Old Gods

/pic/oldgods/old_gods_logo
 1. Úvod
 2. C'thun
 3. Yogg-Saron
 4. N'Zoth
 5. Y'Shaarj
 6. Počet Starých bohů
 7. Služebníci Starých bohů
 8. Twilight's Hammer
 9. Umístění Starých bohů
 10. Smrt Starých bohů
 11. Šepot
 12. Inspirace
 13. Creepy Children of Goldshire
Old Gods, Staří bohové, jsou prvotní bytosti Azerothu (nejspíše první tvorové na Azerothu vůbec), a jakožto entity nezměrné a s ničím neporovnatelné moci a nepředstavitelného zla se stali prvními pány a vládci Azerothu. Celý svět patřil jen jim až do doby, kdy se objevili Titáni, tajemné božské bytosti odněkud z hlubin dalekého vesmíru, kteří začali na Azerothu tvořit život ve snaze dát chaotickému světu Starých bohů řád. Tehdy došlo ke strašlivé a vleklé válce: zatímco armádám Starých bohů veleli mocní pánové elementálů (Elemental Lords) – Ragnaros, Neptulon, Al’akir a Therazane, v čele Titánů stál Pantheon, ti nejmocnější z Titánů – Aman’thul, Eonar, Khaz’goroth, Norgannon a Golganneth. A i přes moc přesahující původní svět Azerothu byly armády Starých bohů nakonec poraženy. Titány však čekalo nemilé zjištění: Staří bohové, kteří se nechtěli vzdát své existence, totiž vytvořili tzv. Curse of Flesh (Kletbu masa), která způsobila, že veškerý Titány stvořený život byl svázán s podstatou Starých bohů. Vyplývalo z toho, že pokud by Titáni chtěli Staré bohy odstranit z Azerothu, zničili by zároveň celé svoje dílo, veškerý život a nechali by opět Azeroth pod nadvládou chaosu, jako byl před jejich příchodem. Titáni však nedokázali své sotva vzniklé dílo opět obrátit v prach, a proto se uchýlili k jediné možnosti: svázali Staré bohy s podstatou světa a spoutali je hluboko pod povrchem země, aby nemohli dál narušovat řád života, který Titáni Azerothu vdechli. A tak po tisíce let tyto zlovolné entity přebývaly stranou historie světa, který jim dříve patřil a jehož pány se nazývali. Jenže Staří bohové se nikdy nevzdávají. Čas plynul a zatímco ve světě nad nimi kvetl život, oni dál spřádali své tiché plány na jeho zničení. A pak se, jeden po druhém, probouzeli, aby své záměry uvedli do pohybu. Přestože počet Starých bohů zůstává neznámý, s dvěma jsme se již setkali (jsou jimi C’thun a Yogg-Saron), s dalším se nejspíše setkáme velmi brzy (Y’Shaarj) a poslední známý Starý bůh se zatím úspěšně vyhýbá jakémukoli odhalení (N’Zoth). A třebaže by se mohlo zdát, že Staří bohové by měli táhnout za jeden provaz, aby dosáhli společného cíle, opak je pravdou: nejspíše právě proto, že jejich cílem je absolutní chaos veškerého prostoru, kterému by oni vládli, až na výjimky spolu nespolupracují, ale naopak postupují každý na vlastní pěst a v některých údobích dokonce i válčili proti sobě. Co jsou tedy tato nepopsatelná a hrůzná stvoření zač?

C’thun

http://media.wowfan.cz/uploaded/01_cthun
C’thun, stejně jako ostatní Staří bohové, byl po jejich pádu uvězněn Titány pod povrchem světa, konkrétně hluboko pod pouští Silithus. C’thun zde spal po dlouhé věky a zároveň jedním okem pozoroval, co se děje ve světě nad ním. Také zde objevil rasu zvanou Silithid, které si přetvořil ke svému obrazu a učinil z nich své služebníky qiraji, kteří poté vystavěli město Ahn’Qiraj, v němž se množili a připravovali na válku se zbytkem světa. K té došlo před několika tisíci lety a je nazývána jako Válka pohyblivých písků. V této válce bojovali qiraji proti spojeným silám nočních elfů a dračích letek a nakonec se jim podařilo Ahn’Qiraj uzavřít. Bronzový drak Anachronos vytvořil před branami Ahn’Qiraj magickou bariéru, která se dala odemknout jedině Žezlem pohyblivých písků, které posléze předal druidovi Fandralu Staghelmovi, který však byl pološílený žalem ze smrti svého syna Valstanna, který ve Válce pohyblivých písků padl, a žezlo rozbil se slovy, že nechce mít se Silithusem už nic společného. O několik staletí později však bylo znovuobnovené žezlo použito na otevření bran Ahn‘Qiraj a procitnuvší C’thun začal vysílat do světa své zlo. Jelikož předvídal opětovné zapojení draků, obrnil se C’thun kouzlem, kterým měl ovládnout každého draka, který by se dostal do jeho blízkosti. Jak jsou ale Staří bohové mocní, tak jsou také arogantní a C’thun nepočítal s pro něj iracionální alternativou, že se mu půjdou postavit obyčejní smrtelníci. A už vůbec nepřepokládal, že jeho probouzející se moc proti nim neobstojí. Asi značně překvapený Starý bůh padl a jeho ostatky (tedy přesněji jeho velké hnusné oko) byly poté doneseny rudému draku Caelestraszovi. C’thun se však dostal ke slovu ještě do třetice všeho dobrého. Tentokrát mu pomohl jeho věrný služebník, dvouhlavý ogří mág Cho’gall, který se pokusil Starého boha znovu oživit. Jelikož se o to snažil v době, kdy měla Aliance i Horda dost starostí s válkou proti Pohromě, podařilo se mu v utajení rituál dokončit a Cho’gall absorboval část mistrovy síly. Naštěstí se ale v pravý čas, jak to tak vždycky bývá, objevil hrdina Med’an, Medivhův syn a nový Strážce Tirisfalu, a shodil Cho’gallovi chrám Ahn’Qiraj na hlavu. Příběh C’thuna zde zdánlivě končí, ale k otázce smrti Starých bohů se vrátím později.

Yogg-Saron

http://media.wowfan.cz/uploaded/01_yogg-saron
Další ze Starých bohů, Yogg-Saron, bývá také zván jako „Stvůra s tisícem tlam“, „Démon tisíce tváří“, „Bůh smrti“ či „Ten, jenž nesmí být jmenován“. Tak jako C’thun v Silithusu, byl Yogg-Saron uvězněn hluboko pod ledem a sněhem Northrendu v titánském městě Ulduaru. Zde bylo také Titány ustaveno několik strážců, aby Yogg-Sarona střežili a nedovolili mu dostat se ze svého věčného vězení. Těmito strážci byli Thorim, Loken, Hodir, Tyr, Freya a Mimiron. Není nikterak překvapivé, že se Yogg-Saronovi samozřejmě podařilo částečně osvobodit, a to přes jednoho ze svých strážců, Lokena, kterému vytrvale našeptával tak dlouho, až Loken zešílel, obrátil se proti svým druhům a Yogg-Sarona málem pustil na svobodu. Naštěstí opravdu jenom málem; zabránili mu v tom totiž všudypřítomní hrdinové spolu se zbytkem Yogg-Saronových strážců. Ti se poté ale ještě museli utkat s titánským strážcem Algalonem Pozorovatelem, kterého Titáni poslali na Azeroth po Lokenově zradě, aby zjistil, jak velká škoda byla napáchána a aby případně udělal to, co Titáni předtím udělat nechtěli a nedokázali - vymazat z Azerothu veškerou existenci a definitivně se tak zbavit hrozby Starých bohů. Algalon jako poslušný chlapec chtěl skutečně zmáčknout tlačítko na restart Azerothu, ale hrdinové mu to nakonec za použití zbraní rozmluvili a on uznal, že si život na Azerothu nezaslouží být vymazán a že jsme, když jsme ho dokázali porazit, zřejmě dost silní na to, abychom si své problémy vyřešili sami. Během boje s Yogg-Saronem se hráčům také zjevily tři vize z Azerothské historie: vytvoření Duše démona, která poté vedla k Rozdělení tehdejšího světa, zavraždění krále Llanea orkskou assassinkou Garonou Halforcem, což zapříčinilo pád Stormwindu během První války, a konečně Krále lichů mučícího Bolvara Fordragona zajatého u Wrath Gate. Důvodem těchto vizí může být to, že Yogg-Saron, který se stejně jako všichni Staří bohové pokouší z povzdálí ovlivňovat běh věcí, měl na tyto tři události nějaký vliv a stál v jejich pozadí. Také, pokud si pamatujete na sérii questů v Grizzly Hills, způsobil zkažení jednoho ze Stromů světa Vordrassilu, jehož kořeny prorostly až příliš blízko k Yogg-Saronovu vězení. Yogg-Saron tím mimo jiné také získal dalšího služebníka, poloboha Ursoca, vůdce furbolgů, kteří Vordrassil obývali. Dalším z projevů Yogg-Saronovy přítomnosti je saronite, ruda zvaná „černá krev Yogg-Sarona“, která byla hojně využívána Pohromou na výrobu zbraní, zbrojí apod., což může napovídat další spojení mezi Yogg-Saronem a králem Lichů. Kdo ví, koho všeho Yogg-Saron stihl ovlivnit kromě Lokena. V souvislosti se saronitem bych také zmínila Yogg-Saronovy služebníky Faceless Ones, neboli Beztvářné, v jejichž žilách místo krve koluje tekutý saronite. Toto jsou povětšinou informace, které jsou na světě už dlouho a nejsou žádným velkým překvapením, protože C’thun a Yogg-Saron jsou už tak trochu prošlé zboží. Daleko zajímavější jsou však další dva Staří bohové, N’zoth a Y’Shaarj, kteří se ještě neobjevili a jejich přítomnost spíše jenom tušíme skrz jejich projevy, a to ještě ne jistě.

N‘Zoth

http://media.wowfan.cz/uploaded/01_nzoth
N’Zoth je Starý bůh, o kterém toho zatím mnoho nevíme, kromě toho, že je to on, kdo způsobil Deathwingovo šílenství, přeměnil Azsharu a ostatní Urozené v nagy a je zřejmě původcem Noční můry ve Smaragdovém snu. Také bych se v souvislosti s ním vrátila k tomu, o čem jsem mluvila na začátku, že Staří bohové netáhli za jeden provaz, nýbrž spolu naopak válčili. Jeden ze známých N’Zothových služebníků, Warlord Zon’ozz, totiž stál jakožto generál v čele N’Zothových armád proti C’thunovi a Yogg-Saronovi. O co spolu můžou takoví Staří bohové válčit, jestli o to, kdo rozpoutá ve světě dřív chaos, to se asi můžeme jenom dohadovat, nicméně to skutečně dělají. Mnohem větší záhadou je místo, ke tento Starý bůh sídlí. Ještě v Cataclysmu v archeologii jste se mohli dostat k předmětu nazvaném Puzzle Box of Yogg-Saron, která po pokusu otevřít ji (mimochodem, otevřít ji nešlo) šeptala nejrůznější věty a kusé informace, z nichž se dá sestavit jakýsi částečně ucelený obraz N’Zotha a především jeho sídla. Toto sídlo je (zřejmě) město jménem Ny’alotha, na jehož polohu existují dvě různé teorie, z nichž obě se dají podložit jistými zmínkami z Puzzle Box of Yogg-Saron. První teorií je, že Ny’alotha je podmořské město, samozřejmě někde hodně hluboko, kam byl tento Starý bůh pohřben. Přesněji se v Puzzle Box of Yogg-Saron říká Na dně oceánu musí i světlo zemřít. či Ryby znají všechna tajemství. Znají chlad. Znají temnotu. Z toho je zatím alespoň jasné, že o nějaké místo na dně oceánu půjde. Dále se ale mluví přímo o Starém bohu. V potopeném městě leží a sní. a Srdce potopeného boha je černý led. Teď mi nejde ani tak o ten černý led, protože jde o kdovíjakou metaforu, kterou si zase Blizzard vymyslel, ale pokud je ten bůh „potopený“, pak bude asi… potopený. Zatím to vypadá docela jasné, ale další věty z Puzzle Box of Yogg-Saron jsou mírně… matoucí. Například V zemi Ny’alotha je pouze spánek. a Spícím městem Ny’alotha kráčí pouze šílené věci. Narážka na „spánek“ a „spící město“ některé jedince dovedla k tomu, že by se Ny’alotha a N’Zoth měli nacházet ve Smaragdovém snu a ony „šílené věci“ jsou prý spáči, kteří v něm přebývají, zkaženi Noční můrou. Tato teorie má bezesporu hodně pevné základy, neboť N’Zoth je velmi pravděpodobně zlo, které stojí za Smaragdovou Noční můrou, ale přesto si nemyslím, že by přebýval přímo ve Smaragdovém snu. V nedávno vyšlé knize Stormrage se píše, že Malfurion cítil na dně pukliny Rift of Aln, která podle druidů vede do Twisting Nether a Great Dark, jakési neznámé zlo, které ho i tohoto mocného druida značně vyděsilo. Může to být Starý bůh? Já jsem přesvědčená o tom, že ano. A zároveň jsem přesvědčená o tom, že N’Zoth přebývá zároveň někde hluboko pod mořem a zároveň ve sféře Smaragdového snu. Pokud se hmotně vyskytuje ve městě Ny’alotha, kde podle Puzzle Box of Yogg-Saron „leží a sní“, pak může nějaké jeho snové já přebývat ve Smaragdovém snu, kam proniká skrz puklinu Rift of Aln, která může propojovat Smaragdový sen s nějakým místem Azerothského oceánu. Tím místem jde podle mého názoru Maelstrom, přičemž Rift of Aln by byl jeho projekcí ve smaragdovém světě, ale raději nebudu zacházet do přílišných teorií. Kniha Stormrage v tomto ohledu poskytuje ještě jedno vodítko, které zcela vyvrací teorii, že by bylo N’Zothovo sídlo pouze Smaragdový sen. Tzv. Pán Noční můry (kterého nebudu v rámci nespoilerování jmenovat), N’Zothův služebník, zde pronese větu, v níž říká, že dlouhé věky „přebýval v temnotě pod vlnami“, kde ho právě našel pátrající N’Zoth. Myslím, že nyní už nemůže být nejmenším pochyb.

Y‘Shaarj

http://media.wowfan.cz/uploaded/01_yshaarj
Asi „nejaktuálnějším“ Starým bohem je Y’Shaarj [Yah-Sha-Raj], o kterém nalézáme zmínky až v MoP. Tento Starý bůh byl uctíván rasou mantid a zástupce jejich frakce Klaxxi vám ve hře po dosažení exalted reputace sdělí něco ze své historie i z historie jejich božstva: My, mantidi, jsme stará rasa. Před tím, než započala vaše historie, byla naše říše obrovská. Sdíleli jsme tento svět spolu s našimi sesterskými královstvími, Ahn’Qirajem a Azjol-Nerubem. Našich bohů bylo mnoho a byli mocní. My mantidi jsme uctívali Sedm hlav Y’Shaarj. Velká byla moc Starého božstva a strašlivý byl jeho hněv. Pozřel naději a plodil beznaděj. Vdechoval odvahu a vydechoval strach. Když přišli Uchvatitelé, ti, které nazýváte Titány, byl Y’Shaarj zničen. Jeho poslední zničující výdech od té doby straší tuto zemi, avšak stíny, které za sebou zanechal, jsou pouhým šepotem jeho bývalé slávy. Pravím ti, že jsi byl varován. Tví bohové nejsou TVÍ bohové, cizinče. Pokud se Prastaří někdy navrátí, my mantidi se opět postavíme po jejich bok. A nejmoudřejší mezi vámi učiní totéž. V těchto několika větách jsou řečeny hned tři zajímavé informace. Jednak, že na počátku světa zjevně existovala tři království tří ras, z nichž každou měl v moci jeden ze Starých bohů. C’thun a jeho Ahn’Qiraj s rasou Qiraji, Azjol-Nerub a nerubiani, kteří byli zřejmě pod patronátem Yogg-Sarona (soudě podle Zapomenutých (Forgotten Ones) a Beztvářných (Faceless Ones), kteří se v této oblasti také poměrně hojně vyskytují), a nakonec mantidi v Pandarii, kteří uctívali sedmihlavou Y’Shaarj. Zadruhé, to, že byl Y’Shaarj zničen, zjevně opravdu znamená, že byl zničen. Ne uvězněn někde pod zemí nebo pod mořem jako zbylí Staří bohové, ale doslova zničen. Onen „poslední zničující výdech, který od té doby straší tuto zemi“ jsou bezesporu Sha, projevy nebo projekce negativních energií jako strach, nenávist nebo beznaděj. Těchto Sha je sedm, stejně jako bylo sedm hlav Y’Shaarj, takže Starý bůh byl podle všeho mocí Titánů rozštěpen na svoje jednotlivé Aspekty, které jsou však „pouhým šepotem jeho bývalé slávy“. Nicméně se teď znovu vrátím ke zničení Y’Shaarj. Jak jsem říkala na začátku, Staří bohové si svoji nesmrtelnost pojistili pomocí Curse of Flesh, aby nemohli být zabiti. Tak jak je tedy možné, že vám tady najednou říkám o nějakém sedmihlavém Y’Shaarj, který zničen byl? Moje teorie je taková, že Y’Shaarj se Titáni pokusili zbavit jako prvního, jenže místo toho ho rozštěpili na sedm částí, které se rozšířily po světě, aby po něm šířily beznaděj, strach a jiné krásné věci, které mají Staří bohové tak rádi. Tehdy nejspíš Titáni objevili existenci Curse of Flesh, zjistili, že takhle to fungovat nebude a s dalšími Starými bohy pak naložili tak, jak s nimi naložili. A je také dost dobře možné, že až se zbavíme všech Sha, jejich podstaty se možná zase nějak složí dohromady a Y’Shaarj opět obživne. Tedy alespoň já v to upřímně doufám. Pokud sledujete vývoj nejnovějších patchů MoP, pak také víte, že současnému Náčelníkovi Hordy Garroshovi Hellscreamovi nejspíš tak trochu přeskočilo, že se proti němu obrací dokonce i jeho vlastní lidé, konkrétně Darkspearští trollové pod velením Vol’jina, který začal s otevřenou rebelií, o Alianci ani nemluvě, ta ho nemůže vystát už z principu. A proč o tom, mluvím - Garrosh by jistě nebyl první, komu by Staří bohové přivodili šílenství, aby posloužil jejich záměrům. Stačí si vzpomenout na Deathwinga. To, že Garrosh Hellscream přivedl k životu srdce Y'Shaarj (Heart of Y'Shaarj), aby mohl použít jeho moc, podle mě dostatečně jasně vypovídá o tom, že to nebude mít úplně v hlavě v pořádku. A abych se opět vrátila k mantidům, tak „my mantidi se opět postavíme po jejich bok“ dost jasně naznačuje, že jsme právě získali nového nepřítele. Ohledně Y’Shaarj ještě stojí za zmínku, že rasa mogu, kterou znáte z MoP, vytvořili Titáni se záměrem použít je jako zbraň proti Y’Shaarj, kterou se však nepodařilo zničit, ale pouze rozštěpit na jednotlivé aspekty Sha, které od té doby straší Pandarii. Teprve poté Titánům došlo, že nemají dost sil, aby Staré bohy sprovodili ze světa, a místo toho je tedy pohřbili. Když jsem na začátku říkala, že o Y’Shaarj jsme se poprvé dozvěděli až v MoP, byla to ode mě nejspíš tak trochu mystifikace. O Y’Shaarj jsme totiž velmi pravděpodobně už slyšeli. Vrátím se k Puzzle Box of Yogg-Saron, o které jsem mluvila v souvislosti s N’Zothem. Jedna z vět, kterou krabička říká, však možná reflektuje právě Y’Shaarj. Je to věta Měl jsi opět ten sen? Černá koza se sedmi očima, která pozoruje z vnějšku. Tedy sedm očí, stejně jako sedm hlav Y’Shaarj. Tu „černou kozu“ vysvětlím později, až budu mluvit o inspiraci Starých bohů; proč však ta černá koza pozoruje z vnějšku, to je mi vážně záhadou. Jestli to nějak souvisí s tím, že Y’Shaarj teď vlastně reálně neexistuje, protože její podstata se rozštěpila na jednotlivé aspekty Sha, pak možná ona sama dlí někde v nějakých vnějších prostorách, Twisting Nether nebo kdovíkde. Určitou forma odkazu na Y'Shaarj jsme také mohli nalézt už ve WotLK v Ulduaru - jedna z okenních tabulí nápadně připomíná "tvář" Sha.

Počet Starých bohů

Téma počtu Starých bohů je v prvé řadě velmi nejisté půda a jako by to nestačilo, ještě nás plete sám Blizzard, protože si neustále protiřečí a nevím, jestli se náš snaží zmást nebo jestli si to ani oni sami vlastně nepamatují, kolik že těch Starých bohů vlastně původně vymysleli. Každopádně - podle manuálu k Warcraftu III bylo pod zem spoutáno pět bohů. Toto je nejvyšší číslo stanovující počet Starých bohů, které jsem našla, což je hodně zvláštní, neboť právě třeba Y’Shaarj vůbec spoután nebyl. Tím pádem by nám museli přebývat ještě dva Staří bohové, o kterých nevíme. Dále, v in-game knize „The Old Gods and the Ordering of Azeroth“ se píše, že „Titáni rozbili citadely Starých bohů a pohřbili čtyři zlé bohy pod zem“. Pokud do toho opět nebudeme počítat Y’Shaarj, zbýval by nám jeden neznámý. Co se týče Knaakovy trilogie Válka prastarých, tam jsou Staří bohové označování jako Trojice. Jde ale jenom o konkrétní tři Staré bohy, pravděpodobně C’thuna, Yogg-Sarona a N’Zotha, kteří utvořili jakýsi, zřejmě dočasný triumvirát, protože se jim to zrovna hodilo. Starých bohů však může být daleko více, dokonce se mohou vyskytovat i mimo Azeroth. Například ještě v datadisk Burning Crusade se na Outlandu skupina Arakkoa, Dark Conclave, pokusila vyvolat jakési stvoření, které mělo stejný model jako C’thun a bylo označeno jako Summoned Old God, tedy Vyvolávaný Starý bůh. Není jisté, co přesně je tento tvor zač, na druhou stranu Blizzard mohl použít jakýkoli jiný model jakékoli potvory a ne zrovna C’thuna. A na třetí stranu se teď C’thun válí někde pod troskami Ahn’Qiraj, okusuje si nehty a neví coby, takže skupina šílených ptáků ochotných mu z toho pomoci by se mu asi hodila. Vzít to přes jinou planetu mi sice připadá trochu šílené, ale… známe svoje lidi. Tedy Staré bohy.

Služebníci Starých bohů

http://media.wowfan.cz/uploaded/masters_glaive
Jakýmsi nutným důsledkem toho, že jsou Staří bohové pohřbeni pod zemí bez možnosti se nějak osvobodit, je samozřejmě to, že potřebují služebníky, kteří budou dělat špinavou práci za ně. Dali by se rozdělit na jakési tři skupiny: 1) tvory, kteří jsou jim podobní 2) rasy, které ovládali 3) jednotlivé osoby, kterým popletli hlavu nebo je donutili se přidat na jejich stranu pod nějakým příslibem. Do první kategorie spadá Soggoth the Slitherer, který byl ve hře dlouho nejmenován a znali jsme ho jenom jako tvora probodeného titánskou dýkou na Master’s Glaive v Darkshore, jehož jméno bylo odhaleno až v Cataclysmu, kde se ho kult Twilight’s Hammer snažil vykopat a zbraň z něj vytáhnout, a Sor’Getha, v zásadě velmi podobný tvor nacházející se ve Twilight Highlands. Od těchto dvou se liší Iso’rath, který se také nachází ve Twilight Highlands, a který ze všeho nejvíc připomíná obrovskou tlamu plnou zubů a chapadel vyvěrajících ze země. Odněkud z hlubin ho zřejmě vyzvedl kult Twilight’s Hammer, ale spíš to vypadá, že se zasekl někde na půli cesty. Ve hře se dá do tlamy Iso’rath vstoupit kvůli zničení jeho mozku, a když tak učiníte, zažíváte uvnitř své nejhorší noční můry. Zástupci druhé kategorie jsou Qiraji, služebníci C’thuna, Beztvářní a Zapomenutí patřící Yogg-Saronovi, a mantidi, kteří uctívají Y’Shaarj. Kvůli její mnohohlavosti se také předpokládá, že s ní mohou mít něco společného hydry, avšak to je pouhá domněnka. Starým bohům, v tomto případě pravděpodobně N’Zothovi, také slouží nagy v čele s královnou Azsharou, která mu přislíbila svoji věrnost výměnou zato, že ona a její Urození přežijí zatopení Zin’Azshari, načež byli všichni přeměněni na nagy. Dalším příkladem, který nejspíš nemusím moc rozebírat, je Deathwing, původně Neltharion Strážce země, jehož mysl také zkazil N’Zoth, a nakonec Pán Noční můry z knihy Stormrage, za nímž však stojí mnohonásobně větší zlo, kterým je pravděpodobně právě N’Zoth. C’thunův služebník Cho’gall je už sice po smrti, ale zmínit ho mohu stejně. Deathwingovi, a potažmo tedy i Starým bohům, dále sloužil samotný arcibiskup církve Svatého Světla Benedictus, který se později nazýval Twilight Father, a někteří další méně důležití členové kultu Twilight’s Hammer, o kterém budu hovořit později. A nesmím také zapomenout na Pány elementálů, kteří sloužili Starým bohů už od samého počátku existence světa a stihl je podobný osud jako Staré bohy: byli vykázáni do sféry Elemental Plane, elementální roviny světa, v níž měl každý svou vlastní říši - Ragnaros Firelands, Neptulon Abyssal Maw, Al’Akir Skywall a Therazane Deepholme, kam se později uchýlil Deathwing.

Twilight’s Hammer

http://media.wowfan.cz/uploaded/t_hammer
Když mluvím o služebnících Starých bohů, nemohu se nezmínit o organizaci, která zasvětila službě Starým bohům celý svůj život, mnohdy doslova, a kteří si za svůj cíl vytyčili osvobodit svoje pány a započít apokalypsu, tedy tzv. Hour of Twilight neboli Hodinu soumraku, což má být podle prastarého proroctví doba posledních dnů světa a pokud by se Staří bohové osvobodili, přetvořili by celý svět ke svému chaotickému obrazu. Hour of Twilight si nejspíš pamatujete ze závěru Cataclysmu (instance End Time), kdy byl nakonec poražen služebník Starých bohů Deathwing, a tím pádem byla Hodina soumraku odvrácena a zažehnána. Během Cataclysmu bylo hlavním sídlem Twilight’s Hammer Grim Batol v Twilight Highlands, nicméně všichni ti, kteří kdy stáli v čele, jsou už po smrti, mezi posledními například výše zmíněný Twilight Father, stormwindský arcibiskup Benedictus. Kult jako takový tedy zažil dost krutou porážku, nicméně několik zbývajících členů našlo útočiště v Ragefire Chasm v Orgrimmaru, kde se sdružili do organizace Dark Shaman.

Umístění Starých bohů

Pokud se na mapu Azerothu umístí známé polohy Starých bohů či míst s nimi spojených, lze v těchto bodech zahlédnout obrys pentagramu, přičemž uprostřed leží Maelstrom. Problém však je, že některá místa jsou nejasná a proto nám to v určení případné přítomnosti Starých bohů mnoho nepomůže. Kromě známých poloh C’thuna, Yogg-Sarona, Master’s Glaive v Darkshore a služebníků Starých bohů v Twilight Highlands zbývá dosud neurčený pravý dolní roh pentagramu, který by se měl nacházet někde v jižní části Východních království. Může jít však stejně dobře o Stranglethorn jako třeba o Karazhan či Duskwood, ale mně připadá jako nejpravděpodobnější alternativa Karazhan, protože pod pevností je nejsilnější centrum ley lines, magických siločar procházejících Azerothem, na celém kontinentu, takže by nebylo divu, kdyby se na přítomné magii něco přiživovalo. Na Karazhan také možná (s velkým otazníkem) odkazuje jedna věta z Puzzle Box of Yogg-Saron: Velký havran shlíží z mrtvých stromů. Pod jeho stínem nic nedýchá. A nebo je tím Starým bohem smajlík pod Karazhanem, kdo ví. Zároveň však může jít i o Stranglethorn, přičemž bychom mohli sledovat spojitost s krvavým trollským božstvem Hakkarem, který sice není žádný Starý bůh, jak se někteří mylně domnívali kvůli questu, v němž je označen jako „starý bůh“, avšak může s nimi být nějakým způsobem spřízněn. Existuje také domněnka, že jakési neidentifikovatelné zlo se nachází pod zemí v Tirisfal Glades a bylo možnou příčinou toho, proč vysocí elfové po vylodění ve Východních královstvích upadali do stavu šílenství a museli se přesunout dále do vnitrozemí. Jak však vidíte, mapa pochází ještě z doby před MoP: proto pokud bychom vzali v úvahu existenci Y’Shaarj a použili jako poslední bod pentagramu Pandarii, získali bychom také pentagram, třebaže trochu posunutý doleva. Nikdo ale neříká, že centrum musí být právě v Maelstromu; město Ny’Alotha, ve kterém sídlí N’Zoth se klidně může nacházet dál na západ a v takovém případě by pentagram nejspíše odpovídal.

Smrt Starých bohů

http://media.wowfan.cz/uploaded/ulduar_chains
Zde bych ráda zdůraznila jeden velmi důležitý fakt, který někteří zřejmě stále odmítají přijmout. Staré bohy skutečně nelze zabít tak, že na ně naběhne skupina pár desítek lidí mávajících meči a pak si z nich vybere loot. Ani C’thun, ani Yogg-Saron opravdu nejsou mrtví. Ani Titáni je nedokázali zabít, my to nedokážeme už vůbec. Opět připomínám Curse of Flesh - musel by zaniknout Azeroth, v podstatě se restartovat, aby bylo Staré bohy možno definitivně zničit. Trochu jiný případ je to s Y’Shaarj, kde se to podařilo zřejmě tak nějak částečně, takže se rozštěpil na Sha a sám jako takový přestala existovat, ale jeho podstata v Sha stále přebývá a je možné, že z nich opět povstane. Pro úplnost, s elementály a démony se to má velmi podobně. Když zabijete démona, jeho podstata se vrací do Twisting Nether, Spletitého podsvětí, odkud se může nebo nemusí opět zrodit. Stejně tak elementálové se vrací do Elemental Plane, odkud mohou znovu povstat. Proto jsme s Ragnarosem bojovali znovu v Cataclysmu, ovšem tam jsme ho už skutečně zabili, protože jsme ho porazili v jeho vlastní říši, ve Firelands, tudíž měl prostě smůlu. Pokud bychom vzali v úvahu možnou přítomnost Starých bohů na Outlandu, vyvstala by nám otázka, zda by na Outlandu stále platila Curse of Flesh, která by měla být omezená pouze na Azeroth. Pokud by oním tvorem, kterého vyvolávali Arakkoa, byl skutečně C’thun, nebylo by třeba možné se za ním vydat na Outland a tam ho kvůli případné neexistenci Curse of Flesh, která by ho už nechránila, moci skutečně zabít? Možná by to byl klíč ke zničení Starých bohů, možná však ale pro ně samé ani není možné Azeroth opustit, protože je k němu Curse of Flesh poutá tak silně, že jakékoli opuštění Azerothu by nebylo možné.

Šepot

Přestože Staří bohové byli uvězněni, jejich mysl byla stále činná a tím pádem se mohli „ozývat“; jedno z označení Starých bohů je také Old Whisperings, čili „Staré Šepoty“, a jejich šeptání v průběhu historie slyšelo nemálo osob. Samozřejmostí jsou Neltharion, kterého šeptání Starých bohů přivedlo k šílenství, a Azshara, která spolu se svými Urozenými slyšela N’Zothovo šeptání těsně předtím, než byli přeměněni na nagy. Dále jejich šeptání také krátce zaslechli Malfurion Stormrage a Varo’then, osobní strážce královny Azshary, když měli v rukou Duši démona. O strážci Lokenovi jsem se už zmiňovala, toho Yogg-Saronovo šeptání přivedlo ke zradě jeho společníků a jeho vlastního bratra Thorima. Asi nejzajímavější informací ohledně tohoto tématu je však záznam v prastarých svitcích taurenů. V legendě o jejich stvoření stojí psáno, že první případy, kdy se taureni začali dopouštět činů vraždy, zrady či válečných konfliktů, se staly poté, co někteří z nich „naslouchali temnému šepotu z hlubin pod světem“.

Inspirace

http://media.wowfan.cz/uploaded/cthulhu
Dostáváme se k mé oblíbené části, které bych klidně mohla věnovat celý další článek, nicméně se však budu muset spokojit pouze s drobným odkazem. Hlavní inspirací Starých bohů a mnoha věcí kolem nich je dílo hororového spisovatele Howarda Phillipse Lovecrafta, v jehož mytologii se vyskytují tzv. Prastaří (Great Old Ones), což jsou stvoření nekonečné moci a nekonečného zla vyskytující se ve vesmíru ještě dávno před vznikem Země. Jejich nepřáteli jsou Starší (Elder Gods), kteří s nimi před nepočítanými věky svedli dlouhou a krvavou bitvu, při níž byli Prastaří vykázáni do Vnějších sfér, odkud se od té doby snaží dostat a opět získat vesmír a Zemi pod svou krutovládu. Většina těchto Prastarých nějak koresponduje se Starými bohy Blizzardu. Kupříkladu Cthulhu, který ale, jak by se podle jména mohlo zdát, není předobrazem C’thuna, nýbrž pravděpodobně N’Zotha, jelikož dle Lovecraftovy mytologie Cthulhu dlí v potopeném městě R’lyeh, stejně jako N’Zoth v potopeném městě Ny’alotha. Cthulhu je také mimo jiné schopen vstupovat lidem do snů a ve spánku jim působit šílenství, takže poté třeba spáchají sebevraždu, což velmi připomíná Noční můru, za kterou je zodpovědný N’Zoth. Dalším je Yog-Sothoth, předobraz Yogg-Sarona, ovšem předobraz pouze jména, nikoli podoby. Y’Shaarj je pravděpodobně inspirována Shub-Niggurath, která je Lovecraftem nazývána jako Černá koza z lesů či Černá koza s tisícem mladých. Jak bylo řečeno, v Puzzle Box of Yogg-Saron se hovoří o černé koze se sedmi očima, která pozoruje z vnějšku, a je proto teorie, že ona černá koza je právě Y’Shaarj a vnějšek možná může reflektovat podobné vnější prostory, kam byli vykázání Lovecraftovi Prastaří po prohrané bitvě se Staršími. Správně tam také vidíte touž paralelu jako mezi Starými bohy a Titány.

Creepy Children of Goldshire

V jednom domě v Goldshiru se nachází pět dětí, které se někdy prochází po okolí, ale někdy jen tak stojí na místě a to čirou náhodou na vrcholech a ve středu pentagramu. V místnosti kolem nich se někdy ozývá strašidelná hudba, zvuky jako křik ghúlů a smrtonošek a také je možné zaslechnout hlas C’thuna, jak říká „Zemřeš…“ a „Smrt je blízko.“ Velmi pravděpodobně jde jenom o neškodný easter egg, ale v Blizzardu jsou dost velcí blázni na to, aby tzv. Creepy Children of Goldshire znamenali něco víc.
Zde naleznete články rozebírající jednotlivé Staré bohy: C'thun Yogg-Saron N'Zoth Y'Shaarj

Naposledy upravil/a Bellatrix 30.07.2013 v 20:06:08.

Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Mordecay 03.03.2015 18:31

Metiu
chcel by som sa spytat jednu vec zo starymi bohmi a zaroven aj titanmy. podla jedneho zdroja viem - ze titani tvorili vo vesmire svety a stvorili aj azeroth kde dali 1 kontinent velky (kalimdor) a do jeho stredu slnecnu studnu a zverili ho dracim aspektom. z druheho zas mam ze azeroth nasli a chceli nan dat zivot ale bojovali na nom zo starymi bohmi a elemental lordmi. kde je pravda?
Tá druhá informácia je novšia a prepisuje staré lore. Bude sa to riešiť aj v Chronicle.

Metiu 03.03.2015 18:09

chcel by som sa spytat jednu vec zo starymi bohmi a zaroven aj titanmy. podla jedneho zdroja viem - ze titani tvorili vo vesmire svety a stvorili aj azeroth kde dali 1 kontinent velky (kalimdor) a do jeho stredu slnecnu studnu a zverili ho dracim aspektom. z druheho zas mam ze azeroth nasli a chceli nan dat zivot ale bojovali na nom zo starymi bohmi a elemental lordmi. kde je pravda?

Mordecay 12.01.2015 20:48

sw1tchCZ
1...3)...
1. Zaujímavá teória, zatiaľ sa vie len o tom, že ju ovládali členovia Tieňovej Rady pomocou kúzla, ktoré na ňu uvrhol Gul'dan na Draenore. Ale zase ona nie je šialená, len bola pod vplyvom toho kúzla - ovládaná, aby zabila kráľa, tak ťažko povedať. Keď bola s kultom tak tiež bola pod tým kúzlom... Cho'gall bol posledný, kto vedel tú formulku. Keď nebola ovládaná tak sa zdala byť celkom fajn 3. Bolvara oživil dračí oheň a nie Svetlo. Že by v tom mal nakoniec chápadla aj Yoggy? Uvidíme, keď sa Blizzardu uráči vysvetliť tie vízie.Pod Tirisfal Glades ževraj nie je Starý Boh, ale podľa mňa len Blizzard zahmlieva... veď čo iné by tam bolo? Nejaký... tretí nepriateľ?Už nech je tá Kronika!

Deathkroman 12.01.2015 17:27

sw1tchCZ
Doufám, že sem Vás moc nevyděsil Páč mam ještě teorii co by mohlo být to znepokojivé pod Tirisfal Glades, ale to si nechám na příště
O tom mluvím prosím nic ohledně Tirisfal Glades, zrovna jsem si udělal nového undeada a expím tam

sw1tchCZ 12.01.2015 10:49

Při čtení o těch vizích Yoggyho a o tom zda na tyto události nemá nějaký vliv mě napdal děsivá myšlenka. Začnu tedy popořadě:1) Garona Halforcen a zavraždění krále Llaneho Wrynna. Všichni víme, že je tak trochu šáhlá potom co jí provedl Gul'Dan a Medivh, potažmo Sargeras v něm. Ale co když tam byla ještě třetí síla, která jí našeptávala (ano Whispers of Old Gods ) a přispěla tak k její šílenosti ještě o trochu více? Všichni též víme, že Garona byla poté s kultem Twilights Hammer spatřena na meetingu v Theramoru kde se měla pokusit zabít Variana a rozbít příměří mezi Hordou a Aliancí. A Twilight Hammer je úzce spjat s Old Gody, sice spíše s C'Tunem, ale přeci jen Old Godi už spolu nějaký čas neválčí, a nebo chtěl Yoggy mít v tomto kultu špeha (což mi připadá mnohem více pravděpodobnější).2) Duše Démona, eh tak tady je to snad naprosto jasné. Po přečtení trilogie Válka prastarých, kdy se dozvíme, že Trojice stojí za jejím vytvořením není co řešit, když Yoggy v té Trojici je.3) A poslední vize kdy Lich King mučí Bolvara a Saurfang mladší to jen tak sleduje. Co kdžy to co drželo Bolvara při smyslech a při životě nebylo světlo, ale právě Yoggy? Ano zběsilá teorie, ale nechte mě to vysvětlit nakonec to bude možná ještě šílenější, ale co byste od Old Godů čekali, že jo Takže je tu teorie, že Yoggy se snažil nějak dostat na svou stranu LK. S Ner'Zhulem a Arthasem moc štěstí neměl zvláště potom co vše Arthas udělal aby se psychicky obrnil (za jakým účelem, možná sám věděl o tom, že se ho někdo snaží zmanipulovat. Takže abych se vrátil k Bolvarovi a k mé teorii. Co, když chtěl Yoggy nechat Bolvara příčetného, nebo spíše naživu, aby ho mohl posléze ovládnout? Nebo, co když ho ovládl během toho mučení, či poté co zemřel u Wrathgate? A proč by Yoggy chtěl mít pod palcem LK? No to je snad jasné, byl by to jeho nejultimátnější voják. S LK na své straně by se prakticky dostal k celé Pohromě, opravdu celé i té co ještě nebyla vypuštěna a to si pište, že Yoggy by se dvakrát nerozmejšlel jestli vypustit plnou sílu nebo jen část. Myslím, že by v tu chvíli byl tak silný, že by možná ani nepotřeboval ostatní OG.Doufám, že sem Vás moc nevyděsil Páč mam ještě teorii co by mohlo být to znepokojivé pod Tirisfal Glades, ale to si nechám na příště Hezké sny

Mordecay 12.01.2015 10:39

Undead363
Keď tu už máme tých warlordov... mala by sa tu spomenúť tá momentka kedy Yoggi v Ulduare zobrazuje atentát na starého Wrynna - Za tou udalosťou bol predsa Gul'dan z úplne inej planéty! Ako nad mohol mať nad tým ten hubáč kontrolu?
Close enough. Gul'dan bol počas útoku na mesto Stormwind v kóme. Garonu vtedy kontrolovali členovia Tieňovej Rady.Fun fact - v hre Garona tvrdí, že Blackhand s Hordou obliehaju mesto. Podľa UVG už Orgrim viedol Hordu.

Sir Finley Mrrgglton 12.01.2015 09:00

Keď tu už máme tých warlordov... mala by sa tu spomenúť tá momentka kedy Yoggi v Ulduare zobrazuje atentát na starého Wrynna - Za tou udalosťou bol predsa Gul'dan z úplne inej planéty! Ako nad mohol mať nad tým ten hubáč kontrolu?

Deathkroman 12.01.2015 00:13

Bellatrix
Ano, a to je DOBŘE! Boj se! Ale já vás jednou všechny zachráním, takže pohoda :P
Ty ale nevíš, jaký prožívám z těch teorií o Starým Bohoj pod Tirisfalem muka! Já jako správnej Undead mám domov v UC a ta představa, že pod míma nohama je nějaká zrůda s tucty tlam, která se kdykoliv může prorvat do města! To je něco nepopsatelnýho fakt jen čekám až se to objeví v centru města místo banky

Bellatrix 11.07.2014 23:51

gilldor
Moc pěkně napsaný článek a mile mě překvapila tvá podrobná znalost Lovecrofta.Děkuji a držim pěsti v dalším studování historie :-D
Děkuji mnohokráte Jak se na to tak dívám, asi to bude chtít zase časem nějakou aktualizaci. Měla jsem o Starých bozích přednášku na Festivalu fantazie, takže jsem si kvůli tomu nastudovala zase pár nových dalších věcí, takže to nejspíš někdy rozšířím... Ale to asi počká, teď jsou priorita novinky o WoD Jo, Lovecraft je moje velká láska. Z literárního hlediska asi největší, ještě spolu s Tolkienem. A zrovna dneska mi přišla objednaná asi tisícistránková hniha s Lovecraftovou téměř kompletní prozaickou tvorbou
Šéfredaktor WoWfan.cz

gilldor 10.07.2014 14:39

Moc pěkně napsaný článek a mile mě překvapila tvá podrobná znalost Lovecrofta.Děkuji a držim pěsti v dalším studování historie :-D

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet