Shadowlands – Kdo je Bwonsamdiho šéf?

  sylvanas    jailer    bwonsamdi   

 

Na začátek menší backstory. Článek s názvem "Kdo je Bwonsamdiho šéf" mám naplánovaný a rozepsaný od 31. května 2019. Od té doby pořád nějak nebyl buď čas nebo dostatečně dobré nápady (nebo obojí). Zato teď to vypadá, že jsem nejspíš udělala dobře, když jsem toto téma odložila. Společně s datadiskem Shadowlands a novými informacemi týkajícími se této doposud velmi tajemné sféry do sebe totiž jisté věci začínají dokonale zapadat, a my se tak nemusíme mořit k smrti spekulováním nad otázkami, na něž neexistuje žádná kloudná odpověď. Teď už pěkných pár odpovědí máme a stačí je rozumně poskládat dohromady.

V tomto článku si popovídáme o řadě věcí. V prvé řadě si shrneme nějaké základy o Shadowlands, jak to tam chodí, kdo na Shadowlands dohlíží a tak podobně. Dále se budeme věnovat dalším významným činitelům nadcházejícího datadisku – především Sylvanas Windrunner a také Bolvaru Fordragonovi, současnému Králi lichů. A v neposlední řadě se podíváme na zoubek nenapravitelnému šprýmaři a zanícenému sběrateli duší, loa Bwonsamdimu, který nás v datadisku Shadowlands opět poctí svou okouzlující přítomností.

Všechny články o Shadowlands najdete zde.

 

Všechno, co jste chtěli vědět o Shadowlands
(a báli jste se zeptat)

swayd32h62_f0ef00c3effdc2d722392387c63535f48fb39694_1584912991_7232.jpg

Shadowlands jsou – velmi zjednodušeně řešeno – říše mrtvých. Představit si je můžete jako podsvětí z libovolné pozemské mytologie. Jde o sféru, kam odchází po smrti duše mrtvých, aby se jim zde dostalo zaslouženého osudu. Což může znamenat jak šťastnou posmrtnou existenci, pokud jste za života sekali dobrotu, pomáhali koťátkům ze stromů a chodili starým lidem nakupovat zásoby kvůli koronaviru, nebo staré dobré věčné utrpení, pokud jste dělali ošklivé věci, vraždili nevinné a nemyli si ruce.

 

Do Shadowlands se vlastně nepodíváme poprvé – vlastně ho každý z nás navštívil již nespočetněkrát. Shadowlands jsou ono šeré místo, kam se dostanete, když ve hře zemřete. V rámci nutné herní mechaniky oživování tu máme Spirit Healery (což jsou vlastně hodné valkýry, který se rozhodly asistovat duším mrtvých), kteří nám vždy pomohou vrátit se zpátky do života. V datadisku Shadowlands se však naruší tkanivo mezi realitami, neboť Sylvanas se rozhodla zničit bariéru mezi životem a smrtí. A to je důvod, proč budeme moci navštívit Shadowlands skutečně plnohodnotně, namísto předchozího "a jejda, stala se mi taková menší nepříjemnost, těch murloků bylo na mě trochu moc... nevíte, jak odtud co nejrychleji pryč?"

 

Počátek Shadowlands není jasně specifikován a je stejně tak možné, že vznikly zároveň s hmotným vesmírem, jako že existovaly dávno před ním. Každopádně však musely existovat již v momentě, kdy se ve vesmíru objevila (nebo spíše když zemřela) první živá bytost.

 

Shadowlands jsou dimenze existující paralelně s jinými světy, avšak víme, že na Azerothu představuje jakousi kotvu se Shadowlands Icecrown – proto zde Sylvanas tak velmi efektně protrhla tkanivo mezi oběma světy a přemostila je.

 

 

Jak bylo řečeno výše, v Shadowlands je s vámi naloženo podle toho, jací jste byli zaživa. A stejně jako v každé jiné mytologii se i zde nachází bytost, jež má úlohu vševědoucího soudce, který posoudí vaše činy a podle toho vám přidělí příslušný posmrtný život. Ve WoW se tento soudce nazývá Arbiter (což v překladu znamená právě soudce). Správné označení však je Soudkyně, neboť se o této tajemné bytosti hovoří v ženském rodě.

Soudkyně je dost možná tou nejstarší bytostí v kosmu, nebo jednou z nejstarších. Její existence časově předchází dokonce i Titánům. Soudkyně je vševědoucí v tom smyslu, že u každé duše, která před ni předstoupí, okamžitě odkryje veškeré její dobré i zlé činy, úspěchy, selhání, dokonce i ty nejniternější myšlenky. To vše Soudkyně dovede odhalit, pojmout a pochopit v jediném okamžiku.

Soudkyně sídlí v samotném středu Shadowlands ve městě Oribos, zvaném také Věčné nebo Nesmrtelné město, a smyslem její existence je souzení smrtelných duší, které přijdou do Shadowlands. Ty pak podle jejich činů pošle do jedné ze čtyř oblastí Shadowlands, aby ti ctní přiložili ruku k dílu nebo aby ti mrzcí trpěli za hříchy, které spáchali za života. Každé ze čtyř říší vládne Covenant, která má určitou specifickou roli ve fungování Shadowlands.

04g75lvilv_b5120974a08816a04aaace5314e5f99631b89830_1584912752_8889.jpg

Okamžitě po odhalení existence Soudkyně se začalo živě spekulovat, co je zač. Teorii, že jde o Titána, Blizzard velmi rychle zamítl společně s informací, že Soudkyně (i Shadowlands) jsou starší než Titáni. Téměř s určitostí lze tedy říci, že jde o nám dosud neznámou bytost, která vešla v bytí společně s Shadowlands nebo krátce po zrodu této sféry.

 

Soudkyně nás však v tento moment příliš nezajímá. Zato nás bude velmi zajímat druhá význačná entita mající moc nad Shadowlands. A sice Jailer – Žalářník.

 

O hříšnících a žalářnících

ni6be1dlwk_ae59367ea0d5de347b70b18debcabe01fb1be84d_1584913015_0527.jpg

Začnu s dovolením trochu zeširoka. Jak bylo řečeno výše, Shadowlands se dělí na čtyři regiony – Bastion, Ardenweald, Maldraxxus a Revendreth – plus hlavní město Oribos (které bude naší hlavní hráčskou základnou, podobně jako dříve třeba Dalaran). Ale samozřejmě tu nesmí chybět ještě nějaká ta max-level lokace, kde je opravdu úplně všechno ošklivé a nepřátelské, kde není ani chvilka na vydechnutí a kde bychom se už měli mít opravdu na pozoru. V Shadowlands je takovouto lokací Maw Chřtán.

Už sám název nám napoví, že do Chřtánu bychom se opravdu dostat nechtěli. Duše, které  za života konaly nevýslovné hříchy, zkrátka ti největší padouši, však mají smůlu – pokud o nich Soudkyně rozhodne, že jsou tyto duše zkrátka příliš zvrácené, nebezpečné pro zbytek Shadowlands a bez jakékoli naděje na nápravu, pošle je hezky šupem právě sem.

Chřtán je dejme tomu takové vězení s nejvyšší ostrahou. A nejvyšším žalářníkem je tu... Žalářník (Jailer).

 

Jeho jméno neznáme, je to zkrátka Žalářník. Hovoří se, že tuto tajuplnou bytost dosud nikdo nikdy nespatřil – snad jen duše, které jsou poslány do jeho domény. A z těch se nikdo nikdy již nevynořil, aby mohl promluvit o hrůzách, které tam spatřil. Chřtán a Žalářník tak představují strašáka i pro samotné obyvatele Shadowlands, šíří se o nich legendy a děsivé zkazky a nikdo pořádně neví, jaká je skutečná pravda o tomto místě a jeho enigmatickém pánovi.

 

V samém středu Chřtánu se nachází věž Torghast (která bude představovat inovativní dungeon v datadisku Shadowlands) a tato věž je právě oním vězením, kde končí ty nejzlovolnější a zcela nenapravitelné duše. Co se tam s nimi děje, kdo ví. Ale koho to zajímá? Jakýkoli trest, kterého se jim dostane, si přece tito škůdci, vrahové a padouši zcela jistě zaslouží.

9dxylmvahk_e587b2598f09564e48f7883a606c963ca495aa71_1584913008_1528.jpg

Jenže v určitý moment – konkrétně někdy v době Třetí invaze Plamenné legie na Azeroth (tzn. datadisk Legion) – se tato dříve dokonalá a neomylná mašinérie smrti porouchala. Dřívější proces, kdy duše přišla do Shadowlands, předstoupila před Soudkyni a byla poslána tam, kam zasluhovala, se narušil. Teď kvůli nějaké strašlivé chybě proudí všechny duše, včetně těch ctnostných, přímo do Chřtánu. V důsledku čehož moc Chřtánu – a samozřejmě i Žalářníka – roste každým dnem, nebo spíše každou minutou (neboť od dob Legion přes Battle for Azeroth se umíralo opravdu hodně). Naproti tomu ostatní části Shadowlands slábnou a chřadnou, neboť se jim nedostává přísunu animy (duševní esence, kterou s sebou přinášejí padlé duše).

 

Jelikož všechny duše nyní končí ve Chřtánu, skončíme tam na začátku datadisku Shadowlands i my. Díky blízkému spojení s Titánkou-Azerothem se nám však odsud (jako prvním duším od chvíle, co byla mašinérie smrti narušena) podaří uprchnout. Následně tedy budeme mít možnost prozkoumat zbytek Shadowlands, uzavřít nová spojenectví a zjistit, co se to vlastně zatraceně děje.

 

Ale zpět k Žalářníkovi. Žalářník je hlavním záporákem Shadowlands, hlavním zlem, které budeme muset odhalit a porazit. A ne, není to Arthas ani nikdo nám známý – Blizzard je poměrně neoblomný v tom, že stejně jako Soudkyni, ani Žalářníka jsme dosud neměli možnost potkat pod žádnou jinou identitou. Jsou to zkrátka nové, neznámé entity (myšleno nové pro nás hráče – z hlediska univerza Warcraftu jsou zcela jistě prastaré).

 

No jo – jenže pokud o Žalářníkovi nic nevíme, nikdo ho nikdy neviděl a je to pro nás zcela nová figurka na šachovnici... co tedy vlastně víme?

 

Pod korunou Smrti

6559sdzoaz_9c445cecc8cb52278452949aeca7b9e50d537d71_1584912756_9742.jpg

Ne že bych se chtěla chlubit svou prozřetelností, ale... ano, naprosto se chci chlubit svou prozřetelností. Už v srpnu roku 2018 jsem totiž v článku o Vol'jinovi (a později v řadě dalších článků) spekulovala nad tím, zda náhodou ve světě Warcraftu nemůže existovat entita, o které jsme ještě neslyšeli, a sice nějaký "bůh smrti". Když se totiž podíváme na kosmologii světa Warcraftu, podrobně rozkreslenou v Kronice, zjistíme, že nám tam něco chybí.

89xh452qo1_0a5d20fc0ed40afaa95b7d4cfe98abaa6bca11e6_1584798266_5415.jpg

Vezměme to popořadě, hezky shora:

 • Světlo Svaté, naaru
 • fel, démoni, Plamenná legie
 • nemrtví, nekromancie, smrt (Smrt?)
 • Prázdnota, Staří bohové, Páni Prázdnoty
 • arkánová magie, Titáni
 • život, příroda, Bohové divočiny

 

V pěti z celkových šesti odvětví veškeré existence světa Warcraftu máme nějakou jasnou entitu nebo entity, které dané odvětví reprezentují, popřípadě nad ním mají do určité míry vládu. Ale co odvětví smrti? Nemrtví jsou jenom důsledkem toho, že takováto síla v tomto světě existuje, ale co ji pohání? Kdo jí vládne?

Se smrtí je sice silně asociován například Yogg-Saron, který je dokonce přímo zván bohem smrti, ale Yogg-Saron je Starý bůh a jako takový tudíž spadá pod Prázdnotu, nikoli pod odvětví smrti, nekromancie a nemrtvých. Stejně tak mi na pozici svrchovaného boha smrti neseděla ani žádná jiná z nám dosud známých postav, např. Helya. A Bwonsamdi, ten už vůbec ne. Sice je to loa smrti, ale... o tom až za chvilku. Byla jsem zkrátka pevně přesvědčená, že aby kosmologie Warcraftu dávala smysl, musí existovat další bytost, která je opravdu svrchovaným pánem (nebo paní) smrti.

Až donedávna jsme takovou bytost neznali, ale teď už ji známe. A tuto teorii potvrzuje nejenom to, že Žalářník je hlavní záporák datadisku, v němž se vydáme přímo do domény smrti. Kromě toho tu máme informaci od Steva Danusera (senior game designer a lead narrative designer) z BlizzConu 2019, že Žalářník představuje významnou součást warcraftí kosmologie.

Vida vida.

 

A ještě jednu věc nesmíme opomenout zmínit. A sice Žalářníkovo fyzické vzezření. Žalářníka sice zatím nikdo z obyvatel Azerothu neviděl (a ti, co ho snad mohli vidět, o tom už nikdy neměli možnost nikomu povědět), ale my jsme Žalářníka přinejmenším letmo zahlédli. A to v traileru na Shadowlands.

 

 

Nepřipomíná vám jeho silueta náhodou něco?

9uc338p9bj_455ec01497c44f37b1ab0d41a4c8b039836281ff_1584912987_3583.jpg

Napovím vám. Napovím vám za pomoci concept artů Žalářníka, které leaknuly na konci minulého roku.

tawx4knoog_9dfdff8a646a3cd4fb5091764b513c6e7f0391c6_1584798271_2942.jpg 9p8atq2yxy_289c2a81898c82edcb8ebe96b5649ac69908f93e_1584798276_0577.jpg

Zde je jeho špičatá koruna vidět o dost lépe. A pokud se vám nechce moc napínat mozek, stačí si přečíst poslední řádek textu na druhém obrázku: Žalářníkova věž – tedy Torghast, vězení, kam Žalářník zavírá duše pod svou nadvládou – podle všeho představuje předlohu pro architekturu Icecrownské citadely. A tato podoba se odráží i v Žalářníkově koruně.

 

Všechno to do sebe zapadá. Jelikož Shadowlands a věž Torghast musí být prastaré a Icecrown je místo, kde jsou Shadowlands Azerothu "nejblíže", kde mezi oběma světy existuje pevné pouto, pak dává smysl, že na tomto místě byla postavena citadela zrcadlící podobu světa "na druhé straně", tedy věže Torghastu. Tady ale podobnosti nekončí. Torghast, Icecrownská citadela a Žalářníkova koruna navíc všechny připomínají Helm of Domination, slavnou helmu Krále lichů. Zdá se tedy, že Icecrownská citadela, Žalářníkova koruna i helma Krále lichů mají všechny odrážet architekturu Torghastu a být upomínkou na toto nejstrašnější vězení.

A ještě se vraťme k popisku na concept artu. Žalářníkova věž by měla být místem, kde se nachází Forge of Domination. A pokud přemýšlíte, proč sdílí Helma nadvlády a Výheň nadvlády část jména, pak je to proto, že Výheň nadvlády je runová výheň v Torghastu, kde byla vykována jak Helma nadvlády, tak Frostmourne, Mrazivý smutek. To hlavní, co dělá Krále lichů Králem lichů – helma a meč – tedy má svůj původ v Shadowlands, konkrétně v Torghastu, Žalářníkově věži. Král lichů jakožto entita, ať už se pod neúprosnou helmicí právě skrýval kdokoli, tak byl vždy nějak navázán (a nejspíš i podřízen?) moci Shadowlands, moci Žalářníka, moci smrti.

x1nteznphq_8fbf906b9e938c18da5d45e6ce8eec7c62b11665_1584913247_0552.jpg

Stále musím přemýšlet, do jaké míry je toto všechno jenom nepříjemný retcon a do jaké míry to naopak zapadá do informací, které jsme znali dříve. Budu ráda za vaše názory v komentářích.

 

Z této části textu každopádně pro mě osobně vyvstává jedna otázka: je (byl) tedy Král lichů doslova podřízen Žalářníkovi? Jelikož Žalářníkova moc zjevně roste, čím víc duší přijde do Chřtánu, je pro něj entita jako Král lichů a jeho Prohroma poměrně výhodná, neboť měli rozsévat a také rozsévali smrt po celém Azerothu. Ano, ne všechny duše sice dříve přicházely do Chřtánu, tam mají přijít jen ti nejhorší, ale co když měl Žalářník už delší dobu plán "rozbít" mašinérii smrti a zařídit, aby do jeho domény přicházely opravdu všechny duše a zásobovaly ho další a další animou?

 

Jak do toho všeho ale v takovém případě zapadá Plamenná legie, která dle našich dosavadních informací stála za vytvořením Krále lichů a Pohromy? Dle původního lore vznikla Pohroma za tím účelem, aby oslabila Azeroth předtím, než nastane skutečná invaze Plamenné legie. Žádná spojitost s nějakým Žalářníkem ani posilováním jeho mocenské pozice.

 

ALE: Vylučuje se to vůbec?

 

Mohl snad Žalářník nějak manipulovat Plamennou legií i Králem lichů? Obojí by totiž posloužilo jeho účelům – lidé by umírali jak díky Králi lichů, tak i poté díky invazi Plamenné legie. A Žalářník by si jenom mnul ruce.

Pokud však mají nové informace zapadat do starého lore a ne ho přemazat, je třeba vyjasnit, zda spolu Plamenná legie a Žalářník měli nějaký pakt a zda jim třeba Žalářník na základě tohoto paktu poskytl Helm of Dominion a Frostmourne, protože samotná Plamenná legie technologii na výrobu takových předmětů zkrátka neměla. Popřípadě se dá ještě uvažovat nad alternativou, že jim Žalářník tyto předměty zkrátka nějak... podstrčil, a Plamenná legie tak dál mohla spřádat své plány, aniž by tušila, že je zároveň součástí Žalářníkových plánů.

 

První možnost by byla opravdu pořádný retcon, druhá možnost je zase dost divoká a za vlasy přitažená. Opět budu ráda, pokud mi sdělíte do komentářů svůj názor nebo se podělíte o svou vlastní teorii, jak jsou Žalářník, Král lichů, Pohroma a Plamenná legie propojeni – nebo zda jde prostě jenom o prachsprostý retcon bez logické struktury.

7o9t5syooj_e030eb0385f2eb449af8b7a190546fcb2510f293_1585056191_7013.jpg
Reakce kolegy Eydise na tuto část článku

 

Spojenectví s královnou smrtonoškou

q2c1zvt4o8_adbb9c0f886752255740dec2215959cb6ffb93dd_1584913504_6898.jpg

Další potvrzenou informací, mimo to, že Žalářník je hlavním záporákem datadisku, je to, že Sylvanas Windrunner je s ním spřažená. A to už velmi dlouhou dobu. Opravdu velmi, velmi dlouhou. Jejich spojenectví bylo uzavřeno v době, kdy se odehrává povídka Edge of Night – která, jak si možná vzpomenete, patří do série povídek mapujícících osudy jednotlivých frakčních vůdců v době mezi WotLK a Cataclysmem. (Povídku Edge of Night si můžete přečíst buď zde v originále nebo u nás v českém překladu – bohužel jsou přeloženy jen první dvě kapitoly.) To znamená, že už přes pět datadisků je Sylvanasina agenda ovlivněná její dohodou s Žalářníkem.

 

Všechno (nebo alespoň většina věcí), co Sylvanas od momentu jejich spojenectví dělala, bylo ku prospěchu jejího paktu s ním. A to například včetně jejího krátkodobého spojenectví s Varianem Wrynnem na začátku Legion, jak Blizzard potvrdil v Q&A na BlizzConu 2019:

 

Q: Vnímal Žalářník Legii jako hrozbu? A byl tohle důvod, proč Sylvanas spolupracovala s Varianem?

A: Více o Sylvanasiných motivacích se dozvíme v Shadowlands. Také se dozvíme, že k jejímu spojenectví s Žalářníkem došlo už dost dávno. Je to součástí příběhu Edge of Night. Spolupráce s Varianem byla součástí dlouhodobé strategie, aby nakonec byla jmenována náčelnicí – musela uzavírat spojenectví, ale teprve nyní vidíme, jak se její plány uskutečňují.

 

S Žalářníkem se mimochodem setkala proto, že (jak je popsáno právě v povídce Edge of Night) po pádu Krále lichů spáchala sebevraždu. Po Arthasově zabití, na němž se nepodílela, ač po tom velmi toužila, cítila Sylvanas, že už nemá pro co "žít", a tak se v zoufalství vrhla z vrcholku Icecrownské citadely. Temný, bezútěšný posmrtný život, který poté spatří, není ale jen tak ledajaká část Shadowlands – je to Chřtán. Povídka dále popisuje Sylvanasin pakt s valkýrami a její návrat do života, což nás v tento moment ale až tak nezajímá. Hlavní je, že Blizzard tuto povídku využil, aby vysvětlil, jak se Sylvanas dala s Žalářníkem dohromady. Ač to v povídce samozřejmě popsáno není (protože tehdy o nějakém Žalářníkovi nejspíš nevěděl ani Blizzard, natož my), Blizzard nyní ustanovil, že po své sebevraždě Sylvanas přišla tváří v tvář Žalářníkovi a byla mezi nimi uzavřena jakási dohoda, jejíž podmínky nám však zatím známé nejsou.

 

Můžeme se ale dohadovat, že součástí této dohody je to, že Sylvanas bude rozsévat na Azerothu smrt – a že se jí to dařilo. A nejde jenom o momenty, jako když opustila bojiště na začátku Legion a nechala spoustu aliančních vojáků pomřít pod meči, sekerami a drápy Plamenné legie. To byla jen kapka v moři. Ale kolik nočních elfů muselo padnout při vypálení Teldrassilu? Kolik vojáků Aliance i Hordy položilo životy během války v Battle for Azeroth? To nebylo kvůli válkychtivosti ani kvůli snaze vydobýt Azeroth pro Hordu. Bylo to kvůli Sylvanasinu paktu se Žalářníkem, který vyžaduje neustávající přísun duší pro Chřtán. Jistě není náhoda, že se mašinérie smrti "porouchala" právě v době Třetí invaze Plamenné legie, kdy začalo to největší zabíjení, které pak jen pokračovalo. Zdá se, že Žalářník a Sylvanas se seřídili tak, aby z toho Žalářník co nejvíce vytěžil. Vůbec nepochybuji o tom, že mašinérii smrti narušil on a "přesměroval" si duše k sobě do Chřtánu, a udělal to právě v době, kdy začínala další válka, znamenající tolik nových duší, kolik jen hrdlo ráčí.

79hkh1cmg5_5ff50365f7b6a6bd9a3e749c6c9c328f916479d3_1584913512_4285.jpg

Pokud budeme chtít trochu spekulovat, dalo by se z toho tedy vyvodit následující: Sylvanasina strana dohody zjevně je něco ve stylu "zařiď, ať se na Azerothu hodně umírá, abych se mohl nadopovat dušemi a byl díky tomu úplně nejmocnější na celičkém světě". Je dost možné, že Žalářníkovi přestala stačit jeho doména a chce mít pod palcem celé Shadowlands. (Nebo celý svět včetně naší "živé" reality, kdo ví.) Co za to ale dostane na oplátku Sylvanas? Slíbil jí Žalářník moc, vládu? Rozdělili si spolu svět s tím, že jeden bude (například) vládnout Shadowlands a druhý Azerothu? Nebo Sylvanas Žalářník slíbil moc podobnou té jeho, takže by se stala královnou nejen nemrtvých, ale smrti samé? To, že jí Žalářník poskytuje už dlouho svou moc, je potvrzený fakt – právě díky tomuto přísunu temné moci ze Shadowlands si Sylvanas tak snadno poradila s Bolvarem nebo třeba se Saurfangem. Zatím to však vypadá, že Sylvanas tuto moc dostává jenom proto, aby mohla plnit úkoly, které se Žalářníkovi hodí do krámu – zkrátka že se s ní dělí o svou moc, aby mohla vykonávat jeho vůli. Ale nikdo z nás asi nevěří, že by Sylvanas neplánovala nějakou zradu a že by hodlala jen tak skákat, jak Žalářník píská. Jejich cíle se tudíž ZATÍM musí shodovat. Co je ale Sylvanasin ultimátní cíl... to by bylo na další dlouhý text. (Už takhle tenhle článek asi málokdo dočte do konce, jak nechutně je dlouhý.)

 

Prozatím se dá říci, že platí velmi jednoduchá výměna: Sylvanas zařídí, aby se hodně umíralo -> Žalářník roste na síle -> o tuto sílu se dělí se Sylvanas -> Sylvanas roste na síle. Krásná symbióza, jen co je pravda. Určitě je v tom něco víc a jak Sylvanas, tak Žalářník mají na 100 % své vlastní cíle, o které se s tím druhým nepodělili, ale o tom vážně snad až jindy.

 

Spojenectví Sylvanas a Žalářníka každopádně vzbuzuje pár otázek, které bych tu přece jenom ráda nadhodila:

cft4qepwhl_8e94f6170e54133765acaa214e891e5363b3f8bd_1584913508_9166.jpg

1. Překlenutí světů: jak a proč?

Když Sylvanas rozervala helmu Krále lichů, protrhla tím tkanivo oddělující svět živých a svět mrtvých. Proč přesně k tomu ale došlo? Napadají mě dvě možnosti:

 

 1. Uvolnilo se tím obrovské množství energie. A protože to Sylvanas udělala právě v místě, kde je bariéra mezi světy nejtenčí, tato energie ji zkrátka roztrhala.
 2. Helma Krále lichů představuje unikátní předmět, který držel oba světy oddělené. Už jsme řešili, že helmu nechal vyrobit Žalářník. Mezi její schopnosti patřila schopnost ovládat nemrtvé a tak dále. Jaké schopnosti ale ještě mohla helma mít, o kterých nevíme? Jaké schopnosti do ní Žalářník vetkal, aby posloužily jeho plánům? Co když tím, že helmu nechal "propašovat" do světa živých, sem zároveň dostal něco jako časovanou bombu, která dokáže narušit tkanivo mezi oběma světy a vytvořit most, jakmile se mu bude hodit, aby takový most vznikl?

 

Odpověď nechám na vás. Důležitější otázka ale je: jak zapadá protržení bariéry mezi dimenzemi do Žalářníkových plánů?

 

Už jsme ustanovili, že Žalářníkovi jde o to, aby do Chřtánu proudily duše a jeho síla tak rostla. (Nejspíš to nebude jeho jediný cíl, ale je to zatím ten jediný, o kterém víme.) Na to mu ale stačí, aby se zkrátka hojně umíralo. Proč je potřeba, aby byly překlenuty oba světy? Nebo to není potřeba? Víme, že za Helmu nadvlády je zodpovědný Žalářník. Řekl tedy Sylvanas, že po rozervání helmy se stane to, co se stalo? Poradil jí, aby to udělala? Nebo je rozbití helmy a protržení bariéry už jedna z těch věcí, které udělala Sylvanas pro své vlastní cíle a ne v rámci paktu s Žalářníkem? V cinematicu řekla, že "tento svět je vězení a já nás všechny osvobodím". Pokud to má znamenat něco jako "tento svět je krutý a umírání je kruté a vrátit se jako nemrtvý je ještě krutější (a že já o tom něco vím), takže já z nás teď sejmu okovy umírání", pak by to byla v konečném důsledku vlastně docela laskavá myšlenka, přinejmenším ze Sylvanasina pohledu. Tady se opět dá těžko spekulovat, aniž bychom měli možnost alespoň zlehka nahlédnout pod pokličku Sylvanasiných motivací. Buď je to zkrátka zlovolná mrcha se vším všudy, jde jí o moc nebo o kdoví co a na ostatních bytostech jí pramálo záleží, nebo se opravdu snaží o něco, co ji ve finále v našich očích očistí, protože zjistíme, že to dělala pro naše dobro, nebo si alespoň myslela, že to dělá pro naše dobro.

 

Vzhledem k tomu, kolik smrti a zmaru způsobila a jak se zachovala vůči Hordě, moc se mi nechce do ní vkládat důvěru a doufat, že směřuje k nějakému dobrému vyššímu principu. Na druhou stranu mě ale mate její finální promluva v cinematicu. Tento svět je vězení a já nás všechny osvobodím. Jelikož v tu dobu byl přítomen jedině poražený Bolvar a ne třeba někdo z Hordy (nebo Aliance), není moc důvod, aby si vymýšlela a lhala. Znamená to tedy, že její cíle opravdu mají posloužit pro dobro nás všech? Dělá to proto, že jí přijde správné, aby bariéra mezi životem a smrtí padla, a myslí si, že tím poslouží nám všem? Šlo jí o to, aby si nikdo z nás už nemusel vytrpět muka smrti? Ale přivodit předtím smrt tolika tisícům nevinným jí nevadilo... Vládne tu ostrý rozpor, nejspíš proto, že nám chybí nějaká zásadní informace. Snad se celý obraz Sylvanas jako nositelky smrti nebo Sylvanas jako osvoboditelky vyjasní v průběhu Shadowlands.

 

A ještě něco mě zaujalo. Krátce předtím, než se dostala ke svému velkému finále, ještě Sylvanas Bolvarovi vmetla do tváře, že "si nezasluhuje nosit tuto korunu". Proč ale? Protože primárním účelem Krále lichů bylo rozsévat smrt z vůle Žalářníka, zatímco Bolvar byl hodný chlapec, který jenom seděl na trůnu a nikoho masově nevyvražďoval? To by ale zase spíš napovídalo teorii, že Sylvanas je potvora, která touží, aby se kolem ní umíralo...

 

Vzdávám to. Popojeďme.

 

Kdo je Bwonsamdiho šéf?

nqucpditws_dad5c350eeb5340b083f2532dd40cbe416fd3a27_1584913708_6269.jpg

Tak... jsme se konečně dostali k tomu, k čemu se chci celou dobu dostat. Smekám před všemi, co se pročetli až sem. Teď se budeme věnovat něčemu trochu zábavnějšímu než edge lady Sylvanas. Zaměříme se totiž na trolly, konkrétně Vol'jina, a trollského loa Bwonsamdiho. A s trolly je vždycky veselo.

 

Vol'jina snad není potřeba sáhodlouze představovat – byl to náčelník kmene Darkspear, věrný přítel Thralla, vedl odboj proti Garroshovi v MoP, poté nakrátko usedl na trůn náčelníka Hordy, načež zhynul v samotném úvodu Legion na otravu felem po zranění démonickým kopím. Ještě předtím ale stihl jmenovat svým nástupcem Sylvanas, neboť taková byla prý vůle loa, duchů přírody, mocných a moudrých trollských božstev.

 

 

Jedním z těchto loa je i již jmenovaný Bwonsamdi. Bwonsamdi je loa mrtvých, který k sobě povolává duše padlých (především trollů, ale občas i jiných ras). Ve WoW se letmo objevil už ve WotLK, ale významnější roli získal až v Battle for Azeroth, kde jsme měli možnost navštívit jeho chrám v Nazmiru. Zajímavé je, že pro Bwonsamdiho platí totéž co pro Žalářníka – čím víc nastřádá duší, tím je mocnější. Před informací o existenci Žalářníka se právě Bwonsamdi zdánlivě jevil jako nejvhodnější kandidát pro roli vládce smrti, který má svrchovanou vládu nad dušemi padlých. Situace je ale trochu složitější...

 

Napřed se ale musíme na chviličku vrátit zpět k Vol'jinovi. Ten nám sice zkapal už před docela dlouhou dobou, hned na začátku Legion po jeho velmi krátké kariéře náčelníka Hordy. Jenže tím jeho příběh neskončil. Jeho duch totiž přetrval. A vázala se k němu poměrně dlouhá questová linka táhnoucí se přes několik patchů. Nejprve to byla questlinka The Fallen Chieftain, v rámci které odnesete na rozkaz princezny Talanji Vol'jinův popel do Atal'Dazaru, aby zde mohl padlý náčelník spočinout se ctěnými vládci Zandalari. Jenže Bwonsamdi měl pro Vol'jina jiné plány – jako správný sběratel chtěl jeho duši. To však ještě netušil, že Vol'jinova urna je ve skutečnosti prázdná. A jakmile to zjistil, předvedl reakci, která většinu lidí věnujících pozornost lore dost vyvedla z míry. Bwonsamdi nebyl ze ztráty Vol'jinovy duše, kterou tak moc chtěl, naštvaný ani rozmrzelý. Bwonsamdi měl strach...

kb3yb3uxfs_97a37c71d749e68b00a05c68b473875cf40482bc_1584913712_5764.jpg

"Ej, Vol'jine? Vylez z té urny. Počkat... počkat, počkat... ne! Kde být jeho duch? Kde být Vol'jin? Ne! Ne! Nemožné. To se šéfovi líbit nebude. Staroch Bwonsamdi nepřišel o žádnou duši už... ech, tohle být zlé."

 

Konečně jsme u toho šéfa! Tehdy byla tato Bwonsamdiho promluva jedna velká záhada. Od kdy má zatraceně Bwonsamdi, mocný loa, pán smrti, nějakého šéfa, kterému se zodpovídá a ze kterého má dokonce strach?

Už tehdy bylo zřejmé, že tedy zákonitě musí existovat nějaký ještě vyšší pán smrti, kterému je Bwonsamdi podřízen. A který Bwonsamdiho snad i potrestá, pokud mu nedodá duše, které chce. Nabízela se řada možností, všechny značně neuspokojivé. Král lichů, G'huun... G'huun nedával smysl vůbec, a Krále lichů vyloučilo pokračování Vol'jinovy questlinky. V rámci ní povoláte Vol'jinova ducha na Bwonsamdiho přání zpět (Justice for the Fallen), a poté následuje questlinka Shadowhunter. V ní se Talanji, Baine Bloodhoof a duch-Vol'jin vydají navštívit Bolvara Fordragona, současného Krále lichů, protože Vol'jina velmi zajímá, čí hlasy to zatraceně slyšel tehdy, než prohlásil Sylvanas za svou nástupkyni – protože loa to zcela určitě nebyli. A Bolvar jim potvrdí, že ať už to byl kdokoli, on to nebyl.

 

 

Nyní můžeme zodpovědět obě tyto záhady: 1) Kdo je Bwonsamdiho šéf?, a 2) Kdo nakukal Vol'jinovi, aby předal svou mocenskou pozici Sylvanas?

 

Myslím, že nemůže být pochyb o tom, že odpověď na obě tyto otázky je Žalářník. Mocná bytost v Shadowlands, která střádá duše, a na kterého si ani loa Bwonsamdi nemůže troufat. A pro někoho takového nejspíš nebylo nikterak těžké přimět Vol'jina věřit, že slyší hlasy moudrých loa. Díky tomu zařídil, že Sylvanas, jeho dávná spojenkyně, usedne na trůn Hordy a bude mít volnou ruku v rozhodování o tom, co bude Horda dělat a jaké války rozpoutá.

 

Bwonsamdiho vzdor?

f6za2uhm3q_14ccb6c47e52d717da8462b2de37f5e8d545a11e_1584914109_4535.jpg

Pokud jde o Bwonsamdiho, ze všeho nejvíce to vypadá, že ten je Žalářníkovým nedobrovolným agentem – nebo přinejmenším mně nepřipadalo, že by měl z jejich vzájemného spojení kdovíjakou radost. Ze svého "šéfa" má zjevně strach. Kromě toho, Bwonsamdi je sice tak trochu hajzlík, ale pořád je s námi kamarád a během Battle for Azeroth nám mnohokrát pomohl, i když to nedělal z čiré dobroty srdce, nýbrž proto, že se mu to hodilo. Bwonsamdi ale přes všechnu svou vychytralost hraje fér a uzavírá (relativně) férové dohody – viz např. s Rastakhanem. Rozhodně to není žádný záporák. Zato Žalářník? Žalářník je beze vší pochybnosti čiré zlo. Zatímco Bwonsamdi spíše asociuje klasického Smrťáka, tedy neutrální bytost, která zkrátka jenom sbírá duše padlých, Žalářník skrze Sylvanas inicioval cílené vyvražďování nevinných, aby díky jejich duším získal větší sílu. Bwonsamdi, stejně jako například Král lichů, jsou pro zachování rovnováhy mezi životem a smrtí. Rovnováhy, kterou Sylvanas a Žalářník naopak drasticky narušují. Bwonsamdi má ale ten problém, že zkrátka není tak mocný jako Žalářník – tím spíš teď, když Žalářníkovi chodí přímo do domu všechny padlé duše, nejen ty, které by mu měly příslušet. S něčím takovým se Bwonsamdi nemůže měřit.

 

Ještě je tu ale jedna velká záhada. Bwonsamdi totiž v určitý moment udělá něco, co nám celou tuhle krásnou teorii dost narušuje.

id2gjh185y_a6a5edb051d7b6ed42efbcba687f7449854dc6a5_1584914105_8031.jpg

Jak bylo zmíněno výše, Bwonsamdi a král Rastakhan spolu měli dohodu. Ta po Rastakhanově smrti (Battle of Dazar'alor) přešla na Rastakhanovu dceru a novou vládkyni Zandalari, Talanji. A té Bwonsamdi nabídl novou dohodu: zprostí ji paktu jejího otce, pokud mu za odměnu přinese hlavu Sylvanas Windrunner. Čestná Talanji odmítne zradit Hordu, své nové spojence, a Bwonsamdi si posteskne, že je to škoda, protože na duši náčelnice si brousil zuby už dlouho.

 

Tak co to jako?! Pokud Bwonsamdi opravdu slouží Žalářníkovi, proč by najednou chtěl hlavu Sylvanas, která TAKY slouží Žalářníkovi? Blizzarde, neštvi mě...

 

Samozřejmě jsem připravená vám nabídnout pár možných vysvětlení, co mohl tento Bwonsamdiho požadavek znamenat. A budu doufat, že mi v komentářích navrhnete i další.

 

 1. Bwonsamdi Talanji z nějakého důvodu jen zkoušel. Proč? Protože je to nenapravitelný šprýmař a připadalo mu vtipné, že by se Talanji pokoušela zabít Sylvanas, která by s ní nejspíš vzhledem k moci dodané ze Shadowlands vytřela podlahu. Popřípadě si mohl chtít Talanji otestovat, jaké má zásady, a kdyby na jeho návrh přistoupila, řekl by jí, že si to rozmyslel.
 2. Sylvanas Žalářníkovi už posloužila, jak měla, a ten už ji nepotřebuje. Proto pověřil svého agenta Bwonsamdiho, aby se Sylvanas zbavil místo něj. Možná proto, že jeho, Žalářníka, Sylvanas zcela jistě podezírá, jestli nemá nějaké postranní úmysly, a je před ním tudíž opatrná. Smrt ze strany někoho jiného by ale nemusela čekat.
 3. Bwonsamdi se rozhodl Žalářníkovi vypálit rybník a připravit ho o jeho významnou spojenkyni. A kdyby si na něj pak Žalářník chtěl došlápnout, mohl by jenom ukázat prstem: To ne já, to Talanji! A možná, že s duší Sylvanas by pak Bwonsamdi byl dostatečně mocný, aby se mohl s Žalářníkem v případě potřeby utkat...

 

Bwonsamdi v Shadowlands

7z349z4zph_5b433690260cc78951c2ae7a21f764523394d4b1_1584913921_1613.jpg

Na závěr ještě jedna malá perlička. Ve videu, kde se Talanji a Vol'jin vydají za Králem lichů, Bolvar o Vol'jinovi řekne, že "tvá duše kráčela na Druhé straně a vrátila se". Bolvar to zcela určitě myslel metaforicky, ve smyslu "tvá duše odešla na onen svět", ale je tu jedna zábavná paralela. V Shadowlands nás čeká dungeon, který se opravdu jmenuje Druhá strana (Other Side) a který představuje jakousi Bwonsamdiho "kapesní dimenzi", kde si schraňuje duše, které uzmul. (Other Side je geograficky součást Shadowlands.)

 

Zároveň Blizzard potvrdil, že Bwonsamdi bude mít v datadisku Shadowlands svou roli, ale o této roli zatím nic nevíme. Možná se ale dočkáme toho, že se nám Bwonsamdi postaví po bok proti Žalářníkovi? Osobně si dovedu představit, že by Bwonsamdi mohl v nadcházejícím datadisku plnit podobnou roli, jakou plnil Wrathion v boji proti N'Zothovi. Oba nejsou čistě kladné postavy, spíše šedé, oba jsou velmi mocní a v minulosti nám pomáhali, a stejně jako Wrathion v případě N'Zotha má i Bwonsamdi zcela jistě rozsáhlé znalosti o Shadowlands, kterými nám může značně ulehčit naše zápolení. (Stejnou roli ale zároveň může – a nejspíš i bude – plnit Bolvar Fordragon, takže kdo ví.) Já každopádně doufám, že Bwonsamdiho role bude co největší a že s námi bude pořád kamarád, protože loa smrti je jednou z nejlepších částí WoW v poslední době.

 

A co vy, souhlasíte se mnou, že Bwonsamdiho rozhodně není nikdy dost? A co si myslíte o spekulacích probíraných v článku? O co jde Žalářníkovi a o co jde Sylvanas? Vezme jejich spojenectví časem za své, protože jeden druhého podrazí? A jaká bude Bwonsamdiho role v Shadowlands?

Zároveň chci poděkovat všem, co jste článek přečetli až sem (já vím, karanténa, ale stejně, určitě jste měli i lepší věci na práci). Toto je zároveň můj v pořadí 1000. článek na tomto webu (!) a doufám, že vás obohatil. Lok'tar vám všem!

7zg67uc88g_719a87905f122366c29dd4f40a1c3cd9484d403f_1582920959_6129.jpg

Zdroje:

Kromě uvedených zdrojů byly využity články na WoWPedii (Shadowlands, Jailer, Maw, Bwonsamdi, Vol'jin).


Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

Lethal 25.03.2020 19:32

Chýbali mi tvoje články!

"Mohl snad Žalářník nějak manipulovat Plamennou legií i Králem lichů? Obojí by totiž posloužilo jeho účelům – lidé by umírali jak díky Králi lichů, tak i poté díky invazi Plamenné legie."
Len dúfam, že to takto nebude Lebo sa znovu dostaneme do takej fázy, že vždy je tu väčší nepriateľ ako predtým, a ďalší datadisk zas, a neskôr znovu. Lebo to vyzerá, že sa lore snaží len nafukovať, len kvôli tomu, aby sa dalo na tom ryžovať. Preto by som bol radšej, ak by sa jednalo o nepriateľa, ktorý vznikol totálne nezávislo.
BTW: Tie teórie nižšie sú veľmi zaujímavé.

Bellatrix 26.03.2020 15:07

Souhlasím, že to nafukování lore je prostě děs. Uvidíme, jak se to vyvrbí...

Šéfredaktor WoWfan.cz

Horm 25.03.2020 10:03

Uau. Hodně dlouhý článek na tento web. Ale bylo to ta 1000vka. Píšu to proto,že reagovat i na třetinu teorií by dalo na další takový. :-) . . . Ač jsem horďák, tak prostě nevěřím v dobré úmysly Sylvanas, jak tu jako možnost zazněly. Očištění v podobě vyhlazení asi nejsou tím pravým pro mne. Připomíná mi to Rimmera na planetě Parafínů z Červ. trpaslíka nebo konečné šílenství ředitele krematoria ( Hrušínský st. ) ve filmu Spalovač mrtvol. . . . Sylvanas míří za mocí a je jí jedno koho z podřadných obětuje. Není šílenec, je to jen veliké ZLO. Psychologicky vzato je to díky potřebám příběhu wowka směs několika charakterů. Proto je v tom a bude takový guláš.

Bellatrix 25.03.2020 14:26

Já se trochu bojím toho, aby to Blizzard nevymyslel právě tak, že Sylvanas ve finále měla dobré úmysly, protože Sylvanas má pořád dost velkou fanbase mezi hráči... A Blizzard se spíš snaží hráčům podbízet než naopak.
Rimmer a Spalovač mrtvol jsou mimochodem moc hezké příklady.

Šéfredaktor WoWfan.cz

godlike 25.03.2020 09:17

Bomba článek ostatně jako obyvkle.čtu čtu a najednou konec Moc děkuju za článek.

Bellatrix 25.03.2020 14:23

Potěšení je na mé straně

Šéfredaktor WoWfan.cz

Valohran 24.03.2020 22:20

Když už tu padla úvaha, zda může být titán nemrtvý, tak když se tak dívám na Žalářníka, ani by mě to nepřekvapilo
Díky za megadlouhý článek! Respekt, že se tak dlouho věnuješ WoW fandomu a pořád máš sílu a inspiraci k takovým zajímavým zamyšlením nad lore

Bellatrix 25.03.2020 14:23

To víš, někdo to dělat musí A děkuju

Šéfredaktor WoWfan.cz

FlokiEremitt 24.03.2020 18:09

Podle mě, je Bwonsamdi kariérista, dlouho byl pravou rukou žalářníka, a před nějakou dobou mu toto místo vyfoukla Sylvanas. Bwonsamdi, se chce dostat zpět, na svou vyhřátou židličku, a proto Talanji pověděl, aby jí zabila a, že na Sylvanasinu duši si brousí zuby už dlouho.

Bellatrix 25.03.2020 14:22

To je dobrá teorie. Akorát by to znamenalo, že je Bwonsamdi opravdu hajzlík a to já nechci! Ale už mám naplánovaný další článek na téma Bwonsamdiho, takže tuhle alternativu tam asi přinejmenším zmíním, děkuju moc za podnět.

Šéfredaktor WoWfan.cz

FlokiEremitt 25.03.2020 17:17

@Bellatrix Nemáš vůbec za co, tvé články číst je jedna radost.

Galifry 25.03.2020 17:56

@Bellatrix Když pominu nějaký osobní zaujetí Bwonsamdiho v zabití Sylvanas a nějaký jeho kariérní posun řekněme, nesedí mi jedna věc.

Pokud je Žalářník jeho šéf, je pro mě dost těžký si představit, že někdo kdo pomáhá duším na druhý břeh má šéfa zlosyna. Někdo kdo řídí smrt ji nebude chtít rozbít. Všeobecně, smrt jako taková přece není špatná , naopak duše chycená ve věčnosti bez cíle a účelu, to nikdo z nás nechce. Ten koloběh života a smrti by měl fungovat.

Já si Žalářníka představuju jako někoho s úkolem hlídat zatracený , kdo to má nejspíš za trest. Jako Lucifer, ne jako pána smrti.

Bellatrix 26.03.2020 15:02

@Galifry Mně taky moc nesedí, že někdo jako Bwonsamdi by měl šéfa zlosyna. Na druhou stranu mi taky úplně nesedí, že by Žalářník tu svoji povinnost dostal jako úkol/trest. Protože by to pak musel dostat za úkol od někoho, kdo je mu nadřízený. A kdo by to byl? Leda možná Soudkyně... Ale to mi sedí ještě míň, protože Soudkyně podle mě nemá žádnou faktickou moc, žádnou svrchovanost, a její účel je prostě jenom soudit duše. Vidím ji jako čistě neutrální bytost, stojící stranou jakéhokoli mocenského boje. Ale kdo ví, možná se pletu a Blizzard to má vymyšlené jinak. Možná má být Soudkyně opravdová šéfka Shadowlands a Žalářník něco jako její vazal, který se vzbouřil a začal si shromažďovat duše jen u sebe.

Šéfredaktor WoWfan.cz

FlokiEremitt 26.03.2020 17:29

@Bellatrix Podle mě nedává smysl, že žalářník je zlosyn. Buď je zlosyn, kterému to někdo přikázal, a on se začal bouřit, nebo zlosynem vůbec není. Sám od sebe by přeci někdo zlý nehlídal největší mizery Azerothu.

Galifry 26.03.2020 17:50

@Bellatrix Jistá věc je jen jedna, Blizz si ukousl hodně a budou mít co dělat, aby to dávalo smysl.

Řekli, že Soudkyně je starší než Titáni, ale ona, Oribos, to jak celý koloběh života funguje se neobjevilo jen tak z čista jasna. Kdo to vytvořil? Ať Soudkyně nebo někdo jiný, znamená to, že jsou bytosti starší než Titáni a tím pádem je i Kronika čím dál víc mimo, protože to pak Titáni neuspořádali všechno. Je teda otázka co Blizzu věřit. Jako, že Žalářník je někdo nový s kým jsme se ještě nesetkali, oukej, tomu se dá věřit, ale, že nepotkáme Arthase, tomu prostě nevěřím.

S Titány jsme určitě neskočili. Ta červená hvězda na obloze, což je podle cinematicu na konci Antoru Sargeras nebo jeho esence, duše, cokoliv. Alex Afrasiabi řekl, že pokud ta hvězda zmizí, tak to bude problém. A kdybych si měl vsadit, tak Žalářník je taky Titán.

Začíná to být divoký, už aby to pustili.

Bellatrix 24.03.2020 14:26

Kolega Eydis vytvořil na základě článku krásný meme: https://www.wowfan.cz/images/3289/jailer/7o9t5syooj_e030eb0385f2eb449af8b7a190546fcb2510f293_1585056191_7013.jpg

Šéfredaktor WoWfan.cz

Kittinka 24.03.2020 09:32

Paradny clanok. Docitane az do konca.

Bellatrix 24.03.2020 13:49

Děkuji, to jsem ráda

Šéfredaktor WoWfan.cz

Sarder 23.03.2020 23:54

Možno trochu šialená teória ale. Čo ak ide Žalárnikovy z jeho pohľadu o najväčších vrahov v kozme, a to Titánov. Nevieme presne ako prebieha zrod dospelého Titána ale vieme že sa vyvíja v planéte na ktorej je život a keď sa "liahne" tak je možné že zabije všetko čo je na ňom. Ďalej Titány neváhajú zabíjať čo je na ich "vajciach" či už je to void, fel, život, svetlo, pokiaľ majú ochrániť svoje "vajce". Preto keď sa Sylvanas zabila a dostala s ku Žalárnikovy tak sa mu naskytla príležitosť ako získať spojenca ktorý žije na jednom z ich "vajce" a vieme že si cení život. A tak padla dohoda. Sylvanas zaobstará energiu (duše) a otvorí cestu pre prenos energie (roztrhá helmu) a potom sa Žalárnik pokúsi z nazbieranej energie a otvorenej cesty vytvoriť zbraň/kúzlo ktorým zabije rodiaceho sa Titána.

Bellatrix 24.03.2020 13:52

To se mi dost líbí. Doteď mě strašně štve, že Blizzard nikdy neupřesnil, jak probíhá zrod Titána, protože já si to taky představuju tak (resp. chtěla bych, aby to takhle v lore bylo), že ta planeta pukne jako vejce, je zničená nebo přinejmenším z velké části narušená a Titán se díky tomu může narodit.

A teď si tak ještě říkám, když přemýšlím o Titánech ve spojení s Žalářníkem... Může být Titán nemrtvej?

Šéfredaktor WoWfan.cz

Galifry 24.03.2020 20:02

@Bellatrix Oni vůbec něco o Titánech upřesnili? V zásadě o původu a vztazích nevíme nic. A vzhledem k tomu co padlo o Kronice na Blizzconu, tak víme jen to, co Titáni chtějí abychom věděli.

Ten vývoj Titánů v planetě. Jestli jsem dobře pochopil Tisícletou válku, tak tam Argus v podstatě popsal, že byl do planety uvězněn a vzhledem k tomu , co je zač se dá předpokládat, že to samé potkalo naši Azeroth (takže ta hláška, "tenhle svět je vězení", by mohla mít doslovný rozměr). Pak by nedávala smysl ani ta pohádka jak Sargeras přepůlil planetu s titánskou duší. Proč by to neudělal i s ostatníma takovýma světama, předně s Azeroth, která byla Starýma breberkama zaneplešená. Proč všechny ty plány a invaze Orků a Pohromy?

V knížce Traveler se dočkala zmínky jiná bytost spojená se smrtí a to Mueh'zala. "Our battle is yet to come, yet to come... But it will come, child. It will come. And if you lose that battle, Mueh'zala feasts on all of Azeroth. All of Azeroth. All of Azeroth. All of Azeroth..." Tohle jsou poměrně velký ambice na regionálního voodoo bůžka. Může to být bytost , pro kterou mají různé kultury různá jména, ale zajímavý je jeden z těch titulů, "Son of Time". Syn času, no a víme teda, který Titán ovládá čas a vzhledem k tomu jak Žalářník vypadá na tom conceptu.... Jo, je to divoká spekulace.

Ale zásadní problém je ta neucelenost toho lore. Jsou Titání inspirovaní Řeckou mytologií a Argus a Azeroth byli "sesazeni" a uvězněni Pantheonem? Nebo je to složitější a čerpají z mytologie J.R.R Tolkiena, kde se dájí najít podezřelé podobnosti s bytostma Warcraftu?

S mečem a helmou to podle mě zatím retcon není. Doteď je vyrobili Nathrezimové, což se nevylučuje s tím, že byly vyrobený v Shadowlands. Vzhledem k tomu jak Páni děsu vypadají a jaký praktiky a magii využívaj, je možný, že tam mají přístup. Řekli, že potkáme toho, kdo je vyrobil, nemyslím, že padlo, že by to byl Žalářník, může to být Nathrezim. Mimochodem v Travelerovi je společníkem Mueh'zaly taky Nathrezim.

Kaspo 24.03.2020 21:15

@Bellatrix nemáme ukážku toho, čo bude s planétou po zrode titána na Arguse?

godlike 25.03.2020 09:19

@Bellatrix Když jsme u toho zrození a smrti co démoni kteří zemřou v twisting nether..jdou do shadowlands?

Bellatrix 25.03.2020 14:20

@Galifry Možná právě nathrezimové jsou to pojítko mezi Shadowlands, potažmo Žalářníkem, a Legií. To by do sebe docela zapadalo. To by znamenalo, že to nebude žádný velký retcon, jenom se prostě doplní informace, které jsme nevěděli, ale pořád to bude dávat smysl i na základě toho, co jsme věděli dřív.

@Kaspo Teoreticky ano, i když Blizzard klidně může říct, že Argus byl speciální případ kvůli tomu, co s Argusem vyváděl Sargeras.

@godlike To je hodně dobrá otázka. To asi bude muset Blizzard ještě upřesnit. Ale osobně si myslím, že asi ne, protože v rámci kosmologie jsou démoni a smrt/Shadowlands dvě různé domény. Kdyby démoni, kteří skutečně zemřou, odcházeli do Shadowlands, byly by tím pádem Shadowlands jakožto doména tak nějak nadřazené, a to si nemyslím, ty domény by měly být vzájemně rovnocenné. Třeba naaru jakožto reprezentanti domény Světla taky neumírají, jen se mění ze "světlých" na "temné" a zase nazpět. Nebo Bohové divočiny, ti taky po smrti neodchází do Shadowlands. Takže si myslím, že každá doména to má pořešené po svém a do Shadowlands odcházejí jenom "normální" živé bytosti.

Šéfredaktor WoWfan.cz

godlike 26.03.2020 00:09

@Bellatrix Technicky vzato Smrt je Smrt když démona zabijem mimo twisting nether vrátí se tam a znovu zrodí,ale když ho sejmem v něm co se s ním stane?Jde mi o to,že by teoreticky mohli automaticky končit v Maw u Jailera když definitivně zemřou.Naaru a Void lordi jsou jiné kafe ti mají vlastně svou doménu a to je jedna ze základních dvou.Ale jak říkáš možná démoni jako takoví jsou chybějicí pojítko.

SolMane 23.03.2020 22:54

Fuuu poctenicko na vecer toto by chcelo poriesit na discorde
normalne neviem kde zacat s pisanim

Bellatrix 24.03.2020 13:48

To já jsem taky hodně dlouho nevěděla A pak jsem nevěděla, kde skončit

Šéfredaktor WoWfan.cz

SolMane 24.03.2020 15:57

@Bellatrix
Tak to vezmeme po poradi a v skratkach .
Icecrown a Thorgast - nepride mi zvlastne ze sa docela podobaju , z Jailerovej strany to vidim tak ze chce ovladnut Azeroth (pride mi ze v traileri je Jailer sam prikovany na jedno miesto ) a na to mu mal pripravit podu uz Arthas vo Wotlku .cize by to bola smrt kam by oko dovidelo .
Druha vec co ma napadla ze si chce spravit svojho vlastneho Titana .pretransformovat esenciu zivota na smrt samotnu . Ked si predstavim takeho Titana v sluzbach smrti uuuu .

Sylvanas ( my Love ) -
Dovod preco otvorila druhu stranu mi pride tiez prosty . Fyzicky by sa nemohla do shadowlands nikdy dostat takze nejaku cesticku si k jailerovi najst musela .
A ak ma jailer plan ovladnut azeroth tiez by sa asi fyzicky do azerothu dostat nemohol . Koruna podla mna tomuto zabranovala aby sa fyzicky nikto nedostal sem a tam (nastava len otazka ako sa dostala koruna na azeroth ked bola ukuta v shadovlandoch ...oh my god )
Sylva ma prakticky asi opacny plan ako jailer . Ta by asi chcela ovladnut smrt samotnu , ovladnut Shadowlands a k tomu potrebuje hrdinov azerothu .
Ja otvorit brana , vy porazit jailer , ja stat velmi mocna a povedat vam zvysok pribeh a plan a vy mi odpustit. ( mozno si tam chce sama zabit Arthasa )
Asi takto nejak si to vybavujem . ( len mi nedava zmysel ako chcela vyuzit mrtveho Nzotha )

Bwomsandi - tu sa necham prekvapit pribehom kedze kniha k Shadowlands k nemu nadvazuje atentatom na Talanji a Bwomsandiho .

Este sa vratim k Frostmournu - Mec ktory vytrhaval duse z tela ale tieto duse zostavali vsiaknute vo Frostmourne . Bwomsandi ako Loa smrti pracuje na podobnom principe . udrziava si duse v nekropoli a kseftuje s nimi .
Helya pracovala tiez zhruba tak .

tu ma napada jedna vec . O smrti na azerothe sa mali starat tieto , nazveme ich entity . Kde ale IC a Lich king boli najvysia entita vzhladom na podobnost LK a Jailera a IC s Thorgastom . Vymenou vsak jailer pozaduje najsilnejsie duse z azerothu ktore mu mali sluzobnici posielat aby zosilnel .

je toho strasne moc co ma napada ale prsty mi uz vravia prestan lebo sa zamotas . takze tak v skratke .

Bellatrix 25.03.2020 14:11

@SolMane

Že je Jailer přikovaný, to mě nenapadlo. Neznamenalo by to ale pak tím pádem, že je ještě někdo nad ním? Někdo, kdo ho přikoval? Kdo by to ale byl?

Titán ve službách smrti by byl rozhodně zajímavá věc. A koneckonců už víme, že Void Lordi chtějí našeho Titána zkazit... Bylo by vtipné, kdyby Jailer chtěl totéž, ale chtěl si ho zkazit po svém. Třeba to ve finále bude bitka mezi silami Žalářníka a Prázdnoty. A my se budeme jenom koukat.

Ta myšlenka, že Jailer měl na Azerothu několik entit, které pro něj sbíraly duše (Bwonsamdi, LK, Helya), mi přijde dost reálná. Dost si dovedu představit, že to tak opravdu je, a dává mi to smysl. Bwonsamdiho a LK máme teďka na své straně, takže by to mohla být taková vzpoura bývalých služebníků proti Žalářníkovi. Možná to je jeden z důvodů, proč potřeboval Sylvanas? Aby si vykompenzoval, že se někteří jeho "agenti" postupem času obrátí proti němu?

Šéfredaktor WoWfan.cz

Batole 23.03.2020 22:53

Moc hezký článek, klobouk dole.

Bellatrix 24.03.2020 13:47

Děkuji

Šéfredaktor WoWfan.cz

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet