Yrel

História

Alternatívny Draenor a Železná Horda

 

Yrel sa narodila na Draenore a vyrastala v Chráme Karabor, stredisko Svätého Svetla pre draeneiov. Slúžila tam ako akolyta a bola veľmi oddaná svojej viere a štúdiám. Ukázalo sa, že sa z nej môže stať skvelá kňažka. Prorok Velen si všimol jej talent a zobral ju pod svoje krídla – začal ju učiť hodnotu vodcovstva a obety. Yrel však v sebe nesie strašné tajomstvo. Velen niečo vycítil a predpovedal, že zohrá veľkú úlohu, či už to bude niečo dobré, alebo zlé. Avšak, keď prehodnotila svoje vyhliadky, Yrel sa rozhodla ostať v Chráme a starať sa o draeneiov okolo nej. Nanešťastie, tento ideál nevydržal dlho. Jej pokojný život bol zničený, keď sa orkské klany spojili do Železnej Hordy a pustili sa do obsadenia celého Draenoru. V istom okamihu bola Yrel zajatá a vtiahnutá do vojny. Práve v tomto okamihu stojí na hrane veľkoleposti – Yreliným osudom nie je ostať v Karabore ako pokorná akolyta, ale má urobiť omnoho viac, má ochrániť svoj ľud pred zatratením.

 

Warlords of Draenor

Keď bola zajatá, bola prevezená s ostatnými zajatcami do Tanaan Jungle, kde ju orkovia držia ako otrokyňu. V Tanaan Jungle sa nachádza aj Portál do Azerothu, z ktorého teraz na alternatívny Draenor vstúpila Aliancia a Horda, aby zastavili Železnú Hordu. Keď deaktivovali portál, dali sa na útek cez východne tábory a vstúpili do Umrall Halls, kde Yrel bola držaná. V momente keď ju dobrodruhovia našli, stála nad mŕtvolou orkyne Ankovi. Povedala, že ju zabila v sebe-obrane a bolo to poprvýkrát keď niekoho zabila. Pridala sa ku Khadgarovej skupine a opustila jaskyne.

 

Spoločne s Liadrin začala liečiť oslobodených draeneiov a frostwolf orkov a pridala sa do boja proti blackrockským orkom a zvyšným jednotkám Železnej Hordy pod Worldbreakerom. Keď Worldbreaker zničil Temný Portál, odišla s Alianciou do Shadowmoon Valley. Po vylodení ich privítal Prorok Velen a zobral ich na miesto Lunarfall. Zatiaľ čo sa pripravovali stavby, požiadala dobrodruha o pomoc proti obrovi Quakefistovi, ktorý neďaleko terorizoval ostatných draeneiov. Potom odišla s Prorokom, no ten ju poslal naspäť, aby ukázala veliteľovi krajinu. Z Lunarfall spoločne odišli do dediny Embaari za jej sestrou Samaarou, stretávajúc kupcov, ktorí Yrel poznali. Keď sa v Embaari so sestrou zvítali, Samaara šla okamžite bojovať proti klanu Shadowmoon, ktorý začal útočiť na draeneiov na severe. Yrel sa medzičasom pridala k svojmu mentorovi v Teluuna Observatory. Tam sa Ner'zhulovi podarilo zajať draeneiov - Samaaru vrátane. Yrel a veliteľ Warlorda konfrontovali, no ten utiekol do svojej pevnosti - Shaz'gul. a nechal za sebou Karnotha, Shard of the Dark Star. Yrel a veltieľ sa s ním dali do boja. Keď bolo po, šla s Prorokom do Twilight Glade, odkiaľ ju poslal oslobodiť zajatcov.

 

V Shaz'gul viedla skupinku rangari draeneiov, no tí boli chytení a popravení, len Yrel sa rýchlo schovala. Dobrodruh medzičasom nastražil výbušniny a našiel Yrel, ktorá však stratila nádej po tomto jej neúspechu. Dobrodruh ju presvedčil, aby pokračovala ďalej. Keď výbušniny explodovali, orkovia boli v chaose a dvojica utiekla. Následne šla s Prorokom do Anguish Fortress. Tam veliteľ zrušil ochranné bariéry a mentor s kňažkou šli na vrchol pevnosti, kde uvideli ako Ner'zhul ukázal Grommashovi novú silu z Void sféry, odkiaľ bol vyvolaný Void Lord. Keď orkovia odišli, Aliancia sa dala do boja proti vyvolanému nepriateľovi. Keď bol porazený, Yrel našla svoju sestru, no bola na pokraji svojich síl a umrela. Yrel prisahala, že sa stane silnou a ochráni svoj ľud. Vrátila sa do Embaari a odtiaľ šla na finálnu konfrontáciu. Hoci boli neúspešní a Ner'zhul získal Dark Star, Velen sa obetoval, aby očistil Dark Star - v skutočnosti naaru K'ara. Symbol z čela teraz prešiel na Yrel. Práve v tom momente však Železná Horda zaútočila na Karabor a zničila ochranný kryštál. Maraad jej to rýchlo oznámil a navrhol, aby zoskupila ostatných a utiekli, no Yrel bola rozhodnutá bojovať, lebo ináč by Velenova obeta bola navnivoč. Odletela do Karaboru a započala boj proti orkom. Dostala sa až do prístavu, kde za pomoci dobrodruha a K’ari bol zabitý veltieľ útoku, Vorka, a zničená nepriateľská flotilla. Yrel sa vrátila do Embaari, prehlásila úspech, poďakovala veliteľovi a dala mu predmet The Prophet's Arcanum, čo bol Velenov ďakovný hologram.

 

S Maraadom sa zhodli na tom, aby poslali expedíciu do Gorgrondu, odkiaľ by získali tajomstvá krajiny, ktoré by mohli použiť proti Železnej Horde a obaja tam šli. Poslala dobrodruha dopredu do táboru Rangari, no ten bol však napadnutý jednotkami Primals. Dobrodruh eliminoval hrozbu a zvyšní draenei a trpaslík Thaelin sa pridali k dvojici. Vďaka trpaslíkovi sa rýchlo dostali do vnútra Gorgrondu. Po vybudovaní táboru Highpass sa s Rangari dala do boja proti Primals, zatiaľ čo sa pátralo po Hanselovi. Pátranie bolo úspešné a získala artefakt Will of the Genesaur, keď osobne konfrontovala genesaura Iyu. S artefaktmi Heart of the Magnaron, Yrel, Rexxar a oslobodení gladiátori zaútočili na Iron Approach na severe. Úspešne porazili armádu orkov, veliteľa Gara a gronna Goca. Prišli však o artefakty a chcela sa vrátiť do Garrisony, aby naplánovali ďalší útok. Maraad, Thaelin a Yrel potom šli do Taladoru a čoskoro sa k ním opäť pridal veliteľ.

 

Začala sa obávať o Maraada a jeho hnev Na jej rozkazy boli ukradnuté výbušniny orkov a následne použité na zničenie ich zbraní. Keď bola armáda v Tuurem zničená, Yrel sa pridala ku Khadgarovi pred Shattrathom a začali plánovať získanie mesta. Tvrdila, že Maraada pohltila zlosť. Sprevádzala ostatných do prístavu a bránila arcimága. Následne sa pridala do boja proti Blackhandovi, ktorý však skončil katastrofou. Blackhand svojich nepriateľov premohol a skoro všetkých zabil. Ranený Maraad použil svoju zvyšnú silu na vyvolanie ochranného štítu a použil ho na Yrel. Zbadala Blackhanda, ako ide zabiť Durotana, zobrala Maraadove kladivo a hodila ho do Warlorda. Ten ju schytil pod krk, rýchlo vyliečila Durotana, a ten jej hodil svoju sekeru, ktorú zaťala do Blackhanda. Tým vyvolala záblesk Svetla, čím ich Khadgar lokalizoval a teleportoval naspäť na pevninu. Keď bolo po, vrátila sa do Fort Wrynn. Kde však jedna cesta končí, začína druhá – v Nagrande došlo k útoku na Telaar a Yrel, teraz už Vindicator, navrhla, aby sa postavila nová pevnosť pre Alianciu v Krajine Vetrov, a hneď vydala potrebné rozkazy. Ona samotná tam tiež vycestovala a založila tábor, Yrel's Watch, severne od Telaar. Keď boli problémy obrov a klanu Burning Blade zažehnané, začala sa zaoberať s orkmi z klanu Warsong v neďalekom Lok-rath.

 

Draeneiom sa podarilo dedinu získať a Yrel poslala veliteľa za veliteľom orkov, Urukom Foecleaver. Warsong orkovia sa ale nevzdali a bojovali ďalej. Yrel ešte požiadala veliteľa o ďalšiu pomoc, Thaelin jej poslal krabice, ktoré otvorila a vyskočili z nich malí goreni. Yrel chcela odplatu, a preto mu náklad poslala naspäť. Keď boli jej vojská opäť zoskupené a pripravené, vydala sa pred Grommashar a započala útok na Garrosha. Strážil ho Durn the Hungerer, no Yrel, Rangari D'kaan a veliteľ ho dokázali zabili. Pokračovali k trónu, kde D'kaanovi nariadila, aby strážil vchod. So slovami, že by Maraad bol na ňu hrdý nechal odpáliť bránu a Yrel s veliteľom začali boj s Garroshom, ktorý ale prerušil Thrall a vyzval Garrosha na mak'gora duel. Thrall sa z neho vrátil ako víťaz a Yrel sa stretla s Alianciou, Hordou a Frostwolfskými orkmi pri Kameňoch Proroctva. YrelVrátila sa do Shadowmoon, kde zotrvala nejaký čas. Raz navštívila Lunarfall a trpaslíčke Deedree povedala, aby poslala veliteľa do Elodor. Yrel vysvetlila, že sa chce pridať k Exarch, ale musí najprv splniť 3 skúšky - poraziť duchov šampiónov Auchindoune, kde bojovala proti duchovi Exarcha Hataara a aj Maraadovmu duchovi. Ako ďalšieho mala zabiť furyho Everburn vo Frostfire a taktiež pomôcť rangari v Nagrande s jedom, ktorý sa rozšíril v Cerulean Lagoon. Poslednou skúškou bolo porazenie ostatných Exarchov - Akama, Naielle a Maladaar. Keď to zvládla, Maladaar ju oficiálne a veľkolepo privítal ako Yrel Exarch a koliseum v Karabore vybuchlo v radostné výkriky. Ultimátne je o niečo neskôr videná, ako viedla útok na Gates of Tanaan, kde konfrontovala Grommasha. Ten však nezaútočil a miesto toho ich "pozval" do Tanaan.

 

Fury of Hellfire

Keď Gul'dan prezval moc nad Železnou Hordou, Yrel prišla do Lunarfall a stretla sa s Khadgarom a Varianom Wrynnom. Pochválila kráľove vojenské stratégie. Potom šla do Iron Docks, pomohla vyslobodiť zajatého orka Sologa Roarka a presvedčila ho, aby im postavil lodenicu, čo sa aj stalo. Vrátila sa do nového prístalu a povedala, že jej draenei a armáda Ruka Proroka sú pripravení zaútočiť. Yrel samotná sprevádzala veliteľa cez vodu. Vylodili sa v opustenom Zeth'Kur a začali prešetrovať činnosť orkov v oblasti pri Temnom Portály. Získali informácie a pridali sa k Naielle, ktorá ich informovala o nebezpečnej, výbušnej trase. Keď odstránili nepriateľské delá vybudovala sa pevnosť Lion's Watch. Akonáhle bola základňa postavená, poslala veliteľa za Maladaarom na druhom, západnom, fronte. Ostala v pevnosti, odkiaľ dozerala na situácie a útoku v rôznych oblastiach. Bola rozhodnutá v mene Svetla, Maraada a Samaari bojovať, hoci by mal nastal aj koniec sveta. Veliteľovi reportovala dôležitú činnosť nepriateľov - Auchenai z Auchindoun jej poslali správu o ďalšom útoku Sargerei na mauzóleum.

 

Yrel a veliteľ tam okamžite odišli a našli to, čo skazení draenei hľadali - Gorefienda v spodnej časti. Yrel a Liadrin orka konfrontovali, no nedokázali ho zastaviť, teleportoval sa do Hellfire Citadely, ale Auchindoun bol konečne zachránený. Keď Gul'dan ukradol artefakt Cifru Zatratenia a chcel zničiť šamanizmus, Yrel sa presunula na sever a spoločne s orkom Oronokom ho šla zastaviť. Warlock a Exarch prelomili ochrannú bariéru, no kúzlo ich vysililo. Veliteľ pokračoval a porazil skazeného elementárneho vládcu Cyrukha, čím sa Cifra roztrieštila a Gul'danov plán bol zmarený. Napokon sa s ostatnými Exarchmi vrátila do Karaboru, kde poďakovala veliteľovi za všetko, čo pre draeneiský ľud urobil a sledovala požehnanie naaru, no nevidela, cez koho naaru K'ara dobrodruhovi požehnala. Keď bolo hotovo, prisľúbila pomoc a povedala, že by rada videla Azeroth. Útok na Citadelu Hellfire započal a mnoho nepriateľov bolo zabitých. Yrel prišla definitívne zastaviť Gul'dana, no ten práve pri ruinách Temného Portálu, cez Čiernu Bránu vyvolal vodcu démonov, Archimonda. Tak ako aj ostatní, aj Yrel sa s démonom dala do boja, stále vyvolávajúc Svetlo. Archimonde po náročnom boji padol a Yrel bola svedkom, ako bol Gul'dan hodený do portálu. Yrel si všimla ustaraného Khadgara a povedala mu, že ak bude niekedy potrebovať pomoc, môže sa na ňu obrátiť. Bola rozhodnutá obnoviť Draenor.

 

Stav: Živá

Kde sa nachádza: Draenor

Frakcia: Council of Exarchs, Hand of the Prophet

Rasa: Draenei

Postavenie: Velenova žiačka, jedna z Exarch

Povolanie: Akolyta, kňažka, paladin

Tituly: Light of Hope, Exarch, Vindicator (niekedy), Lady

Rodina: Samaara (sestra, mŕtva)

 

Trivia

  • Draeneike Maami dlží 6 medených mincí!
  • Velen ju opisoval ako najbystrejšiu žiačku.
  • Yrel sa vyslovuje "Jie-Rell".
  • Yrel bola prirovnaná k Joan of Arc. Do akej miery, ukáže len čas.
  • Jej rohy sú unikátne.
  • Na obrázku jej chýba chvost.
  • V časných buildoch WoD bety boli Yrel a Maraad v romantickom vzťahu. Taktiež nazývala Velena strýkom. Neskôr boli tieto dialógy odstránené.

 

Špekulácia

Nie je známe akú skupinu vedie ako Exarch. Buď nahradila Exarcha Hataaru, ktorého nazvala učiteľom, a vedie skupinu Artificers, alebo prevzala miesto Exarcha Othaara a vedie Sha'tari.

 


Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

louramb 28.05.2023 07:32

Furthermore, we present evidence that a significant fraction of metastases are polyclonally seeded by distinct tumor subclones <a href=http://prilig.mom>dapoxetine for premature</a> The main concern when taking clenbuterol is its effects on the heart, increasing a user s heart rate significantly

Optibre 09.02.2023 14:59

<a href=https://stromectol.skin>stromectol over the counter canada</a> The wound was thoroughly irrigated with Betadine solution and Bacitracin irrigation

digInfide 06.02.2023 03:28

<a href=http://zithromax.top>zithromax for std</a> An important reason why Dianabol works well in all athletes is that it reduces endogenous cortisone production by as much as 50 70

Skacink 03.02.2023 07:50

I don t have time to be posting on the forums I have better things to do <a href=http://brandviagra.sbs>how long does viagra work for</a>

Ignogma 24.01.2023 07:43

Tamoxifen, unlike the popular clomid preparation, is more pronounced <a href=https://propecia.skin>do you need a prescription for propecia</a>

Valstwili 18.11.2022 22:11

<a href=https://clomid.mom/>clomid or letrozole</a> I3C regulates several G 1 acting cell cycle components, including the down regulation of CDK6 expression and the inhibition of CDK2 specific activity

Cralley 13.10.2022 17:41

<a href=http://bestcialis20mg.com/>best site to buy cialis online</a> The substrate can be a granule, a particle, or a bead, for example, and formed of a therapeutic agent or a pharmaceutically acceptable material

vineeTirm 07.10.2022 07:56

<a href=https://buylasixon.com/>lasix iv dose</a> mitotane decreases levels of methylergonovine by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism

elastitly 07.09.2022 05:17

<a href=http://cheapcialiss.com/>buy generic cialis</a> BlueChew Review an affordable and convenient way to treat ED, in chewable form

Absoday 01.09.2022 11:58

<a href=https://cialisfstdelvri.com/>cialis 5mg online</a> The latter made its long-awaited debut in the United States in late September 2018

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet