link

Ask Creative Development — Round III Answers

/pic/cataclysm/creadev

Here, there be dragons and magical beasts

Wrathion tvrdí, že je posledný z čiernych drakov, ale čo je so Sabellianom a ostatnými čiernymi drakmi v Outlande (a dokonca aj Netherwing)? Dokázal ich Wrathion zabiť, alebo nevie o ich existencii?

Wrathion tvrdí: „Podľa mojej znalosti, som jediný čierny drak.“ Našťastie, Wrathion nie je vševediaci a nevie o drakoch za Temným Portálom. Čierni draci vedení jeho starším a polovičným bratom Sabellianom a Netherwing letka ostávajú v Outlande. Taktiež existuje možnosť, že niektorí draci na Azerothe boli schopní vyhnúť sa zameriavacím schopnostiam Wrathiona.

Alexstrasza tvrdí, že „veľký význam“ Aspektov bol naplnený. Avšak, titáni poskytli Aspektom moc, aby strážili Azeroth a nie aby zastavili Deathwingov druhý Cataclysm. Keďže Aman'Thul poskytol Nozdormovi moc nad časom, je možné, že predpovedal Deathwingovu zradu, ale to nevysvetľuje prečo by Aspekti mali „dokončiť robotu a ísť na dovolenku“ keď existujú mnohé nebezpečenstvá (N'zoth a Plamenná Légia). Je to zmena, alebo nám niečo nedochádza.

Aman’Thul, múdry vodca titanského Pantheonu, videl vo vízii, že Starí Bohovia by mohli jedného dňa spôsobiť katastrofu, ktorá by mohla vyhladiť všetok život z Azerothu. On a ďalší členovia Pantheonu určili päť Dračích Aspektov s hlavným cieľom – odvrátiť túto katastrofu, túto Hodinu Súmraku (Hour of Twilight), hoci sa usilovali ubrániť Azeroth kedykoľvek sa objavila hocijaká hrozba. Napriek Aman’Thulovým obrovským silám, bohužiaľ, ani on nebol vševediaci; ani on ani ďalší titáni alebo Aspekti netušili, že Neltharion the Earth-Warder by sa mohol stať služobníkom Starých Bohov a posol apokalypsy. Avšak, po Vojne Prastarých a Neltharionovej zrade, Nozdormu dostal ďalšiu víziu o budúcnosti, ktorá jasne ukázala, že jeho vlastný brat bude hlásateľ Hodiny Súmraku. Títáni darovali všetkým piatim Aspektom dostatok moci, aby odvrátili apokalypsu a tým, že sa jeden z Aspektov odvrátil na stranu zla, Starí Bohovia verili, že ich plán bude perfektne fungovať.

Prečo nevidíme horských obrov (mountain giants), magických drakov (faerie dragons), chiméry, a určité jednotky prastarých z Warcraft 3, ako prastarí vetrov, zázrakov, stromy života, pomáhať teraz nočným elfom (Títo prastarí vo W3 slúžili ako „budovy“ produkujúce jednotky pre nočných elfov, pozn. red.)

Väčšina lesných tvorov, ktorí asistovali nočným elfom neboli, samozrejme, súčasťou vojenskej hierarchii Sentinelov. Napríklad horskí obri udržujú vernosť titánom, zatiaľ čo magickí draci a chiméry sú tak trochu inteligentné stvorenia so spojením s Emerald Dream a Nordrassilom. Tieto všetky tvory asistovali nočným elfom nie kvôli túžbe pomôcť im, ale preto, lebo práve noční elfovia boli najväčším vojskom bojujúci proti Plamennej Légii. Je veľmi zriedkavé vidieť horských obrov, magických drakov, alebo chiméry bojovať so smrteľníkmi. Naopak, Prastarí, utrpeli počas Tretej Vojny veľké straty. Mnohé druhy sa vrátili do lesov, aby rozosiali svoje semienka a tak mohli doplniť ich počty.

Magic and Elements

Existuje dôvod prečo mnoho kúziel priestov, hlavne kúzla shadow priestov, majú pomenovania, ktoré odkazujú na duševné javy ako napríklad „Mind Spike“ alebo Psychic Horror“? Sú telepati?

Svetlo často spôsobuje pocity pozitívnych emócii – nádej, odvahu, útechu, a podobne. Shadow schopnosti sú presne opakom, sú schopné odovzdať emócie ako zúfalstvo, pochybnosť a paniku. V poetickom zmysle, môžeme nazvať, že emócie, ktoré privodzuje Svetlo pochádzajú zo „srdca“, kým emócie manipulované od tieňa sú založené na logike prežitia, čím ovplyvňujú „myseľ“. To značí, že kňazi a ich schopnosti nie sú stále okamžite duševné, alebo telepatické.

Počas udalostí Cataclysm, dvaja Elementárni Vládci okrem Therazane je zabitý a 1 unesený. Čo sa stane s politickou štruktúrou Elementárnych Rovín keď sú ich vládcovia preč?

Je mnoho uväznených elementov v Elementárnych Rovinách, hoci iba najmocnejší majú inteligenciu hodnú porovnania s civilizovanými rasami. Väčšina týchto elementov bola dotlačená počas udalostí Cataclysmu do služieb Twilight’s Hammer a Starých Bohov a mnoho ich zomrelo. Zaberie to dlhý čas, kým elementi vybudujú nové armády, ktoré by mohli opäť ohrozovať Azeroth, keďže teraz sú elementi iba so zvieracou inteligenciou a nemajú žiadnu túžbu vládnuť. Konkrétne pre Firelands, Avengers of Hyjal strážia ostávajúce portály, aby nový Firelord nepovstal.

Of the Gods

Je to skutočne Starý Boh, čo sa nachádza pod Tirisfal Glades?

Nie! Je tam niečo neuveriteľne znepokojujúce, ale Starý Boh to nie je. Nie je ani doporučené ísť kopať do Glades.

Čo je Elune?

Pozrite sa na odpovede v druhom kole. Velen je prorokom Naaru už tisícky rokov, a nie je zrejmé, že by svoju teóriu hovoril bez významného dôkazu a uváženia. (Velen prehlásil, že Elune je Naaru.)

Breaking free

Prečo niektorí z vojakov Aliancie, ktorí sú oživení ako Forsaken, sa okamžite stanú verní k Forsaken, zatiaľ čo niektorí nie? Sú ovládaný mysľou? Ak áno, tak kým: Sylvanas, alebo Val’kyrmi? Ako to súvisí so skutočnosťou, že totožnosť Forsaken je založená na slobodnej mysli a vzbure voči Lich Kingovi?

Slobodná myseľ je jeden zo základných pilierov kultúry Forsaken, s veľkou kapacitou pre obe, dobro a zlo. Avšak, niektorí nemŕtvi, obzvlášť tí, ktorí umreli v boji alebo pod extrémnym stresom a boli oživení hneď po smrti sa dostali do stavu násilia a šialenstva. Nemŕtvi s týmto stavom sú ľahko manipulovateľní a ich hnev je obrátený proti nepriateľom, alebo na toho, kto ich oživil. Po tom, čo efekt opadne a oživený je stále nažive, je im dané ultimátum – pridať sa k Temnej Pani, alebo sa vrátiť do hrobu.

Z úlohy "A Special Surprise" worgen death knight sa dozvedá od Lorda Harforda, že pred smrťou a oživením boli služobníkmi Arugala. Ale ako si udržali ich ľudskosť a inteligenciu bez napitia sa Rituálnej Vody?

Keď sú death knighti dotlačení do služieb Lich Kinga, ich mysle sú zaplavené s jeho nepremožiteľnou vôľou. Vôľa worgena, ktorý nepodstúpil očistný rituál pod Tal’doren, je v stave neustáleho boja medzi divokými, zvieracími inštinktmi nákazy a rozumnou mysľou človeka. Skoro stále, nákaza prekoná ľudskú myseľ a z worgena sa stane dravá beštia. Avšak s pridaním Lich Kingovej kontroly sú inštinkty nákazy zničené jeho mocou, čím sa logicky, ponechá ľudská myseľ. A keď sa odstráni aj Lich Kingová vôľa, ako to bolo v prípade Knights of the Ebon Blade v Light’s Hope Chapel, ostane iba ľudská časť myslenia, čím sa teraz-voľným worgenom naskytá kontrola svojho osudu. Podobne, Forsaken zistili, že Arugal mal prístup k očarovaniam, ktoré umožnili jeho obľúbeným worgenským služobníkom, vrátane Lorda Harforda, zachovať si primerané množstvo ľudskej inteligencii. Zdroj týchto očarovaní ostávajú záhadou, keďže Arugal si tieto tajomstvá zobral so sebou do hrobu.

The Price of Rule

Prečo bol trón Khaz Modanu prenechaný klanu Bronzebeard, keď Anvilmar rodina má stále potomkov? Bol to jeden z dôvodov pre Vojnu Troch Kladív? Uzurpoval Klan Bronzebeard trón od Anvilmar?

Aj keď sa potomstvo smrťou Modimusa Anvilmara znížilo, určite nezanikla, svedčia o tom potomkovia Thargas a Hjalmar Anvilmarovi. Keď bol kráľom, Modimus spravil obdivuhodnú prácu zmiernením napätia medzi troma hlavnými klanmi Ironforgu, aj keď to napätie medzi spoločnosťou hrozilo. Po Modimusovej smrti a pred zvolením jeho najstaršieho syna na post kráľa, civilná vojna vypukla medzi troma klanami. Nevie sa, kto zasadil prvý úder- Bronzebeard a Wildhamer trpaslíci vinu zhadzujú na Dark Irons, zatiaľ čo Dark Irons ukazujú na Wildhammers – všetko čo vieme je, že Bronzebeard trpaslíci sa stali víťazi vďaka najväčšej a najlepšie vyzbrojenej armáde zo všetkých troch klanov. Madoran Bronzebeard, vodca klanu Bronzebeard, sa stal vodcom teraz zničeného národu Ironforge. Avšak vďaka tomu, že klan Bronzebeard a Anvilmar mali blízke vzťahy, kráľ ponúkol teraz-zosadenému princovi a jeho potomkov stále miesto v Ironforge senáte ako symbol uzmierenia.

Môžeme dostať nejaké informácie o Garithosovi? Odkiaľ bol a koho rozkazy plnil? Odohrala sa nejaká významná udalosť v minulosti, ktorá spôsobila jeho nenávisť voči neľudským rasám?

Veľký Maršal Othmar Garithos bol jediný syn baróna, ktorý vládol krajine, ktorá bola neskôr známa ako Eastern Plaguelands a hraničila s Quel’Thalasom. Zatiaľ čo jeho otec vládol z mestečka Blackwood na brehoch podobne-pomenovanom jazere, Garithos sa pridal k armáde ako rytier počas Druhej Vojny, kde videl boj v Quel’Thalase, brániac domovinu elfov pred útočiacimi orkmi. Zatiaľ čo bol v Quel’Thalase, malá skupina orkov sa oddelila od hlavného útočiaceho vojska a vypálila jeho rodné mestečko, zabila všetkých jeho obyvateľov aj napriek odvážnej obrane usporiadaná jeho lordom. Othmarova rodina zahynula vykonávaním svojich povinností – ochraňovaním domovov a životov poddaných. Othmar vinil elfov za stratu mestečka a rodiny, veriac, že kvôli elfom sa ľudské vojská nemohli sústrediť na hlavný cieľ Aliancie – obrana ľudstva. Po smrti svojho otca, Garithos získal jeho titul a pokračoval v službách Lordaeronskej armády. V čase keď na Lordaeron zaútočila Pohroma, dostal hodnosť Veľkého Maršala a bol jeden zo žijúcich vojenských dôstojníkov s najväčšou hodnosťou. Povýšený nebol kvôli zručnostiam, ale vďaka otcovej reputácii a titulu. Garithos zoskupil malú armádu dobrovoľníkov a civilistov zobraných do vojny a dal im misiu, ktorú Alianciu mala stále mať: zachovanie ľudstva nad všetko ostatné. Aj napriek tomu, že jeho vojsko bolo zanietené pre jeden cieľ, ďalšie národy ho uznali posledným zvyškom Lordaeronskej vlády a určite najmocnejšieho generála v oblasti. Preto, nevediac o jeho netolerantnej politike, Ironforge a Quel’Thalas mu poslali vojenskú pomoc.

For the Alliance

Aký je príbeh pre druidizmus Gilneančanov a existenciu „harvest-withes“? Je to prirodzená praktika vytvorená ľuďmi? Prevzali si to nejako z nočných elfov, ešte dokonca pred objavením Kalimdoru?

V skorých dňoch ľudstva a ich civilizácií, mnoho ľudských kmeňov mali primitívne systémy viery, ktoré obsahovali jednoduchú prírodnú mágiu. Avšak, vzostup organizovaného náboženstva, ako Holy Light a účinná tajomná mágia predstavená Vysokými Elfmi, rýchlo nahradila tieto tradície. Gilneas si kvôli izolácii zachoval časť ich prastarej kultúry v modernej ére. Náboženské vodkyne toho, čo sa v Gilnease volalo „staré cesty“ sa následne stali „harvest-witches“; tie, ktoré používali sily prírody na zvýšenie Gilneasského poľnohospodárskeho výkonu počas obdobia industrializácie. Kvôli prítomnosti harvest-witches v ich kultúre, keď sa Gilneas dozvedel o druidoch nočných elfov (či už cez zdroje druhej, tretej a dokonca štvrtej ruky), okamžite sa stali fascinovanými elfmi, čím sa harvest-witches začali nazývať druidi, aj keď to bolo ďaleko od pravdy, keďže málo gilneančanov malo vôbec nejakú predstavu čo druid v skutočnosti je! Harvest-witches majú limitovanú kontrolu nad prírodou, špeciálne v rastlinnom živote, a sily harvest witches nesú náhodnú podobnosť ku neskúseným schopnostiam skutočných druidov. Harvest withces, ktoré boli zasiahnuté worgenskou nákazou (druidický pôvod) zistili, že ich sily boli nejako zosilnené. Keď sa Gilneas a Noční elfovia skontaktovali, harvest-witches sa stali členmi Cenarion Circle, kde mohli trénovať a študovať.

Vo Warcraft 3 The Frozen Throne, Maiev tvrdí, že v minulosti noční elfovia vyhladili mnoho rás. Bolo to iba zastrašenie, alebo sa naozaj zapojili do genocídnych kampaní.

Maiev nemusí byť najvyrovnanejšia postava na Azerothe, ale naozaj rozumie významu zastrašovaní nepriateľov. Noční elfovia nikdy úplne nevyhladili žiaden druh, aj keď sa zapojili do brutálnych a účinných kampaní, ktoré roztrieštili civilizácie nepriateľov, ako napríklad vo Vojne proti Satyrom (Curse of the Worgen), kde kompletne zničili akýkoľvek náznak vodcovstva Satyrov, čím ich prinútili žiť v malých sektách do dnešného dňa.

The Mark of the Legion

Ako sa odlesk pekelných očí Krvavých Elfov medzi nimi tak rozšíril? Warcraft Encyclopedia naznačuje, že Rommath naučil Krvavých elfov z Azerothu ako získavať tajomnú mágiu, zatiaľ čo väčšia časť populácie by bola "zhrozená" keby vedeli skutočný rozsah Kaelových jednaní s Illidanom.

Situácia týkajúca sa očí Krvavých elfov je v skutočnosti extrémne podobná zelenej pokožke orkov: iba boli blízko používania pekelnej mágie a tá im zmenila oči na zeleno. Vysokí elfovia v Quel’Thalase alebo na Outlande po Tretej Vojne boli blízko pekelných energií a ich oči sa zmenili na zeleno, či už to bol najpobožnejší kňaz, alebo Farstrider pracujúci vonku. Taký efekt môže trvať veľmi dlhú dobu, aby sa vytratil, orkovia aj po rokoch majú zelenú kožu. Pekelná mágia pracuje ako radiácia; preniká do oblastí a presakuje do všetkého v blízkosti. Čokoľvek v blízkosti zdroja pekelnej mágie má príznaky jemnej skazenosti, ale vysokí elfovia a orkovia to prejavili vo veľmi vizuálnom spôsobe.

Aký názor na Hordu má Cenarius? Zvažujúc, že Cenariov prvý inštinkt bol zaútočiť na orkov, keď ich videl v lese (W3) a otec súčasného Náčelníka Hordy zabil poloboha. Je čudné, že Cenarius a jeho spojenci sú srdečný k Horde a k orkom na Hyjale.

Napriek tomu, že v Horde už neboli warloci, orkovia Thrallovej Hordy stále vo svojich dušiach mali jasnú značku Plamennej Légie až dokedy Grom Hellscream nezabil Mannorotha. Cenarius, ako tvor prepojený s prírodou a cítiac aj najjemnejšiu skazu, predpokladal, že orkovia v Ashevnale boli špehovia Légie. To pohnalo Warsong orkov späť k službám Mannorotha a priviedlo ich to k spojeniu so silnou pekelnou mágiou, ktorá ich už raz spojila s démonmi. Po Cenariovej smrti sa jeho duch vrátil do Emerald Dream a odtiaľ dokázal vycítiť udalosti počas Bitky na Hyjale. Cenarius videl ako orkovia spoločne s nočnými elfmi a ľuďmi bránili Nordassil a preto si pre nich vytvoril rešpekt. Cenarius pochopil, že aj napriek ich pekelnej stope, orkovia boli proti Légii a bránili krajinu (taktiež si všimol víťazstvo Garroshovho otca nad otrokárom), takže keď sa Cenarius a Horda vrátili na Hyjal opäť brániť Strom Sveta, Cenarius pozeral na orkov a ich spojencov v novom svetle.

Dividing Loyalties

Sú Wastewander Banditi z Tanarisu a kočovní ľudia v Uldume domáci, alebo prišli do Kalimdoru počas obdobia Tretej Vojny? Ak to druhé, prečo sa ich spoločnosti zmenili v tak krátkom čase medzi Vojnou a WoW?

Wastewander Bandits pochádzajú z malej skupiny ľudských pirátov, ktorá dorazila do Kalimdoru krátko po jeho objavení. Keď Southsea piráti prišli a začali si konkurovať, v podstate boli opustení v Tanarise, keďže ich lode boli ukradnuté. Preto prijali život banditov a začali robiť vpády na bohaté osady goblinov a získavať studne na vody. Po zlyhaní maskovacieho zariadenia Uldumu, zopár banditov sa oddelilo od Wastewanders, aby ukradli poklady titánov.

Podľa wow komiksu, Nový Rád Tirisfalu zamýšľal preskúmať Cho’galla a Twilight’s Hammer. Avšak v Bastion of Twilight, nikto z Rádu nie je prítomný. Čo robia Meryl Firestorm, Med’an a ďalší členovia Rádu?

Väčšina členov Nového Rádu Tirisfalu sa rozptýlili po svete, keďže tento rád nebol tajný a záväzný než pôvodný. Reghar Earthfury je členom Earthen Ring a krajan Thralla. Vindicator Maraad sa vrátil do Exodara a pomohol potlačiť vzburu spôsobenú ľuďmi (poviedka Prophet’s Lesson). Vysoký Kňaz Rohan sa vrátil do Ironforge, kde asistoval Princovi Anduinovi Wrynnovi a upokojoval trpaslíkov počas krízy, keď mesto ovládli Dark Iron tesne pred Cataclysmom. Hamuul Runetotem sa pridal k Cenarion Circle v boji na Hyjale proti ohnivým elementárnym vojskám Ragnarosa a Twilight’s Hammer. Broll Bearmantle sa usadil v Darnassuse a dočasne prevzal Malfurionovu kontrolu nad druidami, zatiaľ čo Arcidruid pomáhal Tyrande v boji vo Feralas. Jainu čakali tvrdé časy, ako vidieť v Tides of War. Meryl Felstorm, aj keď nie celkom oficiálne člen Rádu, navštívil mnohé starodávne knižnice, hľadajúc staré knihy týkajúce sa väzieb, uväznenia a vypudenia démonov, v nádejí, že nájde stále väzenie pre dreadlorda, ktorý ho posadol - Kathra’natir. Čo sa týka báječne unikátneho Med’ana, nikto ho nevidel po Maraadovom návrate do Exodara, čím sa verí, že vycestoval na nový svet alebo rovinu, aby pokračoval v trénovaní.

Prečo je Tol Barad zjavne domovom taurenov?

Umiestnenie ostrovu Tol Barad a nedostatok kontroly kvôli pádu Aliančných národov počas Tretej Vojny spôsobilo, že sa toto miesto stalo atrakciou pre pirátov. Mestečko Rustberg, pôvodne domovom pre mnoho personálu vo väzení, bolo opustené, keď obyvatelia boli povolaní vrátiť sa do Stromgarde, aby sa tam vysporiadali s problémami. Mestečka sa zmocnili piráti, ktorí následne začali útočiť na bohaté mestečká pozdĺž brehu v Baradin Bay. Medzičasom, niektorí piráti vycestovali do Kalimdoru, kde nabrali mnohých taurenov do služieb pirátov. Títo taureni potom začali nazývať Rustberg domovom, tak ako aj ostatní piráti.
>>>Ask Creative Development — 2. kolo<<<


Naposledy upravil/a Mordecay 22.06.2014 v 21:06:21.

Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Nightward 30.01.2013 15:38

Pod Tirisfal sa nachadza zakladna trollov, ktory kazdy den obstatnuju pandy aby bolo tak blbe .D

Bakda 29.01.2013 20:07

Podle mě bude pod Trisfalem něco demonskýho nebo něco jako byl Hakkar.

Draculla 28.01.2013 17:58

Drex
V Trisfal Glades maj pod zemí základnu ODS.
Pod Tirisfal Glades je druhá Area 51 kde skúmajú mimozemské (mimoazerothské?) bytosti

bulljoker 28.01.2013 14:57

áha takže se o tom fakt moc neví

cerberos 28.01.2013 14:45

Tirisfal Glades též tajemné místo jako Karazhan a jeho okolí,v Tirisfalu byl poprvé v dějinách WOW,vytvořen spolek Strážců Tirisfalu /Guards Tirisfalen/,tam byla Aegwyn,nejmocnější z magů a matka samotného Medivha,prohlášena hlavním strážcem Tirisfalu,též jako Kara,je jeho atmosferá nasycena magií,takže proč by tam nebylo něco temného a tajemného,které čeká až se nasytí a pak zničí svět wow.Též Tirisfal Glades je také nejstrašidelnějších míst ve světě wow,jako Karazhan.....

Mordecay 28.01.2013 14:13

Noční elfovia vyhnali Highborne - Vysokých elfov za ich aroganciu a nezhody v používaní mágii. Vyplavili sa do Eastern Kingdoms a vylodili sa v Tirisfal Glades. Tam na krátku chvíľu ostali, ale niektorí elfovia začali šalieť a verili, že niečo zlé sa ukrýva pod touto krajinou. Preto sa presunuli na sever, kde založili Quel'Thalas.http://wowfan.tiscali.cz/clanky/historie-warcraftu/1/#12Predpokladá sa, že západná časť Tirisfal Glades (na západ od Deathknel) je práve to miesto, kde sa ocitli Vysokí Elfovia. In-game tam je teraz les s faerie dragons uprostred, kde možno vidieť ako niečo robia...

Redaktor WoWfan.cz

milanko 28.01.2013 13:58

Night elfovia ich nevyhnali high elfovia len prišli na eastern kingdoms lebo mali málo priestoru a aby mohli praktikovať vysokú magiu.A ak viem tak tie víly chiméry a obrovia môžu povolávať-summovať obrovia v núdzi a taká veľká núdza ešte nebola Kamenný obrovia su stále verný night elfo ale regenerujú sa v horách a druidi im v tom pomáhaju tým je aj vysvetlené prečo je tak máľo druidov.A tí prastarý tak ak si prečitate (netušim v ktorom to bolo Q) ale že ostalo v zemy teldrasilu iba 5 prastarých a teraz je ich 250 a ďalší sa regenerujú a všetci v službách aliance(a cenarion vecí) ale ak si poviete že je to rýchle tak do konečného stavu schopného boja im to trvá dlho a ten rapidný nárast bol kvôli pomoci druidov ktorý teraz cez cataclysm mali iné na práci.

Drex 28.01.2013 10:22

V Trisfal Glades maj pod zemí základnu ODS.

28.01.2013 07:15

bulljoker: mela by bejt nekde o tom zminka kdyz night elfy vyhnaly high elfy z kalimdoru a ty se puvodne umistily v tirisfal glades ale moc dlouho am nevydrzely protoze se tma necitily dobre...

bulljoker 27.01.2013 23:55

zajímalo by mě o čem je řeč o tom Tirisfal Glades že pod ním něco je.. nikdy sem o tom neslyšel není o tom někde článek?

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet