Zajímavá místa - Northrend VIII.

http://media.wowfan.cz/uploaded/zajimavamista_northrend2

Storm Peaks

Thunderfall

Co si vybavíte jako první, když přijde řeč na Storm Peaks? Mnoho z vás nejspíš Ulduar, lore fajnšmekři si možná vzpomenou na souboj Aegwynn a Sargerase, který se odehrál právě zde… Ale řekla bych, že Thunderfall by si jakožto hrdý reprezentant Storm Peaks také nevedl zrovna špatně. Tato planina plná ledových soch trpaslíků a obrů je totiž opravdu nezapomenutelná. Celý tento ledový zázrak vznikl v okamžiku, kdy Thorim, jeden z titánských strážců, uhodil svým kladivem Krolmirem do země tak silně, že jeho síla zmrazila všechny, kteří se na planině později zvané jako Thunderfall nacházeli. Thorim tak učinil v okamžiku obrovského vzteku a bolesti, kdy se dozvěděl, že jeho žena Síf je po smrti. Zabil ji Thorimův vlastní bratr Loken. Thunderfall od té doby zůstává jako věčná památka na tento okamžik i moc Titánů. můžete tento azerothský div navštívit například v questu In Memoriam (součást questové linie Sons of Hodir). A nebo prostě jen tak. Protože Thunderfall rozhodně stojí za vidění. (Když se na celou pláň podíváte z výšky, můžete si všimnout i ledových stop po úderu Thorimova kladiva, které tvoří několika „vln“ rozbíhajících se od epicentra.) Kde se nachází? - Storm Peaks, 71 53

Ulduar

Ulduar, titánský komplex sahající hluboko do northrendských skal. Ulduar, prastaré vězení Starého boha Yogg-Sarona. Ulduar - juchů, epic loot! Říkejme tomu jak chceme, ale pravdou je, že Ulduar je prostě zatraceně epický. A to ne kvůli tehdejšímu lootu; veškerá moc a majestát této stavby prostě musí zanechat člověka zcela bez dechu. Ale jelikož obdivování historických památek není úplně primárním účelem tohoto našeho cestování, půjdeme nyní společně po stopách historie a povyprávíme si o tom, proč vlastně Ulduar vznikl a co skrývají jeho ledové síně. Ulduar je (podobně jako další titánské komplexy - Uldaman a Uldum) tak starý, že pamatuje ještě doby, kdy Titáni kráčeli po planetě Azeroth a dotvářeli tento svět do jeho nynější podoby. Jak je však známo, v cestě jejich snahám stáli zlovolní Staří bohové, tvorové čirého zla a nepředstavitelné moci, kteří nedokázali snést jakékoli zdání řádu, které Titáni chtěli Azerothu vtisknout. Válku s Titány Staří bohové nakonec prohráli; přesto to však byli oni, kdo se mohl smát naposled. Seslali totiž na mladý svět Kletbu masa (Curse of Flesh), která je navěky svázala se samotnou podstatou Azerothu, a pojistili si tak, že kdyby je Titáni chtěli vymazat z povrchu zemského, museli by zároveň zničit i veškeré své dílo. To si Titáni samozřejmě nechtěli vzít na svědomí (alespoň tehdy ještě ne), a tak tuto kletbu Starých bohů byli nuceni obejít: pohřbili své protivníky hluboko pod povrchem světa, uzamkli je zde svou mocí a doufali, že jejich zlo už nebude dále narušovat nově zrozený svět. Zde na dalekém severu byl pohřben Starý bůh Yogg-Saron, někdy zvaný bohem smrti či stvůrou s tisícem tlam. Ale Yogg-Saron stejně jako jeho ostatní bratři (viz C’thun v Silithusu) trpělivě vyčkával, až se mu naskytne příležitost osvobodit se ze svého prastarého vězení. Tuto příležitost mu paradoxně poskytli sami Titáni: při svém odchodu z Azerothu totiž zanechali jako ochranu Ulduaru pět strážců, kteří měli střežit Yogg-Saronovo tajné vězení. Těmito strážci byli Thorim, Hodir, Freya, Mimiron a Loken, avšak ten posledně řečený měl příliš slabou vůli na to, aby odolal našeptávání uvězněného Starého boha. Nakonec, zmámen jeho falešnými sliby, se obrátil proti svým druhům a pokusil se pustit svého nového pána na svobodu. Snad jakýmsi podivným řízením osudu zhruba v té době přicházejí do Ulduaru dobrodruhové, kteří objevili jeho majestátní zdi a dohadovali se, co titánské město asi skrývá. Věky zapomenuté poklady? Artefakty pamatující tyto božské bytosti? Předměty obsahující jejich prastarou moc? Chtiví bohatství a slávy se dobrodruhové ponořili hluboko do skalního komplexu a nemoudře zde pátrali po skrytých tajemstvích tvůrců Azerothu. Připletli se tak přímo do cesty probouzejícímu se Yogg-Saronovi… Naštěstí měli tito narušitelé dostatek duchapřítomnosti na to, aby se s hrozbou Starého boha vypořádali. Netušili však, že nové nebezpečí je blíže než na dosah. Titánský systém ochrany Ulduaru totiž při smrti strážce Lokena zaznamenal narušení Yogg-Saronova vězení a do Ulduaru byl vyslán Algalon the Observer, mající za úkol zjistit, zda je Azeroth opět v ohrožení. A pokud by usoudil, že hrozba Starých bohů je opět příliš bezprostřední, měl také vykonat jediné definitivní opatření: zničit veškerý život na Azerothu a spolu s ním i Staré bohy. Dobrodruhové se však rozhodli bránit zuby nehty, aby ochránili svůj svět… A Algalon byl jejich lpěním na životě mírně řečeno lehce zmaten.
SPOILER - ZOBRAZ / SKRYJ
To, že se tito pro něj patetičtí smrtelníci dokázali vypořádat s Yogg-Saronem (třebaže toho samozřejmě nebylo možné definitivně zabít - přesto byl značně oslaben), nesmiřitelného Algalona přesvědčilo, že tento svět by měl dostat šanci. A možná je to i otázka k zamyšlení. Co nás činí hodné našeho vlastního života…? Pozn.: V části Ulduaru, nazvaném Descend Into Madness (což je cesta vedoucí k vězení Yogg-Sarona), můžete spatřit vitrážová okna, zobrazující různé znepokojivé chapadlaté výjevy a také něco, co připomíná Sha z Pandarie. A jelikož ony chapadlaté výjevy ve mně osobně evokují představu spícího člověka obtočeného smaragdově zelenými chapadly, nemůžu se zbavit myšlenky, že tyto vitráže mají odkazovat na dalšího Starého boha, N'Zotha. Sha pak samozřejmě na Y'Shaarj. Jaký by ale byl důvod jejich vypodobnění v Ulduaru? A jaké scény nám mohla ukázat okna, která jsou nyní rozbitá…? Pozn.2: Jak můžete vidět na čtvrtém obrázku, v Ulduaru naleznete vizuální zobrazení různých planet, mezi nimi i Azerothu se všemi jeho kontinenty i Maelstromem uprostřed. V době před MoP se na základě této vizualizace diskutovalo o existenci Pandarie, neboť na projekci planety byl patrný tehdy neznámý malý kontinent. Kde se nachází? - Storm Peaks, 44 24

Engine of the Makers

Zde samozřejmě s Titány nekončíme. Storm Peaks je totiž plný jejich výtvorů, strojů a podobných tajuplných záležitostí. Kupříkladu Engine of the Makers - to se takhle brodíte vším tím napadaným sněhem, kocháte se krajinou… a najednou zahučíte do kovové díry v zemi. Prostě takový běžný den ve Storm Peaks. Vnitřek tohoto tunelu vede poměrně dost hluboko do země, ale není to nic, kam byste nemohli sletět a zase vyletět, abyste si mohli Engine důkladně prohlédnout. Na první pohled budete asi trochu zmatení, jaký je vlastně její účel - nebudu vás dlouho napínat, podobně jako další titánské komplexy ve Storm Peaks jde o součást Forge of Wills, kterou využíval zrádný Loken k vystavění vlastní armády Železných trpaslíků (Iron dwarves), se kterou by mohl naplnit cíle svého pána Yogg-Sarona. Během toho, kdy se jako hráči budete zaobírat celou tou prekérní situací kolem Ulduaru, si tuto Forge of Souls vezme do parády Brann Bronzebeard (který byl samozřejmě první, kdo se začal vrtat pod Ulduarem, protože něco takového prostě nemohl nechat jen tak) a použil ji ke stvoření vlastní armády Hliněných (Earthen), se kterými pak Lokenovi nakopal zadek. Kde se nachází? - Storm Peaks, 42 57

Inventor's Library

K Inventor’s Library, která se nachází jižně od Ulduaru poblíž hordské základny Grom’arsh Crash-Site, toho není moc co říct, ale jelikož má jít o jakýsi archív titánského vědění, usoudila jsem, že se asi bude hodit ji zmínit. Mimojiné se zde také nachází mechagnóm SCRAP-E, což je samozřejmě reference na roztomilého robůtka WALL-E od Disneyho & Pixaru. Kde se nachází? - Storm Peaks, 38 44

Temple of Storms, Temple of Life, Temple of Winter, Temple of Invention, Temple of Wisdom, Temple of Order

Už jsem tu několikrát zmiňovala titánské strážce (Titanic Watchers) Thorima, Lokena a spol. Ale co jsou vlastně tihle výtečníci zač? Jak jste si během svého putování po Azerothu asi všimli, tito strážci se rozhodně neomezují pouze na Ulduar. Zde měla nám známá pětice (Thorim, Freya, Hodir, Mimiron, Loken) za úkol hlídat Yogg-Saronovo vězení, ale jejich druhy můžete najít třeba i v Uldamanu, Uldumu nebo Karazhanu (Maiden of Virtue). Ve Storm Peaks měl každý ze strážců své vlastní „stanoviště“, odkud řídil své povinnosti. Jejich názvy samy už napovídají, který chrám patřil kterému. Temple of Storms byl sídlem Thorima a zde ho také můžete během questění najít, jak tu v zachmuření mlčky sedí a vzpomíná na svou mrtvou ženu Síf. (V průběhu času a vývoje příběhu se pak stejně jako jeho druhové přesune do Ulduaru, kde hraje roli bosse.) V polorozbitém Temple of Life přebývala Freya, kterou si můžete pamatovat z minulého článku o Sholazar Basin. Temple of Winter byl doménou Hodira, otce ledových obrů z frakce Sons of Hodir, kteří sídlí v Dun Niffelem. Temple of Invention sloužil jako základna mechagnómovi Mimironovi. A Temple of Wisdom byl sídlem proradného Lokena. Sloupy tohoto chrámu jsou porostlé jakýmisi ohavnými chapadlatými úponky, které nejspíše manifestují Lokenovo zkažení Yogg-Saronem. No moment, a co ten poslední, šestý chrám? Říkali jsme přece, že ulduarských strážců bylo pět… No, nebylo. Kecala jsem vám. Ale než mi začnete nadávat, vězte, že u toho posledního, Tyra, to vypadá, že se po něm zcela slehla zem. V Ulduaru není, ve svém sídle Temple of Order také ne… Tyr je vůbec takový dost tajemný strážce a kdo ví, kde je mu vlastně konec. Jeho existence prosákla do lidské kultury jako legenda - je to právě jeho stříbrná ruka, která se stala symbolem paladinského Řádu Stříbrné ruky. Tyrovi totiž ukousl ruku proto-drak Galakrond (o kterém jsme také nedávno hovořili) a Tyr zatracenou končetinu nahradil rukou ze stříbra. Dá se předpokládal, že Blizzard s ním možná i něco chystá, protože jednoznačně vyvrátil teorii, že by byl Tyr jedním z ulduarských bossů, Generalem Vezaxem. Kolovala totiž domněnka, že Yogg-Saronův vliv Tyra zkazil podobně jako Lokena a přeměnil ho v tohoto ošklivého facelessáka. Blizzard však jasně řekl, že Tyr v době Lokenovy zrady v Ulduaru vůbec nebyl. Ale kde byl, to už neřekli. Jak typické. A typicky na zabití. Něco málo o Tyrovi se každopádně můžete dozvědět z knihy Dawn of the Aspects od Richarda A. Knaaka. Kde se nachází? - Storm Peaks, 33 58 (Temple of Storms) - Storm Peaks, 64 47 (Temple of Life) - Storm Peaks, 52 57 (Temple of Winter) - Storm Peaks, 45 49 (Temple of Invention) - Storm Peaks, 34 34 (Temple of Wisdom) - Storm Peaks, 53 42 (Temple of Order)
<- Předchozí část | Další část ->


Naposledy upravil/a Bellatrix 21.09.2014 v 23:45:01.

Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Bellatrix
Zuzana K.

Bellatrix je autorem 1149 článků. Více článků tohoto autora najdete na tomto odkazu. Pro více informací navštivte profil tohoto autora.

Diskuze

Bellatrix 19.09.2014 17:18

Oisin
Zbožňuju jak je to napsané. S takovou láskou a péčí :-) ne jen suché konstatovaní faktů ...
Děkuji Snažím se hrát na strunu vašich nostalgických vzpomínek na WotLK
Kulisekcz
Naprosto ! skvěle napsané . Vůbec bych se nebránil si přečíst i něco delšího . Díky.
Pokud máš na mysli zajímavá místa, tak tam se obávám, že z jedné lokace toho víc nevymáčknu. Nikdy ten text zatím nepřesáhl 4 stránky. Výjimkou asi bude poslední díl, tj. Icecrown příští týden, tam jsem se u Icecrown Citadel nějak nebezpečně rozepsala.
seager
Já teda jinak čekám na překlad poslední části Hellscreama, abych si ho mohl přečíst najednou :-)
Snad se mi podaří nachystat celou tu kapitolu k vydání na ten příští čtvrtek. Je sice dlouhá, ale udělám, co budu moct. Byla by škoda, kdybych to musela dělit.
Šéfredaktor WoWfan.cz

seager 18.09.2014 21:01

Kulisekcz - ale na delší článek by sis zase musel počkat déle a mně se zdá, že takhle po týdnu je to ideální. Já teda jinak čekám na překlad poslední části Hellscreama, abych si ho mohl přečíst najednou :-)

Kulisekcz 18.09.2014 08:38

Naprosto ! skvěle napsané . Vůbec bych se nebránil si přečíst i něco delšího . Díky.

Oisin 17.09.2014 17:57

Zbožňuju jak je to napsané. S takovou láskou a péčí :-) ne jen suché konstatovaní faktů ...

stacox 17.09.2014 17:02

bulljoker
thunderfall.. marvel too much?
Proč zrovna marvel? protože mají komiks o Thorovi?Thor, Thorovo kladivo i Loki patří k tradiční severský mytologii takže o marvelu tady nemůže být ani řeč PS: Hvezdná Brána? Asgardi? Thor? anyone?

Larisa 17.09.2014 00:19

V Ulduaru jsem nedávno byla s mojí guildou a je to opravdu nádhera... škoda že všichni tak hrozně pospíchaj, neměla jsem vůbec čas si tu nádheru prohlédnout Ráda procházím různé instance a dungeony a lokace sama, kluci jen hrrr všechno pozabíjet a okamžitě se přesunout a teleportovat... a vůbec nekoukaj napravo nalevo... je to hrozná škoda... bohužel high-lvl dungy sama neprojdu

Bellatrix 16.09.2014 22:36

Blizzard holt rád vykrádá Těžko se mu divit, když mu to zatím prochází bez problému.

Šéfredaktor WoWfan.cz

bulljoker 16.09.2014 21:43

a taky mytologie ofc

bulljoker 16.09.2014 21:42

thunderfall.. marvel too much?

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet