Legion – Dungeony

  Dungeony    instance    lokace   

» Zpět na souhrnný článek o Broken Isles «

 

Rozcestník

Broken Shore

Assault on Violet Hold

Assault on Violet Hold[/center] Dalaranská Violet Hold ve svých kobkách drží nejrůznější nebezpečná stvoření, které mágové Kirin Tor pochytali. Dalaranu, který se stal vlajkovou lodí odboje proti Plamenné legii, však nyní hrozí útok přímo z jeho nitra…

Typ: Dungeon (5 hráčů)

Level: 105–110

Bossové (při každé návštěvě se náhodně vygenerují 2 z těchto bossů):

 • Millificent Manastorm – Manželka našeho starého známého Millhouse. Bystrá a vynalézavá inženýrka.
 • Blood-Princess Thal’ena – Dcera královny Lana’thel z Icecrownu.
 • Mindflayer Kaahrj – Potvora z hlubin pod Ulduarem.
 • Festerface – Potvora z dílny šíleného profesora Putricida.
 • Shivermaw – Frost wyrm.
 • Anub’esset – Nerubiánský crypt lord.

End boss: Fel Lord Betrug – Jeden z velitelů Legie. Má v plánu zničit Dalaran zevnitř.

Assault on Violet Hold Assault on Violet Hold

Val’sharah

Black Rook Hold

Black Rook Hold
Black Rook Hold je pevnost, která pamatuje Válku prastarých. Jejím pánem kdysi býval někdejší velitel obrany nočních elfů proti první invazi Plamenné legie, Kur’talos Ravencrest, kterého můžete znát z knižní trilogie Válka prastarých. Ačkoli se svět domníval, že pevnost strávilo při Rozdělení světa moře, v současné době se ukázalo, že tomu tak není a že Black Rook Hold (Pevnost černého havrana) stále hrdě stojí. A dokonce je obydlená. Poté, co Gul’dan ukradl tělo Illidana Stormrage z Vault of the Wardens, provedl orkský černokněžník rituál, který měl oddělit Illidanovu duši od jeho těla. Energie, která se při rituálu uvolnila, však zároveň přitáhla duše dávno mrtvých obyvatel pevnosti zpět do jejich bývalého domova. Black Rook Hold tak nyní obývají duchové nočních elfů, od toho nejnižšího vojáka, přes velitele Desdela Stareye (kterého rovněž můžete znát z Války prastarých) až po samotného lorda Ravencresta. Ty všechny Gul’dan podřídil své temné vůli. A oni nyní považují veškeré vetřelce z vnějšku za nebezpečné démony, neboť ve svých myslích znovu a znovu prožívají hrůzy Války prastarých. Typ: Dungeon (5 hráčů) Level: 110 Bossové:
 • The Amalgam of Souls – V překladu Směsice duší. Nehezká záležitost, která vznikla ze zbytkové energie Gul’danova kouzla.
 • Illysanna Ravencrest – Dcera lorda Ravencresta. Po Válce prastarých byla uvězněna ve Vault of the Wardens. Na svobodě se ocitla poté, co Maiev propustila z vězení ostatní lovce démonů. Nyní se snaží bránit svůj domov, který za Války prastarých ochránit nedokázala.
 • Smashspite the Hateful – Démon, mo’arg. Vůdce invaze Legie do Black Rook Hold.
End boss: Kur’talos Ravencrest – Někdejší velitel obrany nočních elfů proti první invazi Plamenné legie, nyní přízrak probuzený k životu Gul’danovou magií. Ta jej nyní nutí prožívat znovu a znovu hrůzy Války prastarých, aniž by tušil, že je to dávná minulost.
Black Rook Hold Black Rook Hold

Darkheart Thicket

Darkheart Thicket
Darkheart Thicket se nachází ve Val’sharah u úpatí místního Stromu světa Shaladrassilu. A právě odtud vyvěrá Noční můra ze Smaragdového snu a postupně proniká do každého koutu kdysi poklidného lesa. A kdesi v hloubi spletitého hvozdu se skrývá samotný Pán Noční můry, satyr Xavius. Typ: Dungeon (5 hráčů) Level: 100–110 Bossové:
 • Archdruid Glaidalis – Jeden z nejtalentovanějších druidů v umění přeměny (shapeshifting). Ti, co mají nejblíže k přírodě, však padli jako první za oběť Noční můře.
 • Oakheart – Stromovec, který se zrodil z výhonku samotného Shaladrassilu. I jej zkazila Noční můra.
 • Dresaron – Zelený drak, kterého potkal stejný osud.
End boss: Shade of Xavius – Xavius byl kdysi mocný mág nočních elfů a poradce královny Azshary. Pak však uzavřel pakt se Sargerasem a umožnil Plamenné legii první invazi na Azeroth. Xavius však má mnoho tváří, zároveň slouží Noční můře, a tudíž i Starým bohům. Skrze Noční můru nyní Xavius vstupuje na Azeroth, aby zkazil tento svět a zároveň se mohl znovu střetnout se svým starým rivalem, Malfurionem Stormragem.
Darkheart Thicket Darkheart Thicket

Emerald Nightmare

Emerald Nightmare
Ve Val’sharah se postavíme i samotnému zlu, které tuto krajinu kazí svou ničivou přítomností – Noční můře. Ta sídlí hluboko v Rift of Aln, zející trhlině ve Smaragdovém snu, která podle některých druidů prý vede až do Spletitého podsvětí. Zde se opět utkáme s Xaviem v posledním střetu. Typ: Raid (10/30 hráčů) Level: 110 Bossové:
 • Ursoc – Medvědí polobůh, patron furbolgů.
 • Nythendra – Zelená dračice, pověřená strážením Stromu světa Shaladrassilu. Nakažená Noční můrou.
 • Dragons of Nightmare – Čtveřice zelených draků, zkažených Noční můrou.
 • Il'gynoth, Heart of Corruption – Srdce nákazy. Manifestace všeho zla, které Noční můra představuje. Stvoření, které by nemělo existovat.
 • Elerethe Renferal – Druidka nakažená Noční můrou.
 • Cenarius – Polobůh a jeden z nejmocnějších a nejtarších ochránců Azerothu. Pak se jej však chopila Noční můra a není jisté, zda je ještě možné tuto ctnou bytost zachránit.
End boss: Xavius
Emerald Nightmare Emerald Nightmare

Stormheim

Halls of Valor

Halls of Valor
Halls of Valor, neboli Síně chrabrých, se nachází vysoko v oblacích nad Stormheimem. Před dlouhými věky je vytvořil titánský strážce Odyn, aby zde shromáždil duše padlých vrykulských bojovníků, kteří zemřeli hrdinskou smrtí. Tito válečníci, požehnaní Odynovou nezměrnou mocí, nesou jméno Valarjar. Azerothští hrdinové s nimi budou muset poměřit své síly, aby pronikli k samotnému Odynovi. Ten má totiž v držení Aegis of Aggramar, jeden z Pilířů stvoření, který je třeba k uzavřené portálu Legie. Kdo však chce Aggramarův štít získat, musí prokázat, že jej je hoden… Typ: Dungeon (5 hráčů) Level: 100–110 Bossové:
 • Hymdall – Jeden z Valarjar, který má za úkol střežit bránu do Halls of Valor. Odyn tomuto vrykulovi ve zlatém brnění totiž uložil, že dovnitř nesmí vpustit nikoho, kdo toho není hoden.
 • Hyrja – Valkýra.
 • Fenryr – Obrovský vlk, jehož hrozivosti a rychlosti není rovno. Ač je pouhým zvířetem, právě Fenryr je skutečným šampionem Fields of Eternal Hunt, kde největší vrykulští válečníci zdokonalují své schopnosti a soupeří o prvenství.
 • God-King Skovald – Král vrykulů na Broken Isles, který si nárokuje celý Stormheim. To mu však nestačí – také si dělá laskominy na Aegis of Aggramar, který chce získat pro Plamennou legii, jíž slouží.
End boss: Odyn – Titánský strážce a stvořitel Halls of Valor (Síně chrabrých). Kdysi vedl armády Titánů proti Starým bohům, později jej však jala nedůvěra vůči dračím Aspektům, které si Titáni vyvolili jako ochránce Azerothu. Odyn proto stvořil Síně chrabrých a rozhodl se zde shromáždit ty největší vrykulské válečníky pro případ, že by byl Azeroth opět v nebezpečí. Jeho snahy se mu však vymkly z rukou. (Více o Odynovi a budování Síní chrabrých se můžete dozvědět z nově vydané Kroniky.)
Halls of Valor Halls of Valor

The Maw of Souls

Maw of Souls
Maw of Souls, Chřtán duší, je přesným opakem Síní chrabrých. Jde o říši stínů a věčné mlhy, kde vládne Odynova někdejší služebnice Helya, první valkýra. Zatímco duše hrdinů odcházejí do Síní chrabrých, duše prokletých odváží strašlivá loď Naglfar, vytvořená ze šlach a kostí, do hlubin proklatého Helheimu (tak se měl dungeon původně jmenovat, jde o lore označení tohoto místa). Typ: Dungeon (5 hráčů) Level: 110 Bossové:
 • Ymiron, the Fallen King – Někdejší král vrykulů na Northrendu. Ymiron býval mocný a udatný válečník, jemuž po smrti měly být brány Síní chrabrých doširoka otevřeny. On však uzavřel temný pakt s Králem lichů a jeho hlad po moci mu brány Síní navždy uzavřel. Prokletý král má nyní strávit věčnost v očistci, kterým je Helheim.
 • Harbaron – Tajuplný převozník duší a kormidelník Naglfaru. Převáží duše prokletých do Helheimu, do říše valkýry Helyi. Když vítr rozhrne jeho plášť, rozprostře se pod ním pláň mihotajících se hvězd. Prazvláštní.
End boss: Helya – První valkýra a dřívější služebnice titánského strážce Odyna, která po sváru se svým bývalým mistrem upadla do věčného stínu. (Pro více informací o roztržce mezi Odynem a Helyou a o jejím osudu doporučuji právě vyšlou Kroniku.)
Maw of Souls Maw of Souls

Azsuna

Vault of the Wardens

Vault of the Wardens
Toto vězení, v němž Dozorkyně (Wardens) držely nebezpečné démony a rovněž lovce démonů, je vytesáno do skály na pobřeží Azsuny. Jeho brány střeží magické pečetě, které mají zajistit, že se nikdo nedostane dovnitř a ani ven. Pak však jedna z Dozorkyň, Cordana, zradila své sestry a pomohla Gul’danovi ukrást z vězení tělo Illidana Stormrage (toto se odehraje v rámci úvodní questové linie demon hunterů). Magické pečetě se zpřetrhaly a strašlivé stvůry, které tu byly kdysi vězněny, se nyní volně potulují po chodbách žaláře. Typ: Dungeon (5 hráčů) Level: 110 Bossové:
 • Tirathon Saltheril – Krvavý elf a lovec démonů, který uzavřel spojenectví s Plamennou legií, aby získal více síly.
 • Ash’golm – Jeden z bývalých poručíků Ragnarose. Než se Dozorkyním podařilo jej uvěznit, vypálil mnoho kalimdorských lesů. Jeho ledové vězení nyní oslabila invaze Plamenné legie.
 • Glazer – Démon, který využívá svůj pohled jako zbraň, s níž je schopen oslabit své nepřátele.
 • Inquisitor Tormentorum – Tajuplní inkvizitoři, kteří slouží Plamenné legii, jsou jedněmi z jejich nejtajemnějších a nejhrůznějších stvoření. Tormentorovi se vyhýbají dokonce i ostatní démoni, zatímco pátrá v elfském vězení po nějakém neznámém tajemství.
End boss: Cordana Felsong – Zrádná Dozorkyně, která se spřáhla s Gul’danem.
Vault of the Wardens Vault of the Wardens

Eye of Azshara

Eye of Azshara
Pod modravými vlnami, které obklopují Azsunu, leží zdroj prastaré moci. Před dávnými časy tuto krajinu prodchnula zničující moc královny Azshary. A i dnes tu její služebníci, nagy, pátrají po Pilíři stvoření jménem Tidestone of Golganneth. A zatímco vzduch se chvěje přicházející bouří, Azshařini přisluhovači se připravují na povolání jejího vtělení do tohoto světa, aby mohla znovu seslat svůj hněv na Azsunu a celý svět. Typ: Dungeon (5 hráčů) Level: 100–110 Bossové:
 • Serpentrix – Prastará šupinatá stvůra, která se usadila v hlubinách.
 • Warlord Parjesh – Velitel válečných sil nag, které byly vyslány do Azsuny v pátrání po Tidestone of Golganneth.
 • Lady Hatecoil – Mořská čarodějnice, dřívější šlechtična a oblíbenkyně královny Azshary. Vládne silou mořských vln i nebes.
 • King Deepbeard – Námořníci si vyprávějí o netvorovi, který se prochází po mořském dně a čas od času povstane z vln, aby holýma rukama trhal na kusy jejich plavidla.
End boss: Wrath of Azshara – Kdysi jedna z nejvěrnějších služebnic královny Azshary. Nyní se nabídla, že své paní poslouží jako nástroj jejího hněvu na souši. Existuje jen proto, aby pro svou královnu smetla ze zemského povrchu všechny, kdo se postaví její vůli.
Eye of Azshara Eye of Azshara

Highmountain

Neltharion’s Lair

Neltharion's Lair
Neltharionovo doupě, jak již název napovídá, je skalní sluj, kde přebýval černý Aspekt země předtím, než se stal Deathwingem. Po jeho odchodu jeskynní komplex obydlela rasa drogbarů, která mocného draka kdysi uctívala. Vůdce drogbarů, Dargrul the Underking, zde nyní shromažďuje obrovskou armádu, s níž má v plánu podmanit si Highmountain. K tomu mu má rovněž dopomoci Hammer of Khaz’goroth (Kladivo Khaz’gorothovo), jeden z Pilířů stvoření, který potřebujeme k uzavření portálu Legie. Tento artefakt nesmí zůstat v Dargrulových rukou. Typ: Dungeon (5 hráčů) Level: 100–110 Bossové:
 • Rokmora – Krystalový konstrukt přivedený k životu za pomoci magie.
 • Ularogg Cragshaper – Dargrulův poradce.
 • Naraxas – Stvůra, kterou drogbarové uctívali již v době, kdy byl Deathwing ještě Neltharion. Živí ji neustálé oběti drogbarů a ona díky nim vychovává další a další zrůdnosti svého rodu.
End boss: Dargrul – Vůdce rasy drogbar, který věří, že jedině on má právo vládnout silou Khaz’gorothovou. Pro Khaz’gorothovo kladivo zavraždil náčelníka kmene highmountainských taurenů a artefakt jim uzmul. Nyní moc kladiva zneužívá k ničení okolní země i všech, kdo se odváží mu postavit.
Neltharion's Lair Neltharion's Lair

Suramar

Court of Stars

Court of Stars
Nebyli by to noční elfové, kdyby nelpěli na svých povýšených zvycích i přesto, že se jim po městě promenádují jednotky Plamenné legie. Soumrační (Nightborne), noční elfové, kteří v Suramaru přežili Rozdělení světa, si tu navzdory tomu, že se svět kolem nich hroutí, klidně uspořádají večerní dýchánek. A šeptá se, že se na slavnosti ukáže dokonce samotná magistra Elisande, vůdkyně Soumračných, aby ujistila své následovníky, že má situaci stále pevně v rukou. Typ: Dungeon (5 hráčů) Level: 110 Bossové:
 • Patrol Captain Gerdo – Velitel městské hlídky. Ačkoli jej nedávný příchod Plamenné legie zneklidnil, dál loajálně vykonává svou povinnost vůči městu a své paní Elisande. Na této slavnosti dostal za úkol zařídit, aby dovnitř nepronikl nikdo nepovolaný.
 • Talixae Flamewreath – Sadistická eredarská kouzelnice. Rovněž dohlíží na to, aby slavnost nenarušil nikdo zvenku.
End boss: Advisor Melandrus – První válečník své paní, magistry Elisandy. Opustil studium obyčejné magie a namísto toho přijal za svou energii Soumračné studny, která mu darovala nepřirozené reflexy.
Court of Stars Court of Stars

The Arcway

Arcway
Rozlehlá síť tunelů pod Suramarem se táhne do daleka. Společnost Soumračných (Nightborne), která Suramar obývá, s pomocí Arcway rozvádí energii ze svého zřídla moci, Soumračné studny (Nightwell), do celého města. Takové množství čiré energie však může mít nepředvídatelné projevy. A většina obyvatel Suramaru už dnes vůbec netuší, co se v těchto tisíce let starých tunelech může skrývat… Typ: Dungeon (5 hráčů) Level: 110 Bossové:
 • Ivanyr – Byl odříznut od moci Soumračné studny a bezcílně se toulal tunely, pomalu chřadl a umíral. Pak se mu však podařilo dostat k suramarské knihovně. Z prastarých svazků a artefaktů nyní čerpá moc a snaží se zoufale udržet naživu. Magie sice udržela naživu jeho tělo, jeho mysl a zdravý rozum jej však opustily.
 • Corstilax – Stroj, který patroluje tunely a pátrá po anomáliích. Objevil trhlinu v jednom z kanálů, který vede energii Soumračné studny, a pracuje na jeho opravě. Kdokoli, kdo vstoupí do tunelů, je však rovněž považován za anomálii, a Corstilax anomálie nerad.
 • General Xakal – Když Gul’dan vyhrožoval magistře Elisande, že srovná Suramar se zemí, pokud Elisande nevyhoví jeho požadavkům, rozhodně nemluvil do větru. A Xakal je jedním z vykonavatelů jeho vůle, velitel jednotky Legie, která se nyní plíží tunely pod městem. Čeká zde na rozkaz, aby do ulic Suramar mohl vnést zkázu.
 • Nal’tira – Utíkejte, obrovský pavouk! Tenhle dáreček si udělal hnízdo v tunelech pod Suramarem a magická energie vyvěrající z města jej po mnoha letech trochu… přetvořila.
End boss: Advisor Vandros – Jeden z nejbližších poradců magistry Elisande, vůdkyně Soumračných. Je mistr ve spoutávání energie Soumračné studny – lepší než on už je pouze samotná Elisande. Do Arcway se vydal proto, aby pro svou paní zjistil, jak se to má s odbojem proti Soumračným. Tento odboj představují nightfallen, elfové, které Soumrační vykázali od své studny.
Arcway Arcway

Nighthold

Nighthold
Nighhold, bývalý chrám bohyně Elune, je největší budova na celých Broken Isles a rovněž jedna z nejmajestátnějších staveb celého Azerothu. Rozkládá se kolem Soumračné studny (Nightwell), zdroje arkánové energie, díky níž zde přežila skupina nočních elfů už od dob Války prastarých. Nyní se nazývají Soumrační (Nightborne) a jejich velitelka, magistra Elisande, má v držení poslední z Pilířů stvoření, Eye of Aman’thul, Oko Aman'thulovo. V Nighthold se však také usadil Gul’danTyp: Raid (10/30 hráčů) Doporučený level: 110 Bossové:
 • Skorpyron – Obrovské, škorpionu podobné stvoření, které se usadilo pod základy pevnosti v kobkách, které vedou k Soumračné studni. Její energie jej také značně posílila.
 • Chronomatic Anomaly – Anomálie zrozená ze syrové energie Oka Aman’thulova, která pokřivuje plynutí času.
 • Trilliax – Magický konstrukt, který kdysi věrně sloužil společnosti Soumračných. Pak byl však odhozen jako kus starého šrotu. Nezdolná vůle dále sloužit jej přesto neopustila a on dál touží po uznání svého pána, který již neexistuje. Čas však nahlodal jeho kdysi stabilní osobnost a on se teď nepředvídatelně přepíná z jednoho módu do druhého – chvíli je z něj starostlivý ochránce, v dalším okamžiku vraždící maniak.
 • Spellblade Aluriel – Zdatná kouzelnice a skvělá šermířka. Svůj meč a brnění si ukovala v Soumračné studni a do kovu vetkala mocná kouzla.
 • High Botanist Tel’arn – Soumračný, kterého odjakživa fascinovaly rostliny, jejich houževnatost, způsobilost živit se ze slunečního svitu a schopnost adaptace. Za pomoci energie Soumračné studny přetvořil sám sebe v cosi, co už dávno není elfem, ale něčím víc.
 • Star Augur Etraeus – Astromancer, který věnoval dlouhá léta studiu věčných záhad vesmíru. Jeho nazírání mu ukázalo světy, o nichž nikdo z obyvatel Azerothu nemá tušení. Energie Soumračné studny mu přitom umožňuje absorbovat energii těchto světů, aby tak posílil své vlastní schopnosti.
 • Tichondrius – Pán děsu, kterého kdysi připravil o život Illidan Stormrage. Tichondrius se však znovu zrodil ze Spletitého podsvětí a nyní na příkaz velitelů Legie dohlíží na Gul’dana, aby orkský warlock nezpackal svůj úkol.
 • Krosus – Obrovský démon, který byl poražen na Broken Shore společnou silou největších hrdinů Azerothu. Nyní se vzpamatoval ze své porážky a je zpět, aby rozdrtil každého, kdo by se odvážil postavit Plamenné legii.
 • Grand Magistrix Elisande – Magistra Elisande kdysi vynikla tím, že se odvážila vzdorovat Legii. V době první invaze Plamenné legie se ona a její stoupenci odmítli podřídit královně Azshaře. Elisande, spolu se svými lidmi ochránkyně mocných artefaktů, které civilizace nočních elfů během rozkvětu jejich impéria nashromáždila, použila jeden z těchto artefaktů, Oko Aman’hulovo, k vytvoření Soumračné studny, jejíž energie poté ochránila část Suramaru před zkázou. Přeživší elfové pod Elisandiným vedením se nazvali Soumrační a dále žili pod touto magickou clonou, odtržení od zbytku světa. Nyní se však Legie vrátila a Elisande již nedostala možnost stejného východiska jako tehdy, před deseti tisíci lety. Měla na paměti blaho svého lidu a démonům se tedy nevzepřela. Zároveň však ve skrytu duše dále doufá, že se jí časem podaří použít sílu Soumračné studny k záchraně svých lidí.
End boss: Gul’dan – Řetězec událostí, jejž započal Garroshův útěk na Draenor, vedl právě k tomuto okamžiku. Ač byl jeho plán na Draenoru zmařen, Gul’dan nyní stojí jen krůček od naprostého vítězství, které si budou moci připsat na účet jeho pánové z Legie. Zde, na samotném vrcholu Nightholdu, zatímco nad jeho hlavou se svíjí mocný vír energie felu, čeká vyvržený orkský warlock na svůj osud.
Nighthold Nighthold
» Zpět na souhrnný článek o Broken Isles «
Zdroje obrázků: wowhead.com, blizzardwatch.com, buzzmmo.com
 

Naposledy upravil/a Bellatrix 15.08.2016 v 18:41:52.

Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Sir Finley Mrrgglton 21.07.2016 01:44

Acheron
Ono sa to podobá na posledný datadisk...ak Gul'dan zomrie, kto bude pokračovať v jeho plánoch? No som fakt zvedavý ako to vymyslia
Potom asi bude nasledovať nejaká mierumilovná expanzia... ako Pandaria. A potom prásk v poslednej chvíli sa zobudia Old Godi a nezostane kameň na kameni - vďaka porážke légie budú mať o prekážku menej...

Acheron 20.07.2016 22:20

Ono sa to podobá na posledný datadisk...ak Gul'dan zomrie, kto bude pokračovať v jeho plánoch? No som fakt zvedavý ako to vymyslia

MegaRatchet 10.06.2016 14:46

Chudak Illidan Stormrage co se mu stalo.

godlike 10.06.2016 02:38

jak na to koukám legion to pěkně protřídí Cordana Cenarius a další a další celkem drsně se do toho opřeli a možná je to dobře

Zug 09.06.2016 23:08

Ale no ták. Cordana nemůže za to že jí ovládl Orb of Dominion, a oni jí i tak dají jako bosse .... Doufal jsem že jí při questění nějak Khadgar osvobodí a bude happy end.No tak nic no. Další na seznamu hrdinů co Legion oddělá.

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet