Blizzard Must Be Crazy! - Legend of Stalvan

  pre-Cataclysm    Vanilla    Eastern Kingdoms   

Legend of Stalvan

Frakce: Aliance
Lokace: Duskwood
Questgiver: Madame Eva
Potřebný level: 30 (quest již nelze splnit)
 
Quest, o kterém vám nyní budu psát, již nelze splnit. Nalézal se totiž ve starém světě a tedy před příchodem Cataclysmu a Deathwinga. Proto možná mnoho čtenářů hrajících na free serverech konečně zjistí, o čem tato questlinie, která se jim zřejmě ani nechtěla dělat nebo ji pořádně nevnímali, je. A ti, kteří hrají na serverech oficiálních, zavzpomínají na staré časy a dýchne na ně kouzlo nostalgie. Nyní si však řekneme, jak se ke questu dostat, pokud tedy hrajete na neoficiálním serveru. Quest se nalézal v jednom domě v Darkshire poblíž náměstí. Nalézá se zde Madame Eva, stará dáma, která zřejmě není jen tak obyčejná. A to vám potvrdí hned, jakmile na ni promluvíte.
„Minulou noc mě cosi vyrušilo. Jakýsi pocit, který mě sevřel za srdce. V tu chvíli jsem věděla, že má vnučka Alyssa je ve velkém nebezpečí. Rozložila jsem si karty, ze kterých na mne hleděla pouze smrt. Po dlouhém odkrývání jsem byla schopna prohlédnout srze závoj na strašlivé tajemství. Přišlo ke mně jméno: Stalvan.“
Tímto vás Eva prosí, abyste prohledali radnici, zda se tam neukrývají nějaké záznamy o tomto tajemném neznámém. Eva totiž cítí, že není v nebezpečí jen její vnučka, ale i všichni ostatní. Zajdete tedy za Clerkem Daltrym, matrikářem Darkshiru.
„Ah, takže Madam Eva tě poslala,“ přivítá vás a vy mu povíte, že hledáte jistého Stalvana. „Stalvan? Podíváme se do městského rejstříku.“ S těmito slovy vezme jmenovanou knihu a prstem začne přejíždět po řádcích. „Stalvan… Stalvan… á, tady to máme.“ Zapíchne prst na jméno Mr. Stalvan Mistmantle. „Mám tu o něm zmínku. Poslední jeho adresa je psána jako Moonbrookská škola. To je strašlivě zastaralé! Ta škola už je dávno opuštěná!“ Zaklapne knihu a vážně na vás pohlédne. „Udělal bys mi laskavost, příteli? Pokud do Moonbrooku půjdeš, dej mi vědět, pokud o něm nalezneš něco nového… mám rád, když je vše v pořádku.“
Vydáte se tedy na cestu do Moonbrooku, vesnici ve Westfallu. Celé město je téměř opuštěné, až na Defiase, kteří nad městem převzali nadvládu. Po škole toho moc nezbylo. Vydáte se tedy do budovy a hledáte zde nějaké stopy. Naleznete zde starý kufřík. A nebyli byste to vy, kdybyste ho neotevřeli. Uvnitř je nějaký dopis, který nestihl být odeslán. Otevřete jej a čtete:
 
Váženému řediteli Crillianovi Můj starý mistře, píši vám, abyste věděl, co váš učeň dělá. Na vaši radu jsem se vydal hledat moudrost a vědění za brány našeho milovaného Stormwindu. Má cesta mě vzala na mnohá místa, ale rozhodl jsem se usadit zde v Moonbrooku. Pole Westfallu jsou to nejkrásnější na světě, zvláště když začne sklízení. Pár dnů po mé návštěvě jsem začal učit děti z okolních farem. Lekce probíhaly tak dobře, že mě starosta požádal, abych začal vyučovat a tak se staví zbrusu nová školní budova. Ze Silverpinu do Stormwindu a teď Moonbrook… kdo by si byl pomyslel, že uvidím takový kus Azerothu!
 
Srdečné pozdravy posílá
 
Stalvan Mistmantle
To je vše, co o tajemném Stalvanovi zjistíte. Pocházel ze Silverpinu, dostal se do Stormwindu a nakonec založil školu v již opuštěném Moonbrooku. Neodeslaný dopis tedy zanesete zpět Clerkovi. „Ah, tebe si pamatuji. Ty jsi ten, který se ptal na toho Stalvana. Našel jsi něco?“ Podáte mu tedy starý dopis. „Zvláštní. Takže přeci jen v Moonbrooku strávil nějaký čas. Také je hodně zvláštní, že dopis nebyl odeslán. Nevadí, alespoň aktualizuji rejstřík.“ Pokrčíte rameny a chystáte se vydat pryč, když vás Clerk zarazí. „Oh! Tohle jsem napoprvé musel minout! V rejstříku je hned vedle první adresy částečně přeškrtnutá druhá. Vypadá to, že procházel přes Goldshire a zastavil se i v Lion's Pride Inn. Zkus se poptat tam.“ Vás přestává pomalu bavit, že vás Clerk posílá od čerta k ďáblu, čili z Duskwoodu do Westfalu a zpět a teď do Elwynnu, ale i vy chcete tak trochu vědět, proč se ten Stalvan tak moc řeší. Dorazíte tedy do Elwynnu a vydáte se do hospody.
„Stalvan, říkáš?“ zeptá se hospodský, když mu řeknete, koho hledáte. „Ano, zní to povědomě.“ Hospodský chvíli vzpomíná. „Ah, už si vzpomínám. Před mnoha lety za bouřlivého dne přišel posel a hledal přístřeší. Uprostřed noci však seběhl dolů po schodech, křičel a na jeho tváři se odrážela hrůza. Stále v nočním prádle vyrazil ven do toho lijáku. Ve spěchu zapomněl i na dopisy, které měl doručit. Právě jeden byl od toho Stalvana, který je stále ještě v truhle ve druhém patře.“
 
Stalvan
 
Informace jsou dostačující a tak se vydáváte prohledat truhlu, kterou zde té bouřlivé noci zanechal kurýr.
 
Drahý šlechetný pane, Vaše sháňka po soukromém učiteli se dostala až ke mně, do Goldshire, kde jsem se rozhodl na přechodnou dobu ubytovat v Lion´s Pride Inn. Díky nepřízni událostí v Moonbrooku jsem byl nucen opustit můj post ředitele Moonbrookské školy. Prosím, zvažte mě jako soukromého učitele vašich dětí. Ředitel Crillian z akademie Vás může informovat o mých schopnostech, pokud to bude nezbytné. Vycestuji za Vámi, abych se s Vámi setkal osobně, jakmile zimní deště odezní a cesty budou zase schůdné.
 
Stalvan Mistmantle ze Silverpinu
Dopis vás zavede k jistému domovníkovi Folsomovi ze Stormwindu. Vaše pátrání pokračuje a vy se vydáváte do hlavního města lidí, abyste odkryli další část pravdy. „Můj otec byl domovníkem ještě před tím, než jsem jím byl já. Byl to on, který po tom masakru musel uklízet všechnu tu krev. Rodině Flintridgeů teď došly peníze a museli rozprodat veškerý svůj majetek. Některé ty věci jsou k nalezení v bednách, které tu teď vidíš. Takže pokud se tím chceš probírat, nikdo ti nebrání.“
Docela rádi byste věděli, proč ten domovník mluvil o masakru a kdo je ta rodina Flintridgeových a tak se začnete probírat krabicemi. Uvnitř jedné z beden naleznete rodinné portréty, cetky, lovecké trofeje a nějaké staré knihy. Ale blízko jedné keramické vázy naleznete rozervanou stránku deníku. Sáhnete tedy po ní.
 
…Giles, mladý chlapec je velmi hlučný a bude skutečnou výzvou ke vzdělání, zatímco dcera Tilloa se zdá být neobvykle chytrá. Nemohu si pomoct, abych nezmínil i její podmanivou krásu. Je právě v těch nejlepších letech a údajně lord její svatbu plánuje na příští rok. Ale abych odbočil: tento týden budu doprovázet celou rodinu do jejich letní chaty blízko Eastvale Logging Campu v Elwynnu blízko Red Ridge Mountains. Doufám, že až tam budu, napíšu víc.
Jak jste již zjistili, při pátrání budete zřejmě ještě dost cestovat. Vydáte se tedy do Eastvale Logging Camp, kde narazíte na Marshala Haggarda, který postrádá pravé oko. Zeptáte se ho, zda někdy neslyšel o jistém Stalvanovi a dáte mu útržek z deníku. „Ten styl psaní je mi povědomý… připomíná mi něco, co jsem viděl ještě před tím, než jsem přišel o část zraku. Když jsem se sem nastěhoval, nějaká psaní byla schovaná v truhle ve druhém patře. Podíval jsem se na ně, jen když jsem sem poprvé přijel a nastěhoval se. Jsem si jist, že nahoře je ještě vytrhnutá stránka z nějakého deníku. Přines mi ji a já ti pomůžu, jak jen budu moci.“ V truhle ve druhém patře naleznete další střípek z rozbité vázy.
 
…ten nejpodivnější a nekontrolovatelný pocit. Nikdy jsem necítil něco takového jako právě dnes. Když jsem pomáhal Gilesovi s jeho dějepisnou lekcí, Tilloa byla venku a pečovala o květinovou zahrádku. Po pár minutách přišla dovnitř, dala mi do dlaně šarlatovou begónii a usmála se na mě tak, že jsem cítil, jak srdce v mé hrudi poskočilo…
Zdá se, že se Stalvan zamiloval do své žákyně, což nevypadá dvakrát dobře. Přinesete kus stránky zpět Haggardovi. „Znám někoho, kdo by ti možná mohl pomoci. V dobách, kdy jsem ještě vedl Stormwindskou gardu, chodívali jsme pít do Scarlet Raven Tavern v Darkshire. Hospodský jménem Smitts byl opravdovým expertem na místní příběhy. Pokud mu tuto stránku ukážeš, možná tě nasměruje někam dál.“ Poděkujete vysloužilému veliteli a vydáte se zpět do Darkshire za hospodským.
„Marshal Haggard tě poslal? Proč jsi to neřekl hned? Ah, starý dobrý Haggard. Chudák bude zanedlouho asi úplně slepý. Nicméně, ukaž mi, cos mi to přinesl.“ Ukážete mu část deníku. „U Světla! To si piš, že ten rukopis poznávám!“ Vám srdce poskočí radostí, že už se pomalu dostáváte k jádru věci, ale také vám poskočí i děsem, co je ten Stalvan vlastně zač… Smitts vám dá dvě stránky deníku, které má u sebe.
 
…je jisté, že se mnou sdílí ty samé pocity. Dokonce mě dnes ráno vzala za ruku. Když se usmála, její oči zářily jako diamanty. Proběhla mezi námi nevyřčená slova. Cítil jsem, jak mi buší srdce…
 
…vztek a běs, který jsem ani netušil, že vůbec může existovat! Jak se opovážila… Když jsem Gilese učil matematice, Tilloa přišla a za ruku držela svého nápadníka! Když mě měla představit, řekla pouze: „To je jen můj soukromý učitel, strýček Stalvan. Je to velmi milý starý pán.“ Starý! Ta slova ve mně vyvolala vlnu vzteku! Jsem pouze o pár let starší než ona a už mě podvedla…
„Pátral jsem po Stalvanovi celé roky. Když byli tito šlechtici zavražděni, šel jsem to s Haggardem prošetřit. Našli jsme stránky s tímto rukopisem, ale nikdy jsme nepřišli na to, jak je propojit s tím pomateným mužem, který se skrýval v lesích. Tvé pátrání prokázalo jeho vinu. Vezmi to k velitelce Ebonlocke a řekni jí, co jsi objevil!“
Neprodleně se vydáváte za velitelkou Night Watch. Ta vás přivítá se slovy, že doufá, že máte velmi pádný důvod dávat vaši záležitost před obranu Darkshire a tak jí ukážete ušpiněné stránky Stalvanova deníku. „Sledovala jsem toho mizeru Stalvana nějaký čas… a pokud jsou tyhle stránky psány tou samou rukou, pouze to jen prokáže jeho vinu. Za celou dobu, kdy se Clerk Daltry stará o městský rejstřík, se stal učiněným expertem na rukopisy. Přines mu ty stránky, zda se rukopis na nich shoduje s podpisem v rejstříku.“ A dá vám stránku s posledním záznamem.
 
Stalvan
 
…pocit čirého zoufalství. Nejdříve mě podvedla a teď je i zasnoubená. Temný stín vzteku ve mně roste a každou minutou sílí. Krev, kterou proliji, bude ničím ve srovnání se slzami, které jsem kvůli ní prolil já…
Clerk vás už důvěrně zná, a proto vaši prosbu bez okolků vyslechne. A též vám řekne to, co jste si mysleli, že uslyšíte: rukopis ze stran deníku se shoduje s podpisem. Jdete to tedy říci velitelce. „Stalvan Mistmantle vedl velmi zkažený život. Mnoho nevinných obětí zemřelo jeho rukou. Nepochybně má na svědomí nespočet dalších zločinů. A nyní ten šílenec ohrožuje Darkshire. Jen Světlo ví, jaké pikle kuje tentokrát. Vydej se do chatky na sever od Darkshire a poprav ho, zab ho jednou a pro vždy. Až to uděláš, zajdi za Madame Evou a ukaž jí jeho rodinný prsten. Byla to především její zásluha, že nás dovedla k těmto poznatkům. Darkshire je bezpečnější hlavně díky ní.“
Vydáte se na určené místo, kde Stalvana naleznete. Nevypadá však tak, jak jste očekávali. Někdo vám totiž opomněl říci fakt, že Stalvan je nemrtvý. I tak ho zabijete, sejmete mu prsten z ruky a vydáte se zpět za Evou.
„Já vím, Stalvan je mrtev. Cítila jsem vlnu naděje, která se rozprostřela po tomto zkaženém lese. Duskwood je konečně ušetřen jeho běsnění.“ Je prakticky nejasné, co přesně se stalo, proč kurýr v Lion´s Pride tak náhle utekl, jak přesně ten masakr proběhl a to všechno okolo. Quest si nyní můžete zahrát (samozřejmě upravený) s Tobiasem Mistmantlem, Stalvanovým bratrem…
Quest linie mi byla předkládána jako velmi zajímavá, ale po zjištění, jak nejasná linie prakticky je, mě to poněkud zarazilo. Nezbývá tedy než se nějak dopídit, jak zhruba to všechno proběhlo a říct si: Halforde Ramsey, kde jsi, když tě potřebujeme!
 
Zpět na seznam questů

Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

louramb 26.05.2023 00:05

<a href=https://viagr.buzz>can a woman take half a viagra</a> Sometimes the cause of anovulation cannot be identified confidently

diodedime 29.01.2023 07:33

It can indicate an injury like an ACL tear or something <a href=http://nolvadex.best>clomid vs nolvadex for pct</a>

RupEnenny 28.01.2023 00:10

<a href=http://cialis.autos>buying cialis online safe</a> Tracey rtibEyxCDP 6 22 2022

digInfide 27.01.2023 00:41

more info koorts van antibiotica voordelen adhd medicijn vroegtijdige ejaculatie tranxene alcohol methylfenidaat retard chinolonen antibiotica <a href=http://doxycycline.buzz>doxycycline hyclate 100 mg capsule</a> Ben Dror J, Shalamov M, Sonnenblick A

AgrignGen 13.11.2022 16:53

<a href=http://priligy.me/>where to buy priligy in malaysia</a> Instead, mean ER О±46 expression level increased in TAM treated groups Ој AUC_TAM 1

BenBelatrix 20.02.2014 11:11

Stalvan jel do Dalaranu požádat mágy o pomoc, ale byl odmítnut. Viz http://www.wowhead.com/item=43721A při této cestě odpočíval v hospodě v Southshore. Můžete ho tam vidět v dungeonu Old Hillsbrad Foothills - viz http://www.wowhead.com/npc=20355

Mondel 19.02.2014 23:02

Esperanta
To vím, ale i tak... kdybych si zahrála tu linii s Tobiasem, tak nebudu vědět, proč se to tak hrotí, kdybych neznala tuhle starou. Ale když už, tak mě spíš láká udělat začáteční q linie z Gilneasu a Kezanu
Gilneas ma podľa mňa najatmosferickejšiu štartovnú q líniu, dodnes si pamätám Cata a ako som si tam prvý krát expil worgena... A tento jeho brat tam dokonca zadáva zopár q.

Esperanta 19.02.2014 22:31

Mondel
Tam už len prakticky ten jeho brat chce zistiť čo sa stalo zo Stalvanom, na koniec to zistí že bol monštrum, oživí ho, vy ho znovu zabijete a koniec.
To vím, ale i tak... kdybych si zahrála tu linii s Tobiasem, tak nebudu vědět, proč se to tak hrotí, kdybych neznala tuhle starou. Ale když už, tak mě spíš láká udělat začáteční q linie z Gilneasu a Kezanu

Mondel 19.02.2014 22:15

Esperanta
Mně právě všichni říkali: Tuhle quest linii si zahraj! Jen počkej na ten konec! A já četla a četla... a pak si řekla: A to je všechno?Zkusím si zahrát i tu novou verzi s Tobiasem a uvidím, zda se to dovysvětlilo. Zdá se mi, že autor questu se nechal unést a v pokusu o temnou atmosféru questu zapomněl vysvětlit několik věcí: třeba proč za té noci utekl ten kurýr... Ale i tak si myslím, že ten quest stál za připomenutí
Tam už len prakticky ten jeho brat chce zistiť čo sa stalo zo Stalvanom, na koniec to zistí že bol monštrum, oživí ho, vy ho znovu zabijete a koniec.

Mondel 19.02.2014 22:12

Esperanta
Mně právě všichni říkali: Tuhle quest linii si zahraj! Jen počkej na ten konec! A já četla a četla... a pak si řekla: A to je všechno?Zkusím si zahrát i tu novou verzi s Tobiasem a uvidím, zda se to dovysvětlilo. Zdá se mi, že autor questu se nechal unést a v pokusu o temnou atmosféru questu zapomněl vysvětlit několik věcí: třeba proč za té noci utekl ten kurýr... Ale i tak si myslím, že ten quest stál za připomenutí
Ten q už z jeho bratom nemá moc spoločného s týmto q.

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet