link

Patch 8.2.5 – Skupinová synchronizácia

  Party sync    Patch 8.2.5    BfA   

S patchom 8.2.5 sa v hre objaví novinka, ktorá hráčom umožní spoločné hranie na rozdielnych leveloch. Jedná sa o tzv. skupinovú synchronizáciu a celý systém sa zatiaľ testuje na PTR. Prvýkrát boli systém a vízia vývojárov spomenuté v júli. Nová skupinová synchronizácia so sebou neprináša len zmenu úrovne hráča/hráčov, ale aj možnosť opakovania dokončených questov.

 

Najlepšie si celý systém popíšeme na príklade. Ak aktivujete skupinovú synchronizáciu v skupine, kde sa nachádzate vy ako level 120 a váš kamarát s levelom 19, tak sa automaticky znížite na maximálny level danej levelovej zóny, v ktorej sa váš kamarát nachádza. V našom prípade sa znížite na level 60. Riadiť sa pritom môžeme podľa nasledujúcej tabuľky:

Zóny Level
Vanilla 1 až 60
TBC a WotLK 61 až 80
Cataclysm a MoP 81 až 90
WoD 91 až 100
Legion 101 až 110
BfA 111 až 120

 

Z toho nám vyplýva, že ak by váš kamarát bol level 62, vaša úroveň by sa znížila na level 80.

c1q0vsjj1v_023e242e9aed36191058552119a688287f843e0c_1565897610_6656.jpg 6658xaz0r5_023e242e9aed36191058552119a688287f843e0c_1565897610_6807.jpg

Zníženie úrovne má tiež za následok, že vaše vybavenie a vymoženosti maximálnej úrovne sa prispôsobia. Nebudete tak môcť napríklad využívať niektoré talenty, itemy, schopnosti, ale ani azeritové vymoženosti.

 

Blizzard sa takto snaží spájať hráčov a kamarátov, ktorí kvôli rozdielnym levelom nedokážu spoločne hrať. Kamaráti si takto môžu navzájom pomáhať, expenie sa stáva rýchlejším a hráči si užijú viac zábavy. Pri spustení skupinovej synchronizácie sa zmení status dokončených questov tak, že aj hráč, ktorý questy už dokončil, ich môže dokončiť znova. Pritom má možnosť na získanie odmeny, ktorá zodpovedá jeho maximálnemu levelu. Môže sa jednať o goldy, výzbroj, ale aj o skúsenosti, pokiaľ ešte nedokončil maximálnu úroveň. Takto môžu hráči spoločne expiť aj na rozdielnych leveloch a obaja (alebo viacerí) z toho profitujú.

 

Ako prebieha synchronizovanie (zdroj – Vanion):

 • Po aktivovaní synchronizácie sa vaše aktuálne questy v questlogu zmenia na šedé, ak nevyhovujú zmenenému levelu. Nestratíte postup ani nebudú vymazané. Všetko sa vráti do pôvodného stavu po ukončení synchronizácie.
 • Pri spustení synchronizácie sa neobjavuje obrazovka načítavania.  
 • Východiskový bod je vždy hráč s nedokončeným questom. To znamená, že ak niektorý hráč ešte daný quest nedokončil, tak ho môže znova dokončiť celá skupina.
 • Nedajú sa dokončiť questy, ktoré už všetci dokončili.
 • Dajú sa zobrať len questy, ktoré dokáže zobrať aj hráč s najnižším levelom v skupine.
 • Hráči sa môžu dostať do questových liniek alebo iných fáz.
 • V questlogu uvidíte, či už ste daný quest niekedy dokončili.
 • Znova dokončený quest zmizne z questlogu. Ak sa k vám do skupiny opäť pridá hráč, ktorý quest ešte nedokončil a synchronizácia sa spustí odznova, môžete tak daný quest dokončiť znova.
 • Questy sa dajú zdieľať v skupine.
 • Questy môžu hráči dokončovať nezávisle od seba. Ak ste quest sami nedokončili, ale dokončil ho niekto z vašej skupiny, po ukončení synchronizácie sa všetko vráti do pôvodného stavu a quest sa vám tak nezapočíta ako dokončený.
 • Je možné takto dokončiť skoro všetky questy v hre, dokonca aj intrá pre expanzie, Order Hall questy (Legion) alebo questy na odomknutie Artefaktov. Kampane pre spojenecké rasy sa zatiaľ nedajú dokončiť.

 

Odmeny:

 • Ak dokončíte quest, ktorý ste už raz dokončili, tak nezískate ďalšiu odmenu v podobe itemu.
 • Pri dokončení questu máte vždy možnosť, že získate truhlicu, ktorá obsahuje výzbroj pre váš skutočný level. Nejedná sa o nič prevratné, hráči s maximálnym levelom obdržia základnú zbroj ako po doexpení.
 • Získané skúsenosti (expy) odpovedajú reálnemu levelu hráča.
 • Nie je možné farmiť questy kvôli odmene. Odmena sa zrejme bude viazať na týždenný reset.

 

Dungeony a raidy:

 • Klasickým vchodom sa môžete dostať do pôvodných raidov a dungeonov, ktoré si tak môžete na zodpovedajúcom leveli prejsť. Synchronizácia pritom zostane zachovaná.
 • Dá sa použiť LFG pomôcka.
 • Odmeny z dungeonov a raidov sa škálujú podľa maximálneho levelu danej zóny. Príklad: Hráči A,B,C a D sa zmenili z levelu 120 na 60, keďže ich kamarát E je level 19. Spolu idú do dungeonu Deadmines (level 16-60). Ak hráčovi A-D padne nejaký item, tak bude na úrovni 60, nie 120! Hráč E dostane itemy pre svoj level 19.

 

Ukončenie synchronizácie:

 • Po stlačení tlačidla sa všetko vráti do pôvodného stavu.
 • Ak hráč, ktorý sa postaral o opakovanie questu, vypadne, quest sa ukončí. To platí aj o celej synchronizácii.
 • Ukončenie synchronizácie tiež prebieha bez obrazovky načítavania, pokiaľ sa nejedná o scenário.   

Bellular popísal skupinovú synchronizáciu (Party Sync) aj vo svojom videu.

 

 

Čo si myslíte o skupinovej synchronizácii? Budete si chcieť zopakovať staré questy na danej úrovni, alebo budete pomáhať svojim kamarátom?


Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Batole 17.08.2019 10:47

Hrozný nesmysl.

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet