Na kus řeči s Xal'atath, Blade of the Black Empire

  Xal'atath    Black Empire    artefakt   

 

Legion Artefakty jsou bezesporu jedinečné zbraně (tedy pokud pomineme fakt, že kdybyste ve hře hodili kamenem, pravděpodobně byste trefili nejméně tři hráče se stejným artefaktem, jaký máte vy). Ale některé jsou v určitých ohledech ještě unikátnější než jiné. Například ne s každým si můžete popovídat.
A Xal'atath, dýka Shadow priestů, je dokonce přímo upovídaná.

 

Jak už napovídá přízvisko Blade of the Black Empire (čepel Černé říše), Xal'atath nebude podle všeho zrovna "čistá" zbraň. Pravda je však ještě daleko temnější – jde o rituální dýku pocházející z doby, kdy Azerothu vládli Staří bohové. Po jejich uvěznění změnila zbraň mnohokrát majitele (a většinu jich také zradila a přivodila jim smrt – asi ne zrovna vhodná poznámka do inzerátu o nového majitele). Nás však bude spíše zajímat to, co nám sdílný artefakt povykládá poté, co jej v Legion dostane do rukou Shadow priest.

 

Ano, čtete správně – Xal'atath s vámi bude mluvit. A jako každý správný předmět či tvor, co má něco společného se Starými bohy a zároveň má trochu sebeúcty, bude jeho našeptávání pokud možno co nejtajemnější a nejzlověstnější. Jako výmluvná připomínka nám mohou posloužit například Puzzle Box of Yogg-Saron či šeptání Il'gynotha v Emerald Nightmare.

 

Pojďme si tedy společně rozebrat pár věcí, se kterými se nám Xal'atath svěří a které nám mohou ledacos napovědět o dalším směřování příběhu WoW.

Xal'atath

1) Bůh hlubin se svíjí ve svém vězení a pomalu, ale jistě se blíží vysvobození. Měli byste si pospíšit a porazit Padlého Titána... Čekají vás důležitější bitvy.

 

(The God of the Deep writhes in his prison, breaking free ever so slowly. You should hurry and defeat the fallen titan... there are greater battles yet to fight.)

 

Skočíme do toho rovnou po hlavě, protože další věty se budou velmi často odvíjet právě od této. Bůh hlubin je N'Zoth, jediný Starý bůh, s nímž jsme dosud měli tu čest pouze nepřímo. Jde o současného pána Noční můry (Nightmare) a také původce Deathwingova šílenství či přeměny královny Azshary a jejích stoupenců na nagy. N'Zoth je už hodně, hodně dlouho šedou eminencí WoW a pomalu nastává čas, abychom se s ním setkali tváří v tvář. A Xal'atath se mnou očividně souhlasí. N'Zoth bude po ztrátě svého věrného služebníka Xavia nejspíš poměrně naštvaný a dalo by se očekávat, že již nyní osnuje nějaký další zlovolný plán. Dost možná za pomoci své další služebnice, Azshary, která to se svým pokusem vypustit na svět svůj hněv (Wrath of Azshara) také zrovna nevychytala.

 

Varování Xal'atath zároveň není zrovna optimistické. Vyplývá z něj totiž, že jakýkoli triumf v bitvě s Legií, možná dokonce poražení Padlého Titána Sargerase, oddálí zkázu Azerothu jen o kratičkou chvíli. Protože N'Zothovi stačí počkat, až budeme po válce s Legií vyčerpaní a se značně ztenčenou armádou. A co nastane pak? To je asi lépe si nepředstavovat.

 

2) Toto elfské město bledne v porovnání se spícím městem...

 

(This city of the elves pales in comparison to the sleeping city...)

 

Uchvátil vás Suramar? Xal'atath, naproti tomu, is not impressed. A ve své kousavé poznámce nám dává k dispozici další střípek skládanky. Která však není ani zdaleka úplná.

Problém s Ny'alotha, spícím městem a N'Zothovým doupětem, spočívá v tom, že stále neznáme jeho přesné umístění. Narážky na sny a snění* by mohly napovídat spojitost se Smaragdovým snem – koneckonců je z Legion poměrně jasné, že N'Zoth má kolem této snové říše svá chapadla pevně ovinutá. Il'gynoth, manifestace Noční můry, která se nachází přímo ve Smaragdovém snu, však v okamžiku své smrti říká: "N'Zothe... Vydávám se... do Ny'alotha." ("N'Zoth... I journey... to Ny'alotha...") Dá se tedy usuzovat, že Ny'alotha je od Smaragdového snu oddělená a nejspíš je s ním pouze propojená.

A jelikož je N'Zoth zván "Bohem hlubin", pravděpodobně bychom měli toto město šílenství hledat na dně moře.

 

* "V krajině Ny'alotha nevládne nic než spánek." ("In the land of Ny'alotha there is only sleep.")
"Ve spícím městě Ny'alotha kráčí jen věci zrozené z šílenství." ("In the sleeping city of Ny'alotha walk only mad things.")

– Puzzle Box of Yogg-Saron

 

3) Je skoro pryč, jako by nikdy neexistoval(a/o?). Ale trhlina je široká a zasahuje hluboko. A kdesi na jejím dně se probouzí. Něco se změnilo. Poslední vězení je oslabené. Musíme se připravit.

 

(Almost completely gone, as if it never existed. But the rift is deep and vast, and somewhere down there it stirs. Something has changed, the last prison weakens. We must prepare.)

 

Řekla bych, že v tento moment je poměrně zřejmé, že právě skrze Rift of Aln si N'Zoth zajistil ono kýžené spojení se Smaragdovým snem. A kdesi na druhém konci této trhliny se N'Zoth pomalu prokousává ven ze svého vězení, do něhož ho uvrhli Titáni. Jak k tomuto oslabení jeho vězení ale došlo? Co se to změnilo? Způsobili jsme to snad nějakým nedopatřením my?

(Ne že bych se tomu divila.)

Ny'alotha

4) Nenech se ohromit zpodobněními Titánů, které tu stojí. Vedle věží obětování v Ny'alotha tyto ubohé chrámy vypadají jako trpaslíci.

 

(Do not be impressed by tall icons of the titans which stand here. The towers of sacrifice in Ny'alotha dwarf these pathetic temples.)

 

Xal'atath se tu vysmívá titánským stavbám ve Stormheimu. To na tom ale není to důležité – důležité je, že narážka na Ny'alothu tu podle mého názoru naznačuje, že by mohlo jít o nějakou potopenou část někdejší Černé říše. C'Thun byl koneckonců také uvězněn ve svém vlastním městě. Není důvod se domnívat, že by N'Zotha nemohl stihnout stejný osud.

Představa, že některá část azerothských moří je tak hluboká, že se v ní skryjí stavby větší než ty stormheimské, je ale poměrně děsivá.

 

5) Helya a její kult jsou tu silní. Tak blízko od pravdy, a přece tak daleko.

 

(Helya and her cult are strong here. So close to the truth, yet so far.)

 

Tuto poznámku pronese Xal'atath v Helheimu (Maw of Souls). A Helya je něco jako paní moří. Že by právě tím byla tak blízko k pravdě o N'Zothovi? Mohla by jej dokonce odhalit? Bohužel je ale první valkýra příliš zahleděná do své vlastní touhy po pomstě vůči Odynovi, než aby věnovala pozornost čemukoli jinému.

 

6) Tady vidíš, proč je invaze Legie v zásadě naprosto nicotná. Vše může být zkaženo, sny i démoni.

 

(Here you will see why the Legion's invasion is ultimately futile. All can be corrupted, dreams and demons alike.)

 

Řeč je o Val'sharah. Zatímco v jiných oblastech Roztříštěných ostrovů (Broken Isles) se Legie docela snaží, aby nám co nejvíce znepříjemnila život, Val'sharah je dokonalou ukázkou toho, že Legie není ani zdaleka to jediné, čemu bychom měli věnovat pozornost. A ano, bude hůř.

N'Zoth

7) Jak ironické, že ten nejslabší z nás si pro sebe možná nakonec urve definitivní vítězství. C'Thun, Yogg-Saron, Y'Shaarj a... nu. Teď zbývá jen jeden, kdo by mohl pohltit svět. Odjakživa bylo jasné, že právě k tomu dojde.

 

(It is ironic that the weakest of us may be the ultimate victor. C'Thun, Yogg-Saron, Y'Shaarj, and... well. Only one would remain to consume the world, that was always meant to be.)

 

Už jednou jsem zmínila, že N'Zoth je ultimátní šedá eminence WoW, a řeknu to znovu. N'Zoth podle všeho před tisíci lety rozehrál hru o nesmírné šíři a hraje ji dodnes. Přitom na první pohled nic pořádného nikdy nedělal, nijak moc se neprojevoval... Tím spíš, když jeho činy porovnáte s jeho bratry. Y'Shaarj byl od počátku nejmocnější ze Starých bohů a přivlastnil si dokonce vůli náčelníka Hordy. C'Thun byl v průběhu nám známé historie také velmi činný. Yogg-Saron zase stvořil Noční můru* – kterou si po jeho pádu N'Zoth promptně přivlastnil.

 

Jenže zatímco ostatní Staří bohové kuli své velkolepé plány a pak byli jeden za druhým poráženi, N'Zoth v tichosti vyčkával a sem tam někoho zkazil takovým způsobem, aby se tento čin nedal vůbec vystopovat k němu samému.

Deathwing. Královna Azshara. Xavius. Ale N'Zoth tím docílil jenom toho, že obrátil pozornost celého světa k těmto ve výsledku naprosto bezvýznamným pěšákům. Sám zůstává naprosto netknutý, směje se nám někde ve svém zvráceném příbytku a obyvatelé Azerothu (kteří na rozdíl od nás nemají k dispozici WoWpedii) nemají až na výjimky nejmenší tušení, že nemají ani zdaleka vyhráno. A že za Deathwingem či Xaviem stál někdo daleko mocnější a tahal za nitky.

 

* Xal'atath si neodpustí zmínku ani o někdejším "majiteli" Noční můry. Během pobytu ve Val'sharah totiž prohlásí: "Vidět Yogg-Saronovu noční můru v plném rozkvětu mě naplňuje žárlivostí... a také trochou té pýchy."

("To see Yogg-Saron's nightmare in full bloom fills me with jealousy... and some pride.")

 

8) Xavius utíkal od jednoho pána k dalšímu, rval se o moc, ale přesto skončil znovu a znovu poražen. Že by si Bůh hlubin vybral tak ubohého šampiona? Nebo je ve hře něco jiného?

 

(Xavius, running from one master to the next, scrambling for power, yet defeated again and again. The God of the Deep picks a poor champion? Or, is there something else at play?)

 

Sorry jako, Xal'atath, ale tajemnější bys už být nemohla? Jak tu mám analyzovat, když vůbec nevím, o čem žvaníš?

 

No, dobře. Přinejmenším první část je jasná. Xavius vyměnil službu Plamenné legii za službu N'Zothovi. Proč by to mocichtivý egomaniak jako on dělal, kdyby dobře nevěděl, že Legie není tím, kdo má největší šanci na konečné vítězství? Jeho přeběhnutí je jedna z věcí, které nám dávají jasně najevo, že to není Legie, koho bychom se měli bát. Xavius je jako krysa, která utíká z potápějící se lodi. A vydává se k tomu pánovi, o kterém tuší, že bude na konci triumfovat.

 

Xal'atath se ale docela rozumně ptá, proč by si vychytralý N'Zoth vybíral za nohsleda někoho, kdo mění strany rychleji než ponožky a navíc byl už několikrát v minulosti poražen. Proč by někomu tak neschopnému a nespolehlivému svěřoval vládu nad Noční můrou? Protože "je ve hře něco jiného". Přesněji tedy někdo jiný. Kdo z N'Zothových nejvýznamnějších služebníků nám ještě zbývá? Přesně tak, je to královna Azshara. A pamatujte na moje slova: Xavius a jeho spanilá jízda po Val'sharah byla v konečném důsledku nejspíš jenom zástěrka pro nějaký daleko důležitější tah. N'Zoth dobře věděl, že s Xaviem zase zameteme. Předhodil nám ho jako vějičku, kterou jsme se vesele mohli zabývat, zatímco N'Zoth někde vymýšlel kdoví co.

Ale kde? A co?

 

9) Legie se tu noří hluboko. A pokud se ponoří ještě hlouběji, možná je úplně nepotěší, co naleznou.

 

(The Legion burrows deep here. If they burrow deeper, they may not like what they find.)

 

Tato poznámka vzejde z pobytu v Azsuně. Co tím asi Xal'atath myslí? Je "hluboko" myšleno obrazně, ve smyslu toho, že se Legie snaží toto území velmi aktivně dobýt a postupuje při tom hlouběji a hlouběji do vnitrozemí? Nebo to může být narážka na Vault of the Wardens, která se nachází doopravdy pod povrchem a přítomnost Legie je zde také velmi citelná? Co tam Dozorkyně asi ještě schovávají, o čem nevíme? (Musím říct, že by bylo poměrně zábavné zjistit, že Dozorkyně mají v cele zavřeného N'Zotha.)

Nebo to má co dělat s nagami a královnou Azsharou? Jaká tajemství, o kterých nemáme ponětí, může Azsuna či Eye of Azshara ještě skrývat?

Void

10) S touhou vyhlížím den, kdy naši pánové budou moci skutečně vstoupit do této sféry. Dosud jste viděli jenom fragmenty. Stíny. Slabounké ozvěny. Jen se zeptej ethereálů, co svede jedna z těchto manifestací.

 

(I long for the day our masters can truly pass into this realm. You have only seen fragments, shadows; the faintest of echoes. Ask the Ethereals what one of these manifestations are capable of.)

 

Konečně se dostáváme k jádru pudla. Pokud jste četli Kroniku, pak víte, že Staří bohové jsou jenom služebníky daleko většího a zvrácenějšího zla – Pánů Prázdnoty (Void Lords). To kvůli nim vznikla Plamenná legie. Sargeras totiž jako jediný z Titánů pochopil, že náš vesmír nikdy nesmí padnout za oběť zlovůli Pánů Prázdnoty. A bál se toho tak moc, že byl raději ochoten vyhladit veškerou existenci, než aby ji přenechal Prázdnotě.

 

A ethereálů se ptát nemusíte – povím vám to za ně. Domovskou planetu ethereálů, K'aresh, potkala kdysi nemilá věc. Void-Lord Dimensius, zjevně jakási manifestace moci Pánů Prázdnoty, otevřel v okolí planety nespočet portálů do Prázdnoty a Spletitého podsvětí. Neusměrněné energie Prázdnoty a arkány se přelily přes planetu a naprosto při tom rozervaly tělesné schránky rasy, která zde žila. Ethereálům se díky jejich znalostem magie podařilo udržet pohromadě alespoň jejich životní esenci, kterou nyní poutají magické "bandáže". Před Dimenziem ale byli nuceni uprchnout a od té doby z nich jsou vyhnanci.

Hádám, že nikdo z nás asi nechce dopadnout podobně. (Nejspíš kromě hráčů, kteří by si za ethereály rádi zahráli.)

 

Jedno je jasné – čeká nás další válka. Válka se zlem, o kterém dosud nemáme nejmenší ponětí a které nedokázali zcela pochopit ani Titáni. Natož my. Otázkou zůstává jediné: budeme v této válce sami? Neexistuje například nějaké šance, že bychom přesvědčili Sargerase, aby upustil od svého smrtonosného tažení a spojil se s námi? (Sargerasova titánská/démonická podstata byla nedávno řešena v tomto článku.)

 

Co z toho všeho vyplývá?

 

Že jsme v háji. N'Zothovi stačí v klidu počkat, jako tak činil doteď. A pokud se nám přece jen znovu podaří odvrátit invazi Plamenné legie... obránci Azerothu zůstanou vyčerpaní, skleslí a nepříliš početní, protože tato válka si jistojistě vyžádá ještě mnoho životů, než bude po všem. A to rozhodně není zrovna nejvhodnější stav pro další válku, tentokrát proti silám Starých bohů a Pánů Prázdnoty. Protože s tím, že Sargeras si vezme příklad z Algalona, poslušně odloží zbraně a složí nám poklonu, jak jsme boží, s tím asi úplně počítat nemůžeme.

Takže já nevím jak vy, ale já jdu tisknout letáčky "N'Zoth FTW". Pro všechny případy.

 

Jste hrdým majitelem Xal'atath a odhalili jste nějakou další nápovědu budoucího WoW obsahu, která tu není zmíněná? Podělte se s námi v komentářích!


Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Merneron 09.02.2017 16:28

Topka článok. Dlho som naň čakal Belle a tešil sa už od oznámenia, že na ňom pracuješ ^_^ a netešil som sa nadarmo. Shadow priesta nehrám a tak mi veľa loru uniká najmä cez tieto artefaktové monológy, avšak prečítať si ich s pohľadom rovnako zažratého človeka do príbehu ako ty je fakt zážitok .

Len menší pohľad na vec. Legion by mal uzavrieť príbeh Plamennej légie a mali by sme sa dozvedieť všetko čo nám zatiaľ unikalo. Sargeras ale bude veľmi dôležitou ikonou takže je tu aj myšlienka, že čo ak prezrie v prípade vyhladenia všetkých veliacich štruktúr jeho armády? A povie niečo na štýl: "Sakra zničili ste niečo čo je nezničiteľné, možno by som to mal skúsiť s vami " K tomu mu do duše prehovorí Wrathion s Amanthulovou esenciou a Illidan dostane emotívny dialóg o odpustení ...nah just joking

Oisin 09.02.2017 14:44

Moc pěkný článek, jako vždy. Kvůli dýce jsem si během Legion eventu udělal priesta a teprve nedávno jsem se k němu zase dostal. Wlock a hlava jsou prostě lepší :P

Comando 09.02.2017 14:02

Veľmi pekný článok. Autorke by som kľudne dal 9 z 10. Mal som možnosť čítať Kroniku, ale ľudia čo ešte nemali, tak toto je pre nich pekné zhrnutie Lore a tak trochu aj načrtnutie toho, čo by mohlo byť. Hlavne je veľmi pekné napísaný a ako fanúšik Lore by som rád videl viac článkov takejto kvality. Len tak ďalej.

Petanurban 09.02.2017 13:33

Moc hezky napsané a shrnuté. Představa Legion vs. Black Empire se mi moc líbí, už v Hyjalu byla sranda viděl legii a kult proti sobě. Sorry jako, ale díky moc za článek.

Bellatrix 09.02.2017 13:57

Potěšení je na mé straně.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Esperanta 09.02.2017 10:00

To "sorry jako" mě rozsekalo. Každopádně tohle začíná být zajímavé. Já doufám, že Blizzard opravdu plánuje něco velkolepého, protože jestli nás jen takhle vodí za nos, budu hodně naštvaná. Hodně mě načal už Il'gynoth.

Bellatrix 09.02.2017 13:59

Mě by celkem zajímalo, jestli se s nějakou esencí Il'gynotha ještě potkáme. Když říká, že "odchází do Ny'alotha". Nějak se mi nezdá, že by to myslel jenom metaforicky. Spíš bych to viděla na něco ve stylu "Teď jste mě teda nas*ali, jdu domů! A tatínek vám vyhlásí válku!"

Šéfredaktor WoWfan.cz

Esperanta 09.02.2017 14:57

@Bellatrix Dík no, teď mám chu´t udělat potisk na tričko s Il'gynothem, jak pláče se slovy: "Tatínek vám vyhlásí válku." Už to vidim. Beru tablet.

Darswaithe 10.02.2017 00:52

@Esperanta @Bellatrix Dámy ja vas zadusím se tu teď regulerne lamu v pase smíchy

sw1tchCZ 09.02.2017 08:50

Super článek. Xal'atath a Skull of the Man'ari jsou v tomhle docela luxusní. Aluneth taky trochu kecá ale ne tak jako tyhle dvě...

Btw jinak tu trojku ti dýka říká v Emerald Dream, na konci po zabití Xavia v té jeskyni kam jde duch Ysery. U té kytičky, co je na podlaze a je to poslední zbytek Voidu...

A co se týče těch dalších hlášek tak I'm at your service:

"How far the Manastorms have fallen! Relying on crude machines and weak arcane wizardry did them no favors. Still, they had their uses. (Encountering Millificent Manastorm)"
"For this idiotic pustule of N'Zoth to have lived so long... it does little to refute my opinion of this world's new owners. (Encountering Mindflayer Kaahrj)" - hm služebník N'zotha, kterýho mágové našli v NR což je "domov" Yoggyho... Intersting...
"Though he is not one of our servants, he has heard our whispers. They darkened him forever. (Encountering Ularogg Cragshaper)"
"A beast of stone who ignorantly throws around power he barely controls. He should be put down before he ruins our plans. (Encountering Dargrul)"
"So much fury in this soul! It will be a good harvest. (Encountering Illysanna Ravencrest)"
"Another tortured soul, long overdue for oblivion. I am more interested in his advisor, though… (Encountering Lord Kur'talos Ravencrest and Latosius)"
"A corrupted corpse of a dragon... How dangerous could that be? (Encountering Nythendra The Emerald Nightmare)"
"Another mindwarped servant of Xavius. A druid should have better control of his own mind, don't you think?" Encountering Archdruid Glaidalis (Darkheart Thicket)
"It is possible N'Zoth may be responsible for her form, but her arrogance is all her own." Encountering Lady Hatecoil (Eye of Azshara)
"Skovald seeks to join the ranks of the destroyers, unaware that so many of those who dare are betrayed." Encountering God-King Skovald (Halls of Valor)
"Another fool who believed Illidan's lies of sacrifice and righteousness. Tormented, he turns on everyone." Encountering Tirathon Saltheril (Vault of the Wardens)

A tyhle dvě z Highmountainu jsou velice zajímavé:
"The fallen Aspect's lair is near. He was the strongest of them, and yet the easiest one for us to corrupt." nejsilnější ale přitom Weak Minded? Hmmmm
"The tauren here are remarkably resilient to corruption, considering their origins." Cožeco?????!!!!

Azsuna, jednu už jsi sem dala, ale jsou další dvě:
"The dragons are weak here. You would do well to exploit this fact."
"Disaster abounds here. Elf ruins filled with unquiet souls ripe for harvest."
Suramar:
"Suramar, its "noble" citizens greedily slurping at their world's very lifeblood."

Netherlight temple (Priest Class Hall):
"The walls between realms are thin here, so easy to tear open. Do you know what would happen if true shadow and light would meet here?"
"I know the naaru consider us horrors to be resisted. We do not share this view. They are merely beloved brethren that lost the true path. They will return to their masters... in time." Waaaaaaaaaaat?
"Do the naaru speak of the eternal conflict? That the entire history of your world is but a fraction of the time that has passed? (Near Saa'ra)"
"The research into the Void here is commendable, but ultimately futile. How could you possibly understand what the titans did not? (In the Sanctuary of the Void)"

Nezařazeno (Ale tuším, že okolo Black Rook Hold):
"The fallen elves cower behind their wall. They know no other way..."

Hodně ukecaná dýka a ani bych se nedivil, že někteří by z jejího žvatlaní mohli přijít o rozum... No nehledě na fakt, že někdy je tak tajemná, že i ten hrad v Karpatech by se moh učit...
Docela zajímavý je i fakt (nevím co je na tom pravdy), že dýka samotná je snad z nějakého drápu Y'shaarj... A hidden skin je Claw of N'zoth...

Btw není dalším náznakem, co očekávat i ten Kosumoth the Hungerer ve venkovní oblasti EoA?

cerberos 09.02.2017 13:47

taky mám shadow priesta na full levelu ale nevšiml jsem si že by ta dýka byla tak ukecaná..hm,musím se na toho svýho priesta nalognout......

Bellatrix 09.02.2017 13:57

To "The tauren here are remarkably resilient to corruption, considering their origins." mě taky hodně zaujalo. A popravdě z toho moc moudrá nejsem. Jestli se tím myslí třeba jenom to, že nejsou jedněmi z původních kamenných výtvorů Titánů, ze kterých se pak díky Kletbě masa staly ty současné rasy... To koneckonců platí pro docela velkou část ras Azerothu. Jenže proč by zmiňoval zrovna taureny? Jestli jenom kvůli tomu, že jedna část Noční můry ve hře je "zkažený" Mulgore? Nebo v tom je něco víc? Fakt netuším. A žere mě to.

Šéfredaktor WoWfan.cz

cerberos 09.02.2017 14:11

@Bellatrix ano mulgore byl ohrožen ale to jistě víš pricezna Theadras z Maraudonu,ale to asi stím nemá nic společného si myslím....

sw1tchCZ 09.02.2017 14:36

@cerberos Počkat, ta z Maraudonu stojí jen za Kentaury ne? Taureni vznikli trochu jinak, ne? Nebo?

sw1tchCZ 09.02.2017 14:47

@Bellatrix Jup a i to o těch Naaru je tam dost na palici... Jakože co? Jaký bratři nebo sourozenci? Co tím sakra myslí? Sorry jako, ale nejsem žádnej cultista (to by mi Thassarian dal) abych tušil, co ta dýka vlastně myslí...

Bellatrix 09.02.2017 15:13

@sw1tchCZ Well, ohledně těch naaru... Světlo a Prázdnota jsou jako dvě strany jedné mince, jsou to dokonalé protiklady, ale zároveň k sobě pevně svázané. Jedno nemůže existovat bez druhého. A celý vesmír vznikl ze střetu Světla a Prázdnoty. Není divu, že se bytosti Světla a Prázdnoty můžou vzájemně považovat za bratry, co se akorát vydali nesprávnou cestou. Akorát se asi nikdy neshodnou na tom, která cesta je ta správná.
Basically kvůli tomuhle rozkolu je celý vesmír Warcraftu založen na konfliktu.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Darswaithe 10.02.2017 01:01

@Bellatrix hele mne treba dýka u Narru v priesti class halle hodila tohle:

Do the Naaru speak of the eternal conflict? That the entire history of your world is but a fraction of the time that has passed? Of those that came before the draenei? No? *short chuckle*

jako docela zajimavy hlody má ta mrcha

cerberos 09.02.2017 07:25

Vezmem to postupně vaillu nebudu omentovat tam to bylo mish mash,.Burning Crusade Illidan-loutka a jeho loutkař Sargeras,Lich King Arthas -loutka u néj tahal nitky Nerzhul a předtím zas Sargeras,Cataclysm Deathwing-loutka,loutkař N'Zoth,Mist Pandaria Garrosh hellscream-loutka loutkař Y'Shaarj,Draenor Archimonde-Sargeras, a ted nevím kdo bude finálním bosse Legionu ale určitě zas loutkařem bude Sargeas...prostě od vanilly až do ted to byla válka mezi náma a loutkami starých bohů a Sargerase.....

sw1tchCZ 09.02.2017 08:03

Až na to, že v TBC Illidan nebyl loutkou Sargyho... Byl sám za sebe... Loutkou KJ a Sargyho byl ten, co prohlásil, že Tempest keep was merely a setback... Kael!thas byl celou dobu tou loutkou datadisku TBC, dle tvé teorie. A last boss loutka byla půlka KJ...

cerberos 09.02.2017 14:24

@sw1tchCZ já to bral jako celek Illidana spíš víc ovlivnil Sargy jinak by nebyl tak mocným démon-hunterem

sw1tchCZ 09.02.2017 14:42

@cerberos Sargy mu dal jen moc, nicméně pořád to byl sám Illidan (trochu nahlodanej Xaviem) kdo tam přišel. A i před Sargym si dokázal uzamknout všechny svoje myšlenky, že ani on nezjistil, že tam je jen pro tu moc a hodlá jí využít trochu jinak než by si asi Sargy přál... Jistě dělil je portál a tak to měl Illidan s uzamykáním myšlenek jednodušší... Páč se dost nadřel aby to schoval před KJ... Takže jako jo pro neznalého faktů se může zdát, že je Illidan loutkou, což on asi i tak nějak chtěl, aby ještě víc odlákal pozornost od toho, co ve skutečnosti chtěl... Mastermind

cerberos 09.02.2017 07:10

Právě!..nedávno při hře jsen si říkal a zavzpomínal si na datáče a jejich finální bosse od vanilly a ž do dnešní doby ve WoW...,sváděli jsme velké boje a těžké s finalnímí bossy,porazili jsme je..., poslední myslím na příští patch je Kiljaeden..služebník samotného Sargerase..a ted nastává otázka kdo další? ,jsme ve fázi co se síly a moci týče skoro na konci jak bych to napsal kdo je víc než služebníci bohů nebo titánů /Archimonde,Kiljaeden/ nebo pánové elementálů Ragnaros,Al-Akir, atd ,atd,myslím že Yshaarj,C-Thun,Yogg-Saron ještě žijí,..prostě si myslím ,že do příštího datadisku nám ve Wow nastane SOUMRAK PADLÝCH BOHÚ! nebo aspon s jejich služebníky...

Akari 08.02.2017 23:49

Během prozkoumávání Broken Islands bych tvrdil, že na 60% bude příští datadisk Azshara, nagy, N´zoth..atd. Ale po oznámení Tomb of Sargeras raidu tvrdím, že už to je na 99% jisté, protože je tam hodně bossů, kteří jsou buď nagy a nebo s nimi mají hodně společného a hlavně říkali, že po Tomb of Sargeras bude další raid a ten bude na Argusu, ale neotevřou celou planetu.
Takže předpokládám, že porazíme Kiljadena v Tomb of Sargeras, pak se vydáme na Argus kde nám Blizzard otevře jednu zónu, tam porazíme neznámého bosse, no a v tu dobu zaútočí nagy s Azsharou, N´zothem a my bude nuceni se stáhnout a na Argusu nechat jen malou část vojska, která zajistí tu jednu lokaci, takže další datadisk bych viděl na N´zotha/nagy a pak bych viděl, že se vrátíme na Argus kde Blizzard otevře zbytek planety.

Bellatrix 09.02.2017 13:52

Vidím to podobně. Ale uvidíme, třeba nás Blizzard nějak překvapí.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Sir Finley Mrrgglton 08.02.2017 23:30

Uff... nádherné to čtivo.

1.) Škoda, že som nemal možnosť to nikde pred tým napísať - ale Xal'atath bol môj top obľúbený artefakt. V spojení s kronikou ma jeho príbeh neskutočne nadchol. Strašne rád by som videl ako s ním trollovia vyvolávajú Cthulhu-wanna-be služobníka a jeho záverečný boj s Tyrom. Alebo potom ako ho nájdu trpaslíci. To by bol story! (možno aj lepší ako ten o tom strašidelom snubáku.) ;

(Ako uznávam, designovo idú všetky body pre skull of the Man'ari );

2.) Osobne by som strašne chcel od toho nejaký dobrý dark plot-twist. Ako napríklad, že sme N'Zothovi nahrávali do karát (a to nie iba v hearthstone). Možno Zandalari a Trollovia? Toľko predchádzajúcich pokusov sa im nepodarilo - zaslúžli by si chlapci aj niečo viac konečne... Alebo to podstrčenie Xaviusa... či je v hre niečo iné... ako vysvetlenie Azshara bolo najpravdepodobnejšie... ale pre mňa osobne neuspokojivé. Azsharu a nagov sme predpokladali už veľakrát. Nebolo by to také prekvapenie... chcel by som niečo temnejšie... zvrátenejšie... niečo ako že N'Zoth sa celý čas maskoval ako želvička Shen-zin Su (sorry ale takto neskoro večer mi lepší príklad než táto somarina narýchlo na um nepríde.);

3.) Osobne... sa stále odmietam zmieriť s faktom, že sú C'thun a Yoggi-Bear mŕtvi. Cez to u mňa nejde vlak. Čaro starých bohov je, že sú to hrôzy ďaleko za naším možným pochopením. Podľa mňa, by ich nedokázal poraziť nejaký dwarf paladin "Rektbomb" a jeho guilda "Raiders of The Fridge". Dať starým bohom HP počítadlo kazí ich samotnú podstatu. Zahnať ich nejako ďaleko do vesmíru ale nie zabiť či zlikvidovať ... (ako napríklad taká Yrel - skutočnosť že tá zrúda stále žije a nedá sa zabiť mi spôsobuje nemalé nočné mory.)

4.) Dotaz na záver... ktokoľvek iný tu na wowfan okrem chapadlatice aj so starými pavúkovitými kamošmi zo severu?

Bellatrix 09.02.2017 13:51

Rozhodně souhlasím, že se Zandalari (nebo jinými trolly) by byla super zápletka. Jen mi přijde, že ve hře tomu nic nenasvědčuje. Ale to může být koneckonců tím, že Legion je prozatím hodně "elfský" datadisk.

Jinak C'Thun ani Yogg-Saron rozhodně nejsou mrtví. To neberu ani jako názor, to je prostě čistý fakt. Titáni je nemohli zabít bez restartování Azerothu a k tomu zatím nedošlo, takže já to beru tak, že jsou po porážce z naší strany značně oslabení a bude jim trvat nějakou dobu, než se vzpamatují. (Proto se taky úzkostlivě snažím vyhýbat slovům jako "mrtví" atd. a vždycky píšu, že jsou "poražení" nebo něco podobného.)

Btw, strašně by mě zajímalo, jestli Yogg-Saron ví o tom, že mu N'Zoth ukradl Noční můru. Případně bych chtěla fakt vidět, jak se bude tvářit v momentě, kdy to zjistí.
Staří bohové nikdy nebyli extra kámoši. Chtěla bych se dožít nějaké války mezi nimi, to by mohla být dobrá sranda.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Sir Finley Mrrgglton 09.02.2017 15:00

@Bellatrix Práve to. Prevláda presvedčenie, že sa navzájom nenávidia. Ale nikdy som nevidel nejaký očividný boj medzi nimi. Twilight hammer raz uctieval Kuliočka a potom sa pridajú k N'Zothovi a Deathwingovi?

A tú moru si možno predsa len tak nezoberie. Konieckoncov, zostala v rodine

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet