link

Shadowlands – Kdo je Bwonsamdiho šéf?

  sylvanas    jailer    bwonsamdi   

 

Na začátek menší backstory. Článek s názvem "Kdo je Bwonsamdiho šéf" mám naplánovaný a rozepsaný od 31. května 2019. Od té doby pořád nějak nebyl buď čas nebo dostatečně dobré nápady (nebo obojí). Zato teď to vypadá, že jsem nejspíš udělala dobře, když jsem toto téma odložila. Společně s datadiskem Shadowlands a novými informacemi týkajícími se této doposud velmi tajemné sféry do sebe totiž jisté věci začínají dokonale zapadat, a my se tak nemusíme mořit k smrti spekulováním nad otázkami, na něž neexistuje žádná kloudná odpověď. Teď už pěkných pár odpovědí máme a stačí je rozumně poskládat dohromady.

V tomto článku si popovídáme o řadě věcí. V prvé řadě si shrneme nějaké základy o Shadowlands, jak to tam chodí, kdo na Shadowlands dohlíží a tak podobně. Dále se budeme věnovat dalším významným činitelům nadcházejícího datadisku – především Sylvanas Windrunner a také Bolvaru Fordragonovi, současnému Králi lichů. A v neposlední řadě se podíváme na zoubek nenapravitelnému šprýmaři a zanícenému sběrateli duší, loa Bwonsamdimu, který nás v datadisku Shadowlands opět poctí svou okouzlující přítomností.

Všechny články o Shadowlands najdete zde.

 

Všechno, co jste chtěli vědět o Shadowlands
(a báli jste se zeptat)

swayd32h62_f0ef00c3effdc2d722392387c63535f48fb39694_1584912991_7232.jpg

Shadowlands jsou – velmi zjednodušeně řešeno – říše mrtvých. Představit si je můžete jako podsvětí z libovolné pozemské mytologie. Jde o sféru, kam odchází po smrti duše mrtvých, aby se jim zde dostalo zaslouženého osudu. Což může znamenat jak šťastnou posmrtnou existenci, pokud jste za života sekali dobrotu, pomáhali koťátkům ze stromů a chodili starým lidem nakupovat zásoby kvůli koronaviru, nebo staré dobré věčné utrpení, pokud jste dělali ošklivé věci, vraždili nevinné a nemyli si ruce.

 

Do Shadowlands se vlastně nepodíváme poprvé – vlastně ho každý z nás navštívil již nespočetněkrát. Shadowlands jsou ono šeré místo, kam se dostanete, když ve hře zemřete. V rámci nutné herní mechaniky oživování tu máme Spirit Healery (což jsou vlastně hodné valkýry, který se rozhodly asistovat duším mrtvých), kteří nám vždy pomohou vrátit se zpátky do života. V datadisku Shadowlands se však naruší tkanivo mezi realitami, neboť Sylvanas se rozhodla zničit bariéru mezi životem a smrtí. A to je důvod, proč budeme moci navštívit Shadowlands skutečně plnohodnotně, namísto předchozího "a jejda, stala se mi taková menší nepříjemnost, těch murloků bylo na mě trochu moc... nevíte, jak odtud co nejrychleji pryč?"

 

Počátek Shadowlands není jasně specifikován a je stejně tak možné, že vznikly zároveň s hmotným vesmírem, jako že existovaly dávno před ním. Každopádně však musely existovat již v momentě, kdy se ve vesmíru objevila (nebo spíše když zemřela) první živá bytost.

 

Shadowlands jsou dimenze existující paralelně s jinými světy, avšak víme, že na Azerothu představuje jakousi kotvu se Shadowlands Icecrown – proto zde Sylvanas tak velmi efektně protrhla tkanivo mezi oběma světy a přemostila je.

 

 

Jak bylo řečeno výše, v Shadowlands je s vámi naloženo podle toho, jací jste byli zaživa. A stejně jako v každé jiné mytologii se i zde nachází bytost, jež má úlohu vševědoucího soudce, který posoudí vaše činy a podle toho vám přidělí příslušný posmrtný život. Ve WoW se tento soudce nazývá Arbiter (což v překladu znamená právě soudce). Správné označení však je Soudkyně, neboť se o této tajemné bytosti hovoří v ženském rodě.

Soudkyně je dost možná tou nejstarší bytostí v kosmu, nebo jednou z nejstarších. Její existence časově předchází dokonce i Titánům. Soudkyně je vševědoucí v tom smyslu, že u každé duše, která před ni předstoupí, okamžitě odkryje veškeré její dobré i zlé činy, úspěchy, selhání, dokonce i ty nejniternější myšlenky. To vše Soudkyně dovede odhalit, pojmout a pochopit v jediném okamžiku.

Soudkyně sídlí v samotném středu Shadowlands ve městě Oribos, zvaném také Věčné nebo Nesmrtelné město, a smyslem její existence je souzení smrtelných duší, které přijdou do Shadowlands. Ty pak podle jejich činů pošle do jedné ze čtyř oblastí Shadowlands, aby ti ctní přiložili ruku k dílu nebo aby ti mrzcí trpěli za hříchy, které spáchali za života. Každé ze čtyř říší vládne Covenant, která má určitou specifickou roli ve fungování Shadowlands.

04g75lvilv_b5120974a08816a04aaace5314e5f99631b89830_1584912752_8889.jpg

Okamžitě po odhalení existence Soudkyně se začalo živě spekulovat, co je zač. Teorii, že jde o Titána, Blizzard velmi rychle zamítl společně s informací, že Soudkyně (i Shadowlands) jsou starší než Titáni. Téměř s určitostí lze tedy říci, že jde o nám dosud neznámou bytost, která vešla v bytí společně s Shadowlands nebo krátce po zrodu této sféry.

 

Soudkyně nás však v tento moment příliš nezajímá. Zato nás bude velmi zajímat druhá význačná entita mající moc nad Shadowlands. A sice Jailer – Žalářník.

 

O hříšnících a žalářnících

ni6be1dlwk_ae59367ea0d5de347b70b18debcabe01fb1be84d_1584913015_0527.jpg

Začnu s dovolením trochu zeširoka. Jak bylo řečeno výše, Shadowlands se dělí na čtyři regiony – Bastion, Ardenweald, Maldraxxus a Revendreth – plus hlavní město Oribos (které bude naší hlavní hráčskou základnou, podobně jako dříve třeba Dalaran). Ale samozřejmě tu nesmí chybět ještě nějaká ta max-level lokace, kde je opravdu úplně všechno ošklivé a nepřátelské, kde není ani chvilka na vydechnutí a kde bychom se už měli mít opravdu na pozoru. V Shadowlands je takovouto lokací Maw Chřtán.

Už sám název nám napoví, že do Chřtánu bychom se opravdu dostat nechtěli. Duše, které  za života konaly nevýslovné hříchy, zkrátka ti největší padouši, však mají smůlu – pokud o nich Soudkyně rozhodne, že jsou tyto duše zkrátka příliš zvrácené, nebezpečné pro zbytek Shadowlands a bez jakékoli naděje na nápravu, pošle je hezky šupem právě sem.

Chřtán je dejme tomu takové vězení s nejvyšší ostrahou. A nejvyšším žalářníkem je tu... Žalářník (Jailer).

 

Jeho jméno neznáme, je to zkrátka Žalářník. Hovoří se, že tuto tajuplnou bytost dosud nikdo nikdy nespatřil – snad jen duše, které jsou poslány do jeho domény. A z těch se nikdo nikdy již nevynořil, aby mohl promluvit o hrůzách, které tam spatřil. Chřtán a Žalářník tak představují strašáka i pro samotné obyvatele Shadowlands, šíří se o nich legendy a děsivé zkazky a nikdo pořádně neví, jaká je skutečná pravda o tomto místě a jeho enigmatickém pánovi.

 

V samém středu Chřtánu se nachází věž Torghast (která bude představovat inovativní dungeon v datadisku Shadowlands) a tato věž je právě oním vězením, kde končí ty nejzlovolnější a zcela nenapravitelné duše. Co se tam s nimi děje, kdo ví. Ale koho to zajímá? Jakýkoli trest, kterého se jim dostane, si přece tito škůdci, vrahové a padouši zcela jistě zaslouží.

9dxylmvahk_e587b2598f09564e48f7883a606c963ca495aa71_1584913008_1528.jpg

Jenže v určitý moment – konkrétně někdy v době Třetí invaze Plamenné legie na Azeroth (tzn. datadisk Legion) – se tato dříve dokonalá a neomylná mašinérie smrti porouchala. Dřívější proces, kdy duše přišla do Shadowlands, předstoupila před Soudkyni a byla poslána tam, kam zasluhovala, se narušil. Teď kvůli nějaké strašlivé chybě proudí všechny duše, včetně těch ctnostných, přímo do Chřtánu. V důsledku čehož moc Chřtánu – a samozřejmě i Žalářníka – roste každým dnem, nebo spíše každou minutou (neboť od dob Legion přes Battle for Azeroth se umíralo opravdu hodně). Naproti tomu ostatní části Shadowlands slábnou a chřadnou, neboť se jim nedostává přísunu animy (duševní esence, kterou s sebou přinášejí padlé duše).

 

Jelikož všechny duše nyní končí ve Chřtánu, skončíme tam na začátku datadisku Shadowlands i my. Díky blízkému spojení s Titánkou-Azerothem se nám však odsud (jako prvním duším od chvíle, co byla mašinérie smrti narušena) podaří uprchnout. Následně tedy budeme mít možnost prozkoumat zbytek Shadowlands, uzavřít nová spojenectví a zjistit, co se to vlastně zatraceně děje.

 

Ale zpět k Žalářníkovi. Žalářník je hlavním záporákem Shadowlands, hlavním zlem, které budeme muset odhalit a porazit. A ne, není to Arthas ani nikdo nám známý – Blizzard je poměrně neoblomný v tom, že stejně jako Soudkyni, ani Žalářníka jsme dosud neměli možnost potkat pod žádnou jinou identitou. Jsou to zkrátka nové, neznámé entity (myšleno nové pro nás hráče – z hlediska univerza Warcraftu jsou zcela jistě prastaré).

 

No jo – jenže pokud o Žalářníkovi nic nevíme, nikdo ho nikdy neviděl a je to pro nás zcela nová figurka na šachovnici... co tedy vlastně víme?

 

Pod korunou Smrti

6559sdzoaz_9c445cecc8cb52278452949aeca7b9e50d537d71_1584912756_9742.jpg

Ne že bych se chtěla chlubit svou prozřetelností, ale... ano, naprosto se chci chlubit svou prozřetelností. Už v srpnu roku 2018 jsem totiž v článku o Vol'jinovi (a později v řadě dalších článků) spekulovala nad tím, zda náhodou ve světě Warcraftu nemůže existovat entita, o které jsme ještě neslyšeli, a sice nějaký "bůh smrti". Když se totiž podíváme na kosmologii světa Warcraftu, podrobně rozkreslenou v Kronice, zjistíme, že nám tam něco chybí.

89xh452qo1_0a5d20fc0ed40afaa95b7d4cfe98abaa6bca11e6_1584798266_5415.jpg

Vezměme to popořadě, hezky shora:

 • Světlo Svaté, naaru
 • fel, démoni, Plamenná legie
 • nemrtví, nekromancie, smrt (Smrt?)
 • Prázdnota, Staří bohové, Páni Prázdnoty
 • arkánová magie, Titáni
 • život, příroda, Bohové divočiny

 

V pěti z celkových šesti odvětví veškeré existence světa Warcraftu máme nějakou jasnou entitu nebo entity, které dané odvětví reprezentují, popřípadě nad ním mají do určité míry vládu. Ale co odvětví smrti? Nemrtví jsou jenom důsledkem toho, že takováto síla v tomto světě existuje, ale co ji pohání? Kdo jí vládne?

Se smrtí je sice silně asociován například Yogg-Saron, který je dokonce přímo zván bohem smrti, ale Yogg-Saron je Starý bůh a jako takový tudíž spadá pod Prázdnotu, nikoli pod odvětví smrti, nekromancie a nemrtvých. Stejně tak mi na pozici svrchovaného boha smrti neseděla ani žádná jiná z nám dosud známých postav, např. Helya. A Bwonsamdi, ten už vůbec ne. Sice je to loa smrti, ale... o tom až za chvilku. Byla jsem zkrátka pevně přesvědčená, že aby kosmologie Warcraftu dávala smysl, musí existovat další bytost, která je opravdu svrchovaným pánem (nebo paní) smrti.

Až donedávna jsme takovou bytost neznali, ale teď už ji známe. A tuto teorii potvrzuje nejenom to, že Žalářník je hlavní záporák datadisku, v němž se vydáme přímo do domény smrti. Kromě toho tu máme informaci od Steva Danusera (senior game designer a lead narrative designer) z BlizzConu 2019, že Žalářník představuje významnou součást warcraftí kosmologie.

Vida vida.

 

A ještě jednu věc nesmíme opomenout zmínit. A sice Žalářníkovo fyzické vzezření. Žalářníka sice zatím nikdo z obyvatel Azerothu neviděl (a ti, co ho snad mohli vidět, o tom už nikdy neměli možnost nikomu povědět), ale my jsme Žalářníka přinejmenším letmo zahlédli. A to v traileru na Shadowlands.

 

 

Nepřipomíná vám jeho silueta náhodou něco?

9uc338p9bj_455ec01497c44f37b1ab0d41a4c8b039836281ff_1584912987_3583.jpg

Napovím vám. Napovím vám za pomoci concept artů Žalářníka, které leaknuly na konci minulého roku.

tawx4knoog_9dfdff8a646a3cd4fb5091764b513c6e7f0391c6_1584798271_2942.jpg 9p8atq2yxy_289c2a81898c82edcb8ebe96b5649ac69908f93e_1584798276_0577.jpg

Zde je jeho špičatá koruna vidět o dost lépe. A pokud se vám nechce moc napínat mozek, stačí si přečíst poslední řádek textu na druhém obrázku: Žalářníkova věž – tedy Torghast, vězení, kam Žalářník zavírá duše pod svou nadvládou – podle všeho představuje předlohu pro architekturu Icecrownské citadely. A tato podoba se odráží i v Žalářníkově koruně.

 

Všechno to do sebe zapadá. Jelikož Shadowlands a věž Torghast musí být prastaré a Icecrown je místo, kde jsou Shadowlands Azerothu "nejblíže", kde mezi oběma světy existuje pevné pouto, pak dává smysl, že na tomto místě byla postavena citadela zrcadlící podobu světa "na druhé straně", tedy věže Torghastu. Tady ale podobnosti nekončí. Torghast, Icecrownská citadela a Žalářníkova koruna navíc všechny připomínají Helm of Domination, slavnou helmu Krále lichů. Zdá se tedy, že Icecrownská citadela, Žalářníkova koruna i helma Krále lichů mají všechny odrážet architekturu Torghastu a být upomínkou na toto nejstrašnější vězení.

A ještě se vraťme k popisku na concept artu. Žalářníkova věž by měla být místem, kde se nachází Forge of Domination. A pokud přemýšlíte, proč sdílí Helma nadvlády a Výheň nadvlády část jména, pak je to proto, že Výheň nadvlády je runová výheň v Torghastu, kde byla vykována jak Helma nadvlády, tak Frostmourne, Mrazivý smutek. To hlavní, co dělá Krále lichů Králem lichů – helma a meč – tedy má svůj původ v Shadowlands, konkrétně v Torghastu, Žalářníkově věži. Král lichů jakožto entita, ať už se pod neúprosnou helmicí právě skrýval kdokoli, tak byl vždy nějak navázán (a nejspíš i podřízen?) moci Shadowlands, moci Žalářníka, moci smrti.

x1nteznphq_8fbf906b9e938c18da5d45e6ce8eec7c62b11665_1584913247_0552.jpg

Stále musím přemýšlet, do jaké míry je toto všechno jenom nepříjemný retcon a do jaké míry to naopak zapadá do informací, které jsme znali dříve. Budu ráda za vaše názory v komentářích.

 

Z této části textu každopádně pro mě osobně vyvstává jedna otázka: je (byl) tedy Král lichů doslova podřízen Žalářníkovi? Jelikož Žalářníkova moc zjevně roste, čím víc duší přijde do Chřtánu, je pro něj entita jako Král lichů a jeho Prohroma poměrně výhodná, neboť měli rozsévat a také rozsévali smrt po celém Azerothu. Ano, ne všechny duše sice dříve přicházely do Chřtánu, tam mají přijít jen ti nejhorší, ale co když měl Žalářník už delší dobu plán "rozbít" mašinérii smrti a zařídit, aby do jeho domény přicházely opravdu všechny duše a zásobovaly ho další a další animou?

 

Jak do toho všeho ale v takovém případě zapadá Plamenná legie, která dle našich dosavadních informací stála za vytvořením Krále lichů a Pohromy? Dle původního lore vznikla Pohroma za tím účelem, aby oslabila Azeroth předtím, než nastane skutečná invaze Plamenné legie. Žádná spojitost s nějakým Žalářníkem ani posilováním jeho mocenské pozice.

 

ALE: Vylučuje se to vůbec?

 

Mohl snad Žalářník nějak manipulovat Plamennou legií i Králem lichů? Obojí by totiž posloužilo jeho účelům – lidé by umírali jak díky Králi lichů, tak i poté díky invazi Plamenné legie. A Žalářník by si jenom mnul ruce.

Pokud však mají nové informace zapadat do starého lore a ne ho přemazat, je třeba vyjasnit, zda spolu Plamenná legie a Žalářník měli nějaký pakt a zda jim třeba Žalářník na základě tohoto paktu poskytl Helm of Dominion a Frostmourne, protože samotná Plamenná legie technologii na výrobu takových předmětů zkrátka neměla. Popřípadě se dá ještě uvažovat nad alternativou, že jim Žalářník tyto předměty zkrátka nějak... podstrčil, a Plamenná legie tak dál mohla spřádat své plány, aniž by tušila, že je zároveň součástí Žalářníkových plánů.

 

První možnost by byla opravdu pořádný retcon, druhá možnost je zase dost divoká a za vlasy přitažená. Opět budu ráda, pokud mi sdělíte do komentářů svůj názor nebo se podělíte o svou vlastní teorii, jak jsou Žalářník, Král lichů, Pohroma a Plamenná legie propojeni – nebo zda jde prostě jenom o prachsprostý retcon bez logické struktury.

7o9t5syooj_e030eb0385f2eb449af8b7a190546fcb2510f293_1585056191_7013.jpg
Reakce kolegy Eydise na tuto část článku

 

Spojenectví s královnou smrtonoškou

q2c1zvt4o8_adbb9c0f886752255740dec2215959cb6ffb93dd_1584913504_6898.jpg

Další potvrzenou informací, mimo to, že Žalářník je hlavním záporákem datadisku, je to, že Sylvanas Windrunner je s ním spřažená. A to už velmi dlouhou dobu. Opravdu velmi, velmi dlouhou. Jejich spojenectví bylo uzavřeno v době, kdy se odehrává povídka Edge of Night – která, jak si možná vzpomenete, patří do série povídek mapujícících osudy jednotlivých frakčních vůdců v době mezi WotLK a Cataclysmem. (Povídku Edge of Night si můžete přečíst buď zde v originále nebo u nás v českém překladu – bohužel jsou přeloženy jen první dvě kapitoly.) To znamená, že už přes pět datadisků je Sylvanasina agenda ovlivněná její dohodou s Žalářníkem.

 

Všechno (nebo alespoň většina věcí), co Sylvanas od momentu jejich spojenectví dělala, bylo ku prospěchu jejího paktu s ním. A to například včetně jejího krátkodobého spojenectví s Varianem Wrynnem na začátku Legion, jak Blizzard potvrdil v Q&A na BlizzConu 2019:

 

Q: Vnímal Žalářník Legii jako hrozbu? A byl tohle důvod, proč Sylvanas spolupracovala s Varianem?

A: Více o Sylvanasiných motivacích se dozvíme v Shadowlands. Také se dozvíme, že k jejímu spojenectví s Žalářníkem došlo už dost dávno. Je to součástí příběhu Edge of Night. Spolupráce s Varianem byla součástí dlouhodobé strategie, aby nakonec byla jmenována náčelnicí – musela uzavírat spojenectví, ale teprve nyní vidíme, jak se její plány uskutečňují.

 

S Žalářníkem se mimochodem setkala proto, že (jak je popsáno právě v povídce Edge of Night) po pádu Krále lichů spáchala sebevraždu. Po Arthasově zabití, na němž se nepodílela, ač po tom velmi toužila, cítila Sylvanas, že už nemá pro co "žít", a tak se v zoufalství vrhla z vrcholku Icecrownské citadely. Temný, bezútěšný posmrtný život, který poté spatří, není ale jen tak ledajaká část Shadowlands – je to Chřtán. Povídka dále popisuje Sylvanasin pakt s valkýrami a její návrat do života, což nás v tento moment ale až tak nezajímá. Hlavní je, že Blizzard tuto povídku využil, aby vysvětlil, jak se Sylvanas dala s Žalářníkem dohromady. Ač to v povídce samozřejmě popsáno není (protože tehdy o nějakém Žalářníkovi nejspíš nevěděl ani Blizzard, natož my), Blizzard nyní ustanovil, že po své sebevraždě Sylvanas přišla tváří v tvář Žalářníkovi a byla mezi nimi uzavřena jakási dohoda, jejíž podmínky nám však zatím známé nejsou.

 

Můžeme se ale dohadovat, že součástí této dohody je to, že Sylvanas bude rozsévat na Azerothu smrt – a že se jí to dařilo. A nejde jenom o momenty, jako když opustila bojiště na začátku Legion a nechala spoustu aliančních vojáků pomřít pod meči, sekerami a drápy Plamenné legie. To byla jen kapka v moři. Ale kolik nočních elfů muselo padnout při vypálení Teldrassilu? Kolik vojáků Aliance i Hordy položilo životy během války v Battle for Azeroth? To nebylo kvůli válkychtivosti ani kvůli snaze vydobýt Azeroth pro Hordu. Bylo to kvůli Sylvanasinu paktu se Žalářníkem, který vyžaduje neustávající přísun duší pro Chřtán. Jistě není náhoda, že se mašinérie smrti "porouchala" právě v době Třetí invaze Plamenné legie, kdy začalo to největší zabíjení, které pak jen pokračovalo. Zdá se, že Žalářník a Sylvanas se seřídili tak, aby z toho Žalářník co nejvíce vytěžil. Vůbec nepochybuji o tom, že mašinérii smrti narušil on a "přesměroval" si duše k sobě do Chřtánu, a udělal to právě v době, kdy začínala další válka, znamenající tolik nových duší, kolik jen hrdlo ráčí.

79hkh1cmg5_5ff50365f7b6a6bd9a3e749c6c9c328f916479d3_1584913512_4285.jpg

Pokud budeme chtít trochu spekulovat, dalo by se z toho tedy vyvodit následující: Sylvanasina strana dohody zjevně je něco ve stylu "zařiď, ať se na Azerothu hodně umírá, abych se mohl nadopovat dušemi a byl díky tomu úplně nejmocnější na celičkém světě". Je dost možné, že Žalářníkovi přestala stačit jeho doména a chce mít pod palcem celé Shadowlands. (Nebo celý svět včetně naší "živé" reality, kdo ví.) Co za to ale dostane na oplátku Sylvanas? Slíbil jí Žalářník moc, vládu? Rozdělili si spolu svět s tím, že jeden bude (například) vládnout Shadowlands a druhý Azerothu? Nebo Sylvanas Žalářník slíbil moc podobnou té jeho, takže by se stala královnou nejen nemrtvých, ale smrti samé? To, že jí Žalářník poskytuje už dlouho svou moc, je potvrzený fakt – právě díky tomuto přísunu temné moci ze Shadowlands si Sylvanas tak snadno poradila s Bolvarem nebo třeba se Saurfangem. Zatím to však vypadá, že Sylvanas tuto moc dostává jenom proto, aby mohla plnit úkoly, které se Žalářníkovi hodí do krámu – zkrátka že se s ní dělí o svou moc, aby mohla vykonávat jeho vůli. Ale nikdo z nás asi nevěří, že by Sylvanas neplánovala nějakou zradu a že by hodlala jen tak skákat, jak Žalářník píská. Jejich cíle se tudíž ZATÍM musí shodovat. Co je ale Sylvanasin ultimátní cíl... to by bylo na další dlouhý text. (Už takhle tenhle článek asi málokdo dočte do konce, jak nechutně je dlouhý.)

 

Prozatím se dá říci, že platí velmi jednoduchá výměna: Sylvanas zařídí, aby se hodně umíralo -> Žalářník roste na síle -> o tuto sílu se dělí se Sylvanas -> Sylvanas roste na síle. Krásná symbióza, jen co je pravda. Určitě je v tom něco víc a jak Sylvanas, tak Žalářník mají na 100 % své vlastní cíle, o které se s tím druhým nepodělili, ale o tom vážně snad až jindy.

 

Spojenectví Sylvanas a Žalářníka každopádně vzbuzuje pár otázek, které bych tu přece jenom ráda nadhodila:

cft4qepwhl_8e94f6170e54133765acaa214e891e5363b3f8bd_1584913508_9166.jpg

1. Překlenutí světů: jak a proč?

Když Sylvanas rozervala helmu Krále lichů, protrhla tím tkanivo oddělující svět živých a svět mrtvých. Proč přesně k tomu ale došlo? Napadají mě dvě možnosti:

 

 1. Uvolnilo se tím obrovské množství energie. A protože to Sylvanas udělala právě v místě, kde je bariéra mezi světy nejtenčí, tato energie ji zkrátka roztrhala.
 2. Helma Krále lichů představuje unikátní předmět, který držel oba světy oddělené. Už jsme řešili, že helmu nechal vyrobit Žalářník. Mezi její schopnosti patřila schopnost ovládat nemrtvé a tak dále. Jaké schopnosti ale ještě mohla helma mít, o kterých nevíme? Jaké schopnosti do ní Žalářník vetkal, aby posloužily jeho plánům? Co když tím, že helmu nechal "propašovat" do světa živých, sem zároveň dostal něco jako časovanou bombu, která dokáže narušit tkanivo mezi oběma světy a vytvořit most, jakmile se mu bude hodit, aby takový most vznikl?

 

Odpověď nechám na vás. Důležitější otázka ale je: jak zapadá protržení bariéry mezi dimenzemi do Žalářníkových plánů?

 

Už jsme ustanovili, že Žalářníkovi jde o to, aby do Chřtánu proudily duše a jeho síla tak rostla. (Nejspíš to nebude jeho jediný cíl, ale je to zatím ten jediný, o kterém víme.) Na to mu ale stačí, aby se zkrátka hojně umíralo. Proč je potřeba, aby byly překlenuty oba světy? Nebo to není potřeba? Víme, že za Helmu nadvlády je zodpovědný Žalářník. Řekl tedy Sylvanas, že po rozervání helmy se stane to, co se stalo? Poradil jí, aby to udělala? Nebo je rozbití helmy a protržení bariéry už jedna z těch věcí, které udělala Sylvanas pro své vlastní cíle a ne v rámci paktu s Žalářníkem? V cinematicu řekla, že "tento svět je vězení a já nás všechny osvobodím". Pokud to má znamenat něco jako "tento svět je krutý a umírání je kruté a vrátit se jako nemrtvý je ještě krutější (a že já o tom něco vím), takže já z nás teď sejmu okovy umírání", pak by to byla v konečném důsledku vlastně docela laskavá myšlenka, přinejmenším ze Sylvanasina pohledu. Tady se opět dá těžko spekulovat, aniž bychom měli možnost alespoň zlehka nahlédnout pod pokličku Sylvanasiných motivací. Buď je to zkrátka zlovolná mrcha se vším všudy, jde jí o moc nebo o kdoví co a na ostatních bytostech jí pramálo záleží, nebo se opravdu snaží o něco, co ji ve finále v našich očích očistí, protože zjistíme, že to dělala pro naše dobro, nebo si alespoň myslela, že to dělá pro naše dobro.

 

Vzhledem k tomu, kolik smrti a zmaru způsobila a jak se zachovala vůči Hordě, moc se mi nechce do ní vkládat důvěru a doufat, že směřuje k nějakému dobrému vyššímu principu. Na druhou stranu mě ale mate její finální promluva v cinematicu. Tento svět je vězení a já nás všechny osvobodím. Jelikož v tu dobu byl přítomen jedině poražený Bolvar a ne třeba někdo z Hordy (nebo Aliance), není moc důvod, aby si vymýšlela a lhala. Znamená to tedy, že její cíle opravdu mají posloužit pro dobro nás všech? Dělá to proto, že jí přijde správné, aby bariéra mezi životem a smrtí padla, a myslí si, že tím poslouží nám všem? Šlo jí o to, aby si nikdo z nás už nemusel vytrpět muka smrti? Ale přivodit předtím smrt tolika tisícům nevinným jí nevadilo... Vládne tu ostrý rozpor, nejspíš proto, že nám chybí nějaká zásadní informace. Snad se celý obraz Sylvanas jako nositelky smrti nebo Sylvanas jako osvoboditelky vyjasní v průběhu Shadowlands.

 

A ještě něco mě zaujalo. Krátce předtím, než se dostala ke svému velkému finále, ještě Sylvanas Bolvarovi vmetla do tváře, že "si nezasluhuje nosit tuto korunu". Proč ale? Protože primárním účelem Krále lichů bylo rozsévat smrt z vůle Žalářníka, zatímco Bolvar byl hodný chlapec, který jenom seděl na trůnu a nikoho masově nevyvražďoval? To by ale zase spíš napovídalo teorii, že Sylvanas je potvora, která touží, aby se kolem ní umíralo...

 

Vzdávám to. Popojeďme.

 

Kdo je Bwonsamdiho šéf?

nqucpditws_dad5c350eeb5340b083f2532dd40cbe416fd3a27_1584913708_6269.jpg

Tak... jsme se konečně dostali k tomu, k čemu se chci celou dobu dostat. Smekám před všemi, co se pročetli až sem. Teď se budeme věnovat něčemu trochu zábavnějšímu než edge lady Sylvanas. Zaměříme se totiž na trolly, konkrétně Vol'jina, a trollského loa Bwonsamdiho. A s trolly je vždycky veselo.

 

Vol'jina snad není potřeba sáhodlouze představovat – byl to náčelník kmene Darkspear, věrný přítel Thralla, vedl odboj proti Garroshovi v MoP, poté nakrátko usedl na trůn náčelníka Hordy, načež zhynul v samotném úvodu Legion na otravu felem po zranění démonickým kopím. Ještě předtím ale stihl jmenovat svým nástupcem Sylvanas, neboť taková byla prý vůle loa, duchů přírody, mocných a moudrých trollských božstev.

 

 

Jedním z těchto loa je i již jmenovaný Bwonsamdi. Bwonsamdi je loa mrtvých, který k sobě povolává duše padlých (především trollů, ale občas i jiných ras). Ve WoW se letmo objevil už ve WotLK, ale významnější roli získal až v Battle for Azeroth, kde jsme měli možnost navštívit jeho chrám v Nazmiru. Zajímavé je, že pro Bwonsamdiho platí totéž co pro Žalářníka – čím víc nastřádá duší, tím je mocnější. Před informací o existenci Žalářníka se právě Bwonsamdi zdánlivě jevil jako nejvhodnější kandidát pro roli vládce smrti, který má svrchovanou vládu nad dušemi padlých. Situace je ale trochu složitější...

 

Napřed se ale musíme na chviličku vrátit zpět k Vol'jinovi. Ten nám sice zkapal už před docela dlouhou dobou, hned na začátku Legion po jeho velmi krátké kariéře náčelníka Hordy. Jenže tím jeho příběh neskončil. Jeho duch totiž přetrval. A vázala se k němu poměrně dlouhá questová linka táhnoucí se přes několik patchů. Nejprve to byla questlinka The Fallen Chieftain, v rámci které odnesete na rozkaz princezny Talanji Vol'jinův popel do Atal'Dazaru, aby zde mohl padlý náčelník spočinout se ctěnými vládci Zandalari. Jenže Bwonsamdi měl pro Vol'jina jiné plány – jako správný sběratel chtěl jeho duši. To však ještě netušil, že Vol'jinova urna je ve skutečnosti prázdná. A jakmile to zjistil, předvedl reakci, která většinu lidí věnujících pozornost lore dost vyvedla z míry. Bwonsamdi nebyl ze ztráty Vol'jinovy duše, kterou tak moc chtěl, naštvaný ani rozmrzelý. Bwonsamdi měl strach...

kb3yb3uxfs_97a37c71d749e68b00a05c68b473875cf40482bc_1584913712_5764.jpg

"Ej, Vol'jine? Vylez z té urny. Počkat... počkat, počkat... ne! Kde být jeho duch? Kde být Vol'jin? Ne! Ne! Nemožné. To se šéfovi líbit nebude. Staroch Bwonsamdi nepřišel o žádnou duši už... ech, tohle být zlé."

 

Konečně jsme u toho šéfa! Tehdy byla tato Bwonsamdiho promluva jedna velká záhada. Od kdy má zatraceně Bwonsamdi, mocný loa, pán smrti, nějakého šéfa, kterému se zodpovídá a ze kterého má dokonce strach?

Už tehdy bylo zřejmé, že tedy zákonitě musí existovat nějaký ještě vyšší pán smrti, kterému je Bwonsamdi podřízen. A který Bwonsamdiho snad i potrestá, pokud mu nedodá duše, které chce. Nabízela se řada možností, všechny značně neuspokojivé. Král lichů, G'huun... G'huun nedával smysl vůbec, a Krále lichů vyloučilo pokračování Vol'jinovy questlinky. V rámci ní povoláte Vol'jinova ducha na Bwonsamdiho přání zpět (Justice for the Fallen), a poté následuje questlinka Shadowhunter. V ní se Talanji, Baine Bloodhoof a duch-Vol'jin vydají navštívit Bolvara Fordragona, současného Krále lichů, protože Vol'jina velmi zajímá, čí hlasy to zatraceně slyšel tehdy, než prohlásil Sylvanas za svou nástupkyni – protože loa to zcela určitě nebyli. A Bolvar jim potvrdí, že ať už to byl kdokoli, on to nebyl.

 

 

Nyní můžeme zodpovědět obě tyto záhady: 1) Kdo je Bwonsamdiho šéf?, a 2) Kdo nakukal Vol'jinovi, aby předal svou mocenskou pozici Sylvanas?

 

Myslím, že nemůže být pochyb o tom, že odpověď na obě tyto otázky je Žalářník. Mocná bytost v Shadowlands, která střádá duše, a na kterého si ani loa Bwonsamdi nemůže troufat. A pro někoho takového nejspíš nebylo nikterak těžké přimět Vol'jina věřit, že slyší hlasy moudrých loa. Díky tomu zařídil, že Sylvanas, jeho dávná spojenkyně, usedne na trůn Hordy a bude mít volnou ruku v rozhodování o tom, co bude Horda dělat a jaké války rozpoutá.

 

Bwonsamdiho vzdor?

f6za2uhm3q_14ccb6c47e52d717da8462b2de37f5e8d545a11e_1584914109_4535.jpg

Pokud jde o Bwonsamdiho, ze všeho nejvíce to vypadá, že ten je Žalářníkovým nedobrovolným agentem – nebo přinejmenším mně nepřipadalo, že by měl z jejich vzájemného spojení kdovíjakou radost. Ze svého "šéfa" má zjevně strach. Kromě toho, Bwonsamdi je sice tak trochu hajzlík, ale pořád je s námi kamarád a během Battle for Azeroth nám mnohokrát pomohl, i když to nedělal z čiré dobroty srdce, nýbrž proto, že se mu to hodilo. Bwonsamdi ale přes všechnu svou vychytralost hraje fér a uzavírá (relativně) férové dohody – viz např. s Rastakhanem. Rozhodně to není žádný záporák. Zato Žalářník? Žalářník je beze vší pochybnosti čiré zlo. Zatímco Bwonsamdi spíše asociuje klasického Smrťáka, tedy neutrální bytost, která zkrátka jenom sbírá duše padlých, Žalářník skrze Sylvanas inicioval cílené vyvražďování nevinných, aby díky jejich duším získal větší sílu. Bwonsamdi, stejně jako například Král lichů, jsou pro zachování rovnováhy mezi životem a smrtí. Rovnováhy, kterou Sylvanas a Žalářník naopak drasticky narušují. Bwonsamdi má ale ten problém, že zkrátka není tak mocný jako Žalářník – tím spíš teď, když Žalářníkovi chodí přímo do domu všechny padlé duše, nejen ty, které by mu měly příslušet. S něčím takovým se Bwonsamdi nemůže měřit.

 

Ještě je tu ale jedna velká záhada. Bwonsamdi totiž v určitý moment udělá něco, co nám celou tuhle krásnou teorii dost narušuje.

id2gjh185y_a6a5edb051d7b6ed42efbcba687f7449854dc6a5_1584914105_8031.jpg

Jak bylo zmíněno výše, Bwonsamdi a král Rastakhan spolu měli dohodu. Ta po Rastakhanově smrti (Battle of Dazar'alor) přešla na Rastakhanovu dceru a novou vládkyni Zandalari, Talanji. A té Bwonsamdi nabídl novou dohodu: zprostí ji paktu jejího otce, pokud mu za odměnu přinese hlavu Sylvanas Windrunner. Čestná Talanji odmítne zradit Hordu, své nové spojence, a Bwonsamdi si posteskne, že je to škoda, protože na duši náčelnice si brousil zuby už dlouho.

 

Tak co to jako?! Pokud Bwonsamdi opravdu slouží Žalářníkovi, proč by najednou chtěl hlavu Sylvanas, která TAKY slouží Žalářníkovi? Blizzarde, neštvi mě...

 

Samozřejmě jsem připravená vám nabídnout pár možných vysvětlení, co mohl tento Bwonsamdiho požadavek znamenat. A budu doufat, že mi v komentářích navrhnete i další.

 

 1. Bwonsamdi Talanji z nějakého důvodu jen zkoušel. Proč? Protože je to nenapravitelný šprýmař a připadalo mu vtipné, že by se Talanji pokoušela zabít Sylvanas, která by s ní nejspíš vzhledem k moci dodané ze Shadowlands vytřela podlahu. Popřípadě si mohl chtít Talanji otestovat, jaké má zásady, a kdyby na jeho návrh přistoupila, řekl by jí, že si to rozmyslel.
 2. Sylvanas Žalářníkovi už posloužila, jak měla, a ten už ji nepotřebuje. Proto pověřil svého agenta Bwonsamdiho, aby se Sylvanas zbavil místo něj. Možná proto, že jeho, Žalářníka, Sylvanas zcela jistě podezírá, jestli nemá nějaké postranní úmysly, a je před ním tudíž opatrná. Smrt ze strany někoho jiného by ale nemusela čekat.
 3. Bwonsamdi se rozhodl Žalářníkovi vypálit rybník a připravit ho o jeho významnou spojenkyni. A kdyby si na něj pak Žalářník chtěl došlápnout, mohl by jenom ukázat prstem: To ne já, to Talanji! A možná, že s duší Sylvanas by pak Bwonsamdi byl dostatečně mocný, aby se mohl s Žalářníkem v případě potřeby utkat...

 

Bwonsamdi v Shadowlands

7z349z4zph_5b433690260cc78951c2ae7a21f764523394d4b1_1584913921_1613.jpg

Na závěr ještě jedna malá perlička. Ve videu, kde se Talanji a Vol'jin vydají za Králem lichů, Bolvar o Vol'jinovi řekne, že "tvá duše kráčela na Druhé straně a vrátila se". Bolvar to zcela určitě myslel metaforicky, ve smyslu "tvá duše odešla na onen svět", ale je tu jedna zábavná paralela. V Shadowlands nás čeká dungeon, který se opravdu jmenuje Druhá strana (Other Side) a který představuje jakousi Bwonsamdiho "kapesní dimenzi", kde si schraňuje duše, které uzmul. (Other Side je geograficky součást Shadowlands.)

 

Zároveň Blizzard potvrdil, že Bwonsamdi bude mít v datadisku Shadowlands svou roli, ale o této roli zatím nic nevíme. Možná se ale dočkáme toho, že se nám Bwonsamdi postaví po bok proti Žalářníkovi? Osobně si dovedu představit, že by Bwonsamdi mohl v nadcházejícím datadisku plnit podobnou roli, jakou plnil Wrathion v boji proti N'Zothovi. Oba nejsou čistě kladné postavy, spíše šedé, oba jsou velmi mocní a v minulosti nám pomáhali, a stejně jako Wrathion v případě N'Zotha má i Bwonsamdi zcela jistě rozsáhlé znalosti o Shadowlands, kterými nám může značně ulehčit naše zápolení. (Stejnou roli ale zároveň může – a nejspíš i bude – plnit Bolvar Fordragon, takže kdo ví.) Já každopádně doufám, že Bwonsamdiho role bude co největší a že s námi bude pořád kamarád, protože loa smrti je jednou z nejlepších částí WoW v poslední době.

 

A co vy, souhlasíte se mnou, že Bwonsamdiho rozhodně není nikdy dost? A co si myslíte o spekulacích probíraných v článku? O co jde Žalářníkovi a o co jde Sylvanas? Vezme jejich spojenectví časem za své, protože jeden druhého podrazí? A jaká bude Bwonsamdiho role v Shadowlands?

Zároveň chci poděkovat všem, co jste článek přečetli až sem (já vím, karanténa, ale stejně, určitě jste měli i lepší věci na práci). Toto je zároveň můj v pořadí 1000. článek na tomto webu (!) a doufám, že vás obohatil. Lok'tar vám všem!

7zg67uc88g_719a87905f122366c29dd4f40a1c3cd9484d403f_1582920959_6129.jpg

Zdroje:

Kromě uvedených zdrojů byly využity články na WoWPedii (Shadowlands, Jailer, Maw, Bwonsamdi, Vol'jin).


Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Numenoran 04.04.2020 08:46

Gratulujem k 1000 článku 😊
Hneď s úvodu mi napadá že ak skončí Shadowlands datadisk porážkou Jailera ergo už nikto nebude strážiť tých Zlounou 😁 a oni sa vrhnú na Azeroth, damn logik.
Nepríde mi žeby Jailer mohol byť samotnou Smrťou, podľa mňa by mala byť entita (boh) Smrť neutrálna čo by sedelo viac na Arbitra, Jailer proste bude jak je niekde v komentoch písané niečo ako prvý komander a len mu za chutila moc.
Čo sa týka Silvanas (dúfam že neskončí nakoniec ako dobrák - _-) ale príde mi že Sylva keď zistila aké je to naprd po smrti, uzavrela kšeft s Jailerom, ona dostala moc on niečo na oplátku... Keď už mala Sylva dosť moci rotrhla korunu a otvorila dvere do Shadowlands, a teras tam môže zobrať spolubojovníkov a naklepat Jailerovy zadok 😁 inak by sme sa tam dostali len po smrti a to by sme sa s Maw nikdy nevymotali. A terás to čo stho vypliva že Maw sa pokazil ešte pred tým ako tam došla Sylva a preto nechcela aby tam skončili ostatný a uzavrela kšeft.
Ešte mi napadá že Bwonsamdi je sluha Arbitra, a Voljina chcela na svoju stranu aby bojoval proti Jailerovy a vyhrať si tu vojnu sama. Preto možno chcela hlavu Sylvi lebo sa bála že práve otvorí bránu a keď padne Jailer práve vpusti do sveta ten bordel čo tam držal.

Bellatrix 04.04.2020 14:07

Pokud zabijeme Jailera, tak bych to viděla zase na nějakou situaci stylu Illidan, když se rozhodl hlídat Sargerase – že se někdo z hrdinů obětuje, aby převzal Jailerovo místo. Třeba to bude Sylvanas, kdo ví... Pokud ji bude chtít Blizzard očistit, mohla by to pro ni být dobrá role.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Solanar 30.03.2020 16:35

Rozhodně pěkný článek a člověka nutí přemýšlet která z těch mnohých teorii je asi ta správná ale to si dovíme až časem.
Co se týče mého názoru mám pocit, (a předem se omlouvám jestli jsem to špatně pochopil), že bereš Jailera jako svrchovaného vládce smrti, ale to se mi moc nezdá, protože tím pádem by měl mít vládu nad celým Shadowlands, na druhou stranu Arbiter je neutrální a má v Shadowlandech nejvyšší slovo, podle mě to spíš k ní odpovídá status jako Paní smrti a tím pádem by teoreticky mohla být i boss Bwonsamdiho. Díky tomu by jeho žádost odstranění Sylvanas nebyla nijak protichůdná.
Svým způsobem by to bylo ironické kdyby Žalářník byl zároveň pánem smrti ale přitom mohl ovládat jen jednu část říše. Můj názor je, že Jailer je ten první titán který umřel Sargerasovou rukou a Arbiter mu dala za úkol strážit Maw, jenže časem mu třeba přeskočilo anebo zatoužil po moci a chce se stát Pánem smrti a svrhnout Arbiter a k tomu využívá Sylvanas aby dosáhl svého cíle. Pokud jde o Sylvanas ona v minulosti byla vždy ta co se nechtěla někomu podřizovat, takže bych tipoval že pracuje pro něj jen aby dosáhla svého cíle o kterém nemám tušení co to je

Pokud jde o Legii tak se bojím jak to Blizzard vymyslí, tak trochu doufám že se legie dostala k těm artefaktům tím, že je ukradla. A možná měl Jailer s těmi artefakty své plány ale díky tomu že je legie získala tak mu to zhatili a on se pak spojil se Sylvanas, ale asi je to moc přitažené za vlasy.

Na závěr jsem trochu překvapen, že co se týče Shadowlandu tak jsem zatím neslyšel nic o tom, že by se ukázal Odyn a přitom vedle Lich kinga a Bwonsamdiho má též určité znalosti co se týče Shadowlands.

Ale jinak jak jsem říkal hodně pěkný článek a jde vidět že do svých článku dáváš jak čas tak i energii a kvalita je tam znát, takže rozhodně nepřestávej (aspoň dokud nezískáš Achiev za 10 000 článků)

Bellatrix 31.03.2020 16:00

Jo, tohle už tady taky někdo nadhazoval, že Arbiter je spíš ta, co má nejvyšší slovo. Jenže to Blizzard zatím nepotvrdil (ani nevyvrátil), že by ona byla šéfka Shadowlands. Takže já to zatím beru jenom podle toho, co je o ní známo, a to je, že soudí. Podle mě je to její jediný účel a moc mi nesedí, že by dělala cokoli jiného než souzení, tzn. že by vládla, ale pokud to Blizzard vymyslí jinak, tak s tím holt nic nenadělám. Ale nepřipadalo by mi to v pořádku. To je, jako kdyby byl vrchní soudce zároveň prezident. Někdo, kdo soudí, má prostě být absolutně nezávislý na nějaké politice, a jako šéfka Shadowlands by prostě byla do určité míry politická figura.
Druhá věc je, že o Jailerovi řekli, že je významná součást warcraftí kosmologie (zatímco o Soudkyni nic takového nepadlo), takže pokud není přímo svrchovaný pán smrti, tak musí být aspoň nějaký "nižší" pán.

Relativně reálná by mohla být ta teorie, že Arbiter by byla opravdu ta hlavní šéfka Shadowlands a Jailer byl původně něco jako její second-in-command, kterej ale pak začal mít moc velký oči a teď chce vládu nad vším. Je to sice strašně banální, ale... co si budem, Blizzard poslední dobou není zrovna rafinovaný a originální.

To, že by byl Jailer ten Titán, co ho zabil Sargeras, to se mi zatím líbí asi nejvíc. Pořád je mi proti srsti ta myšlenka, že by ho vládou nad Maw pověřila Soudkyně, to už by mi spíš přišlo lepší, kdyby se té úlohy prostě z nějakého důvodu chopil sám od sebe – třeba proto, že toužil po tom mít nějaký účel nebo tak něco. Dovedu si představit, že byl původně neutrální, ale jelikož pak v průběhu věků dohlížel na ty nejhorší padouchy, tak byl zkažen a stal se z něj záporák – podobně jako byl Sargeras zkažen démony. Blizzard rád opakuje příběhové struktury, takže by mě to vůbec nepřekvapilo, kdyby tenhle příběhový prvek znovu použil.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Galifry 04.04.2020 17:24

@Bellatrix Nicméně, každá oblast Shadowlands má svého vládce. Jailer tedy nemusí být Titán, ale stejně jako Zimní královna v Ardenwealdu nebo The Archon (asi by se mu dalo říkat Vládce) v Bastion může být jen ustanovený "šéf" říše. Ovšem kdo to tak nastavil, to je otázka. S tou Soudkyní to na jednu stranu nemusí být až tak přitažený za vlasy, kdo jiný by měl vidět nějaký předpoklady pro funkci. Na druhou stranu, že by někomu dávala moc nebo, že by se dokonce spletla, se mi taky nezdá. Ale jen Blizz ví.

Osobně se mi nejvíc líbí teorie, že vše stvořila naše Azeroth.

cerberos 27.03.2020 10:36

Předem než se napíšu svoje názory k tomu tématu ..gratz Bella !!! k 1000 članku a za dobře odvedenou práci ve Wowfanu DĚKUJI. Ted k tomu tématu, jako obvykle wowko je plné nástrah ,nejen mezi hordou a aliancí ,ale i vnitřně jak u obou frakcí, pořád se kulili pikle o nadvládu něčeho a mocí a bude a to jen proto aby wowko mělo pořád pokračování svého lore,které je velice bohaté a podle mě už by mělo mít svoji dějepiswow knihu /vlastně na to jsou wow kroniky!/. Podle mě Sylvanas je vůči Žalářnikovi neupřímná ta má svůj cíl tu je tak nikdo v područí nedostane to poznal i Arthas. Jen mě nejde do hlavy podle pověsti meč Frostmourne ukovali páni Děsu /dreadlordi/ v Shadowlands ..jak se tam dostali??? otázek mám na to téma mám dost i kolem Bwosamdiho...

Galifry 28.03.2020 19:40

https://www.youtube.com/watch?v=NBAeV2KJa9A&t=193s

Přikládám video od jednoho z největších skeptiků ohledně Kroniky, kde Blizz sám říká, že Kronika nemusí říkat pravdu, ale říká, co Titáni chtějí. Takže bohužel co se týče lore, hlavně teda Titánů a základních sil se moc nedá věřit. Tedy nezbývá se jen dohadovat než Blizz řekne jak to je . Osobně si myslím, že Pantheon jsou uchvatitelé moci.

Vykoupení je oblíbený téma Blizzu, ať už Illidan, Gromash dokonce dvakrát, takže věřím, že Sylvanas přinese to největší vykoupení jaký kdy všechny sféry Warcraftu viděly. Takže jestli s Žalářníkem spolupracuje jen na oko bude záležet jestli je skutečně Žalářník "ten velkej záporák". Ale troufám si tvrdit, že ta její věta "Tenhle svět je vězení." bude mít velkej význam.

Petanurban 26.03.2020 19:58

Dobrá úvaha, předem gratuluji k 1000. článku a díky! Taky mi tyto články chyběly. Ale k tématu: Bwonsamdiho není nikdy dost, jeho charakter je ve světě Warcraftu snad úplně unikátní a v poslední době jeden z největších důvodů, proč tohle lore ještě sledovat. S většinou teorií možností teorií se dá souhlasit, jen mi přijde, že to Blizzard už vážně pohřbívá. Mění názory, jak se jim to zrovna hodí. Uděláme pro Sylvanas supr příběh, učiníme z ní Náčelnici, pak zápornou postavu, která ale plní vůli někoho Vyššího [Garrosh si utírá slzu]. Sylvanas přece nikdy vládnout nechtěla, ale nyní se dozvídáme, že to měla celou dobu v plánu. Po setkání se s Žalářníkem ji tedy nějak vyděsil, a tak mu začala sloužit. S tím se smířím, i ten Jeho plán s korunou by se dal pochopit (i když Azeroth zřejmě není jediný svět, který byl pod vlivem pohromy, viz Star Augur Etraeus). S rolí Bwonsamdiho v Shadowlands naprosto souhlasím, bohužel i s rolí Sylvanas, nejspíš z ní udělají druhého Illidana Toť asi vše, fakt parádní úvaha. Kdyby si chudák Lich King přečetl scénář do konce (kdyby ten scénář existoval), rupla by mi ta helma už při příletu na Azeroth, nebo by hustil do Arthase tak dlouho, až by ji Frostmournem stloukl do kuličky.

Bellatrix 27.03.2020 13:54Jinak jo, taky mám ten pocit, že ze Sylvanas bude další Illidan. Buď to, nebo raid boss. Nejsem si jistá, co je přijatelnější alternativa.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Petanurban 27.03.2020 17:04

Za to, co udělala z mojí oblíbenou korunou, doufám, že raid boss, kde už ji navždy někdo navždy uspí

FlokiEremitt 27.03.2020 18:40

@Bellatrix Ještě nedávno všichni chtěli, aby Sylvanas nebyla jako Garosh. Teď? Dost možná víc než polovina, po tom touží. Ale upřímně taky doufám v nějakou třetí alternativu.

Hittchie 26.03.2020 08:47

Naprosto super článek :-) konečně dobré čtení, moc moc moc za něj děkuji :-)

Mě ještě napadla teorie, že Bwonsamdi a žalářník jsou jedna a tatáž bytost, jen Bwonsamdi prostě hraje to, jakým je. Jestli jste někdo viděl seriál Naruto tak asociace Tobi - Obito :-)

Bellatrix 26.03.2020 15:12

Potěšení je na mé straně

To je zajímavá myšlenka, ale osobně doufám, že to tak nebude. Taky pro to nevidím moc žádné důkazy, které by to aspoň trochu naznačovaly.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Praotectrekkie 26.03.2020 00:53

Předpokládám, že spojenectví Sylvanas s Žalářníkem dává odpověď i na otázku, jak mohla bez Valkýr "oživovat" (měnit na kostlivce) své vlastní vojáky, kterí předtím v bitvě o Lordaeron sama zabila morem .

Bellatrix 26.03.2020 15:10

Nejspíš.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Mesiahh 26.03.2020 00:51

Perfektní článek, děkuji. Mně pořád vrtá hlavou - řád shadowlands je od určitě doby narušen. Nevíme jak toho Jailer dosáhl a ani co je jeho cílem. Ale z pohledu Sylvanas, která se svojí sebevraždou na ono místo podívala a zjistila co nás vlastně po smrti všechny čeká si myslím, že je dost možný, že se nějakým způsobem na oko domluvila na spolupráci, zatímco hledá způsob jak nás všechny z tohoto vězení vysvobodit. Otevření brány je vlastně důkaz pro nás abychom viděli co nás čeká a nemine. Pokud potřebovala Jailerovi dokázat oddanost spolupráci vysvětlovalo by to všechny ty hrůzy, když přijmeme fakt, že se chystá souboj s nejsilnějším protivníkem v historii wow....

Bellatrix 26.03.2020 15:10

Ano, tohle je podle mě jedna z těch nejpravděpodobnějších alternativ. Pokud je plán Blizzardu se Sylvanas takový, že ji chtějí "očistit" a odhalit nám, že bojuje za nějaký vyšší princip, pak to nejspíš bude právě tohle. Že spolupracuje s Žalářníkem jenom proto, aby ho využila pro ten svůj "dobrý" účel a že nás chce osvobodit od smrti, protože si ji sama prožila a chce rozbít celý ten koloběh, který nejspíš nenávidí.

Šéfredaktor WoWfan.cz

ArsefaceToo 25.03.2020 20:58

Jak píšeš, že Shadowlands mohly vzniknout třeba v moment, kdy umřela první živá bytost, tak jsem si říkal, proč by tam nemohl jít i Titán. Třeba se nakonec ukáže, že Jailer je ten Titán, kterého Sargeras zabil v Kronice. Arbiter mu proto dala úlohu žálářníka, když je tak mocný, ale třeba jeho mysl stále pořád nějak byla pokřivena Starými Bohy a proto dělá, to co dělá.

Bellatrix 26.03.2020 15:06

Osobně si nemyslím, že by zástupci ostatních kosmologických "domén" (tzn. Titáni, démoni, Bohové divočiny, naaru atd.) odcházeli po smrti do Shadowlands, a třeba u naaru nebo Bohů divočiny i víme, že po smrti do Shadowlands určitě neodchází. Ale asi by mě nepřekvapilo, kdyby to Blizzard vymyslel, tak jak píšeš. Taky se nedá úplně opomenout, že ten Žalářníkův concept art vypadá tak trochu titánsky. Kdyby mi ho někdo ukázal bez kontextu a řekl "tohle je další Titán", asi bych neměla problém tomu uvěřit.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Lethal 25.03.2020 19:32

Chýbali mi tvoje články!

"Mohl snad Žalářník nějak manipulovat Plamennou legií i Králem lichů? Obojí by totiž posloužilo jeho účelům – lidé by umírali jak díky Králi lichů, tak i poté díky invazi Plamenné legie."
Len dúfam, že to takto nebude Lebo sa znovu dostaneme do takej fázy, že vždy je tu väčší nepriateľ ako predtým, a ďalší datadisk zas, a neskôr znovu. Lebo to vyzerá, že sa lore snaží len nafukovať, len kvôli tomu, aby sa dalo na tom ryžovať. Preto by som bol radšej, ak by sa jednalo o nepriateľa, ktorý vznikol totálne nezávislo.
BTW: Tie teórie nižšie sú veľmi zaujímavé.

Bellatrix 26.03.2020 15:07

Souhlasím, že to nafukování lore je prostě děs. Uvidíme, jak se to vyvrbí...

Šéfredaktor WoWfan.cz

Horm 25.03.2020 10:03

Uau. Hodně dlouhý článek na tento web. Ale bylo to ta 1000vka. Píšu to proto,že reagovat i na třetinu teorií by dalo na další takový. :-) . . . Ač jsem horďák, tak prostě nevěřím v dobré úmysly Sylvanas, jak tu jako možnost zazněly. Očištění v podobě vyhlazení asi nejsou tím pravým pro mne. Připomíná mi to Rimmera na planetě Parafínů z Červ. trpaslíka nebo konečné šílenství ředitele krematoria ( Hrušínský st. ) ve filmu Spalovač mrtvol. . . . Sylvanas míří za mocí a je jí jedno koho z podřadných obětuje. Není šílenec, je to jen veliké ZLO. Psychologicky vzato je to díky potřebám příběhu wowka směs několika charakterů. Proto je v tom a bude takový guláš.

Bellatrix 25.03.2020 14:26

Já se trochu bojím toho, aby to Blizzard nevymyslel právě tak, že Sylvanas ve finále měla dobré úmysly, protože Sylvanas má pořád dost velkou fanbase mezi hráči... A Blizzard se spíš snaží hráčům podbízet než naopak.
Rimmer a Spalovač mrtvol jsou mimochodem moc hezké příklady.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet