Uther the Lightbringer

História

Pred Druhou Vojnou

Uther the LightbringerUther bol počas mladosti učňom vtedy ešte Biskupa Faola (neskôr bol Arcibiskup) pričom sa od neho naučil veľa o tom ako ovládať a rozumne používať silu Svetla. Lordaeronu slúžil ako rytier a klerik. Keď do Hlavného Mesta dorazil posol, ktorý oznámil príchod utečencov z kráľovstva Azeroth, Uther okamžite šiel po deväťročného princa Arthasa do statku Balnirovcov, kde sledoval ako sa rodí jeho budúci kôň Invincible, a zobral ho naspäť domov. Cestou mu povedal o poslovi a zdrvujúcich novinkách.

Tides of Darkness

Po páde Stormwindu, Anduin Lothar vycestoval do Lordaeronu a oznámil tamojším kráľom príchod Hordy. Arcibiskup Alonsus Faol sa Lothara spýtal na stav Northshire - aj ten padol a Arcibiskup sa rozhodol, že Aliancii pomôže vytvorením špeciálneho rádu prvých paladinov. Faol určil štyroch a o 4 dni neskôr sa s Anduinom a Khadgarom opäť stretol a predstavil im Saidana Dathrohana, Tiriona Fordringa, Turalyona a Uthera. Lothar ešte navrhol, aby sa k štvorici pridal aj Gavinrad, a tak mohol vzniknúť Rád Strieborná Ruka. Faol odišiel a Lothar mohol z Uthera cítiť pobožnosť, skoro ako keby bola fyzicky prítomná. Anduin rozhodol, že Uther bode spojka medzi Cirkvou a novými rytiermi. Obrad sa konal v Alonsus Chapel v Stratholme. Nasledujúce dni sa paladini plne oddali tréningu a urobili pokrok. Netrvalo však dlho a orkovia sa vylodili na južnom pobreží Lordaeronu. Lothar, Uther a ďalší vojaci a spojenci na nich okamžite zaútočili. Pomoc paladinov bola pre vojakov veľmi významná, keďže ich Svetlo ochraňovalo pred temnou mágiou orkov. Orkovia sa cez vojsko ľudí a elfov nedostali a miesto toho vstúpili do Hinterlands. Počas vojny, Uther navštívil Caer Darrow, kde chcel pomôcť tamojším ľuďom. Na ceste tam však ho prepadli lupiči z Alteracu. Zopár útočníkov bolo zajatých a neskôr priznali zradu Alteracu. (z hry, v knihe sa to nespomína) Keď však Horda začala prehrávať a dala sa na ústup na juh, Uther a jeho paladini ostali v Lordaerone a zničili akýkoľvek odpor, ktorý sa nepridal k ustupujúcej Horde. Keď bol Khaz Modan oslobodený, Uther a jeho rytieri sa pridali k hlavnému aliančnému vojsku, ktoré smerovalo k hore Blackrock. Tam nastala veľkolepá a predposledná bitka Druhej Vojny. Aliancia Lordaeronu zaútočila na orkov, obrov a trolov. Ako bojoval, Uther bol opisovaný ako postava čistého svetla. Záver tejto veľkolepej bitky však vyvrcholil v smrť Lothara, zajatie Doomhammera a totálne zničenie štruktúry Hordy – niektorí vojaci sa vzdali a boli zajatí, alebo utiekli či naďalej bojovali. Po bitke sa Uther ohlásil Turalyonovi a oznámil mu stav. Uther ho uznal za nového vodcu aliančného vojska a mladý paladin mu na oplátku udelil nový titul – the Lightbringer – kvôli tomu, že počas boja priviedol do boja a k vojakom Svetlo. Uther sa vrátil k vojakom a povedal im ďalší plán – sledovať orkov k Temnému Portálu. Trvalo týždeň, dokedy Aliancia vstúpila do Swamp of Sorrows a ďalší kým vstúpili do niekdajších Black Morass, teraz známe ako Blasted Lands. Uther sa od Khadgara dozvedel, že za zmenu tejto krajiny mohol Temný Portál a orkská skazená mágia. Napokon až o pár dni neskôr našli údolie, v ktorom sa zvyšní orkovia zašili a kde stál portál. Turalyon následne poviedol Alianciu k útoku na zvyšné skupiny orkov pri Portáli, Uther s paladinmi v jeho sprievode. Počas tejto bitky Uther zničil klan Burning Blade. Zatiaľ čo väčšina orkov utiekla cez portál na Draenor, alebo na sever na horu Blackrock, Khadgar zničil Temný Portál.

Beyond the Dark Portal

Uther the LightbringerPo porážke Hordy, Uther s Turalyonom a ďalšími rytiermi Silver Hand zostali v rozostavanom meste Stormwinde. Keďže katedrála Svetla bola jedinou dokončenou budovou, bola preto základňou paladinov. V meste Uther pomáhal chorým, raneným, starým a sirotám. Taktiež asistoval pri pôrodoch. Turalyon vedel, že radšej by bol na bojisku a dokonca aj Alleria Windruner bola prekvapená, že kedy sa z paladinov stali sestričky. Uther sa dozvedel o novej hrozbe z Temného Portálu, ale nezúčastnil sa ďalších udalostí, lebo Arcibiskup Faol chcel, aby ostali v Stormwinde a Lordaerone.

Arthas: Rise of the Lich King

Nasledujúce roky po Druhej Vojne Uther vykonával pokojnejšie politické činnosti, a udržoval silou Svetla poriadok a mier v kráľovstve Lordaeronu, upokojovaním občianskych sporov a potlačovaním akýchkoľvek povstaní naprieč krajinou. Arthas konečne dosiahol vek, keď sa mohol stať Utherovým učňom. Zistil, že Arthas je obrovský talent, či už sa to týkalo ovládania Svetla alebo boja, a stali sa dobrými priateľmi - blízkymi ako keby boli rodina. Raz mladý Arthas šiel jazdiť na svojom koni, aj keď na to ešte nebol pripravený – splašil sa. A čo viac, ani neprišiel na hodinu. Za to ho Uther pokarhal. Potom bol paladin, kráľovská rodina a ich návšteva – Jaina Proudmoore, Thoras Trollbane a Muradin prítomný na bohoslužbe. Ako Arthas dospieval, Uther vystriedal Muradina za bojového učiteľa. Keď v Lordaerone konečne zavládol mier po vojnách a konfliktoch, Uther bol považovaný za najväčšieho bojovníka Aliancie. O niekoľko rokov neskôr po odhalení zrady Davala Prestora Uther sprevádzal Terenasa na diplomatickú návštevu do Stromgarde. Bolo to počas tej zimy, keď Invincible umrel. Napokon v roku 15, keď mal Arthas 19 rokov sa v Stormwinde konal obrad na prijatie Arthasa do rádu Silver Hand, kde Uther samozrejme s ostatnými pôvodnými paladinmi, okrem Turalyona, nesmel chýbať. Arthas bol tesne pred začiatkom nervózny, ale Uther ho upokojil múdrymi slovami o Svetle. Počas obradu členovia pred princa kládli zbroje a zbrane a Uther mu dal ramenné chrániče. Hoci bol snáď najviac vyrovnaný človek, teraz si nemohol odpustiť slzy v kútikoch očí, keďže Arthasa považoval za synovca než za žiaka. Aj v nasledujúcich rokoch Uther s Arthasom naďalej cvičili jak boj tak aj meditácie.

Of Blood and Honor

Uther viedol súd Tiriona Fordringa v Stratholme - vypočul si svedectvá Saidana Dathrohana a paladina Barthilasa. Uther zrejme presvedčil porotu – arcimága Antonidasa, Aribiskupa Faola, princa Arthasa a Admirála Daelina Proudmoora, aby dali Tirionovi šancu obnoviť prísahu voči Lordaeronu a zbaviť sa sľubu voči orkovi Eitriggovi, čo by mohlo Tiriona oslobodiť z obvinenia. Tirion uznal svoj záväzok voči Lordaeronu, ale nemohol prerušiť sľub Eitriggovi. Sklamaný z odpovede, Uther odsúdil Tiriona k vyhnanstvu a zbavil ho Svetla a paladinstva. Ako na posledný znak niekdajšieho kamarátstva, Uther dovolil jeho rodine, žene Karandre a synovi Taelanovi ostať v Hearthglen a neísť do exilu. Ako čas postupoval, Uther sa začal viac venovať duchovnej podstate Svetla, aj keď sa mu boj vôbec neodcudzil. Hoci už mal na to nárok, nechcel ísť na odpočinok, dokedy sa Arthas nestane poriadnym kráľom. Keď povstal nový náčelník Hordy, Thrall, tak kráľ Terenas poslal Uthera, ktorý pre neho bol ako brat, aby orkov chytil, no tí sa mu úspešne vyhýbali.

Tretia Vojna – Pohroma Lordaeronu

Arthas MenethilV čase keď vypukla Tretia Vojna, orkovia z klanu Blackrock na juhu Lordaerona začali spôsobovať problémy a Uther bol poslaný sa s nimi vysporiadať. Netrvalo dlho a Arthas presvedčil otca, aby mohol ísť Utherovi pomoc. Tak sa Uther s Arthasom stretli neďaleko dediny Strahnbrad a dohodli sa, že zatiaľ čo Uther pôjde do tábora orkov, Arthas bude musieť ubrániť dedinu. Princ orkov z dediny zabil, ale stihli uniesť zopár dedinčanov. Arthas sa následne pridal k Utherovi v lese, odkiaľ vodca Striebornej Ruky poslal dvoch rytierov, aby s orkmi jednali. Ich odpoveď bola vrátenie iba koní. Zatiaľ čo Uther bránil ľudský tábor, Arthas zaútočil na blackrockských orkov a zabil vodcu vpádu, blademastera. Potom Arthas s Jainou mali za úlohu vypátrať pôvod nemŕtvych v severnom Lordaerone. Keď dorazili do Hearthglenu, dozvedeli sa, že veľká armáda smeruje na dedinu. Arthas preto poslal Jainu za Utherom, aby sem okamžite prišiel. Tá sa teleportovala naspäť do Dalaranu, odkiaľ Antonidas poslal mágov, aby umožnili Utherovi rýchlo sa dostať do dediny. V poslednej chvíli, keď Pohroma úplne obkľúčila Hearthglen sa v dedine objavili portály a v nich Uther s rytiermi a Jainou. Keď boli nemŕtvi porazení, tak Arthas sa rozhodol ísť do Stratholmu a vysporiadať sa s ich vodcom, dreadlordom Mal'Ganisom. Arthas odišiel sám. Jaina sa k nemu chcela pridať, ale Uther jej poradil, aby ho nechala na chvíľku samého. Jaina sa zneviditeľnila a šla za Arthasom potajomky. Uther zorganizoval svoje vojsko a tiež sa vydal k Stratholme. Nasledujúci deň sa vojsko stretlo pred bránami Stratholme. Tam mu Arthas povedal, že obyvateľstvo mesta je už infikované a treba ho zničiť, očistiť. Uther s Jainou boli týmto zaskočení, dúfali v iné riešenie, no Arthas trval na svojom a prikázal Utherovi to urobiť. Uther však odmietol, na čo Arthas reagoval, že práve zradil vlasť a tak ho zbavil velenia nad paladinmi a zrušil rád. Aj keď bol Uther naštvaný, nezaútočil na Arthasa a odišiel s Jainou preč. Keď bolo po masakri, Arthas zhromaždil svoje vojsko a odišiel do Northrendu. Uther a Jaina sa vrátili do stratholmských jatiek. Uther od Jainy zistil, kam Arthas šiel a okamžite sa vrátil do Hlavného Mesta za Terenasom a presvedčil ho, aby zrušil Arthasovú expedíciu.

Cesta Zatratených

Uther the LightbringerArthas sa vrátil, ale teraz bol z neho Rytier Smrti. Zabil svojho otca a zničil jak Hlavné Mesto, tak aj zvyšok Lordaeronu. Terenas bol spopolnený pozostatky kráľa a priateľa získal práve Uther. Ten sa s malou skupinkou rytierov ocitol v Andorhal, keď na nich Arthas zaútočil. Uther bol naňho poriadne naštvaný, a povedal nič netušiacemu princovi, že v urne, po ktorú prišiel, sú pozostatky Terenasa. Po slovných urážkach sa obaja muži do seba pustili. Bitka mala niekoľko spádov – raz mal výhodu Uther, raz Arthas. Hoci Utherovo celé telo žiarilo Svetlom, Arthas s novou mocou od Lich Kinga získal výhodu, prekonal Uthera a prebodol ho, okamžite ho zabíjajúc.

World of Warcraft

Utherové telo bolo pochované zvyšnými vojakmi južne od Andorhalu v Sorrow Hill. Počas boja s Arthasom mal pri sebe artefakt – Mark of the Lightbringer, ktorý po jeho smrti získali členovia Scarlet Crusade. Keď sa k Horde a Aliancii pridali krvaví elfovia a draenei, elf Mehlar Dawnblade, bývalý Utherov študent chcel znesvätiť Utherovú hrobku za to, že vytrénoval Arthasa, ktorý zničil Quel'Thalas. Mehlar poslal dobrodruha Hordy do veže k Hearthglen, kde získal marku a doniesol ju naspäť k elfovi, ktorý ju skazil pekelnou energiou. Dobrodruh sa potom na elfov rozkaz vydal k Utherovej hrobke a ako ju šiel znesvätiť, zjavil sa duch Uthera, ktorý hneď pochopil, ako je Mehlar zaslepený nenávisťou, ale odpustil mu. Želal si, že by opäť kráčal cestou Svetla a použil ju na obnovenie Quel'Thalasa. Draenei Anchorite Truuen zase chcel vzdať úctu tomuto legendárnemu hrdinovi. Truuen tiež poslal aliančného dobrodruha po svätý symbol pri Hearthglen a potom obaja šli k hrobke. Tam im duch Uthera poďakoval za záchranu symbolu a nechal ju dobrodruhovi. O nejaký čas neskôr bola hrobka navštívená malou armádou pána Maddoxa, ktorý sa chystal zaútočiť a oslobodiť Andorhal. Útok dopadol katastrofálne, armáda bola totálne zničená.

Fall of the Lich King

Hoci sa jeho duch objavil v Plaguelands, Arthas jeho dušu pohltil a keď nastal útok na Icecrown, duch Uthera sa zjavil pred Sylvanas Windrunner a Jainou Proudmoore v Halls of Reflection a varoval ich, že aj keby sa Lich Kinga podarilo zabiť, niekto ďalší musí zaujať jeho miesto. Musí to byť miesto, kde sa zrodil – Ľadový Trón. Duch Uthera taktiež pomáhal pri obnovovaní meča Quel'Delar. Dobrodruhom povedal, že jediné miesto na kompletné očistenie meča je v Sunwell. Keď bol Lich King porazený a duše zotročených vyslobodené, dobrodruhovia mohli získať Sealed Chest a z nej Badge of Silver Hand a doniesť ju k Utherovi. Keď uvidel medailu, ktorú Arthasovi dal dávno, rozhodol sa, že si zapamätá Arthasa takého, aký bol počas života – ochotný zachrániť svoj ľud nech to stojí čokoľvek.

Cataclysm

Uther the LightbringerKeď nastal Cataclysm sveta, zistilo sa, že členovia zo Scarlet Crusade získali Shroud of Uther a ďalšie paladinské predmety a umiestnili ich do Tyr's Hand. Keďže však všetci ľudia zo Scarlet Crusade v Eastern Plaguelands boli zabití a oživení ako nemŕtvi, nemohli sa ani len dotknúť týchto predmetov. Preto sa bojovník Korfax v mene Argent Crusade vydal do Tyr's Hand a za pomoci dobrodruhov nemŕtvych zničili a predmety získali. V Stormwinde sa postavila na jeho počesť nová socha. Uther the Lightbringer ostáva najväčším paladinom aký kedy bol. Stav: Mŕtvy Kde sa nachádza: Pochovaný vo Western Plaguelands, duch videný v Icecrown Frakcia: Aliancia Lordaeronu, Rád Strieborná Ruka Rasa: Človek Postavenie: Vodca Rádu Striebornej Ruky Povolanie: Paladin

Trivia

 • Zomrel vo veku 64.
 • Jeho farba očí bola opísaná ako búrkovo-modrá.
 • Jeho kôň sa volal Steadfast (Vytrvalý).
 • Scéna pred Stratholmom s Utherom, Jainou a Arthasom sa dá vidieť v Culling of Stratholme cez Caverns of Time.
 • Uther je autorom The Light and How to Swing It.
 • Jeho zbraň sa volala Valius.
 • Ak paladin použije kúzlo Empowered Seals, môže vidieť buff s Utherovým menom.
 • Uther Lightbringer's Gold Coin sa dá uloviť z Dalaranskej fontány.
 • The Story of Morgan Ladimore naznačuje, že Uther požiadal rytierov zo Stormwindu o pomoc v Tretej Vojne.
 • Uther je autorom sochy Turalyona v Stormwinde.
 • Uther bude hrateľným hrdinom v Heroes of the Storm a je reprezentantom paladinov v Hearthstone.
Uther

Utherova hrobka

"Tu leží Uther the Lightbringer Prvý Paladin - zakladateľ Rádu Striebornej Ruky. Uther žil a zomrel, aby ubránil kráľovstvo Lordareonu. Napriek tomu, že bol zrazený svojim milovaným učňom, veríme, že jeho duša pretrvala. Stále nás pozoruje, dokonca ako tieň uzavretý v našej zničenej zemi. Jeho svetlo je svetlom všetkého ľudstva - a dokedy ho budeme ctiť, nikdy by nemalo vymiznúť." — Anonym

Utherova socha

V Stormwind's Cathedral Square sa po Cataclysm objavila nová socha. Nápis: Uther the Lightbringer Spravodlivý paladin, čestný muž a vážený kamarát. Nikdy na teba nezabudneme, brat.

Naposledy upravil/a Mordecay 16.11.2014 v 00:41:03.

Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Deathkroman 08.03.2014 21:08

Jediný člen Aliance Lordaeronu, který za to kdy stál. Nechť jeho duše odpočívá v pokoji, po boku Světla.

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet