Královna Azshara v Battle for Azeroth

  azshara    prorok zul    kul tiras   

Již od BlizzConu 2017 je známo, že jedním z důležitých příběhových protagonistů v Battle for Azeroth bude královna Azshara. Blizzard dokonce hodlá její příběh a osudy prozkoumat hlouběji skrze jeden díl animované videosérie Warbringers. Je tedy zřejmé, že se o chapadlaté královně dozvíme něco nového.

Kromě toho bude Azshara nepřímo zasahovat do děje na Kul Tirasu i Zandalaru a někdy v budoucnu ji čeká osud finálního bosse druhého, dosud neoznámeného raidu. (Prvním je Uldir, Halls of Control.) Do té doby nám však Azshara ještě pořádně znepříjemní život. Zajímá vás jak? Neváhejte a čtěte dál.

 

Následující text obsahuje příběhové spoilery.

 

Nikdo není v bezpečí

 

Azshara měla pěkných pár tisícovek let na to, aby vymyslela dokonalý plán. (To, co je nejspíš předmětem tohoto plánu, si probereme v dalším článku.) Asi vás tedy nepřekvapí, že královna nag nenechá nic náhodě a bude pilně ovlivňovat obě dvě strany azerothského konfliktu. Její vliv tak zasáhne jak Alianci, tak Hordu.

 

Aliance

 

Kul Tiras se dlouhá léta pyšnil svou nezávislostí. A i nyní, když se tento ostrovní národ pokusí Aliance znovu zlákat na svou stranu, si budou zezačátku držet chladný odstup. Postupně však zjistíme, že s nimi manipulují mnohem temnější síly. A to skrze jistou lady Priscillu Ashvane.

dy2r960uej_0b65dd8eab8e22a4e104318197b6a555ccf24f78_1519931317_3545.jpg
Concept art lady Ashvane

 

Lady Ashvane je hlavou jednoho z vládnoucích rodů Kul Tirasu. Těmi dalšími jsou rod Proudmoore, rod Waycrest a rod Stormsong. Rod Proudmoore má hlavní slovo v Tiragarde Sound a hlavním městě Boralu, rod Waycrest vládne Drustvaru a rod Stormsong panuje ve Stormsong Valley (viz lokace Kul Tirasu). Rodu Ashvane sice přímo nepatří žádné území, zato však vlastní obchodní společnost Ashvane Trading Company se sídlem v Boralu. Tato instituce má v držení veškeré oficiální státní kontrakty pro obchod i výrobu. Což v praxi znamená, že pokud žijete na Kul Tirasu a máte jakékoli zaměstnání, nejspíš přímo či nepřímo pracujete pro Ashvane Trading Company.

 

Už teď to zní poněkud pochybně, co? Nikdo by se asi neodvažoval předpokládat, že společnost dosáhla svého současného postavení díky slušnému a transparentnímu jednání. Jejich zkaženost sahá hluboko. Nejen, že se pilně angažují v kriminálních aktivitách a využívají na špinavou práci místní gangy. Také před časem odkoupili Tol Dagor, což je vězeňský ostrov kousek od pobřeží Kul Tirasu (který bude zároveň sloužit jako dungeon). Tol Dagor dříve bylo obyčejné vězení, kam se posílali ti, kteří si to zasloužili. Od doby, kdy ho vlastní rod Ashvane, tam však končí především lidé, kteří se rozpínavému rodu jakkoli znelíbí nebo se odváží proti němu říci křivého slova.

tjnxi80q3u_2a164a2771f90aac5feec8079b7f565ce10799c8_1519931102_3141.jpg
In-game model lady Ashvane

 

Ambice Priscilly Ashvane však sahají ještě mnohem dál. Ctižádostivá lady by totiž ráda měla na povel celé hlavní město Boralus. V určitém bodě příběhu datadisku bude mít k dispozici arzenál azeritových zbraní, které bude chtít použít k převzetí moci nad Kul Tirasem. Této její snaze bude věnován dungeon Siege of Boralus, v rámci něhož před ní budete muset kultiraské hlavní město ubránit.

f44vtk9y2n_4c1035a062e8178882ef5245fd5110af5bc060d3_1531928653_7902.jpg
Siege of Boralus

 

Jelikož tento článek je primárně věnovaný královně Azshaře a ne lady Ashvane, asi už většina z vás chápe, kam tím vším mířím. Ano, milá lady Ashvane se spřáhla s naší starou známou. Priscilla je bezpochyby přesvědčená o tom, že jde o rovnocenné partnerství, ze kterého bude těžit, avšak je nad slunce jasné, že pro Azsharu představuje jen prostředek, jak zasít chaos.

 

Zde si můžete pročíst vydataminované dialogy spjaté s Azsharou a lady Ashvane. Mezi ty nejzajímavější patří následující:

  • Královno Azsharo, zapřísahám tě. Daruj mi sílu, abych mohla srazit Boralus na kolena!
  • Takže lady Ashvane se spřáhla s Azsharou? Zajímavé. Ale na našem úkolu to nic nemění.
  • Dobrá práce se získáním těch azeritových zbraní. Ale teď si musíme pospíšit.
  • Na město se řítí přílivová vlna. Je čas zanechat Boralus svému osudu.

 

Zde je důležité podotknout, že se lady Ashvane v současné chvíli nenachází na seznamu bossů Siege of Boralus, třebaže dříve měla být jedním z nich. Finální boss by měl být nyní kraken npc #128652, kterého lady Ashvane povolala z hlubin, pravděpodobně díky moci, kterou jí darovala Azshara. Je tedy možné, že Ashvane svůj zhacený pokus o ovládnutí Boralu přežije a že na ni v budoucnu opět narazíme.

 

(Lady Ashvane se také objevuje v komiksu Reunion, věnovanému Jaině Proudmoore. V něm se dozvíme, že hluboce nenávidí Jainu kvůli roli, kterou čarodějka sehrála ve smrti svého otce a oslavovaného kultiraského hrdiny, Daelina Proudmoorea, a že se snažila přesvědčit Jaininu matku, Katherine Proudmoore, aby svou dceru prohlásila za zrádkyni Kul Tirasu.)

 

Lady Ashvane zároveň není jediná, koho Azshara na alianční straně přetáhla na svou stranu. Získala si také lorda Stormsonga, hlavu vládnoucího rodu Stormsong, kterým patří Stormsong Valley. Ten by údajně rád navrátil Kul Tirasu jejich nyní trochu zašlou námořnickou slávu a sám se chopil moci, neboť vládnoucí šlechta Boralu je podle něj příliš povznesená nad problémy běžných lidí. Lord Stormsong se zároveň ideologicky opírá o kultiraské kněží moře, takzvané Tidesages (doslova mudrci přílivu), kteří sídlí ve Stormsong Valley ve svém chrámu Shrine of the Storm. Obyvatelé Kul Tirasu se obrací k moři s podobnou úctou jako ostatní lidské národy ke Světlu. Kněží moře jim zprostředkovávají toto uctivé spojení s vodou, žehnají nově postaveným lodím před vyplutím na moře a podobně.

Vzhledem k jejich silnému sepětí s mořem proto není divu, že někteří z nich (s lordem Stormsongem v čele) padnou za oběti šepotu královny Azshary a jejích pánů. Vypořádávat se s nimi budeme v rámci dungeonu Shrine of the Storm, kde bude lord Stormsong jedním z bossů.

 

Horda

 

Ani Horda se vlivu Azshary nevyhne. I na Zandalaru totiž nalezneme přívržence královny nag. A není jím nikdo jiný než prorok Zul.

Toho si můžete pamatovat už z dob Cataclysmu, kdy sjednotil pod svou vlajkou podstatnou část trollských kmenů, které nalákal na ideu obnovy jejich někdejší mocné říše, před kterou se třásl celý svět. V Mists of Pandaria poté vedl trolly Zandalari a spojil se se znovuoživeným Lei Shenem.

a0113g37e9_c05755ec34daf4c4c911c7c3f24fe2bd92a70eef_1519931324_3817.jpg

V té době jsme se ještě příliš nezajímali o to, odkud se Zul vlastně vzal. Teď však jeho původ a vzestup k moci bude velmi důležitý. Prorok Zul totiž vyšplhal po žebříčku zandalarské hierarchie jako osobní poradce krále Rastakhana, vládce Zandalari. Kromě toho, že mu sloužil jako rádce, zároveň uplatňoval i svoje prorocké schopnosti a předpovídal budoucí události. Díky jeho věšteckému daru mohl Zandalar nebývale vzkvétat, a to jak po stránce ekonomické, tak vojenské. Zul předvídal dokonce i Cataclysm, avšak král Rastakhan ani zbytek jeho rady mu nepopřávali sluchu – považovali jeho varování za pouhou snahu, jak se zviditelnit a vylepšit si status. Jenže jeho věštba se ukázala jako pravdivá, a co víc, Cataclysm Zandalar zasáhl opravdu velmi tvrdě. Katastrofa otřásla celým ostrovem, který poté začal pomalu klesat do moře. Není proto divu, že Zul jednak naprosto rezignoval na svého krále, který tváří v tvář nebezpečí neučinil žádná opatření pro záchranu, a jednak, že se k prorokovi začalo přiklánět víc a víc trollů, kterým imponovala jeho aktivita a výbojná povaha, ostře kontrastující s Rastakhanovou pasivitou.

i7amqvth9h_aeb3ebe9945280672a7b40921ea0d68e5a6bd51f_1532119452_1595.jpg
Zul varuje krále Rastakhana před Cataclysmem

 

V Battle for Azeroth se se Zulem poprvé setkáte v úvodním scenariu za Hordu, v němž budete jeho a princeznu Talanji, Rastakhanovu dceru, zachraňovat ze stormwindských Stockades. I zde bude Zul hojně využívat své věštecké schopnosti, aby vaši skupinu dostal do bezpečí. (A také neváhal kus Stormwindu zapálit.)

 

Po návratu na Zandalar se ukáže, že jeho pohrdání králem Rastakhanem se během let nijak neumenšilo. Zul proti králi, ve kterém vidí pouhého slabocha, který jeho lid nikam nedovede, zosnuje povstání. A to by to nebyl Zul, aby se přitom zároveň nepokusil zneužít prastaré síly. Zul se kdysi na Northrendu stal svědkem toho, jak trollové Drakkari obětovali své loa. Aby získal větší moc, plánuje totéž provést se zandalarskými loa. Zároveň se se svou služebnicí Yazmou vkrade do Atal'Dazaru, prastarého trollského pohřebiště, a pokusí se uzmout sílu zde pohřbených zandalarských králů a pokřivit ji pro své nekalé účely. Zastavit ho budete muset v rámci dungeonu.

u3719hbsk8_50276ec849d32e2ff76df987cc00715985408c4e_1532120052_0352.jpg

A Zul se samozřejmě nenechá tak snadno polapit, takže tím se ho ani zdaleka nezbavíte. A je to o to horší, že stejně jako lady Ashvane má za sebou prorok Zul sílu daleko mocnější a zlovolnější, než je on sám. V rámci jisté questové linie se zmocníte dopisu, z něhož se dozvíte, že přisluhovači královny Azshary už před časem infiltrovali Zanchuli Council, radu krále Rastakhana, která slouží jako jeho prodloužená ruka a jejímž členem byl právě i Zul.

 

Nejvznešenější Azsharo. Infiltrovali jsme radu Zanchuli. Bylo to mnohem snazší, než jsme očekávali. Polovina rady nám přísahala věrnost. Ta druhá polovina se k nám buď přidá, nebo padne, až přijde čas. Jakýkoli odpor bude brzy potlačen.

Rastakhan se domníval, že rada Zanchuli chce sloužit lidem. Ale lidé si nezaslouží, aby jim někdo sloužil! Jsou sobečtí, pošetilí, k ničemu. Ale to jsem odběhl od tématu. Obnovím slávu Zandalari... ať už bude mít jakoukoli podobu.

Tvé království povstane. Oba budeme vládnout, tak jak nám to bylo předurčeno. A nezůstane nikdo, kdo by se nám mohl protivit.

Nový světový řád se blíží!

 

Chudáček Zul si očividně myslí, že až se Azshara chopí vlády nad světem, on si také bude moci slíznout svoji smetanu. A zároveň je zjevně ochoten spojit se s kýmkoli, kdo mu pomůže uskutečnit jeho sen obnovit zašlou slávu zandalarského impéria. Tomu se nelze než zasmát – Azshaře jeho zájmy leží na srdci asi tak se stejnou pravděpodobností, jako že se Anduin se Sylvanas zítra usmíří a zajdou si na kafe prodiskutovat příměří.

 

Azshara ho nicméně v této iluzi hodlá nějakou dobu udržet, jak naznačuje dopis, jehož se v rámci výše zmíněné questové linie posléze dopátráte. Azshara v něm Zula chválí za jeho úsilí a souhlasně kývá na jeho zvolání o novém světovém řádu. Zároveň mezi řádky jasně čtete, jak se mu v duchu vysmívá.

 

Zajímavé každopádně je, že jejich spolupráce podle dostupných důkazů trvala mnohem delší dobu, než bychom odhadovali, a že i Zulův podíl na oživení Lei Shena v Mists of Pandaria byl rovněž součástí jeho velkolepého plánu, který zosnoval spolu s královnou nag. Dalšími body tohoto plánu bude pokus o vraždu krále Rastakhana, kterému zabráníme, a snaha o zneužití spící moci dávných zandalarských králů, kde už tolik úspěšní nebudeme... Nakonec však bude Zul přece jenom poražen. Jen ne nadobro. Podruhé se s ním setkáme jako s bossem v raidu Uldir, Halls of Control. Kde se tam vezme, ptáte se? Oživí ho totiž Krvavý bůh G'huun, božstvo krvavých trollů.

9hjwnza2iz_28b1323429a4a88ca08ee2192bb373c34c4f2695_1532120743_1107.jpg
Blood Zul

 

Kruh se nám tím velmi pozoruhodným způsobem uzavírá – G'huun je bytost nepřímo zrozená z moci Starých bohů, s níž si Titáni nedokázali adekvátně poradit. A samotná Azshara také není tak nezávislá, jak by si nejspíš přála a jak si možná představuje. Jejím pánem je totiž Starý bůh N'Zoth, který ji stvořil a který ji využívá ke svým vlastním cílům.

 

Dostáváme se tak na úplně jinou záporáckou rovinu...

x2xt4trh72_b9968426084049dd57ca2e88c1cc9cce0a9ef22c_1532455003_0886.jpg
Azshara v budoucím raidu

 

Azshara a od koho dostává výplatu

 

Prvotním obsahem Battle for Azeroth je starý dobrý konflikt mezi Aliancí a Hordou. Zároveň úsilí obou stran sehnat spojence potřebné pro válku, a tím pádem řešení problémů Kul Tirasu (lady Ashvane) a Zandalaru (prorok Zul) ve snaze zavděčit se jim, aby s nimi Aliance a Horda mohly počítat ve válce.

 

Dávám tomuto konfliktu patch, maximálně dva.

 

Ale spíš jen ten jeden. Koneckonců již v dalším patchi a jeho raidu má přijít na řadu samotná Azshara. V tu dobu, pokud Aliance a Horda opět nenajdou společnou řeč, tak budeme mít setsakramentský problém. Jednak nemáme vůbec zaručené, že se s Azsharou vypořádáme hned napoprvé. A zadruhé v pozadí číhá tenhle sympaťák:

md2khrxls3_81fa5a1dfb6e91ee02b1934506be06c1c64307f1_1532122346_7057.jpg

A proti tomu se už opravdu sjednotit musíme, protože jinak můžeme rovnou zamávat Azerothu na rozloučenou. N'Zoth vlastně nepřímo stojí za tím vším, co jsme si právě popsali, neboť cokoli, co zosnuje Azshara, pravděpodobně ve finále prospívá jeho záměrům. A i když tyto záměry jsou nám zatím skryté, troufám si odhadovat, že bychom se pod ně asi nepodepsali.

 

Takže je opravdu nejvyšší čas, aby si Anduin a Sylvanas zašli na to kafe a zauvažovali nad dočasným příměřím.

 


 

Ach, abych nezapomněla. Esperanta mi vyhrožovala, že mi nevydá článek, pokud v něm nebude reklama. Tak si dáme jednu aktuální:

k1az5ehzy6_0858857476c4ef4b047a266adc880236ab82ee58_1532452653_7966.jpg

 

Zdroje:

Lady Ashvane & Siege of Boralus

Azshara a Zul

Blood Zul


Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Valohran 25.07.2018 09:37

Díky za přehledný a vtipně napsaný článek!

Bellatrix 25.07.2018 21:42

Já děkuji

Šéfredaktor WoWfan.cz

kastroll 25.07.2018 08:22

Tohle je důvod proč na tenhle web chodim.. díky

Bellatrix 25.07.2018 21:42

Potěšení je na mé straně

Šéfredaktor WoWfan.cz

Solanar 24.07.2018 21:21

Azshara se mi jako záporák hlavně líbila ve Válce prastarých, ale potom co se stala nagou toho moc o ní v lore není, takže doufám že v jejím patchi nebo i ve warbringers se dozvíme více. Co se týče ji a Zula, tak je možné že ho jen využívá, ale taky je možnost že jsou opravdu spojenci a Zul od (min.) cataclysmu slouží Old gods. Jinak zatím její role v bfa mi příjde spíš že je poslíček N'zotha, protože pochybuji, že její spojenectví s Zulem a Lady Ashvane byl její nápad, za celé WoW řešila věci tak že tam poslala svou armádu Jinak moc pěkný článek.

P.S. tuhle staffu mohu jen doporučit (hlavně alíkum :P). Odzkoušeno na Ragnarosovi a zbylo z něj jen popel!

Esperanta 24.07.2018 19:34

Ježiši, reklama mi chyběla a já už se bála, že tu žádná nebude

Bellatrix 24.07.2018 21:21

My pleasure. /bow

Šéfredaktor WoWfan.cz

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet