Get New Games Cheaper Hottest Deals

Y'Shaarj

/pic/gameinfo/bohove/yshaarj
Y’Shaarj, jak už je poměrně dobře vidno z jeho téměř nevyslovitelného jména, je čtvrtým ze Starých bohů, neuvěřitelně mocných entit, které dříve vládly Azerothu, než byli poraženi Titány a uvězněni v nitru světa. Tento roztomilý tvoreček se sedmi hlavami nám byl představen v datadisku Mists of Pandaria v souvislosti s rasou humanoidního hmyzu zvanou mantid. Zástupce jejich frakce Klaxxi, která se odvrátila od své královny Shek'zeer, hráčům po dosažení exalted reputace povypráví příběh své rasy a historii jejich božstva - Y’Shaarj.

Originál

SPOILER - ZOBRAZ / SKRYJ

Překlad

Díky svým skutkům jsi získal důvěru Klaxxi. Budeš odměněn. Pojď se mnou. My, mantidi, jsme stará rasa. Pandareni, s nimiž jste se spojili, jsou pouze dětmi. Mají svou roli, kterou musí sehrát. S každým cyklem se naši mladí rojí kolem jejich zdí. Pandareni zabíjejí slabé. Silní se vracejí. S každou další generací sílíme. Před tím, než započala vaše historie, byla naše říše obrovská. Sdíleli jsme tento svět spolu s našimi sesterskými královstvími, Ahn’Qirajem a Azjol-Nerubem. Našich bohů bylo mnoho a byli mocní. My mantidi jsme uctívali Sedm hlav Y’Shaarj. Velká byla moc Starého božstva a strašlivý byl jeho hněv. Pozřel naději a plodil beznaděj. Vdechoval odvahu a vydechoval strach. Když přišli Uchvatitelé, ti, které nazýváte Titány, byl Y’Shaarj zničen. Jeho poslední zničující výdech od té doby straší tuto zemi, avšak stíny, které za sebou zanechal, jsou pouhým šepotem jeho bývalé slávy. Pravím ti, že jsi byl varován. Tví bohové nejsou TVÍ bohové, cizinče. Pokud se Prastaří někdy navrátí, my mantidi se opět postavíme po jejich bok. A nejmoudřejší mezi vámi učiní totéž. To je vše, co bylo třeba vyřknout. Pojď, vezmi si svou odměnu, a pamatuj, co ses dnes naučil. Nuže, co tedy víme? Informace kolem Starých bohů se nám začínají dávat do souvislostí. Podle všeho byl na počátku, ještě před příchodem Titánů, Azeroth obýván třemi rasami, z nichž každou měl v moci jeden ze Starých bohů. C’thun a jeho Ahn’Qiraj s rasou Qiraji, Azjol-Nerub a nerubiani, kteří byli zřejmě pod patronátem Yogg-Sarona (soudě podle Zapomenutých (Forgotten Ones) a Beztvářných (Faceless Ones), kteří se v této oblasti také poměrně hojně vyskytují) a nakonec mantidi v Pandarii, kteří uctívali sedmihlavou Y’Shaarj. Někdo nám tu ale přebývá. Ano, mluvím o N'Zothovi. Jací tvorové jsou jeho služebníky a jaké území mu patří? Že by Smaragdový sen…? Ale to tentokrát není naším tématem. Vraťme se k Y’Shaarj.

Sha

Sha jsou podle všeho jakési hmatatelné projekce negativních emocí jako vztek, nenávist či strach, které se v Pandarii začaly v opravdu hojné míře vyskytovat kvůli neustálým konfliktům Aliance a Hordy, jež zasáhly tento na první pohled idylický ostrovní kontinent. Je však možné, ba dokonce velmi pravděpodobné, že tito tvorové mají svůj původ v Titány zničené Y’Shaarj, jelikož výše zmíněný zástupce frakce Klaxxi, Kil'ruk the Wind-Reaver, ve svém dojemném monologu mluví o tom, že Y’Shaarj „plodil beznaděj a vydechoval strach“ (v originále „despair and fear“), což zcela jasně odkazuje na dva Sha - Sha of Despair a Sha of Fear. Nějak mi tu ale nesedí počty. Pokud jsou Sha skutečně pozůstatkem Y’Shaarj, proč je jich jenom šest? Přesněji řečeno Sha of Anger (vztek), Sha of Despair (beznaděj), Sha of Doubt (pochybnosti), Sha of Fear (strach) a Sha of Hatred (nenávist), Sha of Violence (násilí). Smysl by to dávalo v případě, že sedmou by byla nějaká samotná esence Y’Shaarj, která přežila zničení Titány. Sedmá, řekněme nejmocnější nebo hlavní z tvorových hlav, zatímco ty ostatní se vlivem přiblíživší se války projevily v podobě Sha. Druhá možnost je, že na nás ještě někde čeká další Sha, o kterém dosud nevíme. Spojitost s Y’Shaarj je ale zcela zřejmá už proto, že toto jméno se má správně vyslovovat jako Yah-Sha-Raj.

Odchylka?

Podle Kil'rukova vyprávění byl Y’Shaarj „zničen“. Ne uvržen pod zem nebo uvězněn jako C’thun, Yogg-Saron a nejspíš i N’Zoth. Přímo zničen. Zničen tak, že z jeho tělesných pozůstatků dokonce mohly posléze vzniknout Sha. Proč? Proč byl Y’Shaarj taková výjimka, když ostatní Staré bohy nemohli Titáni kvůli Curse of Flesh sprovodit ze světa a tak je pouze uvěznili pod zem? Jedna z možných teorií je, že Y’Shaarj byl jakýsi původní Starý bůh a z jeho sedmi hlav se zrodili ostatní - C’thun, Yogg-Saron, N’Zoth a zřejmě tedy ještě čtyři další, z nichž jeden ale může být sám Y’Shaarj v podobě nějakého zbývajícího odštěpku původní formy. I když je tato hypotéza zajímavá, zdá se mi, že v mnoha aspektech silně pokulhává, takže dokud Blizzard nepřinese nějaká doplňující vysvětlení, budu ji stále považovat pouze za hodně nepravděpodobnou, ale nezanedbatelnou teorii. Další, o dost reálnější alternativou je myšlenka, že Y’Shaarj byl prvním ze Starých bohů, jehož se Titáni pokusili zničit. Žel bohu se to ale nepodařilo (což nás nijak nepřekvapí) a podstata Starého boha se tím jenom rozštěpila na několik kusů, z nichž vznikli Sha. Tehdy nejspíš Titáni zjistili, jak se to s jejich nepřáteli má, změnili taktiku a ostatní Staré bohy už šoupli do chládku pod zem.

Puzzle Box of Yogg-Saron

O Y’Shaarj jsme už vlastně s velkou pravděpodobností jednou slyšeli. Puzzle Box of Yogg-Saron, ve většině případů pronášející tajemné repliky týkající se N'Zotha a potopeného města Ny’alotha, nám však také sdělila něco o černé koze se sedmi očima - „Have you had the dream again? A black goat with seven eyes that watches from the outside.“ Může se jednat o Y’Shaarj? Možná; téma sedmi (ať už hlav nebo očí) je v obou případech totožné. Už v článku o N’Zothovi jsem se ale podivovala nad tím, že černá koza pozoruje „z vnějšku“ (from the outside). Tehdy jsem nechápala, proč by ona entita měla pozorovat z vnějšku, když Titáni Staré bohy uzavřeli pod zem a „vnějšek“ ve mně spíš evokuje představu mezihvězdného prostoru nebo dokonce nějakých vnějších dimenzí. Nyní se však nabízí možnost, pokud bychom přijali teorii Y’Shaarj jako prapůvodního Starého boha, praotce všech ostatních, že poté, co byl Titány zničen, se jeho podstata skutečně přesunula někam mimo, jako třeba mrtví démoni odcházejí zpátky do Twisting Nether, odkud pochází.

Trivia

Y’Shaarj, stejně jako ostatní Staří bohové, je inspirována dílem spisovatele H.P.Lovecrafta a jeho Prastarých. V tomto případě jde o Shub-Niggurath, Černou kozu s tisícem kůzlat. Co se týče podoby, tak Y’Shaarj svými mnoha hlavami může odpovídat hydrám, například tříhlavé Aku’mai, a je možné, že hydry jsou nějakým způsobem potomky nebo služebníky tohoto Starého boha. Jaký je váš názor ohledně Y'Shaarj? Jde podle vás o praotce všech Starých bohů, nebo jen dalšího z jejich řad? Co kromě Sha z jeho podstaty zbylo po jeho zničení a kde se tato esence může skrývat?
Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Sir Finley Mrrgglton 27.04.2014 19:38

Y'Shaarj Koothrappali

icekiss 15.05.2013 21:31

http://www.youtube.com/watch?v=r-o082_QSRQSha of Pridetady mas to 7- nejmocnější sha...

Draculla 01.03.2013 15:38

The seventh Sha will eventually be revealed. - zdroj: MMO CHAMPION

DaveL 05.11.2012 19:28

Draculla
Veď ich je 7. Ešte ste zabudli na Sha of Happiness - http://us.battle.net/wow/en/forum/topic/6934194499#1 {◕ ◡ ◕}
Sha of Happiness bude vyvrcholení MoP datadisku, kdy se objeví a zachrání Azeroth!

Draculla 04.11.2012 14:13

Nějak mi tu ale nesedí počty. Pokud jsou Sha skutečně pozůstatkem Y’Shaarj, proč je jich jenom šest? Přesněji řečeno Sha of Anger (vztek), Sha of Despair (beznaděj), Sha of Doubt (pochybnosti), Sha of Fear (strach) a Sha of Hatred (nenávist), Sha of Violence (násilí).
Veď ich je 7. Ešte ste zabudli na Sha of Happiness - http://us.battle.net/wow/en/forum/topic/6934194499#1 {◕ ◡ ◕}

erik25 07.09.2012 20:38

ja už síce wowko nehrajem ale tieto články o old ones ma hrozne bavia

Mordecay 05.09.2012 22:55

Bakda
Četl jsem to na foru a ne jednou. A bylo to i v jednom članku ale už nevim kde
No dúfam, že nie u nás... no ťažko keď toho lore o Starých Bohoch a bohoch ako takých je málo. C'Thun sa vyskytol v oficiálnom komikse, a tam to bolo... trebalo by to skontrolovať
Redaktor WoWfan.cz

Bakda 05.09.2012 17:06

Četl jsem to na foru a ne jednou. A bylo to i v jednom članku ale už nevim kde

Mordecay 05.09.2012 16:51

Bakda
Ale když se C´thun po sve poražce v Anh´quiraj odpoutal od azerothu a přešel prakticky na Cho´gala tak sice měl svobodu...
Nie som si istý, či sa toto vôbec stalo. C'Thun bol porazený a Cho'gall sa ho pokúsil opäť privolať, ale nepodarilo sa mu to. Cho'gallov výzor sa zmenil kvôli C'Thunovi, ale žeby bol C'Thun v Cho'gallovi, to asi nie. To, že sú Starí Bohovia spätí s Azerothom, to áno, ale žeby sa C'Thunovi podarilo odpútať od neho? Neviem... source?
Redaktor WoWfan.cz

Bakda 05.09.2012 16:23

No bohy nešlo zabít protože byli spoutání s Azerothem a kdyby je zničili uplně tak by to byl konec planety celkové, bylo to tím že se s azerothem spoutali. Ale když se C´thun po sve poražce v Anh´quiraj odpoutal od azerothu a přešel prakticky na Cho´gala tak sice měl svobodu a mohl fyzicky maniulovat, ale jeho zabytím Choga v bastion of twilight sme C´thuna zničily ne?

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet