Get New Games Cheaper Hottest Deals

Quest for Pandaria II., 10. kapitola

/pic/povidky/questfpanda/qfp-logo
Catelyn vypadala skepticky, nakonec však souhlasila a nechala si perlu vložit do dlaní, tak jako ji držela Li Li v Královské knihovně na Shen-zin Su. Catelyniny oči se rozostřily a ona jen nehybně stála na zvedající se a klesající palubě své lodi, hledíc do povrchu perly. Po uplynutí minuty či dvou zamrkala a otřásla se. Poté se zahleděla přes Li Liinu hlavu někam do dáli, ve tváři zamyšlený výraz. „Co jsi viděla?“ zeptala se Li Li, zatímco si brala perlu zpět a opatrně ji ukládala do batohu. Catelyn na ni pohlédla. „Takže ty jsi věděla, že ukazuje budoucnost?“ Li Li pokrčila rameny. „ Poskytuje vize. Nejsem si jistá, jestli jsou pravdivé nebo ne.“ „Viděla jsem se u kormidla lodi,“ řekla Catelyn. „Moc se nelišila od téhle, ale nějak jsem věděla, že je moje. Doopravdy moje,“ dodala, ohlížejíc se na Li Li. „Nepatřila ani Černovodským nájezdníkům, ani Steemwheedleskému kartelu.“ Catelyn na okamžik ztichla. „Má vlastní loď,“ řekla tiše a opět se odmlčela, ztracena v myšlenkách. Li Li popadla svůj batoh a přehodila si ho přes rameno. Sestupujíc po schodech ještě naposledy pohlédla na Catelyn. Mladá žena se klidně usmívala, hledíc na širé azurové moře.
***
Toho večera, již bezpečně v Gatgetzanu, se Chen a Li Li usadili na svých visutých lůžkách v hostinci. Li Li žasla, jak dlouho jí trvalo opětovné přizpůsobení se tomu, že opět stojí na pevné zemi. Nohy měla jako z gumy a vše bylo nezvykle nehybné. „Co že jsi tak potichu, Li Li?“ ozval se Chen. „Děje se něco?“ Li Li si dala s odpovědí chvíli na čas. Položila se na záda a spojila ruce za hlavou. „Když nás ti mágové zachránili před Bloodsailskými korzáry, nepřišlo ti to taky trochu divné, strýčku?“ „Co, že se čtyři mocní členové Kirin Tor jenom tak teleportovali do Booty Bay, zaskočili si k nám na loď a vyprášili našim protivníkům kožich? Jsem si jist, že je to úplně normální.“ „Velmi vtipné,“ řekla Li Li. Prakticky slyšela, jak se Chen kření. „Myslela jsem to, když Catelynin otec řekl Catelyn, že bude vždycky jeho dcera a na to že nikdy nezapomene.“ „Tohle tě trápí, Li Li?“ Chenův hlas se ztišil. „Myslíš si…“ Li Li měla náhle bolestivě stažené hrdlo. „Myslíš, že to byla pravda?“ Dřív než ji stihla potlačit, vynořila se Li Li v hlavě další myšlenka. Smýšlí o mně táta stejně? Nebo si myslí, že jsem úplně beznadějná? Prudce se posadila a ztratila rovnováhu; její visuté lůžko ji málem shodilo na zem. Chen ji zachytil a přidržel ji; poté k ní poklekl a vzal ji za ruce. Li Li odvrátila zrak a otřela si oči. „To je jenom prach,“ zamumlala. „Li Li, podívej se na mě.“ Zvedla hlavu. „O ničem z toho nepochybuji,“ řekl Chen. Objal ji a po Li Liiných tvářích se rozlily slzy. „Díky, strýčku Chene,“ hlesla. „Tvůj otec tě miluje jako nikoho na světě,“ pokračoval Chen. „Vsadil bych na to svůj život.“ Li Li přikývla a pohřbila tvář ve strýcově rameni, zatímco na Gatgetzan a Tanariskou poušť zvolna padala noc.
<- Předchozí | Stránka 10


Naposledy upravil/a Mordecay 11.09.2014 v 23:26:26.

Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Žádné komentáře
Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet