Zajímavá místa - Eastern Kingdoms I.

http://media.wowfan.cz/uploaded/mista_eklogo

Eversong Woods

Shrine of Dath'Remar

Shrine of Dath’Remar, neboli Dath’Remarova svatyně, je památník dedikovaný velkému elfskému vůdci a zakladateli království Quel’Thalas a celé rasy vysokých elfů (High elves), Dath’Remaru Sunstriderovi, který odvedl své věrné od zbytku nočních elfů (Kaldorei), kteří se zřekli magie. Pod Dath’Remarovým vedením přepluli elfové Velké moře (Great Sea) a na severu Východních království založili Quel’Thalas. Dath’Remar je i dnes, po deseti tisících letech, ctěn jako největší ikona národa, což dokazuje i tento památník, který mimochodem naznačuje, že Dath’Remar se možná dožil (v úctyhodném věku více než deseti tisíc let) Arthasovy invaze a zemřel teprve během ní. Na památníku je totiž psáno: „Zde stojí Dath’Remarova svatyně, jež vzdává poctu tomuto vznešenému elfovi. Kéž všichni, kteří naň pohlédnou, vzpomenou na jeho oběť v boji proti Pohromě a na jeho obětavost vůči našemu přežití. Každý, kdo nyní žije v Quel’Thalasu, za to vděčí jemu.“ Kde se nachází? - Eversong Woods, 29 19

The Dead Scar

Dead Scar (Mrtvá jizva) je mrtvý pás krajiny táhnoucí se celým středem Eversong Woods a Ghostlands. Značí cestu, kudy prošla Arthasova nemrtvá armáda při svém plenění Quel’Thalasu na cestě ke Sluneční studně, v níž Arthas oživil mrtvého Kul’Thuzada jako hrozivého licha. Přestože se několik elfských magistrů snažilo ze všech sil, dosud se jim nepodařilo mrtvou zemi plně vyléčit, a na ní se tak stále nacházejí pozůstatky Arthasovy invaze - mrtvá půda, na níž nic neroste, pozůstatky mrtvých elfů i nemrtvých i dosud živí nemrtví, které sužují elfské osady ležící podél Dead Scar. Kde se nachází? - střed lokací Eversong Woods a Ghostlands

Scorched Grove, Runestone Falithas, Runestone Shan’dor

Myslím, že už z názvů druhého a třetího místa je zřejmé, co tyto tři oblasti spojuje. Nachází se na nich tzv. runové kameny, které před mnoha lety chránily elfské království Quel’Thalas před jakýmkoli narušením zvenčí, především pak před vpádem trollů. Bohužel neobstály před invazí Arthasovy Pohromy a nyní zůstávají jen chmurnou vzpomínkou na šťastnější dny. Scorched Grove, což v překladu znamená Vypálený háj, skončil jako spálená pustina s pokroucenými stromy, kde se prohání několik zešílevších magických stvoření. Elfové byli háj nuceni vypálit v zoufalém pokusu o zastavení postupu Pohromy a především zabránění šíření Nákazy, která požírala a ničila jejich milovanou půdu. Stejně tak byl nenávratně zničen místní runový kámen. Naproti tomu runový kámen Falithas je jediný dosud funkční a chrání elfské země alespoň částečně před účinky Nákazy. Stejně tak runový kámen Shan’dor je do určité míry schopen se opět aktivovat (viz příslušný quest). Kde se nachází zbývající runový kámen (původně byly totiž čtyři), není bohužel známo. Nejspíš byl zničen zcela, ale jisté to není. Kde se nachází? - Eversong Woods, 36 85, 44 86, 55 84

Huntress of the Sun

Huntress of the Sun, neboli Sluneční lovkyně, není nijak významné místo, avšak rozhodně je pěkné na pohled a vyvolává spoustu otázek. Kdo je tato elfka, jejíž socha dominuje současným ruinám Silvermoonu (Ruins of Silvermoon)? Kdo byl natolik důležitý, že mu byla postavena socha v takovémto měřítku, s lukem namířeným k obloze? Je možné, že jde o některou ze sester Windrunnerových, avšak jistě to nejspíš nebudeme vědět nikdy. Kde se nachází? - Eversong Woods, 45 40

Ghostlands

Shalandis Isle, An’daroth, An’telas, An’owyn

Čtyři místa v Ghostlands, kde se nacházejí tajné základny špehů nočních elfů. Čtyři, vážně? Jedna nebo dvě by jim nestačily? Kde se nachází? - Ghostlands, 13 25, 37 17, 60 40, 57 65

Thalassian Pass

Thalassian Pass je průsmyk dělící Ghostland od Eastern Plaguelands. Brána, která se tam nachází, mimo jiné také brání hráčům bez datadisku Burning Crusade vstoupit do Ghostlands. Pro zájemce o lore je jistě zajímavá informace, že tento průchod je pravděpodobně jednou z bran, které oddělovaly Quel’Thalas od Lordaeronu, a kterou musel projít Arthas se svou nemrtvou armádou. (Ve Warcraftu III se pravděpodobně nazýval Greenwood Pass .) Kde se nachází? - Ghostlands, 48 85

Western Plaguelands

Andorhal

Andorhal je zničené lidské město nacházející se ve Western Plaguelands, které bylo ve World of Warcraft vždy plné nemrtvých a pod nímž se (podle lore) měla nacházet Škola nekromancie (School of Necromancy), podzemní komplex plný těch nejhorších existencí - nekromancerů, warlocků i nemrtvých. Andorhal však býval dříve důležitým centrem Lordaeronu, neboť se z něj rozvážela většina vypěstovaných plodin. Proto si ho také za svůj cíl zvolil Kel’Thuzad, nekromancer a později lich ve službách Krále lichů, a zásoby obilí zamořil svou vytvořenou Nákazou, která se poté takto rozšířila do celého Lordaeronu a přeměnila všechny, kteří s ním přišli do styku, na nemrtvé. Tento nemilý osud potkal například obyvatele města Stratholme, které poté Arthas Menethil vlastníma rukama povraždil, aby je tak uchránil před hrůznou přeměnou a celou zemi před strašlivým krveprolitím, které by nevyhnutelně následovalo. V Cataclysmu se Andorhal stal válečnou zónou, kde se se Aliance snažila získat vítězství nad nemrtvými pod vedením rytíře smrti Koltirou Deathweaverem. Do boje se nakonec zapojila samotná Sylvanas, která s pomocí valkýr zvrátila bitvu ve svůj prospěch a Koltiru si odvedla do Undercity na kobereček, protože se jí pranic nezamlouvá jeho přátelství s Thassarianem, Koltirovým aliančním protějškem, které pro ni značí netolerovatelnou slabinu. Kde se nachází? - Western Plaguelands, 44 69

Uther's Tomb

Jak už název napovídá, jde o místo posledního odpočinku největšího paladina, jaký kdy žil, Uthera zvaného Lightbringer (Světlonoš). Uther byl jedním z prvních paladinů Řádu Stříbrné ruky, který vznikl před Druhou válku na obranu proti orkům, a už za svého života byl jakousi ikonou paladinského řádu jako takového. Jeho učněm byl mladý Arthas Menethil, který se také stal jeho zhoubou. Arthas, již pod nadvládou Krále lichů, od něj totiž dostal příkaz oživit mrtvého nekromancera Kel’Thuzada, kterého zabil, za pomoci elfské Studny věčnosti. Arthas musel nekromancerovy ostatky uložit do zvláštní nádoby, kterou byla krutou shodou okolností urna jeho zemřelého otce Terenase, kterou střežil právě Arthasův bývalý mentor. Ten se rozhodl bránit sotva vychladlý popel svého krále i za cenu vlastního života a zemřel po čepelí hladovějícího Frostmournu. Jeho tělo poté uložili lordaeronští rytíři do hrobky, která byla vystavěna na jihu Western Plaguelands, a kde spolu s jeho sochou stále přebývá cosi z duše tohoto svatého válečníka a samo Světlo zde posvěcuje náhrobní desku svého věrného rytíře, na níž si můžete přečíst tento nápis: Zde leží Uther Lightbringer, první paladin a zakladatel Řádu Stříbrné ruky. Uther žil a zemřel pro obranu Lordaeronského království. Třebaže padl rukou svého nejmilovanějšího žáka, věříme, že jeho duch žije dál. Nepřestává nad námi bdít, přestože se nyní kolem naší zpustošené země stahují stíny. Jeho světlo je světlem vší lidskosti - a dokud budeme následovat jeho příkladu, toto světlo nikdy nevyhasne. - Neznámý autor Od Cataclysmu vede k hrobce malebná dlážděná cesta lemovaná zelení, a když za pomoci emotu /kneel před památkou Uthera Lightbringera pokleknete, dostanete speciální buff Uther’s Blessing (Utherovo požehnání), které vám přidá +15 Critical Strike Rating. Ano, i po smrti je Uther ten největší borec, který vám i jako mrtvý ještě navýší staty. Druhou zajímavostí je, že Utherovu hrobku střeží elfský (přesněji řečeno high elfský) kněz Thel’danis. Kde se nachází? - Western Plaguelands, 52 83

Eastern Plaguelands

Light's Hope Chapel

Light’s Hope Chapel, Kaple naděje Světla, je malý kostelík zastrčený kdesi ve východním výběžku Eastern Plaguelands, kde se však udála jedna z největších a nejvýznamnějších bitev Argent Dawn s Arthasovou Pohromou. Arthas, v plné síle a sebevědomý, že si úspěšně poradil se Scarlet Crusade v New Avalonu, hodlal jako třešničku na dortu zničit i poslední vzdorující vojsko - Argent Dawn. Jeho nemrtvá armáda čítající přes 10 000 strašlivých nemrtvých vojáků, v čele s rytíři smrti Thassarianem, Koltirou Deathweaverem, Orbazem Bloodbanem a samozřejmě Darionem Mograinem, napadla pouhé tři stovky válečníků Světla, kteří nikterak překvapivě umírali doslova jako mouchy, než se objevil hrdinný Tirion Fordring. Ten - opět nikterak překvapivě - zcela zvrátil průběh bitvy, zastavil postup nemrtvých vojsk a donutil Mograina se vzdát. Darion si poté prožil menší soukromé zjevení - objevil se před ním totiž jeho otec Alexandros, který mu připomněl jeho dřívější život a on si díky němu uvědomil, čím se stal. Krátce poté se však na bitevním poli objevil sám Král lichů a vyjevil poraženým rytířům smrti svůj plán: byli jen nástroji, které měly být obětovány, aby vylákaly Tiriona Fordringa z doupěte. Když se však blížil Fordringův konec, Darion Tirionovi hodil Ashbringer a Tirion znovuočištěným mečem zaútočil na překvapeného Krále lichů, který byl nakonec donucen k ústupu. Po krvavé bitvě bylo poté uzavřeno slavné spojenectví mezi Argent Dawn a Knight of the Ebon Blade (pod vedením Dariona) s cílem zničit zrádného Arthase jednou pro vždy. Celou bitvu si můžete prožít i vy, pokud si zahrajete úvodní questovou linii za death knighty. V Cataclysmu se nám území Light‘ Hope Chapel zazelenalo a stalo se skutečným majákem Světla v okolní pochmurné temnotě Eastern Plaguelands. Mimo jiné zde také byla postavena socha zachránci Tirionovi Fordringovi, aby navždy připomínala jeho hrdinství a odhodlání. Kde se nachází? - Eastern Plaguelands, 75 52

Stratholme

Toto město, svého času jedno z nejdůležitějších center Lordaeronu, se stalo dějištěm jedné z nejhrůznějších událostí, kterou nový svět pamatuje, a vzpomínky na niž v něm stále nepokojně přebývají. Když se z výše zmíněného Andorhalu rozšířilo obilí nakažené vůdcem Kultu zatracených Kel’Thuzadem, nic netušící obyvatelé Stratholmu byli jedněmi z oněch nešťastníků, kteří se stali nedobrovolnými nástroji nekromancerova velkolepého plánu na úplnou a dokonalou nadvládu Krále lichů. Měli totiž napřed v krutých bolestech zemřít a poté se znovu obrodit do podoby hrůzných nemrtvých zcela podřízených vůli Krále lichů. Mladý paladin Arthas Menethil, který tento Kel’Thuzadův plán odhalil až příliš pozdě, před branami Stratholmu, jehož všichni obyvatelé již byli nakaženi a neexistovala pro ně pražádná naděje, učinil rozhodnutí, které šokovalo a odstrašilo oba jeho do té doby věrné druhy: učitele Uthera Lightbringera i milenku Jainu Proudmoore. Rozhodl se totiž celé město vypálit do základů, aby se Nákaza dál nemohla šířit, a obětem Kel’Thuzadova plánu poskytnout (podle něj) milosrdnou smrt. Vlastníma rukama zavraždil každého muže, ženu i dítě, které se ve městě nacházelo, a to se od té doby stalo mrtvou hrobkou plnou smrti, nepokojných přízraků bývalých obyvatel a vyhasínajícího ohně. Ve World of Warcraft ho můžete navštívit jako dungeon nacházející se na severu Eastern Plaguelands a utkat se zde s nejrůznějšími nemrtvými či s rytířem smrti Auriusem Rivendarem, synem barona Rivendara, kterého zde nahradil od datadisku Cataclysm. Zajímavost: V dobách své největší slávy město čítalo přes 25 000 lidí. Dost stojí za zamyšlení, že se Arthas, i když tehdy jich tam nejspíš už tolik nebylo, musel asi dost činit. Není divu, že mu přeskočilo. Kde se nachází? - Eastern Plaguelands, 27 8

Acherus - The Ebon Hold

Acherus se nenachází v pravém slova smyslu V Eastern Plaguelands - vznáší se totiž nad nimi, konkrétně tedy nad Light's Hope Chapel. Jde o nekropoli Pohromy, která je základnou organizace rytířů smrti Knights of the Ebon Blade, která se odtrhla od Krále lichů a začala si žít - totiž, ne úplně doslova žít, hehe - po svém. Zároveň jde o začáteční lokaci pro herní rytíře smrti, kde je ze začátku (stejně jako místní rytíři smrti) dosud plně pod kontrolou Arthase. Nekropoli vystavěl nemrtvý architekt Obrahiim, rádce samotného Kel'thuzada. Primárním cílem jeho díla bylo zničit Scarlet Crusade (což se víceméně podařilo, neboť Tyr’s Hand i Scarlet Enclave během bojů padly) a především Argent Dawn, kterýžto plán však ztroskotal příchodem Tiriona Fordringa do bitvy o Light’s Hope Chapel a „zradou“ Dariona Mograina, který se zřekl služby Arthasovi. Acherus je od té doby sídlem jeho rytířů smrti, odkud plánovali společnou pomstu Královi lichů. Zajímavost: Jméno pochází z názvu řeky Acheron z řecké mytologie, která měla být přítokem podsvětní řeky Styx. Ti, kdo nebyli schopni zaplatit převozníkovi Chárónovi, aby je převezl do podsvětních zemí, byli odsouzeni k tomu bloudit po březích Acheronu po celou stovku let. Kde se nachází? - Eastern Plaguelands, 81 45

Marris Stead

Marris Stead je opuštěný domeček nacházející se ve skrytu nevysokých pahorků na západě Eastern Plaguelands. Možná ani není příliš zajímavý, ale mě při questění nesmírně uchvátil jeho povýšený obyvatel, Nathasos Blightcaller. Přestože v Cataclysmu byl nucen toto místo opustit a stáhnout se do Undercity, do té doby přebýval zde, kde před vznikem Pohromy bývalo sídlo jeho rodiny, rodiny Marrisů. Nathanos svůj domov neopustil, ani když se stal nemrtvým, přestože i odsud věrně plnil rozkazy své vládkyně Sylvanas a byl náležitě protivný na každého, kdo kolem prošel. Zbožňovala jsem ho. Kde se nachází? - Eastern Plaguelands, 23 68

Tirisfal Glades

Ruins of Lordaeron

Ruiny Lordaeronu obklopující hlavní město nemrtvých Undercity jsou polorozpadlou vzpomínkou na mocné království Lordaeronu, které zde kdysi hrdě stálo, a jehož podzemní kobky a tunely nyní obydlují jeho původní obyvatelé, přeměnění na nemrtvé. Asi nejvýznamnější částí těchto stále impozantních ruin na jihu Tirisfal Glades je bezesporu Lordaeronský trůnní sál, kde dosud stojí neporušený trůn krále Terenase, posledního pravého krále Lordaeronu, který právě na tomto místě padl rukou (a mečem) svého vlastního syna Arthase, pozdějšího Krále lichů. Stejný sál navštívil nedlouho předtím samotný Prorok Medivh, aby krále Terenase varoval před nebezpečím, kterému budou čelit. Můžete si tedy tento trůnní sál pamatovat hned ze dvou cinematiců z Warcraftu III. Přestože ve hře z královských síní zůstaly jen trosky (včetně zvonu, který vyzváněl na počest Arthasovi, když se vracel z Northrendu v jednom z těchto cinematiců, a který najdete roztříštěný opodál), stále je dobře rozpoznatelný a hráči Warcraftu jej jistě na první pohled poznají. V Burning Crusade pochmurnou scenérii ruin narušil teleportační orb, který zajišťuje spojení mezi nemrtvými a jejich spojenci krvavými elfy. Od Cataclysmu se můžete ruinami pokochat i ze vzduchu ze hřbetu flying mounta - textura byla z tohoto důvodu upravena a vylepšena. A pokud si při procházení ruinami zapnete zvuky a dostatečně je zesílíte, můžete dokonce slyšet prchavé dozvuky minulosti - dav jásající nad Arthasovým návratem, zvon vyzvánějící na jeho počest a nesrozumitelné hlasy v trůnním sále, kde skonal král Terenas rukou svého syna. Kde se nachází? - Tirisfal Glades, 61 72

Agamand Mills

Na Agamand Mills, mlýnech rodiny Agamandů, není na první pohled nic přespříliš specifického, snad až na fakt, že jde o největší Pohromou zabrané území v Tirisfal Glades. Pohroma také učinila ze všech členů Agamandovy rodiny nemrtvé a ti se teď v podobě kostlivců, ghúlů a smrtonošek potulují po svých bývalých pozemcích a jsou zhoubou všech, kdo se na ně odváží vstoupit. Kromě toho se však scenérie s polorozpadlými mlýny, které mají poničené lopatky a v jejichž oknech svítí kalně žlutá světla, stala jakýmsi symbolem Tirisfal Glades a nemrtvých celkově, a tento děsivě temný obraz můžete spatřit i v traileru na World of Warcraft, v části, které představuje nemrtvé. Proto Agamandské mlýny stojí za zmínku a jistě i za návštěvu. Kde se nachází? - Tirisfal Glades, 48 36

Brill

Brill, forsakenská vesnička v Tirisfal Glades, není sama o sobě nijak zajímavá, tedy až na fakt, že to bylo právě zde, kde začal se svými temnými experimenty nekromancer Kel’Thuzad. Tyto experimenty měly poté za následek jeho vyloučení z Kirin Tor a vedly k událostem, kdy se Kel’Thuzad stal lichem a služebníkem Krále lichů. V Cataclysmu však nenápadný Brill získal skutečnou dominantu - sochu Temné paní Sylvanas Windrunner v nadživotní velikosti, která se tyčí nad náměstím, v ruce svírá luk a se svým typickým nekompromisním pohledem sleduje každý pohyb svých služebníků, kteří díky tomu musí žít v ještě větším strachu a respektu z ní. Well played, Sylvanas, well played. Kde se nachází? - Tirisfal Glades, 60 52

Faol's Rest

Jak už název napovídá, jde pravděpodobně o místo posledního odpočinku jednoho ze zakladatelů Řádu Stříbrné ruky, arcibiskupa Alonsa Faola, který zemřel krátce před tím, než mohl na vlastní oči vidět, jak byla jeho milovaná země zničena Pohromou. Faolův hrob byl v minulosti hojně navštěvovaným poutním místem (třebaže ne natolik vzpomínaným, jako hrobka arcibiskupova současníka a dalšího ze zakladatelů Řádu, Uthera Lightbringera), avšak v poslední době zájem o toto místo značně upadl a malý hřbitůvek se stal pouze dalším z opuštěných míst pochmurných Tirisfalských bažin. Kde se nachází? - Tirisfal Glades, 79 40

Balnir Farmstead

Balnirova farma by nejspíš nebyla nikterak odlišná od mnoha zcela totožných farem v Tirisfal Glades i všude jinde po světě, avšak tato farma má poměrně unikátní historii. Šlo totiž o místo, kde byli šlechtěni znamenití koně, které Balnirova rodina dodávala i královskému rodu Menethilů. Narodil se zde i Arthasův kůň Nepřemožitelný (Invincible), a po jeho nešťastném skonu zde byl i pohřben. Právě na tomto místě Arthas poté, co upadl do temnoty, svého věrného přítele oživil v nemrtvou stvůru, a otevřený hrob Nepřemožitelného tu můžete nalézt až do dnešních dnů. Kde se nachází? - Tirisfal Glades, 76 61

Apothecarium

Apothecarium je část Undercity, kterou by asi málokterý člověk se zdravým rozumem chtěl navštívit. Je sídlem Royal Apothecary Society (Královské lékárnické společnosti), která pro svou paní Sylvanas Windrunner vytváří nejrůznější nemrtvácké nechutnosti. Kupříkladu to bylo právě zde, kde vznikla New Plague (Nová Nákaza) High Apothecaryho Putresse, kterou použil u Wrathgate proti vojskům Aliance, Hordy i Pohromy, a pomocí které se chtěl zbavit i samotné Sylvanas. Většinu času však alchymistické experimetry nemrtvých probíhaly plně pod Sylvanasiným vedením, která zde za účelem jejich testování drží i několik lidských zajatců. Apothecarium je jako oživlá noční můra, kde nemrtví alchymisté vaří nejrůznější toxické lektvary a pracují na svých šílených vynálezech, kde najdete stoly plné lebek či tělesných orgánů ve sklenicích a kde na vás ze zamčených klecí zírají šílené oči živých nešťastníků, zmrzačených a znetvořených do nepředstavitelných hrůzných mutací. Kde se nachází? - Undercity, jihozápadní část

Scarlet Monastery

Scarlet Monastery je jednou z posledních pevností patřících organizaci Scarlet Crusade, kteří překroutili víru ve Světlo do čirého fanatismu. Ostatní jejich základny - Tyr’s Hand, Hearthglen a Scarlet Enclave - již všechny padly za oběť válce s Krlem lichů. Scarlet Monastery se nachází v severovýchodním cípu Tirisfal Glades, chráněná horami, a jako jediná dosud odolává všem nepřízním osudu. Sama pevnost dřív bývala svatým místem náležejícím kněžím Světla; po vzestupu Pohromy se však stala sídlem fanatiků ze Scarlet Crusade, kteří začali ve všem a ve všech vidět zárodky zla. Jejich heslem je „Kdo není s námi, je proti nám“ a tohoto hesla se drží, i kdyby se třeba otřásaly samotné základy světa. Proto asi nikoho nepřekvapí, že se ve sklepeních a kobkách Scarlet Monastery nachází přímo celý arzenál mučicích nástrojů a že je každý člen organizace vždy připraven dostat z každého násilím „pravdu“ - že pracuje pro Pohromu a že si zaslouží upálit na oltáři Světla. Pevnosti dříve veleli High Commander Mograine, který byl již zabit, a High Inquisitor Sally Whitemane, jejíž osud je zatím neznámý. V Cataslysmu se totiž Aliance i Horda pokoušely vyrvat Scarlet Monastery z rukou fanatiků, avšak obě strany nakonec odešly s nepořízenou a Scarlet Monastery tak stále zůstává Mekkou jednoho z největších šílenství, které vzniklo z dobré myšlenky a dobrého úmyslu. Ani v Mists of Pandaria se toho mnoho nezměnilo - Scarlet Crusade stále zuřivě válčí proti nemrtvým i proti všem, kteří se jim jeví jako nepřátelé, a snad jen Světlo ví, jak to všechno skončí. Kde se nachází? - Tirisfal Glades, 82 33

Silverpine Forest

Greymane Wall

Greymane Wall, Greymanova zeď, byla svého času dominantou jižního Lordaeronu. Byla vystavěna krátce po Druhé válce na rozkaz gilneaského krále Genna Greymanea, který se rozhodl, že s Aliancí nechce nic mít a nechal své království odříznout od zbytku světa. Celé dlouhé roky nikdo netušil, co se za vysokou neprostupnou zdí, oddělující Gilneas od Silverpine Forest, vlastně děje. Až v datadisku Cataclysm, kdy zeď neustála přílet Deathwinga, se Gilneas opět otevřel světu. Kde se nachází? - Silverpine Forest, 46 85

Shadowfang Keep

Shadowfang Keep je můj asi nejoblíbenější „nízkolevelový“ dungeon. Je to typický příklad strašidelného hradu nacházejícího se na vysokém útesu nad vesničkou, ve které by se o tomto hradě mohly vykládat strašidelné historky. V případě Shadowfang Keep by takové historky byly stoprocentně pravdivé - svého času v ní totiž sídlil arcimág Arugal, nebezpečný černokněžník, který povolal na Azeroth worgeny. Už tehdy byla pevnost zatraceně strašidelná, a to se nijak nezměnilo ani v Cataclysmu, kdy se v ní usadil zrádný gilneaský lord Vincent Godfrey, který zradil svého krále Genna Greymanea, když se ho pokusil vydat nemrtvým v pokusu o záchranu sebe samého a své země. Godfrey skončil stejně neslavně, jako žil - jako nemrtvý, ale ani s těmi nevydržel dlouho. Spolu se těmi, kteří byli zaživa jeho nohsledy, si vybral Shadowfang Keep za místo svého… posledního odpočinku a rozhodl se všem, komu by se to nelíbilo, pořádně znepříjemnit život. Ale jinak vám doporučuji, abyste se tam šli podívat. Vážně. Kde se nachází? - Silverpine Forest, 45 68

Gilneas

Tal'doren

Tal’doren, součást pochmurného a temného lesa Blackwald, je asi nejmystičtější částí celého Gilneaského království. Jméno se překládá jako „divoký domov“ (wild home) a tento strom, přesněji tedy území kolem něj, bylo kdysi domovem tzv. druidů kosy (Druids of the Scythe). Tato kosa je samozřejmě Kosa Elune a tito divocí druidové jsou původními worgeny, kteří byli za narušení rovnováhy potrestáni vykázáním do Smaragdového snu, kde na dlouhé stovky let snili pod snovou verzí stromu Tal’doren. Když se worgenská kletba rozšířila a zasáhla i gilneaské, jak jste mohli sami zažít na vlastní kůži v počátečních questech za worgena, sídlil na tomto opuštěném místě proměněný Darius Crowley se svými worgeny a také několika nočními elfy, kteří vám jako hráči pomohli nastolit rovnávahu ve vašem nitru - rovnováhu mezi zvířetem a člověkem. Kde se nachází? - Gilneas, 68 72

Hillsbrad Foothills

Durnholde Keep

Durnholde Keep je podobný relikt ze starých časů jako Dalaranský kráter. Dříve, za a po Druhé válce, zde stála mohutná pevnost vedená generálem Aedelasem Blackmoorem, který vešel ve známost především tím, že si vycvičil budoucího náčelníka Hordy Thralla jako gladiátora, a který nakonec padl jeho vlastní rukou, když se orkové, věznění po válce v internačních táborech, sjednotili pod Thrallovo velení. (Více např. v knize Vládce klanů (Lord of the Clans) od Christie Golden.) Při střetu durnholdských vojáků s Thrallovými orky byla pevnost zničena a již nikdy se neobnovila do původní podoby, ani již nebyla pořádně obývána. Mimo několika banditů, zběhů a členů Syndikátu, kteří se v pevnosti zacházeli před Cataclysmem, se zde usadili Opuštění (Forsaken), kteří si zde vytvořili hordskou základnu. Pevnost v původní podobě můžete navštívit v Caverns of Time v části - překvapivě - Escape from Durnholde Keep, kde musíte mladému Thrallovi pomoci uprchnout od tyranského Blackmoorea. Zároveň se ve hře nachází i pozůstatky internačních táborů, kde byli po druhé válce věznění orkové - jeden z nich můžete najít kousek od Dalaranu na místě s názvem Lordamere intervent Camp. Kde se nachází? - Hillsbrad Foothills, 77 41

Purgation Isle

Purgation Isle zjevně nikdy nikomu nezajímal, a to včetně Blizzardu, ale podle mě je to jedno z nejvíce fascinujících míst Azerothu. Je to ostrov ležící u jihozápadního pobřeží Hillsbradu, podél nějž se vine strmá spirálovitá pěšinka až k vrcholu, a obloha zde mění barvu do opravdu znepokojivých odstínů rudé a temně modré. A jako by tohle všechno nestačilo, je tajemný ostrov plný nepokojných duchů paladinů, mágů, kleriků a jiných osob, které se tam vzaly kdovíjak a nyní zjevně nemohou (nebo nechtějí) najít mír ve smrti. Cataclysm mě v ohledu tohoto ostrova velmi zklamal - duchové z něj zmizeli a nahradili je členové trpasličího klanu Stormpike spolu s Bloodfangskými worgeny. Na questy ostrov také není zrovna bohatý - vede sem jen jediný quest, a to ještě navíc přístupný pouze pro Hordu, kdy máte za úkol ukrást bitevní plány Stormpiků. Damn you Blizzard. Doufám, že vy ve smrti taky nenajdete mír. Kde se nachází? - Hillsbrad Foothills, 16 79

In Loving Memory

Místo s trochu podivným názvem se nijak netýká WoW lore, nýbrž je vzpomínkou na přítele jednoho z WoW developerů, který zemřel při potápění (což pravděpodobně zavinily jeho problémy se srdcem). Před náhrobkem, který tvůrci přidali na jeho památku do hry, stojí trpaslík jménem Rousch, což byla postava zemřelého. Náhrobek naleznete na jihovýchodě Hillsbradu, na jednom z kopců nad mořem, a na něm nápis Anthony Ray Stark, 1961 - 2005. (Dříve kolovala domněnka, že jde o Easter Egg a má to být reference na Tonyho Starka aka Ironmana. Jde však o pouhou shodu jmen.) Kde se nachází? - Hillsbrad Foothills, 60 88

Alterac Mountains

Dalaran Crater

Dalaranský kráter, nacházející se v zelené části Alterac Mountains, je pozůstatkem města mágů Dalaranu, které bylo v datadisku Wrath of the Lich King vyzdviženo ze země a přeneseno na Northrend. Město Dalaran bylo na tomto místě vystavěno, neboť zde pod povrchem je jedno z významných center ley lines - magických siločar, které křižují celým Azerothem a vedou skrz něj magii. Místa, kde se tyto siločáry křižují, mívají velký magický potenciál a často na nich vznikaly stavby či města - jako právě Dalaran či pevnost Karazhan, pod níž se nachází ještě silnější centrum ley lines. Když se v datadisku Wrath of the Lich King však většina důležitých událostí - válka s Králem lichů a boj proti zešílevšímu modrému Aspektu Malygosovi - přesunula na Northrend, rozhodl se vůdce města Rhonin, že jsou mágové Kirin Tor více potřeba tam, a protože mágové nikdy netroškaří, prostě město svou magickou mocí vyzvedl nad zem a přesunul na úplně jiný kontinent, kde se vznáší dodnes. Zůstal po něm jen svítící kráter v zemi a několik neobydlených trosek rozesetých podél něj, v nichž lze sem tam narazit na nějakou osobu či jiné stvoření. V Mists of Pandaria (přesněji ve Scarlet Halls) se objevil předmět The Ancient Tomb of Teleport: Dalaran, který naučí mágy, jak vyčarovat portál do kráteru… nebo spíše nad kráter, dost vysoko na to, aby vás pád okamžitě zabil. Nemilé, ale s magií si prostě není radno zahrávat. Kde se nachází? - Alterac Mountains, 16 70

Dandred's Fold

Pokud toto místo navštívíte dnes, najdete zde na březích Lordamerského jezera jenom opuštěný domek, dřevěné molo a políčko, na kterém roste cosi, co dost silně připomíná melouny. Nicméně v době před Cataclysmem právě do tohoto domu vedl quest (třebaže přístupný pouze Hordě), a to z toho důvodu, že v domě přebýval lord Aliden Perenolde, vůdce zločinecké organizace Syndikát, kterého hordští dobrodruhové dostali za úkol zabít. Od Cataclysmu zůstal dům i jeho pozemky opuštěné; je pravděpodobné, že lord Perenolde, stejně jako jeho přisluhovači, jsou už nyní považováni za mrtvé i v lore, nicméně Perenoldův status zůstává neznámý. Že by další eso v rukávu Blizzardu, stejně jako třeba Arthasova sestra Calia, jejíž osud také momentálně znají snad jenom vývojáři? Kde se nachází? - Alterac, 43 10

Arathi Highlands

Stromgarde Keep

Podobně jako Durnholde Keep je Stromgarde žalostnou upomínkou kdysi mocné pevnosti. Jde o bývalé hlavní město království Stromgarde, které samo stálo na základech metropole prvního lidského království Arathor, Stromu. Arathor bylo prosperujícím královstvím po mnoho generací, pak však četné rozepře mezi jednotlivými lidskými kmeny způsobily, že se rozpadlo a dalo vzniknout královstvím Stormwindu (jehož původní název byl Azeroth), Lordaeronu, Dalaranu, Gilneasu, Alteraku, Kul Tirasu a Stromgardu. Ani Stromgarde, jemuž vládl starý a mocný rod Trollbane, však nepřečkal věčně. Po smrti Thorase Trollbanea během Druhé války a potažmo po Třetí válce začali rychle ztrácet svá území i věhlas. Pomyslným posledním hřebíkem do rakve byl tragický osud, který potkal Thorasova syna Galena, stromgardského prince: byl zabit a přeměněn na nemrtvého v řadách armády Opuštěných. Od té doby kdysi mocné město upadlo v pouhé rozvaliny, které obývají už jen členové Syndikátu a několik ogrů. Jediná naděje Stromgardu v současnosti spočívá v Danathovi Trollbaneovi, synovci Thorase Trollbane, který by se mohl vrátit z Outladu, kde momentálně přebývá, a pokusit se město dobýt zpět. Kde se nachází? - Arathi Highlands, 26 59

Thoradin's Wall

Další památkou na zaniklé království Arathoru je Thoradinova zeď, pojmenovaná po králi Thoradinovi, vůdci lidského kmene Arathi a zakladateli Arathoru. Zeď byla pravděpodobně vystavěna (ať už ji nechal postavil sám Thoradin nebo ne) na obranu proti trollům, s nimiž lidé vedli vleklé a krvavé války, zvané Trollí. Nyní, přestože je Thoradin již dávno mrtev a samotná zeď není zrovna v nejlepším stavu, stále jde o významnou dominantu Východních království. V Cataclysmu se u ní objevil tábor Opuštěných pojmenovaný Galen’s Fall (Galenův pád), podle stromgardského prince Galena Trollbanea, který byl přeměněn na nemrtvého. Kde se nachází? - Arathi Highlands, 20 30 (Hillsbrad Foothills, 81 56)

Faldir's Cove

Faldir’s Cove, Faldirovu jeskyni, rozhodně navštivte, pokud jste fanoušci pirátů a podobných existencí, které se prohánějí po mořích, loupí a drancují (a znásilňují). U této jeskyně je totiž zakotvena loď Blackwater Riders z Booty Bay a námořníci zde pátrají po jakámsi elfském pokladu. Dvě ze tří nájezdnických lodí však skončily na dně moře kvůli náhlému přílivu, který měly na svědomí nagy střežící tuto oblast; třetí loď, Zvěstovatel (Harbinger), nyní kotví v malé zátoce a její posádka zoufale čeká na pomoc hodných dobrodruhů, aby je vysekali z této prekérní situace. Kde se nachází? - Arathi Highlands, 26 82

Hinterlands

Aerie Peak

Aerie Peak je trpasličí pevnost v Hinterlands a hlavní město Wildhammerských trpaslíků. Nachází se na severozápadě a je celé vytesané do vysoké skály nad jezerem Darrowmere. Na jeho vrcholu můžete spatřit velkého kamenného gryphona, symbolické wildhammerské zvíře a věrného přítele všech trpasličích jezdců na gryphonech. Wildhammerští trpaslíci, kteří se po Válce Tří kladiv stejně jako Bronzebeardi a Dark Ironi oddělili od zbytku, dříve pobývali v pevnosti Grim Batol, ta se však kvůli zlé magii stala neobyvatelnou. Proto se trpaslíci stáhli hluboko do lesů Hinterlands a vystavěli si zde tuto lesní pevnost, které nyní vládce Falstad Wildhammer. Aerie Peak je netypická především tím, že se na rozdíl od většiny trpasličích měst a obydlí nachází nad zemí, obklopená lesem a jinou zelení - Wildhammerští trpaslíci jsou na rozdíl od ostatních trpaslíků totiž mnohem více spjati s přírodou a proto mezi nimi můžeme nalézt i netypické šamany. Kde se nachází - Hinterlands, 13 49

Seradane

Seradane je místo, na kterém se nachází jeden ze čtyř portálů vedoucích do Smaragdového snu, tajemné a neprozkoumané říše náležející zelenému Aspektu Yseře. Smaragdový sen je přírodní sféra mající vzezření Azerothu, jak by vypadal, kdyby nebylo nejrůznějších živočichů, nízkých tvorů i těch vyspělých, které si zde vystavěly své civilizace a původní tvář světa tak zcela změnily. Smaragdový sen obsahuje hned několik vrstev, z nichž ta nejstarší „mapuje“ svět Azerothu poté, co byl stvořen Titány. Herně není možné portály vstoupit, jsou tu tedy víceméně jen „na okrasu“, nicméně v lore jimi můžou druidové do Smaragdového snu skutečně projít, jak se můžete dočíst třeba v nejnovější přeložené WoW knize od R. A. Knaaka, Stormrage. Před Cataclysmem se před portály nacházeli draci Zelené letky, zkažení Noční můrou, která smaragdový svět napadla, po Cataclysmu však byli ze hry odstraněni v návaznosti na události knihy Stormrage. Kde se nachází - Hinterlands, 63 21
Další část ->


Naposledy upravil/a Bellatrix 20.01.2014 v 19:36:52.

Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Bellatrix
Zuzana K.

Bellatrix je autorem 1149 článků. Více článků tohoto autora najdete na tomto odkazu. Pro více informací navštivte profil tohoto autora.

Diskuze

Bellatrix 26.11.2013 15:10

Benosh
Thumb up za článek, ale jako pravý Horďák musím podotknout, že na Purgation Isle vede quest linie, kdy má Horda tuším ukrást plány Strompiku na vršku ostrova pod věží a přitom zemře Kimgslayer Orkus, nebo jak se jmenuje to NPC s mountem za achievy z ICC
Zkusím ho najít a doplnit.
Šéfredaktor WoWfan.cz

Benosh 26.11.2013 09:39

Thumb up za článek, ale jako pravý Horďák musím podotknout, že na Purgation Isle vede quest linie, kdy má Horda tuším ukrást plány Strompiku na vršku ostrova pod věží a přitom zemře Kimgslayer Orkus, nebo jak se jmenuje to NPC s mountem za achievy z ICC

Aerlius 12.11.2013 18:49

Myslím že ve Stormgarde pořád Stormgardská armáda je . Princ Galen zemřel ale armáda tam tuším pořád je ne ?

Oisin 05.11.2013 19:12

Líbí se mi tvoje články. Ale u Purgation Islemáš chybu. Vede tam dějová i Q linka. Je to celkem dlouhé vysvětlovat ale celá se točí okolo příběhu do AV battlegroundu. Jeden Q je právě na Purgation Isle kde jako horďák kradeš bitevní plány aliance

Damsel 05.11.2013 18:31

Damsel
TKe Ghostalnds bych možná ještě doplnila...
Quest je zde.

Damsel 05.11.2013 18:23

Ty ruiny Lordearonu jsem teda já osobně pobrala už v první moment, kdy jsem tudy prošla a ještě jsem si nostaligcky zavzpomínala na W3. :-) Udělali to tam moc hezky. A článek je samozřejmě taky fajn!Ke Ghostalnds bych možná ještě doplnila Windrunner Tower (nebo jak se to tam jmenuje), kde může padnout Windrunner locket, který se musí donést Sylvanas do UC a ona vám za odměnu zazpívá Lament of the Highborne. :-) Taky zajímavé místečko.

hyndas 05.11.2013 14:35

Brutálně rozjetá článková série... no, jsem fakt zvědavej co výjde v dalším díle :-) páč tento článek se mi fakt líbil :-)

Bellatrix 03.11.2013 15:26

Esperanta
A pokud mi je vypíšeš, tak by to šlo
Určitě
Šéfredaktor WoWfan.cz

Esperanta 03.11.2013 14:08

Bellatrix
...
Psí očka ani dělat nemusíš, zahrnula jsi do článku Acherus Jinak se musím podívat, kde ty questy s ním začínají. A pokud mi je vypíšeš, tak by to šlo

Bellatrix 03.11.2013 13:40

Ewilez
Lrásný článek ***** jen u ruins of lordaeron bych zmínil, že u toho zvonu je v pozadí slyšet jak zvon zvoní, a v korunním sále je po chvíli slyšet Arthasův rozhovor s Terenasem
Jo, to už zmiňoval tady kolega níže Doplním to tam
cerberos
...
Jo, mně byl taky protivnej, ale právě proto byl tak hrozně boží A ty dvě hyeny ještě víc Což dokazuje jedna věta z wowheadu If you Alliance knew how funny this guy is you wouldn't want to kill him. Mně se na něm hrozně líbilo to, že je z role-playingovýho hlediska strašně podobnej mé postavě, takže mě strašně láká ho někdy zahrnout třeba do nějaké povídky, protože ti dva by si asi navzájem ukousli hlavy Některý ty věci, co říkal v questech, když je ještě někdy před Cata zadával...The order has come down, <class>. Sylvanas herself has requested that I send my most 'capable' agents back to the Undercity for a highly sensitive tactical operation.Unfortunately, my most capable agents were killed over three years ago. In their stead I have a collection of brain dead riff-raff.<Nathanos stares coldly at you.> Prostě dokonalost sama Radši už zmlknu...Ale tak mě napadá... Espe, Espe, pjosíííím, můžu ti někdy časem vnutit do tvé série o questech questy, co zadával Nathanos? Sama bych si je sepsala... *udělá psí očka*Jinak na ten hrob se podívám a doplním to tam
Šéfredaktor WoWfan.cz

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet