link

Danath Trollbane

  Danath    Trollbane    Lore   

Danath Trollbane je člen rodiny Trollbane. Bojoval v Druhej Vojne a s Aliančnou Expedíciou potom vstúpil na Draenor. Dlhé roky sa o ňom nevedelo, ale keď sa znovuotvoril Temný Portál v roku 26, Danath sa našiel ako viedol pevnosť Honor Hold.

Keďže z princa Galena je nemŕtvy na strane Forsaken, ľud Stromgarde čaká na príchod Danatha domov.

 

História

 

Druhá Vojna

 

Danath TrollbaneDanath Trollbane je synovec Thorasa Trollbanea, zosnulého vládcu Stromgarde. Pred Druhou Vojnou slúžil mestu ako jeho vojenský veliteľ. Keď vypukla vojna, stal sa z neho taktický radca samotného paladina Turalyona. Slávu si získal za vedenie stromgardskej armády počas finálneho boja o oslobodzovanie Khaz Modanu. Keď vojna skončila, zvyšní orkovia boli umiestnení do internačných táborov s hlavným veliteľskom spočiatku v Novom Stormwinde na čele práve s Danathom. Z Danatha sa stal aj zástupca veliteľa Turalyona.

 

Za Temným Portálom

 

Keď bol Temný Portál znovuotvorený a Horda Draenoru sa dala do pohybu, aby získala Azerothské artefakty, Danath bol poslaný do Nethergarde brániť ho pred Warsong orkmi. Vojsko Aliancie bolo roztrúsené, ale dokázal si zhromaždiť skupinku bojovníkov, medzi nimi aj mladého Farrola, ktorý sa k armáde pridal po Druhej Vojne. Danath svojich vojakov varoval, že sa nejedná len o zopár skrývajúcich orkov v horách, ale o veľkú armádu. Bol si istý, že mužov povedie na smrť, ale dúfal, že nebude zbytočná. Ako však smerovali k Nethergarde, Horda na nich zaútočila. Zelená vlna ich premohla a zabila väčšinu jeho mužov, Farrola vrátane. Hoci ho nevidel umrieť, bol si istý, že jeho krik ho bude prenasledovať. Ďalší jeho z vojakov, Vann, vykríkol na Danatha, aby utiekol a varoval Nethergarde, zatiaľ čo jeho zvyšní vojaci zdržia orkov – obetujú sa. Nethergarde musel byť varovaný, a tak popohnal svojho koňa a jeden z orkov rozbil Vannovi hlavu. Aj keď bolo pre neho ťažké opustiť svojich vojakov – chlapcov, ako ich nazýval, musel to urobiť. Netrvalo dlho, a ocitol sa v pevnosti mágov. Tam varoval Khadgara o prebudovanom Temnom Portále a príchode Hordy Draenoru.

 

O hodinu neskôr orkovia skutočne dorazili a sledoval, ako Khadgar a jeho mágovia začali orkov ničiť. Potom do pevnosti dorazilo ďalšie vojsko vedené Turalyonom a Alleriou a oznámil im, prečo je v pevnosti iba on z celej jeho armády. Velitelia sa začali čudovať, prečo iba tak malé vojsko s porovnaním s vojskom z Druhe Hordy útočilo na Nethergarde. Danath sa ponúkol, že ak mu chytia jedného orka, tak to z neho dostane. Turalyon si vtedy uvedomil, že v Danathovom hlase počul takú zlosť, akú mala Alleria. Netrvalo dlho a vďaka Allerinej presnej muške jedného orka do pevnosti dostali. Danath ho začal vypočúvať, no stratil trpezlivosť a chystal sa ho mučiť, ale Turalyon ho zastavil. Danath potom sledoval, ako informácie získal Turalyon cez Svetlo – orkovia potrebovali z Azerothu artefakty pre Ner'zhula. Agenti Hordy uspeli a s artefaktmi sa vrátili na Draenor. Khadgar a Turalyon sa zhodli, že artefakty treba získať - treba vstúpiť na Draenor. Mnohí s nimi súhlasili, Danath medzi nimi. Trollbane sprevádzal aliančné vojsko, Aliančnú Expedíciu k Temnému Portálu, kde sa postavili proti orkom vedených Grommom a Rexxarom. Keď sa orkovia dali na útek, Aliancia vstúpila na Draenor, kde sa okamžite začala výstavba pevnosti Honor Hold a plánovanie ďalších krokov.

 

Keď sa začali boje proti orkom a Hellfire Citadele, Danath bol rád, že pomstí smrť svojich chlapcov. Po bitke sa ale zistilo, že Ner'zhul už v citadele nie je. Khadgar potom vycítil lokáciu artefaktov, a tak sa musela aliančná armáda rozdeliť. Danath, Kurdran, elf Talthressar a ich vojská sa vydali smerom k Auchindounu za Ner'zhulom. Talthressar sa stal Danathovým poradcom. Skupina dorazila do Terrokar Forest, kde ale sa Kurdran oddelil od skupiny. Keď Danathovi trpaslíci oznámili čo sa stalo, predpokladalo sa, že by mu orkovia nedali žiadnu nádej na život. Jeho muži boli vyčerpaní a na naliehanie Talthressara, Danath počkal. Začali rozprestierať tábor, no vzišla z toho pevnosť, na uctenie pamiatky spojenectva troch rás – základy pre Allerian Stronghold. Potom si Danath šiel oddýchnuť, ale prebral sa, keď sa ozval škriekajúci zvuk. Zbadal hromadu elfov na tvorovi, ktorý sa im predstavil ako arakkoa Grizzik a povedal im o spoločnej histórií orkov a draeneiov. Dodal, že pozná cestu k a cez Auchindoun. Zatiaľ čo Talthressar nesúhlasil ísť s Grizzikom, Danath áno. Keď im však Grizzik ešte povedal, že orkovia zajali trpaslíka podobného ako tu v tábore, okamžite bolo rozhodnuté.

 

Danath TrollbaneDo tuneloch vstúpili Danath s Grizzikom, elfský radca a polovica armády, zatiaľ čo druhá polovica šla druhou stranou. Akonáhle tam vstúpili, narazili na ďalšiu neznámu rasu, draeneia samotného. Nemuuran im povedal, že Horda sa zabarikádovala v časti Shadow Labyrinth a ďalších tuneloch. Draenei ich zobral k základni orkov a tam Aliancii poskytol ďalšiu pomoc. Keď Danath a aliančné vojsko zaútočilo, Nemuuran povolal mŕtvych draenei, aby bojovali po ich boku. Ani Grizzik ich nezradil a prejavili sa jeho bojové schopnosti proti orkom. Netrvalo dlho a našli miestnosť s Kurdranom. Talthressar a ďalší elf, Rellian, rýchlo orkov odstrelili a oslobodili zmrzačeného Kurdrana. Jeho končatiny boli zlomené, Danath nevedel čo mal robiť, ale Nemuuran sa ponúkol, že ho vylieči, keďže bol kňaz. Tak sa aj stalo a Kurdran bol opäť schopný bojovať. Danath mu dal jeho stormhammer, ktorý ostal priviazaný na Sky'ree, keď sa ostatní trpaslíci spojili s Danathom. Skupina potom pokračovala hlbšie s cieľom zabiť Ner'zhula. Dorazili do niekdajšej modlitebnej miestnosti, kde šaman so svojim strážcom, Kilroggom Deadeyem boli. Zatiaľ čo Kilrogg bojoval proti Danathovi, dvaja elfskí lukostrelci a trpaslík pomáhali draeneiským duchom a aliančným vojakom v boji proti ostatným orkom. Ner'zhul sa medzičasom vytváral portál, aby mohol utiecť, čo sa mu aj podarilo. Kilrogg víťazoslávne prehlásil, že jeho pán sa vrátil do Black Temple, kde použije artefakty. Danath sa do Kilrogga pustil s novým odhodlaním a podarilo sa mu ho zabiť. Bo boji Grizzik Danathovi ponúkol, že ho nasmeruje k Black Citadel, draeneiskí duchovia sa vytratili a Danath navrhol Nemuuranovi, aby opustil Auchindoun a šiel s Alianciou. Draenei však milo odmietol a Aliancia opustila pohrebisko draeneiov.

 

Zatiaľ čo Kurdran šiel na sever Draenoru oznámiť Turalyonovi Ner'zhulov útek do Čiernej Citadely, Danath so svojim vojskom čakali na zvyšok Aliancie v Shadowmoon Valley, v základoch pevnosti Wildhammer Stronghold a obkľúčili citadelu. Keď bola Aliancia pokope, prehnala sa cez zničené údolie a potom do citadely samotnej. Neboli však schopní včas zastaviť Ner'zhula, ten otvoril trhliny naprieč celým Draenorom, ktoré svet začali úplne ničiť. Danath potom asistoval Khadgarovi a ostatným vodcom expedície pri Temnom Portály v boji proti orkom, zatiaľ čo ho Khadgar zatváral. Keď bol Temný Portál zavretý, vodcovia vstúpili do ďalšieho portálu, zatiaľ čo sa Draenor zničil. Potom sa cez tú istú trhlinu vrátili naspäť, do zničeného pozostatku domoviny orkov. Trhlina a hory okolo Temného Portálu sa následne oddelili od zeme. Keďže pevnosť Honor Hold stála, Aliancia sa vrátila do nového domova.

 

The Burning Crusade

 

Danath TrollbaneMedzičasom sa Turalyon a Alleria stratili po jednej prehratej bitke a Danath sa stal vodcom Honor Holdu a Synov Lothara a vojaci Aliančnej Expedície naďalej pokračovali bojovať proti démonom a orkom. V jednom okamihu démon Kazzak na Azerothe našiel artefakt, ktorým opäť otvoril Temný Portál a netrvalo dlho, nová Horda a veľká Aliancia vstúpili na Outland. Zatiaľ čo si Azerothčania mysleli, že hrdinovia expedície sú mŕtvi, opak bol pravdou a Synovia Lothara a ich vojsko sa spojilo s Alianciou a začali spolu spolupracovať.

 

Veliteľ Romus, obdivovateľ rodu Trollbane, informoval Danatha o osude Lordaeronu a Stromgarde. Pocítil smútok a prehlásil, že ak sa niekedy vráti domov, tak obnoví Stromgarde. S dobrodruhmi Aliancie spolupracoval na zníženie počtu nových a tajomných fel orkov a tiež na odstránenie démonov, hlavne Arazziusa, verného služobníka Kil'jaedena. Tajomstvo sily pekelných orkov bolo odhalené a zničené, keď bol Magtheridon zabitý a jeho hlava sa doniesla Danathovi. Syn Allerii a Turalyona, Arator, prišiel s Alianciou do pevnosti a chcel nájsť rodičov. Danath mu povedal, že sú stratení, ale Arator veril, že žijú.

 

 

Stav: Živý

Kde sa nachádza: Honor Hold, Hellfire Peninsula

Frakcia: Aliancia, Kráľovstvo Stromgarde, Aliančná Expedícia, Synovia Lothara, Honor Hold; niekedy: Aliancia Lordaeronu

Rasa: Človek

Postavenie: Vládca pevnosti Honor Hold, jeden z vodcov Aliančnej Expedície a Synov Lothara; niekedy: poradca Turalyona a veliteľ Stromgardských vojsk

Povolanie: Warrior

Rodina: Ignaeus Trollbane (predok, mŕtvy), Liam Trollbane (dedo, mŕtvy), Thoras Trollbane (strýko, mŕtvy), Galen Trollbane (bratranec)

 

Trivia

  • Tak ako na počesť ostatných členov aj Danath má v Stormwinde sochu.
  • Žiadaný príchod Danatha priamo v hre od Cataclysmu spomína trpaslík Skuerto a tiež je to spomenuté v Ultimate Visual Guide.
  • Danath's Copper Coin sa dá uloviť z Dalaranskej fontány.
  • V TCG obrázku z prostredia Druhej Vojny, Danath drží meč, ktorý má skoro totožnú podobnosť s obrázkom Trol'kalara z RPG knižky. Nie je známe, či je to skutočne Trol'kalar, keďže nikde sa neuvádza, že by ho nosil.

Monument

Danath Trollbane Veliteľ Milície zo Stromgarde. Taktický Poradca Generála Turalyona, Veliteľ Síl Aliančnej Expedície, ktorá napochodovala do domoviny orkov, Draenoru. Predpokladaný zosnulý. Uctievame si tvoju pamiatku, synovec, a tvoju obeť. Od založenia našej slávnej ríše, cesta k udatnosti bola stále zmáčaná s krvou naších hrdinov. - Thoras Trollbane, Vládca Stromgarde

Keď Deathwing pristál na Meste Stormwind, Danathova socha padla do vody. Iba nohy ostali stáť na piedestále. Majster Wick a Murárka Goldgild boli opäť najatí, aby ju položili naspäť. Od patchu 4.0.3a, vyzdvihli sochu z vody. Napriek zrejmým obtiažnostiam so sochou a medzi dvoma robotníkmi, Danathova socha bola navrátená na miesto v patchi 5.2.0.


Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Žádné komentáře
Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet