Gul'dan

História

Rise of the Horde

GulO Gul'danovom detstve sa nevie veľa, len to, že pochádzal zo Shadowmoon klanu a prejavil veľký talent v šamanizme. Preto si ho Ner'zhul, náčelník klanu Shadowmoon a duchovný vodca orkov, vybral za svojho pomocníka. V určitom čase našiel mladého a raritného dvojhlavého obra, Cho'galla, a začal ho učiť. Gul'dan bol prítomný s Ner'zhulom a ostatnými náčelníkmi orkských klanov v Nagrande na Kosh'harg oslavách. Gul'dan plne podporoval Ner'zhula v masakre draenei, o ktorom sa dozvedel od Kil'jaedena až dovtedy, keď sledoval Ner'zhula ako vstúpil do hory Oshu'gun, kde sa dozvedel, že ho Kil'jaeden podviedol a duchovia opustili orkskú rasu. Gul'dan to využil, oznámil to Kil'jaedenovi a tak nastúpil na miesto svojho učiteľa a prijal ponuku odovzdať svoj ľud démonom výmenou za ohromnú moc. Pomaličky ale isto sa spoločenstvo pokojných orkov zmenilo na krvilačnú Hordu. V snahe získať ohromnú moc vycvičil niekoľko orkov, a vytvoril organizáciu zvanú Tieňová Rada, ktorá využívala svoje schopnosti a vplyv na zničenie každého aspektu orkskej kultúry a zabíjala každého, kto oponoval temným predstavám Gul'dana a Kil'jaedena. Dokonca si založil aj vlastný klan Stormreaver, ktorý patril iba jemu. Kil'jaeden ponúkol jemu a vlastne všetkým náčelníkom, aby sa napili Krvi Mannorotha, čím by zapečatili dohodu medzi Démonom, Warlockom a Tieňovou Radou. Výsledkom tohto aktu sa stala krvilačná, barbarská a zlá Horda, ktorá uznávala démonov a tí ich zase využívali pre zlé úmysly. Démoni chceli otestovať silu Hordy, a preto prikázali Gul'danovi a Tieňovej Rade, aby viedli Hordu k zabitiu každého draenei na planéte. Vyhubenie draenei dokázalo, že orkovia sú pripravení na ďalší masaker... Počas týchto vojen s draenei sa Gul'danovi podarilo prinútiť orkského bojovníka a zotročenú draeneiskú ženu, aby splodili Garonu Halforcen. Tú potom magicky očaroval a mučil, aby si zaistil jej lojálnosť. Stala sa jeho osobnou vrahyňou. Tiež poslal agentov Tieňovej Rady - Blackheart the Inciter a Vorpila do Auchindounu, aby ho vyplienili. Gul'dan zasiahol aj do voľby nového Náčelníka Hordy. Dosadil tam Blackhanda, lebo bol pešiakom Tieňovej Rady. Hoci bol vhodný do vojny a javil sa ako taktik, bol aj žiadostivý, čo Gul'dan využíval.

Prvá Vojna

GulStrážca Medivh, posadnutý Sargerasom, kontaktoval Gul'dana a ponúkol mu sľub božskej moci ukrytej v Sargerasovej Hrobke. Jediná podmienka bola, aby s pomocou Hordy dobyl Azeroth. Gul'dan súhlasil a s pomocou Rady pomohol Medivhovi otvoriť Temný Portál medzi Azerothom a Draenorom. Počas nasledujúcich rokov Gul'dan s učňom Cho'gallom tajne manipulovali Hordou k ničeniu Azerothu. Gul'dan taktiež presvedčil Groma Hellscreama a jeho klan Warsong, aby ostali na Draenore počas vojny. V roku 0 boli na jeho rozkazy zabití Durotan a Draka. Horda prevzala väčšinu územia Kráľovstva Azerothu, ale v predvečer útoku na Stormwind, Gul'dan sa dozvedel o skupinke, ktorá šla do Medivhovej veže Karazhanu. Uvedomil si, že Azerothčania mali v úmysle zabiť ho, a preto sa okamžite dostal do Medivhovej mysli, aby zistil polohu Sargerasovej Hrobky. Keď Strážcu Lothar a Khadgar zabíjali, tak Gul'dan bol stále hlboko v jeho mysli a po jeho smrti sa dostal do kómy. Tým, že bol Gul'dan v kóme, tak sa Blackhand stal ľahkým terčom a Orgrimm Doomhammer ho zabil. Doomhammerovi sa podarilo z Garony dostať polohu Tieňvej Rady a väčšinu warlockov vyvraždil.

Druhá Vojna

Keď sa Gul'dan prebral z kómy tak na jeho strane stáli iba Cho'gall s pár vernými warlockmi. Blackhand bol mŕtvy, Tieňová Rada zničená a Garona s ostatnými orkskými klanmi sa od neho odvrátili, aj keď kúzlo, ktoré na Garonu uvrhol nevyprchalo a stále ju mal v moci. Doomhammer bol ochotný ušetriť Gul'danov život aj napriek tomu, že vedel, že raz to oľutuje a prenechal mu ruiny ostrovného kráľovstva Baloru a ruiny Stormwindu za výmenu informácii o Blackhandových nasledovníkov. Gul'dan sa nemusel dlho rozhodovať, lebo Rend a Maim neboli jeho spojencami. GulNa dôkaz "lojality" k novému náčelníkovi mu sľúbil, že vytvorí armádu nemŕtvych jazdcov. V Stormwinde sa pokúšal oživiť padlých jazdcov no nepodarilo sa mu to. Bol čo raz viac frustrovaný, avšak nakoniec našiel iný spôsob. S Cho'gallovou pomocou vytvoril rituál v ktorom sa všetci warloci obetovali. Ich duše vložil do zelených drahokamoch, ktoré potom umiestnil do obuškov a tie zase do rúk rytierov zo Stormwindu a do koňov, čím sa vytvorili obávaní Rytieri Smrti. Rytieri boli stále lojálni Gul'danovi, ale Doomhammer o tom nevedel. Nový náčelník mal plné ruky práce s vojnou a Gul'dan to využil a šiel za svojim cieľom.

Zrada a smrť

Jeho túžba po moci však nešla ukojiť. V predvečer, keď Doomhammer šiel zaútočiť na Lordaeronske hlavné mesto, tak Gul'dan vzal klany Stormreaver a Twilight's Hammer a vydal sa nájsť Sargerasovú hrobku. Doomhammer zrazu mal o polovicu menej mužov a preto sa musel dať na útek a rozhodol sa, že nájde zradného warlocka. Týmto sa Aliancii naskytla možnosť zoskupenia a odplaty... Nakoniec Gul'dan hrobku našiel na dne oceánu a so svojou ohromnou silou dostal celý Broken Isle na hladinu. S najvernejšími warlockmi vstúpil do hrobky, avšak nenašiel tam žiadnu božskú moc. Uvedomil si, že ho Sargeras využil. Keď otvoril hrobku objavilo sa tam obrovské množstvo démonov, ktorí ho roztrhali na kusy. Ostatní orkovia boli zabití Doomhammerovými orkmi, no niektorí, ako napríklad Drak'Thul utiekli a prežili.

Po Tretej Vojne

KhadgarGul'danove spomienky v Hrobke prežili vďaka warlockej mágii. Illidan použitím Gul'danovej lebky našiel Hrobku, ale Maiev Shadowsong ho tam sledovala a našla runy, ktoré hovorili o posledných minútach Gul'danovho života, ako sa štveral naprieč temnou, ale nie tak celkom opustenou hrobkou.

Burning Crusade

Gul'danova vízia sa nachádza v Altar of Damnation v Shadowmoon Valley pred sopkou Hand of Gul'dan. Vízia naznačuje udalosti pred otvorením Temného Portálu. Podľa členov Earthern Ring je to vízia, keď rozdelil vieru v elementov od orkov a následne vytvoril sopku. Stav: Mŕtvy Kde sa nachádza: Vízia sa nachádza v Altar of Damnation v Shadowmoon Valley, telo zrejme v Hrobke Sargerasa Frakcia: Klany Stormreaver a Shadowmoon, Tieňová Rada, Plamenná Légia, Stará Horda Rasa: Ork Postavenie: Vodca Tieňovej Rady, Náčelník klanu Stormreaver Povolanie: Warlock, niekedy šaman

Trivia

Moc a schopnosti

Medivh uznal, že Gul'dan bol najmocnejším warlockom a aj po jeho smrti sa jeho moc skoncentrovala do Gul'danovej lebky. Gul'dan bol zodpovedný za vyzdvihnutie sopky Hand of Gul'dan, keď sa duchovia Draenoru oddelili od ľudu orkov. Taktiež jedným kúzlom zabil arakkoa zo Sketh'lon a ich duchov skazil.

Gul'danova lebka

Tak ako názov hovorí, lebka patrí Gul'danovi. Tento mocný artefakt poslúžil ešte pre niekoľko démonických aktivít. GulKeď Gul'dan umrel, jeho moc sa skoncentrovala do lebky a tak sa stala zdrojom démonických energií. Na krátky čas sa lebka ocitla v rukách vojaka z Bonechewer klanu, ale neskôr ju prevzal Hurkan Skullsplinter, náčelník klanu. Hurkan si sprvu neuvedomil silu artefaktu a tak ju len tak nosieval, až dokedy ho nezabil Grom Hellscream, ktorý bol poslaný Ner'zhulom. Lebka spoločne s ďalšími artefaktmi z Azerothu boli použité pre strašné kúzlo... V skutočnosti, Ner'zhul si ju nechal ako trofej nad bývalým žiakom. Čo ale nevedel bolo, že lebka v sebe obsahovala kúsky Gul'danovej duše a tak mohol Ner'zhul počuť jeho hlas, čo ho aj poznačilo. Dokonca aj Deathwing si robil zálusk na lebku, lebo ju požadoval ako výplatu za služby a pomoc Horde Draenoru. Khadgar, Alleria a Turalyon dokázali lebku a knihu Medivha ukradnúť. Khadgar ich použil na uzatvorenie Temného Portálu a poslal ich naspäť na Azeroth po jazdcovi na gryfone. Ale či sa mu to podarilo nie je známe, lebo o niekoľko rokov neskôr sa lebka ocitla v rukách démonov vo Felwoode v Kalimdore. Illidan Stormrage lebku "pohltil" a porazil Tichondria. Z Illidana sa stal polo-démon a polo-elf. Illidan použil Gul'danové myšlienky na objavenie Hrobky Sargerasa a jeho oka. Aj keď Illidan "pohltil" sily lebky, samotná lebka nebola zničená a nechal si ju pre seba a v hre mohol byť videný, ako ju držal v ruke. Po Illidanovej porážke v Black Temple je možné získať The Skull of Gul'dan. [odstavec]

Draenor, alternatívny vesmír

Skorý život

Gul'dan sa narodil na Draenore a niekedy patril ku klanu Shadowmoon, kde slúžil ako učeň Ner'zhula. Bol úplne posadnutý získaním moci, a preto bol vyhnaný z klanu a následne súhlasil s tajným spojenectvom s Plamennou Légiou, ktorá si chcela podmaniť orkov. Opustil cestu šamanizmu a bol pripravený prijať démonický dar. Spoločne so svojimi vernými stúpencami vytvoril Shadow Council.

Gul'dan and the Stranger

Gul'dan poslal orkom správu o obrovskej moci a Grommash poslal posla, aby zistil jeho úmysly. Warlock poslovi povedal, že mal víziu o jednej légii, ktorá chce, aby mocní orkovia boli ich predvojom. Na Gul'danove počudovanie, posol už o Légii počul a vedel, že vypitím Mannorothovej krvi sa orkovia zotročia. Warlock sa naštval, prehlásil sa za boha a povolal strážcov, aby zlikvidovali Grommashovho posla. Posol ich však ľahko zabil a zbadal zmeneného Gul'dana, ktorý mu povedal, že o tri dni sa orkovia zhromaždia na hore v Tanaan a vypijú Mannorothovu krv. Tým, že vypil krv, zmenila sa jeho vizáž, získal ohromnú moc a naučil sa používať fel.

Odmietnutie Légie

Tak ako sľúbil, tak sa aj stalo. Mannoroth mu dal pre orkov svoju krv a warlock zvolal klany na najvyššiu horu v Tanaan. So slovami, aby prijal veľký osud podal Warlordovi Grommashovi pohár s krvou. Ten však odmietol a krv vylial. V momente, keď sa zjavil Mannoroth, obliehacie zbrane začali vrhať strely a Gul'dana odhodilo. Mannoroth bol zabitý a Gul'dan ostal udivený z nesplnenia svojich plánov.

Warlords of Draenor

Gul'dan bol na Grommashov rozkaz uväznený pod Temným Portálom, kde sa cez jeho telo posilňoval Portál prenášaním duší mŕtvych. Po neúspešnej Ironmarch invázii zaútočila azerothská expedícia na Draenor. Dobrodruhovia, aby zničili portál, Gul'dana vyslobodili z magického väzenia a teleportoval sa preč. Neskôr bol videný v Gul'var v Shadowmoon, kde sa stretol so svojimi vernými lokajmi. Khadgar ho sledoval cez uväzneného démona All-Seeing Eye. Gul'dan si to všimol a démona zabil. Aliančný dobrodruh tam okamžite napochodoval a pokúsil sa Gul'dana zajať magickým kúzlom, ale warlock sa ochránil fel energiou. Premenil draeneia Razuuna na eredara a utiekol. Keď bol Razuun zabitý, dobrodruh sa vrátil za Khadgarom s neúspechom a bol svedkom, ako sa Gul'danova osobná vrahyňa, Garona, pokúsila arcimága zabiť, ale nevyšlo jej to. GulTo isté sa odohralo aj na strane Hordy na severe Frostfire Ridge - Azerothčania opäť prerušili jeho stretnutie a tentokrát warlock na dobrodruha poslal Giseldu, orkyňu v podobe shivarri. Tá padla, a Gul'dan sa teleportoval preč. Svojich služobníkov poslal plniť rôzne úlohy - Cho'gallovi bolo nariadené ísť do Nagrandu získať moc z naaru K'ure, a Teron'gor bol zase poslaný do Taladoru, aby infiltroval Auchenai a prevzal moc nad Auchindounom. V mene Gul'dana kultisti zaútočili na srdce Taladoru, no vojská Auchenai a Sunwsworn im odporovali. Gul'dan bol videný v osadlisku Gul'rok, kde poskytol tieňové orby, aby bolo miesto zahalené. Okrem toho dal orkom kúzla, aby sa premenili na démonov. Ani ochranné orby, ani démonickí orkovia však nezastavili útočiace vojská, a dobrodruhovia čoskoro narazili na portál do neznámeho sveta. Keď doň vstúpili, ocitli sa v zničenom svete Xandros, kde našli Teron'gora a Gul'dana. Tí privolali pit lorda Mongrethoda a odišli naspäť do Taladoru. Pit lord padol, Azerothčania použili portál na vrátenie sa do Taladoru, no vodcovia Tieňovej Rady už boli preč. Zanechali však za sebou mŕtvych Auchenai strážcov neďaleko vstupu do Auchindoun. Neskôr sa objavil aj v Nagrande pod Oshu'gunom, kde sa od Cho'galla dožadoval moci, po ktorú ho poslal. Obor ho však podviedol, a moc naaru K'ure vstrebal on. Gul'dan nemal inú možnosť, než utiecť. O Gul'dana mal veľký záujem arcimág Khadgar, lebo ho považoval za veľkú hrozbu. Niekoľkokrát sa ho pokúsil vyhľadať, až raz sa mu to podarilo. Kúzlo však bolo obojstranné, a mohli komunikovať - warlock arcimágovi povedal, že vie o ich spoločnej histórii a opäť poslal svoju vrahyňu, tentokrát bola úspešnejšia a warlockova lokácia sa zase vytratila. Garona však bola hneď na to zajatá a oslobodená z Gul'danovej nadvlády. Krátko na to, čo dobrodruhovia zaútočili na Blackrock Foundry, Gul'dan navštívil Grommasha, no ten ho okamžite vyhodil. Keďže teraz bola Garona na Khadgarovej strane, povedala mu, že warlock ide opäť za náčelníkom Železnej Hordy. Okamžite sa tam presunuli, začali špehovať. Gul'dan sa Grommashovi začal posmievať, že to, čo sľúbil, sa nesplnilo, a že zruinoval orkov. Hodil mu Gorehowl, ako dôkaz, že aj jeho "syn" umrel. Ďalej naliehal, aby prijal démonický dar, no Grommash sa len naňho vyrútil. Gul'dan bol obratnejší a kúzlom ho spútal k budove. Keď opäť vyzval orkov k napitiu, zareagoval Kilrogg Deadeye. Týmto aktom prevzal moc nad Železnou Hordou, teraz v službách Légie.

Fury of Hellfire

GulGul'dan priviedol Grommasha na miesto, kde zabil Mannorotha. Na hore Trón Kil'jaedena warlock prejavil sklamanie v Garroshovi a nad celým Tanaan vypustil tekutinu pekelnej mágii, pohlcujúc a ničiac tak krajinu, zver a dokonca aj pevnosť Hellfire. Gul'dan si bol istý, že Légia zvíťazí. Gul'dan sa chopil vlády poriadne, väčšina orkov sa mu podriadila a pomiešal warlockov z Tieňovej Rady do radov orkov Železnej Hordy. Tisícky orkov sa teraz napilo Mannorothovej krvi. Iron Docks premenil na miesto, odkiaľ sa zvyšní orkovia mali zoskupiť a pridať do Tanaan. Taktiež tam boli držaní niekoľkí orkovia, ktorí sa proti warlockovi ozvali - ako napríklad Solog Roark, ktorý vybudoval pôvodnú flotilu Železnej Hordy, a teraz postavil prístav pre Hordu a Alianciu. Jeho hlavné vojsko a poručíci sa usadili v pevnosti Hellfire. Vojaci a stavbári sa chopili väčšiny oblastí Tanaanu a vo Fel Forge sa chystala konštrukcia robota Fel Reaver. Gul'dan zvolal všetkých možných spojencov; nechal vypátrať aj strateného Gorefienda z hĺbin Auchindounu a nechýbali ani draenei zo Sargerei a ich porazeným pánom Socretharom. Nariadil klanu Bleeding Hollow vypátrať artefakt Cipher of Damnation, no boli neúspešní. Preto prizval vodcu vyhnaných arakkoa, Iskara, a ponúkol mu obhcod - navráti mu krídla, ak artefakt nájde. Želanie sa stalo skutočnosťou a Gul'dan svoj sľub splnil. Iskara a jeho následovníkov skazil pekelnou mágiou a privítal ich vo svojej armáde. Taktiež poslal niekoľko warlockov do oblasti Temného Portálu, aby odstránili veľké kusy ruin. Oblasť bolo treba strážiť a orkovia zístili, že sa tam nachádza malý kúsok portálovej moci. Netrvalo dlho a Aliancia, Horda, draenei a frostwolf orkovia sa pripravili na protiútok, zaútočili na Tanaan z dvoch frontov, vybudovali si pevnosti a začali podnikať vpády na spojencov a démonických pánov naprieč celým Tanaan. Arakkoa z Order of the Awakened tiež prišli pomôcť a chceli získať Gul'danom skazené apexis kryštály. V istom momente dobrodruhovia špehovali na Kilrogga a Gul'dana, no warlock ich prítomnosť vycítil a poslal na posvätnú komnatu živé Oko Kilrogga. Dobrodruhovia zistili všetko o jeho spojencoch a pláne s Cifrou Zatratenia. Warlock Oronok Gul'dana zradil a oznámil jeho nepriateľom, že si ide po Cifru k šamanom do Vault of the Earth. Keď tam dorazili, bolo už ale neskoro, väčšina šamanov bola pobitá a Gul'dan sa práve teleportoval s artefaktom preč. Na severe Tanaan vyvoláva a kazí elementárneho vládcu Cyrukha, no ten bol rýchlo zabitý, a tak bol warlockov plán - prerušiť šamanizmus na Draenore - prekazený. Ako nový vládca Železnej Hordy mal kontrolu aj nad zvyšnými ľoďami. Jeho úhlavný nepriateľ, Arcimág Khadgar, plánoval Gul'dana definitívne zastaviť. Mág si bol vedomý, že warlock trénuje ďalšiu generáciu warlockov a chcel tomu zabrániť získanim jeho "učebníc", pekelných kníh. Taktiež sa zostarnutý muž dozvedel, že Gul'dan poslal svoje zvyšné lode do draenorských morí, kde chcel mať zmapované toky mágie. Jeho nepriatelia mu zničili lode a získali mapu ley lines - ďalši neúspech pre Gul'dana. GulKeď boli vojská v Tanaan vyčerpané a Khadgar pripravený, dobrodruhovia napochodovali do Hellfire a začali ničiť a zabíjať každého verného Gul'danovi. Stroje, magnaron Kormrok posilnený pekelnou mágiou, poručíci a vojaci, šialení draenei a arakkoa - všetci padli. Gul'dan osobne privolal príšeru z voidu, Xhul'horaca, ale i ten bol porazený. Posledné miesto kam dobrodruhovia vkročili bol samotný vrchol Citadely, kde sa jeho warloci pokúšali cez pekelné veže oživiť presunuté pozostatky Mannorotha. Warloci boli rýchlo zabití, no objavil sa Gul'dan a ten rýchlo Mannorotha oživil (na Mythic Gul'dan warlockov obetuje). Oživil ho najprv ako kostlivca, ale ako boj pokračoval, obnovil ho celého, až napokon mu poskytol ďalšiu moc. Nanešťastie však ani veľká moc neodvrátila ďalšiu porážku pit lorda. Gul'dan medzičasom odišiel z Hellfire na miesto Temného Portálu. Tam otvoril nový portál - Čiernú Bránu, z ktorej práve vyvolal Archimonda a jeho démonický sprievod, aby sa vysporiadali s Azerothčanmi. Démon mu nariadil pripraviť portál pre ďalšie posily a dal sa s dobrodruhmi a s Khadgarom, Yrel a Grommashom do boja. V istom momente sa Grommash na Gul'dana vyrútil, aby zastavil vyvolávanie démonov, ale bol to márny útok. Keď Archimonde napokon padol, z posledných síl Gul'dana hodil do brány so slovami, že mali dohodu. Gul'dan mizne v portáli, brána sa za ním zatvára a Archimonde umiera. Khadgar si všimol, že warlockova palica sa vyparila, zjavne odchádzajúc za pánom. Khadgar si bol istý, že o Gul'danovi a jeho pánoch bude ešte počuť.

Tretia invázia na Azeroth

GulNikto nevedel, kde sa Gul'dan dostal, ale ostal verný Plamennej Légii. Pod vedením démonov bol vypudený na Azeroth, aby pripravil príchod najväčšej démonickej invázie. Radil mu a nasmeroval ho samotný Kil'jaeden. Vycestoval do Broken Isles a z Hrobky Sargerasa má otvoriť portál pre démonov. Je si vedomý osudu svojho ja z hlavného vesmíru, a tak postupuje opatrne. Gul'dan a démoni zaútočili na nezničenú časť Suramaru, ktorý bol pod ochranou magickej bariéry. Tak sa zjavil jej vodkyni, Elisande, a dal jej ultimátum - buď sa pridať k Légii ako čestný spojenec, alebo byť časom porazený. Na oplátku Gul'dan požiadal o časť z Nightwell energie a na rozmyslenie elfom dal tri dni. Po uplynutí času bariéra naozaj bola zrušená a orkský warlock privítal nightborne elfov ako nových spojencov. Gul'dan získava na svoju stranu warlockov z azerothskej Tieňovej Rady a spoločne pátrajú po artefaktov z Azerothu. Medzi jeho ciele patrí aj nájdenie tela Illidana Stormragea... Stav: Živý Kde sa nachádza: Azeroth Frakcia: Tieňová Rada, Plamenná Légia; niekedy: alternatívna Tieňová Rada, Železná Horda, Shadowmoon klan Rasa: Ork Postavenie: Služobník Légie, Vodca Tieňovej Rady; niekedy: vodca Železnej Hordy a alternatívnej Tieňovej Rady Povolanie: Warlock; niekedy šaman Tituly: Lord of the Shadow Council, Betrayer of the Orcs, Lord, Leader of the Iron Horde

Trivia

  • Tak ako v hlavnej realite aj tu sa Gul'dan pokúsil vyzdvihnúť sopku v centre Shadowmoon. Tento plán bol prekazený followermi z Lunarfall a Frostwall.
  • Na oficiálnej stránke pre WoD je Gul'dan opisovaný ako fel ork, čo je výraz použitý pre orkov s červenou kožou. Loreology vysvetlil, že je skazení fel energiou, ale nie je skutočný fel ork.
  • Gul'dan bol opisovaný, že je "na telefóne" s veľmi naštvaným Kil'jaedenom.
  • Dôvodom toho, že bol v komikse v reťazoch bolo, že nevedel, čo sa s ním stane, keď krv vypije.
  • Jeho otvorené vedenie Železnej Hordy je v protiklade s hlavným vesmírom, kde vládol "spoza opony".
  • Hoci je na stráne pre WoD priradený k Stormreaver klanu, klan samotný vznikol krátko po vstupe Hordy na Azeroth, takže všetky informácie o Stormreaver klane boli z hry odstránené.

Videá

SPOILER - ZOBRAZ / SKRYJ


Naposledy upravil/a Mordecay 08.07.2016 v 17:36:17.

Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Deathkroman 09.08.2014 23:05

Gul´dan nejlepší? Říct tohle nějakýmu orkoj, tak z toho nevyváznete lehce, zvláště v případě Thralla.Nejlepší orkská legendární trojka hrdinů byla/je Durotan, Orgrim a Grom.

cerberos 17.11.2013 12:32

Dp ted se divím,že právě ten trinket The Skull of Gul'dan,byl v době BC epic item,podle mě měl by být legendární a mít lepší staty...Jinak Guldana nemám v lásce,je to slizkej had....oproti Nerzhulovi

Nerzhul 02.11.2010 08:16

Gul´dan bol silny ale bol hajzel

Wrent 05.04.2010 00:05

Zrod Hordy historii pořádně rozvíjí... určitě článek upravim

Empatic 04.04.2010 23:43

Nic proti Wrente, ale dneska sem dočetl Zrod Hordy a tvůj ptvní odstavec je pěkně skomolený...

Javorovej 07.03.2010 10:25

Jooo byl to jeden z nejsilnějších orků akorát si vzal moc velké sousto a už ho nedokázal spořádat.

Mordecay 03.02.2010 20:46

Jj, ale kam ho to přivedlo? Do hrobky ve které si na něm pochutnai démoni....

adsamcik 25.10.2009 21:26

Borec to byl.Asúpon vedel co chce nejlepsi ork a s nicim se nesral a umel si zjednat poradek .

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet