám líbí jednotlivé popisky ras, ty skutečné i vymyšlené? Zdají se vám trefné, nebo zapomněli vývojáři nebo nadšenec z Wowheadu zmínit nějaký důležitý rys vaší oblíbené rasy? Kde se nachází? - Jade Forest, 23 32
<- Předchozí část | Další část ->

Zpět do sekce Zajímavá místa


Naposledy upravil/a Bellatrix 27.10.2014 v 21:32:12.

Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Bellatrix
Zuzana K.

Bellatrix je autorem 1149 článků. Více článků tohoto autora najdete na tomto odkazu. Pro více informací navštivte profil tohoto autora.

Diskuze

Žádné komentáře
Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet