link

Shadows Rising

  Shadows Rising    Talanji    Nathanos   


Kráľ Anduin Wrynn jazdil na svojom koni Reverence cez Westfall a za ním bol Mathias Shaw. Kráľa Stormwindu trápili problémy medzi vodcami Aliancie, a taktiež spomínal na svojho otca Variana. Hlavným zdrojom nepokoja bolo to, že Tyrande a Malfurion odišli do Nordrassilu a list, ktorý im do Hyjalu poslal, sa vrátil neotvorený. Obával sa, že medzi ľuďmi a nočnými elfmi vznikla priepasť. Keď vo Westfalle začalo pršať, obaja začuli zvuk podobný výbuchu na západe od Saldean farmy. Kráľ a vodca SI:7 prišli na pole a v stodole našli troch ľudí, jeden z nich bol muž menom Jago, ktorý bol žobrák a ožran. Prespával v tejto stodole, kde varil aj alkohol a teraz spôsobil výbuch. Keď Jago uvidel Anduina, chcel na neho zaútočiť, lebo ho vinil za katastrofu, ktorá sa odohrala počas Gathering (udalosti v Before the Storm), kde sa mal stretnúť so svojou láskou, nemŕtvym Wilmerom. Shaw útok zastavil a Anduin bol z toho šokovaný. Čoskoro prišla aj Alleria Windrunner, ktorá pracovala na nájdení najhľadanejšej osoby na Azerothe - sestra Sylvanas. Žiaľ, nemala v tom šťastie, a Anduin nebol z toho nadšený. Spomenul si, ako Alleria v Durotare naznačila, aby Sylvanas šla bojovať proti N'Zothovi a teraz začal pochybovať, či kvôli Voidu niečo netají. Spomenul si aj na to, ako veril Sylvanas na Gatheringu, a uvedomil si, že Alleria niekoľkokrát dokázala svoju lojalitu, tak sa rozhodol jej veriť. Vrátili sa do Stormwindu naplánovať ďalšie kroky.


Thrall bol nervózny z nadchádzajúceho stretnutia Rady Hordy (Horde Council) v Grommash Hold. Myslel na to, že nie je ich vodcom, ale len jeden z hlasov v tejto rade. On a ostatní členovia sa dozvedeli, že v Northern Barrens taureni našli dvoch dark rangerov. Nanešťastie, títo dvaja nemŕtvi verní Sylvanas niečo prehltli a umreli. Na stretnutí boli prítomní Lor'themar, Thalyssra, Gazlowe, Baine, Talanji, Kiro a Rokhan, a čoskoro prišla aj Lilian Voss, dočasná vodkyňa Forsaken. Sprevádzala ju Calia Menethil, ktorej pozícia bola radkyňa. Opodiaľ stál aj Zekhan a slúžil ako Thrallov sluha. Ako sa všetci usadili, Lilian povedala, že Forsaken nemôžu ostať v Orgrimmare kvôli teplote, a dúfa, že v budúcnosti opäť získajú ruiny Lordaeronu a obnovia svoj domov. Hoci medzi Alianciou a Hordou je teraz prímerie, jedna skupina nie je radá keď vidí tú druhú. To bol dôvod, prečo Forsaken teraz meškali - museli obísť Aliančné lode. Calia navrhla, že v prípade nejakej diplomačnej úlohy, Derek Proudmoore by sa jej mohol podstúpiť, na čo ale zareagovala Talanji. Namietala, lebo nemá rada rodinu Proudmoore. Dúfala, že keď sa Horda zotaví, tak zaútočia na Alianciu a na rodinu Proudmoore. Avšak miesto toho, Horda podpísala prímerie a Zandalari prišli o svoju šancu na pomstu. Lilian na to odpovedala, že Derek je jeden z nich - Forsaken a teda Horda. Talanji však namietala, že ona nemusí prijať nič, a vidí, že Horda jej nepomôže dosiahnuť spravodlivosť za Aliančný útok na Zuldazar. Pokračovali sa hádať, že nie len Forsaken, ale aj Zandalari trolovia musia mať podporu. Ostatní vodcovia Hordy sa taktiež pridali, Rokhan a Mag'har orkovia súhlasili s Talanji, ale Baine, Thalyssra a Lor'themar sa odvolávali na mier a diplomaciu. Thrall ich sledoval a pochopil, že ich musí upokojiť, postavil sa, a pred tým ako mohol niečo urobiť, tak Talanji odišla z Grommash Hold a tým pádom stretnutie rady bolo prerušené. Ako ostatní vyšli preč z budovy, Zekhan zastavil Thralla a povedal mu, že za ním prišiel posol z Earthen Ring. Thrall ho hneď spoznal ako kamaráta, orkský šaman Yukha, s ktorým niekedy bojoval proti Légii. Thrall sa od neho dozvedel, že duchovia vo svete duchov sú nepokojní a naštvaní. Thrall mu sľúbil, že to povie Rade a osobne sa na to pozrie.


V Nazmire, Zandalari čarodejnica menom Apari práve zabila trola Seshiho za to, že sa podriadil Talanjinej vláde. Apari je vodkyňa skupiny Widow's Bite a rebélie voči novej Zandalari kráľovnej. Spoločnosť jej robila jej kamarátka Tayo a dreadtick Daz. Títo rebeli boli sympatizanti v revolúcii Yazmi a Zula proti Rastakhanovi, a keď Talanji prevzala vládu, tak týchto trolov vyhnala z mesta preč s vyhrážkou, že ak sa vrátia, tak budú popravení. Apari mala v minulosti poranenú nohu, a preto sa naučila a poznala rastliny, aby zmiernila bolesť. Teraz s jedovatými rastlinami zabila Seshiho a chcela to isté spraviť aj s Talanji, a malo to nastať medzi členmi Hordy. Teraz nastal čas, keď sa Apari mala stretnúť s niekým nazývaný bledý jazdec.


Naspäť v Orgrimmare, Zekhan sa prechádzal medzi stanmi, slávnostnými stolmi, a návštevníkmi mesta a snažil sa zapadnúť do davu, popritom sledovajúc Talanji a jej doprovod. Jej osobnosť bola pre neho zaujímavá. Ako premýšľal nad stretnutím vodcov Hordy a uvidel Talanjiných spoločníkov, uvedomil si, že ich má menej, tak preto jej skúsil ponúknuť svoje služby. Talanji sa ho však opýtala, či ju prišiel špehovať. Zekhan si pomyslel, že prísť za ňou nebol práve najlepší nápad, a ako ustupoval preč, zrazu vrazil do Zandalari sluhu, ktorý niesol víno pre svoju kráľovnú. Víno sa rozlialo na Zekhanovu nohu a Talanjinu sukňu. Keď mladý trol škvrny uvidel, uvedomil si, že niečo nie je v poriadku. Spomenul si na Thalyssrine slová o tom, ako zabezpečila veľké množstvo arcwine pre túto udalosť. Víno, ktoré bolo teraz rozliate menilo farbu a smrdelo. Sluha sa chcel otočiť a doniesť druhú čašu, ale Zekhan ho zastavil a spýtal sa ho, čo to je za nápoj, lebo cítil, že to víno nie je. Sluha trval na tom, že to víno je. Sluha hneď znervóznel a rýchlo vytiahol dýku, vrhajúc sa na Zandalari kráľovnú. Zekhan a následne aj Thrall zastavili vraha, no ten sa rýchlo podrezal, takže Horda sa nestihla dozvedieť dôvod útoku na Talanji. Všetci boli prekvapení z toho, čo sa práve udialo a obávali sa, ale Talanji sa rozhodla okamžite z Orgrimmaru odísť a vrátiť sa domov, keďže cítila, že Thrall a ostatní jej nemôžu nijako pomôcť. Zekhan premýšľal, ako je možné, že spadol a vrazil do sluhu s vínom, a pomyslel si, že ho niečo strčilo. Keď Talanji odišla, ostatní vodcovia Hordy začali Zekhana chváliť za rýchle reflexy.


Talanji prišla naspäť do Dazar'alor a pochybovala, či odchod z Orgrimmaru tak urýchlene bol dobrým nápadom. Zavolala Bwonsamdiho a povedala mu o útoku. Nechcela to však riešiť s ním, ale chcela, aby loa smrti vyvolal Rastakhana. Talanji sa taktiež obávala aj toho, že polovica Zandalaru si myslí, že Talanji podriadene slúži Bwonsamdimu, hoci to tak nie je. Preto sa teraz chcela poradiť s otcom. Loa hrobov však toto spraviť nemohol, aspoň jej to takto povedal, a miesto toho ešte dodal, že počas útoku v Orgrimmare pri nej stál a mala by mu poďakovať za to, že ju dnes ochránil. Talanji neporozumela, lebo zachránil ju predsa trol Zekhan keď spadol a vrazil do sluhu s vínom. Bwonsamdi prezradil, že Zekhan nespadol sám, ale loa smrti ho postrčil. Pokračoval, že otca jej nevyvolá, pokiaľ s ním neuzatvorí novú dohodu. Talanji sa trpko pousmiala a vedela, že Horda jej na pomoc nepríde a nebola si istá, či jej Bwonsamdi bude pomáhať stále. Bwonsamdi teraz neodpovedal, a zdal sa jej byť smutný. Keď na to zareagovala, tak Bwonsamdi odišiel so slovami, že jeho rozhodnutie platí a otca nepovolá.


Prezývka bledý jazdec patrila Nathanosovi. Na stretnutie s Apari ho sprevádzala Sira Moonwarden. Prišli diskutovať o spolupráci, ale stretnutie prerušila Zandalari hliadka. Rebeli dali temným strelcom pterrordaxy, aby mohli utiecť. Nathanos a jeho temní strelci teraz používali šípy trolov proti ich prenasledovateľom vo vzduchu. Ich cieľ bola loď Banshee's Wail, ale vedeli, že nemôžu svojich nepriateľov priviesť k lodi, preto sa rozdelili. Sire Nathanos nariadil presunúť loď bližšie k ním, hoci s tým nesúhlasila, lebo by ich trolovia mohli nájsť. Táto taktika však mala úspech. Trolovia sledovali Nathanosa na pláž v Zuldazar, kde trolov zabili strelci z lode. Zbavili sa tiel a s loďou odišli preč. Sira nedôverovala Apari a jej rebelom, no Nathanos jej pripomenul, že ich potrebujú, ak chcú dosiahnuť úspech v čo najväčšej tajnosti. To sa týkalo misii v Nazmire – konkrétne išlo o zabitie Bwonsamdiho, keďže je mocný, verný Horde a môže využiť svoje znalosti o smrti proti Sylvanas. Týmto ju Nathanos ubezpečil. Potom ku Blightcallerovi prišla kaldorei strelkyňa Visrynn, ktorá prišla z Arathi Highlands, a oznámila správu od strelkyne Lelyias – útok na Talanji v Orgrimmare nevyšiel. Preto Nathanos nariadil, aby špehovia v Zuldazar začali šíriť klebety o tom, ako Horda už nedôveruje Talanji a chcú získať Zandalar pre seba.


Deti vo Western Earthshrine spovedali Zekhana o útoku na Talanji. Jeho rozprávanie prerušil nightborne mág Lorlidrel, ktorý sa teleportoval, aby zavolal Zekhana do Grommash Hold, kde ho čakali členovia Rady Hordy. Mladý Zekhan mal obavy, čo ho čaká, ale čo nastalo nečakal. Vodcovia Hordy ho za ochranu Talanji povýšili na veľvyslanca do Zandalaru. Mal využiť svoj mladý vek v prospech, sledovať Talanji a oznámiť všetko, čo sa dozvie vodcom Hordy. Váhal, ale nakoniec prijal, keďže náčelník Rokhan ho ubezpečil, že mladej Zandalari kráľovnej chcú pomôcť. Keď väčšina vodcov odišla, Thrall Rokhanovi a Zekanovi oznámil, že musí ísť do Nordrassilu a pomôcť Yukhovi riešiť nepokoj vo svete duchov a Rokhan mladému trolovi dal dýku, keby ju náhodou v Zuldazar potreboval na obranu.


V krypte Stormwindskej Katedrále Svetla pozorovali Anduin, Turalyon, a Genn Greymane telá mŕtvych Aliančných vojakov, ktorých našiel Shaw. Zabití boli niekde medzi Eastern Kingdoms a Zandalarom presným zásahom šípom, ktoré patrili Zandalari trolom. Avšak skúseným vodcom sa nepozdával spôsob, akým boli zabití. Genn usúdil, že ide o temných strelcov. Alianční vodcovia sa od špehov dozvedeli, že medzi Talanji a Hordou sa niečo deje. Teraz Genn videl príležitosť na ukončenie Sylvanasinej hrozby. Anduin a Turalyon s tým veľmi nesúhlasili a Turalyon navrhol premýšľať. Hoci Anduin Horde nedôveroval, takisto zvážil ich nedávne činy v Durotare pred a po Saurfangovom mak'gora a opäť si spomenul aj na udalosti Gatheringu. Anduin teda zvážil opatrnosť, a preto nariadil Turalyonovi zobrať Alleriu a vyšetriť úmrtia týchto vojakov. Okrem toho ho menoval za Lord Commandera Alliančných vojsk, s úlohou nájsť Sylvanas, akýmkoľvek spôsobom. Turalyon prijal a okamžite sa dal do práce.


Talanji sa naspäť v Dazar'alor venovala vládnucím povinnostiam – spolu so svojou Zanchuli Radou riešila žiadosti svojich poddaných. Troll Bezime ju prosil, aby sa jeho dcéra mohla vydať za svoju lásku a Talanji povolila sobáš povolila. Zrazu sa pomedzi ostatných Zandalari trolov ozvali hlasy a otázky o tom, či Horda chce vziať Zuldazar a zabiť Talanji. Kráľovná ich hneď upokojovala, že nič také sa nedeje a ubezpečovala, že pokiaľ bude existovať spolupráca, tak sú členmi Hordy. V tom momente stráže ku Talanji priniesli návštevu – trola s červenými vlasmi. Vyzeralo to, že prítomní Zandalari zlynčujú trola z Hordy, ale Talanji si uvedomila o koho ide a situáciu zastavila. Zároveň si uvedomila, že sa nikdy nedozvedela meno toho, kto ju v Orgrimmare zachránil. Zandalari trolov poslala preč a začala sa venovať návštevníkovi. Ten sa nervózne predstavil ako veľvyslanec Zekhan, na čo Generálka Rakera zareagovala, že je to skôr špión. Zekhan ale vysvetlil, že Horda sa o ňu bojí a chcú získať jej kamarátstvo. Talanji si ho premerala a povedala, že nie je to až také zlé, keďže mohol prísť Thrall, ktorému kvôli lojalite k Jaine neverí. Jo'mok sa ponúkol, že Zekhana rozdrví, ale Talanji to zamietla a zobrala si veľvyslanca pod svoju ochranu. Hoci jej aj napadlo, že by ho poslala preč, nemohla to urobiť kvôli tomu, že ju zachránil. Talanji mu ukázala palác, čo ho veľmi nadchlo. Dostali sa aj do časti palácu, kde Aliancia zabila Rastakhana. Zekhanovi povedala, čo sa tu udialo, o nenávisti k Jaine a spomínala aj na detstvo, ako sa tu hrala s kamarátkou Parri. Zekhan poukázal na fakt, že Jaina pomáhala Horde v Nazjatare a pri oslobodzovaní Baina. Takisto uznal, ako Talanji dokáže vládnuť svojmu ľudu, a že tak ako ju trolovia počúvajú, tak ju počúva Horda. Rozhodol sa, že o týchto pocitoch však vodcom Hordy nepovie. Uznal, že mu chýba Varok a vedel, že ani on nebol perfektný. Zároveň sa jej spýtal, či by mohla kontaktovať Bwonsamdiho a spýtať sa na Saurfanga. Odpoveď nebola pozitívna a zaujímalo ju, koľko toho Horda vedela o jej krvnom pakte s Bwonsamdim. Zrazu Mah'ral, členka kráľovninej stráže, dobehla k Talanji. Za ňou sa však vyrútili Zandalari rebeli a Talanji bola odhodlaná čeliť im. Kráľovná povolala silu loa na vytvorenie štítu. Ako bojovali, prišli ďalší palácoví strážcovia. Talanji chcela svojich nepriateľov živých, no rebeli sa napichli na halapartne strážcov. Jeden z nepriateľov však dokázal rýchlo použiť mágiu, Talanjin štít zničil a hneď bol s nožom pri jej krku. "Widow's Bite je tu", boli slová rebela, pripravený ju zabiť. Avšak vedľa neho sa objavil modrý dym, z neho vyšiel prst, ktorý poklopkal na rebela. Nepriateľ sa otočil a vedľa seba uvidel hrôzostrašnú tvár Bwonsamdiho. Toto rozptýlenie bolo dostačujúce na to, aby Zekhan zobral svoju dýku od Rokhana a bodol rebela. Talanji si uvedomila, že Thrall a Bwonsamdi mali pravdu o tom, že ďalší vrahovia prídu. Začala pochybovať o tom, ako môže vládnuť svojmu ľudu, keď v samotnom meste a paláci sú rebeli. Taktiež nechápala, ako títo rebeli môžu vôbec existovať, keď Shadra a Yazma boli mŕtve. Bola si ale vedomá, že opäť vďaka Horde žije. Rozkázala zvyšiť obchádzky a zabezpečiť palác. Následne šla na stretnutie s členmi Zanchuli a potom sa chcela rozprávať so Zekhanom.


Zatiaľ čo Zekhan čakal na Talanji, zjavil sa Bwonsamdi. Pochválil zappyho (autorka doslova použila oslovenie zappy boy). Rozprávali sa o Horde, Talanji, a o tom ako sú v nebezpečí. Aj keď tomu Zekhan neveril, Bwonsamdi mladému trolovi ponúkol odmenu za záchranu Talanji – víziu smrti. Zappy poznal príbehy o loa smrti, a tie teraz nesklamali, Bwonsamdi chcel niečo na oplátku. Prekvapivo, chcel to, čo Horda: aby Talanji a Zandalari ríša ostali v Horde. Preto súhlasil a loa smrti ukázal víziu – v nej boli Varok, Dranosh ako lovili na Draenore a vracali sa za Remdou, Varokovou manželkou a Dranoshovou matkou. Keďže prijal túto víziu, tak dohoda bola potvrdená.


Alleria bola vo vyschnutom lese v Arathi Highlands a lovila Sylvanas. Alebo Sylvanas lovila ju. Hlasy Voidu hovorili, aby sa podmanila temnej sile a použila ju proti bývalej náčelníčke Hordy. Zrazu zbadala Turalyona a Aratora ako umreli. A s krikom sa prebrala zo sna. Turalyon a Alleria hľadali členov Hordy pri Stromgarde Keep, podľa informácií od Danatha, ale bez úspechu. Nedávne udalosti s N'Zothom a Sylvanas znepokojili Alleriu a cítila, že medzi ňou a Turalyonom vzniká nejaké nepohodlie, lebo keď bola s ním, tak nevedela, čo robiť. Teraz boli pri Thandol Span a cez void portál k ním prišli dvaja vojaci, void elf Celosel Nightgiver a Lightforged draenei Senn, ktorí našli skupinu Hordy. Aliancia rýchlo prišla do ich tábora, ale neboli tam žiadni vojaci, len farmári a obyčajné rodiny (Forsaken, trol, a zopár orkov), ale podľa Danatha a jeho jazdcov by tu mal byť aj temný strelec. Veteráni z Druhej Vojny sa ich začali vypytovať a prisľúbili, že im neublížia. Void hlasy naznačili, že Gowzis, orkská žena môže niečo vedieť. Turalyon k nej pristúpil a pokojne jej kládol otázky, avšak žena nič nepovedala, a preto nastúpila Alleria. Elfka sa jej spýtala na strelkyňu, ale Gowzis opäť neodpovedala. Preto Alleria povolala Void a nabúrala sa orkskej žene do mysle a našla tam informácie o kaldorei strelkyni. Gozwis bola v bolestiach a Forsaken, lekárnik Cotley, ktorý orkov sprevádzal, vykríkol, aby prestala s kúzlom. Aliancii povie to, čo chcú vedieť. Temná strelkyňa Visrynn vraj šla z Hillsbrad, bola poranená a pridala sa ku Cotleyho skupine. Forsakej ju ošetril, a potom šla do Faldir's Cove. Za spoluprácu im Aliancia nechala zásoby a povedali, aby šli preč, lebo Witherbark trolovia žili neďaleko. Aj napriek tomu, Forsaken Cotley bol poslaný do Stormwindu, aby ešte raz prebrali informácie. Alleria vedela, že Gowzis sa časom zotaví.


Apari v Nazmire vyvolala búrku, ktorá obklopila celý Zandalar. Búrka mala zabrániť vstupu nepriateľov na Zandalari ostrov a verila, že to Nathanosovi preukáže ich silu. Dokonca aj počty rebelov sa trocha zvýšili. Verila, že spoločne s Nathanosom dokážu zabiť Bwonsamdiho a Talanji. Teraz rebeli Widow's Bite a Apari šli obetovať šľachtica zo Zuldazar - Bezime. Ten ju prosil - prosil Parri - aby to nerobila, ale zbytočne. Apari ho zabodla do srdca a jeho krv použila ako palivo pre búrku.


Naspäť v Arathi Highlands, keďže už ubehlo niekoľko dní, tak Anduin poslal za Alleriou a Turalyonom aj Jainu. Vodkyňa Kul Tirasu bola prekvapená, keď ich zbadala vo Faldir's Cove držať muža so silami Svetla a Tieňa. Muž dovolil Visrynn prenocovať, a potom jej poskytol transport na západ. Jaina teraz spochybňovala metódu, akou túto informáciu získali. Vrátila sa za Anduinom a povedala mu nové informácie. Anduin preto poslal Mathiasa Shawa do Zandalaru. Keď rozoberali spôsoby použité Aleriou a Turalyonom, tak mladý kráľ povedal, že chápe Jainine obavy, ale poukazuje to aj na silu Aliancie - že urobia všetko preto, aby chytili vrahyňu, a dodal, že nebolo to tak dávno, keď Jaina bola nástrojom odplaty. Jaina chcela, aby Anduinova vláda bola spomínaná v dobrom, a Anduin veril, že Turalyon a Alleria neprekročia hranice. Jaina pochopila, že Anduin sa zmenil a dúfala, že je to zmena k lepšiemu.


Neďaleko Atal'gral bol Flynn Fairwind so svojou novou loďou, Bold Arva a nadšene rozprával Mathiasovi, ako túto loď vyhral. Ako sa približovali na Zandalar, zastihla ich búrka. Posádka lode mala čo robiť, aby sa udržala. Okrem búrky nastal aj požiar. Mathiasovi prišiel čudný, ale tidesage Melli oheň uhasila. Hneď na to Mathias obdržal tajné správy od jeho agentov, ktorí špejhovali Hordu.  Narsilla Keensight je krvavá elfka, ktorá pre Mathiasa špehuje Lor'themara. V podpalubí si správy s Flynnom prešiel – report od goblina Krazzeta hovorili o udalostiach v Orgrimmare, útok na Talanji a ako Rada Hordy poslala Zekhana do Zuldazaru. Vyrušila ich Melli, keď im prišla oznámiť, že sa bliží ďalšia búrka. Dodala, že sa jej zdá, že je to mágia, ktorá ich sleduje.


V Nazmire sa Nathanos a Sira stretli s Apari a Tayo vo Frogmarsh. Visrynn rebelom dala truhlicu s rôznymi predmetmi, ale to nebolo to, čo Apari chcela za pomoc pri zabití Bwonsamdiho. Na premoženie jeho mágie potrebuje predmet, ktorý je pre osobu veľmi dôležitý. Preto Nathanos zobral z krku svoj odznak z čias, keď ako Farstrider slúžil v Quel'Thalase, a dal ho Apari. Taktne jej ale povedal, že za to chce poriadne výsledky.


Thrall teraz žil v malej chate vo Valley of Spirits, zatiaľ čo jeho rodina, Aggra, Durak a Rehze ostali v Nagrande. Od Zekhana už vedel o ďalšom pokuse o Talanjin život v Zandalari paláci. Teraz sa stretol s Yukhom, ktorý doniesol správu od Nočnej Bojovníčky (Night Warrior). Chce sa s ním v Nordrassile stretnúť, ale má doniesť to, čo jej dlží. Rozhodol sa, že sa s vodcami nočných elfov stretne a so sebou si berie Caliu a Baina. Nevedel však, čo presne im má doniesť, ale chápal, že chcú nejaké odškodné za Teldrassil. Z Orgrimmaru skupina letela na wyvernách do Valormoku, a odtiaľ leteli na hipogryfoch do Nordrassilu. Calia a Baine boli ohromení krásou stromu, ale zhodli sa, že musia postupovať opatrne. Čochvíľa boli uvedení a prešli okolo jazera pod Nordrassilom na druhú stranu a našli tam obydlie s oboma vodcami nočných elfov, sprevádzaní s Maiev Shadowsong a Shandris Feathermoon. Thrall k ním pristúpil so slovami, že prišli tak ako sa dohodli - riešiť problémy so svetom duchov, ktoré cítili šamani z Earthen Ring, druidovia v Moonglade a podľa najnovších informácii aj elfské kňažky. Nastalo však napätie, lebo vodcovia elfov neodpovedali a Thrall tušil prečo. Preto teda zmenil tému a rovno sa im ospravedlnil za to, čo spravila Sylvanas a vysvetlil, že Horda a Forsaken sa menia. Thrall bol ešte viacej nervózny, lebo nikto neodpovedal. Potom si všimol si, že aspoň Malfurion mierne prikývol a zrazu sa ozvala Shandris, ktorá bola ochotná si ich vypočuť, ale v prvom rade chce dosiahnuť spravodlivosť. Potom sa pridala aj Maiev, ktorá Horde neverila a dožadovala sa vedieť, o akú spravodlivosť tu ide a spytovala sa, či ide len o Sylvanas alebo aj ostatných, ktorí pri nej stáli. Shandris zvažovala dočasné pochopenie medzi elfmi a Hordou, ktorého výsledkom by malo byť chytenie Sylvanas. Doteraz sa Tyrande neozvala, ale teraz začala - vtedy im odpustí, keď sa ospravedlnia tisíckam mŕtvym elfom. Taktiež poukázala na veľké množstvo sirót a sľúbila, že keď vyrastú, tak si po Hordu prídu. Yukha pochopil, že prísť na toto stretnutie bol zlý nápad. Zatiaľ čo Baine a Calia ustúpovali, Tyradne nakoniec povedala Thrallovi, že príde čas, keď ich prímerie s Alianciou nezachráni. V tom Thrall zareagoval, že už vie, čo jej má doniesť – hlavu Sylvanas Windrunner, na čo sa Tyrande pousmiala.


Naspäť v Dazar'alor, Talanji mala nočné mory ako ju Shadra pohlcuje, alebo ako ju Bezime prosí o pomoc. Povolala Bwonsamdiho, lebo chcela zastaviť tieto nočné mory. Situácia na Zandalare sa zhoršila: Widow's Bite sú čím ďalej, tým silnejší a robia viac útokov. Aj napriek tomu, že Talanji mala väčšie vojsko, nedarilo sa im rebelov chytiť. Teraz sa začala obávať o stabilitu svojej vlády. Bwonsamdi taktiež prezradil, že nepriatelia ničia jeho svätyne a zabíjajú jeho kňazov, čím ho oslabujú, a kvôli ich paktu, aj ju. Váhala, čo robiť ďalej, a Bwonsamdi jej povedal, že sa má obratiť na Hordu. Spoločné vojská Hordy a Zandalari ríše môžu poraziť nepriateľov. Keďže Bwonsamdi mal rád dohody, teraz mala jednu Talanji pre neho – keď mu Zandalari kráľovná pomôže ochrániť svätyne, tak pakt, ktorý z Rastakhana prešiel na Talanji bude zrušený. Bwonsamdi nebol z toho nadšený a varoval ju, že nebude chcieť, aby bola potom osamote, ale súhlasil.


Keď Zekhan poslal správu o situácii na Zandalare, Rokhan zareagoval. Gazlowe novému náčelníkovi trolov dal lietajúcu mašinu a prišiel do Zuldazaru. Zekhan sa zúčastnil stretnutia so Zanchuli Council a vedel, že teraz záleží na tom, aby Talanji dala do ústrania svoje vendety voči Aliancii a prijala pomoc Hordy. Talani rozprávala o tom, že Widow's Bite chcú poraziť Bwonsamdiho, a preto zaútočia na jeho nekropolu v Nazmire. Tam môže Talanji svojich nepriateľov poraziť. Rokhan, Loti a Natal'hakata podporovali nápad poslať Zandalari vojakov proti rebelom. Ozval sa ale Zekhan – hoci súhlasil, že Bwonsamdiho treba ochrániť, nemala by poslať len Zandalari vojakov, ale aj Hordu. Zekhan poukázal na to, že teraz nemôže riskovať prehru a musí ukázať svojim poddaným svoju silu. Talanji však trvala na pomste voči rodine Proudmoore a podľa jej slov, nemala istotu, že ak prijme Hordu, tak nemá istotu, že Horda neprevezme kontrolu nad jej krajinou a v podstate sa obávala propagandy, ktorú rebeli šírili. Rokhan si uvedomil dôležitosť Zekhanových slov, a preto sa rozhodol, že nepodporí Talanji, lebo potrebuje mať viac informácií o týchto rebeloch. Ako všetci odišli, zjavil sa Bwonsamdi a povedal, že mladý trol spravil dobre, lebo niekoľko členov Zanchuli Council v skutočnosti dokázal presvedčiť.


Flynn a Mathias strávili nejaký čas spolu, Hoci vodcovi SI:7 niekedy Flynn liezol na nervy, napokon si na seba zvykli. Rozprávali sa o svojej rodine, Flynn povedal príbeh svojej matky, Lyre, ktorá bola zlodejka. Kvôli tomu bola obesená a Flynn bol pri tom prítomný. Mathias taktiež priznal, že jeho babka, Pathonia Shaw, bola takisto zlodejka. Keď ju Stormwindská stráž chytila, tak dostala možnosť - šibenicu alebo pracovať pre stráž. Vybrala druhú možnosť a pre kráľovstvo Stormwind vykonala niekoľko vrážd. Tie vraždy zamaskovala tak, že vyzerali ako nehody. Svoje skúsenosti naučila aj svoju dcéru, a keď umrela, tak sa ujala vnuka Mathiasa a naučila ho to isté. Ich rozhovor bol prerušený, lebo loď sa dostala do ďalšej búrky a museli rýchlo pristáť v Nazmire. Flynn sa od Mathiasa ďalej dozvedel, že keď bolo prímerie medzi Hordou a Alianciou uzavreté, tak Aliancia opustila tábory na Zandalare, takže boli bez pomoci. Ocitli sa na pláži, ktorá viedla do Zeb'ahari, čo znamenalo, že Shaw nebol nadšený, že je tak blízko hlavného mesta. Mathiasove obavy sa čoskoro naplnili, keď ich zbadali trolovia, ktorí sa ale hneď vyparili. Špión si ale všimol, že nemajú na sebe brnenie kráľovninej stráže, ale ich oblečenie bolo zvláštne a skôr pripomínal pavúka. Bystré oči Mathiasa si takisto všimli aj zaujímavé predmety v piesku – šíp a papiere. Dal ich Flynnovi, aby ich odniesol naspäť na loď, kde ich bude môcť lepšie preskúmať. Mathias ostal skúmať pláž, a keď Flynn sa vrátil na loď, tak jeho posádka uvidela v diaľke Zandalari stráže – a šli si rovno po Mathiasa. Flynn svojim mužom rýchlo nariadil pripraviť sa vystreliť, ale Mathias vykríkol smerom na loď, aby odišli, zložil svoje zbrane a nechal sa zajať. Aj keď to Flynn nechcel urobiť, poslúchol a loď rýchlo opustila Zandalar, nechávajúc svojho dôverného kamaráta v zajatí v Dazar'alore. Pýtal svojich zajatcov o stretnutie s Talanji, ale márne.


V Tiragarde Sound Jaina usporiadala večeru pre matku Katherine, Turalyona a Alleriu. Posledných dvoch Anduin poslal do Boralusu preto, aby vymysleli záložný plán, v prípade že Mathias a Flynn v Zandalare nič nenájdu. Zrazu večera bola prerušená, keď do Proudmoore hradu vtrhol Flynn a povedal im, ako Zandalari zajali Mathiasa. Ukázal im aj šíp, ktorí našli v piesku a Turalyon ho okamžite spoznal - bol to taký istý šíp ako videl v Stormwindskej krypte pri mŕtvych agentoch. Taktiež im ukázal papier, ktorý obsahoval správu v Thalassiančine. Ako ho Alleria prečítala, okamžite pochopili, že temní strelci infiltrovali Zandalar. Alleria a Turalyon začali špekulovať, že Sylvanas je tiež v Zuldazare, a že sa spojila so Zandalari trolmi. Jaine sa tento záver však nepozdával, keďže vedela, že medzičasom Anduin poslal Valeeru Sanquinar za Bainom, aby zistila, či Horda vie, že by Sylvanas mala byť v ríši Zandalari trolov, na čo Baine odpovedal negatívne, ale dodal, že temní strelci opúšťali Eastern Kingdoms a šli smerom na východ. Alleria chcela rýchlo zakročiť a prípadne zastaviť Hordu, ale Jaina zamietla, lebo chcela zabrániť ďalšej vojne. Preto chcela radšej využiť zmluvu o prímerí, ktorú Horda a Aliancia uzavreli na ukončenie Štvrtej Vojny. V prípade, že to nevýjde, tak potom môžu pristúpiť na Alleriinu taktiku.


Thrall už bol naspäť v Orgrimmare, keď mu Ji Firepaw doniesol list od Jainy ohľadom stretnutia s kráľom Stormwindu a oznámila aj časť z novo-zistených informácií o Zandalare. Thrall súhlasil a prekvapivo, Ji chcel ísť na stretnutie tiež. Teraz však sa museli poradiť s ostatnými členmi rady Hordy. Thrall bol rád, že prvý sa ozval práve Ji. Vodca pandarenov povedal ostatným, že obaja idú na stretnutie s Jainou a Anduinom. Lor'themar ale špekuloval, či skutočný zámer Aliancie nie je oslobodenie Mathiasa. Thrall odpovedal, že jeho zámer nie je Aliančný špión, ale ochrana Zandalara. Gazlowe bol názoru, že by stretnutie nemali zvažovať a Mathiasa by vydali, ak by Aliancia niečo ponúkla na výmenu. Lor'themar si ďalej lámal hlavu, ale súhlasil, že informácie od Aliancie by mohli pomôcť chytiť Sylvanas. S týmto názorom súhlasili aj Lilian a Kiro. Thrallovi záležalo na každom hlase, a preto sa opäť zastavil pri Gazlowovi. Ten napokon taktiež súhlasil – keď konečne chytia Sylvanas, tak sa konečne budú môcť venovať iným záležitostiam. Keďže napokon všetci súhlasili, Thalyssra otvorila portál.


Ji a Thrall sa objavili na druhej strane – na lodi medzi Eastern Kingdoms a Zandalarom. Thrall vodcovi pandarenov povedal, že sa v Nordrassile nedozvedel nové informácie o probléme v ríši duchov. Čoskoro na loď prišli aj Jaina s Anduinom a Thrall im povedal o návšteve Nordrassilu a o tom, ako nedobre dopadla. Anduin bol ale netrpezlivý a chcel sa venovať Sylvanas. Alianční hrdinovia im vysvetlili situáciu s Visrynn a s predmetmi od Shawa. Ako Thrall čítal listy, Anduin sa narovinu spýtal, či Horda zradila Alianciu. Thrall však vysvetlil situáciu s rebelmi na Zandalare. Prisľúbil im, že osobne pôjde do Dazar'alor a situáciu bude riešiť. Anduin sa tiež ospravedlnil za spôsob, akým sa Mathias dostal do Zandalaru a poprosil Hordu, aby mu neublížili a chcel ho dostať naspäť do Stormwindu. Čoskoro búrka, ktorá zúrila okolo Zandalaru prišla aj k lodi s vodcami Aliancie a Hordy. Rýchlo teda odsúhlasili túto spolupráciu, a Jaina promptne vytvorila portál do Dazar'alor. Thrall a Ji ho použili, zatiaľ čo Jaina a Anduin sa vrátili naspäť do Stormwindu.


Neďaleko Zeb'ahari, Apari spomínala na detstvo, svoju najlepšiu kamarátku, Talanji, a na to, ako ostala verná trónu, keď Yazma, Aparina matka, a Zul zradili Rastakhana a umreli. Teraz ľutovala, že sa k ním vtedy nepridala. Taktiež ľutovala, že Jaina, ktorú vinila za smrť Rastakhana, teraz v diaľke utiekla z malej lode. Keď Aliancia zaútočila na Dazar'alor, pyramída bola mierne poškodená a jeden z pilierov spadol na Apari a privalil jej nohu. To bol dôvod, prečo Jainu nenávidela. Ich súčasná misia ešte nebola hotová a museli pokračovať v ničení Bwonsamdiho svätýň.


Thrall a Ji sa objavili v Port of Zandalar a šli smerom k hlavnej pyramíde. Všimli si, že ich nejakí Zandalari trolovia prenasledujú a čoskoro na nich zaútočili. Ako bojovali a okolití prítomní sledovali, Rokhan a Rastari strážcovia rýchlo prišli a poslali dvojicu vodcov na Sky Queen za Talanji. Talanji od svojich vlastných špehov sa dozvedela o ich prítomnosti a nebolo jej to úplne jedno. Zekhan ju ubezpečil, že o ničom nevedel. Talanji sa dožadovala vysvetlenia a Thrall rezolútnym tónom ho podal a vysvetlil všetko, čo vedel – o temných strelcov, ich spolupráci s Widow's Bite. Ako si to vypočula, rozhodla sa konať – dala rozkaz Zolani poslať svojich vojakov ochrániť ostatné Bwonsamdiho svätyne. Zekhan sa prihlásil, že tiež môže viesť vojakov. Zandalari kráľovná Thrallovi povedala, aby zvolal vojakov z Hordy. Za ten čas však Zandalari musia okamžite konať.


Mathias bol umiestnený do cely a čakal. Snažil sa rozprávať so Zandalari dozorcami po niekoľko dní. Ako táral a premýšľal, uvedomil si, že mu chýba Flynn, s ktorým sa zblížil a chcel v tom pokračovať. Dokonca aj premýšľal, čo ďalšie by mu o sebe povedal. Veril, že Flynn úspešne utiekol zohnať pomoc. Ak a keď sa z väzenia oslobodí, Mathias je odhodlaný mu povedať, čo cíti, a rád by s nim strávil nejaký čas v pokoji na príjemnom mieste.


Zekhan a Zandalari trol Juho šli s vojakmi do Nazmiru a našli jednu svätyňu. Juho mal pochybnosti, že pomáhaju Bwonsamdimu, ale Zekhan poukázal na to, že rebeli ohrozujú aj Zuldazar a kradnú trolov z mesta. Pri Shoaljai zbadali rebelov, temných strelcov a Nathanosa, a takisto aj deti, ktoré nepriatelia šli obetovať. Započal boj a Zekhan sa snažil zachrániť deti, šiel cez bahno a pomedzi lietajúce šípy. Keď bol dostatočne blízko povolal silu vetra a deti pritiahol k sebe a následne mimo decht k Zandalari vojakom. Hoci nepriatelia utiekli, zapálili decht, ale Zekhan bol stále vo vnútri bažiny. Hoci sa ho vojaci snažili vytiahnuť a hodili mu dinosauriu kosť, oheň sa k Zekhanovi dostal skôr. Posledné čo uvidel boli zhrozené tváre Zandalari trolov ako sledovali oheň, ktorý Zekhana pohltil.


Zekhan bol mŕtvy a ocitol sa v ďalšom svete – vo svete po smrti, temný a prázdny a plný duchov. Cítil, že nejaká entita ho sleduje a čoskoro ho schytila a ťahala za nohu. Z druhej strany ho schytila za ruku ďalšia postava a jeho duch bol ťahaný oboma smermi. Napokon sa však vyslobodil a letel smerom nahor. Zekhanove telo doniesli naspäť do mesta za Talanji, a tá okamžite povolala liečiteľov, ale neprišli rýchlo. Miesto nich prišiel Bwonsamdi, ktorý Zekhanovho ducha vytiahol z ríše mŕtvych a vložil ho naspäť do tela. V bolestiach od popálením popísal tú temnotu, ktorú uvidel. Talanji to nedalo, a chcela vedieť, prečo bol poslaný do takého strašného miesta. Bwonsamdi vysvetlil, že to miesto sa volá Maw v Shadowlands, ktoré niekedy držalo najstrašnejšie duše, ale teraz pohlcuje každého. Bwonsamdi využíval zbytok svojej sily a pracoval na tom, aby mŕtvi trolovia tam nešli. Preto je dôležité, aby zastavili Nathanosa a rebelov a ochránili Bwonsamdiho. Keď umrie Bwonsamdi, tak trolovia budú chodiť do Maw.


Po tom, ako Stormwind prijal Cotleyho do Stockade, Anduin zamaskoval a šiel do kŕčmi v Goldshire, kde si chcel jednoducho oddýchnuť. Keď sa ho tam spýtali na meno, tak sa predstavil ako Jerek. Do kŕčmi prišli aj vojaci, ale nespoznali ho. Čoskoro však tam zbadal aj Jainu. Chápala, že mladý kráľ si potrebuje byť chlapcom a oddýchnuť si.


Zekhan ostal v Zocalo s najlepšími liečiteľmi, aby sa zotavil. Talanji bola naďalej ustarostená zo situácie. Okrem toho jej Rastari vojaci povedali o Parri, ktorá Widow's Bite viedla. Nechápala, prečo to robí a spomínala na deň keď Aliancia zaútočila na Dazar'alor. V momente keď Rastakhan bojoval proti nepriateľom, Talanji utekala cez chrám za svojim otcom, keď v tom zbadala zvalený pilier a pod ním Apari, ktorá ju prosila, aby jej pomohla. Talanji na chvíľu zastavila, ale keďže bola princezná, jej úlohou bolo ísť pomôcť otcovi. Zakričala, že jej pošle pomoc a odišla preč. Keď našla skoro bezvládne telo Rastakhana, tak bola v šoku. Hoci rukou vtedy kývla, teraz si nebola istá, či to bol signál pre pomoc Apari. Uznala, že je možné, že na ňu v tom chaose zabudla. Tento prúd myšlienok prerušil Bwonsamdi. Znova ho požiadala, aby povolal Rastakhana, lebo nevedela, čo má ďalej robiť. Loa smrti jej odpovedal - ona sama musí na to prísť, stále je nádej, a teraz sa musí sústrediť na Nekropolu v Nazmire. Talanji zvážila svoje šance a verila, že tak ako jej Horda pomohla pred tým, tak jej pomôže aj teraz.


Widow's Bite a temní strelci boli úspešní – Bwonsamdiho svätyne boli zničené a ostala už len jeho Nekropola v Nazmire. Teraz nastal čas, prevziať kontrolu nad Zo'bal Ruins a mostom, ktorý vedie do Bwonsamdiho chrámu. Strelkyne Lelyias a Visrynn sledovali ruiny a zistili, že sú ľahkým terčom. Vrátili sa za Nathanosom a Sirou oznámiť to. Ako rebeli a strelci pochodovali k cieľu, Sira oznámila Apari, že na jej nohu sa môže Lelyias pozrieť a vyliečiť, ale vodkyňa Zandalari rebelov odmietla. Vojsko zabilo stráže, pútnikov a civilistov v ruinách. Nathanos zbadal náhrdeník, ktorý dal Apari, a chcel ho zobrať, ale hlas Sylvanas ho zastavil, keďže takéto predmety neboli teraz dôležité. Chcel jej napísať list o ich progrese, ale niečo v Nekropole ho vyrušilo a volalo. Zrazu sa pred ním zjavil Stephon, bratranec, ktorého telo bolo použité na obnovenie Nathanosovho tela (udalosti Dark Mirror). Stephon sa ho pýtal, prečo Sylvanas dovolil obetovať ho a Nathanos pocítil vinu. Duch začal hovoriť, že nová sila, ktorú Sylvanas dostala, môže byť vzatá a Nathanos si pomaly uvedomoval, čo sa deje a mal pravdu – nebol to skutočný duch Stephona, ale vízia Bwonsamdiho. Nathanos prisahal, že loa umrie.


Keď sa Talanji dozvedela, že rebeli a temní strelci prevzali Zo'bal, jej okamžitý rozkaz bol napochodovať do Nekropoly. Avšak, bola nervózna a situácia bola zlá - Thrall s Hordou neprišiel a jej vlastní vojaci sa báli a prišlo len malé množstvo, medzi nimi však boli Rokhan a Zolani. Ako sa pripravili opustiť mesto, zrazu Thrall s Hordou prišiel. Občania Zuldazaru sa však zľakli, že si ich Horda prišla podmaniť, preto Talanji poslala Loti a Lashka zo Zanchuli Council, aby upokojili svojich ľudí. Spolu s Thrallom prišli aj Thalyssra, Baine a ich vojaci. Spojené vojsko napochodovalo do Nazmiru. Počas cesty Talanji povedala Thrallovi čo sa stalo Zekhanovi. Thrall reagoval, že je to silný chlapec a vedel, do čoho šiel. Plán nadchádzajúceho útoku spočíval v rozdelení armády na tri skupiny a jednou z prvých úloh je poraziť mágov, aby prerušili búrku okolo Zandalara. Lor'themar a Gazlowe takisto idú cez more pomôcť a majú zabrániť nepriateľom v úteku.


Sira bola nedočkavá. Keď Forsaken a Widow's Bite rebeli vstúpili na nádvorie Nekropoly, Bwonsamdi tam nebol, a preto zajali jeho verných vyznávačov z Nekropoly a chystali sa ich obetovať. Boli tam jak starší, tak aj dieťa. Nathanos jednému z nich, trol menom Tezi, povedal, aby Bwonsamdiho povolal. Keď sa Apari vyhrážala, že dieťa otrávi, tak Tayo namietala a chytila Apari ruky a musela jed pustiť. Na oplátku Apari vylepila Tayo za túto drzosť. Tayo preto odišla, ale Apari si bola istá, že sa vráti. Tezi nechcel, aby sa dieťaťu ublížilo, tak sa snažil Bwonsamdiho zavolať. Najprv sa mu to nedarilo, ale napokon loa smrti prišiel. Spolu s ním prišli aj duchovia trolov. Sira dala povel na útok a temné strelkyne vystrelili svoje šípy a duchovia sa pustili do útočníkov a do boja sa pridali aj trolskí rebeli.


Vodcovia Hordy čoskoro dorazili do Zo'bal a rozdelili sa. Väčšina vodcov sa však držala po kope. Akonáhle vstúpili do ruín, zrazu sa zjavila Tayo, ktorá sa dožadovala sa pridať k ich útoku. Pomôže im, ak doprajú jej niekdajšej kamarátke Apari rýchlu smrť. Varovala ich, aby nešli cez most, lebo sú tam pasce, ktoré nastražil Nathanos. Thrall aktivoval míny s botmi od Gazlowa a rýchlo vstúpili do Nekropoly, kde sa bojovalo – Nathanos proti Bwonsamdimovi, Sira a Apari proti duchom. Sira následne zamerala svoju pozornosť na Hordu a pridali sa k nej aj Widow's Bite rebeli. Hoci hrozilo, že vodcov Hordy premôžu, čoskoro z jednej strany prišli kráľovskí vojaci. Talanji použila svoju mágiu na ochranu svojich spojencov a zbadala aj Apari ako strieľa blesky. Zrazu na Talanji pristál Aparin dreadtick, Daz, a spadla zo Tze'ny. Baine pád videl a okamžite Daza svojim totemom rozpučil. Hneď na to sa Talanji a Tayo rozbehli ukončiť Apari. Talanji myslela na to, že jej mala pomôcť, keď Aliancia zaútočila na Zuldazar. Hoci tak neurobila pred tým, môže tak urobiť teraz – blesky, ktoré Apari hádzala Talanji deflektovala naspäť do vodkyne Widow's Bite a hodilo ju to do múru. Talanji k ranenej Apari pristúpila a ospravedlnila sa, že jej v Dazar'alore nepomohla. Vystrašená Apari ale trvala na tom, že Zandalari kráľovná, Bwonsamdi, a aj Jaina by mali umrieť. Talanji chytila jej ruky, povolala svoju mágiu, aby Apari upokojila a zľahčila bolesť. Jej telo má potom posilniť zem, a taktiež prisľúbila, že Bwonsamdi ochráni jej ducha pred Maw. Talanji sa dívala na svoju niekdajšiu kamarátku a Tayo vytiahla meč a ukončila Aparin život.

Medzičasom, Baine a Thrall porazili rebelov a niektorí utiekli do bažiny. Kto ale ostal bola Sira, naďalej bojujúc proti Horde. Vykríkla na Nathanosa, aby jej poslal temné strelkyne, ale Blightcaller ju nepočul, lebo bol ďalej v Nekropole. Niekoľko strelcov ju však počulo a pridali sa k nej a Talanji sa poponáhľala ochrániť svojich spojencov pred šípmi. Z ďalšej strany sa na nepriateľov vyrútili orkovia a taureni a zaútočili na strelcov útočiacich na Bwonsamdiho. Ako Sira videla smrť svojich strelcov, začala bojovať rýchlejšie a poranila Baina, ktorý dokázal Siru so svojim totemom udrieť. Sira sa ale nechcela vzdať, aj keď bola obkľúčená Thalyssrou a jej lučistníkmi a ďalšími vojakmi. Temná dorozkyňa pocítila úzkosť, lebo Nathanos jej neprišiel na pomoc. Povolala Elune a Thrall ju so svojou sekerou omráčil a následne rozkázal ju poriadne spútať. Potom Talanji a nightborne rýchlo šli Bwonsamdimu na pomoc. Nathanos proti nemu stále bojoval a jeho zvyšné strelkyne takisto pomaly umierali.


Talanji bola pripravená Nathanosa zabiť. Vojaci Hordy ho obkľúčili, ale on rýchlo vypil nejaký nápoj. Zrazu sa z oblohy vynorilo vodnaté chápadlo, ktoré Nathanosa pohltilo. Bolo to podobné mágii, ktorú Sylvanas použila počas mak'gora s Varokom. Aj napriek tomu, že ušiel, tak Horda zvíťazila a Bwonsamdi bol zachránený. A keďže to bola Horda, ktorá jej pomohla zvíťaziť, Talanji sa rozhodla, že vstúpi do Rady Hordy. Jak vodcovia Hordy, tak aj Bwonsamdi boli spokojní. Talanji všetkých pozvala na oslavu do Dazar'a alor a sľúbila, že tentokrát nebudú prítomní žiadni vrahovia.


Mathias bol prepustený z väzenia a prepravený loďou do Stormwindu. Pred tým, než vstúpil na loď mu Thrall dal dôležitú úlohu – zobrať a odovzdať niečo vodcom Aliancie. Keď vodca SI:7 vystúpil v prístave, Anduin, Jaina a Flynn ho očakávali. Mathias ich zavolal na loď a Flynn sa rozbehol a objal ho, akt ktorý Mathias privítal. Spymaster mu povedal, že by sa s ním rád večer stretol a porozprával v Guilded Rose. Shaw videl na Flynnovi, že sa červenal. Anduin ich prerušil a chcel vedieť, čo je na lodi dôležité. Shaw ich zobral do podpalubia, kde bola zviazaná Sira Moonwarden. Podľa Thrallových inštrukcií, Sira mala byť dopravená Tyrande a Malfurionovi spolu s listom, ktorý im orkský náčelník napísal. Bolo v ňom, že Sira je začiatok splácania toho, čo jej dlhoval. Anduin súhlasil, ale najprv sa s ňou chcel porozprávať. Opýtal sa jej na Sylvanas, a nemŕtva nočná elfka odpovedala, že ju nenájde a že prehrali. Anduin jej vyčítal smrť, ktorú spôsobila Stormwindu. Kráľ Stormwindu bol z nej znechutený a zrazu sa z jeho ruky objavila fialová energia. Trvalo to krátko a Mathias si nebol istý, čo videl. Anduina to prekvapilo a Jaina sa na neho hrôzostrašne dívala. Sira sa len usmiala a povedala mu, že prehráva a časom bude slúžiť.


Potom Siru premiestnili do Stormwind Stockade a Anduin poslal list do Nordrassilu. Tyrande sa okamžite teleportovala do Stormwindského väzenia, sprevádzali ju Maiev a Shandris. Sira nočnej bojovníčke vyčítala, že ju opustila a pomyslela si, že teraz umrie, ale nebála sa jej. Tyrande uznala, že mohla urobiť viac, aby ju v Darkshore ochránila, ale bola si vedomá, že teraz slúži Sylvanas. Kňažka vytiahla meč. Sira bola plná nenávisti za to, že bola oživená a želala si to isté urobiť každému. Shandris a Maiev však Tyrande zastavili pred použitím zbrane. Maiev nočnej bojovníčke povedala, že aj keď nie sú kamarátky, tak nechce, aby sa z nej stalo to, kým niekedy bola – pohltená nenávisťou a odplatou, a žiadala ju, aby sa ako kňažka zľutovala nad Sirou, zlomenou vecou, ako ju Tyrande nazvala. Sira opäť šla niečo vyčítať, ale Tyrande sekla zbraňou a trafila Sirin krk. Rez ale nebol hlboký. Následne Shandris zobrala Tyrande zbraň a prikývla na súhlas, že jej daruje súcit a nezabije ju. Nočná bojovníčka odišla, ale Maiev a Shandris ešte ostali, aby zistili nejaké informácie.


V Zandalare sa situácia zlepšila – búrka okolo kontinentu bola preč, Bwonsamdiho svätyne sa obnovovali a noví prívrženci sa objavili, Bwonsamdi sa zotavoval a Talanji bola konečne spokojná. Aspoň z tejto situácie, keďže stále vinila Jainu za útok na mesto a bola názoru, že sa niekedy musí za to zodpovedať. Po jedle V Dazar'alor vodcom Hordy povedala, že príde do Orgrimmaru. Zekhan, obalený a bez vlasov, a podopieraný Thrallom, sa takisto rozlúčil. Talanji bola mladému trolovi a Horde vďačná za záchranu. Keď príde do Orgrimmaru, prinesie aj svojich lekárov, aby sa Zekhanovi venovali. Taktiež, Tayo sa pridala naspäť do Zandalari ríše a prijala pozíciu veľvyslankyne do Hordy, podobne ako Zekhan slúžil. Thrall uvítal Tayo, keďže bez nej by padli za obeť Nathanosovým pasciam. Orkského náčelníka trápilo, že Nathanosa nechytili, ale lov na Sylvanas bude pokračovať. Horda sa zhromáždila, rozlúčila s Talanji a odišla zo Zuldazaru. Ako sa Talanji vracala do Great Seal, zastavilo ju dievčatko. Povedalo jej, že jej matka sa obáva, že Zandalari trolovia budú prinútení uznávať Bwonsamdiho. Talanji odpovedala, že budú uznávať všetkých svojich loa, a že Bwonsamdi nie je až taký zlý, keďže pomohol poraziť rebelov a dáva pozor na duše mŕtvych. Vo svojej komnate sa s Bwonsamdim stretla a pripomenul jej dohodu, ktorú naposledy uzavreli – prerušenie pokrvného paktu. Bwonsamdi bol ochotný na to pristúpiť, ale Talanji odmietla so slovami, že to, čo povedala dievčatku v meste je pravda. Bude počúvať všetkých loa, vrátane Bwonsamdiho. Bwonsamdi bol spokojný, ale varoval ju, že vyhrala bitku, ale nie vojnu a čoskoro nastane čas, keď bude zase skúšaná. Pred tým, než Bwonsamdi odišiel, mal pre ňu ešte jedno prekvapenie – loa kráľov povolal ducha Rastakhana. Talanji bola veľmi šťastná. Otec svojej dcére povedal, že je na ňu hrdý a Talanji odpovedala, že má pochybnosti o tom, ako vládne. Rastakhan ju však upokojil a ubezpečil. Potom sa musel vrátiť do Other Side, lebo aj táto dimenzia bola nepredvídateľná. Odišiel aj Bwonsamdi a Talanji si musela ísť dopriať zaslúžený odpočinok, keďže na ďalší deň ju čakajú povinnosti kráľovnej.


Bolvar ležal porazený na Ľadovom Tróne. Sylvanas práve zničila Helmu Nadvlády a Maw s vežou Torghast sa objavili nad Icecrown Citadelou. Chystala sa do Shadowlands vstúpiť, keď vtom sa vedľa nej zjavil Nathanos. Chcela počuť slová o víťazstve a spoločne ísť do Maw, ale jej šampión jej oznámil, že zlyhal, lebo Bwonsamdi stále žije, zachránený Hordou, a Sira bola zajatá. Sylvanas vedela, že táto prehra jej skomplikuje situáciu. Spomenule si na Saurfangove slová počas ich mak'gora, že stále zlyháva. Obaja boli naštvaní a spýtala sa ho, či mu musí povedať, aby šiel. Nathanos pochopil a oznámil, že sa vracia do Marris Stead v Eastern Plaguelands, kde bude čakať na ďalšie rozkazy. Aj keď táto prehra bola poriadnou ranou, tak Sylvanas stále verila, že prekážky premôže. Bwonsamdi poznal Shadowlands, tak preto bol pre ňu hrozbou. Dúfala, že keď sa k nej Nathanos vráti, tak jej ponúkne nové možnosti ako zastaviť Bwonsamdiho. Ako Nathanos odišiel, Sylvanas, odhodlaná získať viac sily a spoločne s Jailerom dokonať ich misiu, vstúpila do Shadowlands.

 

 

Doplňujúce poznámky z knihy

 • Loď Banshee's Wail má zmenené vlajky a novú kapitánku menom Deliria Dawes. Kapitánka Tattersail z Battle for Azeroth nie je spomenutá.
 • Jednou vetou je spomenuté, že Nathanos a Sira boli v Dragonblight.
 • Bwonsamdiho tituly - The keeper of souls, the lord of death, Great Spirit.
 • Pojem Blood War ako meno konfliktu v Battle for Azeroth pochádza z nástenky v budove Blizzard Entertainment. V patchi 8.2.5 hra použila pojem Fourth War pre BfA konflikt. Pojem Blood War bol v tejto knihe použitý na označenie tejto vojny, čiže obe názvy sú platné.
 • Zekhan má niekoľko bratov a mŕtvu babku.
 • Retcon - podľa predošlých informácií, keď Alleria odišla na Draenor, tak Arator mal len niekoľko mesiacov, čo celkom pasovalo do časovej osi. Avšak v knihe sa tvrdí, že keď bola v Stormwinde, tak pozorovala Aratora, ako sa s mečom hrá na vojaka a snažil sa trafiť žabu. To zrejme znamená, že Alleria Aratora mala skôr a keď odišla na Draenor, tak bol trocha starší.

 

Doplňujúce poznámky od autorky

 

Madelaine Roux sa zúčastnila množstvo rozhovorov ohľadom knihy a ponúkla niekoľko zaujímavých lore a behind the scenes informácií.

 

 • Okrem informáciam, ktoré dostala od Blizzardu sa pre písanie knihy venovala rôznym výskumom, či už cez hru samotnú alebo stránky ako Wowpedia, Wowhead, a fanmade lore videá. Keď písala, tak zapla hru a svoje charaktery mala v tých zónach, o ktorých písala, aby zachytila správnu atmosféru.
 • V jednom rozhovore povedala, že Talanji má 18 rokov. To je zrejme odkaz a snaha o ujasnenie časovej osi pre jednu zmienku v Battle for Azeroth, kde Talanji hovorí o tom, ako si zo svojho detstva pamätá príbehy o Vol'jinovi a to, ako odporoval Zulovi.
 • O Thrallovej rodine sme vedeli už z predchádzajúcich kníh. Durak sa narodil krátko po Cataclysm a vo War Crimes sme sa dozvedeli, že Aggra čakala ďalšie dieťa. Warlords of Draenor ponúkol dve zmienky, ale nebolo jasné, koľko detí Thrall má a ako sa nové dieťa volá. Chris Metzen si ku koncu roka 2019 dal spraviť súkromný fanart, kde bol znázornený Thrall, Aggra, Durak, a dievčatko, ktoré Metzen pomenoval Gaia, po Geyah. Metzen upresnil, že tento obrázok nie je kanón, keďže nebol v Blizzarde. Madelaine si bola vedomá, že Metzen si súkromne Thrallovu dcéru nazval, ale pri písaní knihy sa rozhodla pomenovať Thrallovu dcéru podľa vlastného uváženia a nepýtala si ani povolenie od Blizzardu alebo Metzena. Chcela, aby meno znelo orksky. Preto je kanón meno Rehze.
  • V knihe sa neuviedlo akého pohlavia Rehze je, ale na Twitteri a v rozhovore autorka potvrdila, že Rezhe je dievča.
 • Madelaine trápilo, že Varokova manželka a Dranoshova matka nemala meno, hoci táto postava bola vo Warcrafte spomenutá. Preto jej v knihe dala meno Remda.
 • Autorka povedala, že do knihy vložila odkazy na vanillu WoW. Myslím, že môže ísť o nepriamu zmienku na Ramsteina, netvora ktorý zabil Nathanosa Marrisa. Potom by mohlo ísť o tigra Sin'Dall, avšak tu nastala menšia zmena. Vetu so Sin'Dall sme mohli prečítať v prvom úryvku, ktorý bol publikovaný, keď oznámili, že sa Shadows Rising chystá. Keď kniha vyšla tá veta zo Sin'Dall bola zmenená a miesto tohto mena je tam meno Kimbul (Rokhan pochválil Zekhanove reflexy pri záchrane Talanji a prirovnal ich k reflexom Sin'Dall.)

 • Na Twitteri potvrdila, že Nordrassil je len dočasný domov nočných elfov a nemá sa považovať za ich hlavné mesto.

 • Aj keď autorka dostala jasné pokyny čo do knihy vložiť, aj ona sa snažila vytvoriť vlastný obsah - kapitola, kde sa Anduin zamaskoval a predstavil ako Jerek v Goldshire bol jej nápad. Touto kapitolou chcela zdôrazniť, že Anduin je mladý a stále potrebuje čas na seba, a poukazuje aj na to, že nemá žiadnych kamarátov vo svojom veku.

 • Kniha mala obsahovať smrť významnej postavy, ale Blizzard sa neskôr rozhodol, že potrebujú tú postavu v Shadowlands, takže tá pasáž v knihe musela byť prepísaná (osobne si myslím, že išlo o Nathanosa, alebo možno aj Siru).

 • Taktiež sa do knihy snažila vložiť aj vedľajšie postavy, preto napríklad sme strávili kapitoly s Ji Firepawom, či v ďalšej sa krátko objavila Katherine Proudmoore.

 • Autorka poukázala na fakt, že Anduin a Talanji sú ako zrkadlo - obaja sú mladí, ktorí prišli o svojich otcov tragicky.

 • Anduin v knihe prejavuje paralelu s Arthasom. To, ako argumentoval s Jainou o Allerii a Turalyonovi a ich metódach má tomu nasvädčovať.

 • Scéna, kde Anduin povolal nejakú temnú mágiu bola špecificky vyžiadaná Blizzardom. Madelaine sa nedozvedela, o aký typ mágie má ísť, a zrejme je to zápletka na nejaký budúci obsah.

 • V istých momentoch Battle for Azeroth bol Bwonsamdi predstavený ako sebecký a bezcitný. V knihe sa dozvedáme, že jeho činy sú súčasťou niečoho väčšieho a nie je "len" trickster god.

 • Bwonsamdiho vízia o Varokovi, Dranoshovi a Remde bol trik a ilúzia pre Zekhana a nie skutočný posmrtný život tejto rodiny.

 • Na konci knihy je vzťah Sylvanas a Nathanosa poškodený. Nathanos zrejme ani nevie skutočný Sylvanasin plán. Aj keď on je jej lojálny, Sylvanas je viacej lojálna niečomu inému. Napriek datadiskmi a touto knihou sme sledovali Nathanosa, ako je jej verní. Sylvanasine odrieknutie na konci knihy malo pre nás zanechať emocionálny dopad.

 • Z knihy vieme, že Lilian Voss je dočasná vodkyňa Forsaken a Calia je jej poradkyňa, ďalší osud vodcovstva nemŕtvych stále ostáva nejasný. Autorka verí, že keď sa situácia vysvetlí, tak sa to stane v hre a nie v knihe.

 • Dať dokopy Mathaisa a Flynna prišlo od Blizzardu.

  • Inšpiráciu pre ich "hádky" zobrala z hry, keď infiltrovali pokladnicu v Dazar'alor. Hoci majú rozdielne energie a osobnosti, nie sú až tak veľmi odlišní kvôli svojim rodinám a povolaniam.

  • Mathias a Flynn sú autormi textov v nadchádzajúcom Exploring Azeroth: The Eastern Kingdoms.

 • Autorka chcela dosiahnuť to, aby táto kniha nebola povinná na prečítanie pre Shadowlands (kvôli kritike The Shattering, ktorá obsahovala veľmi dôležité udalosti), ale stále mala byť zaujímavá a predstaviť rôzne postavy a ich charaktery.

 

Slovo na záver

 

Toto je prvá pre-expansion kniha, ktorá nie je napísaná Christie Goldenovou. Páčili sa mi narážky a zmienky na predošlé knihy a udalosti v hre. Celistvosť a konzistentnosť sú dôležité pre celkový príbeh Warcraftu, a autorka sa s tým vysporiadala celkom dobre.

 

Zaujímavo predstavila problémi medzi Alleriou a Turalyonom a spôsoby, akým riešia rôzne situácie. Je to materiál, s ktorým by sa dal ďalej pracovať.

 

Je dobré, že po dlhom čase sa do deja vrátila časť orkskej a šamanskej kultúry, a teda dôvod prečo Yukha prišiel po Thralla. Problém so Shadowlands, ktorý Yukha spomenul sa tu nevyriešil. Ale kniha nám ponúka ďalšie prepojenie na nadchádzajúci datadisk, a teda že rôzne skupiny - Earthen Ring, Cenarion Circle a Sisterhood of Elune aspoň vedia, že sa niečo deje. Či tieto skupiny sa objavia v datadisku zatiaľ nie je známe, ale myslím, že aspoň takáto malá zmienka, že o problémoch v Shadowlands tieto skupiny vedia bola prezentovaná správne. Takéto predstavenie problémov v Shadowlands a to, čo prezradil Bwonsamdi korešponduje s tým, čo autorka chcela dosiahnúť, aby kniha neobsahovala príliš dôležité informácie.

 

Taktiež veľmi schvaľujem Thralla, ktorý sa v Battle for Azeroth vrátil do Hordy. V knihe zaujímavo interagoval s Rokhanom, Ji Firepawom, Caliou a Talanji, čo si myslím, že bolo dobre spravené, keďže s týmito postavami dávno alebo vôbec nebol v kontakte.

 

Talanji a Apari v knihe tvrdia, že Jaina zabila Rastakhana. V hre však Jaina nebola prítomná v samotnom útoku na Rastakhana. Nie som si teda istý, či Jainu len obviňujú za Rastakhanovu smrť kvôli tomu, že viedla útok na Dazar'alor, alebo teda naozaj podľa príbehu osobne zabila Rastakhana, len sme to v raide nevideli. Ak by sme špekulovali, tak by sme možno mohli dedukovať, že Jaina sa objavila v cinematicu na pyramíde kvôli tomu, že práve zabila Rastakhana. Snáď sa ku Talanjinej nenávisti voči rodine Proudmoore príbeh ešte vráti, lebo bola by škoda, keby toto viacej nevysvetlili, lebo vedieť, či osobne Jaina zabila Rastakhana je celkom dôležité. Osobne si však myslím, že skôr ide len o kladenie viny kvôli tomu, že viedla útok a nie že osobne zabila Rastakhana.


Myslím, že by sme sa mohli vyjadriť aj k téme LGBT, ktorá bola prezentovaná. Je to prvá kniha, kde sa takéto páry objavili (avšak nie celkovo vo Warcrafte, hra samotná ponúka niekoľko párov, alebo aspoň náznakov, pre viac info môžete pozrieť wowpediu - sexuality) a to hneď tri - Jago a Forsaken Wilmer z Gatheringu, dve Zandalari dievčatá, a na záver Mathias Shaw a Flynn Fairwind. Blizzard dizajnéri taktiež potvrdili, že ako pracovali na Battle for Azeroth, tak Flynn bol v ich mysliach bisexuál (páčila sa mu Taelia).
 

 

Ako sa Vám pozdával tento príbeh? Čo hovoríte na novú autorku s porovnaním Goldenovou. Aký je Váš názor na prezentovanie LGBT postáv vo Warcraft literatúre?


Ak máte nejaké otázky ohľadom knihy, pýtajte sa, a radí Vám odpovieme!


Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

@ndy 27.08.2020 19:38

Díky za článek, muselo to dát práci.

Kaspo 27.08.2020 15:08

Článok je to dlhý, ale prečítal som si to. Až na pár štylistických chýb dobre.
Kniha sa mi páči a pekne to otvorilo príbeh k Shadowlands.
Takýto hype sa mi páči

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet