Zajímavá místa - Kalimdor VI.

http://media.wowfan.cz/uploaded/zajimavamista_kalimdor

Darkshore

Ameth’Aran

Z pouhého pohledu na Darkshore je jasně patrné, že toto území patří nočním elfům. A to ani ne tak proto, že jde o „jejich“ lokaci následující hned po Teldrassilu, ale především proto, že když budete mít oči otevřené, můžete narazit na mnoho zpola zapomenutých odkazů na kdysi mocné království nočních elfů, z doby před První invazí Plamenné legie. Jedním z takových odkazů na odejdivší časy jsou ruiny města Ameth’Aran, jehož příběh snad lépe než já vypoví text v darnassianštině, vytesaný do kamenné tabulky mezi ruinami. Kde ležel Ameth‘Aran Již dlouhý čas obývali děti hvězd břehy jiskřivé Studny věčnosti. Všem bylo známo, že Elune, světlo věčného soumraku, bohyně měsíce, prodlévá pod jejími vodami, když nastává čas odpočinku od její práce. Na březích Studny si děti hvězd, vyvolení Elune, vystavěli své domovy. Jejich zraky se však nepřestaly upírat k nebesům a k náruči měsícem zalité noci. Třebaže bylo kol jezera postaveno mnoho měst a osad, Ameth’Aran a Bashal’Aran z nich byly nejpřednější, neboť v těchto výtvorech prodléval dotyk Azshary, milované královny Kaldorei. Do těchto dvou měst přivedla své vyvolené služebníky, ty, jež se nazývali Urozenými, aby zde přebývali, a do jejich čela postavila Athrikuse Narassina. Ten však trávil většinu svých dní ve své věži pojmenované Althalaxx, která ležela daleko od obou měst. Druhý po něm, mág, který byl znám svou obratností v umění arkány, stejně jako svými fyzickými schopnostmi, nesl jméno Asterion, a ten žil mezi lidem Bashal’Aranu. Často navštěvoval také Ameth’Aran, aby dohlížel na potřeby jeho obyvatel. A tak obě města na březích Studny věčnosti rostla a prosperovala, zatímco svět pod hvězdami se zvolna nořil v šílenství. Jak padl Ameth’Aran Zem se třásla, když byly prastaré stromy kouzelného lesa vykořeněny a povaleny. Háje a mýtiny, o něž pečovali synové a dcery Cenaria, stejně jako kamenné věže dětí hvězd, byly obráceny v prach. A tam byla naše královna, i v zoufalství jasná nad všechny hvězdy. V ohnivém chaosu bitev zakleté nebe měnilo barvy vybíjející se magií. A spolu s ní se ozývaly četné výbuchy, jež hrozily roztrhnout zemi v půli. Bratr proti bratrovi, Vyvolení proti posvěceným. Ne všichni Urození však bojovali, neb někteří z nich stáli zmraženi šílenstvím, jež je pozřelo. A kol nich se k zemi řítila mocná města, stejně jako skromné osady. Ameth’Aran se obrátil v ruiny. Jeho děti padaly k zemi, jako by je to mělo zachránit před zánikem. A bylo to právě tehdy, kdy se objevil Athrikus Narassin, Azshařin vyvolený, aby je zavedl do bezpečí. Existovalo kouzlo, které je mělo ochránit. Tak Athrikus pravil. A všichni kol něj, bratři a sestry, otcové i matky, ti všichni zahynuli. Byl jim dán věčný život, aby se již nemuseli obávat Rozdělení světa, které mělo záhy přijít. Pokud u vás starobylý text spíše vyvolal další otázky, návštěva Ameth’Aranu jistě většinu z nich objasní. Jelikož jsou ruiny Ameth’Aranu plné neklidných přízraků Urozených, elfů královny Azshary, je zřejmé, že právě toto bylo dílo čaroděje Narassina. Daroval jim věčný život, ve věčném utrpení, neboť jejich duše již nikdy nespočinou. Zůstanou navždy uvězněny v místě, kde kdysi stály mocné zdi Ameth’Aranu, a budou věčně bloudit ruinami města, jež kdysi vystavěli. Čaroděj Athrikus, stejně jako jeho pobočník Asterion, však měli zcela jiný osud… Kde se nachází? - Darkshore, 43 60

Tower of Althalaxx

Jak bylo řečeno výše (třebaže trochu archaickým jazykem), města Ameth’Aran a Bashal’Aran (jehož ruiny se v Darkshore také nacházejí) byla vystavěna jako domovy pro Azshařiny Urozené. Jejich poručníkem, kterého ustavila sama Azshara, byl mocný kouzelník Athrikus Narassin. Athrikus zprvu plnil svůj úkol svědomitě, poté se však stáhl do svého vlastního sídla - věže Althalaxx, ležící daleko od obou měst na severu Darkshoru. Do Ameth’Aranu se vrátil až krátce před Rozdělením světa a slíbil vystrašeným obyvatelům, že je ochrání před nastávající katastrofou. A svůj slib dodržel - nezapřela se v něm však jeho nátura Urozeného. Obyvatelé Ameth’Aranu byli proměněni v přízraky, kteří se od té doby bezcílně potulují ruinami Ameth’Aranu, zatímco vychytralý čaroděj se vrátil do své věže. O níž se o dlouhých deset tisíc let později začaly šířit temné historky… Athrikus, jemuž už zřejmě nestačila moc arkánové magie, kolem sebe shromáždil mnoho warlocků, mezi nimiž bylo i několik zlovolných satyrů. Tento kult nazval Cult of the Dark Strand (Kult Temného pobřeží*). Mimo to také uvěznil duši svého dřívějšího pobočníka Asteriona do magického vězení v ruinách Bashal’Aranu, kde ho nechal střežit svými démonickými přisluhovači. Není známo, proč tak učinil, ale podle všeho chtěl být opravdu důkladný; když totiž nebohý Asterion o několik staletí později zemřel, zjistil, že ani ve smrti nedosáhne jeho duše pokoje. Zůstala totiž stále uvězněna uvntř Narassinova vězení, kde měla navěky trpět bez naděje na klidné spočinutí. Krutý Athrikus však naštěstí došel spravedlivé odplaty. Jeho Cult of the Dark Strand byl odhalen, mocný čaroděj zabit a jeho přisluhovači rozprášeni. V jiném sériovém questu se vám také podaří zachránit uvězněného Asteriona (viz obrázek - postava zahalená do modrého světla), který tak poprvé od Rozdělení světa pozná zaslouženou svobodu. V Cataclysmu bylo dílo dokonáno - díky útokům Hordy padla i Athrikusova věž a zbývající členové Dark Strand byli povražděni. Zdálo by se tedy, že je konečně po všem, avšak okolí spálené věže důkladně propátrali nemrtví výzkumníci pod vedením Teegana Hollowaye, kteří hledali záznamy Athrikusových temných výzkumů… * „Temného“ uvádím záměrně s velkým T, neboť jde zjevně o narážku na samotné Darkshore, které v překladu znamená také Temné pobřeží. Jde tedy pravděpodobně o trochu vznešenější verzi názvu „Darkshoreský kult“. Kde se nachází? - Darkshore, 56 26

Master’s Glaive

Pokud z hlavní cesty vedoucí skrz Darkshore odbočíte těsně za hranicemi s Ashenvale doleva, měli byste po chvíli běhu narazit na jedno z nejpodivnějších míst Azerothu. A to nepřeháním; pokud vám obrovský chapadlatý tvor připomínající obří chobotnici, přibodnutý dýkou vpravdě titánských rozměrů k zemi, nepřipadá zajímavý, možná byste se měli nechat vyšetřit. Před Cataclysmem se vědělo jen velmi málo o tom, co je hrůzný tvor zač. Předpokládalo se, že jde o Titány zneškodněného Starého boha nebo spíše některého jejich služebníka. Malé jezírko, z něhož nehybná chapadla vyvěrají, bylo obklopeno kultisty Twilight’s Hammer, což jen podporovalo teorii o Starých bozích. Stromovec Onu , jeden z darkshoreských questgiverů, tvora označil za „starého, prastarého pána země“ a v questu žádal dobrodruhy, aby neblahé místo prozkoumali. Prozradil také, že je tajuplný „pán země“ již dlouho mrtev, ale že se kultisté zjevně snaží nalézt jiskry jeho bývalé moci. Pokud jste Master’s Glaive navštívili po Cataclysmu, nejspíš jste byli udiveni, jaká změna se s ním udála. Kultisté se do toho pořádně opřeli, a jelikož jim zjevně nestačilo okounět kolem, začali kopat. A vykopali skoro celé chapadlaté torzo tohoto stvoření, které bylo opravdu služebníkem Starých bohů. Odhaleno bylo i jeho jméno: Soggoth the Slitherer. A o co že se to kultisté Twilight’s Hammer snažili? Nu, je velmi pravděpodobné, že by nejspíš byli bez sebe radostí, kdyby se jim tvora podařilo oživit, čehož se možná snažili docílit tím, že by titánskou dýku vyňali z jeho těla. Existuje teorie, že mocná zbraň zůstala pohřbena v Soggothově těle právě proto, aby mu zabránila znovu povstat mezi živé. Ve fázovaných questech se dozvíte další zajímavé informace: že za zničení Soggotha jsou zodpovědní kamenní obři, které vyslali Titáni, aby se Soggothem skoncovali. Z dvaceti jich přežil jeden jediný, kterému se podařilo vetknout titánskou čepel do Soggothovy lebky a navždy (doufejme) ho tak znehybnit. Později budete mít tu čest i se Soggothovým avatarem, který připomíná Beztvářné, Faceless Ones, služebníky Yogg-Sarona. Samotný Soggoth však zůstává pohroužen do svého věčného spánku a my můžeme jen doufat, že to tak zůstane napořád. Tedy, vy můžete doufat. Já bych byla první, kdo by ho pustil ze řetězu. Kde se nachází? - Darkshore, 39 87

Maw of the Void

Maw of the Void, Chřtán temnoty, je podobný fascinující úkaz, jakým je The Sundering v Northern Stranglethornu. Maw of the Void je o něco menší vodní vír nacházející se jihovýchodně od osady Lor’Danel, a když do něj skočíte, přehraje se vám zajímavý cinematic vašeho pádu, po němž skončíte pod zemí na místě nazvaném Bashal’Aran Collapse, nacházejícím se pod ruinami města Bashal’Aran. Zde potkáte elfku Bielaru Ivyshroud, členku Cenarion Circle, která vás může buď pomoci dostat se zpět nahoru, nebo se zde můžete chvíli zdržet a zabít Telaria Voidstridera, lovce démonů, z něhož vám poté padne pozoruhodný questový item - jakýsi „návod“, nebo spíše části návodu na to, jak se stát lovcem démonů. Což se někomu možná může líbit, ale vzhledem k tomu, že cesta lovce démonů zahrnuje i vypálení očí… tak to osobně raději přenechám těm odvážnějším. Kde se nachází? - Darkshore, 52 32

Ruins of Auberdine

Pokud někdo začínal hrát WoW až od Cataclysmu, nejspíš na tomto místě neuvidí nic moc fascinujícího. Další trosky města. No a co. Pokud však znáte Darkshore z doby před Cataclysmem, pohled na rozvrácený opuštěný elfský přístav může být poněkud šokující, možná i trochu dojemný. Stejně jako mezi rozbořenými budovami se můžete projít po mole, které jste mohli letmo zahlédnout v traileru na Cataclysmu, kdy nad tím nebohým kouskem elfské architektury přeletěl kazisvět Deathwing a dal mu poslední sbohem svým ohnivým dechem. Přeživší obyvatelé Auberdinu se poté přestěhovali do nově vzniklé osady Lor’danel, ležící severně od ruin, a Lor’danel tak v Cataclysmu nahradil Auberdine ve funkci hlavní alianční základy Darkshore. Kde se nachází? - Darkshore, 39 43

Grove of the Ancients

Pohled na Grove of the Ancients, stejně jako na Auberdine, nejspíš dost lidem po přechodu na Cataclysm vyrazil dech. Sídlo moudrého Stromovce Onu se před Cataclysmem ničím nelišilo od zbytku pochmurného lesa, avšak po Cataclysmu se okolní krajina překrásně zazelenala, snad aby nočním elfům vynahradila smutek nad ztraceným Auberdinem. Grove of the Ancients se tak stal zcela unikátním kouskem darkshoreské přírody a určitě stojí alespoň za krátkou návštěvu. Kde se nachází? - Darkshore, 42 79

Remtravel's Excavation

Remtravel’s Excavation, vykopávky archeologa Remtravela, byly před Cataclysmem poměrně význačným nalezištěm starobylých objektů. Trpasličímu archeologovi však značně ztěžovaly život útoky golemů a troggů, a tak je možná dobře, že bylo místo po Cataclysmu zatopeno. Trpaslík se však jen tak nevzdal a i po tomto nezdaru ho stále najdete poblíž jeho starých vykopávek. Kde se nachází? - Darkshore, 35 85

Shatterspear Vale

Před Cataclysmem byla vesnice trollího klanu Shatterspear jedním z nepřístupných míst Azerothu a přezdívalo se jí „vesnice tančících trollů“. Proč? No protože tancovali, to dá rozum. Zatímco se Aliance a Horda mlátila s nepřáteli i mezi sebou, krev tekla proudem a umíralo se po desítkách, trollové v horách mezi Darkshorem, Moongladem, Felwoodem a Winterspringem se hodili do pohody a tancovali od soumraku do úsvitu. A nejspíš i od úsvitu do soumraku. Prostě pořád. Protože jsou to trollové. Chill out, mon. Cataclysm jim však udělal čáru přes rozpočet - Blizzard nám umožnil létat po Azerothu na létajících mountech a většina kdysi nepřístupných míst byla najednou přístupnější než vaše předzahrádka. A trollové měli s tancováním utrum, protože teď se na ně mohl chodit dívat každý. A tak se kmen, který kdysi patřil pod impérium Gurubashi, přidal k Hordě, aby zase začali mít co dělat, a zóna pojmenovaná Shatterspear Vale (Údolí Shatterspear) se propojila s okolním světem soutěsnou Shatterspear Pass. Spojenectví s Hordou nebohým trollům však přineslo více smůly než užitku. Vesnice se totiž (během questové linie) stala terčem útoku nočních elfů. Masakr přežilo jen několik málo trollů a vypadá to, že tento kmen nejspíš zcela zanikl. Měli radši zůstat u tancování. Kde se nachází? - Darkshore, 72 17
<- Předchozí část | Další část ->


Naposledy upravil/a Bellatrix 10.03.2014 v 20:37:20.

Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Bellatrix
Zuzana K.

Bellatrix je autorem 1149 článků. Více článků tohoto autora najdete na tomto odkazu. Pro více informací navštivte profil tohoto autora.

Diskuze

Werba 05.03.2014 13:05

Azeroth mám prelietaný odpredu-odzadu, poznám skoro každé zaujímavé miestečko, ale o tom mieste pod vírom v Darkshore počujem prvýkrát . Hneď to pôjdem skontrolovať jak sa dostanem k WoWku

bufon 04.03.2014 19:08

Tieto članky sa veľmi dobre čítajú a vždy sa z nich dozviem niečo čo som nevedel. Tešim sa na dalšiu časť. ďakujem Bella

Bellatrix 04.03.2014 15:40

Děkuji mnohokrát za chválu

Šéfredaktor WoWfan.cz

daidalos66 04.03.2014 14:39

Moc pěkný článek, začal jsem to číst dneska, o lore se zajímám víc a víc a tohle je bomba. Jen tak dál. Děkuju za články.

milanko 03.03.2014 23:16

Bellatrix
.
Bella ďalší úžasný článok Milujem ako to dokážeš nabiť humorom cez všetko táto seria je od teba asi najlepšie čo sa pre mňa osobne týka strašne sa mi páči ten pojatý humor ktorý tam dokážeš dať vždy len tak ďalej

Bellatrix 03.03.2014 20:30

Deathkroman
Po tomto bude následovat Teldrassil nebo se podíváme do nějakých Horďáckých oblastí?
Ještě nevím. Každopádně Horďácký oblasti budou, až proberu ten zbytek ze severního kalimdoru - Teldrassil, draeneiský ostrovy, Moonglade a Winterspring. Abych to měla všechno pokrytý a mohla přejít na tu dolní část.
Šéfredaktor WoWfan.cz

Deathkroman 03.03.2014 20:08

Po tomto bude následovat Teldrassil nebo se podíváme do nějakých Horďáckých oblastí?

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet