link

Quest for Pandaria III., 6. kapitola

/pic/povidky/questfpanda/qfp-logo
Menrim žil ve skromném přízemním domku, který shlížel na jezero Vir’naal. Nebe se pomalu zatmívalo a světla města na druhé straně vodní plochy projasnila narůstající temnotu. „Co je to za město tam na druhé straně?“ zeptala se Li Li, poukazujíc na oranžovo-rudou záři. Byla s Menrimem v kuchyni a pomáhala mu umýt nádobí po večeři. „To je Mar’at. Ležel blízko Orsisu, dokud Orsis ještě stál.“ „Orsis zničila válka?“ zeptala se Li Li. Menrim přikývl. „Vskutku. Al’Akir vyslal své armády, aby jej pohřbily v obrovské písečné bouři.“ Menrim si povzdechl. „Orsis a Neferset byla překrásná místa. Neferset především.“ „Byl jste tam?“ „Narodil jsem se tam,“ odvětil Menrim měkce. „Oh,“ na to Li Li. Nešikovně otřela utěrkou jednu mísu. „Vy nejste Ramkahen?“ „Teď už ano,“ odpověděl Menrim po chvíli. „Dříve jsem ale býval jedním z kmene Neferset.“ „Oh,“ opakovala Li Li. Pokračovala v práci. „Já…“ začal Menrim a v jeho hlase se krátce zamihotala jiskra hrdosti. Zamračil se. „Nezdá se, že by tě to nějak zneklidnilo.“ Li Li zamrkala. „Mělo by?“ Menrim se na ni zamyšleně podíval. „Nemyslím, že bys v mém rodokmenu musela nezbytně nalézt něco závadného.“ „Menrime,“ řekla Li Li. „O tol’virech toho vím jen málo. Vím, že byla občanská válka a že se Neferset spojili s Deathwingem.“ Menrim sebou při zaslechnutí jména bývalého Aspekta země trhl. Li Li pokračovala: „Ty ale nevypadáš, že bys měl něco společného s Deathwingem. Myslím, že na to jsi moc málo zlý.“ Menrim se nad Li Liinými prázdně pousmál. „Taky nemám žádnou zvláštní slabost pro křídla,“ doplnil ji. Li Li mu věnovala dobromyslný pohled. Menrim se zhluboka nadechl. „V tom případě bych asi měl tobě a tvému strýci povědět jeden příběh.“ „Milujeme příběhy,“ prozradila mu Li Li. Ušklíbl se. „Myslím, že pro tenhle to platit nebude,“ pravil.
***
Chen a Li Li seděli spolu s Menrimem v obývacím pokoji jeho malého domku, na podlaze a se zkříženýma nohama. Menrim se také usadil, s nohama složenýma pod sebou, a začal: „Město Neferset leží na jih odsud. Je - bylo - velkolepé, mnohem větší než Ramkahen. Narodil jsem se tam a stejně tak můj bratr Bathet. „Všichni tol’virové si jsou dobře vědomi své historie. Víme, že jsme byli stvořeni Titány a naším úkolem bylo střežit Uldum a jeho tajemství. Patříme však i sami sobě, nejsme stroje. Titáni nám na počátku darovali těla z kamene, abychom byli dobří strážci.“ „Když nás však zasáhla kletba masa, želeli jsme našich ztracených těl, avšak zdálo se, že neexistuje žádný způsob, jak proces zvrátit. Přijali jsme proto tuto kletbu a žili dál své vlastní životy. I přes to však mnoho z nás nepřestalo truchlit nad naší ztrátou. „Jak víte, mocný drak Deathwing se nedávno vrátil na tento svět. Spojil se s Al’Akirem, vůdcem vzdušných elementálů, a stejně tak se Starými bohy, kteří byli původci naší kletby.“ „Spojil se se Starými bohy?“ řekl Chen slabě. „Nemůžu tomu uvěřit…“ „Věřte tomu,“ řekl Menrim ostře. „Když sem Deathwing přišel, nabídl tol’virům dohodu: přidáme se k němu a on nám na oplátku vrátí naše kamenná těla. Kletba by byla zvrácena.“ Li Li a Chen chápavě přikývli. „Neferset, mí druhové, které vedl Temný Faraon Tekahn, na dohodu přistoupili. Můj pohled na věc však byl odlišný.“ Menrim se soustředěně nadechl. „Pokusil jsem se přesvědčit ostatní Neferset, že je to špatný nápad. Ano, získali bychom zpět naše kamenná těla, avšak byli bychom Al’Akirovi a Deathwingovi navždy zavázáni. Můj rod byl pyšný a věřil, že bychom je dokázali přemoci a opět získat nezávislost, jakmile by se naše podoba vrátila do původního stavu. Těch, kteří se mnou souhlasili, bylo stále méně a méně. Dokonce i Bathet zavrhl mé obavy. Prosil jsem ho, aby to zvážil, nevyslyšel však nikoho. Byl jedním z těch, kdo se ve městě nejvíce zasazovali za spojenectví. Později mi začalo být jasné, že mi hrozí nebezpečí. Uprchl jsem k Ramkahenům a nabídl svou věrnost králi Phaorisovi. A když se zbytek kmene Neferset otevřeně postavil proti nám, pomáhal jsem je porazit.“ „A váš bratr?“ zeptal se Chen jemně. „Co se stalo s ním?“ Menrim si dával s odpovědí načas. V oranžovém světle olejových lamp vypadaly jeho rysy ztrhané únavou. „Zatím přežívá,“ odpověděl konečně. Jeho hlas se zachvěl. „Je jedním ze zajatců, kteří čekají na rozhodnutí Velké rady.“
<- Předchozí | Stránka 6 | Další ->


Naposledy upravil/a Mordecay 11.09.2014 v 23:31:36.

Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Bellatrix 11.01.2014 13:33

To ještě až uvidíš, jak to s ním bude dál... :P

Šéfredaktor WoWfan.cz

Darswaithe 11.01.2014 13:21

krása ale chuděra menrim

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet