Get New Games Cheaper Hottest Deals

Quest for Pandaria III., 12. kapitola

/pic/povidky/questfpanda/qfp-logo
Zabít Neferseta obrněného svou kamennou kůží nebyl nijak snadný úkol, a proto Velká rada rozhodla, že vězni budou rozdrceni. K té příležitosti byl vytvořen složitý stroj plný kladek a závaží. Několik stráží obsluhovalo páky a řada obrovských kamenných bloků se tak zvedla desítky stop do vzduchu. Když se pak odjistil zámek, desky se zřítily k zemi a rozdrtily vše, co se pod nimi nacházelo. Li Li opravdu nenapadalo moc možností, jak by se dala způsobit ještě krutější smrt. Na širokém prostranství podél pobřeží, kde byl stroj vztyčen, se tísnilo snad celé město Ramkahen. Li Li a Chen se vyškrábali na jednu z plátěných střech. Mlčky čekali, až podívaná započne. Kdyby měli být oba upřímní, ani jeden z nich popravě ve skutečnosti přihlížet nechtěl, ale Chen cítil, že by tu měl být, a Li Li ho v tom nechtěla nechat samotného. Nastalo odpoledne a ramkahenští strážci vyvedli zajatce do ulic. Přihlížející nešetřili posměšky a urážkami. Li Li se z toho dělalo zle. Poprava postrádala veškerou důstojnost. Stráže jednoduše oddělily jednoho nefersetského vězně od ostatních a odvedli ho na určené místo, kde ho připoutali. Ostatní stráže poté spustily mechanismus. Li Li se pokoušela donutit přihlížet, aby tak projevila zajatcům alespoň nějakou úctu, ale nedokázala to. Pevně zavřela oči a to, co se dělo, už dále mohla soudit jen podle hluku: mechanické skřípění kladek, zvedajících kameny, prudký svist vzduchu, když začaly padat, zaskřípění, které provázelo smrt každého zajatce, a konečně chřestění suti, která po nich zbyla a byla následně odmetána pryč, aby se udělalo místo pro dalšího odsouzence. Chen pevně svíral její ramena, aby nějak zabránil svým pažím se třást. Popravám přihlížel, ale zároveň záviděl Li Li, že včas zavřela oči. Připadal si, jako by ho nějaká neviditelná síla nutila, aby se díval. Stejně jako při obhajování byl Bathet čtvrtý v řadě. Zemřel stejně hanebně jako ostatní. Zdálo se, že uplynuly tisíce let, než bylo po všem, ačkoli se to všechno událo velmi rychle. Chen věděl, že dnešní den ho bude pronásledovat navěky.
***
Přestože Chen vnímal, že jeho plíce stále přijímají kyslík a jeho srdce tluče, každý zvuk i pocit se zdál být na míle vzdálený. Kdyby se pod ním stříška propadla, nejspíš by si toho ani nevšiml. Jeho myšlenky odpluly do dáli a on tam seděl jako v transu a hleděl přes vodu. „Strýčku Chene,“ zavolala na něj Li Li tiše. „Ano, Li Li?“ zeptal se. Podle jejího vzezření nebylo jeho neteři dvakrát dobře. „Já… chci, abychom odešli, co nejdřív to bude možné. Vážně nevím, proč nás sem perla zavedla. Tohle místo je plné utrpení.“ „Oh.“ Chen stejně tak cítil silné nutkání opustit Ramkahen. „Ale nevím, kam teď jít,“ řekla Li Li, „ale pokud to nebude tady, nesejde mi na tom.“ „Souhlasím,“ řekl Chen. „Odpočineme si a ráno tohle místo opustíme.“ Slezli dolů ze střechy a vrátili se do hostince. Když se chystali projít dveřmi, kdosi vystoupil ze stínů a vyšel jim vstříc. Byl to Menrim. „Co chceš?“ zeptal se Chen odměřeně. Menrim chvíli váhal, než promluvil. „Přišel jsem se omluvit,“ řekl. Chen a Li Li na něj jenom mlčky zírali. „Měli jste pravdu,“ pokračoval Menrim. „Měli jste pravdu a já vás měl poslechnout. Měl jste udělat, co jste řekli. Měl jsem…“ „Na to je už trochu pozdě, nemyslíš?“ přerušil ho Chen. „Čeho se tu snažíš dosáhnout?“ „Já… snažil jsem se. Snažil jsem se Bathetovi říct, jak mě to mrzí, ale… jenom mě ze všeho obvinil a já se rozzuřil… Není to všechno moje vina.“ „Tohohle nás ušetři,“ řekla Li Li. „Chtěl jsem ho zachránit!“ zvolal Menrim. „Všechny jsem je chtěl zachránit; znovu a znovu jsem žádal Velkou radu o shovívavost…“ „Samozřejmě, že jsi ho chtěl zachránit,“ podotkl Chen bezvýrazně. „Dokud nebyla ohrožena tvá vlastní pýcha.“ Menrim na ně hleděl s doširoka rozevřenýma očima. „Vím, že jsem zklamal. Vím to… Uvědomil jsem si to ve chvíli, kdy začaly ty kameny padat k zemi a můj bratr… můj jediný bratr…“ Hlas se mu zlomil a zbytek věty už ze sebe Menrim vypravil mezi vzlyky. „Moje město… mí lidé… můj bratr… Jak k tomu všemu došlo?“
<- Předchozí | Stránka 12 | Další ->


Naposledy upravil/a Mordecay 11.09.2014 v 23:31:53.

Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Žádné komentáře
Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet