link

Beyond the Dark Portal – Retcony

http://media.wowfan.cz/btdpretcons
Druhá Vojna končí víťazstvom pre Alianciu, ktorá porazila Orkskú Hordu a arcimág Khadgar zničil Temný Portál. Hoci portál bol zničený, trhlina, ktorá spájala Azeroth a Draenor pretrvala...

Orkská kampaň

Prvé dejstvo - Draenor, Červený Svet

I. Slayer of the Shadowmoon Hoci Starší Šaman Ner'zhul má hodnosť Náčelník Draenoru, tvoja pozícia (hráč) v klane Shadowmoon ako Vrah má povinnosť viesť armády do vojny. Ner'zhul zistil, ako trhlina bola prvýkrát vytvorená a teraz začal túžiť nie len po znovu-otvorená brány do Azerothu, ale taktiež chce vytvoriť nové portály a objaviť ďalšie svety k ovládnutiu. Musíš si preto podrobiť rád Rytierov Smrti, ktorí ovládajú znalosť potrebnú na vybudovanie Temného Portálu. Odpadlícky ogre-mage Mogor z Laughing Skull clan prevzal kontrolu nad týmito temnými vojakmi a chce vytvoriť mocné kúzlo s ich nekromantickou mágiou. Jeho život je trestom. Hoci nemáme žiadnych drakov, zistili sme, že Grom Hellscream, vodca klanu Warsong, bol chytený klanom Laughing Skull a je držaný ako ich väzeň. Vysloboď ho a určite ti pomôže v tvojich bitkách.
 • Prvotný nápad na nového náčelníka, novej Hordy a otvorenie Temného Portálu nebol Ner'zhulov, ale Teronov, ktorý ho kontaktoval a všetko mu vysvetlil. Čiže žiadne podmanenie rytierov smrti sa nekonalo.
 • Žiadna postava s titulom Slayer of Shadowmoon sa v knihe neobjavila. Miesto toho, celú kampaň mali na svedomí rôzne postavy - Grom, Teron, Fenris, Tagar, Kilrogg a Kargath.
 • Gromovo zajatie klanom Laughing Skull sa v knihe nespomína. K Ner'zhulovi sa pridal preto, lebo bol jednoducho k nemu pozvaný a Starší Šaman mu vysvetlil plán.
 • Rola klanu Laughing Skull v knihe bola minimálna, zatiaľ čo v hre zohrali úlohu v prvých a posledných misiách. Mogor sa v knihe vôbec nespomína.
II. The Skull of Gul'dan Gul'danova lebka je mocný artefakt a nevyhnutný pre obnovenie Temného Portálu. Patetický orkský kapitán z klanu Bonechewer nosí lebku ako symbol a nevie o jej skutočnej moci. Ner'zhul poslal obrieho hrdinu, Dentarga, aby presvedčil bojovníkov z klanu Thunderlord, aby sa pridali k bitke proti klanu Bonechewer. Taktiež ti pomôžu bojovníci zo Shattered hand a ich vodcom Korgathom Bladefistom. Postúp rýchlo do dediny Thunderlord a vybuduj armádu k rozdrveniu kapitána Bonechewerov a získaj Lebku Gul'dana.
 • Bonechewerský kapitán bol v skutočnosti náčelník klanu, Hurkan Skullsplinter, ktorý získal Gul'danovu lebku od vojaka, a ten ju získal od warlocka, ktorý lebku v Sargerasovej Hrobke našiel a zobral zo sebou. Miesto Dentarga a Kargatha bol však poslaný Grom so svojim klanom. Obe klany sa dali do boja, no Grom vyzval Hurkana. Hurkan padol a lebka bola získaná.
 • V knihe sa nespomína, že by Dentarg šiel presvedčiť Thunderlordov k útoku na Bonechewerov. Miesto toho, Grom prezradil, že Thunderlordi bojujú proti klanu Laughing Skull.
 • Lebka bola použitá na obnovenie trhliny.
III. Thunderlord and Bonechewer Ner'zhul narazil na odmietnutie jeho plánov od vodcov klanov Thunderlord a Bonechewer. Chcú vycestovať na Azeroth a triumfovať tam, kde Doomhammer zlyhal. Toto je vízia, ktorú nezdieľa tvoj Náčelník... Preto máš viesť armády Shadowmoon proti pevnostiam Bonechewer a Thunderlord. Keď budú títo slabí hlupáci a ich klany odstránené, nikto sa už neopováži narúšať temné plány Ner'zhula.
 • Rola klanov Thunderlord a Bonechewer sa v knihe rapídne zmenila. Keď Grom porazil Hurkana, tak vyzval, aby sa klan pridal k Ner'zhulovi. Spomedzi davu sa postavil Tagar Spinebreaker ako nový náčelník a pripojil svoj klan k Horde. Žiaden odpor zo strany Bonechewer ani Thunderlord nenastal (čiže ani ich anihilácia) a aj Thunderlordi sa napokon pridali.

Druhé dejstvo - Horiaci Azeroth

IV. The Rift Awakened Z radov rytierov smrti prichádza Teron Gorefiend. Smrť Gul'dana spôsobila, že títo temní jazdci teraz nepatria pod žiaden klan, ale Gorefiend zdieľa túžby Ner'zhula - otvoriť portály. Ponúka svoj vplyv nad Rytiermi Smrti z Draenoru výmenou za svet, ktorý budú môcť nazvať vlastným. S použitím znalostí získaných s porážkou Obrieho-Mága Mogora a s nekromantskými schopnosťami Rytierov Smrti, Ner'zhul úspešne prebudil arkánové energie v mystickej trhline. Ako vedieš armády Shadowmoonu do Azerothu, ľudská pevnosť, vybudovaná na stráženie Portálu, stojí pred tebou. Znič Citadelu a získaj územie, ktoré obklopujú trhlinu.
 • Ako bolo spomínané, prvotný nápad pre obnovenie Portálu bol Teronov, nie Ner'zhulov, takže táto udalosť sa odohrala úplne ako prvá. Gorefiend si nepýtal svet pre seba a svojich rytierov.
 • Keďže sa Mogor v knihe nespomínal, na obnovenie Temného Portálu boli použité nekromatnské sily a Gul'danova lebka.
 • Hoci Horda získala kráter Portálu, Nethergarde nebol zničený. Zabitých bolo len niekoľko ľudí, ktorý kráter strážili a Danathovi vojaci, ktorí tamadiaľ prechádzali.
V. Dragons of Blackrock Spire Keď bola Horda zahnaná naspäť do Black Morass, dokázali sme preniesť len časť vojsk cez Portál, pred tým, než bol zničený. Keďže je Dračia Kráľovná Alexstrasza oslobodená a Dragonmaw klan zajatý Alianciou, nedokážeme už veliť drakom. Zatiaľ čo zabezpečujeme trhlinu a začíname s konštrukciou nového portálu, tvoj tábor navštevuje strhaný grunt. Jeho uniforma ho radí k bojovníkom z klanu Bleeding Hollow. Hovorí o tom, ako jeho bratia sa vyhýbali Aliancii a zajatiu. Taktiež sa dozvedáš, že mnoho drakov, ktorí boli niekedy zotročení, pokračujú sa živiť ľuďmi a teraz sa usadili v Blackrock Spire. Ak sa dokážeš dostať cez ľudské obrany a získať si dôveru týchto stvorení, možno prinesieš Ner'zhulovi mocných spojencov.
 • Alexstrasza počas týchto udalostí bola stále zajatá v Grim Batole a Dragonmaw orkovia ju strážili. Oslobodená bola počas udalostí knihy Day of the Dragon - o dva roky neskôr.
 • Strhaný vojak bol v skutočnosti náčelník klanu Bleeding Hollow - Kilrogg Deadeye. Ten prišiel aj so svojim celým klanom, lebo dostal víziu od rytierov smrti o otvorení Portálu. Kilrogg Teronovi povedal o situácii so zajatými orkmi a o Rendovi v Blackrock Spire.
 • V tom čase v Blackrock Spire neboli žiadni draci. Čierni draci sa zmocnili hory až po týchto udalostiach.
 • Útok na Nethergarde nasledoval krátko po odchode Kilrogga na Draenor.
VI. New Stormwind Nájdenie preživších klanu Bleeding Hollow a získanie draka Deathwinga za spojenca posilnili tvoju pozíciu na Azerothe. Tvoj úspech si Ner'zhul všimol. Odmenil tvoje víťazstvá pridelením nebezpečnej misii. Gorefiend vycítil centrum arkánových energií vo vnútri Hradu, ktorý bol vybudovaný na základoch Stormwindskej Pevnosti. Ner'zhul verí, že to môže byť jedine preslávená Kniha Medivha. Iba hlupák by nechal takú moc nestráženú, takže tvoj útok na hrad Nového Stormwindu bude krvavý...
 • Poradie návštevy Blackrock Spire, Stormwindu a Deathwinga je v hre iný ako v knihe. Podľa knihy sa najprv odohral Stormwind, a potom Blackrock Spire. Keď Rend odmietol pomôcť Teronovi, Horda Draenoru odišla z hory a tam ju našiel Deathwing, s ktorým uzatvorila spojenectvo a vzájomnú pomoc.
 • Nebol to Ner'zhul, ale Teron, podľa ktorého sa viedli výpravy na získanie artefaktov.
 • Nešlo o krvavý útok na Stormwind, ale o tajnú lúpež kráľovskej knižnice s piatimi orkmi.

Tretie dejstvo - The Great Sea

VII. The Seas of Azeroth Po získaní Hradu Nového Stormwindu, márne hľadáš Knihu Medivha. Ako prehľadávaš ruiny padlej ľudskej pevnosti, nachádzaš mŕtvolu pešiaka so zabodnutou ľudskou dýkou. Špehovia klanu Bleeding Hollow potvrdili, že táto čepeľ bola vytvorená kováčmi z Alteracu. Títo ľudia v minulosti zradili Alianciu a zrejme teraz ukradli Knihu Medivha pre vlastné účely. Oľutujú ich rozhodnutie... Aby si sa dostal do Alteracu, musíš najprv zabezpečiť námornú prevahu nad bojovými loďami Aliancie. Pevnosť na Kul Tirase bola stále kľúčom ich armády. Treba obsadiť Great Sea, zničiť Kul Tiras a pripraviť sa na cestu do Alteracu.
 • Ork z Bleeding Hollow, ktorý asistoval v Stormwinde sa volal Pargath Throatsplitter. Telo však našiel rytier smrti. Pargath identifikoval značku na rukoväti.
 • Žiadna prítomnosť a nadradenosť na mori sa nekonala, do Alteracu sa letelo na čiernych drakoch.
VIII. Assault on Kul Tiras Teraz keď je cesta k ostrovu Kul Tiras voľná, musíš poslať vlny jazdcov proti jadru ľudskej flotily. Keď budú námorné armády zničené, Horda bude vládnuť Great Sea. Taktiež sme sa dozvedeli, že Admirál Proudmoore už nie je členom Aliancie a nemá podporu ich armád. Odstráň admirálovu armádu a Kul Tiras padne.
 • Tagar a Fenris boli prevezení do Menethil Harbor a odtiaľ ukradli niekoľko člnov. Nasmerovali si to na Broken Isles. Hoci niekoľko Kul Tirasských lodí si ich všimlo a Sabellian ich spálil, jednalo sa o malý počet.
 • Žiadny útok na Kul Tiras sa nekonal.
 • Admirál Proudmoore bol počas týchto udalostí členom Aliancie.
IX. The Tomb of Sargeras Great Sea je opäť pod našou vládou, Ner'zhul prišiel s nápadom ako zvýšiť moc Temného Portálu. V časoch keď bol ešte učiteľom Gul'dana, šamani si spojili duše, aby mohol dohliadať na svojho žiaka. Hoci Gul'dan vedel, že toto spojenie prezradí Ner'zhulovi o warlockských štúdiách s duchmi, ktorí prebývali v Twisting Nether, bol príliš arogantný, aby sa o to zaujímal. Ner'zhul ti teraz nariadil viesť malú skupinu do hrobky a nájsť Jeweled Scepter of Sargeras. Pozostaktky z táborov klanu Stormreaver a Twilight's Hammer obklopujú vchod do hrobky a kvílenie ich umučených duší napĺňaju vzduch. Aj keď obyvatelia tohto miesta umreli dávno, ich telá mágia démonov vytŕhla z hlinených hrobov a prinútila ich potulovať sa oblasťou na celú večnosť.
 • Ner'zhul sa o Temný Portál veľmi nezaujímal.
 • Toto spojenie medzi šamanmi sa nikde inde nespomína. Ak by to bolo pravdou, tak by Ner'zhul mal vedieť o Horde na Azerothe po Druhej Vojne. Ner'zhul nevedel a stav Hordy mu musel prerozprávať Teron.

Štvrté dejstvo - Predohra k Novým Svetom

X. Alterac Získanie artefaktu Ner'zhula potešilo. Dozvedel si sa, že ho máš dať bojovníkom klanu Bleeding Hollow, ktorý idú naspäť na Draenor. Deathwing a jeho draci ta odniesli do Hradu v Alteracu. Aj keď si mohol týchto ľudí pokoriť, ukryli knihu, po ktorej pátraš. Sú taktiež dosť mazaní na to, aby s tebou uzatvorili obchod, vediac, že je to ich jediná šanca. Povedia ti miesto knihy, ale obávajú sa odplaty zo strany Lordaeronu a Stromgarde. Sú ochotní vymeniť Knihu Medivha za zničenie týchto vojsk, ktoré strážia hranice Alteracu. Musíš eliminovať vojenské základne Lordaeronu a Stromgarde. Potom zapečať pakt tým, že vstúpiš do Alteracu, kontaktuješ ľudského mága, ktorý stráži knihu a eskortuješ ho do bezečia.
 • Sargerasova palica nebola daná klanu Bleeding Hollow, ten už dávno bol na Draenore. Miesto toho ju dal Fenris Teronovi ako posledný získaný artefakt.
XI. The Eye of Dalaran Teraz máš Knihu Medivha a Ner'zhul dostal Sargerasovu palicu. Ostáva už len jediný artefakt. Mágovia Dalaranu vytvorili nástroj pre zhromaždovanie mágie počas prebudovania Violet Citadel. Ner'zhul chce Oko Dalaranu, aby sústredil temné sily podsvetia pre vytvorenie portálov. Teron Gorefiend vycestoval do pevnosti ľudských mágov na Ostrove Cross, kde prebudovali veže. Musíš prelomiť ich ťažkú obranu, založiť pevnosť a získať Oko Dalaranu. Žiadne hradby ich neochránia pred odplatou Hordy.
 • Poradie získaných artefaktov bolo Kniha Medivha, Oko Dalaranu a Sargerasova Palica. Všetky naraz dostal Ner'zhul od Terona.
 • Kniha nespomína žiadne prebudovanie Violet Citadel.
 • Nekonal sa veľký, pozemný útok na mesto, ale orkovia sa tam dostali na drakoch.
 • Cross Island sa nespomína. Je celkom možné, že už neexistuje, keďže sa Violet Citadel nachádza v centre Dalaranu.
XII. The Dark Portal Horiace pozostatky tvojich nepriateľov napĺňajú vzduch, z oblohu zostupuje čierna figúra. Deathwing pristal, unavený z dlhej cesty z Grim Batiol, nesúc správu od bratov v Blackrock Spire. Aliancia poslala skupinu bojovníkov do Black Morass a zaútočila na Warsong a Shattered Hand pri Temnom Portály. Musíš zhromáždiť jednotky Shadowmoonu a prelomiť obliehanie, aby si doniesol artefakty na Draenor. Iba vtedy môže Ner'zhulov plán - otvoriť portály do nových svetov - byť zrealizovaný. Zvíťaz a budeš veliť nekonečným armádam a devastovať svety. Prehraj a budeš zabitý.
 • Tento útok kniha nespomína. Aliancia zaútočila na kráter, až keď boli artefakty na Draenore a expedícia šla vstúpiť na domovinu orkov.
Ner'zhulove víťazstvo Ner'zhul drží prastarú palicu Sargerasa vo vzduchu a dokončuje posledné slová Kúzla Zaklínania. Vzduch nad tebou sa začína krútiť. Nad tebou, červené oblohy sa otvárajú a odhaľujú chaotické cesty Twisting Nether. Ako Ner'zhul smeruje svoje vojská k novým portálom, vidíš klany Shattered Hand a Warsong na druhej strane Temného Portálu ako čakajú rozkazy. "Pane", pýtaš sa. "Nemali by sme povolať všetky naše vojská z Azerothu?" "Nie" šaman odpovedal chladno. "Poslúžili svojmu účelu. Od teraz, všetko čo získame bude len naše." Vstupuješ do portálu v Twisting Nether a Ner'zhul sa zaškeril.
 • Do portálu v Twisting Nether vstúpili len Ner'zhulovi lokaji.
 • Otázka ohľadom Groma a Warsong klanu padla v Hellfire Citadel a spýtal sa ju Kilrogg.

Ľudská kampaň - SOONNaposledy upravil/a Mordecay 27.12.2014 v 16:09:11.

Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Honza4545 27.12.2014 14:32

Mordecay
Jj, Druhá Vojna a aj Tretia knihou Zrod Lich Kinga. V Druhej to je zrejme asi rovnako ako v Za Temným Portálom (možno aj na tie misie sa niekedy pozriem ), ale Tretia už nie je tak drastický zmenená. Tam sa skôr len doplňovali / obohacovali scény a informácie.Čo sa týka Beyond the Dark Portal, tak vedel som, že zmeny sú, no netušil som, že až také veľké. Veľmi by ma zaujímalo, ako to berie Blizzard. Je jasné, že do úvahy berú knihu, ale čo taký Mogor a Laughing Skull klan? V knihe sa Mogor vôbec nespomína a tým pádom o ňom prakticky nič nevieme. Alebo ďalšie veci... ktorým sa budem neskôr venovať, tak ich teraz nebudem spomínať A keď som sa spýtal na Twitteri na Mogora, jeho klan, alebo na Gromove zajatie, tak ani neodpísali
No u lich kinga byla snad jedináf drastická změna a to ta že v knize při obléhání frozen thronu nebyly přítomní nagové.

Mordecay 04.10.2014 22:17

Muradin
Jo toho jsem si všiml už dávno. Takové věci se nacházejí i v Přílivu Temnoty. Vzal jsem to prostě tak, že se to upravilo aby z toho byla lepší kniha. Je mi to trochu líto. Herní část bych v lore viděl radši.
Jj, Druhá Vojna a aj Tretia knihou Zrod Lich Kinga. V Druhej to je zrejme asi rovnako ako v Za Temným Portálom (možno aj na tie misie sa niekedy pozriem ), ale Tretia už nie je tak drastický zmenená. Tam sa skôr len doplňovali / obohacovali scény a informácie.Čo sa týka Beyond the Dark Portal, tak vedel som, že zmeny sú, no netušil som, že až také veľké. Veľmi by ma zaujímalo, ako to berie Blizzard. Je jasné, že do úvahy berú knihu, ale čo taký Mogor a Laughing Skull klan? V knihe sa Mogor vôbec nespomína a tým pádom o ňom prakticky nič nevieme. Alebo ďalšie veci... ktorým sa budem neskôr venovať, tak ich teraz nebudem spomínať A keď som sa spýtal na Twitteri na Mogora, jeho klan, alebo na Gromove zajatie, tak ani neodpísali
Redaktor WoWfan.cz

Ferion 04.10.2014 15:06

Muradin
Jo toho jsem si všiml už dávno. Takové věci se nacházejí i v Přílivu Temnoty. Vzal jsem to prostě tak, že se to upravilo aby z toho byla lepší kniha. Je mi to trochu líto. Herní část bych v lore viděl radši.
přesně, ale v tý knize to asi nešlo popisovat až takhle, proto se tam víc drží tý diplomacie, jinak při mých amaterských pokusech, jsem si vzal určitou část děje (z wowka), kopnul jsem tam pár postav navíc, kteří v několika různých situacích fungují jako dobrodruh (nechtěl jsem tam mít nějaký supermany) a pak už se psalo hezky, jenže po 8mi stránkách jsem měl vymyšlenej konec a už jsem to prostě nedal

Muradin 04.10.2014 12:30

Jo toho jsem si všiml už dávno. Takové věci se nacházejí i v Přílivu Temnoty. Vzal jsem to prostě tak, že se to upravilo aby z toho byla lepší kniha. Je mi to trochu líto. Herní část bych v lore viděl radši.

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet