link

Vol'jin: Shadows of the Horde

http://media.wowfan.cz/uploaded/voljin-soth

Obsah


Opis

Zabijaci Garrosha Hellscreama zaútočili na Vol'jina, nechajúc ho napospas smrti. Ale osud sa usmial na raneného Darkspearského vodcu, keď preslávený brewmaster Chen Stormstout ho presúva do bezpečia izolovaného kláštora v horách. Ako sa usiluje zotaviť po boku záhadného ľudského vojaka, Vol'jin zápasí so starými nenávisťami medzi Alianciou a Hordou. Avšak to je len začiatok Vol'jinových starostí. Okamžite sa zapletie do invázie na Pandariu Zandalari trolmi, ktorí sú poháňaní snami o dobýjaní územia a mocou. Tento staroveký kmeň ponúka Vol'jinovi šancu chopiť sa slávy, ktorá patrí všetkým trolom už od narodenia... ponuka oveľa zvádzajúcejšia po Garroshovej bezočivej zrade. Uprostred týchto znepokojujúcich udalostí, Vol'jin je otrasený intenzívnymi víziami znázorňujúce veľkolepú históriu jeho rasy. Ako sa spytuje, kde je jeho lojalita, vie, že musí rozhodnúť o vlastnom osude, ktorý by mohol zachrániť jeho ľud, alebo ich zatratiť pod Garroshovým utlačovaním.

Ukážka - Blizzard

Keď sa Vol'jin opäť prebral, ocitol sa zocelený a zdravý so silnými končatinami a stál. Divoké slnko naňho pražilo ako sa objavil na nádvorí s tisíckami ďalších trolov. Nikto z nich si ho ani nevšimol. Ďalší sen. Vízia. Sprvu nerozoznal miesto, aj keď mal pocit, že už tu pred tým bol. Alebo radšej, neskôr, lebo toto mesto sa nepoddalo okolitej invázie divočiny. Kamenné rezby na múroch ostali krehké a čisté. Oblúky neboli rozbité. Obklady neboli zničené alebo vymetané. A stúpajúca pyramída, pred ktorou všetci stáli, nebola pokorená pustošením času. Vol'jin stál v strede zástupu Zandalari, členov trolského kmeňa, z ktorého pochádzali všetky ostatné kmene. V priebehu rokov sa stali vyššími než väčšina. Vo vízii sa zdali byť menej ako kmeň, kasta kňazov, mocných a vzdelaných, pomerne vhodných na vodcovstvo. Avšak vo Vol'jinových časoch, ich schopnosť viesť sa zhoršila. Je to kvôli tomu, že ich sny to boli v pasci. To bolo cisárstvo Zandalar na vrchole moci. Dominovalo Azerothu, ale stalo sa obeťou vlastnej moci. Chamtivosť a lakomosť šírilo intrigy. Frakcie sa rozdelili. Nové ríše povstali, ako ríša Gurubashi, ktorá vyhnala Vol'jinov klan Darkspear do vyhnanstva. Potom aj to padlo. Zandalari túžili po návrate do času, kedy mali prevahu. Bola to doba, keď trolovia boli vznešená rasa. Spojení trolovia povstali do výšin, o ktorých taký ako Garrosh Hellscream nemohol ani snívať. Zmysel pre starobylú a mocnú mágiu zaplavila Vol'jina, poskytujúc mu kľúč k pochopeniu toho, prečo videl Zandalari. Titánska mágia predchádzala Zandalari. Bola oveľa mocnejšia než boli oni samotní. Tak vysoko nad vecami ako boli Zandalari, tak boli titáni nad nimi – rovnako aj ich mágia. Vol'jin sa presunul cez dav tak ako sa mohol presúvať duch. Tváre Zandalari žiarili hrôzostrašnými úsmevmi – typ, ktorý na troloch videl keď trúbky vytrubovali a bubny búšili, pozývajúc ich do bitky. Trolovia boli stavaní na mučenie a zabíjanie – Azeroth bol ich svetom a všetci v ňom boli podrobení k ich nadvláde. Aj keď Vol'jin mohol s ostatnými trolmi nesúhlasiť čo sa týkalo identity nepriateľov, nebol o nič divokejší v bitke a bol značne hrdý na to ako Darkspear porazili svojich nepriateľov a oslobodili Ostrovy Ozvien. Takže Bwonsamdi sa posmievať touto víziou. Zandalari snívali o ríši a Vol'jin si želal to najlepšie pre svoj ľud. Vol'jin poznal rozdiel. Bolo to jednoduché naplánovať pre zabíjanie a oveľa zložitejšie pre vytvorenie budúcnosti. Pre loa, ktorý chcel svoje obete krvavé bitkou-roztrhané, Vol'jinové vízie boli málo vyzývavé. Vol'jin vystúpil na pyramídu. Ako sa pozdvihol, veci sa stali viacej významnejšími. Zatiaľ čo predtým bol v tichom svete, teraz mohol cítiť bubny bubnovať nahor cez kameň. Vánok oprášil jeho ľahký kožuch a roztrapatil jeho vlasy. To so sebou prinieslo aj sladkú vôňu kvetín – vôňu mierne ostrejšiu než tú z preliatej krvi. Bubnovanie doňho tĺklo. Jeho srdce tĺklo s časom. Prišli k nemu hlasy. Výkriky zdola. Rozkazy zhora. Odmietol sa vzdať, ale prestal šplhať nahor. Zdalo sa, že by mohol stúpať časom ako by stúpal cez vodu jazera. Ak by dosiahol vrchol, mohol by tam byť so Zandalari a cítiť to, čo cítia oni. Mohol by poznať ich pýchu. Mohol by vdychovať ich sny. Mohol by sa stať jeden z nich. Nedovolil by si tento luxus. Jeho sen pre kmeň Darkspear nemusel nadchnúť Bwonsamdiho, ale to poskytovalo život pre Darkspear. Azeroth, ktorý Zandalari poznali, bol úplne a nenávratne zmenený. Portály boli otvorené. Nové národy cez ne prešli. Krajiny boli zničené, rasy zmenené a veľa síl vypustených, o ktorých ani Zandalari nevedeli. Zúfalé rasy – elfovia, ľudia, trolovia, orkovia a dokonca aj goblini – sa spojili, aby porazili Deathwinga, vytvárajúc silovú zložku, ktorá odporovala a urážala Zandalari. Zandalari túžili po znovuobnovení vlády nad svetom, ktorý sa tak zmenil, že ich sny sa už nemôžu stať skutočnosťou. Vol'jina zaujalo slovo. „Nikdy“ byť mocné slovo. Žmurknutím oka sa vízia zmenila. Teraz stál na vrchole pyramídy, pozerajúc sa do tvári Darkspear trolov. Jeho Darkspear. Verili jeho znalostiam o svete. Ak by im povedal, že by mohli obnoviť slávu, ktorá bola niekedy ich, sledovali by ho. Ak by im zavelil prevziať Stranglethorn alebo Durotar, urobili by to. Darkspear trolovia by získali ostrovy, podmaňujúc všetko čo by im stálo v ceste, len preto, lebo by si to Vol'jin želal. Mohol to urobiť. Mal aj spôsob. Mal Trallové uši a orkovia mu verili vo vojenských záležitostiach. Mohol stráviť mesiace zotavovaním, plánovaním a zorganizovaním stratégií. Do roka alebo dvoch by sa vrátil z Pandarie, ak by tam stále bol, a Darkspearský prápor by bol pomazaný krvou a oveľa viac by sa ho obávali. A čo by my to priniesť? Bol by som potešený. Vol'jin sa otočil. Bwonsamdi stál nad ním, obrovská postava, uši smerujúce dopredu sa snažili zhromaždiť výkriky zdola. Získal by si pokoj, Vol'jin, pretože ty robiť čo si vyžaduje povaha trola. Je to všetko kvôli čomu my byť určený? Loa nepožaduje, aby si byť viac. Aký cieľ byť vo tvojom bytí viac? Vol'jin dúfal v odpoveď na túto otázku. Jeho hľadanie ho nechalo zízať do prázdna. Temnota prázdna ho dostihla a pohltila, nechajúc ho bez odpovedi a určite aj bez pokoja.

Ukážka - Amazon

Vízie sa Vol'jinovi posmievali tejto noci. Ocitol sa medzi bojovníkmi, ktorých poznal. Zhromaždil ich na finálny útok proti Zalazanemu, aby skoncovali s jeho šialenstvom a oslobodili Ostrovy Ozvien pre Darkspear trolov. Každý z bojujúcich prijal aspekt kocky jihui, postavenej tak, aby mali čo najväčšiu silu. Nebola medzi nimi ani jedna ohnivá loď, ale to Vol'jina neprekvapilo. On bol tá loď, ale zatiaľ sa nedal na prejavovanie svojej maximálnej moci. Bol to zúfalý boj, v ktorom by sám seba nezničil. S pomocou Bwonsamdiho trolovia dokázali zabiť Zalazaneho a získať Ostrovy Ozvien. Kto byť ty, tento trol, kto mať spomienky hrdinského úsilia? Vol'jin sa otočil, keď započul zvuk kocky dopadajúcej na iný povrch. Mal pocit, ako keby bol uväznený vo vnútri tej kocky, aj keď bola priehľadná, a bol šokovaný keď zistil, že žiadna z jej strán nemala svoju hodnotu. „Ja byť Vol'jin.“ Bwonsamdi sa zhmotnil v sivom svete vírivých hmiel. „A kto byť tento Vol'jin?“ Otázka ho šokovala. Ten Vol'jin z vízie bol vodca Darkspearov, ale už viac nie. Správy o jeho smrti by sa práve mohli dostať k Horde. Možno sa ešte nedostali. Vol'jin v srdci dúfal, že jeho spojenci boli zdržaní, aby Garrosh mohol o deň viac žiť v neistote, či jeho plán vyšiel. To nebola odpoveď na otázku. Už viac nebol vodcom Darkspearov, nie v skutočnom zmysle. Stále ho trolovia mohli uznávať, ale už im nemohol dávať žiadne rozkazy. Vzdorovali by Garroshovi a hocijakému pokusu Hordy o dobytie, ale v jeho neprítomnosti by mohli počúvať poslov, ktorí by im ponúkli ochranu. Mohli by byť pre neho stratení. Kto ja byť? Vol'jina striaslo. Aj keď si o sebe myslel, že je lepší než Tyrathan Khort, aspoň sa tento muž mohol hýbať a nenosil šaty pre chorých. Muž nebol ani zradený rivalom a skoro zavraždený. Muž nepochybne prijal niektoré spôsoby pandarenov. A Tyrathan napriek tomu zaváhal, kedy nemal. Niektoré z tých zaváhaní boli súčasťou hry, ktorá mala presvedčiť pandarenov, aby ho podcenili, ale Vol'jin túto pascu uvidel. To, ako zaváhal, keď Vol'jin zložil poklonu jeho kroku, bolo totiž nefalšované. A nie niečo, co by človek urobil zámerne. Vol'jin sa pozrel na Bwonsamdiho. „Ja byť Vol'jin. Viem kto som bol. Kto budem? To otázka, ktorú iba Vol'jin môže nájsť. A na teraz, Bwonsamdi, to byť dosť.“

Špekulácia

Nasledujúce riadky obsahujú spoiler z patchu 5.3. Vol'jin sa chopil vedenia rebélie Hordy proti Garroshovi a hrdinovia Hordy a Aliancie mu v tom pomáhajú. Práve my, dobrodruhovia, máme šancu zaregistrovať, že s Vol'jinom niečo nie je v poriadku – je z neho cítiť zvláštny pach. Čo to znamená? Aj keď celkom nereálne, že by bol taký zaneprázdnený, že by nemal čas na hygienu? Asi to nebude ono. Zoberme si, kto by mohol smrdieť? ... mŕtvy? Je Vol'jin v skutočnosti mŕtvy?! Keď Vol'jin krátko po smrti Lich Kinga viedol útok na Echo Isles, jeden z mnohých, ktorí mu pomáhali bol Bwonsamdi - darkspearský loa smrti. Žeby sa počas udalosti knihy Vol'jin dočkal smrti a Bwonsamdi by mu dal druhú šancu na život, ale podivný zápach by bol toho následok? Uvidíme už v lete, ako to celé bude na seba nadväzovať.

Príbeh - Vol'jin

Na hranici medzi životom a smrťou, Vol'jin sa vyplazil z jaskyne rasy saurok. Uvedomil si, že jeho telo sa nedokáže vyliečiť kvôli špeciálnemu jedu Rak'gora. Ocitol sa pri Binan dedine, ale podľahol zraneniam... Na druhej strane sa Vol'jin stretol s Bwonsamdim a Sen'jinom, ktorí rozhodovali, či sa vráti do sveta živých, alebo bude nasledovať svojho otca. Vol'jin sa ale nevzdal a vybral si žiť, čo Bwonsamdiho nenadchlo, ale umožnil mu vrátiť sa. Vrátil sa aj s víziou (excerpt 2). Keď sa konečne prebral, začal premýšľať o udalostiach v jaskyni. Vol'jin sa ocitol na pohodlnej posteli, čo mu nevyhovovalo. Trolovia neboli na taký luxus zvyknutí. Následne do miestnosti vstúpil jeho záchranca, Chen Stormstout, ktorí na nachádzal v Binan a zobral ho do Shado-Pan kláštora. Dal mu obväzy z očí preč a povedal mu, že sa musí doliečiť a má ostať v kláštore. Týmto by mohli aj pandareni niečo získať - chceli sa učiť, aby mohli zotrvať v časoch vojny. Chen sa dozvedel niečo o Garroshovi a napokon dodal, že súčasťou učenia bude aj človek – Tyrathan Khort, ktorý sa má o Vol'jina starať. Taran Zhu, vodca Shado-Pan, chcel pochopiť vojnu medzi Hordou a Alianciou a chcel, aby sa aj jeho hostia niečomu priučili. Tyrathan bol zo svojich zranení vyliečený a každý deň chodil na horu. Vol'jinové zranenia sa ako tak vyliečili, o jeho telo sa starali pandareni. Naučil sa zopár pandarenských slov a spoznal aj Tyrathana, lovca, považoval ho za nebezpečného a tajomného, kvôli jeho pokojnosti. Taran sledoval ich vzájomnú interakciu. Ich vzájomná pomoc spočívala aj v hraní pandarenskej hry Jihui, v ktorej majú vyhrať obidvaja a má ich doviesť k spokojnému záveru (excerpt 1). Vol'jina neprestával Chen navštevovať a o týždne neskôr sa jeho stav zlepšil vďaka veľkej starostlivosti mníchov a Chenových nápojov. Mnísi ho pomenovali Vol'jian. Jian znamenalo niečo mocné, silné, veľké (greatness). Vol'jin strávil s mníchmi nejaký čas učením sa od nich, tak isto ako Tyrathan. Raz, mnísi rukami lámali drevené dosky. Vol'jin to chcel tiež skúsiť, veril si, že by to dokázal. Taran Zhu mu miesto dreva dal kameň na zlomenie. Tak ako mu Taran poradil, zhmotnil si obavu a kamennú dosku prelomil. Pandareni sa mu poklonili. Po cvičení si šiel oddýchnuť a premýšľal o minulosti so Zalazanem a o jeho zrade a oslobodzovaní ostrovov. Neskôr Kun-Laiské hory zasiahla ohromná búrka a Tyrathan v kláštore nebol, chytila ho počas prechádzky na horu. Vol'jin si všimol jeho absenciu a chcel s tým niečo urobiť, ale Taran mu v tom zabránil, lebo by umrel. Miesto toho mu povedal, aby sa ďalej zaoberal prácami a dodal, aby uvažoval o tom, či chcel Tyrathana naozaj zachrániť, alebo išlo len o to, ako by vyzeral, keby to urobil. Tyrathan bol nájdený v bezvedomí a sníval. Taran chcel, aby Vol'jin vypil "memory wine" (to pri questoch so Shan Kienom), a dostal sa do jeho snoch, aby zničil akékoľvek sha pochybnosti. Vol'jin prijal, vypil nápoj a zaspal. Prebral sa a pozeral na svet Tyrathanovými očami v okamihu, keď on a jeho skupina šli na misiu k Serpent's Heart v Jade Forest. Počas misie na skupinu zaútočili sha a boli premožení. Bola tam žena, ktorú Vol'jin považoval za blízku k Tyrathanovi. Práve ona bola zdrojom jeho pochybností a Vol'jin preto začal ničiť sha. Prebral sa a Taran mu oznámil, že je to dostatok, Tyrathan je voľný od sha. Tyrathan sa prebral a s Vol'jinom začali diskutovať. Vol'jin sa dozvedel, že Tyrathan bol raz v Stranglethorn a tam sa naučil trolskému jazyku od trolského „sprievodcu“ a taktiež, že neverí vo Svetlo. Tyrathan vedel, že Vol'jin bol v jeho mysli a myslel si, že stále sa niečoho bojí. Obaja sa zhodli, že umreli pri udalostiach, ktoré ich dostali do kláštora a že musia zistiť, kto teraz sú. Vol'jina netrápili vízie, odkedy vstúpil do Tyrathana a mal pocit, že ho duchovia Loa opustili. Večer ale mu bol dokázaný opak. Mal vízie od Hir'eek (netopier), kde videl Amani trolov ako bojujú proti aqir a obetujú porazených tomuto Loa. O priazeň Loa sa snažili aj Zandalari trolovia na Pandarii, alebo lepšie povedané na Isle of Thunder, ktorí nedávno tam pristáli. Zandalarskí šamani vycítili tajomnú postavu, o ktorú sa duchovia Loa zaujímali. Nevedeli o koho ide a trolku Khal'ak to veľmi zaujímalo... Vol'jin počas noci mal ďalšiu víziu poskytnutú Loa Elortha no Shadra (pavúk), kde videl Zandalarské námorné vojsko. Vol'jin a Tyrathan sa pridali k Chenovi, Taranovi a zopár ďalším mníchom, aby vyskúšali nápoj s novými prísadami. Keď si ho Vol'jin zobral, tak ako Chenovi, aj Vol'jinovi sa vynorila spomienka so slobodou. Výnimkami neboli ani myšlienky Tyrathana. Ako sa Vol'jin vydal na prechádzku po kopcovitom území, premýšľal o troloch, otcovi a loa, až dokedy nestretol Tyrathana, s ktorým si už teraz rozumeli. Stále ho trápila otázka kým bol a kým bude. Priznal, že Vol'jina už poznal – videl ho pred tým, než sa stretli v kláštore. Bol jeden z vojakov z Kul Tiras, ktorí sa pridali k Daelinovi a jeho výprave proti Durotaru a niektorí z jeho kolegov chceli Vol'jina zabiť. Pokračovali v rozprávaní o svojich minulostiach a Tyrathan sa mu zdôveril, že ženu, ktorá padla počas misie – Larsi – nepoznal, ale stretol ju až keď šli na Pandariu a cítil, že je mu naklonená. Počas konverzácie Vol'jin mal ďalšiu víziu – o tajomnom ostrove na severe a o zandalarskej flotile smerujúcej k Zouchin. Okamžite to šli oznámiť Taranovi a spoločne aj s Chenom a ďalšími mníchmi začali s plánovaním a taktizovaním. Zandalari smerujúci z Ostrova Hromu nemohli znamenať nič dobré. Taran rozhodol, že 18 mníchov s Vol'jinom, Tyrathanom a Chenom pôjdu do Zouchin. Medzi tými mníchmi bola aj Yalia Sagewhisper, ktorá pochádzala zo Zouchin a jej znalosti by sa mohli hodiť. Vyzbrojili sa a šli na chrbtoch mračných hadov (cloud serpents). Dorazili práve včas. Invázia Zandalari práve začala a ich stroje zaútočili na dedinu. Vol'jin a Tyrathan pristáli, mnísi šli za nimi. Tyrathan vystrelil šíp a zasiahol Zandalarskeho trola. Vojna začala. Mnísi s ich veliteľmi bojovali úspešne, zabíjajúc každého trola, ktorý sa k ním dostal. Niekoľko trolov bolo prekvapených, keď videli, že jeden z nich bojuje proti ním. Vol'jin využil moment prekvapenia na ich popravu. Aj keď sa mu ich podarilo zabiť niekoľko, jeden ho dostal a spôsobil mu niekoľko zranení. Našťastie mu Tyrathan kryl chrbát a nepriateľa rýchlo odstrelil. Keď bola prvá vlna Zandalari trolov porazená, mnísi sa stiahli. Vol'jin našiel Chena ako dával pokyny svojej neteri Li Li. Tá mala odviesť obyvateľov Zouchin do Chrámu Bieleho Tigra. Vol'jin a Tyrathan ostali plánovať ďalšie kroky proti blížiacim sa ďalším lodiam Zandalari. Medzičasom boli pandareni úspešne prevezení do bezpečia a s nimi sa stiahli aj mnísi s človekom a trolom. Veliteľka tohto vpádu, Khal'ak pristála v opustenej dedine a jej trolovia jej oznámili situáciu. Bola prekvapená, že pandareni mali nejakú obranu. Taktiež sa dozvedela, že im pomáhal ďalší trol a človek. Chcela vedieť viac. Vol'jin sa prebral v Chráme Bieleho Tigra. Keď sa pripravil, vyšiel na nádvorie, kde už boli zoskupení všetci mnísi čo bojovali a stretli sa s Taranom, ktorý začal každému ďakovať. Počas toho Vol'jin uvažoval o Garroshovi a jeho zaobchádzaní s vojakmi. Zatiaľ čo on ich bral ako počty, Vol'jin sa snažil každého zapamätať. Keď bolo po tom, Taran, s trojicou nepochádzajúcou z Pandarie šli plánovať ďalšie kroky. Tyrathan s Chenom šli na misiu – skúmať Kun-Lai. Vol'jin chcel ísť s nimi, ale ostal plánovať obranu. S Taranom diskutoval (filozofoval) o tom, kým teraz je - Vol'jinom, alebo len trol. Neskôr mal víziu s Bwonsamdim, ale tentokrát Bwonsamdi bol potešený Vol'jinovými odpoveďami. Bwonsamdi mu odhalil, že vízie, ktoré dostal od ďalších Loa boli kvôli tomu, aby si uvedomil, čo znamená byť trolom. Shadra mu dala víziu preto, aby bojoval proti jej Zandalari trolom, čím Bwonsamdi dostal nové duše, o ktoré sa môže starať. Na oplátku mu Loa smrti vrátil schopnosť regenerácie. Všetky jeho zranenia sa vyliečili, ale nechal si jazvu na hrdle, čím sa mu zmenil hlas. Keď Vol'jin necvičil, tak si zdokonaľoval svoje znalosti z geografie a histórie z vojny. Keď si uvedomil, že nie je dostatok informácii o Údolí Večných Kvetov, Taran, Chen a Tyrathan šli za ním oznámiť mu, čo dvojica našla počas misie. Narazili na skupinu Zandalari a keď ich porazili, zobrali si ich veci. Našli knihu, v ktorej bolo ako Zandalari smerujú práve do toho údolia. Trojica sa od Tarana dozvedela niečo z histórie o rase mogu. Keď pandareni od nich prevzali moc, pochovali ich do Tu Shen Burial Ground. Zandalari už oživili Lei Shena a teraz si šli po jeho poddaných. Taran poslal ich a 4 mníchov zastaviť vojsko trolov. Vol'jinovi by mali títo stačiť, lebo ďalší sa musia pripraviť na boj proti Mogu. Khal'ak sa dozvedela o strate knihy. Rozkázala, aby pandareni a Aliancia za to zaplatili životom, ale chcela aj, aby sa o tom Pandaria dozvedela. Z odtlačok vedela o trojici, ktorá pomáha pandarenom a tých chcela predhodiť Lei Shenovi, aspoň to povedala svojim vojakom. Vol'jin mal ďalšiu víziu od Shadri. Ocitol sa v čase, keď Zandalari a mogu boli spojencami dávno pred Sunderingom. Uvedomil si, čo zapríčinilo pád spojenectva – vzájomná arogancia o tom, že jeden bol silnejší než ten druhý. Obe ríše padli kvôli rozdielnym dôvodom; Zandalari kvôli mnohým kmeňom a mogu premohli ich služobníci. Prebudil sa s pavučinou na tvári. Šiel za Tyrathanom, ktorý uznal, že nadchádzajúca misia je samovražedná, ale súhlasil s ňou. Rozprávali sa o minulosti a Vol'jina prekvapilo, ako si tak dobre môžu s Tyrathanom navzájom rozumieť. Ak by to vedela Horda a Aliancia, zrejme by boli popravení. Zatiaľ čo sa zbrojili a chystali do Údolia, Taran požiadal o pomoc jinyu, hozen a grummle. Poslední menovaní majú pomôcť Vol'jinovému tímu poniesť ich veci cez hory, aby si ušetrili energiu. Taran mu tiež povedal, že poslal svojich tesárov k horám, aby vytesali jeho podobizeň za jeho pomoc. Nasledujúce ráno sa skupina vydala k Údoliu a po niekoľkých dňoch dosiahli výšiny hôr Údolia. Zastavili a urobili si tábor a grummle sa vrátili naspäť do kláštora. Zostúpili z hôr do Údolia a uvideli jeho krásu. Naplánovali si útok a počkali na noc. Sledovali Mogu'shan Palace, kde sa usadili Zandalari, ale cítili, že je to pasca. Neskôr našli tábor Zandalari a v ňom zopár zajatých členov Aliancie. Tyrathan trval na tom, aby boli ľudia zachránení a naplánoval útok. Vol'jin najprv nesúhlasil, no potom zmenil názor a urobili to tak ako chcel Tyrathan. Lovec ostal v úzadí, zatiaľ čo Vol'jin a pandareni zaútočili na trolov a oslobodili zajatcov. Jeden z ľudí si všimol Tyrathanové šípy a okamžite sa Chena naňho spýtal. Vol'jin ale bol rýchlejší a odpovedal, že Tyrathan je mŕtvy a zabil on ho, Vol'jin z kmeňa Darkspear. Človek bol prekvapený, lebo zvesti sa šíria rýchlo a Vol'jin má byť mŕtvy. Jedna pandarenka z Vol'jinovej skupiny zobrala zajatcov do bezpečia, zatiaľ čo ostatní sa vrátili do úkrytu. Bohužiaľ, prepadli ich Zandalari trolovia vedení neznámou trolkou. Tyrathan už bol spútaný a trolka povedala Vol'jinové meno, čo značilo že ho poznala. Vol'jin bol naštvaný, že nevedel čo sa deje, či ho Tyrathan zradil. Trolka ponúkla Vol'jinovi, že ich nezabije, ak pôjde s ňou. Aj keď ona si Vol'jina pamätala, on ju nie. Khal'ak ho zobrala k Mogu'Shan Palace, do miestnosti, kde rozkázala, aby sa o Vol'jina, váženého shadow huntera, tamojší Gurubashi a Amani sluhovia postarali – umyť a obliecť. Keď bol pripravený, stretol sa s Khal'ak, ktorá sa mu predstavila a prezradila, že slúži trolovi Vilnak'dorovi. Vilnak'dora a Kráľa Rastakhana prirovnala k Vol'jinovi a Thrallovi. Keď Rastakhan umožnil Zulovi urobiť stretnutie preživších klanov a zjednotiť ich počas Cataclysmu, Khal'ak bola prítomná, keď Vol'jin odmietol so slovami, že jeho ľud je Horda. Keď odišiel, sledovala jeho odtlačky a preto bola prekvapená, keď ich videla v Zouchin. Povedala mu, že od špehov v Horde sa dozvedela, že Vol'jin umrel pri plnení dôležitej misie, aj keď niektorí tvrdia, že bol zavraždený. Naprieč Hordou sa tvrdí, že Vol'jin je teraz jeden z Loa a niektorí Darkspear sa k nemu začali modliť, alebo sa potetovali. Khal'ak si kľakla a so slovami, že Horda ho opustila, ho požiadala, aby sa pridal k nej a k Zandalari. Amani a Gurubashi padli, ale Darkspears nie. A ak by to urobil, tak by bol jeho klan nadradený nad ostatnými. Vol'jin, prekvapivo, prijal so slovami, že iba hlupák, by toto odmietol. Khal'ak sa následne dozvedela ako sa Vol'jin ocitol v spoločnosti Chena, Tyrathana a mníchov. Ponúkla mu, že ak príjme jej ponuku, tak oslobodí jeho spoločníkov. Na druhý deň sa trolovia a zajatci vydali k hrobkám mogu. Vstúpili doň a bohužiaľ, Vol'jin musel sledovať, ako pandareni z jeho pôvodnej skupiny boli zabití. Khal'ak mu povedala, že dokázala ochrániť iba Chena a Tyrathana a mnícha menom Cuo. Obeta ostatných bola súčasťou rituálu na oživenie mogu warlorda menom Kao. Prvé čo Kao chcel, bolo zabiť Chena a Caa. Khal'ak ale zakročila a "oddialila" ich smrť. Vrátili sa naspäť k palácu a Vol'jin trval na tom, aby mal putá, keďže je Khal'akiným väzňom. Strávili spolu nejaký čas debatovaním o tom, ako by dobyli Pandariu a Kalimdor. Netrvalo dlho a vojsko so zajatcami sa vydalo k Zouchin a odtiaľ na Ostrov Hromu. Počas plavby sa vrátil k trojici zajatých. Tyrathan Vol'jinovi vysvetlil, kto bol ten človek, ktorý sa na neho pri oslobodzovaní pýtal. Keď bol Vol'jin v Tyrathanovi a prežíval jeho misiu v srdci Jade Serpent, tak na začiatku vízie Vol'jin videl muža, Boltena Vanysta, ktorý dal Tyrathanovi rozkaz ísť na určené miesto. Muž, ktorého teraz zachránili bol Boltenov vnuk, Morelan. Tyrathanova rodina slúžila Vanystovcom už dlho. Tyrathan pokračoval v rozprávaní o rodine – mal deti a manželku. Tým, že bol lovec, bol stále preč a jeho žena s Morelanom sa stali blízkymi. Teraz sa Tyrathan rozhodol - aj napriek tomu že svoju rodinu miluje, chcel, aby Morelan bol s jeho rodinou. Tyrathan sa rozhodol a teraz sa musí aj Vol'jin. Loď napokon pristála na ostrove. Zatiaľ čo Chen, Tyrathan a Cuo boli uväznení, Vol'jin ostal s Khal'ak a stretol sa s jej veliteľom, Vilnak'dorom. Rozprávali sa o tom, či a ako sa má Vol'jin pridať k Zandalari. Vilnak'dor bol ostražitý a keď odišiel, Vol'ji Khal'ak uznal, že sa ho budú musieť zbaviť. Vol'jin bol stále považovaný za väzňa a musel sa vrátiť do väzenia s ostatnými. Zatiaľ čo Kao sa tešil, že si zabije, Khal'ak šla presvedčiť Vilnak'dora, že Vol'jin je potrebný. Vol'jin uvažoval a definitívne sa rozhodol, čo urobí. Zabudne na Hordu, ktorá ho zradila a pridá sa k novej ríši trolov? Nie, nebola to Horda, ktorá ho zradila, ale Garrosh a nepridá sa k trolom, ktorí sa snažia obnoviť staré ríše. Spomenul si na slová, ktoré povedal Zulovi – Horda je jeho rodina. Aj keď ponuku Khal'al zvažoval, nestálo to za to a porovnal ako sa vypracovali Darkspear a Zandalari. Jeho spoločníci si vydýchli a okamžite začali plánovať útek. Štvorici sa úspešne podarilo utiecť z väzenia, posielajúc Bwonsamdimu nové duše. Získali aj výzbroj a dostali sa do prístavu, kde Vol'jin a Tyrathan zapálili loď a potom šli ku Cuovi a Chenovi na rybársku loď a vrátili sa na Pandariu. Vilnak'dor bol naštvaný a Kao sa ponúkol, že sa on a ďalší dvaja mogu pomstia. Miesto toho Vilnak'dor určil Khal'ak a 500 trolov. Kao teda ostal, ale tých dvoch mogu poslal s ňou. Mala priniesť hlavy Shado-Pan, človeka a trola Thunder Kingovi. V kláštore sa už začalo plánovať. Aj keď Taran chcel, aby sa cudzinci vrátili do srdca Pandarie a varovali o blížiacej sa hrozbe, oni nechceli odísť. Kun-laiské hory a ich domovy – chrámy nesmú padnúť. Spoločne s mníchmi ich bolo 33, ktorí sa mali postaviť proti Zandalarským trolom. Zatiaľ čo ostatní sa pripravovali, Vol'jin šiel komunikovať s duchmi. Zjavil sa mu Sen'jin a povedal mu, že je na neho pyšný za všetky činy a rozhodnutia, aj keď nie všetky sa mu páčia a nasledovali vízie o dôležitosti shadow huntera. Vol'jin s Tyrathanom a Chen s Yaliou a ďalší mnísi šli pripraviť pasce do hôr. Cuo pripravil Vol'jinovi vhodnú zbraň na zabíjanie trolov. Pred bitkou sa Vol'jin s Tyrathanom porozprával a aj keď si obaja boli istí, že umrú, nechceli sa rozlúčiť ako keby sa videli poslednýkrát. Pasce fungovali a spútali zopár Khal'akiných vojakov a troška ich zdržali. Medzi tým v kláštore Taran pripravil mníchov a tesne pred bojom mal prednes, kde zhrnul to, čo sa naučil vďaka Chenovi a jeho dvom cudzincom. Noc pred útokom sa všetci najedli a napili (Chen to komentoval tak, že pitie obsahuje minimum alkoholu, aby sa predišlo katastrofe). Potom nastal boj. Vol'jin ale vyšiel a vykríkol, že chce duel. Zatiaľ čo sa Zandalari trolovia smiali, mogu menom Deng-Tai výzvu prijal. Aj keď Vol'jin vyhral, Zandalarský kapitán rozkázal zaútočiť a vyrútili sa. Pred tým, než mohol byť Vol'jin premožený, na scéne sa objavil Chen, Yalia, Cuo a ďalší. Kláštor bol už plný trolov na čele s Khal'ak a Taran zavelil k ústupu a k zoskupeniu v Sealed Chambers. Bohužiaľ, Vol'jin nikde nemohol nájsť Tyrathana a to, čo bolo niekedy 33 bolo teraz 14 a aj tí boli ranení. Netrvalo dlho a Zandalari začali s útokom na budovu, až zničili dvere a mnísi začali padať. Hlava mnícha Cua bola rozčesnutá napoly. Explodovali aj ďalšie dvere a na Chena s Yaliou sa vyrútili ďalší trolovia. Vol'jin bojoval proti Zandalarskemu kapitánovi a keď ho porazil, vyrútil sa na neho druhý mogu, ktorý sa ho chystal prebodnúť s oštepom. Ranu pre Vol'jina ale schytal Tyrathan do brucha a odhodilo ho k stene. Mogu sa opäť vyrútil na Vol'jina, ale tentokrát naňho zaútočil Taran a úspešne ho porazil. Vol'jin zaútočil na Khal'ak. Jeho nepriateľ bol svižný a nebezpečný. Khal'ak bojovala s vedomím, že dokáže prečítať Vol'jinové pohyby a podľa toho konať. Aby ju prekonal, Vol'jin sa ale vyvaroval klasickému trolskému boju a využil výcvik mnícha. Vol'jin sa na ňu prudko vyrútil a v momente keď to nečakala jej Vol'jin rozdrvil hrdlo, vnútornosti pod ním, až jej praskla aj chrbtica a ostatky z kostí jej rozrezali miechu. Zandalarské vojská sa ocitli bez mogu, kapitána a Khal'ak a Amani a Gurubashi trolovia sa okamžite dali na útek. Vol'jin následne poslal ďalšie duše Bwonsamdimu a Taran tiež neprestával bojovať, proti tým, ktorí ostali. To čo bolo niekedy veľká armáda trolov sa teraz roztrúsilo a utieklo. Zatiaľ čo Chen a Yalia pozerali na utekajúcich trolov, Vol'jin a Taran pristúpili k Tyrathanovi. Chceli mu pomôcť, ale Tyrathan chcel, aby ho nechali umrieť. Vyslobodili ho od oštepu a Vol'jin začal kúzliť. Skontaktoval sa s Bwonsamdim a presvedčil ho, aby Tyrathana vrátil späť. Duší mali duchovia Loa dosť. Bwonsamdi súhlasil, ale dodal, že to nebude navždy. Zatiaľ čo Chen a Yalia sa starali o preživších mníchov, Vol'jin zobral Tyrathana a dohliadal na neho, zatiaľ čo sa liečil. Keď sa Tyrathan prebral, porozprávali sa. Tyrathan prehodnotil rozhodnutia a prisahal, že keď nastane správny čas, podá mu šíp, aby zasiahol Garroshovo srdce. Ale pred tým vyhľadá svoju rodinu. Ich cesty sa na teraz rozdelili ale puto kamarátstva ostáva. Vol'jin sa naposledy vydal na nádvorie kláštora, kde sa stretol s Taranom, ktorý mu ponúkol pokoj ak ostane v kláštore. Vol'jin mu odpovedal, že tak ako má Chen Yaliu, Taran svojich mníchov a Tyrathan rodinu, tak má Vol'jin rodinu v Horde. Tak ako Tyrathan nedokáže dopustiť, aby si jeho rodina myslela, že je mŕtvy, tak to nedokáže urobiť ani Vol'jin. Vol'jin sa vracia k Horde, aby tam nastolil pokoj zastavením toho, kto ho skutočne zradil.

Príbeh - Taran Zhu -

Taran Zhu - Shadows of the Horde

Príbeh - Chen Stormstout

Chen StormstoutChen Stormstout spoločne s neterou Li Li navštívil dedinu Binan v Kun-Lai. Zatiaľ čo Chen filozofoval o svete, Li Li zabávala pandarenské deti. Pandarenov z Wandering Isle nemajú na Pandarii v celkom láske, a už vôbec nie Huojin pandarenov, ktorých nazývajú "divoké psy". Li Li je považovaná za Huojin a Chen sa pokladá za stred medzi Tushui a Huojin. Chen spomýna ako sa párkrát snažil urobiť dojem na dve namyslené sestry. Li Li sa pokúsila predviesť bojové umenie, no samozrejme to dieťaťu nevyšlo a Chen jej pomohol vstať. Začali sa rozprávať o budúcnosti Stormstout Brewery, keď v tom jedno z detí zavolalo na Chena a povedalo mu o modrej oblude pri vstupe do Veiled Stair. Chen tam hneď šiel a našiel starého známeho – zmordovaného Vol'jina. Chen a Li Li ho zobrali do kláštora Shado-Pan. Zatiaľ čo Li Li šla navštíviť Chrám Bieleho Tigra, Chen ostal v Shado-Pan chráme. Nie je to prvýkrát čo kláštor navštívil, lebo už tu raz bol a taktiež priviedol zraneného. Taraz Zhu mu povedal o Vol'jinovom stave, že sa lieči, ale pomaly a požiadal ho, aby si sním dal čaj a vypočul ho. Spoločnosť im robila aj Yalia Sagewhisper, do ktorej sa Chen zahľadel už pri prvej návšteve. Taran a Yalia hovorili nejasno, skoro ako keby v hádankách - o lodiach, ktoré mali predstavovať filozofie Tushui a Huojin a taktiež o dvoch ranených. Taran prezrádza, že Vol'jin je Tushui a človek Tyrathan Khort zase Huojin (presne opak, čo sú pandareni v Horde a Aliancii). Yalia navrhla, či by nebolo lepšie vrátiť ich tam, kam patria, aby sa tu navzájom nezabili a aby dve mocnosti Azerothu nevtiahli Shado-Pan do konfliktu ešte viac, načo Taran spomína, ako pomohli Pandarii proti Sha. Taran rozhodol, že tu ostanú a budú sa učiť od mníchov a mnísi zase od nich. Následne šiel Chen pozrieť Vol'jina, už sa prebral. Dal mu obväzy z očí preč a prerozprával mu, ako ho našiel, priniesol do kláštora a ako sa teraz pandareni chcú navzájom učiť. Chen sa dozvedel niečo o Garroshovi a napokon dodal, že súčasťou učenia sa bude aj človek – Tyrathan Khort, ktorý sa má o Vol'jina starať. Tyrathan bol zo svojich zranení už vyliečený a každý deň chodí liesť na horu. Počas toho ako sa Vol'jin liečil, Chen ho neprestával chodiť navštevovať. Keď kláštor postihla búrka, Chen bol v bezpečí vo vnútri, ale Tyrathan sa stratil a potom našiel. Chen pripravil nápoj memory wine, a dal ho Vol'jinovi, aby zničil pochybnosti sha v Tyrathanovi. Keď bolo po búrke, Taran rozhodol, že musí poslať vojakov zistiť, či sú pandareni v okolí v poriadku. Chen sa prihlásil, že pôjde na východ a skontroluje tak Li Li v Chráme Bieleho Tigra. Doprovod mu robila Yalia. Cestou mali čas sa porozprávať a zblížiť sa. Yalia mu prerozprávala svoju históriu - pôvodne pochádzala zo Zouchin a keď bola mladá, jej otec zariadil svadbu. Dvaja pandareni si ju mali doslova vyhrať. Vediac, že by to skazilo životy nie len tých dvoch pandarenov, ale aj jej, rozhodla sa odísť do Shado-Pan Monastery. Naspäť v prítomnosti, keď dorazili do chrámu, dozvedeli sa, že Li Li narobila menšie problémy a odišla na sever, práve do Zouchin. Chen s Yaliou ju tam skutočne našli ako dáva rozkazy na opravu domov zničených po búrke. Chen predstavil Yaliu Li Li a tá povedala, že tu žije rodina Sageflower. Yalia potom odhalila, že pôvodne bola Sageflower, ale keď utiekla a pridala sa k mníchom, Taran jej zmenil meno. Zatiaľ v Zouchin, Chen mal dostatok ingrediencií pre svoje nápoje. Premýšľal, že by v tejto dedine nechal postaviť malú pivovareň, aby mohol byť bližšie pri Yalii. Yalia mu vysvetlila, že od rodiny odišla aj pre ich dobro a obáva sa, že by teraz priniesla chaos. Súhlasila však, že na ďalší deň pôjde za rodinou. Tak aj urobila a Chen ju sprevádzal. Yaliin otec, Tswen-luo, si s Chenom okamžite sadli, kvôli ich obľube v nápojoch a súhlasil s pivovarom. Yalia sa zvítala s rodinou a babičkou, ktorá jej dala šál keď mladá Yalia utiekla. Počas nasledujúcich dvoch dni boli opravy dokončené a mohli sa začať plány pre pivovar. Chen s Yaliou sa zblížili ešte viac a odišli naspať do kláštora. Tam sa oddelil od Yalii, ale pridal sa ku Taranovi, Vol'jinovi, Tyrathanovi a zopár ďalším mníchom, aby vyskúšali nový nápoj s novými ingredienciami. Začal rozprávať o jednej z jeho výprav – kde narazil na obrov, ktorí sa hádali o tom, ako bude chutnať (hobbit?!). Vypočul si ich názory, povedal, aby priniesli ďalšie zvieratá a počas spoločnej večere ich opil. Teraz, po napití nového nápoja Vol'jinovi a Tyrathanovi sa vynorili spomienky smerujúce k slobode. Taran zase videl prichádzajúcu zmenu. Neskôr sa Chen dozvedel o Vol'jinovom sne, kde flotila Zandalari trolov smerovala z Ostrova Hromu k Zouchin, čo nemohlo znamenať nič dobré. Mnísi sa okamžite dali do plánovania a Chen spoločne s Vol'jinom a Tyrathanom v sprievode 18 mníchov šli na chrbtoch cloud serpentov do Zouchin bojovať proti Zandalari trolom. Chen v Zouchin našiel Li Li, ale pred tým zabil niekoľko trolov. Nariadil jej, aby obyvateľov odviedla do Chrámu Bieleho Tigra. Keď s Vol'jinom začali plánovať ďalšie kroky, presvedčil Chena, že pomôže ochrániť územie, zatiaľ čo pivovarník odvedie obyvateľov preč. Keď boli v bezpečí, stiahli sa aj človek s Darkspear trolom. Chen sa rozhodol, že pošle Li Li a Yaliinu rodinu do Stormstout Brewery vo Valley of the Four Winds. Rozlúčil sa s neterou a šiel za Tyrathanom a spoločne šli skúmať Kun-Laiské cesty. Skúmali ich 3 dni až v ten posledný našli opustený dom pandarenov, ktorí sa zrejme pridali k utečencom. Vstúpili doň a chceli prečkať blížiacu sa búrku. Ako vstúpili ďalej do pivnice, Zandalari trolovia vošli do domu. Tyrathan a Chen vyčkali dokedy štvorica trolov zaspala a potom s nimi urobili krátky proces. Zobrali si ich veci, knihu medzi nimi, a opustili farmu. Vydali sa smerom ku kláštoru cez jaskynný komplex a tam zastavili sa. Zatiaľ čo Chen pripravoval čaj, Tyrathan študoval knihu v Zandali a rozprávali sa o spôsobe ako lovec zabil tých trolov. Napokon sa vrátili naspäť do kláštora a Tyrathan rozlúštil knihu - Zandalari smerujú do Údolia Večných Kvetov. V kláštore sa od Tarana dozvedeli históriu o rase mogu a Zandalari. Tí už vyvolali Lei Shena a teraz to chcú urobiť s jeho podriadenými. Rozhodlo sa, že trojica spolu s mníchmi pôjdu zabrániť trolom v ich pláne. Keď sa pripravili, v sprievode grummle dorazili k horám spajajúce Údolie. Zišli dole, naplánovali si stratégiu a počkali na noc. Zandalari obsadili Mogu'Shan Palace, ale nezaútočili. Miesto toho našli tábor trolov so zajatými ľuďmi. Tak ako Tyrathan chcel, ľudia boli oslobodení. Keď však jeden zo zajatcov rozoznal Tyrathanové šípy, okamžite sa Chena spýtal, čo sa s Tyrathanom stalo. Pred tým, než Chen mohol odpovedať, Vol'jin človekovi povedal, že ho sám zabil. Ako boli na odchode, prepadli ich Zandalari trolovia, ktorí ich zobrali ako zajatcov. Následne bol Chen svedkom, ako Zandalari oživili mogu warlorda. Pandareni zo Shado-Pan boli obetovaní a Khal'ak dokázala ochrániť iba Chena, Tyrathana a mnícha menom Cuo. Keď bol Warlord Kuo oživený, okamžite chcel Chena a Cua zabiť, ale Khal'ak tomu zabránila. Trojica bola naložená na loď a odišli na Ostrov Hromu. Počas plavby sa k ním pridal aj Vol'jin, no keď sa vylodili, troll sa zase od nich oddelil, zatiaľ čo ostatní sa stali zajatcami. Vol'jin sa ocitol na vážkach rozhodnutiach, ale napokon sa rozhodol najlepšie - nezradiť svojich kamarátov a ľud. Vyslobodili a spoločne sa zakrádali Ostrovom Hromu, až došli k lodenici, odkiaľ si zobrali loď a vydali sa na pevninu. Odišli ako sa patrí - spôsobili výbuchy nepriateľských lodí. Chen nasmeroval loď do Peak of Serenity a odtiaľ sa šli reportovať Taranovi a oznámili mu, že sa blíži veľká bitka o Kun-laiské hory. Okamžite sa mnísi začali pripravovať a trojica outsiderov sľúbili vodcovi mníchov, že neodídu a svojimi životmi budú brániť tento kláštor. Chen šiel pripraviť prírodu na príchod trolov - nastražil pasce - a Yalia mu pomáhala. Aj keď už mali niekoľko šancí na vyjadrenie svojej lásky, teraz si ju povedali najjasnejšie. Veľké vojsko Zandalari vedené Khal'ak dorazilo. V tú noc Taran ponúkol svojim 32 obrancom šancu poriadne sa najesť, aby mali dostatok síl na boj. Počas tej noci Taran mal prednes, kde ďakoval Chenovi a Vol'jinovi, za to, čo sa od nich mohol naučiť a pochopiť. Okrem jedenia aj pili nápoj,Thirty-tree, ten však obsahoval minimum alkohola, aby náhodou nadchádzajúca bitka neskončila skôr než by sa vôbec začala. Napokon nastal boj, no na prekvapenie, Vol'jin vyšiel vpred a vyzval jedného z dvoch mogu na duel. Troll ho porazil, ale Zandalarský kapitán zavelil k útoku. Nastal teda boj medzi trolmi pozostávajúcich zo Zandalari, Gurubashi a Amani proti mníchom, Chenovi, Vol'jinovi a Tyrathanovi. Chen používal ohnivý dych, Yalia zase hýbala palicou tak rýchlo, že ju nebolo ani vidieť. Netrvalo dlho a Taran zavelil k ústupu do Sealed Chambers, kde sa zoskupili všetci živí - teraz len 14 a aj tí boli ranení. O krátky čas budovu trolovia začali obliehať a následne do nej prenikli. Mnísi jeden po druhom padali - jeden z posledných bol Cuo. Na druhej strane budovy sa rozleteli dvere, ktoré strážili Chen s Yaliou. Zandalarský kapitán šiel na Yaliu zaútočiť, ale zlákal ho Vol'jin, ktorý ho hneď zmasakroval. Zatiaľ čo Vol'jin s Taranom bojovali proti druhému Mogu, Chen s Yaliou pokračovali v eliminácií trolov. Vol'jin dokázal zabiť Khal'ak a zvyšní trolovia sa dali na útek, lebo už nemali žiadnych veliteľov a Chen s Yaliou ich sledovali ako odchádzajú. Ako sa Vol'jin pokúšal vyliečiť važne raneného Tyrathana, mágia shadow huntera vyliečila všetkých ostatných, no nie Tyrathana. Zatiaľ čo brewmaster a jeho partnerka vyslobodzovali ďalšieho mnícha z pod tiel trolov, Vol'jin uzavrel zmluvu s Bwonsamdim, aby Tyrathana priviedol späť. Chen so svojou láskou prežili a povedala mu, že bola rada, že tu stále bol. Zhodli sa, že obaja chcú mier, ale ten je ešte ďaleko. A aj keď obidvaja teraz mali svoje povinnosti, sľúbili si, že zostanú spolu tu, na Pandarii, ktorú Chen môže nazvať domovom.

Naposledy upravil/a Mordecay 07.08.2016 v 01:53:43.

Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

cerberos 16.12.2013 14:27

Ach to lore ve WoW,NO ŘEKNĚTE,KAM SE NA NĚJ HRABE pÁN PRSTENŮ S nARNIÍ A DALŠÍMA DOHROMADY?!!

Hanokal 02.07.2013 20:44

Muradin
Moc se těším až bude přeložená do češtiny. Navíc ted mě potěšilo , že jsem se dozvěděl že to bude i o Pandarenských mniších. Chtěl bych nějakou knihu o Pandarii.
Knihy o Pandarii nejsou třeba, stačí pozbírat pár ingame knih naurčitý téma a lorewalker Cho ti všecko rád převipráví.

Muradin 01.07.2013 23:11

Moc se těším až bude přeložená do češtiny. Navíc ted mě potěšilo , že jsem se dozvěděl že to bude i o Pandarenských mniších. Chtěl bych nějakou knihu o Pandarii.

milanko 19.05.2013 22:40

Myslím že kebyže trollovia nie su svine (sorry za výraz) goblini obchodníci gnomovia enginéri orkovia bojovníci elfovia druidi kebyže všeci su len dobrý a zlý a rasy by nemali svoje črty nebolo by to ono.

Petanurban 19.05.2013 19:45

Je cítit pachem Warchiefera

Esperanta 22.04.2013 22:30

cerberos
na tuto knihu si načekáme asi roky,podle mě,už ted netrpělivě se ohlížím zda už vyšla kniha Stormrage,která má vyjít letos a pořád nic,a že by Voljin byl něco jako nepoznaná zombie,které ji to myslí,to by mě mrzelo,mám toho trolla rád...
To nejsi sám. Sama nevím proč a jak ale ještě dříve než jsem o jeho lore něco věděla jsem ho měla ráda. Přišel mi klidný a dost rozvážný. Někdo říká, že trollové jsou prostě hnusní ale pro mě to není důvod abych Vol´jina neměla ráda kvůli jeho charakteru. We´re with ya, mon!

cerberos 22.04.2013 15:38

na tuto knihu si načekáme asi roky,podle mě,už ted netrpělivě se ohlížím zda už vyšla kniha Stormrage,která má vyjít letos a pořád nic,a že by Voljin byl něco jako nepoznaná zombie,které ji to myslí,to by mě mrzelo,mám toho trolla rád...

Muradin 21.04.2013 20:20

Tak na to se opravdu těším. Navíc tam jistě vystoupí Chen a o té jeho smrti no nevím bylo by to dost zajímavé.

Metiu 21.04.2013 17:39

uz sa neviem dockat az bude v cestine a budem mat moznost si ju kupit a precitat

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet