link

Blood Prince Council - Valanar, Keleseth & Taldaram

The San'layn

San'layn jsou skupina nemrtvých vampýrských blood elfů (rasa zvaná Darkfallen), která zaujímala vlivné pozice v řadách Pohromy. Sloužili jako diplomaté, manipulátoři nebo generálové a nebylo radno si s nimi zahrávat. Dohlíželi na operace Pohromy napříč Azerothem. Původně to byli blood elfové, kteří následovali Kael'thase s Illidanem do Northrendu, aby pomstili zničený Quel’Thalas. Jejich kampaň však skončila ultimátní porážkou a poté, co Kael'thas a Lady Vashj uprchli s Illidanovým tělem zpět do Outlandu, nechali velkou část vojska napospas Pohromě. Jednoho blood elfa po druhém Pohroma zabila a následně oživila do svých služeb, což dalo vzniknout skupině San'layn. Valanar a Keleseth se k této skupině řadí.

Historie

Wrath of the Lich King, Death knight (manga) Valanar

S princem Valanarem se poprvé setkáváme ve Scarlet Enclave v Eastern Plaguelands během Lich Kingovy kampaně. Ten se tehdy odsud snažil vymýtit Scarlet Crusade společně s Argent Dawn. Hráč je jím zezačátku požádán, aby tajně pronikl skrz početnou armádu Scarlet Crusade, použil děla a způsobil tak v jejich řadách masakr. Po zformování Ebon Blade a Arthasově útěku do Northrendu Valaran svého pána následuje. ValanarZanedlouho se v Borean Tundře objevuje Thassarian, jenž chce vstoupit do armády Aliance a pomoci jí v tažení proti Pohromě. Po zapsání se mezi rekruty si houževnatého rytíře smrti všimne vysoce postavený úředník - kancléř Talbot. Thassarian se mu svěří se svou záští vůči Lich Kingovi a Talbot podniká kroky, aby mu dopřál pomstu. Sestavuje speciální jednotku, která má udeřit proti samotnému Arthasovi, a Thassariana stanovuje jako velitele. Rytíř smrti neváhá a společně se svou jednotkou vyráží svou misi splnit. Při boji ovšem Thassarian přichází o většinu svých mužů a začíná mít pochybnosti. O několik dní poté dorazila do pevnosti žena jménem Leryssa, která zoufale hledala údajně mrtvého bratra Thassariana v řadách armády Aliance. Dožadovala se informací i od samotného generála Arlose, ovšem ten měl jiné starosti. Jistý úředník však Leryssu ubezpečil, že se v řadách Aliance žádný Thassarian nenachází. Leryssa se s pomocí dobrodruha rozhodla pátrat po bratrovi sama. Přes nalezení těla dávného rodinného přítele až po vyslýchání desertéra se dozvěděla, že Thassarian byl vyslán na sebevražednou misi. Dobrodruh se vydal Thassariana hledat a našel ho v zikkuratu nedaleké základny Pohromy jménem En'kilah. Rytíři smrti už došlo, že celá mise byla podvrh, a byl přesvědčen, že Arthas má uvnitř Aliance své agenty. Po rozpoutání chaosu v pevnosti a potvrzení svého podezření se probojoval až na vrchol tamní nekropole, kde uviděl obraz Lich Kinga a kancléře Talbota, který vzal samotného generála Arlose a Leryssu jako rukojmí. Talbot byl pouze Valanar v přestrojení. Thassarianovi došla trpělivost, jakmile spatřil Leryssu, a po výměně výhružek Arthas nařídil Valanarovi rytíře smrti zabít. Thassarian navzdory obtížím a mocnému kouzlu dokázal naopak připravit o život Valanara.
SPOILER - ZOBRAZ / SKRYJ
Také je viděn ve vizi během questu , kde spolu s dalšími San'layny oživuje Arugala na příkaz Lich Kinga.

Keleseth

Stejně jako Valanara spatříme poprvé Kelesetha během plnění série questů pro rytíře smrti ve Scarlet Enclave. Po Lich Kingově ústupu se i on opět přesouvá do Northrendu. Zde se objevuje v Howling Fjordu, kde zrekrutoval tamní vrykuly do řad Pohromy. Dále se objevuje u Vengeance Landing, kde vyzývá Forsakeny, aby se přidali zpět k Pohromě.
SPOILER - ZOBRAZ / SKRYJ
Hned poté se vydává zpět do Utgarde Keep a plánuje další kroky, jak způsobit chaos v řadách nepřátel. Jeho plánování netrvá dlouho, jelikož je vnímán jako mocný nepřítel a stratég, a to jak Aliancí, tak Hordou. I přes svou moc a asistenci mnoha kostlivců nakonec umírá pod náporem dobrodruhů. Vedle Valanara je viděn ve vizi během questu , kde spolu s dalšími San'layny oživuje Arugala na příkaz Lich Kinga.

Taldaram

vložte popis obrázkuTaldaram se z tria jako jediný neřadí k The San'layn. Narozdíl od svých dvou druhů, Valanara a Kelesetha, nebyl přítomen ve Scarlet Enclave, v dobách masakru Scarlet Crusade v New Avalonu, což Lich Kinga přinutilo obrátit pozornost k Argent Dawn, konkrétně k Light's Hope Chapel. Po nečekané porážce Pohromy se Lich King i jeho druzi stáhli zpět do Northrendu. Místo toho byl Lich Kingem poslán do Ahn'kahet: The Old Kingdom, kde pátral po ztracených relikviích nerubiánů, které by mohly pomoci Pohromě v jejím tažení. Dychtivý potěšit svého pána, vydal se vstříc svému úkolu. Zvládl část Starého Království dobýt pro Pohromu a okamžitě se dal do hledání. Jako pojistku využil svou magii a aktivoval štít, který ho chránil před veškerými vetřelci. Dřív, než stihl cokoli objevit, byl však štít prolomen dobrodruhy a ti Taldarama i přes jeho zdatnost v magii zabili.

Blood Prince Council

http://media.wowfan.cz/uploaded/Blood PRince Council
Valanar, Keleseth a Taldaram byli po svých neúspěších přepraveni do Crimson Halls v Icecrown Citadel. Zde byli před zraky dobrodruhů, kteří je zabili, znovu oživeni, aby Lich Kingovi mohli nadále sloužit a pomstít se svým vrahům. Nicméně druhou šanci příliš nevyužili a všichni tři společně padají na zem mrtví. Tím se dobrodruhům zároveň otevírá cesta k Blood Queen Lana'thel. Stav: mrtví Rasa: Darkfallen (nemrtví blood elfští vampýři) Frakce: San'layn (Valanar & Keleseth) - Pohroma Nacházejí se: Valanar - Scarlet Enclave; Borean Tundra; Icecrown Citadel Keleseth - Scarlet Enclave; Utgarde Keep - Howling Fjord; Icecrown Citadel Taldaram - Ahn'kahet: The Old Kingdom; Icecrown Citadel

Trivia

  • Valanar a Keleseth jsou s největší pravděpodobností pokrevní bratři. Vyplývá to z questu .
  • Během prvotního Wrath of the Lich King buildu, který byl hratelný na Blizzconu, se Blizzard vykašlal na Kelesethův loot. Místo toho dropoval .
  • Darkfallen jsou referencí na upíry, už jen proto, že jejich kouzla jsou většinou spojena s krví. Naznačuje to i vzhled všech tří princů.
  • Není jasné ani známé, proč se Taldaram a někteří další Darkfallen neřadí k The San'layn.
  • Keleseth a Taldaram používají identický model jakožto NPC, když nepočítáme zbraně.
  • Valanar při encounteru v ICC používá známou hlášku ".. was merely a setback!", které vdechnul život Kael'thas v dobách TBC.


Naposledy upravil/a Hanzias 17.07.2016 v 16:57:02.

Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Zug 17.07.2016 18:08

Hanzias
Jo, díky za připomenutí, už vím, co jsem zapomněl přidat do trivií .
Nemáš zač. :-D

Hanzias 17.07.2016 16:57

Jo, díky za připomenutí, už vím, co jsem zapomněl přidat do trivií .

Redaktor WoWfan.cz

Zug 17.07.2016 16:36

Naxxanar was merely a setback! Valanar will have his vengeance!

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet