link

Charge of the Aspects, 4. kapitola

/pic/povidky/chargeoftheaspects/aspectcharge
Všechno záviselo na Věčném. I kdyby Kalec nalezl způsob, jak změnit charakter Duše draka, Aspekti by stejně potřebovali Nozdormovu pomoc, aby artefakt získali zpět z časových drah. Duše draka už v současnosti neexistovala. Její velkou část zničil již před deseti lety Rhonin. Černá dračice Sinestra poté sesbírala zbylé úlomky zbraně – které mezitím opustila téměř veškerá jejich síla – a použila je ke svým vlastním záměrům. Tyto zbývající fragmenty Duše draka byly však nakonec také sprovozeny z povrchu zemského. Navrácení artefaktu bylo po Věčném téměř nemožné žádat, avšak Kalec, Ysera a Alexstrasza věděli, že se tak musí stát. Poté, co Strážkyně života odešla, Kalec se vrátil k malému stolku na Cenarion Refuge. Po jeho povrchu byly roztroušeny věštecké koule, které Aspekt používal k navázání komunikace se svými agenty v Nexusu. Kalecgos natáhl ruku po jednom zařízení a obrátil si ho v ruce, přemítaje nad překážkami, které tkvěly v Duši draka. Ysera se postavila Kalecovi po bok a otevřela ústa k otázce; v tom se však země zatřásla, až se oba Aspekti jen stěží udrželi na nohou. Od úpatí Nordrassilu, kde přebývali členové Earthen Ring a Cenarion Expedition, se ozvalo několik výkřiků. Modrý Aspekt si s Yserou vyměnil znepokojený pohled. Zemětřesení byla od Deathwingova příchodu poměrně častá, ale tentokrát se zdálo, jako by vzniklo přímo v zemi pod jejich nohama. Země se znovu otřásla, tentokrát o dost intenzivněji. „To není možné...“ Ysera doširoka rozevřela oči a opřela se o jednu z dřevěných stěn druidského obydlí. Směsice strachu a pochopení v jejím hlase Kalecgose zneklidnila. „Je to Deathwing?“ Po zádech mu přeběhl mráz. „Je tady?“ Zelený Aspekt vyběhl mlčky z budovy. Kalec ji kvapně následoval, zatímco Ysera si to namířila k úpatí Nordrassilu. V okolí Stromu světa se otevřelo několik puklin. Šamani a druidové pomáhali svým druhům ven ze strží, do kterých spadli. Ysera se však nezastavila. Ke Kalecovu překvapení pokračovala dál až ke skupině stromů ohraničujících tichou mýtinku. Uprostřed ní seděl Thrall, pohroužen do meditace, a po jeho boku stála jeho družka Aggra a třásla s jeho ramenem. Kalec a Ysera vstoupili na mýtinu a žena snědé pleti se k nim okamžitě obrátila.
„S Go’elem se něco děje,“ řekla, používajíc jméno, jež bylo orkovi dáno při narození. „Hledala jsem ho, když začaly ty otřesy, a našla jsem ho takhle. Z tohohle stavu se neprobere! Co se stalo?“ Ysera poklekla k Thrallovi. Ork měl tvář staženou agonickou bolestí, ale jeho tělo neneslo žádné viditelné stopy poranění. „Tedy to má na svědomí on...“ zašeptal zelený Aspekt. Probuzená pečlivě prohlédla Thrallovu levou ruku. Pokud Kalec dobře viděl, orkova dlaň byla prázdná. Ysera se zarazila a pak rychle nabrala hrst půdy a vtiskla ji Thrallovi do dlaně. „Je nějaká spojitost mezi Thrallem a tím zemětřesením?“ otázal se Kalec. „Thrall komunikoval se zemí způsobem, jak to dosud neučinil žádný šaman před ním. Země je jeho součástí a on je její součástí. Něco uvěznilo jeho ducha. Ty pukliny... jsou jeho ranami.“ „Musí existovat způsob, jak ho osvobodit,“ naléhala Aggra. „Pokud jeho duše necestovala příliš daleko od Hyjalu, pak existuje jedna možnost.“ Ysera Aggře pokynula. „Musíš svolat šamany a druidy. Leží před námi mnoho práce.“ Thrallova družka zaváhala. „Nemůžu ho tady takhle nechat...“ „Musíš mi důvěřovat, pokud ho chceš zachránit.“ Yseřin hlas se změnil v pouhý šepot, který však naplnil Kalecgose drtivým pocitem naléhavosti. Aggra nejspíš pocítila totéž; pomalu se připojila k zelenému Aspektovi. „Má paní Ysero, mohu já něco udělat?“ Kalec se cítil žalostně nemístně. Thrall nyní dlel v říši elementů, v oblasti, nad kterou modrý Aspekt neměl pražádnou moc. „Zůstaň u něj, a ať už se bude dít cokoli, zajisti, aby měl Thrall neustále v ruce nějakou půdu.“ S těmi slovy Ysera spolu s Aggrou opustila mýtinu; na odchodu se ještě starostlivě ohlédla přes rameno. Nebyla to odpověď, v jakou Kalec doufal; přesto jí ale vyhověl. Krátce zapřemýšlel nad tím, zda mu Ysera dala tento podřadný úkol, protože se domnívala, že ničeho důležitějšího by nebyl schopen, ale Kalec věděl, že Probuzená nemá ve zvyku druhé takto soudit. V jejích slovech neležel žádný skrytý význam. Potřebovala, aby zůstal zde. Toť vše. Kalec se posadil k Thrallovi a napadlo ho, že se orkský šaman možná až příliš usilovně snažil nalézt svůj vlastní způsob, jak porazit Deathwinga, přičemž přehlédl jiná, vhodnější řešení. Pokud se Thrallovi skutečně podařilo spojit svou podstatu se zemí, a naopak, znamenalo to snad, že tento smrtelník ve své duši nesl část Azerothu podobně jako Deathwing? Modrý Aspekt vytáhl z váčku věšteckou kouli. Po chvíli se mlžná clona uvnitř zařízení rozestoupila a odhalila tvář Narygose, člena Modré letky. „Kalecgosi.“ Druhý drak sklonil hlavu. Modrý Aspekt jeho gesto opětoval, načež promluvil. „Jedno smrtelné stvoření kdysi využilo moc Duše draka proti Rudé letce, je to tak?“ „Ork jménem Nekros Skullcrusher,“ odvětil Narygos. „Opovrženíhodné stvoření.“ „Ano, ano; to byl on. Jak vážně ho Duše draka poškodila?“ „Podle Rhoninových zápisků nijak zvlášť,“ konstatoval Narygos. „Duše draka nemá na smrtelné rasy žádný negativní vliv tak jako na nás. V tomto ohledu je jedinečná.“ „Děkuji ti, příteli. To je vše.“ Kalec vsunul kouli zpět do váčku. Thrall, smrtelník, jenž počal využívat samotnou podstatu země, uvažoval modrý Aspekt. Nebylo to dlouho, co tento ork pomohl připoutat zemi ke Kalecovi, Yseře, Nozdormovi a Alexstrasze, čímž jim umožnil spojit své síly a odvrátit tak útok Deathwingových přisluhovačů. V té době se Thrall zdál být jakýmsi prostředníkem Azerothu; nyní však byl něčím daleko víc. On byl ta odpověď... bod, díky kterému mohla být Duše draka obrácena proti svému tvůrci. Kalecgos přidal půdu do Thrallovy dlaně a sledoval orkovu tvář zkřivenou bolestí, obávaje se, že jediná naděje k dokončení plánů, kterou Aspekti měli, právě neměla daleko k tomu být navždy ztracena.
*****
Deathwing se jedním svým pařátem rozmáchl proti Thrallově hrudi; v orkově hliněné kůži se objevil další hluboký šrám. Šamanovo tělo bylo poseto rozžhavenými oděrkami, ale žádný ze zásahů jeho soka dosud nebyl smrtelný. Černý Aspekt chtěl zlomil Thrallovu vůli, udělat si z něj dalšího služebníka. Byl to jediný důvod, který Thralla napadl, proč ho jeho protivník už dávno nezničil. Deathwing téměř uspěl. Uvězněn uprostřed jeskyně se Thrallův duch stal naprosto necitlivý vůči Azerothu, vyjma bolesti samé. Kdyby byl v této situaci před několika týdny, kdy nad jeho srdcem měly vládu pochyby, obavy a vztek, byl by se už nejspíš vzdal. Vydal by se všanc tomuto vězení v osamění. V této chvíli ale věděl, že si nikdy nebyl natolik jistý svým údělem šamana. „Titáni věřili, že máš sílu vytrvat,“ promluvil Thrall. Jeho síla byla ničím v porovnání s tou, jež patřila Aspektovi, a tak ork použil jedinou zbraň, kterou měl k dispozici: slova. „Důvěřovali ti. Byl to strach a pochybnosti, co tě dohnalo ke spolupráci se stvořeními, kteří chtějí zničit veškerý život na Azerothu?“ „Tvá oddanost není na místě, šamane. Kdyby k tomu mělo dojít, Titáni by vyhladili tvou rasu i všechny ostatní bez mrknutí oka. Staří bohové dobře chápou bezvýslednost práce Titánů. Zavázali se k tomu, že zlomí okovy mé vlastní přísahy. A až ten den vzejde, odstraním ze světa veškeré pozůstatky přítomnosti a vlády Titánů. Azeroth se opět zrodí.“ Deathwing vrazil kolenem do Thrallovy hrudi a ork odletěl k protější stěně. Když se šaman snažil opět vstát, zaslechl náhle rozléhající se zvuk hlasů pronikající z vnějšku jeskyně. Byli to členové Earthen Ring: Muln Earthfury, Nobundo... a Aggra. Hledali ho skrz spojení se zemními elementály. Thrall se natáhl po svém fyzickém těle a ke svému velkému překvapení pocítil ve své dlani novou chladnou provlhlou půdu. Jeho spojení s vrstvami země mezi Hyjalem a touto jeskyní se opět rozhořelo. Ork sebral veškeré své soustředění a vyslal mentální výkřik v odpověď směrem k elementálům vně jeskyně. Následovalo pouze ticho. Právě se chystal zvolat znovu, když kolem sebe pocítil prudké vzedmutí energie a jeho hliněné tělo se počalo léčit. Šaman si uvědomil, že se tím zacelují i pukliny v Hyjalu, čímž se zároveň hojily jeho vlastní rány. Ork vyskočil na nohy, opět plný síly. „Neodpověděl jsi mi,“ řekl Thrall. „Byl to strach a pochybnosti, co způsobilo tvé selhání?“ Deathwingovy oči rudě zaplály. Vrhl se vpřed, chytil Thralla za hrdlo a vyzvedl ho do vzduchu. Jeden z nebezpečných pařátů černého Aspekta se nyní nacházel na orkově břiše. „V řádu věcí, jenž je už v jádru chybný, ti jediné selhání zabrání vidět pravdu. Nicméně pro mnoho stvoření, které jste ty a ostatní Aspekti oklamali v honbě za svými nesprávnými cíli, to neznamená žádné následky. Vítězství se vždy prokáže jako nepostižitelné přesně na tak dlouho, dokud budete marnit své životy pro beznadějnou budoucnost.“ V místech, kde Deathwingův pařát svíral Thrallovo hrdlo, se orkova kamenná kůže začala tavit. Deathwing zesílil své sevření a jeho drápy pronikly skrz. Thrallovo spojení s Hyjalem se zatřepotalo a začalo opět zvolna mizet. „Ne...“ zavrčel ork, zatímco se pokoušel Deathwingovi bránit „My zvítězíme... protože se postavíme výzvám... společně. Selhal jsi... protože sis zvolil... nést to břemeno... sám!“ Země obklopující jeskyni se začala otřásat; Thrall měl za to, že jde o projev Deathwingova vzteku. Ale místo aby zesílil svůj útok, odhodil ho černý Aspekt stranou. Deathwing rozhodil pažemi a zařval vztekem. Masivní balvany krve Starých bohů se vytrhly z podlahy síně a přesunuly se do rohu jeskyně, kde vytvořily tlustou bariéru. Thrallovi trvalo pouhých pár vteřin, než si dal dohromady, co způsobilo ony otřesy. Kořeny Nordrassilu se hnaly jeskyni vstříc, prorážejíce si neuvěřitelnou rychlostí cestu skrz kameny i půdu. Earthen Ring – a zřejmě i Cenarion Circle – ho našly. Thrall se vrhl kupředu, srazil Aspekta k zemi a přerušil jeho kouzlo. Deathwing se zuřivě vyškrábal zpět na nohy. Celé jeho tělo pulzovalo, z prasklin v jeho hrudi prýštily proudy lávy. Černý drak se vydal směrem k Thrallovi, když v tu chvíli jeden z kořenů Nordrassilu prorazil skrz stěnu jeskyně v záplavě krystalických úlomků. Kořen Stromu světa se řítil k Deathwingovi. Po krátkou chvíli se černý Aspekt držel proti tomuto živému beranidlu, jež bylo ve své šíři větší než kodo; tři další kořeny ho brzy následovaly, vnikly do jeskyně a povalily Deathwinga na zem. Do síně pomalu vnikl pátý kořen. Ovinul se Thrallovi kolem pasu a vytáhl ho skrz prázdnotu ven. Jakmile byl venku, orkovo spojení s jeho fyzickým tělem se obnovilo. Cítil zemi takovou, jaká byla, takovou, jaká měla být, bez vlivu Starých bohů. Veškerá bolest a agónie, kterou zakusil, pocity, jako by byla jeho duše trhána na kusy, to vše se rozplynulo.
<- Předchozí | Stránka 4 | Další ->


Naposledy upravil/a Mordecay 10.09.2014 v 18:45:21.

Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

cerberos 11.02.2012 08:22

hezké,dík bellatrix

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet