Kněžka a bohyně: tajemství Tyrande a Elune

  tyrande    azeroth    elune   

 

Před měsícem jsme se v naší (ne)pravidelné dávce konspiračních teorií zabývali tím, jaký bude asi osud Illidana a Sargerase po událostech raidu Antorus the Burning Throne. Zároveň jsem slibovala, že spekulovací maratón bude záhy pokračovat a že se podíváme na zoubek postavě, která je s námi už velmi, velmi dlouho. Shodou okolností jde o postavu, která byla v předchozím článku rovněž zmíněná, ale to jsem prozradit nemohla, protože byste mě jinak prokoukli moc rychle.

Nyní ale nastal čas, abych se s vámi podělila o další výplod mé zvrácené mysli.

 

Pokud čtete tento článek, dá se usuzovat, že nejspíš umíte číst a že jste tedy z nadpisu již bystře pochopili, o kom bude dnes řeč.

Tyrande Whisperwind. Postava, která nás provází příběhem již od dob Warcraftu. V Legion se objevovala poměrně často, ale její zapojení do současného příběhu není kdovíjak stěžejní. To se však do budoucna možná změní.

 

Illidanův vzkaz

 

Když jsem četla Illidanovu zprávu adresovanou Tyrande, zarazila mě jedna věta. "Odjakživa jsi ztělesňovala to nejlepší z Azerothu, Tyrande." Nezní to jenom jako poslední vyznání lásky milované osobě. Zní to jako náznak pochopení jakéhosi hlubšího spojení. Zní to, jako by Illidan podvědomě vytušil, že se v Tyrande skrývá víc, než se může na první pohled znát.

 

Shrňme si, co o Tyrande víme. Od chvíle, kdy se její druh Malfurion oddal Smaragdovému snu, vedla noční elfy. Vedla je pevnou rukou, aniž by zakolísala nebo o sobě zapochybovala. A její neochvějná víra v bohyni Elune ji ve Smaragdovém snu uchránila před zlem v podobě Noční můry (viz události knihy Stormrage). Její spojení s Elune je obecně tak silné, že nemá obdoby. Podle zmínky v trilogii Válka prastarých si ji samotná Elune vyvolila, aby se po smrti nejvyšší kněžky Dejahny stala její nástupkyní.

 

Autor článku o Tyrande na Wowpedii použil při charakteristice Tyrandiny osobnosti zajímavé přirovnání: "Tyrande je v mnoha směrech téměř dokonalým ztělesněním Elune na Azerothu: je laskavá, soucitná a pečující, když si to situace vyžaduje, ale zároveň je ochotná udělat cokoli, aby ochránila svůj domov a svůj lid."

Možná to nemusí být jen prázdná fráze. Co když je Tyrande opravdu dokonalým ztělesněním bohyně Elune...?

 

Ale kdo je vlastně bohyně Elune?

dn81cg8iob_d299dd805b7a64900c1bb2fbc43bb3961a88ce38_1515023697_1128.jpg

Tajemství měsíční bohyně

 

Elune je bezesporu jednou z nejtajemnějších bytostí Azerothu. S jejím vlivem se setkáváme poměrně často a její moc je zcela nepopiratelná, zcela reálná. Zároveň je však jednou z mála entit, kterou nemáme kam zařadit. Ve WoW totiž neexistují žádná abstraktní božstva. Máme tu Titány, Staré bohy, naaru, loa, polobohy, elementály, duchy přírody a jiné podivné existence. Ale každá entita, která poskytuje určitou moc, je zkrátka jasně zařaditelná. Víme, odkud se vzala, co všechno dokáže a co je mimo její síly.

 

Elune je však tak tajemná, až to začíná být otravné. Dokonce z toho jednou málem vznikl rozkol mezi nočními elfy a draenei – to když Velen při návštěvě Darnassu opatrně naznačil, že dle jeho zkušeností s naaru by Elune klidně mohla být jednou z těchto bytostí Světla. Tyrande ho tehdy zdvořile, leč chladně odkázala do patřičných mezí, ale charakter své bohyně nijak neosvětlila. Otázka tedy zůstává. Kdo nebo co je Elune?

 

Teorií se za dobu existence Warcraft univerza objevila celá řada. Jednu jsme už zmínili – že jde o naaru. Další například říkala, že by Elune mohla být "hodný" Starý bůh. Tato teze však byla Blizzardem zamítnuta. (Sekundární zdroj zde. Primární zdroj, tweet, ve kterém byla tato teorie vyvrácena, už bohužel neexistuje, neboť twitterový účet Loreology byl zrušen.)

Arcimág Khadgar v questu quest #44337 zmiňuje, že v jakýchsi starých svazcích věnujících se kosmologii narazil na zmínku, že Elune stvořila prvotního naaru, Xe'ra. To by znamenalo, že je Elune mnohem silněji svázána se Světlem, než bychom mohli usuzovat jen na základě toho, že dává moc kněžím nočních elfů.

thilhflxbg_4118fa45790c4b16541f13a6a82b85d60020fc48_1515023701_5494.jpg

Datadisk Legion nám ale dal ještě jedno významné vodítko ohledně původu Elune. Není to tak dlouho, co jsme všichni horečně hledali Pilíře stvoření (Pillars of Creation). To, že se všechy Pilíře jmenují po Titánech, asi nebude náhoda. Jde tedy o vodítko, že by Elune mohla být Titánka?

V knize Studna věčnosti, prvním díle trilogie Válka prastarých od Richarda A. Knaaka, jsme mohli zaznamenat drobnou zmínku o nástěnných malbách v Chrámu Elune v Suramaru. Na nich bylo zpodobněno stvoření světa, na kterém se podle malby podílela Elune společně s několika dalšími bohy: "Zde bylo vyobrazeno ve složité mozaice stvoření světa Elune s jinými bohy, pochopitelně Matka Luna byla znázorněna nejdominantněji. Až na pár výjimek byli ostatní bohové jen mlhavé obrysy se stínem zakrytými tvářemi, neboť žádný tvor z masa a kostí nebyl hoden spatřit jejich skutečnou podobu."

Jelikož v mytologii nočních elfů nemají své pevné místo žádná další božstva na stejné "úrovni" s Elune, dá se předpokládat, že mozaika zpodobňovala Titány – neboť ti Azeroth skutečně přetvořili k dnešnímu obrazu. A co podíl Elune na tvorbě našeho světa? Ano, noční elfové ji mohli takto zpodobnit pouze kvůli své věrouce, ale opět – proč by zpodobňovali i další bohy, když by pak nebyli uctíváni? (A ne, nešlo o polobohy – ti byli na mozaice také zobrazeni a jejich tváře byly zřetelné.)

 

Pokud je ale Elune Titánka, kam se poděla? Proč není s Pantheonem? Pro odpověď nemusíme chodit daleko: v současné době totiž máme jednu tajuplnou Titánku přímo před nosem. Nebo spíš... pod nohama.

e1rk4cor0e_5681d3cbd45d8284fe3c6ec6f3075755f54747f2_1515023705_6205.jpg

Azeroth je Elune

 

Fakt, že Azeroth je spící Titánka, zajisté nemusím dlouze představovat. Ale pro úplnost:

Titáni nejprve nějakou dobu inkubují v podobě planet, kterým se říká duše světa (World Souls). V Legion jsme se dozvěděli, že náš milovaný Azeroth je právě takovou duší světa a že snící Titánka v jeho nitru volá o pomoc. Jejím prostředníkem se stal Magni Bronzebeard (viz jeho komix). Ten se v patchi 7.3.5 bude snažit vyléčit úděsnou ránu, kterou Titánka utrpěla z rukou Sargerase, když Padlý Titán do Azerothu vrazil svůj meč (více např. zde).

 

Proč by to ale hned mělo znamenat, že spící Titánka a Elune jsou jedna a ta samá entita? Bellatrix, že ty jsi zase sjetá po čaji z bloodthistle!

Nikoli, přátelé. Hned si dovolím vám to osvětlit.

 

*odkašle si* Takže zaprvé. Poměrně významnou roli v náboženství nočních elfů hrála Studna věčnosti. Proč? Protože noční elfové věřili, že jejich bohyně ve dne spí na jejím dně. V jejich věrouce tedy existovalo jasné propojení Elune a Studny. A my přece víme, co byla Studna ve skutečnosti zač: původní magické zřídlo vzniklo v momentě, kdy se Aman'thul pokusil vytrhnout Starého boha Y'Shaarj z povrchu Azerothu (viz Kronika). Z rány vytryskla životní síla spícího Titána – jeho krev – a ostatní Titáni toto zranění posléze přetvořili ve Studnu, která nadále zásobovala Azeroth arkánovou energií.

Pro noční elfy představovala Studna jakési hmotné spojení s jejich bohyní. A dokud Studna existovala, byla opravdu nejspíš právě tím – dokonalým propojením mezi bytostmi na povrchu světa a srdcem tohoto světa. Titánka je doslova vyživovala svou vlastní krví.

 

Zadruhé bych ráda poukázala na to, že Elune je více než cokoli jiného přírodní bohyně. Jistě, její náboženství je silně asociováno s Měsícem, ale její spojení s Azerothem jako takovým je možná ještě hlubší. Právě skrze svoji bohyni se noční elfové naučili úctě k přírodě. Nejen kněžky, ale i druidové nočních elfů si žádají její požehnání (třebaže skrze poloboha Cenaria, jehož matkou je však právě Elune). Elunino sepětí s přírodou se manifestovalo například ve stvoření wildkinů.

Elune, někdy nazývaná jako Matka Luna, je dokonalou reprezentací archetypální ženské bohyně, Matky Země. Je laskavá, milující, ochranářská. Její představa jakožto matky by mohla být dokonalejší opravdu už jen v tom, kdyby se ukázalo, že je samotnou duší planety, která nás všechny zrodila.

Zároveň by se hodilo podotknout, že taurenské božstvo Earthmother, tedy v překladu rovněž Matka Země, může být klidně také sám Azeroth a potažmo Elune. I o tom se spekulovalo už nejednou.

 

Další drobný (ale opravdu jen drobný) argument ve prospěch této teorie může představovat fakt, že Titán-Azeroth je Magnim označován jako žena, což by s Elune korespondovalo.

 

Když k tomu připočteme údajné (a pravděpodobně hlavně symbolické) tvoření světa společně s Titány a Pilíř stvoření pojmenovaný Eluniny slzy, zdá se obrázek téměř úplný. Můžeme se tedy s klidným svědomím vrátit na začátek, k Tyrande. Jakou roli v tom všem hraje ona?

gifvws8cl3_dd93fe7628f0f5a52301f3cab9402034f8506d41_1515023712_2536.jpg

Bohyně a kněžka

 

Co jsme to říkali o Tyrande? Že se jeví jako dokonalé ztělesnění Elune na Azerothu? A nejenom to – Ultimate Visual Guide ji dokonce tituluje doslova jako "vyvolenou Měsíce" (Chosen of the Moon – zdroj).

Pokud přijmeme teorii, že Elune = Azeroth... co nám z té rovnice vyplývá?

 

Elune si Tyrande vyvolila jako svoji nejvyšší kněžku. Musela tak učinit z nějakého dobrého důvodu. Nejspíš v ní viděla právě ony "mateřské" a zároveň vůdcovské vlastnosti, které sama reprezentuje. K jakému účelu ji však vyvolila? Pouze k tomu, aby reprezentovala její náboženství? Tak povrchní (doufám) bohyně není. Ale pokud ne, pak s ní musela mít nějaký plán. Ale jaký?

 

To se možná dozvíme brzy. Osobně očekávám v patchi 7.3.5 (a pak určitě i v Battle for Azeroth) další pokračování dějové linie naznačené zde. Dozvíme se, co se s Azerothem bude dít dál, co bude třeba k jejímu vyléčení a jak ji můžeme ochránit před zlem, které se po ní sápe. Tím mám na mysli samozřejmě Staré bohy, potažmo Pány Prázdnoty – Void Lords. Víme totiž, že spící Titánka je potenciálně nejsilnější Titán, jaký kdy žil, a pokud procitne, bude se moci měřit i s Pány Prázdnoty. Ti se ji proto snaží zkazit, dokud ještě spí, aby jim pak nemohla zkřížit jejich plány a oni ji naopak mohli využít ke zničení a pozření hmotného vesmíru.

 

Co když ve vyléčení Azerothu sehraje roli právě Tyrande? Ne nadarmo jde o jednoho z nejmocnějších kněží Azerothu. Ne nadarmo ji Elune obdařila svou milostí. A Magni, ačkoli je mluvčím Azerothu, sám přiznává, že netuší, co si má počít. On tedy klíčem ke zhojení rány nejspíš nebude. Možná ale dokáže najít toho, kdo to dovede...

 

Jsem toho názoru, že Tyrande bude v budoucím ději důležitější než doposud. A k této domněnce mě nevede jen výše zmíněný text, nýbrž i to, že si nedovedu jinak vysvětlit, proč by zrovna ji zvolili za tvář třetí Kroniky. Proč se jí nestal ikonický Arthas, který je jednou z nejvýznamnějších postav děje třetího svazku? Nebo Jaina, pokud chtěl být Blizzard genderově korektní a mít na obálce pro změnu ženu? (Oba by navíc "ladili" s modrým zbarvením obálky.) Nevěřím tomu, že Blizzard zvolil tvář Kroniky jen tak. (Nebo tomu spíš nechci věřit.) Chci věřit, že k tomu měli nějaký pádný důvod. A že tím důvodem snad bude to, že chtějí věnovat Tyrande více prostoru v nadcházejícím datadisku.

63cqnuldfr_22c0893ec378ac5e43cfe8ff387fb2b42b1f39a0_1515024183_1178.jpg

Elune – "Paní Světla"?

 

Než to celé uzavřeme, nabídnu vám ještě jednu teorii. Ať máte trochu na výběr.

 

Pokud Elune opravdu stála u zrodu prvotního naaru, možná je její sepětí se Světlem daleko významnější. Co když je "světlým" ekvivalentem Pánů Prázdnoty? Světlo a Prázdnota jsou ve Warcraft univerzu prezentovány jako dvě protikladné síly, které jsou však přesto fundamentálně spjaty a jedna bez druhé nemohou existovat. Pokud tedy existují bytosti mající svrchovanou moc nad Prázdnotou, mělo by totéž platit i pro druhou stranu barikády. Pak by Elune byla ideálním kandidátem – stvořila prvotního naaru a svým následovníkům poskytuje dar vládnout Světlem.  Pak je však otázka, proč by byla Elune jediná, zatímco Pánů Prázdnoty je vícero. Nebo snad existují další entity podobné Elune? Přebývají v dimenzi Světla mimo naši realitu? Proč by se ale Elune jediná manifestovala na Azerothu?

 

Na tyto otázky prozatím neexistuje uspokojivá odpověď. Této teorii by nicméně nahrávalo to, že Tyrande díky moci Elune dokázala vzdorovat nákaze N'Zotha ve Smaragdovém snu (viz kniha Stormrage). Co když to bylo tím, že Elune je přímým protikladem moci Starých bohů, kteří se zrodili z Prázdnoty?

co03n9s4qq_4308f04ec2d1692e73ba64342345cae946da6e26_1515024176_9208.jpg

Shrnutí

 

Pokud by byla pravdivá alespoň jedna z výše zmíněných teorií, znamenalo by to, že se můžeme těšit na zapojení Elune do budoucího děje a snad i na nějaké monumentální odhalení jejího původu. Možná se ukáže, že je Azerothem, a my budeme mít za úkol zhojit její ránu a zabránit tomu, aby padla do tenat Prázdnoty. Možná nám jako "Paní Světla" pomůže v boji proti Pánům Prázdnoty. Možná dojde k nějaké prazvláštní kombinaci obojího (a neříkejte, že by něco takového Blizzard nebyl schopen splácat).

Každopádně by už bylo na čase, aby byla naše zvědavost ohledně měsíční bohyně ukojena. Je to v zájmu všech – nebo zase přileze Velen a začne převracet noční elfy na svou víru. Rozhoří se nám občanská válka a co pak chudák Azeroth!

 

Tak na slyšenou zase příště, u další konspirační teorie. Elune-Adore.

 

Co je podle vás Elune zač? Zasáhne nějak výrazněji do budoucího děje? A jaké je vaše oblíbené warcraftí božstvo?

 

Zdroje obrázků:
Elune lifts Ysera, Goddess Light, Well of Eternity, Tears of Elune, Elune, Azeroth


Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Asimerian 14.01.2018 23:42

Mne celkom zarazilo ako sa Tyrande vyjadrila odpovedou k Ilidanovi ked sme jej doniesli ten kryštál alebo aj ako sa rozprávala s Thalystrou ohľadom Nighborne

Tyrande94 12.02.2018 23:23

Mě třeba štve, že udělali z Tyrande takovou docela nenáviděnou osobu, díky jejím aktům (Například odmítnutí Illidanova dopisu a Thalystry...) Od začátku W3 jsem ji zbožňovala a elfy díky ní také. Jenže v posledních datadiscích z ní dělají horšího a horšího člověka.... Chci zpátky svoji Tyrande Whisperwind

Ysu 05.01.2018 20:52

Myslím si, že snažit se spojit Azeroth a Elune nikam nepovede. Už kvůli výše uvedeným faktům o stvoření prvotního Naaru (to prostě Azeroth neměl kdy časově stihnout... viz. vznik Great Dark Beyond), matka Cenaria, Yseřino místo na hvězdné obloze atd. jde stoprocentně o dvě samostatné bytosti.

1. Bytostí je Azeroth = naše drahá spící ultra silná titánka o jejíž současné i budoucí moci nemáme ponětí...

2. Bytostí je Elune = ?? (dva otazníky na dvě teorie - přičemž základní stavební kámen každé reálné teorie musí dle současných informací vycházet z faktu o stvoření prvotního Naaru = tak nebo tak Elune musí být velice mocná a prastará bytost světla).

a) Elune může být čiré Světlo - vysvětlím - druhá strana mince Naaru = Void Lord = Obě tyto entity jsou pořád v podstatě jednou "rasou" jejíž existence je specifická tím, že jsou naprosto prostoupeny a "vyzařují sílu", kterou přijali za vlastní (Světlo/Prázdnota). Nicméně Stín/Prázdnota mají každý svou vůli a tuto vůli se snaží projevovat ve fyzickém vesmíru a dosáhnout tak svého cíle, nicméně Naaru/Páni prázdnoty pouze tyto energie mistrně vstřebávají a pracují s nimi. Tzn. Prázdnota jako taková je mimo fyzický vesmír, takže její vůle nám v konkrétnější podobě uniká, ale Světlo je v našem vesmíru přítomno tudíž Elune (ať už je pravé jméno jakékoliv) může být světlo samotné, může být vůlí/manifestací samotného světla.

b) V Kronice 1. se hned na začátku dočítáme, že to exploze vzniklá z boje mezi oceánem Světla a Stínu, zapříčinila vznik fyzického vesmíru a kousky světla (malé i velké) se rozletěly po celém vesmíru a stvořili různé formy života (převážně elementály, ale i mnohé jiné zajímavější). Druhá teorie tedy zní, že nějaký velký kus světla mohl narazit do planety se spícím titánem respektive titánkou (Elune = ženský tvar) a stvořit tak titána, jehož podstatu netvoří Arkána, ale Světlo. Takový titán se pak mohl probudit (i díky síle Světla) jako jedna z prvních nebo možná úplně první bytost v nově stvořeném vesmíru (nikde totiž není uvedeno, jak dlouho trvalo, než se objevili první Naaru - přičemž prvního svořila Elune - a Páni prázdnoty což jsou prostě Stínem/Prázdnotou přetvořená Naaru viz. dvě strany jedné mince... a není ani uvedeno jak dlouho trvalo než se probudil údajně první titán Aman´Thul), ale tím, že tato titánka disponuje silou světla a ne arkány (pro kritiky - ano je to klidně možné, protože stín se snaží o totéž... viz. stvořením Starých bohů, zkazit spící duši světa, aby následně povstal Stínový titán) se nejenom dokázala uchránit odhalení od jiných titánů (i když i jí byla vlastní touha tvořit), ale rozhodla se stvořit "rasu" jako prostředníků k šíření Světla. To, že pak Stín některé Naaru zkazil a učinil z nich (některé i extrémně mocné) Pány Prázdnoty je pak druhá věc a souvisí to i s otázkou, kterou by mnozí mohli mít: "Proč by takováto titánka Světla nezničila Pány prázdnoty sama?" No, protože stín a Světlo jsou protiklady, které se ale bez sebe neobejdou a vzájemně se tak nějak drží v šachu.... což zároveň znamená, že k vyřešení takové patové situace je potřeba třetí strana (Arkána/Fel - obojí je řešením, ale každé trochu jinak a s jiným výsledkem).

No a teď tedy co s tím? Ať už je pravdou to, že Elune je vůle/manifestace samotného Světla, nebo že jde o titánku Světla, tak obě tyto možnosti sledují dále jeden společný cíl a příběh.

Elune (ať už A nebo B) rozpoznala potenciál Azerothu a stejně jako jeho Titánští sourozenci se mu snaží pomáhat, protože velmi dobře ví (stejně jako titáni i Stín), že pokud Azeroth dospěje a vzbudí se, tak se věčný boj Světla a Stínu (přinejmenším ve fyzickém stvoření) navždy vyřeší. Dáva tedy smysl, že se Elune snaží pomáhat Azerothu jak to jde, že přistoupila k jedněm z jeho prvních ras v podobě měsíční bohyně, dává pak smysl, stvoření bytostí (jako Cenarius), které mají pomoci chránit a rozvíjet Azeroth. Všechno to do sebe zapadá.
Elune je tu pro nás a pro Azeroth.

PS: Přečtěte si znovu poslední odstavec a pak si vzpomeňte na Sargerase a mou teorii o nutnosti řešení Světla/Stínu pomocí třetí strany. Tak jako Azeroth je jednou možností řešení boje Světla a Stínu pomocí Arkány, tak Sargeras je druhým řešením stejného problému s pomocí Felu, ať s námi nebo bez nás (míněno živých ras ve vesmíru) obě tyto řešení problém Světla a Stínu ukončují.

Textu hodně já vím, ale co vy na to?

Merneron 06.01.2018 00:09

teória zaujímavá, len menšia oprava. Páni prázdnoty nie sú protiklad k Naaru. Naaru sú fyzickou manifestáciou čistého svetla v hmotnom vesmíre. Páni prázdnoty existujú v prázdnote mimo našu dimenziu a ako svojich prostredníkov využívajú Staré božstvo. No čo sa týka teorie, tak nejak takto by sa dalo Blizzardom okecať ako to s tou Elune je keby to už inak nešlo. Úprimne už dlhšie sa zaoberám myšlienkou, že Titáni nemusiac ovládať iba silu arkány. Samozrejme tvorí ich podstatu, ale je dosť možné, že by sa mohol zrodiť aj trochu iný titán, viz. pokus Starých bohov na Azerothe. Netrúfam si tvrdiť, že Elune je nejaký zabudnutý titán svetla, skôr sa osobne prikláňam teórii o Pani svetla, existujúcej mimo našu dimenziu. Dalo by to rozum, že by sa na náš svet zamerali okrem pánov prázdnoty aj páni svetla. Nikdy síce o nich zmienka nebola ale ak existuje jedno musí aj druhé. To by vysvetlilo pôvod tej zmienky o tom, že Elune stojí za stvorením prvotného Naaru. Osobne očakávam od vyvrcholenia príbehu nasledovné. Boj svetla a tieňu sa raz bude musieť zmierniť. Ani svetlo nie je úplná výhra ani tieň. Dve strany vadnej egoistickej a jednostranne-zaslepeno-veriacej mince. Obom ide viac menej o to isté a to celkovú kontrolu. Podľa mňa má práve Azeroth potenciál využiť silu oboch a ukončiť nadvládu oboch strán. Podľa mňa Azeroth bude titánka svetla/tieňu a arkány zároveň podľa mňa k tomu speje celý príbeh. Príbeh v ktorom sa relativizuje sila dobra a zla. Kde to čo je dobré nemusí byť dobré naozaj a opačne to čo na prvý pohľad vyzerá nebezpečne a temne nemusí byť len temné. Alleria to hovorí jasne, že napriek tomu, že prázdnota je hrozivá, je to zároveň len další zdroj sily, ktorá sa dá ovládnuť pokiaľ sa použijú správne nástroje a silná vôľa. Čo ak po tom všetkom, čo Azeroth bude musieť pretrpieť dospeje k poznaniu, že je na čase na ukončenie nekonečného sváru potreba ovládnuť všetky sily? Čo ak skutočným poslaním a koncom WoWka bude vlastne nastolenie slobody, kde sa nastolí skutočná rovnováha? Čo ak slobodná vôľa a možnosť voľby bez reštrikcií a despotizmu oboch pôvodných síl je finálnym aktom? Ja som zástanca práve tejto teórie i keď neviem, či tak uvažuje aj niekto iný, ale verím, že by to bolo ukončenie s voľným koncom, kde prázdnota bude zahnaná späť, kde ani svetlo nebude vnucovať svoju vôľu ale obe budú smrteľníci môcť využívať a práve život vo vesmíre bude určovať jeho vlastný osud. Preto stále fandím Titánom, nakoľko ich poňatie voľného života mi príde najsprávnejšie.

Ysu 06.01.2018 00:56

@Merneron No počkej Void Lordi a Naaru jsou protiklady... např. mise u priestu v Class Hall mise kde očistíš Void Lorda a stane se z něho Naaru... a naopak jsou případy kdy Naaru nejdřív přešlo do stínu a pak se z něj stal Void Lord.
Jinak ale zajímavá teorie, taky si myslím, že cílem Blizzardu je utvoření nové rovnováhy, ale titánka zrozená s Arkánou/Světlem/Stínem to mi příde trochu moc OP.

Bellatrix 06.01.2018 01:19

Dovolím si opravu: Páni Prázdnoty nejsou protikladem k naaru. To, o čem se bavíte, jsou temní naaru - naaru po smrti přejde do své "temné verze", kdy už není tvořen Světlem, nýbrž Prázdnotou. A je možné pro naaru přejít zase zpátky do "světlé" verze. Probíhá to jako cyklus.
Přímé protiklady k Void Lords zatím v lore neexistují. Právě proto se spekuluje o tom, že by mohli existovat nějací "Light Lords", jejichž zástupcem by teoreticky mohla být právě Elune.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Ysu 06.01.2018 01:34

@Bellatrix Ok, ale ta mise u priestu v Class Hall to vypadá jako Void Lord ne? Každopádně pokud by to nebyl Void Lord pak to znamená, že Naaru jsou něco jako protiklady k Old Gods. I když teda dát vedle sebe Naaru a Old Goda, tak na Naaru si teda nevsadim.

Miťosk 06.01.2018 12:50

@Merneron ak to bude takto tak je to cisty kopirak star warsu lebo tam ma nastat mier ked nejaky jedi nastoli rovnovahu v temnote a svetle

Merneron 07.01.2018 11:13

Miťosk kopírák? možno ale defakto sa jedná o jediné východisko, ktoré dá dlhodobo zmysel. To, že si ho kedysi vysníval aj Lucas neznamená, že to nemusí byť pravda. Aj v našom svete existuje relativizácia dobra a zla a toho čo ako ľudia považujeme za morálne správne a čo nie. Pritom existuje plno náboženstiev a názorov na danú vec ako je ľudí samých. Úprimne mi to príde ako najsprávnejší koniec ak už niekedy koniec nastane, pretože aj Alex Afrassiabi sa vyjadril, že by raz chcel nechať hráčov navštíviť Void a potom im ukázať aj zlaté planéty svetla, ktoré tiež môžu vyzerať pre Void ako zkazené planéty ich nepriateľom. Takže ak už sa má Titánka Azerothu z niečoho poučiť, tak je to vzdorovanie osudu, ktorý si niekto iný vymyslel. Presne ako to pochopil Velen a Illidan nám to celú dobu hovoril. Jedine my si píšeme svoj vlastný osud, nikto iný.

Miťosk 07.01.2018 13:31

@Merneron dam ti dalsi priklad ktory je az moc okaty..locus walker.."majster allerie"..mohli si dat aspon tu pracu a lepsie to zamaskovat lebo to uplne bije do oci ze je to skomolenina lukeho skywalkera moc okate

Merneron 07.01.2018 19:06

Miťosk nuž to ma ani nenapadlo dobrý postreh otázka je či je to fakt skomolenina alebo len náhoda...veľakrát Blizzard priznal zopár vtipných náhod pri menách, ktoré tvoril.

Miťosk 08.01.2018 16:22

@Merneron hh ved ako mne to ani moc nevadi ale toto je celkom dolezita cast pribehu v kotrej by som cakal vacsiu originalitu..ved ked dokazali vymysliet WoD ..

Metiu 05.01.2018 18:54

(třebaže skrze poloboha Cenaria, jehož matkou je však právě Elune)
Neni to nahodou Yesera a ten poloboh jelen?

Bellatrix 05.01.2018 19:09

Ysera byla jen adoptivní matka, která se o něj starala po jeho narození. Ale zrodila ho Elune. (I když nikdo neví, jak přesně ho zrodila. )

Šéfredaktor WoWfan.cz

godlike 06.01.2018 15:57

@Bellatrix No technicky vzato Elune musí být nějak hmotná nebo tak něco protože Cenariův otec je Malorne a ten je hmotný a byl živý.A pochybuju že by Cenarius prostě vznikl jen tak z čisté lásky.

Bellatrix 06.01.2018 16:02

@godlike Blizzard je schopný všeho. Ale jo, Elune by nejspíš použila nějakýho avatara nebo něco... I guess

Šéfredaktor WoWfan.cz

Alienek 05.01.2018 12:09

A co když není Elune Azeroth, ale její dvojče? :X

Bellatrix 05.01.2018 14:07

No, zatím to nevypadá, že by u Titánů vůbec existoval koncept dvojčat. To by se v rámci jedné planety museli nějak vyvíjet dva Titáni místo jednoho - což už jednou taky někdo zmiňoval jako svoji teorii. Ale mně se to moc nezdá. To by si snad Magni všiml, kdyby s ním mluvili dva spící Titáni.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Domimaru 09.01.2018 17:48

@Bellatrix Třeba ten druhý titán spí tak tvrdě že o Magnim ani neví

Silveralius 05.01.2018 09:00

Super článek a já nadhodím ještě jednu teorii
Jak všichni víme lidé se rozmnožují obvyklým způsobem. Titáni dokážou přijmout také jakousi lidskou podobu.
*Ehh ehh* Co když přetvořili planetu Azeroth protože titánka v ní spící je dítě jednoho z nich a Elune?
Azeroth je prý nejmocnější titánka. A tedy pro obě teorie by to souhlasilo. Spojení titánů a přímo světla by vytvořilo něco fakt krutě mocného. No a dítě dvou titánů by mohlo být taky sakra mocné.
Co vy na to?

A Elune jakožto titánka by opravdu mohla představovat měsíc Azerothu. Mohla by to být její planeta z které se no probudila a teď z onoho měsíce střeží své dítě. Nebo ještě lépe. Celou dobu máme v Azerothu dvě titánky (a možná jednoho titána). Elune se opravdu třeba probudila na měsíci Elune pak proběhlo mecheche a přetvoření planety Azeroth a od té doby je v planetě Azeroth spolu se svým děťátkem.

Nebo tam je Azeroth sama za předpokladu, že je spojením světla a tiána.

Inu na zamyšlení to je

Bellatrix 05.01.2018 14:03

Teorie je to dost zajímavá, ale byl by to obrovský zásah do už existujícího lore. Definitivní lore o původu vesmíru a Azerothu už by mělo být pokryté v první Kronice, která vznikla přesně za účelem, aby bylo to lore už napevno dané. Takže se mi moc nezdá, že by tam záměrně nechali takovéhle obří lore odhalení, které by v té Kronice pak prostě chybělo.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Silveralius 05.01.2018 17:10

Na druhou stanu, proč v kronice toho není moc o titánce Azeroth nebo přímo o Elune?
Tedy nějaké přímo vysvětlení co je zač a jak vznikla
Tedy mohl bych naprosto stejně argumentovat i na tento článek. Jelikož obě teorie jsou také celkem velký zásah do lore mi připadá
Elue jako paní světla to je hodně velký zásah do lore, který by měl tedy v kronice být.
Zato Azeroth jako dítě mi až tak velký zásah nepřijde. Jelikož kdo ví kolik je titánů a spících titánů doopravdy? "Prošli" titání opravdu celý vesmír? Nebo ještě někde můžou nějací být? A víme potom opravdu o všech polobozích? Tedy všech potomcích titánů?
Osobně si myslím, že kronika vyjasnila hodně událostí a věcí, ale i tak nechala otevřená některá okna a dveře pro možné další události a možnosti.

Bellatrix 05.01.2018 19:12

@Silveralius Jako já neříkám, že to není možný, jen mě trochu děsí představa, že Blizzard jednoho krásného dne řekne "Tak, a s Elune je to takhle, to jsme vám jaksi zapomněli říct, když jsme řešili původ Azerothu". Jen prostě doufám, že tyhle zpětný zásahy do lore se už dít nebudou. Ale to je jen mé zbožné přání, na které může Blizzard klidně nakašlat.
Jinak spící Titáni určitě ještě můžou někde být. Nikde nebylo pokud vím řečeno, že Titáni prošli celý vesmír, jen že ho prostě postupně procházeli a pátrali.

Šéfredaktor WoWfan.cz

kastroll 05.01.2018 07:19

A já si vždycky myslel že Elune je Eonar (jen elfsky)

Sarder 04.01.2018 19:26

Podľa mňa je Elune (jeden z mesiacov) iba strážca Azherotu (Azherotky - neviem ako to vyskloňovať) aby nebola skorumpovaná čo sa jej z časti nepodarí. Takže titánka bude zasiahnutý oboma stranami (temnota/svetlo) a rozhodne sa uzavrieť vesmír pred oboma mocnosťami (obetuje sa ?) aby už do neho nemohli zasiahnuť. Pravdaže keď sa bude zobúdzať tak pri tom zničí celú planétu takže Naše charaktery zomrú a tým skončí hra.

Miťosk 04.01.2018 20:44

neviem myslim ze tie mesiace nebudu strazcovia azerothu lebo ani v kronikach ani nikde som take zatial nevidel..ale to je moj nazor mozno sa mylim nemozem vediet vsetko ))

Miťosk 04.01.2018 17:55

tiez som zastanca toho ze Elune je Azeroth..len mi to trochu s tym vsetkym nedava moc zmysel ..hlavne to ze stvorila primal naaru

Domimaru 04.01.2018 17:54

Hmmm... nějak mě při čtení tohohle článku napadlo že Studna věčnosti byla Azerit v tekutém stavu... (asi bych měl přestat něco jíst či pít)

Bellatrix 04.01.2018 17:58

Ano, přesně tak to je. Azerit je vykrystalizovaná krev Azerothu. A Studna věčnosti vznikla taky jako výtrysk krve/životní energie Azerothu.
Proto je taky azerit tak šíleně cenný zdroj. Váže v sobě obrovskou moc, stejně jako tehdy Studna věčnosti. Jediný rozdíl je, že Studna byla jediné zřídlo, kdežto azerit je rozptýlený po světě po kouscích. Proto ho ale chce Horda a Aliance nasbírat co nejvíc. Protože když ho shromáždíš dostatečné množství na jednom místě, pravděpodobně budeš disponovat srovnatelnou mocí, jakou disponovali tehdy elfové před Válkou prastarých.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Domimaru 04.01.2018 18:25

@Bellatrix Takže stačí zajít Deaths of Chromie a nakýblovat si co hrdlo ráčí?

Miťosk 04.01.2018 20:46

@Bellatrix a dalsia otazka znie ci uz vtedy blizzard vedel ze studna vecnosti je azerit

Bellatrix 04.01.2018 20:54

@Domimaru To by Chromie asi mohlo trochu vadit.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Bellatrix 04.01.2018 20:54

Miťosk Pochybuju.

Šéfredaktor WoWfan.cz

malfurik 04.01.2018 16:40

Taká drobnosť ako môže byť matkou Cenaria za predpokladu, že je titánka alebo ešte horšie opak pánov prázdnoty

malfurik 04.01.2018 16:49

Tým pádom by bol cenarius viac ako poloboh, nie?

Bellatrix 04.01.2018 17:12

Problém je, že Blizzard svoje lore vymýšlí za pochodu, jak se jim to hodí. To, že Azeroth je ve skutečnosti Titán, určitě neplánovali už na začátku, to se vsadím. Takže pokud by se prostě jednoho krásného dne rozhodli, že Elune ztotožní s Azerothem, nějak by pak tyhle okolní detaily okecali. Dělají to koneckonců hodně často, že doplňují nebo retconují lore. Kvůli tomu v podstatě vznikla Kronika. Aby to roztříštěné univerzum trochu upevnila.

Šéfredaktor WoWfan.cz

malfurik 04.01.2018 17:23

@Bellatrix Zaujímalo by ma ako by to obkecali

Bellatrix 04.01.2018 17:54

@malfurik To, co spolu prováděli Therazane a Zaetar, že se z toho zrodila Theradras, taky nikdo projistotu moc neřešil.
Já si to představuju (teda ne že bych svůj volný čas trávila představami o sexu božských entit ) jako řekněme smíšení jejich esencí. Elune i Malorne jsou mocné, božské bytosti, a nevidím důvod, proč by se z jejich společné moci nemohla zrodit další živá bytost. Stejně tak by mi nepřišlo nijak divné, pokud by se Malorne do Elune/Azerothu zamiloval. Jako bytost přírody měl k ní hodně blízko, mohl vycítit její vědomí a díky tomu si spolu mohli vytvořit romantické pouto.

Popravdě mi přijde obtížnější vysvětlit, jak došlo ke zrození Cenaria, pokud je Elune opravdu jenom random božská entita, a ne Azeroth.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet