Co nás čeká v příštím WoW datadisku?

  datadisk    N'Zoth    Azshara   

 

Pokud vám není proti srsti sledovat spoilery, pak už nejspíš víte, jak skončí datadisk Legion. Závěr příběhu aktuálního datadisku sice známe jen v hrubých obrysech (a rovněž se nedá vyloučit patch 7.4, který přinese něco nečekaného), ale poselství je víceméně jasné:

 

SPOILER - ZOBRAZ / SKRYJ

 

Co ale bude dál? Co nás může čekat v příštím datadisku? Pojďme si společně zaspekulovat, zakonspirovat a zavzpomínat na pár (příhodně?) pozapomenutých dějových linek...

 

(Hypotetický) Patch 7.4

 

Ještě než se dostaneme k možnému obsahu příštího datadisku, je nutné říci, že nás ještě čistě teoreticky může čekat patch 7.4. V jeho rámci bychom si buď o něco déle pobyli na Argu, nebo by jej Blizzard mohl využít k přemostění děje mezi Legion a dalším datadiskem.

 

Kde jsme skončili

 

Abychom mohli zapřemýšlet nad tím, co na nás asi Blizzard v dalším datadisku chystá, musíme si nejprve utřídit informace o tom, v jaké pozici nás zanechá patch 7.3.

 

Tady to asi úplně bez spoilerů nepůjde, takže dál čtěte jen na vlastní nebezpečí.

 

O Sargerase a Plamennou legii by mělo být postaráno (pro bližší informace zamiřte sem), avšak Aman'thul pro nás má jednu závěrečnou radu a zároveň varování: "Vraťte se domů, děti Azerothu. Ochraňte posledního Titána."

Je více než pravděpodobné, že zatímco byla naše pozornost rozptýlená Legií a my si vesele skotačili po Argu, doma na Azerothu se zatím bez našeho vědomí mohlo dít kdoví co.

 

Poslední Titán, tedy Azeroth, není jen tak ledajaký Titán. (A to nejen proto, že to není Titán, ale Titánka.) Dosud spící duše světa (World Soul) má totiž potenciál stát se tím nejmocnějším Titánem, který kdy žil – mocnějším než samotný Sargeras. Z toho plyne jedna velká výhoda a zároveň jedno související obrovské nebezpečí.

Výhoda tkví v tom, že tato Titánka by díky své nezměrné moci byla schopná zničit Pány Prázdnoty (Void Lords) – odpůrce všeho živého, kteří by si přáli vyhladit nebo přetvořit k obrazu svému celý náš vesmír. Jenže díky svému unikátnímu předurčení je zároveň Titánka trnem v oku Pánů Prázdnoty. A ti udělají vše pro to, aby spící duši světa zkazili dřív, než procitne a obrátí se proti nim.

K tomuto účelu měli posloužit Staří bohové (Old Gods). Tyto své služebníky Páni Prázdnoty vyslali (kromě jiných planet obsahujících duše světů) i na Azeroth, aby nakazili spícího Titána a obrátili ho k temnotě.

 

Právě tohoto vyústění se Sargeras k smrti děsil. Proto stvořil Plamennou legii a proto byl ochoten vyhladit veškeré stvoření včetně Azerothu, jen aby spící Titán nepadl do područí Prázdnoty.

Když je teď Sargeras mimo hru, bude jen na nás, abychom náš domov ochránili.

 

Myslím, že je tudíž více než zřejmé, s kým se budeme po návratu na Azeroth muset potýkat...

8dyjfn5kc96ctw3_1486515016.jpg

Možnost č. 1: Staří bohové

 

Přesněji tedy jeden konkrétní Starý bůh. N'Zoth. O tomhle chapadlatém sympaťákovi jsem se už dříve rozepsala, a vše, co bylo řečeno tehdy, stále platí. (Takže neopomeňte přečtení i tohoto staršího článku, neboť zde nechci opakovat totéž, co už jsem jednou napsala.)

 

Náznaky N'Zothova zapojení jsou všude, kam se podíváme. A vzhledem k  faktu, že nám samotný Všeotec Aman'thul kladl na srdce, abychom si dali pořádného majzla a Azeroth si ohlídali, dá se usuzovat, že N'Zothovo plánování se už začíná nebo velmi brzy začne zúročovat.

 

N'Zoth býval ze všech Starých bohů nejslabší. Takový chcípáček to byl, Titáni ho kdysi dokonce čapli jako prvního. Od dob svého uvěznění se však N'Zoth činil. Přeměnil královnu Azsharu a její Urozené na nagy, a kdysi pyšná královna mu teď nejspíš zobe z ruky (pardon, z chapadla). Způsobil Deathwingovo šílenství. V Legion si přivlastnil Noční můru, která vůbec ani nebyla jeho dílo. Jak vidíte, rozhodně se mu tedy nedá upřít činorodost.

Deathwing je sice dávno pasé a o Noční můru i Xavia už N'Zoth přišel, ale to ho těžko zastaví. Protože mu ještě minimálně jeden trumf zbývá.

 

Řeč je samozřejmě o již zmíněné Azshaře. Její spojení s N'Zothem je ale natolik zřejmé a její znovuzapojení natolik očekávatelné, že v celé té záležitosti kolem tohoto Starého boha musí být ještě něco víc.

 

Možná se to nezdá, ale datadisk Legion je N'Zotha plný. Například Xal'atath, artefakt Shadow priestů, o něm nedokáže mlčet ani pět minut. Její promluvy jsme již rozebrali ve výše zmíněném článku. Ale Xal'atath není jediná, kdo si pouští pusu na špacír. Další nesmírně ukecaný jedinec je Il'gynoth, boss z Emerald Nightmare. Ten před, během či po encounteru sem tam utrousí něco nechutně tajemného, v čem se ale pravděpodobně skrývají odpovědi na to, co přinese další děj WoW. Většina jich se rozebírala už milionkrát, takže jen pro připomenutí:

qvl3zek12c_367ad276b5939546d057d91df9e4927a20e92af1_1503402558_2181.jpg

 • Z krále diamantů udělali loutku. (The king of diamonds has been made a pawn.)
  Že by Magni ve skutečnosti neslyšel hlas Azerothu, ale... někoho jiného?
 • Pán havranů otočí klíčem. (The lord of ravens will turn the key.)
 • Pět klíčů nám otevře cestu. Pět pochodní nám ji osvětlí. (Five keys to open our way. Five torches to light our path.)
  Poslední dvě promluvy pravděpodobně hovoří o Khadgarovi a Pilířích stvoření (Pillars of Creation). Asi by nikoho nepřekvapilo, kdyby Staří bohové byli zase o krůček napřed a zdroj naší záchrany plánovali použít ke svým vlastním cílům.
 • Chlapecký král slouží u pánova stolu. Nabídne vám tři lži. (The boy-king serves at the master's table. Three lies will he offer you.)
  Poměrně často zmiňovaná, ale ne vždy ochotně přijímaná teorie, že Anduin má nějaké pletky se Starými bohy – konkétně tedy že upadl pod N'Zothův vliv. Mohlo by to nějak souviset s tím, že o Anduinovi právě teď vzniká nová kniha?
 • Její srdce je kráter a my jsme jej naplnili. (Her heart is a crater, and we have filled it.)
  Obvykle se má za to, že jde buď o Sylvanas, nebo pravděpodobněji o Jainu – ale kdo ví.
 • V hodince své třetí smrti zvěstuje náš příchod. (At the hour of her third death, she will usher in our coming.)
  Zde je Sylvanas asi jediná pravděpodobná alternativa. Jedno je každopádně jisté – se Sylvanas všechno není, jak má být. Její vzestup na trůn náčelníka Hordy je totiž dost možná dílem temných sil.
  Varimathras, jeden z bossů v připravovaném raidu Antorus, the Burning Throne, říká během svého encounteru pár celkem zajímavých věcí. Tou nejzajímavější je, že Sylvanas se stala náčelníkem jen proto, že si to Páni Prázdnoty přáli – to jejich hlasy podle Varimathrase slyšel Vol'jin, když si myslel, že mu duchové loa sdělují svou vůli, koho má vybrat za svého nástupce (zdroj).
  Lže nám proradný pán děsu? Možná. A možná také ne. To bychom měli jednu loutku Pánů Prázdnoty na straně Hordy i Aliance...
 • Čerpá sílu ze země. Z naší země. Naši sílu. (From the earth, he draws strength. Our earth. Our strength.)
  Možná Thrall? Nebo jiný mocný šaman?
 • N'Zothe... Vydávám se... do Ny'alothy... (N'Zoth... I journey... to Ny'alotha...)

 

Naposledy zmíněné město Ny'alotha, kde N'Zoth sídlí, by se mělo nacházet někde hluboko v oceánu – nejspíš v místě, kde ho kdysi uvěznili Titáni. A ze dna oceánu má k někomu N'Zoth opravdu velmi blízko...

 

isgngiqm7k_c482e51d358212c5ba6299db5fc8f3dec2034efb_1503402692_1735.jpg

Možnost č. 2: Královna Azshara

 

Královna Azshara je opravdu horkým kandidátem na hlavního záporáka příštího datadisku (nebo na jednoho ze dvou hlavních záporáků). I kdyby se neměl objevit sám N'Zoth, může projevovat svou vůli právě skrz svou služebnici Azsharu. Ta v Azsuně, kde se pokusila vypustit na svět svůj hněv (Wrath of Azshara), potupně pohořela, a tak teď nejspíš plánuje odvetu.

 

Krásnou věcí na datadisku s Azsharou by byla volnost, s jakou by Blizzard mohl vytvářet nový obsah. Mohl by se nám tím totiž otevřít prostor Jižních moří (South Seas), kde se nachází mraky zajímavých ostrovů: Kezan, Darkspear Islands (původní domov trollího kmene Darkspear), Plunder Isle (základna Bloodsail Buccaneers), Tel Abim a v neposlední řadě Zandalar, odkud pochází kmen Zandalari. To by bylo nových lokací! A kdo by se na alespoň některý (nebo ideálně všechny) z těchto ostrovů nechtěl podívat?

South Seas

Neměli bychom také zapomínat na údajný leak budoucího datadisku, nazvaného Rise of the Naga Empire. Ten by prý měly definovat následující body:

 • hlavní záporáci: Azshara a N'Zoth
 • větší role pro gobliny a gnómy
 • nová classa – Tinker
 • nová rasa – nagy (neutrální, volba mezi Aliancí a Hordou jako u pandarenů)
 • neutrální město – Undermine
 • vlastní loď  jako další mechanika po Garrisonech a Class Order Halls, místo followerů a championů bychom dávali dohromady posádku
 • 8 nových zón
  Scintal Reef (zákl. zóny pro nagy)
  Kul Tiras
  Isle of Kezan
  Zandalar
  Tel Abim
  Drowned Reaches, Gishan Caverns
  Nazjatar

 

Rise of the Naga Empire působí přinejmenším částečně velmi uvěřitelně – přesně z důvodu zmíněného výše: Azshara a N'Zoth jsou logickým pokračováním současného příběhu a ostrovy v Jižních mořích jsou velmi výhodná a vítaná možnost rozšíření herního světa.

Jisté aspekty tohoto údajného leaku však nesou výrazné stopy úpěnlivých fanouškovských přání – například nová classa a rasa. Z tohoto důvodu tudíž není příliš pravděpodobné, že bychom opravdu dostali datadisk v této podobě. Věřím však tomu, že podstatná část tohoto konceptu je nejen možná, ale i velmi pravděpodobná (a to včetně vlastní lodě/flotily jako pokračovatele Garrisonů a Order Halls – ano, chci svoji vlastní posádku a chci ji opravdu hodně moc, a neříkejte mi, že jsem jediná!).

 

Zároveň si dovolím vypíchnout jednu ze zmíněných zón a rozebrat ji samostatně.

 

f2kepalprn_6b4e4bad2dc3e73f5c512a2a1c516765d41e294e_1503402851_9717.jpg

Kul Tiras

 

Kul Tiras se ve hře dříve nebo později objeví, to je nejspíš nevyhnutelné. Může a nemusí to být nyní, ale osobně se kloním k názoru, že Kul Tiras nám do hry přibude spíše dříve, než později. A to z několika důvodů:

1) Jaina nemůže zůstat ztracená napořád. A proč by se po svém naštvaném odchodu z Dalaranu nemohla uklidit právě do Kul Tirasu? Je to její domov, kde jinde by se po tom, co nejspíš cítila jako hořkou prohru, měla cítit bezpečně...

(Nebo kam jinam by se mohla vydat plánovat pomstu.)

2) Šikovní datamineři nám vyšťourali z dat hry pár poměrně výmluvných náznaků, které ukazují, že Blizzard s Kul Tirasem dost možná něco chystá. Pro více informací zamiřte sem.

 

Když budu se spekulacemi opravdu hodně odvážná, mohla by se nabízet idea Kul Tirasu jakožto aliančního hlavního města a Undermine jako jeho protějšku pro Hordu. Spíš si ale myslím, že Blizzard naváže na Dalaran a přidá jen jedno hlavní, neutrální město. Mohl by to být třeba právě Kul Tiras? S Jaininým rozpoložením v poslední době asi těžko. Ale nikdy nevíme, co Blizzard vymyslí...

 

jxlweppw4p_ed650f9a187510efc5eb6d9f65a5540b1ba2c55c_1503402979_0566.jpg

Možnost č. 3: Trollové

 

Všichni máme rádi trolly. Jsou skvělí, no ne? Stay away from da voodoo, mon.

Teď vážně. Ne, rozhodně si nemyslím, že by se trollům věnoval celý jeden datadisk. Ale třeba jeden patch s trollí tématikou?

Možná to vypadá, že ze mě mluví jen fanoušek trollů, ale pro uvažování nad touto možností mám hned čtyři důvody:

 

1) Zandalar. Stejně jako u Kul Tirasu jsem přesvědčena o tom, že jeho přidání do hry je jen otázka času. A pokud by se Blizzard rozhodl pro datadisk s N'Zothem a/nebo Azsharou, přidání ostrovů v Jižních mořích by byl naprosto logický krok. A když už ostrovy, Zandalar by se rozhodně nesměl vynechat.

2) Tajemný prorok Zul, který od dob Cataclysmu vede trolly Zandalari, ještě pořád žije. V MoP se Zandalari znovu dali dohromady se svými dávnými spojenci, mogu, ale moc jim to nevyšlo. Těžko ale jen stáhnou ocas mezi nohy, řeknou "sorry, my už budeme hodní" a věnují zbytek svých životů pokojné meditaci. Ne, o Zandalari ještě uslyšíme.

3) Rastakhan, král Zandalari (který nevyslyšel Zulovo varování před Cataclysmem a zůstal sedět doma na Zandalaru), by byl naprosto ideální kandidát pro zkažení Starými bohy. Bylo by to sice ohromné klišé a opakování se, ale jestli něco Blizzardu ani trochu nevadí, pak jsou to klišé a opakování se.

4) Blizzard v posledních pár datadiscích vždy věnuje větší pozornost pár vybraným rasám, kterých se příběh nějak více dotýká. Ve WoD to byli hlavně orkové. V Legion pak elfové (krvaví i noční) a taureni. Trollové sice dostali nějaký ten prostor v MoP (viz spojení Zandalari a Lei Shena), ale mezitím už uplynuly dva datadisky. Blizzard se k nim tudíž může chtít vrátit.

 

Goblini

 

A ještě goblini jsou jedna z ras, kterou by mnozí hráči chtěli vidět chvilku na výsluní. Datadisk s Azsharou a/nebo N'Zothem by k tomu byl opět vhodnou příležitostí. Jednak kvůli ostrovům v Jižních mořích, z nichž jeden je Kezan, a jednak proto, že rasa goblinů ve svých začátcích měla velkou spojitosti... s trolly Zandalari. Ti je kdysi zotročili, aby pro ně goblini těžili rudu kaja'mit, a goblini pod jejich nadvládou trpěli několik tisíc let.

Ještě někdo kromě mě chce vidět produkt nějakého rafinovaného plánu, kdy se goblini pomstí za provedená příkoří?

 

dkjxfop6vz_247aacd9c4cfa424540067142523d97772e5824e_1503403039_1549.jpg

Možnost č. 4: Král lichů

 

Že už jste na Krále lichů skoro zapomněli? Doufejme, že Blizzard ne. V jeho příběhu je totiž ještě hodně co odvyprávět.

Možná jste to nemuseli zaznamenat, ale Král lichů se projevoval i v Legion, ó ano. Náš milý Bolvar rozhodně nezahálí. A je mnohem nesmiřitelnější, než by se nám asi líbilo. Pokud jste v honbě za některým Artefaktem zavítali do Icecrown Citadel, nejspíš jste to pocítili na vlastní kůži.

Je patrné, že Bolvar dává moc dobrý pozor, co se kolem něj děje. Můžeme to usuzovat kupříkladu z toho, že jsme na Broken Isles mohli narazit na rytíře Ebon Blade, kde nejspíš monitorovali situaci, nebo z toho, že Darion Mograine byl jedním z těch, kdo se setkali s Khadgarem, aby prodiskutovali Pilíře stvoření a boj proti Legii.

Také obnovení Four Horsemen pro boj proti Legii může naznačovat, že Blizzard na Krále lichů a příběh kolem něj ještě úplně nezapomněl.

 

V případném datadisku s tématikou Krále lichů by se také mohl vrátit do hry Kel'thuzad, který jakožto lich nemůže definitivně zemřít, pokud nezničíte jeho phylactery – nádobku, která obsahuje lichovu životní esenci.

 

Možnost č. 5: Cataclysm 2.0

 

Z mého pohledu čistě teoretická možnost v případě, že by Blizzard chtěl být opravdu hodně radikální. Jak by ale takové dramatické přetvoření světa asi vypadalo?

Teoreticky by nějaký další Cataclysm mohl způsobit N'Zoth, popř. s pomocí Azshary. Místo Deathwingových plamenů by mohly svět zpustošit a přetvořit přílivové vlny a ničivá magie Prázdnoty. Ale hlavní otázkou zůstává... Chtělo by se Blizzardu zase předělávat půlku světa?

Já bych si na to tedy rozhodně nevsadila.

 

Možnost č. 6: ??? + závěr

 

Invaze krvelačných gnollů? Vzestup murločí říše? Datadisk, ve kterém bude hlavním záporákem Gamon, nový šampión Starých bohů?

Bylo by sice zajímavé, kdyby nás Blizzard opravdu dokonale odrovnal něčím naprosto nečekaným, ale faktem je, že by měli alespoň trochu logicky navázat na současné dění. Dobré na tom je, že prakticky vše, co jsme si tu nyní rozebrali (snad až na Krále lichů) lze poslepovat v jediný ucelený datadisk. Již v Legion Blizzard dokázal, že spojení rozličných zdánlivě nespojitelných příběhových témat může skvěle fungovat, když se každé z těchto témat kupříkladu omezí na nějakou lokaci.

 

V tomto duchu by se tudíž klidně mohl nést i další datadisk. A my se díky tomu čistě teoreticky můžeme těšit na N'Zotha, Azsharu, Kul Tiras, nové ostrovní lokace, nějakou tu podvodní lokaci, příběhové zvraty u významných postav (Jaina, Sylvanas, Anduin, Magni...) a třeba i něco pro fanoušky trollů a/nebo goblinů.

Teď zbývá jen čekat...

 

Kdy přijde okamžik pravdy?

 

Kdy se asi dozvíme, která z možností bude ta správná? Čistě teoreticky by k tomu mohlo dojít už velmi záhy – na letošním Gamescomu, který se koná ode dneška do soboty 26. 8. V seznamu ohlášených akcí Blizzardu sice není o odtajnění nového obsahu ani slůvko, ale to neznamená, že Blizzard nemůže chystat opravdu velké překvapení. Koneckonců právě na Gamescomu ohlásili i Legion. Zde se však oficiálně chystají mluvit pouze o patchi 7.3, takže možná si informace o nové expanzi schovají až na BlizzCon. V tom případě bychom si na okamžik pravdy museli počkat až do listopadu.

Mezitím se můžete o své dojmy a teorie podělit zde v komentářích!

 

Související články

 

Postup a závěr příběhu Legion (spoilery)

Datamining – Legion spoilery

Azeroth nás chce varovat – Whispers of the Frightened World (scenario)

 

Na kus řeči s Xal'atath, Blade of the Black Empire (důležité informace o N'Zothovi)

 

Údajný leak nového datadisku – Rise of the Naga Empire

Dočkáme se datadisku s Kul Tirasem?

Co se stalo s Jainou? (úvaha)

 

Gamescom 2017


Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

seanito 25.08.2017 09:49

Já bych Azsharu i N'zotha bral. Ač horďák, tak proč nedat prostor pro zaměření se a renovaci Eastern Kingdoms. Sylvanas by třeba mohla z Lordaeronu prchnout do Silvermoonu a tam zbudovat ve zruinované polovině nový domov pro Undeady. Alliance by se usadila ve svém bývalém království a vrátila mu zašlou slávu, což by bylo její hlavní město. Stormwind by zůstal dobře dostupnou pevností (jako kdysi Stromgarde). V ghostlands by se tak dal prostor i trollům, kteří by tedy měli nárok i na ostrovy nedaleko pobřeží. Dalaran by se transportnul zpátky do Hillsbradského kráteru a mohl by zůstat hlavním neutrálním městem (nač vytvářet pořád nové a nové). Jaina by vedla Kul Tiras. Jelikož je plamenná legie poražená, vracel by se život do zemí od Tirisfal Glades až po Eastern Plaguelands. Tam by alliance získala nové lokace, stejně jako horda na severu (díky nemrtvým a trollům). Horda by expandovala např. v Dustwallow march, z čehož by se dala udělat nová zóna a přístav (a základna v jednom) pro gobliny a ogry (Theramore rebuild), kteří by mohli být novou hratelnou rasou (ale jen pro hordu, alíci by museli mít třeba gnolly). Kalimdor by tak byl defakto rozdělen vejpůl (při pohledu na mapu jeho levá část spravovaná a druidskými elfy oživovaná) a jeho pravá část by byla hordy.

Heakler 26.08.2017 15:39

Na úkor úpadku Království Opuštěných získat Dustwallow march jako případnou startovní a hlavní lokaci Stonemaulských Ogrů v čele s Rexxarem.. a k tomu předělat zbytky Theramoru jako ogří pevnost a město.. waau.. just do it! :3
Nicméně Horda by musela minimálně v horních EK získat Eastern Plaguelands a Hinterlands pro troly, jinak by Aliance získala plno Horďáckých území a Horda by pouze získala Dustwallow march, který je de-facto v současný době pouze Horďácký.

ItheSlave 24.08.2017 23:02

Pokud si dobře vzpomínám tak z Cataclysmu víme že jednoho dne Nozdormu propadne šepotu old gods a stane se Murozondem. Tak mě napadá teorie že by to byl právě šepot Nzhota někdy v průběhu příštího datadisku.

Hyndásek 24.08.2017 14:40

Začíná mě na té hře štvát, že si nemůžu vybrat stranu záporáků. Už na Wotlk jsem se chtěl přidat k Pohromě, teď legie... dobře né nutně.
Ale Staří bohové? N'Zoth, Azshara? ... Vážně chci být jejich služebník. ... Ach jo :-/

Bellatrix 24.08.2017 21:54

No, jediný, co bych ti mohla doporučit, je zkusit RP server. Herní mechaniky si sice člověk nepředělá, ale z příběhovýho hlediska si hru může přizpůsobit, jak chce.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Akari 24.08.2017 00:52

- A co Helya? Ta sice zatím zemřela jen dvakrát (asi, co my víme) a myslím, že i Knifu říkala, že Helya a její kult byli hodně blízko a přesto hodně daleko k pravdě.
- Varimatras zase říká v tom novém raidu něco ve smyslu "ona je trpělivá" a to by sedělo na Azsharu, ta je podle mě trpělivá až moc
- A těch pět "klíčů", nemužou to být třeba Pantheon? Podle videa z fightu proti Argusovi tam sedí 5 titánů, kteří by pak měli uzavřít Sargerase, takže 5 titánů (klíčů) nám otevře cestu (odstaví největší hrozbu pro pány prázdnoty)

BarronCZe 24.08.2017 03:58

1) Helya se určitě může objevit jelikož kvaldiři jsou vodní vrykulové a může se stát že můžou mít něco s ostrovy v příštím datáči.
2) "Ona je trpělivá" Máš pravdu může to být Azshara, ale když tak pouvažujeme tak jak Jaina tak Sylvanas je možným kandidátem, ale je tu ještě jedna osoba která může být "trpělivá" - Calia Menethil, které mohl NZoth nabídnout získání jejího domovského města a trůnu jejího zesnulého otce.
3) Něco na tom pravdy je, 5 členů pantheonu, kteří uvězní Sargerase a tak uvolní možnosti N'Zothovi. To je určitě vhodné zauvažovat o tom.

Bellatrix 24.08.2017 13:48

Hej, to je dost dobrá myšlenka s tím Pantheonem jakožto klíči. To mě vůbec nenapadlo. Dík za nápad!

Jinak Helya je podle lore už mrtvá. V Trial of Valor jsme ji sundali definitivně.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Heakler 23.08.2017 22:51

To nee... Fuck Blizzard! Jestli ta teorie o tom, že ti bastardi šeptali cosi Vol'jinovi a že je Sylvanas pravděpodobně nepřímo pod vlivem Starých bohů.. Tak je to total bullshit! Nechte vůdce Hordy na pokoji, je řada na Alianci aby krvácela! Fuck it..

EmperorNight 24.08.2017 11:16

Ti nestačí, že nám umřel jeden z největších králů co kdy Alliance měla?

orbitaak 26.08.2017 01:37

@EmperorNight keby horda nestriedala leaderov skoro každý datadisk, možno by to stačilo.. ale nestačí =P

Heakler 26.08.2017 15:26

@EmperorNight Nepočítaje Variana padl poslední král "aliance" ve W3 a byl to Terenas Menethil. Horda přicházela o své náčelníky každou chvíli..! WotlK, kdy Thrall musel zachraňovat celému prd**.. v MoP jsme náčelníka dokonce soudili.. ve WoD jsme zabíjeli alternativní verze našich bývalých náčelníků.. v Legion jsme přišli o náčelníka, stejně jako Aliance o krále.. A teď pokud ta blbá teorie bude pravdivá, tak přijdeme o dalšího náčelníka, který je dokonce naší milovanou královnou..! Ovšem si myslím, že ji použijí jen jako nástroj.. Třeba k vypoutání nové války Hordy-Aliance, aby OG mohli nepozorovaně zaútočit.

Akari 23.08.2017 19:51

Celkem mě zajímá jestli využijí tu nedodělanou instanci ve Vashiru, jak vás vcucne ten vír a vy se dostanete do podvodní jeskyně a tam jsou dva vstupy, do Throne of Tides a ten další uzavřený.

Bellatrix 24.08.2017 13:45

Kéž by. Ale spíš tipuju, že asi ne. :-/

Šéfredaktor WoWfan.cz

Akari 23.08.2017 19:46

Podle mě to klidně může být kombinace prvních čtyř možnost, možná té čtvrté ne, ale těch prvních třech určitě ano.

Bellatrix 24.08.2017 13:45

Taky si myslím. Viz jak píšu v závěru. Jde to nakombinovat krásně. A nemyslím si, že by to byla slátanina. Legion se na první pohled tvářil taky jako neskutečná slátanina, ale fungoval moc pěkně.

Šéfredaktor WoWfan.cz

sw1tchCZ 23.08.2017 19:04

Hmmm Azshara, N'zoth a nagy... Do toho ty trollove... A proc by nemohli by trollove na strane old gods? Kdysi davno ve wotlku tu byli trollove na strane LK tak by napr nekteri Zandalari sli k N'zothovi... Ted jen urcit jestli Zul nebo Rastakhan a komu z nich bychom pomahali...teda pokud vubec...
A LK tam do toho taky sedi... Co kdyby chtel Bolvar Trolly taky pro sebe a tim se v Zandalari vyvtorila regulerni obcanska valka do ktere by sme se mi nachomejtli v nejmene vhodnou dobu... Nesmime zapomenout ze Acherus je schopny cestovani a DK jsou soce pod Deathlordem ale ten funguje jako Hand of Bolvar takze by ciate teoreticky mohli Ebon Blade fungovat jako ta frakce ktera bude mit repku a my jim budem pomahat zabijet vsechny trolly - Rastakhanovce i Zulovce - a Bolvar s Four Horseman a Deathlordem to pak budou jen ressovat a posilat proti Azshare a N'zothovi... A otazkou je jeatli do toho nepromluvi Kel'thuzad... A na jakej strane by byl... New Scourge? Bolvar? Nu jedno jiste Blizzcon knows...

HonkL 23.08.2017 17:44

Mě se krásně libí jak všechno dává po tech letech smysl Prostě nemohl Přijít Sargeras a říct.. Hele borci Jsem Titán.. vaše planeta je Titánka který je mocnější než já a jsou tu zly padouši kteří se toho titána chtějí zmocnit aby nás všechny vyhladili..
Realita ? Radši si to udělám po svém všechny zničím a pak zničím Voidy. Hold asi měl moc vysoké EGO a takhle to dopadlo.. dobře mu tak

Bellatrix 24.08.2017 13:43

Sargeras to vždycky myslel dobře. Akorát když s tím přišel za ostatními Titány, tak se zachovali jako k*koti a kvůli tomu to teďka takhle dopadá. Kdyby se tehdy nechali přesvědčit (a to by tedy sakra měli, protože Sargeras měl prostě pravdu), mohlo to všechno jít úplně jinak.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Lockdaar 23.08.2017 16:53

Já jako velký fanda trollské rasy doufám, že to bude vážně něco s tou Azsharou a trollové tam dostanou svůj prostor - a ta zmínka ohledně flotil místo garrisons mi přijde jako dobrý nápad. Zase se mi ale moc nezamlouvají ty nagy jako hratelná rasa ve stylu Pandarenů, jelikož to už tu jednou bylo a prostě si je osobně nedokážu nějak představit jako hratelnou rasu...

Bellatrix 24.08.2017 13:41

Nagy jako hratelná rasa jdou – důkazem je mnoho free serverů, kde si z nag hratelnou rasu udělali, přizpůsobili jim armor, vymysleli jim mounty (třeba na jednom freečku měly nagy jako mounta takovou vzduchovou bublinu, ve které se pohybovaly vpřed )
Takže když to zvládli tvůrci private serverů, určitě by to zvládl i Blizzard. Ale osobně to nepovažuju za pravděpodobné, že dostaneme nagy jako hratelnou rasu.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Heakler 26.08.2017 16:01

Tak tak, tahle rasa by musela mít vždy specifický mounty a části brnění, proč přidělávat tolika práce? Raději přidat oboum frakcím nějakou zajímavou rasu, která už dlouhou dobu čeká na příležitost, kdy se z nehratelné stane rasa hratelná (viz. ogři).

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet