Blizzard Must Be Crazy! - Angrathar the Wrathgate

  Lich King    WotLK    Wrath of the Lich King   

Angrathar the Wrathgate

Frakce: obě
Lokace: Dragonblight
Questgiver: všichni možní
Potřebný level: 71
 
Spousta z vás už jistě ví, o jakém questu je řeč. Nemohu si pomoct, ale jak tak píši o questech, které jsou z hlediska lore nezapomenutelné, vždy mi na mysl přijdou questy z Wrath of the Lich King. Těch vtipných v tomto datadisku mnoho není, ale co se týče lore questů, mají opravdu grády. Questlinie končící questem u Wrathgate je jedna z těch, na které se nedá jen tak zapomenout. Zatímco v questlinii Tirion's Gambit jsme se dozvěděli spoustu děsivých detailů Arthasova života, u Wrathgate jsme byli svědky něčeho, po čem jedno oko nezůstane suché... a to i v případě, pokud jste chlap, který nikdy nebrečí. Já osobně brečím často, ale i tak jsem notnou chvíli klela a řvala: „Ne, to přeci nemůžete!“.
Nyní si řekneme, jak se ke questům dostaneme. Ale vzhledem k tomu, že u každé frakce quest linie probíhá jinak, jsem nucena vypsat obě verze. Začněme třeba Hordou.
 

Horda

Ve vesnici Taunka'le v Borean Tundře dělejte všechny možné questy, dokud vám Chieftain Wintergale nedá quest quest #11929. Řekne vám, že v této vesnici již není bezpečno a požádá vás, abyste pomohli dostat jeho lid do jejich hlavního města, Icemist Village, které leží v Dragonblightu. Pošle vás za Mother Tauranook. Ta vám řekne, že musíte dostat všechny z vesnice do Dragonblightu a dohlédnout na jejich bezpečnou cestu. Sotva se však dostanete k Wartookovi Icebornovi, který na vás čeká na posledním mostu za deltou dělící Borean Tundru od Dragonblightu, zjistíte, že si Taunka moc nepolepšili. Sdělí vám totiž, že Icemist je ztracen a místo něj je zřízen uprchlický tábor, kde se setkáte s Emissary Brighthoof, taurenkou Hordy, která se rozhodla o opuštěné taunka postarat. Řekne vám, že tihle všichni jsou jediní, kteří zbyli z taunka, kteří obývali Dragonblight a Borean a je jediná možnost, jak zachránit zbytek jejich zlomeného lidu: připojit je k Hordě.
Vydáte se tedy do Agmar's Hammer za Senior Sergeantem Juktokem, který vám sdělí, co si myslí Hellscream a sice: pokud chtějí taunka přežít, musejí se připojit k Hordě. Pošle vás tedy zpět k Emissary Brighthoof, abyste jí pomohli navázat vztah mezi taureny a taunka. Jak vidíte, velká část této quest linie je o verbování taunka k Hordě. Než však můžete taunka do Hordy oficiálně přijmout, musíte sesbírat vybavení, které karavana Hordy ztratila při útoku Pohromy. Poté jim začnete vyprávět o tom, na co se v Hordě hledí nejvíce, v čem Horda vyniká a taunkům se tyto ideje líbí a ztotožní se s nimi natolik, že několik z nich zpečetí věrnost Hordě krvavou přísahou. A vy se tak můžete vydat znovu do Agmar´s Hammer, tentokrát s novou posilou.
 
Wrathgate
 
Overlord Agmar s tím souhlasí, ale hned na to vám řekne, co ho trápí. Jsou to hned dvě věci: nekropole Naxxramas, která se vznáší blízko alianční základny Wintergarde keep a Pit of Najrun, výchozí bod nerubianů z Azjol'Nerubu. A právě tito nerubiané zaútočili na Icemist Village. Je zde tedy nebezpečí, že by právě nemrtví nerubiané v područí Krále Lichů mohli překazit tah u Wrathgate a to se nikomu nechce riskovat. Proto jdete prozkoumat vchod, který, jak zjistíte, je napojen přímo na Azjol'Nerub. Když se vrátíte z průzkumu, Senior Sergeant Juktok vám zadá další úkol. Jelikož jsou taunka nyní vašimi bratry ve zbrani, musíte jim dokázat, že Horda plní své sliby a chce se tak po vás, abyste Pohromě vyrvali ze spárů jejich hlavní město Icemist Village. Natlučete pár osminožcům krunýře a vrátíte se zpět do Agmar's Hammer.
Pohroma pocítila sílu Hordy ze země, nyní je načase, aby ji pocítila ze vzduchu. Anub'ar mají totiž plán vyslat okřídlená monstra ze svých řad proti Wrathgate, což se nesmí stát. V blízkosti Icemist Village tedy nasednete na wywernu, kterou přivoláte světlicí a sestřelíte ty potvory z nebe. Když se vrátíte, dozvíte se, že díky těmto zásluhám možná budete brzy povolán k Angrathar. Vaše schopnosti by se jim jistě hodily. Jsou zde však ještě vaši bratři taunka. Zdá se, že jejich náčelník je stále naživu, ale Pohroma ho pevně drží „pod zámkem“. A protože jste hrdina, který toho už tolik udělal, po sérii questů, které postupně vedou k prolomení bezpečnostního kouzla, které drží Roanauka Icemista v pevném sevření Pohromy, osvobodíte i jeho a přijmete ho do Hordy.
Teď už to začne být konečně zajímavější. Podíváme se totiž zblízka na to, co rozhodne o osudu vojska u Wrathgate: na nákazu stvořenou Forsaken, jež dokáže zničit živé, mrtvé i nemrtvé. Doctor Sintar Malefious vás pošle do Venomspite za Chief Plaguebringerem Middletonem. Z New Agamandu totiž do Venomspite dorazila poslední skládanka, která Hordě může zajistit vítězství u Wrathgate. Jenomže očekávaný balíček nepřišel a tak se musíte do základny Forsaken vydat. Tam zjistíte, co za balíček mělo Sintarovi přijít. Nová nákaza. A problém s předáním tkvěl v tom, že každý, kdo se pokusil s nákazou manipulovat, se vypařil. A Middleton tak musel začít pracovat na úpravě vzorce, aby pozměnil nákazu tak, aby se někdo nevypařil jen při pohledu na ni. Zvláště ne vy. Pošle vás tedy pro ektoplazmu, kterou získáte z duší aliančních vojáků, kteří se potulují po The Forgotten Shore.
Nákaza je téměř hotova. Zbývá už jen poslední aktivační činidlo: zkamenělé slzy zelených draků. Vrátíte se zpět k Middletonovi, který vám vzkáže, že než se nákaza pošle Sintarovi do Agmar's Hammer, musí projít testem. A není nic lepšího, než ji vyzkoušet na Pohromě v blízkosti Old Wintergarde hned pod Naxxramasem. Dáte místním nemrtvým ochutnat jejich vlastní medicínu a zdá se, že jim příliš nesvědčí. Vrátíte se k Middletonovi, který test označí za úspěšný. Nikoho v tu chvíli nenapadne, že by se nákaza mohla dostat do špatných rukou a byla by to sakra dobrá zbraň proti Hordě i Alianci, ale šance na vítězství u Wrathgate zaslepí kde koho. Vydáte se i s nákazou zpět do Agmar´s Hammer a přinesete ji právě včas. Sintar může začít na nákaze pracovat.
 
Wrathgate
 
Hned na to si vás sám Overlord Agmar zavolá k sobě. Sdělí vám, že jste si vedli velmi dobře. Pomohli jste Taunka, rozšlápli jste nerubiany jako dotěrný hmyz, obstarali jste a zdokonalili zbraně, které budou nápomocné v boji proti Pohromě. A nastal čas, kdy se máte hlásit u Wrathgate, přímo u syna pověstného Varoka Saurfanga. Je to pro vás obrovská čest a proto neváháte jít. Jedete skrze zasněženou pláň až k monstrózní stavbě, která se tyčí snad až k nebesům: k Angrathar the Wrathgate. A když vidíte Pohromu, která se tam zdržuje, pochopíte, proč Horda potřebuje vaši pomoc.
Když se se Saurfangem mladším setkáte, poznáte, že se o vás začíná mluvit opravdu hodně, když se to doneslo až k Dranoshovi. Jak zjistíte z jeho slov, netrápí ho alianční základna Fordragon Hold. Jak se zdá, s Bolvarem Fordragonem je zadobře a uvítá jeho pomoc v boji. Ale nejdříve se musejí vypořádat s kostěnými draky. I když na vás vidí, jak moc chcete zničit Pohromu, wyrmové v područí Lich Kinga by s bitvou u Wrathgate udělali krátký proces. Proto letíte vyhledat pomoc královny Rudé dračí letky: královny Alexstraszy. Alexstrasza ví, s čím jste za ní přišli, ale spíše vás chce uvědomit o tom, proti čemu skutečně stojíte. Pošle vás k ohromné dračí kostře, k poslednímu místu odpočinku obrovitého draka Galakronda, z jehož esence vytvořili Titáni Aspekty. Kdyby se Pohroma dostala až k němu a oživila ho, nic by jí už nestálo v cestě. Když toto slyšíte, poněkud se vám zastaví srdce. Torastrasza, za kterou vás dračí královna pošle, vám však dá naději i přes to, že je Rudá dračí letka zaměstnána bojem s Malygosem. Vyšle s vámi totiž draka, který vám pomůže spálit Pohromu, která se snaží vykopat Galakrondovu kostru a zabít nekromancera, který za pomocí jisté kosy ovládá frostwyrmy. S jeho smrtí tak akce frostwyrmů utichnou a zbytky těch, kteří poletují nad Dragonblightem budou zabiti a vráceni do země, kam patří. Vše, čím jste mohli bitvu u Wrathgate podpořit, jste udělali a nastává čas, vrátit se zpět.
„Můj otec se v tobě nemýlil. Vše, co o tobě řekl, byla pravda. Nyní povedu Kor'krony do boje. Je načase ukončit tuto válku. Tyranie Krále Lichů dnes skončí!“ To jsou poslední slova, která vám Dranosh řekne. Ti, kdo quest již dělali, ví, že tyranie Krále Lichů zdaleka neskončí bojem u Wrathgate. A jak jsem již řekla, po skončení cinematicu jedno oko nezůstane suché. Pokud jste dělali questovou linii pouze za Alianci, doporučuji vám pro dokreslení obrázku založit charakter u Hordy a odehrát i tu. Mnoho věcí se vám poskládá dohromady a vy pochopíte plno dalších věcí. Linie pokračovala i dál, až k boji o Undercity, avšak málokdo má to štěstí, že u toho v té době byl. Dnes už si plnou linii bohužel nezahrajete. Alespoň ne na oficiálních serverech.
 

Aliance

Pokud jste hráli pouze jednu z linií, zcela jistě bude záhodno přečíst si obě dvě. Zda zahrát, to už je na vás. Každopádně nyní se podíváme na střípky tahů, které podnikala Aliance. Linie začíná questem The Lost Courier, který vezmete od Private Casey v Borean Tundře. Ten vás postupně dovede až do Wintergarde Keep k Halfordovi Wyrmbaneovi. Nicméně je možné tyto questy přeskočit a vzít rovnou ve Wintergarde Keep od Gryphon Commandera Urika quest quest #12237. Wintergarde se totiž potýká s hodně palčivým problémem: s Pohromou. To vám bylo určitě jasné, ale tato základna je vybudována přímo vedle Naxxramasu a to tedy není dvakrát dobré místo. Zatímco Bolvar Fordragon vedl tahy u Wrathgate, Arthas neotálel a poslal k Wintergarde Naxxramas. Kel'thuzad se sice toho všeho přímo neúčastní, ale zato má na zemi svého zástupce: Thel'zana, který úspěšně demoluje državu Aliance, vraždí se svou armádou vesničany, kteří zůstali dole na náměstí a v polích a vy jste tedy povoláni k tomu, abyste je zachránili.
Wyrmbane vás pochválí, že až zde s Pohromou skoncují, budou se moci všichni vydat, včetně vás, k Wrathgate. Zábava však teprve teď začíná. Wyrmbane poslal jednoho z vojáků do krypty blízko města. Pohroma začíná získávat vojáky v ruinách Wintergardu a teď se snaží získat i necrolorda z právě zmíněné krypty. A proto se tam vydáte hledat jistého Durkona a pomoci mu. U vchodu ho potkáte a zjistíte, že tam dole to nebude nejbezpečnější. Necrolord Amarion tam dole právě oživuje mrtvé a šance Pohromy zničit Wintergarde pomalu stoupají. Máte pro strach uděláno a tak si jen vyhrnete rukávy a vykročíte vstříc nebezpečí. Necrolord tam dole komunikuje s lichem Thel'zanem, kterému se dvakrát nelíbí, že mu Amariona zabijete a ještě k tomu drze jevíte zájem o knihu, která tam leží. Vy ji samozřejmě vezmete, ještě stihnete na liche udělat dlouhý nos a zdrhnout dříve, než vás nemrtví rozcupují. Knihu předáte Durkonovi a řeknete mu, co se stalo dole. Trpaslík je velmi rád, že útoky přestaly a brzy bude možno vyslat Bolvarovi ku pomoci armádu z Wintergarde. Pošle vás i s knihou za Wyrmbanem. Ten je z knihy nadšen, jelikož skrývá spoustu užitečných informací, které by mohly pomoci Pohromu zatlačit zpět. Pošle vás do cely v hlavní budově, kde se nachází Inquisitor Hallard hlídající bývalého starostu Wintergarde, Godfreyho Goodarda, který nyní slouží Pohromě jako ghúl. Rozumí však jazyku v knize a proto jej potřebujete. Ghúl sice přizná, že kniha je vaše spása, ale nic vám nehodlá říct. To si po krátkém mučení Světlem rozmyslí a řekne vám, že pod Wintergarde je ukryto mauzoleum.
 
Wrathgate
 
Mezitím se vydáváte hledat jednoho ztraceného gnoma do dolů u državy. V dolech byli horníci zavražděni a oživeni do řad Pohromy a dolují tam saronit pro své bitevní stroje. Když umírajícího gnoma najdete, řekne vám, že v dole je až příliš zla, než aby mohlo vyjít na povrch světa a tak vám přikáže, abyste sebrali bomby a důl zavalili. Když tak uděláte, vrátíte se k rozdělané práci: k lichovi Thel'zanovi. Vydáte se za Augustem Foehammerem, který vám dá úkol nasednout do tanku a sabotovat nepřátelské stroje.
Když to zvládnete, vysadíte Sedmou legii (7th Legion) u vchodu do mauzolea a jdete s nimi. Vojáci dole mají problémy s nemrtvými a musíte jim sehnat munici, která jim dochází. Přinesete ji a hned na to na vás padne velká zodpovědnost. Někteří vojáci jsou uvězněni mezi nemrtvými. Jedinou možností je jim za pomocí střelné zbraně čistit cestu od nepřátel, aby se mohli dostat k barikádám a do bezpečí. Vojáci jsou v bezpečí a vy se přesouváte k Thel'zanovi zase o něco blíže.
Jistý Plunderbeard byl vyslán tunelem spojující mauzoleum s rozlehlejšími kryptami, aby je prozkoumal, ale nevrátil se. Musíte ho najít. Plunderbearda najdete mrtvého ve vyhloubené chodbě, ale má u sebe deník. V něm jsou zápisky, které mluví o Thel'zanovi. Kdo je ten lich? Co skrývá za tajemství? Byl jednou jedním z nás? Zhruba takto zápisky vypadají. Zbytek stránek je vytržený. Někdo asi nechtěl, abyste je našli. A tak musíte stránky vymlátit z nemrtvých v mauzoleu. Ze stránek, které přinesete Ambo Cashovi se dozvíte jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Dobrá je, že pokud seženete Thel'zanův amulet, můžete ho zničit (v originále phylactery). Špatná zpráva je, že amulet na sobě nosí opravdu velký wyrm. Je to šílené, ale co na tom sejde? Stejně ho musíte obstarat. Vydáte se za Sedmou legií na sever Dragonblightu, která má veškeré vybavení k tomu, aby chytila frostwyrma, kterého musíte zabít. Když ho letec na gryfonu naláká, aby slétl dolů, ostatní ho přitáhnou harpunami, vy ho s několika obtížemi zabijete, ale když do sněhu padne lichův amulet, alespoň toto vám přidá na náladě. Wyrmbane vám řekne, že Fordragon uvolnil celý oddíl ku pomoci proti Thel'zanovi a máte se s nimi setkat v komnatách pod mauzoleem. Jediný, kdo tam ještě není, jste vy. Naštěstí nemusíte jít tu strašnou cestu skrze hlavní vchod ale skrze vyhloubenou díru zkratkou přímo až k lichovi. Amulet vám poslouží k tomu, abyste ho donutili k tomu, aby se objevil.
Lich se skutečně objeví, ale nedovolí vám, abyste proti němu pozvedli zbraň. Strnete na místě hrůzou a s děsem posloucháte, že díky Thel'zanovi je Kel'thuzad zase v řadách Pohromy a Naxxramas se přesunul do Northrendu. Pak se stane něco, co jste nečekali a pokud čekali, jste nadšeni, když vidíte přicházet samotného Bolvara Fordragona, aby si s lichem vyřídil účty. Jakmile vyřkne jeho jméno, Inigo Montoy, lich se rozběsní. Paladin vás však osvobodí z lichova vlivu a společně tak liche porazíte.
 
Wrathgate
 
Halford Wyrmbane vám poděkuje, že jste zachránili Wintergarde a konečně vás pošle k Wrathgate, abyste Bolvarovi pomohli skoncovat s Králem Lichů jednou pro vždy. Stejně jako u quest linie Hordy má Bolvar stejný problém: frostwyrmové, kteří znemožňují útok na Wrathgate.
Vydáváte se tedy za Alexstraszou, zda nenajde nějaké řešení. A řešení je úplně stejné jako u Hordy. Alexstrasza ví, s čím jste za ní přišli, ale spíše vás chce uvědomit o tom, proti čemu skutečně stojíte. Pošle vás k ohromné dračí kostře, k poslednímu místu odpočinku obrovitého draka Galakronda, z jehož esence vytvořili titáni Aspekty. Kdyby se Pohroma dostala až k němu a oživila ho, nic by jí už nestálo v cestě. Když toto slyšíte, poněkud se vám zastaví srdce. Torastrasza, za kterou vás dračí královna pošle, vám však dá naději i přes to, že je Rudá dračí letka zaměstnána bojem s Malygosem. Vyšle s vámi totiž draka, který vám pomůže spálit Pohromu, která se snaží vykopat Galakrondovu kostru a zabít nekromancera, který za pomocí jisté kosy ovládá frostwyrmy. S jeho smrtí tak akce frostwyrmů utichnou a zbytky těch, kteří poletují nad Dragonblightem budou zabiti a vráceni do země, kam patří.
Vše, čím jste mohli bitvu u Wrathgate podpořit, jste udělali a nastává čas, vrátit se zpět. A nastává čas, abych sem vložila právě cinematic, který zacloumal snad každým. Po dlouhé době, kdy jsem quest linii opět udělala a tentokráte si ji poctivě četla, se mi daly další střípky dohromady a tentokráte jsem cinematic prožívala ještě více i díky tomu, že jsem si k Saurfangovi i Fordragonovi vytvořila hlubší vztah.
 
 
Wrathgate se do historie obou frakcí zapsala jako tragédie. A pokud skutečně milujete lore, viděli jste pouze cinematic, doporučuji si zahrát obě linie. Poskládá se vám opravdu celý obraz toho, proč a co se u Wrathgate událo. I díky Wrathgate je pro mě Wrath of the Lich King nejlepším datadiskem, co se týče příběhu. A tímto questem to rozhodně nekončí. Fordragone, Saurfangu, budete nám chybět.
 
 
Zpět na seznam questů

Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

louramb 27.05.2023 06:04

Perhaps, obesity leads to OA not only due to additional mechanical force exerted to the weight bearing joints but also due to metabolic factors 11, 12 <a href=https://tadalafi.sbs>generic cialis for sale</a> HOW DO YOU THINK IГў

Esperanta 19.07.2014 13:35

viktort4
Veľmi záujmavé, teraz tam alurát robím qeusty a dosť mi toto pomohlo, ale chcem sa opýtať keď hrám na neoficialnom na 3.3.5a tak ako začnem robiť tú bitvu o undercity ? je to questová línia alebo event ?
To je podle toho, zda vám tam ten event funguje. Kdysi jsem hrála na nejmenovaném freeserveru (5 let zpět), kde byl též WotLK a event nešel.

viktort4 19.07.2014 11:09

Veľmi záujmavé, teraz tam alurát robím qeusty a dosť mi toto pomohlo, ale chcem sa opýtať keď hrám na neoficialnom na 3.3.5a tak ako začnem robiť tú bitvu o undercity ? je to questová línia alebo event ?

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet