link

Quest for Pandaria II., 6. kapitola

/pic/povidky/questfpanda/qfp-logo
Někde v povzdálí začal vyzvánět zvon. Li Li upřímně zadoufala, že nejde o volání o posily. „Korzáři!“ zahulákal jeden člen posádky. „Bloodsailští korzáři! Útočí na nás!“ „Jako by se stalo!“ zaječela Li Li a udeřila jednoho z námořníků holí do prsou. Navzdory předchozímu příkazu celá posádka na Li Li i Chena okamžitě zapomněla a rozběhla se zaujmout svá místa v lodi. Li Li se otočila, rozhlížejíc se, co se děje. Z každého možného místa v doku se rojili ozbrojení piráti v charakteristických rudých košilích, útočili na goblinské stráže a stahovali se blíže k lodi Nájezdníků. „Do nich!“ zahřměl jim nad hlavami Catelynin hlas. „Musíme se odsud dostat! Vy ostatní braňte loď! Musíme ubránit náklad!“ Bloodsailský korzár se přenesl přes pažení Neptulonovy nevěsty přímo před Li Li, mávaje šavlí. Li Li mu uštědřila ránu do žeber, která ho odhodila zpět do doku. Všude kolem ní se hemžili Nájezdníci a pod Catelyniným velením dělali, co mohli, aby odrazili nepřátelský útok. Stráže na molu se pokoušely o totéž, ale i oni byli nečekaným nájezdem zaskočeni. Po Li Liině boku se objevil Chen. „Měli bychom zmizet, dokud můžeme, Li Li.“ „Bez perly nikam nejdu!“ vybuchla Li Li. „Je někde na lodi. Musíme ji najít!“ Paluba se pod nimi zakymácela. Catelynina posádka vytáhla kotvu a nyní se snažila velkou nákladní loď dostat pryč ze zálivu. Z boků lodi vyrazila vesla a Li Li si uvědomila, že v podpalubí musí být daleko více námořníků, než původně předpokládala. Neptulonova nevěsta se počala vzdalovat od Booty Bay. „Rychle, rychle!“ křičela Catelyn. Stále bojovala s jedním z korzárů, odrážejíc jeho výpady svou dýkou. Po chvíli zápolení se jí podařilo skopnout ho z lodi; ze zálivu se ozvalo šplouchnutí. Catelyn vyrazila ke kormidlu a chopila se manévrování lodi. Zbytek posádky mezitím rozvinoval plachty a připravoval se zmizet z přístavu. Zatímco opouštěli bezpečí přístavu, zvedl se vítr. Dlouhý výběžek Stranglethornského mysu byl již na dohled. Vesla se zasunula zpět do boků lodi; plachty se napjaly a loď se rozlétla po vlnách. Li Li si nebyla příliš jistá, zda má být klidná nebo naopak nervózní. Na jednu stranu se s Chenem právě úspěšně vyhnuli potyčce mezi dvěma znepřátelenými pirátskými frakcemi; na straně druhé však byli nyní oba lapeni na Catelynině lodě, kde jediná úniková cesta byla po moři. Zatímco se za nimi Booty Bay rychle zmenšoval, uvažovala Li Li, jak dlouho bude Catelyn a její posádce trvat rozhodnutí, zda se na ně opět vrhnout, když bezprostřední nebezpečí útoku již pominulo.
Catelyn vykřikla z plných plic výraz natolik obhroublý, že se dokonce i Li Li začervenala. Pohupujíce se na vlnách v bezpečné vzdálenosti od Booty Bay - těsně mimo dosah děl v přístavu - pluly, zjevně vyčkávající, tři plně vyzbrojené lodi s černorudě pruhovanými plachtami Bloodsailských korzárů. Catelyn znovu zanadávala a několik členů její posádky se k ní přidalo. Chen znepokojeně přešlápl z nohy na nohu. Neptulonova nevěsta plula přímo do pasti. „Připravte děla!“ zahulákala Catelyn. „Všichni se připravte k obraně! Tohle bude boj našich životů!“ „Našich nejspíš taky,“ podotkl Chen ponuře. Jakmile se dostali na dostřel, Korzáři k nim vyslali salvu. Většina střel skončila v moři, ale několik jich narazilo do Nevěsty. Paluba se pod nimi zakymácela a vzduch byl náhle plný dřevěných třísek. Li Li a Chen se vrhli k zemi, chráníce si hlavu rukama. „To je k vzteku,“ vyprskla Li Li, „dívat se, jak útočí, a nemoct jim to vrátit.“ Chen přikývl. „To je na námořních bitvách to nejhorší.“ Catelyn a jejím lidem se konečně podařilo korzárům kanonádu oplatit; jejich střely dokonce našly své cíle v nepřátelských lodích, ale ty už se mezitím plnou parou hnaly k nim. Dříve, než by stihla posádka znovu nabít, se už bude jejich loď hemžit Bloodsailskými korzáry. „Do zbraně!“ zvolala Catelyn, když je nepřátelské lodě začaly obkličovat. „Dáme jim ochutnat boj, na který jen tak nezapomenou!“ Blížící se korzárská plavidla, klouzající podél Neptulonovy nevěsty, do ní divoce narazila, zatímco námořníci v lanoví vytahovali veškeré možné druhy sečných zbraní. Posádka Nevěsty bojovala s dravou zuřivostí, byli však mnohonásobně přečísleni. Catelyn bojovala se dvěma útočníky naráz: se vzteklým goblinem, jemuž chyběl kus ucha, a s vysokou mrštnou noční elfkou třímající dýku téměř sejně tak dlouhou jako ta Catelynina. Tlačili ji dolů po palubě, až se dostala k Li Li, která hbitě uskočila stranou a podrazila elfce nohy svou holí. Žena dopadla tváři na zem a z nosu jí vytryskla krev. „Vsadím se, že jsi teď na sebe pěkně naštvaná, že jsi mi ukradla perlu,“ ozvala se Li Li. „Ani ne,“ odpověděla Catelyn chladně, když mezitím pohroužila svou dýku do vnitřností bloodsailského gnóma, který byl natolik pošetilý, že po ní skočil. „Kdybyste mě nepřišli hledat, měla bych teď o dva členy posádky míň.“
<- Předchozí | Stránka 6 | Další ->


Naposledy upravil/a Mordecay 11.09.2014 v 23:26:13.

Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Žádné komentáře
Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet