Pátý Starý bůh a hierarchie Starých bohů

  xal'atath    n'zoth    staří bohové   

Před nějakým časem jsem vám slíbil, že se podíváme na pátého ze Starých bohů. Dnes je čas slib splnit a představit vám mnoha fakty a výroky podepřenou teorii, která říká, že tím pátým je…

Ale popořádku. Někteří z vás mohou namítnout, že pro pátého Starého boha nejsou důkazy. Pak jsou tu ti, jejichž novou biblí se stala Kronika, tedy za předpokladu, že měli starou…. ehh, nicméně. První důkaz o existenci pátého Starého boha máme právě v Kronice, svazek třetí. Kde?

zbn14o7xpl_904b6e00924de12a681104c57d2d8208c739d9db_1556905210_4737.jpg

Přímo zde, na začátku třetího svazku Kroniky, můžeme nalézt tento obrázek. A i když osobně nesouhlasím s některými věcmi, které se v  Kronikách píší, tak nelze popřít, že takovýto obrázek, který tvůrci umístili přímo do Kroniky, má jistě svůj účel. Našli jste všechny Staré bohy? Pojďme se společně podívat na ty, které známe z časů a datadisků bohužel dávno minulých.

y67s7ux3w2_904b6e00924de12a681104c57d2d8208c739d9db_1556905210_3689.jpg

Jasně zde máme naše známé čtyři Staré bohy. Povšimněte si prosím, že každý z nich je vyobrazen s jemu typickým prostředím. Y'Shaarj má velmi dlouhá a silná chapadla, která odkazují na fakt, jak hluboce zarytý byl v povrchu Azerothu. C'Thun je umístěn v budovách starého města Ahn'Qiraj, které leží v Silithu. Yogg-Saron má okolo sebe špičaté skály, což přímo odkazuje na saronit, který vzniká z krve tohoto Starého boha, rozšiřuje jeho vliv a používá se jako těžební minerál i materiál ke stavbě. Náš drahý N'Zoth, na kterého už se tolik těšíme, je umístěn tam, kde je to pro něj posledních pár desítek tisíc let typické, v oceánu. Ale co ta bytost v pravém horním rohu? Podívejme se na ni zblízka.

fdevdrmxg6_42868b2761cc7a5626bd18e538cd7cb8413f1089_1556905305_7949.jpg

Evidentně jde o pátého Starého boha, ale na rozdíl od ostatních se tento v mnohém liší. První odlišností je, že na rámu obrázku má on ten nejmenší obsazený prostor. Druhou odlišností jsou chapadla, která nejsou ostrá či masivní jako chapadla jeho "druhů", ale spíše přecházejí jakoby ve šlahouny rostlin. Třetí a dle mého názoru nejdůležitější odlišností je ovšem prostředí, ve kterém je tento Starý bůh vyobrazen. Jde o samé lebky, hrudní koše a kosti. Všechny tyto věci reprezentují totéž, a to smrt. Jenže čí nebo jakou smrt? Právě zde to pro nás začíná být zajímavé, protože se nám nabízí dvě možnosti vysvětlení.

Tou první možností je, že tento Starý bůh je již mrtvý, a proto byl vyobrazen mezi kostrami a smrtí. Jenže krom toho, že tohle vysvětlení je chabé, nudné a bez nápadu, tak také víme, že Starý bůh de facto umřít nemůže. Nevěříte? Věřte. Takový Y'Shaarj by vám jistě řekl, že i bez těla to jde, sice špatně, protože se jeden musí uskromnit, ale jde to.

Ta druhá možnost je poněkud komplikovanější a zahrnuje i hierarchii Starých bohů. Jak víme, Staří bohové byli stvořeni spojenou mocí Pánů Prázdnoty za účelem vyhledat na své slepé pouti vesmírem planety, v jejichž nitru je nenarozený Titán, a toho přetvořit v Titána Voidu, tedy Prázdnoty-Stínu. Díky svým tvůrcům mají Staří bohové zřejmě určitou část jakéhosi kolektivního vědomí, protože dokáží společně komunikovat na obrovské vzdálenosti. Zřejmě jde o spojení, které jim umožňuje mnohé sdílet, ale jen a pouze pokud oni sami chtějí, takže pokud některý z nich nechce, aby ostatní něco věděli či viděli, není problém jim danou věc neukázat či ji skrýt. Pátý Starý bůh tedy zjevně toto se svými druhy "sdílí" a symboly smrti je obklopen právě proto, že smrt je jeho doménou.

Jak jistě víte, Staří bohové byli první bytosti z masa a krve, které se na Azerothu objevily. Do té doby na Azerothu zuřily nekonečné války Pánů elementů. A tady právě začíná příběh pátého ze Starých bohů. Staří bohové jako bytosti z masa a krve i přes svou ohromnou velikost a moc mohou fyzicky zemřít, ale přinejmenším ti naši Staří bohové přišli na to, jak si zajistit svou nesmrtelnost. Pátý Starý bůh, jehož doménou je smrt, zřejmě s pomocí či bez pomoci ostatních dokázal vytvořit říši, která dokáže zajistit nesmrtelnost. Tuto říši dnes známe jako Stínové země. 

Jenomže proč? Proč si dát tolik práce s vytvořením takové říše? Odpověď na tuto otázku se skrývá právě v hierarchii Starých bohů. Puzzle Box of Yogg-Saron nám dává první nápovědu, když říká: „Dokonce i smrt může zemřít.“

 

Stínové země byly zřejmě vytvořeny za účelem vlastní bezpečnosti a nezničitelnosti Starých bohů a v budoucnu se z nich stala překážka pro většinu smrtelných duší, které jsou nucené touto říší projít a mnohé z nich jsou pohlceny stíny a temnotou. Je tedy možné, že vědomí-mysli-esence poražených Starých bohů stále přežívají ve Stínových zemích, odkud pozorují náš svět a kde loví duše zemřelých, aby tak rostla jejich vlastní moc a síla? Přinejmenším u pátého Starého boha je to téměř jisté, obzvláště pokud si dokázal nad touto říší udržet kontrolu.

 

Všimli jste si někdy, že každá planeta, kde zvítězili Staří bohové, má na svém povrchu "jen" jednoho ohromného Starého boha? Tento fakt tedy jednoznačně zapadá do historie našich Starých bohů, tak jak ji známe. Víme, že Staří bohové spolu bojovali. Například N'Zoth podle legendy vedl nekonečnou válku proti spojeným silám C'Thuna a Yogg-Sarona a později se dokázal sám držet proti Titánům, respektive proti jejich Vytepaným (Titan-forged). Tady si dovolím technickou poznámku pro všechny nechápavé české youtubery, a že jich je. Ne, vážení, N'Zoth opravdu není nejslabší ze Starých bohů, "sorry jako". Není sice nikde doslova napsáno, jak válka N'Zotha proti C'Thunovi a Yogg-Saronovi dopadla, ale pokud dokážete vést nekonečnou válku proti silám dvou, slovy dvou Starých bohů najednou, tak opravdu nejste nejslabší. Logicky z toho můžeme odvodit, že pokud tohle N'Zoth dokázal, tak musel být silnější než samotný C'Thun nebo než samotný Yogg-Saron.

Má osobní teorie zní, že v určitém čase se do tohoto boje vložil i Y'Shaarj, který už N'Zotha dokázal porazit, což máme doložené, a zabral část jeho území, čímž oddělil N'Zothovo území od území C'Thuna.  N'Zoth je tedy podle všeho druhým nejsilnějším Starým bohem hned po Y'Shaarjovi a ze všech pěti je zdaleka nejchytřejší a jako bonus má ten vzácný dar trpělivosti. A ano, víme sice, že jedna dýka povídala, ale důvěryhodnost této informace, mimochodem jediné tohoto obsahu, je přinejmenším pochybná a spíše byla vypuštěna proto, abychom nepřítele podcenili. Pokud si totiž vzpomenete, jak postupovaly titánské armády v boji se Starými bohy, tak šly od největších po nejmenší, přičemž N'Zoth byl na řadě hned po Y'Shaarjovi a porážka Yogg-Sarona trvala déle jenom proto, že měl velmi kvalitní vojáky zvané C'Thraxxi.

 

Celá tato historie tedy znamená, že pokud přistane na jednom světe více Starých bohů, jsou předurčeni k tomu, aby pohltili jeden druhého, dokud nezůstane ten poslední, který ovládne celou planetu.

xk25qh5dqr_0e94830103888a9dd9db53125e16ea7047115166_1556905238_3375.jpg

Jak tedy tato hierarchie a historie Starých bohů souvisí s tím pátým, který nás zajímá? Podíváte-li se na mapu Černé říše, uvědomíte si, že panství Y'Shaarje má velmi atypickou velikost.

jimpa56fg7_3cb3aa5dbf26b45ce72046e73d6675e202c0e672_1556916230_6062.jpg

Tato atypická velikost území má jen jeden jediný důvod, totiž že Y'Shaarj byl prvním, který dokázal pohltit jednoho ze svých druhů. Pátý Starý bůh zřejmě nebyl fyzicky příliš silný, ale zato měl kontrolu nad říší smrti, takže Y'Shaarj zřejmě porazil jeho armády, přivlastnil si a ovládl jeho území, čímž získal na moci i velikosti, ale moc samotného pátého Starého boha dokázal pohltit jen z části. Možná, že už víc nedokázal nebo nemohl, ale možná si spíše uvědomoval důležitost říše, kterou pátý Starý bůh vytvořil, uvědomoval si moc, kterou má a do budoucna bude mít nad vším, co ztratí svou tělesnou schránku, což by se i jemu samotnému mohlo stát. Ale hlavně si i uvědomoval celkovou jedinečnost tohoto Starého boha. Konec konců všichni Staří bohové mají jeden společný cíl, jímž je rodící se Titán.

Y'Shaarj tedy chápal tuto jedinečnost, ale chápal ji jiným způsobem, než dnes budeme my. Ale ať už to bylo cokoli, tak Y'Shaarj zřejmě s pomocí C'Thuna, který tak také získal nové území, uzavřeli esenci a část moci pátého Starého boha do jednoho speciálního předmětu... do dýky.

wclnd26le9_75dfd8b31861e8c25f3f39a7d662d71601c92cbc_1556905227_9606.jpg

Ano, vážení, jmenuje se Xal'atath a je tou poslední ze Starých bohů. Některé z vás to asi překvapilo, ti pozornější z vás už to ovšem museli dlouho tušit. Sama Xal'atath nám v Orgrimmaru řekla o svém osudu: „Můžeme čelit některým z mých bratří v tomto konfliktu… vyhlídka, která mě těší. Jejich síla bude má! Zaplatí za to, co mi kdysi udělali.“  Nápověd jsme ovšem v průběhu času obdrželi mnohem víc a sama Xal'atath nám i v dalších svých vyjádřeních potvrzuje hierarchii, která panuje mezi Starými bohy, když říká v Hall of Glory v Halls of Valor: „Je ironií, že ten nejslabší z nás může být konečným vítězem. C'Thun, Yogg-Saron, Y'Shaarj, a... dobrá. Už pouze jeden zůstává, aby pohltil svět, tak to vždy mělo být."  Tady si všimněte, že umně vynechala své jméno a vzhledem k tomu, co víme o N'Zothovi, tak nám tady buď úmyslně lže, abychom podcenili nepřítele, anebo má jako toho nejslabšího na mysli sama sebe.

Teď si možná říkáte, že to přeháním a zacházím příliš daleko, ale co se důkazů a odkazů týče, tak teprve začínáme. Jak jistě víte, Staří bohové jsou silně inspirováni povídkami H. P. Lovecrafta, mezi kterými je nejznámější Call of Cthulhu. Ano, mohli byste namítnout, že Xal'atath přeci nemá chapadýlka a tak nemůže být Starý bůh, jenomže i sám H. P. Lovecraft má ve svých knihách mezi Prastarými takové, kteří dovedou svou formu měnit, kteří vypadají téměř jako lidé, například Nyarlathotep. A naše Xal'atath je přesně tento případ. Její současná podoba void elfky vznikla tak, že jí elfka Inanis dobrovolně dala své tělo, aby Xal'atath sloužilo jako nádoba. Xal'atath je tedy plnohodnotnou Starou bohyní, ale její výjimečnost spočívá v její podobě a způsobu komunikace, díky kterým získala důvěru nás všech.

0cf4ccxpce_904b6e00924de12a681104c57d2d8208c739d9db_1556905210_2744.jpg

Jakou roli tedy Xal'atath v celém příběhu má? Bezpochyby je se Starými bohy propojená a nazývá je svými bratry. Spočívají-li vědomí-mysli-esence poražených Starých bohů někde v hlubinách Stínových zemí, které mají navíc velmi silné propojení s naším světem, tak to znamená, že fyzicky už na Azerothu zůstávají pouze dva Staří bohové, a to N'Zoth a Xal'atath. Jenže Xal'atath je zatím příliš slabá a teprve v posledním raidu se osvobodí z dýky. A N'Zoth je sice extrémně silný, ale zatím se mu stále nepodařilo zcela prolomit vězení, které ho poutá. O tomto vězení se nám dokonce Xal'atath v náznaku zmiňuje na Broken shore u Tomb of Sargeras: „Toto bylo vždy místem moci. Byla tu Aegwynn a před ní elfové a před nimi trollové. A před nimi…" Všimli jste si těch titánských staveb hluboko pod zemí, že? Jsou obrovské a není pochyb, že jsou součástí obrovského vězeňského komplexu, který drží N'Zotha v hlubinách.

bab9qq1mu5_75dfd8b31861e8c25f3f39a7d662d71601c92cbc_1556905227_9396.jpg

Tohle všechno však znamená, že Xal'atath a N'Zoth se teď vzájemně potřebují. Oba totiž díky tomu druhému můžou konečně uniknout ze svého vězení. Je sice možné, že se Xal'atath rozhodla rezignovat na svou přirozenou touhu ovládnout svět a než aby zemřela, bude raději pomáhat N'Zothovi. Je to možné, ale pravděpodobnější je, že je v jejich spolupráci spojuje jejich prapůvodní cíl a poslání – zkažení spícího Titána. Pokud ale bude mít Xal'atath možnost nahradit nějakým způsobem N'Zotha v jeho pozici či ho dokonce nějak pohltit, tak rozhodně nebude váhat a udělá to.

Pro všechny ty z vás, kterým se to celé pořád nějak nezdá, tu mám shromážděné všechny výroky Xal'atath, které dokazují, že tu je od začátku. Tyto výroky dokazují její hluboké znalosti minulosti, božstev a principů fungování našeho světa. K tomu všemu to pro větší diverzifikaci zdrojů doplním některými stránkami z Ogmotova deníku.

mvajuudl93_904b6e00924de12a681104c57d2d8208c739d9db_1556905210_2929.jpg

Případné kritiky předem upozorňuji, že vykrádám svůj vlastní článek. Xal'atath toho řekla mnoho, toto je vše, co dokazuje výše uvedené.

 

Highmountain

„Jeskyně padlého Aspekta je blízko. On z nich byl nejsilnější a přesto pro nás nejsnáze zkazitelný.“

Jednoznačně se mluví o Neltharionovi, který byl zkažen a stal se z něho Deathwing.

 

Val'sharah

„Vidět Yogg-Saronovu noční můru v plném rozkvětu mě naplňuje žárlivostí… a trochou pýchy.“

Myslím, že dnes už nám dává smysl, proč je Xal'atath pyšná na dílo Starých bohů.

 

Stormheim

„Nenech se ohromit vysokými ikonami Titánů, které zde stojí. Proti věžím obětování v Ny'alothě jsou tyto patetické chrámy trpasličí.“

Nevíme, jak velká bude Ny'alotha, ale zřejmě opravdu velkolepá.

 

„Potěr Titánů infikoval tuto oblast. Navzdory našemu daru masa, oni stále uctívají tyto falešné bohy.“

Toto nám Xal'atath říká v Hrydshalu, přičemž zjevně upřímně nechápe, proč Titány uctívat. Sám si často kladu naprosto stejnou otázku…

 

„Toto město elfů bledne v porovnání se spícím městem…“

Zde je míněn Suramar.

 

Tato slova pronáší Xal'atath na Broken Shore:

„Tento konflikt je pouze stínem prastaré války, která předcházela vměšování Titánů. Nekonečné armády se střetly v neutuchající bitvě. Ale jsem si jistá, že vaše malá válka je také impozantní… svým vlastním způsobem.“

Úplně cítím ten sarkasmus.

 

„Nevěřím, že by tyto země viděly takový masakr od Bitvy o K'tantha. Tak pradávno…“

Tady Xal'atath vypráví o nepředstavitelně obrovské bitvě, která se tu udála. Monumentální stavba, o které Xal'atath naznačuje, že tu stávala před Tomb of Sargeras, byla zřejmě zničena při této bitvě, ale nevíme, kdo proti komu bojoval. Mohli to být N'Zoth a Y'Shaarj, mohla to být bitva Starých bohů proti Pánům elementů, nebo mohlo jít o bitvu mezi Starými bohy a titánskými Strážci.

 

„Bylo to právě zde, v pradávné minulosti, kde bůh hlubin prohrál válku s bohem sedmi hlav. Ale jak se tak často stávalo, i tato prohra sloužila ku prospěchu N'Zotha.“

Zde máme přímo popis událostí bitvy mezi Y'Shaarjem a N'Zothem.

 

Argus

„Blízkost Prázdnoty zde je uklidňující. Byla jsem používaná na obětování tolika tvorů na místech jako je toto. Každá smrt nás přivedla blíže k úplnému zkažení tohoto světa.“

 

Náhodná prohlášení

„Trvalo věky, než jsem se po rozdělení světa opět vrátila na povrch. Nagy mohou být tak majetnické, pokud jde o artefakty.“

„Zde je tolik smrti, tolik energie.“

„Tato zem již viděla tolik otřesů. Kataklysma, Velké rozdělení světa, Očistu. Nemáte nejmenší ponětí.“

Očistou, v originále Scouring, je nazýván proces, při kterém Titáni a jejich Strážci postupně vymazali celou Černou říši z povrchu Azerothu.

 

Maw of Souls
„Ymiron byl skvělým nástrojem. Pro rozšíření požehnání masa udělal více než kdokoliv jiný z jeho druhu.“

 

Netherlight Temple
„Mluví naaru o věčném konfliktu? Že celá historie tvého světa je jen zlomek času, který uplynul? O těch, kteří přišli před draenei? Ne? <krátké chichotání>“

Také máte po této větě pocit, že nám uniká obrovská část historie? Že nám někdo jenom odvyprávěl tu část pohádky, kterou bylo třeba, abychom stáli na jeho straně, aniž bychom znali pravdu? Co když s námi naaru a Titáni také jen manipulují? Rozhodně by to nebylo poprvé…

 

„Stěny mezi říšemi jsou zde tenké, takže se snadno roztrhávají. Víš, co by se stalo, kdyby se tu setkal pravý Stín s pravým Světlem?“

„Já vím, že naaru nás považují za hrůzu, které je třeba odolat. My tento úhel pohledu nesdílíme. Oni jsou pro nás milovanými bratry, kteří ztratili pravou cestu. Navrátí se ke svým pánům… časem.“

No, z toho nemám dobrý pocit a moje mínění o Světle a naaru se tím taky zrovna nezvyšuje.

 

V Sanctuary of the Void v Netherlight Temple
„Výzkum v Prázdnotě, který zde probíhá, je chvályhodný, ale v samé podstatě marný. Jak byste mohli pochopit to, co Titáni nedokázali?“

Tohle je poměrně zajímavé, protože dle Xal'atath Titáni něco na Prázdnotě, možná Prázdnotu samotnou, pochopit nedokázali nebo nechtěli. Tím spíš Xal'atath pochybuje, že to dokážeme pochopit my.

 

Sunwell Plateau
„Světlo bude chtít mít váš druh poslušný a stagnující. Já nabízím dary svobody a síly. Doufám, že si vzpomeneš na mou laskavost.“

 

Seat of the Pantheon
„Dlouho jsme hledali vstup do tohoto světa! To pomyšlení, že musíme poděkovat smrtelníkovi, že nám dal tento výchozí bod. Tvé služby nebudou zapomenuty!“

Jako obvykle děláme víc škody než užitku, ale mám pocit, že tohle v budoucnu překová vše předchozí.

asxavjxraq_514ce4455346d98fcec566fe9fd01fc59222c3ad_1556905209_8109.jpg

Tato slova pronáší Xal'atath k různým postavám ve hře:

 

Glazer
„Tento je starý, ale stále ne jeden z prvních. Tato stvoření byla příliš hladová po magii, než aby mohla poslouchat naše pány, ačkoli jsou stále prokazatelně použitelní, čas od času.“

 

Odyn v Seat of Ascension
„Odyn byl velkým nepřítelem… dokud ho jeho vlastní arogance nepřivedla ke zkáze. Měl/a by ses ho zeptat, jestli zvážil posední slova, která mu Loken řekl. Do toho!“

To s Odynovou arogancí bych podepsal.

 

Illysanna Ravencrest
„Tolik zuřivého vzteku v této duši. To bude dobrá sklizeň.“
 

Spellblade Aluriel
„Taková arogance, dokonce i na dlouho žijící elfku. Chuť její životní síly je vynikající.“

 

Ularogg Cragshaper
„Ačkoli není jedním z našich služebníků, uslyšel naše šepoty. Pak potemněl navždy.“

 

Harbaron
„Myslelo se, že jeho druh je nezkazitelný. Lekce od mých bratří, předpokládám.“

 

Star Augur Etraeus
„Toužím po dni, kdy budou naši pánové skutečně moci vstoupit do této říše. Viděli jste jen fragmenty, stíny, slabé ozvěny. Zeptejte se ethereálů, co jedna z těchto manifestací dokáže.“

Tady ovšem existuje teorie, která říká, že ethereálové povolali Pána Prázdnoty Dimensia úmyslně, přinejmenším část z nich, aby pomocí jeho energií, kterými postupně trhal na kusy jejich svět, a arkány získali nesmrtelnou formu bytí.

„Zde je ten, který zachytil nepatrný záblesk vaší ponuré reality. To rozvrátilo jeho mysl navždy.“

 

Fallen Avatar
„Dovol mi vést tě, jak bojovat s touto nádobou. Ačkoli uchovává jen zlomek síly padlého Titána, nepřežiješ její nápor bez mých zkušeností."

 

Kil'Jaeden
„Musíš čelit podvodníkovi na jeho vlastní půdě, kde je zranitelný. Pojď, ochutnejme jeho duši.“
„Cítím, jak tep tvého světa zrychluje. Brzy bude vše zmáčené jeho životní krví."

 

Sisters of the Moon
„Vážně si vychutnávám ten pohled na svatyni velkého nepřítele, znesvěcenou duchy jeho vlastních věřících.“

Podle téhle věty považují Staří bohové Elune za svého velkého nepřítele. Čím je Elune, že si vysloužila takové označení?


„Pozůstatek moci přetrvává v tomto rozbitém chrámu. Musí být naše! Pojď, vstup do kruhu a vezmi si ji.“
„Moje chyba. Zdá se, že mladičká novodobá „bohyně“ zde stále vládne. No dobře…“

 

Poté, co je L'ura poražena a Alleria absorbuje její sílu:
„Housenka se stala motýlem. Ale ona celá je nyní naše.“

 

Vstup do Temple of Anguish, odkazuje na shivarry:
„Tyhle podvodnice si hrají na našeptávačky šílenství. Amatérky! Měla bych jim ukázat pořádnou techniku.“

68ksm3nu3e_a16fd84da2718571735b47f80daad117132466c4_1556905228_0104.jpg

 

Ogmotův deník

Strana 4.
„Dnes stoupá z táborového ohně kouř. Kouř vypráví Ogmotovi dobrý příběh.“
„Ogmot vidí paní zahalenou v temných vírech. Vede stádo slepých ovcí.“
„Ovce ji následují, kamkoliv jde. Dělají vše, co řekne. Nikdy svou paní nezpochybňují.“
„Zavedla je na vysoký útes! Bum, buch, bum! Hloupé ovce!“
„Vrány tloustnou, jak se krmí masem ovcí. Paní se směje, jak vrány hodují!“
„Ogmot se směje také.“

Tady by mohli mnozí z vás říci, že jde o Sylvanas a Hordu, ale to je nepravděpodobné. Jednak Sylvanas chce Hordu silnou, a navíc ona i přes všechny své špatné vlastnosti není někým, kdo by stál a smál se nad mrtvolami bezduchých otroků. O které paní tato vize tedy pojednává? Teoreticky by mohlo jít o budoucí Prázdnotou zkaženou Alleriu Windrunner a její void elfy. Nebo by mohlo jít o Xal'atath a události budoucích patchů, přičemž slepé ovce jsme my.

 

Strana 5.
„Ta čepel má lesklé oko. Vždy nás pozoruje. Proč to nevidíš?“
„Tři lži. První už byla řečena.“
„Připoután trůnem? Ne. Volný. Volný!“
„Další přijde brzy. Možná že tuhle už uvidí.“

Existují jen dvě čepele za zářivým okem. První je Sargerasův meč Gorribal, ale ten se objevil teprve nedávno, a navíc ono pomyslné oko jsme oslepili tím, že jsme z něho vysáli energii. Mnohem pravděpodobněji se tedy jedná o Xal'atath, prastarou dýku, která již velmi dlouho sleduje vše, co se na našem světě děje. Pokud se opravdu jedná o Xal'atath má tato vize obrovské důsledky. Jen si vzpomeňte, co říkal Il'gynoth: „Chlapecký král slouží u pánova stolu. Tři lži vám nabídne.“ Je-li Anduin skutečně tímto chlapeckým králem, mohla by Xal'atath, čepel s lesklým okem, být jeho mistrem a Anduin, kněz, jejím žákem? Kněží přeci pracují se Světlem i Prázdnotou, jak jsme si už řekli, takže tato teorie dává smysl a Anduin si možná ani neuvědomuje, že se stal služebníkem Prázdnoty.

 

Strana 8.
„Hvězda Ogmota pozoruje. Příliš jasná! Ogmot se před ní musí schovat!“
„Dýka mluvila pravdu. Bylo to příliš dlouho, od doby, co jsem se utopil.“
„Páni! Neopouštějte Ogmota!“

Může být onou hvězdou myšlen Argus, nebo přímo Seat of the Pantheon? Dýka, o které mluví, je jistě Xal'atath, ale to s tím utopením… že by i služebník Starých bohů musel ke svému pánovi cestovat stejným způsobem jako my, tedy utopit se v kruhu z hvězd?

 

Tímto doufám, že byly rozptýleny nejistoty i těch největších pochybovačů. Děkuji všem, kteří poctivě četli až sem a děkuji i všem ostatním a těším se na vaše názory.

gakag4bk2i_904b6e00924de12a681104c57d2d8208c739d9db_1556905210_3217.jpg

Věříte, že Xal'atath je oním Pátým Starým bohem, nebo máte stále pochybnosti?
Jaký je podle vás osud Azerothu a kterou stranu podporujete?
Kdo z vás si sám v Kronice všiml Pátého Starého boha?


Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

d.ominikaspar 06.08.2019 11:12

No hned jakmile mi tenhle článek vyskočil a já si přečetl začátek o té smrti... tak první myšlenka která mě napadla byla "a hele, to bude ten Bwonsamdiho šéf o kterém mluvil" dávalo by mi to smysl už jen proto že chce co nejvíc duší, které jak bylo v článku řečeno dávají sílu a energii

Sarder 08.05.2019 08:33

Taká otázka možno trochu mimo, ale vieme niečo aj o ostatných starých bohoch ma iných planétach?

Walther 08.05.2019 22:39

Jenom to, že se jím daří. Viz poslední obrázek.

Syndorray 07.05.2019 18:55

Zaujímavá teória, teším sa na ďalšie.

Numenoran 07.05.2019 16:32

Článok veľmi zaujímavý , priznám sa že keby Xal skazila mladého kráľa bolo by to zaujímavé. Horda mala Garosha keď mu prdlo v bedni tak aliancia by mohla mať Anduina . Len by ma zaujímalo, či sa ukončí príbeh s Xal v tomto datadisku a final raid bude mať dvoch starých bohov alebo sa sňou stretneme až niekedy v budúcnosti.

Michmajstrcz 07.05.2019 12:35

N'zoth byl nejslabším prastarým bohem a je to nejen naznačeno, ale i potvrzeno. První tu máme dvě zmínky Xal'atath "It is ironic that the weakest of us may be the ultimate victor. C'Thun, Yogg-Saron, Y'Shaarj, and... well. Only one would remain to consume the world, that was always meant to be" a druhou "It was here in ages past that the God of the Deep lost a great battle to the God of Seven Heads. But as was so often the case even defeat ultimately worked in N'zoth's favor." jak bylo dokonce přeloženo v textu. N'zoth byl taktéž první prastarý bůh, který byl uvězněn titány a poslední, který se z vězení dostane, což samo o sobě naznačuje, že asi nebyl zrovna nejsilnější. Samozřejmě můžeme říct v jakém smyslu byl nejslabší. 1v1 souboj, porovnání proti influenci ostatních prastarých bohů a nebo v pěstním souboji proti titánům... To nevíme, ale stále byl nejslabší, i když mohl být třeba nejchytřejší. Přijde mě ale blbé mluvit o tom jak se ostatní pletou, když jediný argument je, že N'zoth dokázal bojovat proti dvěma bohům naráz a tím pádem nebyl nejslabší... Protože kdo potřebuje zdroje Tohle když tak vychází z popisku Warlord Zon'ozze, který byl jako boss v Cataclysmu. Myslím že nemusím zmiňovat, jak kanonické jsou tyhle popisy, tohle lépe vysvětlí Dire Maul Tak či tak je to napsáno takhle "Countless ages ago, Warlord Zon'ozz and his soldiers waged endless war against the forces of C'Thun and Yogg-Saron. Millennia have passed, but the warlord still serves the chaotic might of the Old God N'Zoth. Deathwing has now unleashed this legendary faceless one to crush the defenders of Wyrmrest Temple." I kdyby jsme předpokládali, že je to stále kanonické (i přesto že území C'Thuna a N'zotha rozděloval Y'shaarj, takže je to vysoce nepravděpodobné) tak tihle bohové asi taky nešli 2v1 jak v Orgrimmarské aréně, ale bojovali jak mezi sebou, tak s ostatními. Takže ano, N'zoth je actually nejslabší prastarý bůh

Ysu 07.05.2019 17:53

Promiň Mitchi, ale jediný tvůj reálný argument pro to, že je N'Zoth nejslabší pochází od Xal'atath, která opravdu říká: ""It is ironic that the weakest of us may be the ultimate victor. C'Thun, Yogg-Saron, Y'Shaarj, and... well. Only one would remain to consume the world, that was always meant to be."

Což pro ty co neměli povinně anglinu znamená:
„Je ironií, že ten nejslabší z nás může být konečným vítězem. C'Thun, Yogg-Saron, Y'Shaarj, a... dobrá. Už pouze jeden zůstává, aby pohltil svět, tak to vždy mělo být."

Vynecháme teď otázku důvěryhodnosti Xal'atath + to, že neumí/nechce počítet do 5 a přiznejme si, že nemůžeme na 100% říct koho Xal'atath myslí jako toho nejslabšího. Moje vyjádření k téhle citaci je stále stejné: "Tady si všimněte, že umně vynechala své jméno a vzhledem k tomu, co víme o N'Zothovi, tak nám tady buď úmyslně lže, abychom podcenili nepřítele, anebo má jako toho nejslabšího na mysli sama sebe."
Ano přiznávám, že je tu i ta nepravděpodobná možnost, že by mluvila pravdu v tom, že je N'Zoth nejslabší, jenže to by se ona sama (pokud je pátým Starým bohem) logicky musela považovat za silnější, než je N'Zoth. Což je jednak hóóódně přitažené za vlasy a navíc Xal'atath jak jsem psal výše zjevně neumí, nebo nechce umět počítat, protože i s N'Zoth vyjmenovala pouze 4, slovy ČTYŘI Staré bohy a my máme Blizzardem potvrzeno, že jich je 5.
Toliko k tvému jedinému relevantnímu argumentu.

K těm zbývajícím dvěma.
Ano N'zoth prohrál velkolepou bitvu s Y'Shaarjem jak říká citace, ale to je asi tak vše co tato citace říká. Y'Shaarj je/byl nejsilnějším ze Starých bohů a citace jasně mluví o jedné jediné, byť velkolepé bitvě. Tedy není to ani proti logice ani proti faktům, která známe označit N'zotha za druhého nejsilnějšího.

K N'zothově uvěznění a tomu proč mohlo být jeho území oddělené od území C'Thuna jsem se vyjadřoval v článku...
Pokud jde o to, že N'Zoth se "vyhrabává/vynořuje" z vězení jako poslední, tak pro to jsou tři vysvětlení:
První, že Blizzard měl předchozí dva, vlastně tři Staré bohy více "po ruce"/snadněji dostupné co do lore i tvorby hry.
Druhé, že na jeho vězení si dali vzhledem ke jeho moci a síle extra záležet.
Třetí a mnohem pravděpodobnější je, že než se chudák dokázal osvobodit alespoň tolik, aby si mohl sehnat partu přisluhovačů, která by mu pomohla ven... což jen tak mimochodem měli po celou dobu ty desítky tisíc let k dispozici jak C'Thun, tak Yogg-Saron... tak se jeho vězení díky rozdělení světa ocitlo na dně hlubokého oceánu a on mohl začít znovu a k dispozici měl jen čerstvě přeměněné nagy.... to je trochu horší výchozí pozice řekl bych...

K tvému poslednímu argumentu.
Zatím to kanonické je a Blizzard to nezměnil. A ta citace pouze říká, že N'Zothův Warlord, který mu je stále věrný vedl nekonečnou válku se silami C'Thuna a Yogg-Sarona.
Citace ovšem žádným způsobem neříká, kdo vyhrál, nebo jak boj probíhal, pouze víme, že to bylo nekonečné = dlooouhé. To je vše co citace říká a lze z ní tedy snadno odvodit závěry, které uvádím v článku a znovu se musím opakovat, že: "pokud dokážete vést nekonečnou válku proti silám dvou, slovy dvou Starých bohů najednou, tak opravdu nejste nejslabší. Logicky z toho můžeme odvodit, že pokud tohle N'Zoth dokázal, tak musel být silnější než samotný C'Thun nebo než samotný Yogg-Saron."

Takže NE, N'zoth opravdu není nejslabším ze Starých bohů a jediný tvůj argument, který přímo tohle tvrdí je od Xal'atath, která neumí/ nechce počítat do 5 a jejíž důvěryhodnost je přinejmenším rozporuplná.

PS: Nevysvětluj si to prosím špatně. Oceňuji tvou tvorbu videí i tvé obsáhle znalosti lore. Nicméně tak jako mnozí další se v tomto konkrétním případě odkazuješ na jeden jediný zdroj a opomíjíš zbylá fakta a logické závěry, které z nich vyplývají. Mým cílem nebylo shodit tvorbu youtuberů, ale poskytnout vám informace a komentář k tomu, aby jste mohli zvážit přehodnocení svých závěrů a v příštích videích svá tvrzení posunout správným směrem a dosáhnout jejich větší přesnosti. Protože je škoda, aby jste ty, nebo někdo jiný udávali divákům nepřesné závěry.

Michmajstrcz 07.05.2019 22:33

@Ysu Tady už ale oba spekulujeme, já věřím že mluvila o N'zothovi a naznačuje tomu více věcí, jednou je právě další šepot, ve kterém mluví o tom, že právě on pohltí svět "It appears the prison of N’zoth is not as strong as it once was. What you see is a tiny growth of the behemoth that may yet consume your world." Tohle řekla při boji s Il'gynothem. Nepotřebuji to tady nějak více rozpisovat, protože tu stejně oba spekulujeme, pokud ale teorie o Xal'atathu není pravdivá, tak automaticky nezbývá jiná možnost, než že mluvila o N'zothovi a tak tomu momentálně je (i když pochybuji, Blizzard to hintuje až moc).

Walther 06.05.2019 21:57

„Vrány tloustnou, jak se krmí masem ovcí. Paní se směje, jak vrány hodují!“ - zde nelze souhlasit. Sylvanas by byla první, kdo by se smál.

Upřímně je to velmi zajímavá hypotéza. Pokud by Blizzard skutečně takto v budoucnu příběh stáčel, vrátila by se mi důvěra k jeho psacím schopnostem ( i když se poslední dobou z fantasy stává sci-fi na poměr fanstasy). Avšak je tu jeden detail, který mi v tom celém trochu nesedí. Kdyby byla Xa'alath potenciálně velmi nebezpečná, proč by ji na konci nové questové série s ní N'zoth propouštěl? Pro starého boha přeci není problémem nedodržet dané slovo...

Ysu 06.05.2019 22:04

To jsem právě také zmiňoval a jediné co mi dává smysl je, že Xal'atath teď má splnit svou část dohody a pomoci N'Zothovi na svobodu. K tomu ji zřejmě potřebuje a asi na ní má i nějakou "páku", aby ho nemohla jen tak podrazit.

Walther 06.05.2019 23:47

@Ysu Přiznám se, že mi to v článku uniklo. Takovéto úvahy jsou vlastně důvodem, proč WoWfan navštěvuji.

Jistý účel mě napadá. Existuje někdo, koho nemůže N'zoth z principu ovládat. Někdo, kdo už spáchal nespočetná zvěrstva a spáchat další mu nedělá sebemenší problém. Někdo, kdo ve své vlastní ješitnosti sáhne po nabízené moci a nebude připraven na "unforeseen consequences".

Kaspo 06.05.2019 20:31

Pekný článok.
Pár poznámok:
V kronike máme info. o piatom starom bohovi, avšak nie na Azerothe, ale o tom, ktorého zabil Sargi.
Keď som pokračoval v článku ďalej zistil som, že hovoríš o old god na Azerothe. Popravde mi príde táto teória trocha viac ako šialená, nakoľko kronika priamo uvádza, že na Azerothe pristáli 4. starý.
Avšak táto teória mi príde ako chybná.
Ak je dýka starý, a vytvorila Shadow Lands, tak logicky by mali mať moc aj nad mŕtvymi a defacto i nemŕtvymi starý, čo tak celkom nie je pravda.
Na druhú stranu, je pravda, že nevieme všetko, z čoho ťaží najmä príbeh BFA. Pokiaľ sa ukáže, že sme ako hráči sadli na lep a uverili lžiam, o čo viac postavy WoW mohli byť oklamané, nakoľko nemajú nadhľad, čo máme my?
Či to je pravda, však ukáže čas.
Teraz k tomu zaujímavejšiemu:
1. Konečne niekto ukázal, že niektorí cz YT si nedajú povedať, ja vždy chytám taký amok, keď počujem, ako jeden z nich hovorí, že G'huun je starý...
2. Konečne niekto, kto ukazuje na to, že Anduin môže byť Boy King, však Sylvanas ho tak označuje ako dlho?

Ysu 06.05.2019 21:14

Sargeras spolu se zničením temného světa, který vyzařoval energii Prázdnoty, zničil několik Starých bohů. Bohužel se v Kronice nepíše kolik přesně jich tam bylo, ale jsou uváděni v množném čísle.

Nikde v Kronice není přesně uvedeno kolik Starých bohů na Azerothu přistálo. Píše se zde, že několik. Od přistání Starých bohů na Azerothu, až do kapitoly s názvem "Hněv Vytepaných", nám kronika neříká nic o počtu Starých bohů. První "přesný" počet vidíme až v půlce výše zmíněné kapitoly a to na mapě Černé říše. Nemáme tušení jak dlouhý časový úsek uplynul v tomto období, kdy neznáme jejich přesný počet. Navíc Kronika je psána z pohledu "těch správných" titánů Pantheonu, tedy pohledem těch, kteří přišli až když Černá říše obsadila všechnu pevninu Azerothského kontinentu.

Nevíme jakou moc má Xal'atath na Shadow Lands. Kronika uvádí, že jejich původ je nejistý, ale jsou propojené s Azerothem a jsou tu od doby, kdy po tomto světě kráčel první smrtelný tvor.

Posledním bodem v tomto tématu je, že do Shadow Lands proudí duše a ne těla, tudíž žádná kontrola nemrtvých se nekoná. Navíc Xal'atath a Staří bohové tyto duše loví a pohlcují, aby tak rostla jejich vlastní síla a moc.

PS: Ano, informovanost některých českých, ale i zahraničních youtoberů je přímo tragická...

Michmajstrcz 07.05.2019 12:45

To že G'huun je prastarý bůh je stejný fakt, jako že Void Lordi chodí po Azerothu a my je můžeme zabít. Pokud to někdo nepochopí, za to už ti "Youtubeři" nemůžou

Ysu 07.05.2019 16:53

@Michmajstrcz
G'huun je sice rasou řazen jako Starý bůh, nicméně není jedním z původních, protože byl vytvořen uměle a nedopatřením Pantheonem v rámci jejich pokusů. Srovnávat ho s originálními/původními, je jako srovnávat gnóma s taurenem.

Ano Void Lordi se sice místy na Azerothu objevují, ale bohužel jako Void Lord je označováno více druhů stvoření. Ty sám to ve svém videu WoW Lore - Bestiář Voidu #1 [Cz/Sk] (https://www.youtube.com/watch?v=d0DFL1yPCgQ) popisuješ slovy: "Void Lordi, nebo ti velcí Void Lordi. Ano jsou i stvoření, které se nazývajou Void Lordi, ale nejsou těmi původními Void Lordy."
V druhém díle dokonce sám říkáš, že: "...on totiž Blizzard má pojmenované dvě různé bytosti jedním názvem."

Takže s přímím potvrzení z tvých vlastních slov můžeme v klidu říct, že Void Lordi na Azerothu sice jsou, ale nedají se srovnávat s těmi původními co dokáží vytvořit Staré bohy.

Btw. V tom samém videu také ke Starým bohům říkáš: "Jak nejspíše víte, rovnou 5 přistálo na světě Azerothu. - ... Pátý jehož jméno bohužel neznáme, ale měl to původně být G'huun a on je jenom nazván prastarým bohem, ale ve skutečnosti není, asi proto, že se to prostě lidem nelíbilo. Tak nyní oči padají na Xal'atath, ale to je epizoda úplně na jindy."

Kaspo 07.05.2019 20:51

@Ysu
Po prečítaní komentárov sa musím znova vyjadriť.
Netušil som, že Blizz. oficiálne potvrdil, že je 5 starých bohov. V tomto prípade sa prikláňam na stranu Ysu a čo si mi hovorí, že táto expanzia bude ešte sranda.
PS: Super článok

Michmajstrcz 07.05.2019 21:46

@Ysu Jasný, jen říkám, že spousta lidí si podle mojich videí myslí, že G'huun je jeden z originálních prastarých bohů, ikdyž tomu tak není. Je prostě nazván prastarým bohem, a tak to je. Jde o uměle vytvořeného prastarého boha, který nemá se čtveřicí nic společného

Romik 08.05.2019 09:33

@Michmajstrcz To co chodi po Azerotu jsou jen stiny , ci odrazy Void Lordu, oni sem nemuzou projit ve sve plne sile. A Jak bylo psano vyse Ghun neni skutecny 5 buh, jen vysledek pokusu Titanu ...

Michmajstrcz 08.05.2019 14:29

@Romik Nope, jsou to jen stejně pojmenované stvoření, stejně jako G'huun je pojmenovaný "Old God"

Bellatrix 08.05.2019 16:39

@Kaspo Blizzard rozhodně oficiálně nepotvrdil, že je 5 Starých bohů. Naopak podle Kroniky, což by měl být ten nejoficiálnější lore zdroj, co vůbec existuje, na Azerothu skončili čtyři - Y'Shaarj, C'Thun, Yogg-Saron a N'zoth. Nedá se vyloučit, že se Blizzard do budoucna může rozhodnout, že najednou chce dalšího Starého boha, ale v takovým případě by podle mě všichni, kdo si koupili Kroniku, měli mít právo chtít zpátky peníze. Protože to, že by tam "zapomněli" zmínit takovou zásadní věc, jako že na Azerothu byl další nejmenovaný Starý bůh, by bylo na pár facek. Kronika není román, jehož hrdinové můžou mít neúplné informace o světě kolem sebe. Je to encyklopedie. To je, jako by někdo vydal encyklopedii o vesmíru a zapomněl v ní zmínit jednu planetu Sluneční soustavy.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Ysu 01.06.2019 23:14

@Bellatrix
A neignoruješ teď, tak trochu právě ten oficiální zdroj, tedy Kroniku, kde máš přímo od tvůrců jasně znázorněno/nakresleno pět Starých bohů?

I kdybych přistoupil a to, že všechny ostatní důkazy, logické závěry a indície jsou "pouhé" teorie, tak tady, přímo v Kronice = v oficiálním zdroji, máš pět Starých bohů a snad nikdo nevěří tomu, že by to tam takhle bylo "omylem".

Bellatrix 02.06.2019 18:45

@Ysu Ne každá grafika musí nutně něco znamenat. Pokud jde o mě, je to tam na ozdobu. A nikde tam nevidím šipku s nápisem "toto je potvrzený pátý Starý bůh". Já vidím jenom malůvku pro potěchu oka. Takových malůvek jsou všechny tři Kroniky plné. Takovouhle konspirační teorii bych mohla vymyslet ke každé druhé z nich.

A kdyby to náhodou vážně měl být Starý bůh, tak prostě považuju za neodpustitelné, že by se tam o něm nikde nemluvilo. Ani žádná zmínka, prostě nic. Znovu, je to ENCYKLOPEDIE. Myslíš, že by nějaké encyklopedii prošlo, že by nějakou důležitou součást daného tématu neměla explicitně řečenou v textu, ale jenom jako zašifrovaný obrázek? Takhle encyklopedie prostě nefungujou. Takže pokud by něco takového Blizzard udělal, je to z mého pohledu naprosto nepřijatelné. Kroniky si člověk kupuje, aby měl dostupné informace o lore. Ne aby před ním někdo něco zatajoval. Tyhlety tajnosti patří leda do hry samotné, kde se může takový příběh postupně odkrývat.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet