Historie Warcraftu IX.

/pic/gameinfo/historie/37
Podrobná Časová osa se všemi událostmi, které se kdy ve světě Warcraftu odehrály.

Kapitoly

  1. Ten, na jehož křídlech přichází smrt
  2. Invaze do Gilneasu
  3. Goblini z Kezanu
  4. Nové konflikty
  5. Firelands
  6. Deepholme
  7. Vashj'ir
  8. Uldum

Ten, na jehož křídlech přichází smrt

/pic/gameinfo/historie/34
Vraťme se na okamžik do minulosti; v době, kdy v severní zemi ledového Northrendu stále zuřila válka s Králem lichů, nikdo netušil, že hluboko v lůně Azerothu se pomalu probouzí prastaré domněle poražené zlo, které jen tiše čeká na svoji chvíli, aby pak mohlo celý svět obrátit v ohnivé trosky. Deathwing, po porážce u Grim Batolu a po zničení Duše démona, uprchl oslabený a ponížený do Deepholmu – jedné z částí sféry Elemental Plane. Zatímco on sám si hluboko v jádru světa lízal rány a jeho mysl stravovaly myšlenky na pomstu, jeho služebníci se všemi silami pokoušeli vrátit bývalému Aspektovi země jeho bývalou moc. Jeho syn Nefarian se bezúspěšně pokusil s využitím krve zástupců ostatních dračích letek vytvořit další letku, Chromatic Dragonflight. Stejně tak Deathwingova družka Sinestra vytvořila Twilight Dragonflight, kterou později v Northrendu studovala Modrá dračice Tyrigosa. Jak Nefarian, tak Sinestra byli nakonec ve výsledku bezúspěšní. Po smrti Arthase dlouhá a vleklá válka se silami Icecrownské citadely konečně skončila a přeživší hrdinové se vrátili domů. Bohužel netušili, že Deathwing se mezitím úplně zotavil ze své hořké porážky a že Azeroth se pomalu blíží k vlastnímu konci. Krátce před Deathwingovým návratem se světem začaly šířit předzvěsti děsivých kataklyzmatických událostí, které měly následovat: svět zaplavila četná zemětřesení a útoky elementálů na hlavní města Aliance a Hordy se podařilo zažehnat jen s vypětím všech sil. Stejně tak Deathwingovi věrní následovníci, kult Twilight Hammer, začali šířit mezi lidmi proroctví o přicházející zkáze a přestože jejich pokusy o temné rituály a sabotáže byly nakonec neúspěšné, všechny tyto události připravily půdu pro příchod Toho, na jehož křídlech přichází smrt. Deathwing, konečně si jistý svou znovuobnovenou mocí a neporazitelností, opustil svoji skrýš v Elemental Plane, prorazil skrz mohutný vír Maelstrom z Elemental Plane na Azeroth a za sebou nesl oheň, smrt a destrukci. Tvář Azerothu se navždy a nenávratně proměnila. Deathwingův let zničil elfský přístav Auberdine v Darkshore, způsobil zatopení Wetlands, když se zbortila trpasličí přehrada Stonewrought Dam, jeho příchod téměř znamenal zkázu pro hrdé lidské město Stormwind, a mohutná zemětřesení vytvořila uprostřed planiny The Barrens dlouhý ohnivý kráter. Deathwing, jehož mysl byla nenávratně poznamenaná našeptáváním Starých bohů, se rozhodl, že nastal čas, aby celý svět shořel ve stínu jeho křídel.

Invaze do Gilneasu

/pic/gameinfo/historie/40
S Deathwingovým příchodem (nebo chcete-li, příletem) padla Greymane Wall, která po dlouhá léta dělila Gilneas od zbytku Lordaeronu. Na lidské království se okamžitě obrátila pozornost nemrtvých, kteří – po incidentu u Wrathgate značně nedůvěryhodní – se na příkaz nového Warchiefa Garroshe Hellscreama rozhodli získat přístav v Lordaeronu jako strategický bod v boji proti Alianci. Flotila nemrtvých bez meškání zaútočila na hlavní město Gilneasu, Duskhaven. I přes tuhý odpor Gilneaských pod vedením Liama Greymanea, syna krále Genna Greymanea, nakonec muselo být hlavní město evakuováno a přeživší uprchli přes Greymane Manor do temného lesa Blackwald. V těchto hlubokých lesích Gilneasu čekalo uprchlíky velmi nečekané setkání – Gilneaští se zde setkali s nočními elfy, kteří jim poodkryli záhadu původu worgenské kletby. Před dávnými časy byla skupina druidů známých jako Druidové kosy (Druids of the Scythe), kteří se zřekli přirozené rovnováhy a dopustili, aby je ovládla jejich vnitřní divokost, vykázáni do Smaragdového snu, aby věčně spali pod stromem Tal’doren. Kletba se však začala šířit... Lord Darius Crowley, kterému od útoku worgenů na Gilneas také kolovala v žilách prokletá krev, zjistil, že cílem nemrtvých nebylo pouze obsazení jejich domoviny, ale také získání prastarého artefaktu známého jako Elunina kosa (Scythe of Elune); s její pomocí by byli nemrtví schopní Gilneaské zasažené worgenskou kletbou ovládat. Gilneaskému šlechtici se naštěstí podaří Eluninu kosu získat. Poté, věda, že ta krátká chvíle, kdy má díky lektvarům plnou kontrolu nad svojí myslí, nebude trvat dlouho, se Darius napil z vod stékajících z Tal’dorenu, a obnovil tak ve své mysli rovnováhu mezi člověkem a zvířetem. Gilneaský lid ale čekala další rána osudu, tentokrát v podobě zrady z vlastních řad. Lord Godfrey, jeden z Gilneaských šlechticů, jenž nebyl zasažen kletbou, zradil Genna Greymanea, zajal ho a uvěznil s plánem, že svého krále vydá nemrtvým, kteří, jak doufal, by poté mohli jeho zemi ušetřit. Gilneaští se ale velmi rychle vydali po stopě únosců a krále Greymanea zachránili. Godfrey, raději než aby byl nucen pokleknout před králem-worgenem, ukončil svůj život vlastní rukou. Král Greymane se poté rozhodl k okamžité ofenzívě proti armádě Forsaken. Princi Liamovi Greymaneovi a Lorně Crowley, dceři lorda Dariuse, se podařilo zajmout vůdce nemrtvých Cornella. Zatímco v těsné blízkosti hlavního města zuřily krvavé boje, na bojišti se objevila i sama Lady Sylvanas Windrunner. Nemrtví byli pomalu a nemilosrdně zatlačováni na ústup, ale Lady Sylvanas se nevzdávala: vystřelila otrávený šíp po Gennu Greymaneovi. Před nevyhnutelným osudem však svého otce v poslední chvíli zachránil princ Liam, když se vrhl letícímu šípu do cesty. A zatímco Lady Sylvanas uprchla z prohraného boje, Liam vydechl naposledy s utěšující myšlenkou, že Duskhaven byl osvobozen. Sylvanas, rozčarovaná z vývoje událostí, se poté rozhodla k unáhlenému kroku: i přes rozkaz Garroshe Hellscreama nechala na Gilneas vypustit smrtící nákazu. Gilneaským naštěstí připluli na pomoc noční elfové a v jejich lodích se worgenům podařilo bezpečně dostat do Darnassusu. Král Greymane se následně vydal do hlavního města Stormwindu, aby žádal o pomoc pro svůj lid. Přestože Gilneaští své staré svazky s Aliancí již před léty zpřetrhali, král Varian Wrynn si byl vědom toho, že Greymaneovi lidé by byli nedocenitelným přínosem v boji proti Forsaken. Proto na Gennovu prosbu kývl a nechal do Gilneasu vyslat Sedmou legii, elitní armádu Aliance. Její flotile se podařilo potopit veškeré loďstvo Hordy a spojené síly Gilneaských vojáků Sedmé legie poté vnikly do Gilneas City a armádu Forsaken na hlavu porazily. Přeživším nemrtvým se ještě na útěku podařilo získat mrtvé tělo Lorda Godfreye, poté se veškeré síly nemrtvých byly nuceny stáhnout zpět do Silverpine Forest.

Den poté

Dříve hrdé lidské království Gilneas zanechala invaze nemrtvých v troskách. Zatímco boje a potyčky s Forsaken stále trvají, Gilneaští civilisté uprchli zpět do Darnassusu a jiných aliančních měst a král Greymane, jehož království se změnilo na jedné velké bitevní pole a jehož syn a následník trůnu byl mrtev, se opět vrátil do Stormwindu, kde se postavil po bok krále Variana Wrynna jako opětovný spojenec Aliance. darius crowleyHranice Gilneasu však nebyly jediným střetem zájmů mezi Aliancí a Hordou. Jelikož Lady Sylvanas začala projevovat snahu postupně ovládnout celý Lordaeron, okamžitě se proti ní začala tvořit tvrdá ofenzíva. Po bok Gilneaských se nyní postavili také mágové Kirin Tor z Ambermillu a od Dalaranského kráteru. První krok Forsaken byl velmi rychlý: nemrtvým se podařilo prorazit obranu vesničky Pyrewood. Poté, co ohně v poraženém městě stále ještě plápolaly, došlo k hlavnímu střetu vojsk nemrtvých a vojsk Aliance v jižním Silverpinu. Prohnané Sylvanas, která předtím přeměnila zesnulého lorda Godfreye na jednoho ze svých Forsaken, se podařilo právě s pomocí tohoto zrádného šlechtice zajmout Crowleyho dceru Lornu. Gilneaští si poté před branami Gilneasu vyslechli její verdikt: buď se všichni okamžitě vzdají nebo bude Lorna Crowley před jejich očima proměněna v nemrtvou. Zdrcený Darius Crowley neváhá ani minutu: jeho lidé skládají zbraně a Sylvanas poté nechává Lornu i se svým otcem vrátit se do Gilneasu. V této chvíli, kdy by se zdálo, že nemrtví získávají definitivně navrch, ale dochází k události, kterou nikdo nečekal: proradný Lord Godfrey zradil podruhé a zaútočil na královnu nemrtvých. Po krátkém boji byl Godfrey nucen uprchnout do Shadowfang Keep, zatímco Lady Sylvanas byla opět oživena pomocí svých Valkýr, které za její záchranu položily vlastní život. Královna Forsaken se poté zmítána strašnou zuřivostí vrátila do Undercity, aby se zotavila. Událost s Valkýrami však měla ještě další dohru. Warchief Garrosh Hellscream totiž navštívil Silverpine, aby se setkal s Lady Sylvanas, a ona mu při té příležitosti předvedla, jak využívá původní Lich Kingovy Valkýry k tomu, aby oživovala padlé lidské vojáky a vytvářela z nich členy své vlastní armády. Garrosh byl tímto počínáním značně znechucen a dal to také Sylvanas velmi zřetelně najevo. Spor zůstal víceméně nedořešen, ale nejspíš je jen otázka času, kdy mezi horkokrevným Hellscreamem a Lady Sylvanas, která si za všemi svými činy neochvějně stojí, dojde k další roztržce, která by v tom nejhorším případě mohla i postavit bývalé spojence proti sobě...

Goblini z Kezanu

/pic/gameinfo/historie/44
Navzdory tomu, jaké známe gobliny nyní (jako malé zelené hajzlíky schopné vyhodit do vzduchu cokoli s pomocí provázku a cukrové vaty na špejli) byli tito... malí zelení hajzlíci původně pouze nepříliš inteligentními otroky kmene jungle trollů na ostrově Kezan. Goblini museli pro své trollí otrokáře těžit horninu zvanou kaja'mite z dosud nevyhaslé sopky Mount Kajaro; trollové tuto horninu využívali pro své rituály magie voodoo, ale netušili, že nestabilní materiál měl na gobliny, kteří s ním byli ve neustálém styku, nepředvídatelné účinky. Z malých hloupých zelených tvorečků se pod jeho vlivem stali malí velmi chytří zelení tvorečkové, dokonce natolik chytří (a natolik zelení), že zosnovali vzpouru proti svým věznitelům, svrhli jejich tyranii a z důlního systému pod horou Kajaro vytvořili své město – Undermine. Během První a Druhé války se goblinská civilizace rozvíjela tempem přímo závratným. Zatímco lidé a orkové si navzájem prolévali krev, Kezan si vybudoval námořní flotilu, kterou by mu leckteré jiné země mohly jenom tiše závidět, a jeden z Trade princů tohoto potenciálu také bystře využil a nabídl svoji spolupráci Hordě. Když byla její vojska ale na konci Druhé války poražena, pochopili goblini, že je značně nevýhodné vázat se nesmyslnými spojenectvími, a během Třetí války už vesele dodávali zbraně i všemožný materiál jak Alianci, tak i Hordě. Takže zatímco válka obě frakce neskutečně vysilovala, Kezan se díky goblinům vrozené chamtivosti a touze po všem lesklém v okruhu sta mil stal bohatým námořním impériem. Nic ale netrvá věčně a idylický život na Kezanu se měl pro gobliny velmi brzy změnit v boj o život... Došlo totiž ke zlomovému bodu pro celý Azeroth, který přirozeně zasáhl i goblinský ostrovní ráj. Deathwing po dlouhé době opustil svou skrýš v Deepholmu a prorazil skrz Maelstrom na povrch, což mimo jiné způsobilo výbuch sopky Mount Kajaro. Ti goblini, kterým se podařilo přežít evakuaci, nakonec skončili jako politováníhodní trosečníci na ostrovech Lost Isles, kde se nechtěně připletli přímo do přestřelky mezi Hordou a Aliancí. Goblini nakonec došli k názoru, že jim nic jiného nezbývá, obnovili staré svazky s Hordou a stali se tak jejími plnohodnotnými spojenci.

Nové konflikty

/pic/gameinfo/historie/43
Potyčky mezi Aliancí a Hordou trvají již dlouhou řádku let. I když se už párkrát nastolilo křehké příměří, které ale bylo rozbito a párkrát téměř poslepováno snahou jak Thralla tak i Variana, z míru stejně nikdy nic nebylo. První taková rána přišla na setkání v Theramoru, který přerušili přilétnuvší kultisté Twillight´s Hammer. Aliance a Horda si poté už moc nedůvěřovala a lepší to nebylo ani v okamžiku bitvy u Wrathgate, kde za smrt jak Aliančních, tak i Hordských vojsk mohl High Apothecary Putress, který pak následně utekl do Undercity, nad nímž společně s Balnazaarem převzal vládu. Mír byl definitivně rozbit ve chvíli, kdy Varian, snažící se získat Lordaeron zpět pro Alianci, zjistil, jaké odporné pokusy Forsaken dělají a prohlásil, že po tom co viděl, už mezi Aliancí a Hordou nemůže být mír. A s příchodem Cataclysmu se potyčky ještě znásobily.

Konflikty v Eastern Kingdoms

Andorhal Po pádu Krále Lichů byla Pohroma oslabena a s touto skutečností přišel na řadu úkol získat všechna města napadeného Lordaeronu z rukou nemrtvých. Alianční jednotky vedené Thassarianem získaly západní část Andorhalu a oddíl Forsaken vedený Koltirou Deathweaverem získaly druhou část města. Obě strany proti sobě bojovaly, aby získali město pod kontrolu. Jednou ale na město zaútočily val´kyry a efektivně tak zatrhly Alianci celý plán získat Andorhal. Nyní i teď po dokončení questové linie od Thassariana či Koltiry je město stále v držení Hordy a mění se, díky Forsaken, v obrovský, nepříliš vábný, hřbitov. Po neúspěšném pokusu o získání Andorhalu se Alianční jednotky stáhly a nyní koncentrují svoje síly pro potlačení hrozby přicházející z jihu od Forsaken a od Krvavých elfů ze severu. Southshore a Stromgarde V Hillsbrad Foothills Forsaken svým příchodem zcela zničili přítomnost Aliance v severních zemích, když dobyli přístavní městečko Southshore a tím Alianci vytlačili nadobro zpět do Alteracu. A aby toho nebylo málo, Horda též obsadila Arathi Highlands zničením Stormgardu za přispění prince Galena Trollbanea, který též bohužel doplnil řady Hordy jakožto jeden z Forsaken. Horda poté rozšířila Hammerfall a tak má nyní kontrolu nad zeměmi od Western Plaguelands až po Wetlands. Gilneas Ti, kdo hrají za Worgeny si jistě dobře vzpomínají na začáteční questovou linii v hlavním městě deštivého království Gilneas, které napadli zdivočelí worgeni. Gilneané bojovali statečně, ale nakonec byli sami postiženi nákazou, která je proměnila v krvelačné nestvůry, které je pokousaly. Jakmile se však dali Gilneané, hlavně po psychické stránce, dohromady a začali bojovat proti své divokosti, přišlo další nebezpečí pro jejich království. Na příkaz nového warchiefa Hordy, Garroshe Hellscreama, byla vyslána Sylvanas Windrunner se svými nemrtvými, aby získali Gilneas ke svému území, stejně jako to udělali s okolními zeměmi. Gilneané proti nim bojovali, ale když Forsaken napadli jejich město, o které už jednou přišli, byla to pro ně poslední kapka. Všichni obyvatelé království vyrazili do boje, aby vytrhli Gilneas city ze Sylvanasiných rukou. Při tomto útoku však zemřel syn krále Greymanea, Liam. Gilneané podnikli ještě poslední pokusy o to vyhnat Forsaken ze své říše, avšak marně. Více než o své království se museli začít starat o vlastní přežití. Pomocnou ruku jim na poslední chvíli podala Tyrande Whisperwind, díky níž se dostali Gilneané do bezpečí Teldrassilu, kde proběhla rada mezi vůdci Aliance o tom, zda by se k nim Genn se svými lidmi měl připojit. Gilneané se v čele s Gennem Greymanem přidali k Alianci, avšak opětovné získání jejich města je zatím v nedohlednu. Twillight Highlands V Twin Peaks nedaleko Grim Batolu v Twillight Highlands svádí trpasličí klan Wildhammer boj s orkským klanem Dragonmaw, který se vrátil zpět k Hordě kvůli možnosti získání tohoto strategicky postaveného horského území. Jediný konflikt, který je jak pro Alianci, tak i pro Hordu společný, je kult Twillight‘s Hammer, který pod vládou Deathwinga neohrožuje pouze tento kraj, ale celý Azeroth.

Konflikty v Kalimdoru

Konflikty v Kalimdoru také nejsou malého rozsahu. Ze všech bojů, které se na kontinentu svádějí, nejvíce vystoupily na povrch ty v Barrens, Ashenvale a Stonetalon Mountains. Barrens S příchodem Deathwinga byly Barrens rozděleny na dvě části - Northern Barrens a Southern Barrens. V Southern Barrens Alianční jednotky získaly východní část země a Horda západní. Souboj mezi oběma frakcemi zuří, jak se každá z nich snaží urvat část země pro sebe. V Northern Barrens Horda brání pevnost Mor´shan Rampart, která je pod útokem Alliance. Na druhé straně je zase Alianční Northwatch Hold pod útokem Hordy. Po strašlivé bitvě jsou však Alianční jednotky rozprášeny Hordskými válečnými loděmi a ti, kteří přežili, uprchli zpět do Stormwindu. Ashenvale Horda se v prastarém Ashenvaleském lese s příchodem Cataclysmu projevila pouze a jen jako dobyvatelská. Pod jejich sekerami padlo už mnoho stromů a to umožnilo Hordě, aby se zmocnila Silverwind Refuge. Zbylé vesnice a državy Nočních elfů jako Maestra´s Post, Raynewood Retreat a věže byly též zničeny náletem Hordy. Astranaar byl napaden, avšak s pomocí ochotných dobrodruhů (po dokončení několika questů) opět opraven. I přes tyto útoky se Alianci vedenou Nočními elfy povedlo získat některé části lesa zpět pod kontrolu. Boje o nadvládu Ashenvale však trvají dál a to nejen s Hordou, ale i s ohnivými elementály z Firelands. Azshara U pobřeží Kalimdoru, na Lost Isles a na ostrovech u Azshary bojují goblini z Bilgewater Cartel spolu s orky proti aliančním silám a snaží se zde založit nové město, které by jim nahradilo ztracený Kezan. V Azshaře alianční síly útočí na Valormok, nechráněnou, ale nedůležitou základnu Hordy. Darkshore Kmen Shatterspear trollů v Ashenvale v Cataclysmu poctil Hordu svou spoluprací a tak se obléhání Darkshore rozjelo naplno. Noční elfové, jejichž útočiště Auberdine bylo zničeno přílivovou vlnou způsobenou Deathwingem, byli nuceni se usídlit nedaleko trosek vesnice, ale bohužel tak byli blíže osady Shatterspear trollů, což se Hordě vůbec nehodilo. Po krátkém boji se však elfové natrvalo zmocnili trollské osady, zapálili ji a zabili každého trolla ve vesnici.

Firelands

/pic/gameinfo/historie/42
Firelands, jedna z částí Elemental Plane naplněná věčně hořícími plameny, v jejímž středu leží Sulfuron Keep, pevnost, ve které sídlí samotný Ragnaros. Poté, co byl pán ohně povolán Dark Ironským trpaslíkem Thaurissanem za Války tří kladiv na tento svět, byl pak z tohoto světa také sprovozen skupinou statečných dobrodruhů, což ohnivého Elemental Lorda ale nejen že nezničilo, ale umožnilo mu návrat zpět do svého domova ve Firelands. Zde Ragnaros spřádal tiché plány na obnovení své původní síly, když se mu náhle naskytla nečekaná možnost, jak nechat na Azerothu zažehnout své plameny zkázy... Jak již bylo řečeno, Deathwing opustil svůj úkryt v Deepholmu a jedním z následků jeho proniknutí Maelstromem na Azeroth bylo i to, že prostor Firelands se částečně prolnul se sférou tohoto světa, a to v místě, kde leží prastará hora Hyjal a na ní Strom světa Nordrassil. Horu Hyjal zachvátil oheň a na svět se vyrojili ohniví elementálové. Proti nim se ale postavil sám Archdruid Malfurion Stormrage, jehož duše dlouho dlela ve Smaragdovém snu, ale nyní se vrátil, aby změřil síly přírody se samotným Pánem ohně. Sám Ragnaros ale získal nečekaného spojence: na jeho stranu se přidal druid Fandral Staghelm, jehož frakce druidů, kteří si říkají Druidové plamene (Druids of the Flame), se postavili proti Malfurionovi. Ten se ale přesto nevzdal myšlenky na proniknutí do Firelands a konečné poražení Ragnarose přímo na jeho vlastním panství.

Deepholme

/pic/gameinfo/historie/41
Monumentální kamenná klenba místo oblohy, chrámy jakoby vyrůstající přímo ze skal a stovky oslnivě barevných krystalů – to je Deepholme, jedna ze čtyř částí elementální sféry zvané jako Elemental Plane. Pokud však zatoužíte byť i jen po jednom drahém kameni, které se zde vyskytují tak hojně jako na povrchu země luční kvítí, pak vězte, že už se z Deepholmu možná nevrátíte. Vše, kam oko dohlédne, totiž patří Therazane the Stonemother, vedle Ragnarose, Neptulona a Al’Akira jedné ze čtyř Elemental Lordů. Mějte na paměti, je její zemní elementálové vás nejspíš sledují na každém kroku... Bylo to právě zde, kam se Deathwing skryl po událostech z knihy Den draka. A právě odtud pak také prorazil zpět na povrch, přímo skrz Temple of Earth nacházející se ve středu Deepholmu. Krátkou dobu poté byl tento podzemní chrám hlavní základnou Deathwingových přisluhovačů, kultu Twilight Hammer, avšak v nynější době si vládu nad ním získala šamanistická organizace Earthen Ring, která se snaží o zpevnění narušeného World Pillaru, pilíře světa. Zemní elementály, obry, kamenné troggy, podivná houbovitá stvoření i samotnou Therazane – to vše zde můžete potkat. Deepholme je kamenná země hýřící dechberoucími krystalickými útvary a také množstvím jeskyní, z nichž ty nejhlubší možná skrývají stvoření, jaká ještě nikdo nikdy nespatřil (a nejspíš je to jenom dobře). Cesta do této sféry je možná pouze skrz portály, ale mějte se na pozoru... Tady už nejste doma na Azerothu.

Vashj'ir

/pic/gameinfo/historie/35
Vashj'ir byl původně velkolepým městem Urozených, které ale po implozi Studny věčnosti před deseti tisíci lety pohltilo moře. Královna Azshara a její služebníci však nebyli ochotni přijmout smrt v hlubinách a byli tak Starými bohy přetvořeni do podoby nestvůrných nag s hadovitými těly a odsouzeni k tomu žít své životy v propasti modrého oceánu. Přestože existence tohoto monumentálního podmořského města byla po tisíce let všem národům Azerothu utajena, četná zemětřesení způsobená Deathwingem zapříčinila jednak částečné zatopení mnoha pobřežních měst a také vzedmutí určitých částí mořského dna. Vashj'ir tak byl velmi brzy objeven a netrvalo dlouho, než se o něj začaly zajímat jak síly Aliance, tak Hordy. Aliance se především snažila Hordě zabránit, aby získali plnou kontrolu nad městem, neboť ta by jim dávala klíčovou výhodu proti Aliance, jelikož Vashj'ir není příliš vzdálen od hlavních měst Aliance Stormwindu a Ironforge. Ve Vashj'iru se tak vytvořila další fronta, kde se Aliance s Hordou přetahuje o velení nad tajemnými ruinami bývalého elfského města Zin’Azshari, které ještě jistě skrývají mnohá tajemství, jež čekají na objevení...

Uldum

/pic/gameinfo/historie/39
Tajemný Uldum je společně s Uldamanem a Ulduarem dalším z území, která před stovkami tisíců let sloužila Titánům jako jakési laboratoře, a v nichž vytvářeli nové životní formy, které měly následně zalidnit Azeroth. Tajuplné město bylo dlouhou dobu skryto kdesi daleko na jihu v Tanariské poušti, ale s příchodem Cataclysmu se zhroutila brána, která až do té doby bránila jakýmkoli vetřelcům vniknout do tohoto pouštního města. Návštěvníci a zvědaví dobrodruzi se zde setkali s podivnou Titány vytvořenou rasou zvanou Tol’vir a s jednou jejich skupinou, Ramkahen, dokonce navázali přátelskou spolupráci. Naopak druhá Tol’virská frakce, Neferset, jsou spojenci Deathwinga, kterému odpřisáhli svou loajalitu výměnou za to, že jim Deathwing dokáže navrátit jejich přirozenou kamennou formu, o kterou přišli kvůli Curse of Flesh. V Uldumu se tak rozhořela další z četných Azerothských potyček: Ramkahen se spolu s nebojácnými dobrodruhy pokoušejí zabránit přisluhovačům Deathwinga v proniknutí do zdejších Halls of Origination a v získání velmi mocné destruktivní zbraně, která je zde možná skryta. A kdo ví: možná se v těchto monumentálních síních, na které zapomněl čas, skrývá odpověď na vznik veškerého života na Azerothu...
<- 8. část | 9. část | 10. část ->


Naposledy upravil/a Bellatrix 07.03.2012 v 19:42:37.

Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Sabimpatt 15.06.2023 04:54

In fact in 2009, a study by Ellen Burgess and her colleagues in Calgary showed that supramaximal doses of candesartan had some benefit in patients with hypertension and proteinuric kidney disease <a href=https://finasteride.one>proscar</a>

milanko 19.02.2012 16:09

cerberos lama kebyže poznaš lore vedel by si že aliancia v každej chvily nabucha hordu

cerberos 08.12.2011 10:41

FOR THE HORDEEEE!!! LOVE YOU THRALL!!!LOVE YOU SYLVANAS!!! IM CRY FOR CAIRNE BLOODHOOF!!! FUCK GARROSH HELLSCREAM!!! sorry choval,jsem se jak debilní puberták,ale vyřvat,jsem to musel

Sangius 27.11.2011 19:19

Nicméně je opravdu zřejmé že Horda má absolutní převahu.Mě to nevadí jelikož jsem přeběhlík

Bellatrix 27.11.2011 13:31

To mnohonásobně větší zlo nejspíš bude jednoho krásného dne Sargeras. Ale předtím tu máme ještě spoustu zmetků, se kterýma se budeme muset vypořádat... Azsharu, Kil'jaedena a bůhvíkoho ještě.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Argus 27.11.2011 00:32

Jojo, článek je to bombovej. Jelikož jsem Cataclysm ještě nehrál (hraji na freečku kde je stále ještě WotLK), tak celkem lačně hltám cokoliv o příběhu a lore v tomto datadisku. A ohledně dalšího datadisku MoP, ani by mi nevadilo kdyby v MoP žádný hlavní záporák, nepřítel celého Azerothu nebyl a v průběhu tohoto datadisku by jen síly aliance a hordy získaly další neocenitelné zkušenosti a prostředky pro boj s ještě větším zlem, které by přišlo v některém z datadisků další (to zlo bude muset být ještě mnohonásobně větší než LK a DW dohromady, což si lze asi těžko představit ale kucí a holkí z Blizzu nám určo něco vymyslí, prostor na to mají:-D)

milanko 26.11.2011 16:05

ale čo sa mi nepači že blizzard rozširuje forsakenov a čo by mohli hocijake ine rasi skrašliť oni špatia to sa mi nepaaačia ale članok krasni.

cerberos 26.11.2011 09:19

díky bellatrix,je to nádherný článek,jsem pro historií a lore wow,proto tu hru hraji už skoro 5 let,jen se modlím aby blizzard oznámil vydání hry warcraft 4 a 5,takže z toho článku jsem ujištěn,že v pandarií v dalším datadisku,bude hlavní záporák ,jako je dnes v cata deathwing,samotná Azhara.....

Bellatrix 26.11.2011 01:11

Díky, snažila jsem se, aby to bylo takové... goblinské

Šéfredaktor WoWfan.cz

Madarius-DT 25.11.2011 22:24

Moc děkuji za článek, líbí se mi jak je to napsané, hlavně ta část s gobliny : D

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet