Kel'Thuzad

http://media.wowfan.cz/uploaded/KTlogo

Kirin Tor

Krátce před začátkem Druhé války byl již členem Šestky, nejvyšší rady mágů Kirin Tor. Byl to právě on, kdo se tolik zajímal o knihovnu samotného Medivha, ke kterému byl vyslán mladý učeň Khadgar. Po pádu Stormwindu se právě Khadgar vylodil společně s Anduinem Lotharem a mnoha uprchlíky v Lordaeronu a mladý mág v těle starého muže byl předvolán před koncil, aby osvětlil, co se stalo. Byl to právě Kel'Thuzad, který byl nejvíce rozhořčen, že knihovna byla ztracena a tudíž mimo dosah Kirin Tor. Už v té době se dalo prakticky tušit, že jeho zájem o knihovnu posledního Strážce Tirisfalu není zas až tolik nevinný.

Volání Krále Lichů

Když Král Lichů vyslal mentální volání z Northrendu, mnoho bytostí a jedinců jej vyslyšelo. Mezi těmi nejdůležitějšími byl právě Kel'Thuzad, který nebyl vybrán jen tak pro nic za nic. Mnoho čarodějů jistě zajímala veškerá zákoutí magie – i ta temná – ale jedině Kel'Thuzad měl tu odvahu tyto meze překročit. Studujíc temné učení nekromancie jej kontaktovala mocná bytost, o které se později dozvěděl, že se nazývá Král Lichů. Počal hlas tedy poslouchat a byl ochoten se od něj naučit cokoliv.

Kel'Thuzad však nebyl schopen své temné praktiky dlouho držet pod pokličkou. Zanedlouho se Antonidas dozvěděl o pokusech na mrtvých krysách, které Kel'Thuzad použil k oživování. Ve strachu o pověst i bezpečí Kirin Tor nechal nalézt, zničit a zabavit veškeré předměty i poznatky jeho výzkumů zaznamenaných v knihách. Antonidas dal Kel'Thuzadovi ještě jednu šanci: pokud upustí od temných praktik, nebude vyhnán z Dalaranu ani Lordaeronu. Kel'Thuzad však hrdě odmítl a opustil cestu Kirin Tor a do Dalaranu už se nikdy nevrátil. Veden hlasem ve své mysli, se vydal do Northrendu, aby stanul před samotným Králem Lichů. Cestoval sám mnoho mil přes země i moře, než konečně dosáhl břehů Northrendu. Začínal věřit, že navázání spojenectví s tajemným Králem Lichů by nemuselo být jen moudré, ale mohlo by přinést i sladké ovoce. Setkal se s Anub'arakem, králem Azjol'Nerubu, který jej zavedl do Naxxramasu a ukázal mu, jakou moc může vlastnit. Avšak byl natolik šokován tím, co v Naxxramasu uviděl, že se pokusil utéci. Byl však dostihnut stíny, které jej obklopily a dovlekly ho zpět. Po dlouhých měsících cesty skrze pusté nevlídné pláně Northrendu, konečně stanul na Icecrownském ledovci. Směle dorazil k Ner'zhulově temné citadele a byl naprosto šokován, že jej nemrtvé stráže nechaly projít, jako by byl očekáván. Našel cestu až na vrcholek ledovce a nabídl svou duši temnému pánu nemrtvých. Král Lichů byl svým nejnovějším poddaným ohromen, a proto mu nabídl nesmrtelnost a velkou moc výměnou za naprostou loajalitu. Kel'Thuzad, prahnoucí po temném zakázaném vědění, přijal jeho první velký úkol: jít do světa a založit nové náboženství, které by uctívalo Krále Lichů jako boha. Jelikož měl Ner'zhul největší zájem o to, aby Kel'Thuzad při své misi neselhal, nechal jeho lidství nedotčeno, aby se mohl co nejdiskrétněji pohybovat v davu. I když nebyl Kel'Thuzad dvakrát mladý, stále měl tolik charismatu k uskutečnění svého plánu. Jeho řečnické a přesvědčovací schopnosti mu zajistily vzrůstající počet fanatických posluhovačů věřících ve svou novou modlu: Krále Lichů.

Cult of the Damned

Kel'Thuzad se vrátil do Lordaeronu v přestrojení a během tří let byl schopen, díky svému intelektu, rozrůst bratrstvo stejně smýšlejících mužů i žen. Bratrstvu, které nazval Kultem zatracených, slíbil věčný život a velkou moc výměnou za jejich služby a věrnost Ner'zhulovi. Jak měsíce míjely, Kel'Thuzad nalezl mnoho dychtivých dobrovolníků hlavně mezi unavenými a přepracovanými dělníky Lordaeronu. Kel'Thuzadovy schopnosti se prokázaly zejména ve chvíli, kdy jednoduše dosáhl svého přetočením víry lidí ze Svatého Světla v chladnou temnotu. Čím více se Kult rozrůstal, tím více si byl Kel'Thuzad vědom, že musí vynakládat větší úsilí, aby zůstal utajen. Proto vycestoval do Caer Darrow a uzavřel se šlechtickým rodem Barrow dohodu, že Scholomance se může stát hlavní základnou Kultu. Poté, co navštívil Caer Darrow a uzavřel dohodu s rodinou Barov, Scholomance se stal hlavním městem kultu.

Compendium of the Fallen

Díky Kel'Thuzadově úspěchu v Lordaeronu mohl Král Lichů učinit poslední přípravy na útok proti lidské civilizaci. Vložil energie nákazy do velkého počtu přenosných artefaktů, takzvaných plague cauldrons, a poručil Kel'Thuzadovi, aby je přepravil do Lordearonu, kde budou dobře skryty mezi příslušníky kultu. Nádoby s nákazou byly dobře chráněny věrnými akolyty, odkud mohly být posléze rozeslány na strategická místa, většinou do severního Lordaeronu. Plán Krále Lichů fungoval perfektně. Mnohé vesnice severního Lordaeronu podlehly téměř okamžitě a vesničané, kteří byli napadeni nákazou, zemřeli a povstali jako služebníci krále nemrtvých. Akolyté, kteří zemřeli ve službách Kel'Thuzada, byli znovuoživeni ve prospěch celé věci, povětšinou jako plíživé stíny. Jak se nákaza šířila, po severních zemích se potulovalo čím dál více divokých nemrtvých ve službách Krále Lichů. Kel'Thuzad vzrůstající armádu nazval Pohromou a byl přesvědčen, že je na čase vyjít proti království Lordaeronu a smést lidskost z povrchu světa.

Válka nemrtvých

Kel'Thuzad, veden instrukcemi Krále Lichů, rozšířil nákazu až do Brillu, kde jej potkali Jaina s Arthasem, kteří prošetřovali tajemnou epidemii. Tam jim však unikl, avšak byl jimi sledován až do Andorhalu, kde Arthasovi pověděl o Mal'ganisovi ve Startholmu. Arthas nekromancera ve vzteku zabil, avšak Kel'Thuzad mu před smrtí řekl, že jeho smrt je bezvýznamná a vše bude nadále pokračovat i bez něj. Během doby, kdy Arthas vycestoval do Northrendu, aby zabil Mal'ganise, Kel'Thuzad vyčkával ve světě mrtvých na svůj návrat. Princ Lordaeronu se po čase vrátil, zabil vlastního otce a uvrhl království do temnoty a propadl tak do služeb Krále Lichů, který mu celou dobu našeptával skrze Frostmourne. Pak mu byl dán úkol: shromáždit akolyty Kultu zatracených a převést ostatky Kel'Thuzada, které strážil jeden z prvních paladinů: Gavinrad. Ostatky však byly ve velkém stupni rozkladu a cestu do Quel'thalasu by nevydržely. Proto Arthas zabil Uthera, který šel v čele průvodu s urnou nesoucí popel krále Terenase a urnu si vzal. Poté se ostatky mohly v klidu odvést do země elfů. Během cesty se Kel'Thuzad Arthasovi zjevoval a poodhaloval mu části plánu Krále Lichů a nabádal jej, aby nevěřil Pánům děsu.
KelThuzad
Když dorazili do Quel'thalasu, postavila se jim do cesty statečná hraničářka Sylvanas Windrunner a upozornila je, že přes brány střežící království se nikdy nedostanou. Nicméně mezi řadami Vysokých elfů se vyskytl zrádce, který Arthasovi prozradil, kde má klíče k branám získat. Pohroma si díky tomu proklestila cestu skrze posvátné země elfů, Arthas zabil Sylvanas, udělal z ní banshee a dostal se tak, i s urnou nesoucí Kel'Thuzadovy ostatky, do Silvermoonu až ke Sluneční studni. Vložil ostatky nekromancera do posvátných vod, které tímto činem znečistil a za Tichondriovy pomoci Kel'Thuzad získal při svém znovuzrození novou odstrašující podobu, pod jakou jej známe dnes. KelJakmile dorazili do Alteracu, Kel'Thuzad Arthasovi osvětlil, že Pohroma je pouze předvojem Plamenné Legie a jejich úkolem je povolat na Azeroth jednoho z prvních eredarských warlocků: samotného Archimonda. Po skolení orků hlídajících démonickou bránu se Kel'Thuzad spojil právě s Archimondem. Ten mu řekl, že pokud jej chtějí přivést na Azeroth, musejí získat Medivhovu knihu kouzel, která je ukryta v Dalaranu. Arthas vedl útok proti Kirin Tor, při kterém se Pohromě podařilo porušit ochrannou bariéru, zabili Antonidase a Medivhovu knihu získali. Kel'Thuzad tedy mohl započít s vyvoláváním, které dopadlo úspěšně. Archimonde vstoupil na Azeroth a první věcí, kterou udělal, než si začal vyřizovat účty s odpůrci, povýšil Tichondria na velitele Pohromy a poté šel zničit Dalaran. Arthas nemohl uvěřit, že to je vše a odmítal se smířit s tím, že by měl být nadále poskokem nějakého démona, ale Kel'Thuzad jej uklidnil, že další krok k uskutečnění Ner'Zhulova plánu je ještě čeká. Poté jej teleportoval na Kalimdor.

Po válce

Po invazi Plamenné Legie Kel'Thuzad zůstal v hlavním městě jako jeden z poručíků Krále Lichů. Když Arthas odešel na Kalimdor hledat na Ner'Zhulův rozkaz lovce démonů Illidana, ponechal Kel'Thuzada se Sylvanas Windrunner, aby se zařídili po svém. Na rozdíl od Pánů děsu, kteří Lordaeron ovládali, oba věděli, že Plamenná Legie byla poražena. Když se Arthas vrátil, vyhnal Pány děsu z hlavního města. Jakmile byli i ti pryč, obrátili se k lidem, kteří stačili prchnout do horských průsmyků. Kel'Thuzad si myslel, že by mohli být odpovídající obětí pro Krále Lichů, ale během akce Arthas začal trpět záchvaty bolesti. Kel'Thuzad chtěl misi odvolat, ale Ner'Zhul jim to zakázal, a tak byli nuceni pokračovat. Hned poté Arthas obdržel vizi od Ner'Zhula, který mu řekl, že musí urychleně dorazit do Northrendu. Kel'Thuzad počal okamžitě připravovat jejich odjezd, ale byli nečekaně přepadeni Pány děsu a museli se rozdělit. Démony však zajímal jen Arthas a tak byl Kel'Thuzad schopen prchnout pryč z města. Když Arthase znovu našel, byl obklopen Sylvanas a jejími banshee. Byla by Arthase v tu chvíli možná zabila, kdyby na ní nezaútočil, banshee nezabil a Sylvanas nedonutil se stáhnout. Kel'Thuzad dopravil Arthase k pobřeží, kde již byla připravena loď k plavbě. Ještě před odplutím Arthas požádal Kel'Thuzada, aby nenechal Lordaeron bez dohledu, a tak když se Sylvanas zmocnila Tirisfal Glades, Kel'Thuzad se vrátil do Plaguelands, kde bděl nad zemí ve své levitující nekropoli: v Naxxramasu.

Ashbringer

KelPři jedné z akcí Řádu Stříbrné ruky ve Stratholmu Balnazzar zabil a posedl Saidana Dathrohana, jednoho z prvních paladinů řádu. Díky tomu byl schopen zmanipulovat Renaulta Mograinea (máš štěstí, že už nejsi ve hře, nebo bych ti šla znovu vyprášit kožich!) a navést ho k tomu, aby zabil vlastního otce jeho vlastním mečem. Ashbringer tento čin zla pošpinil a zůstal tak zvráceným. Kel'Thuzad však neváhal a následujíc pořekadlo: „Přátele si drž u těla, nepřátele ještě blíž,“ se vydal pro tělo i meč, odtáhl Alexandrose do Naxxramasu a oživil jej jako jednoho ze Čtyř jezdců. O pár dní později se do Naxxramasu dostal, s pomocí několika dalších členů Argent Dawn, Darion, Renaultův mladší bratr, aby zjistil, zda je otec stále naživu. Po zjištění, že otec už není tím, kým býval, jej byl nucen zabít a opustit nekropoli i s Ashbringerem. Vyhledal však radu disidenta Řádu, Tiriona Fordringa, který mu poradil, že pouze čin lásky, silnější než čin zla, který pokazil meč, může duši jeho otce osvobodit. Kel'Thuzad pár dní na to zahájil útok na Light's Hope, kde Darion obětoval svou duši, aby mohl otce osvobodit. Díky tomuto činu exploze Světla zničila většinu Pohromy, avšak Kel'Thuzad zůstal nezraněn. I když se mu nepodařilo Light's Hope získat, vyhledal Darionovo tělo a oživil jej do řad Pohromy jako náhradu za jeho otce.

Shadow of the Necropolis

V touze rozprostřít po celém Azerothu nákazu obdaroval Král Lichů Kel'Thuzada monstrózní nekropolí, ze které mohl jeho nejvěrnější poddaný plánovat další tahy. Jenomže levitující pevnost nezůstala dlouho bez povšimnutí a jak Scarlet Crusade, tak i Argent Dawn vynakládali nesčetné úsilí, aby obranu pevnosti oslabili a mohli proniknout až k arcilichovi. Hrdinům, kterým se podařilo do pevnosti proniknout, se doopravdy povedlo zdolat všechna čtyři křídla a dostat se tak i k pánovi Naxxramasu. Porazili ho, ale nezabili jej. Všichni lichové do jednoho skrývají ve své blízkosti takzvanou phylactery (amulet), do kterého se jejich zkažená astrální forma uchýlí a dovoluje jim se znovu zregenerovat. Kdyby byl tento předmět zničen společně s Kel'Thuzadem, mohl být lich již nadobro poražen. Ale některé věci prostě nikdy nejdou podle plánu. [video]xkjqHfeJvQc#t=11[/video] Hrdinové sice tajemný předmět chtěli zničit, ale byli tajemnou silou navedeni, aby ji předali Inigovi Montoyovi, knězi z Light's Hope. Kdo mohl tušit, že právě u tohoto kněze bude amulet v tom nejmenším bezpečí. Argent Dawn hrdinům oznámili, že amulet se jim do rukou vůbec nedostal a Inigo Montoy zmizel, zřejmě aby posbíral Kel'Thuzadovy ostatky a pokusil se uniknout do Northrendu, kde by mohl být znovuoživen.

Caverns of Time

Pokud milujete lore a nevíte o tomto místě, doporučuji zajít do Caverns of Time, přesněji do Escape from Drunholde a místo do Drunholde Keep stočit svého koně k Southshore. Zde totiž naleznete spoustu známých postav. Zajděte do místní hospody a podívejte se na poradu, kterou svolal Alexandros Mograine ohledně temného krystalu, který měl být překován na legendární Ashbringer. Potkáte zde i Nata Pagla, nejznámějšího rybáře na Azerothu, kolem pobíhá Sully Whitemane s Renaultem Mograinem, je tu Nathanos Marris, Stalvan Mistmantle a potkáte zde i Kel'Thuzada ještě v jeho lidské podobě a se svým studentem Hercularem po boku. Když už ne kvůli Kel'Thuzadovi, rozhodně doporučuji sem zajít.

Wrath of the Lich King

Je zajímavé, jak v některých věcech dokáže Blizzard navázat na předchozí datadisky. I když od doby, kdy byl Kel'Thuzadův amulet předán do špatných rukou, uteklo mnoho let, přeci jen se s pokračováním setkáváme v Dragonblightu, kdy ve Wintergarde Keep má Aliance značné problémy s lichem, který jim zabraňuje vyslat posily k Wrathgate. Jak se tak na konci linie dozvíte, lich Thel'zan the Duskbringer je ve skutečnosti Inigo Montoy. Více jsem se o této části války v Northrendu rozepsala v questové linii Angrathar the Wrathgate. Právě ve Wintergarde Keep je přítomen i Eligor Dawnbringer, jeden z Argent Dawn, který o Pohromě ví snad nejvíce ze všech paladinů. Když se za ním zajdete podívat do pevnosti, poví vám něco i o Kel'Thuzadovi: „Lich Kel'Thuzad. Slouží Králi Lichů bez jediné otázky, za života silný nekromancer, po smrti ještě nebezpečnější. Říká se, že je Arthasovým nejloajálnějším služebníkem. Zahynul jeho rukou a tou samou rukou byl i oživen, tentokrát už jako lich – zrozen z vod Sluneční studny. V Plaguelands byl zabit agenty Argent Dawn, avšak jeho amulet byl doručen zrádci. Nyní musíme zjistit, kdo ukradl jeho amulet a proč.“ Kdo a proč, to se dozvíte poměrně brzy, pokud tedy quest linii uděláte anebo si o ní přečtete ve článku, na který jsem odkazovala o kus výše. Ještě před vkročením do Dragonblightu Kel'Thuzada potkáte jakožto hrdina Hordy v Borean Tundře. Když jedete na Plains of Nasam zničit vojáky Pohromy za pomocí obléhacího tanku a zachránit raněné vojáky, uvidíte promítaný obraz nějakého liche. Jak zjistíte, je to sám Kel'Thuzad. Stejně jako za dob, kdy se Naxxramas vznášel nad Plaguelands, i ve válce proti Králi Lichů vnikli hrdinové do levitující pevnosti a Kel'Thuzada porazili. Jeho amulet však nebyl nikde nalezen a můžeme se pouze domnívat, kde teď lich může být a zda nekuje někde nějaké děsivé pikle. Neví se tedy, kde je, ale pokud na něj Blizzard nezapomněl, vsadím krk, že ještě nějakou roli sehraje. Stav: Neznámý Nachází se: Neznámo kde Frakce: Pohroma, Kult Zatratených; dříve Kirin Tor a Dalaran Postavení: arcilich, zakladatel Kultu zatracených, vládce Naxxramasu Rasa: lich, dříve člověk Povolání: arcimág/nekromancer

Trivia

 • Během Třetí Války mu bylo 58 let.
 • Během událostí Landfall, Jaina Proudmoore řekla, Anduinovi, že Kirin Tor je poznamenáno zradou. Zmínila Kel'Thuzada, který obrátil svou znalost tajemných umění k nekromancii.
 • Společnost mu dělal Mr. Bigglesworth.
 • Bronjahm též studoval pod Kel'Thuzadem
 • Napsal The Decree of the Scourge
 • V alternativní časové linii, kdy Thrall zemřel jako malé dítě, se Kel'Thuzad nedal po cestě nekromancie, ale zaujal místo rádce krále Aedelade Blackmoora. Bez Kel'Thuzada, který by vedl Kult zatracených, se tedy Pohroma nemohla rozrůst do takových rozměrů a historie se tak stočila jiným směrem
 • Je dabován Michaelem McConnohiem, který propůjčil hlas už ve Warcraftu III jak jemu, tak i Utherovi Lightbringerovi. Ve Wrath of the Lich King byl však vystřídán jiným dabérem, jelikož propůjčoval hlas právě i Arthasovi a Blizzard se domníval, že by tak mátl hráče
 • I když byl Kel'Thuzadovi dán ve Wrath of the Lich King jiný dabér, byl mu ponechán originální smích, který může být slyšen ve chvílích, kdy zabije nějakého člena raidu během souboje proti němu. Pokud jeho smích chcete slyšet bez ztrát na goldech za opravu equipu, můžete zaletět na Plains of Nasam, kde se Kel'Thuzad směje každých 30 vteřin. Smích je sice zdravý, ale z hrobu vás asi nedostane
 • Ve fontáně v Dalaranu můžete ulovit Kel'Thuzad's Gold Coin, kde stojí: „Někdy… si přeji, aby přišel někdo, kdo mě prostě jen dlouze obejme.“ /hug
 • Když si pořídíte peta Lil´ K.T. sám Kel'Thuzad vám pošle dopis, kdy vám gratuluje k zakoupení peta i k připojení se do jeho fanklubu. Blizzardu vážně neschází i po těch letech smysl pro humor
 • V alianční questové linii Landfallu zmínila Jaina právě Kel'Thuzada, jak veškeré své vědění zvrátil ve prospěch nekromancie
 • Nyorloth (tvůrce WoW Story Forum) naznačil pokračování Kel'Thuzadovy existence tím, že přežil dva Krále Lichů


Naposledy upravil/a Mordecay 30.06.2014 v 19:37:08.

Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Esperanta 01.03.2014 16:11

Muradin
Taky doufám ,že bude mít nějakou roli a moc se na něj těším. Jsem zvědav co bude dělat až se vrátí a starý Král Lichů bude mrtvý. Myslím že toho nového mít v lásce nebude.Jen bych ještě možná doplnil ,že ho můžeme vidět když Jaina mluví s Anduinem v Dalaranu.
Jop, to je při Landfallu. Doplním to tam. Zapomněla jsem na to

Muradin 01.03.2014 16:07

Taky doufám ,že bude mít nějakou roli a moc se na něj těším. Jsem zvědav co bude dělat až se vrátí a starý Král Lichů bude mrtvý. Myslím že toho nového mít v lásce nebude.Jen bych ještě možná doplnil ,že ho můžeme vidět když Jaina mluví s Anduinem v Dalaranu.

cerberos 01.03.2014 10:41

U mě je tenhle Archlich,jedna z CLASSIC postav ve wow i warcraftu 3,taky kvůli němu jsem se namáhal sehnat aspon toho peta Lil´ K.T,sice ho nemám v L.K.,ale liandro lich lil,toho peta získám jen za kartu wow,škoda že ty karty zrušili...

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet