Shadowlands – Kdo je Bwonsamdiho šéf?

  sylvanas    jailer    bwonsamdi   

 

Na začátek menší backstory. Článek s názvem "Kdo je Bwonsamdiho šéf" mám naplánovaný a rozepsaný od 31. května 2019. Od té doby pořád nějak nebyl buď čas nebo dostatečně dobré nápady (nebo obojí). Zato teď to vypadá, že jsem nejspíš udělala dobře, když jsem toto téma odložila. Společně s datadiskem Shadowlands a novými informacemi týkajícími se této doposud velmi tajemné sféry do sebe totiž jisté věci začínají dokonale zapadat, a my se tak nemusíme mořit k smrti spekulováním nad otázkami, na něž neexistuje žádná kloudná odpověď. Teď už pěkných pár odpovědí máme a stačí je rozumně poskládat dohromady.

V tomto článku si popovídáme o řadě věcí. V prvé řadě si shrneme nějaké základy o Shadowlands, jak to tam chodí, kdo na Shadowlands dohlíží a tak podobně. Dále se budeme věnovat dalším významným činitelům nadcházejícího datadisku – především Sylvanas Windrunner a také Bolvaru Fordragonovi, současnému Králi lichů. A v neposlední řadě se podíváme na zoubek nenapravitelnému šprýmaři a zanícenému sběrateli duší, loa Bwonsamdimu, který nás v datadisku Shadowlands opět poctí svou okouzlující přítomností.

Všechny články o Shadowlands najdete zde.

 

Všechno, co jste chtěli vědět o Shadowlands
(a báli jste se zeptat)

swayd32h62_f0ef00c3effdc2d722392387c63535f48fb39694_1584912991_7232.jpg

Shadowlands jsou – velmi zjednodušeně řešeno – říše mrtvých. Představit si je můžete jako podsvětí z libovolné pozemské mytologie. Jde o sféru, kam odchází po smrti duše mrtvých, aby se jim zde dostalo zaslouženého osudu. Což může znamenat jak šťastnou posmrtnou existenci, pokud jste za života sekali dobrotu, pomáhali koťátkům ze stromů a chodili starým lidem nakupovat zásoby kvůli koronaviru, nebo staré dobré věčné utrpení, pokud jste dělali ošklivé věci, vraždili nevinné a nemyli si ruce.

 

Do Shadowlands se vlastně nepodíváme poprvé – vlastně ho každý z nás navštívil již nespočetněkrát. Shadowlands jsou ono šeré místo, kam se dostanete, když ve hře zemřete. V rámci nutné herní mechaniky oživování tu máme Spirit Healery (což jsou vlastně hodné valkýry, který se rozhodly asistovat duším mrtvých), kteří nám vždy pomohou vrátit se zpátky do života. V datadisku Shadowlands se však naruší tkanivo mezi realitami, neboť Sylvanas se rozhodla zničit bariéru mezi životem a smrtí. A to je důvod, proč budeme moci navštívit Shadowlands skutečně plnohodnotně, namísto předchozího "a jejda, stala se mi taková menší nepříjemnost, těch murloků bylo na mě trochu moc... nevíte, jak odtud co nejrychleji pryč?"

 

Počátek Shadowlands není jasně specifikován a je stejně tak možné, že vznikly zároveň s hmotným vesmírem, jako že existovaly dávno před ním. Každopádně však musely existovat již v momentě, kdy se ve vesmíru objevila (nebo spíše když zemřela) první živá bytost.

 

Shadowlands jsou dimenze existující paralelně s jinými světy, avšak víme, že na Azerothu představuje jakousi kotvu se Shadowlands Icecrown – proto zde Sylvanas tak velmi efektně protrhla tkanivo mezi oběma světy a přemostila je.

 

 

Jak bylo řečeno výše, v Shadowlands je s vámi naloženo podle toho, jací jste byli zaživa. A stejně jako v každé jiné mytologii se i zde nachází bytost, jež má úlohu vševědoucího soudce, který posoudí vaše činy a podle toho vám přidělí příslušný posmrtný život. Ve WoW se tento soudce nazývá Arbiter (což v překladu znamená právě soudce). Správné označení však je Soudkyně, neboť se o této tajemné bytosti hovoří v ženském rodě.

Soudkyně je dost možná tou nejstarší bytostí v kosmu, nebo jednou z nejstarších. Její existence časově předchází dokonce i Titánům. Soudkyně je vševědoucí v tom smyslu, že u každé duše, která před ni předstoupí, okamžitě odkryje veškeré její dobré i zlé činy, úspěchy, selhání, dokonce i ty nejniternější myšlenky. To vše Soudkyně dovede odhalit, pojmout a pochopit v jediném okamžiku.

Soudkyně sídlí v samotném středu Shadowlands ve městě Oribos, zvaném také Věčné nebo Nesmrtelné město, a smyslem její existence je souzení smrtelných duší, které přijdou do Shadowlands. Ty pak podle jejich činů pošle do jedné ze čtyř oblastí Shadowlands, aby ti ctní přiložili ruku k dílu nebo aby ti mrzcí trpěli za hříchy, které spáchali za života. Každé ze čtyř říší vládne Covenant, která má určitou specifickou roli ve fungování Shadowlands.

04g75lvilv_b5120974a08816a04aaace5314e5f99631b89830_1584912752_8889.jpg

Okamžitě po odhalení existence Soudkyně se začalo živě spekulovat, co je zač. Teorii, že jde o Titána, Blizzard velmi rychle zamítl společně s informací, že Soudkyně (i Shadowlands) jsou starší než Titáni. Téměř s určitostí lze tedy říci, že jde o nám dosud neznámou bytost, která vešla v bytí společně s Shadowlands nebo krátce po zrodu této sféry.

 

Soudkyně nás však v tento moment příliš nezajímá. Zato nás bude velmi zajímat druhá význačná entita mající moc nad Shadowlands. A sice Jailer – Žalářník.

 

O hříšnících a žalářnících

ni6be1dlwk_ae59367ea0d5de347b70b18debcabe01fb1be84d_1584913015_0527.jpg

Začnu s dovolením trochu zeširoka. Jak bylo řečeno výše, Shadowlands se dělí na čtyři regiony – Bastion, Ardenweald, Maldraxxus a Revendreth – plus hlavní město Oribos (které bude naší hlavní hráčskou základnou, podobně jako dříve třeba Dalaran). Ale samozřejmě tu nesmí chybět ještě nějaká ta max-level lokace, kde je opravdu úplně všechno ošklivé a nepřátelské, kde není ani chvilka na vydechnutí a kde bychom se už měli mít opravdu na pozoru. V Shadowlands je takovouto lokací Maw Chřtán.

Už sám název nám napoví, že do Chřtánu bychom se opravdu dostat nechtěli. Duše, které  za života konaly nevýslovné hříchy, zkrátka ti největší padouši, však mají smůlu – pokud o nich Soudkyně rozhodne, že jsou tyto duše zkrátka příliš zvrácené, nebezpečné pro zbytek Shadowlands a bez jakékoli naděje na nápravu, pošle je hezky šupem právě sem.

Chřtán je dejme tomu takové vězení s nejvyšší ostrahou. A nejvyšším žalářníkem je tu... Žalářník (Jailer).

 

Jeho jméno neznáme, je to zkrátka Žalářník. Hovoří se, že tuto tajuplnou bytost dosud nikdo nikdy nespatřil – snad jen duše, které jsou poslány do jeho domény. A z těch se nikdo nikdy již nevynořil, aby mohl promluvit o hrůzách, které tam spatřil. Chřtán a Žalářník tak představují strašáka i pro samotné obyvatele Shadowlands, šíří se o nich legendy a děsivé zkazky a nikdo pořádně neví, jaká je skutečná pravda o tomto místě a jeho enigmatickém pánovi.

 

V samém středu Chřtánu se nachází věž Torghast (která bude představovat inovativní dungeon v datadisku Shadowlands) a tato věž je právě oním vězením, kde končí ty nejzlovolnější a zcela nenapravitelné duše. Co se tam s nimi děje, kdo ví. Ale koho to zajímá? Jakýkoli trest, kterého se jim dostane, si přece tito škůdci, vrahové a padouši zcela jistě zaslouží.

9dxylmvahk_e587b2598f09564e48f7883a606c963ca495aa71_1584913008_1528.jpg

Jenže v určitý moment – konkrétně někdy v době Třetí invaze Plamenné legie na Azeroth (tzn. datadisk Legion) – se tato dříve dokonalá a neomylná mašinérie smrti porouchala. Dřívější proces, kdy duše přišla do Shadowlands, předstoupila před Soudkyni a byla poslána tam, kam zasluhovala, se narušil. Teď kvůli nějaké strašlivé chybě proudí všechny duše, včetně těch ctnostných, přímo do Chřtánu. V důsledku čehož moc Chřtánu – a samozřejmě i Žalářníka – roste každým dnem, nebo spíše každou minutou (neboť od dob Legion přes Battle for Azeroth se umíralo opravdu hodně). Naproti tomu ostatní části Shadowlands slábnou a chřadnou, neboť se jim nedostává přísunu animy (duševní esence, kterou s sebou přinášejí padlé duše).

 

Jelikož všechny duše nyní končí ve Chřtánu, skončíme tam na začátku datadisku Shadowlands i my. Díky blízkému spojení s Titánkou-Azerothem se nám však odsud (jako prvním duším od chvíle, co byla mašinérie smrti narušena) podaří uprchnout. Následně tedy budeme mít možnost prozkoumat zbytek Shadowlands, uzavřít nová spojenectví a zjistit, co se to vlastně zatraceně děje.

 

Ale zpět k Žalářníkovi. Žalářník je hlavním záporákem Shadowlands, hlavním zlem, které budeme muset odhalit a porazit. A ne, není to Arthas ani nikdo nám známý – Blizzard je poměrně neoblomný v tom, že stejně jako Soudkyni, ani Žalářníka jsme dosud neměli možnost potkat pod žádnou jinou identitou. Jsou to zkrátka nové, neznámé entity (myšleno nové pro nás hráče – z hlediska univerza Warcraftu jsou zcela jistě prastaré).

 

No jo – jenže pokud o Žalářníkovi nic nevíme, nikdo ho nikdy neviděl a je to pro nás zcela nová figurka na šachovnici... co tedy vlastně víme?

 

Pod korunou Smrti

6559sdzoaz_9c445cecc8cb52278452949aeca7b9e50d537d71_1584912756_9742.jpg

Ne že bych se chtěla chlubit svou prozřetelností, ale... ano, naprosto se chci chlubit svou prozřetelností. Už v srpnu roku 2018 jsem totiž v článku o Vol'jinovi (a později v řadě dalších článků) spekulovala nad tím, zda náhodou ve světě Warcraftu nemůže existovat entita, o které jsme ještě neslyšeli, a sice nějaký "bůh smrti". Když se totiž podíváme na kosmologii světa Warcraftu, podrobně rozkreslenou v Kronice, zjistíme, že nám tam něco chybí.

89xh452qo1_0a5d20fc0ed40afaa95b7d4cfe98abaa6bca11e6_1584798266_5415.jpg

Vezměme to popořadě, hezky shora:

 • Světlo Svaté, naaru
 • fel, démoni, Plamenná legie
 • nemrtví, nekromancie, smrt (Smrt?)
 • Prázdnota, Staří bohové, Páni Prázdnoty
 • arkánová magie, Titáni
 • život, příroda, Bohové divočiny

 

V pěti z celkových šesti odvětví veškeré existence světa Warcraftu máme nějakou jasnou entitu nebo entity, které dané odvětví reprezentují, popřípadě nad ním mají do určité míry vládu. Ale co odvětví smrti? Nemrtví jsou jenom důsledkem toho, že takováto síla v tomto světě existuje, ale co ji pohání? Kdo jí vládne?

Se smrtí je sice silně asociován například Yogg-Saron, který je dokonce přímo zván bohem smrti, ale Yogg-Saron je Starý bůh a jako takový tudíž spadá pod Prázdnotu, nikoli pod odvětví smrti, nekromancie a nemrtvých. Stejně tak mi na pozici svrchovaného boha smrti neseděla ani žádná jiná z nám dosud známých postav, např. Helya. A Bwonsamdi, ten už vůbec ne. Sice je to loa smrti, ale... o tom až za chvilku. Byla jsem zkrátka pevně přesvědčená, že aby kosmologie Warcraftu dávala smysl, musí existovat další bytost, která je opravdu svrchovaným pánem (nebo paní) smrti.

Až donedávna jsme takovou bytost neznali, ale teď už ji známe. A tuto teorii potvrzuje nejenom to, že Žalářník je hlavní záporák datadisku, v němž se vydáme přímo do domény smrti. Kromě toho tu máme informaci od Steva Danusera (senior game designer a lead narrative designer) z BlizzConu 2019, že Žalářník představuje významnou součást warcraftí kosmologie.

Vida vida.

 

A ještě jednu věc nesmíme opomenout zmínit. A sice Žalářníkovo fyzické vzezření. Žalářníka sice zatím nikdo z obyvatel Azerothu neviděl (a ti, co ho snad mohli vidět, o tom už nikdy neměli možnost nikomu povědět), ale my jsme Žalářníka přinejmenším letmo zahlédli. A to v traileru na Shadowlands.

 

 

Nepřipomíná vám jeho silueta náhodou něco?

9uc338p9bj_455ec01497c44f37b1ab0d41a4c8b039836281ff_1584912987_3583.jpg

Napovím vám. Napovím vám za pomoci concept artů Žalářníka, které leaknuly na konci minulého roku.

tawx4knoog_9dfdff8a646a3cd4fb5091764b513c6e7f0391c6_1584798271_2942.jpg 9p8atq2yxy_289c2a81898c82edcb8ebe96b5649ac69908f93e_1584798276_0577.jpg

Zde je jeho špičatá koruna vidět o dost lépe. A pokud se vám nechce moc napínat mozek, stačí si přečíst poslední řádek textu na druhém obrázku: Žalářníkova věž – tedy Torghast, vězení, kam Žalářník zavírá duše pod svou nadvládou – podle všeho představuje předlohu pro architekturu Icecrownské citadely. A tato podoba se odráží i v Žalářníkově koruně.

 

Všechno to do sebe zapadá. Jelikož Shadowlands a věž Torghast musí být prastaré a Icecrown je místo, kde jsou Shadowlands Azerothu "nejblíže", kde mezi oběma světy existuje pevné pouto, pak dává smysl, že na tomto místě byla postavena citadela zrcadlící podobu světa "na druhé straně", tedy věže Torghastu. Tady ale podobnosti nekončí. Torghast, Icecrownská citadela a Žalářníkova koruna navíc všechny připomínají Helm of Domination, slavnou helmu Krále lichů. Zdá se tedy, že Icecrownská citadela, Žalářníkova koruna i helma Krále lichů mají všechny odrážet architekturu Torghastu a být upomínkou na toto nejstrašnější vězení.

A ještě se vraťme k popisku na concept artu. Žalářníkova věž by měla být místem, kde se nachází Forge of Domination. A pokud přemýšlíte, proč sdílí Helma nadvlády a Výheň nadvlády část jména, pak je to proto, že Výheň nadvlády je runová výheň v Torghastu, kde byla vykována jak Helma nadvlády, tak Frostmourne, Mrazivý smutek. To hlavní, co dělá Krále lichů Králem lichů – helma a meč – tedy má svůj původ v Shadowlands, konkrétně v Torghastu, Žalářníkově věži. Král lichů jakožto entita, ať už se pod neúprosnou helmicí právě skrýval kdokoli, tak byl vždy nějak navázán (a nejspíš i podřízen?) moci Shadowlands, moci Žalářníka, moci smrti.

x1nteznphq_8fbf906b9e938c18da5d45e6ce8eec7c62b11665_1584913247_0552.jpg

Stále musím přemýšlet, do jaké míry je toto všechno jenom nepříjemný retcon a do jaké míry to naopak zapadá do informací, které jsme znali dříve. Budu ráda za vaše názory v komentářích.

 

Z této části textu každopádně pro mě osobně vyvstává jedna otázka: je (byl) tedy Král lichů doslova podřízen Žalářníkovi? Jelikož Žalářníkova moc zjevně roste, čím víc duší přijde do Chřtánu, je pro něj entita jako Král lichů a jeho Prohroma poměrně výhodná, neboť měli rozsévat a také rozsévali smrt po celém Azerothu. Ano, ne všechny duše sice dříve přicházely do Chřtánu, tam mají přijít jen ti nejhorší, ale co když měl Žalářník už delší dobu plán "rozbít" mašinérii smrti a zařídit, aby do jeho domény přicházely opravdu všechny duše a zásobovaly ho další a další animou?

 

Jak do toho všeho ale v takovém případě zapadá Plamenná legie, která dle našich dosavadních informací stála za vytvořením Krále lichů a Pohromy? Dle původního lore vznikla Pohroma za tím účelem, aby oslabila Azeroth předtím, než nastane skutečná invaze Plamenné legie. Žádná spojitost s nějakým Žalářníkem ani posilováním jeho mocenské pozice.

 

ALE: Vylučuje se to vůbec?

 

Mohl snad Žalářník nějak manipulovat Plamennou legií i Králem lichů? Obojí by totiž posloužilo jeho účelům – lidé by umírali jak díky Králi lichů, tak i poté díky invazi Plamenné legie. A Žalářník by si jenom mnul ruce.

Pokud však mají nové informace zapadat do starého lore a ne ho přemazat, je třeba vyjasnit, zda spolu Plamenná legie a Žalářník měli nějaký pakt a zda jim třeba Žalářník na základě tohoto paktu poskytl Helm of Dominion a Frostmourne, protože samotná Plamenná legie technologii na výrobu takových předmětů zkrátka neměla. Popřípadě se dá ještě uvažovat nad alternativou, že jim Žalářník tyto předměty zkrátka nějak... podstrčil, a Plamenná legie tak dál mohla spřádat své plány, aniž by tušila, že je zároveň součástí Žalářníkových plánů.

 

První možnost by byla opravdu pořádný retcon, druhá možnost je zase dost divoká a za vlasy přitažená. Opět budu ráda, pokud mi sdělíte do komentářů svůj názor nebo se podělíte o svou vlastní teorii, jak jsou Žalářník, Král lichů, Pohroma a Plamenná legie propojeni – nebo zda jde prostě jenom o prachsprostý retcon bez logické struktury.

7o9t5syooj_e030eb0385f2eb449af8b7a190546fcb2510f293_1585056191_7013.jpg
Reakce kolegy Eydise na tuto část článku

 

Spojenectví s královnou smrtonoškou

q2c1zvt4o8_adbb9c0f886752255740dec2215959cb6ffb93dd_1584913504_6898.jpg

Další potvrzenou informací, mimo to, že Žalářník je hlavním záporákem datadisku, je to, že Sylvanas Windrunner je s ním spřažená. A to už velmi dlouhou dobu. Opravdu velmi, velmi dlouhou. Jejich spojenectví bylo uzavřeno v době, kdy se odehrává povídka Edge of Night – která, jak si možná vzpomenete, patří do série povídek mapujícících osudy jednotlivých frakčních vůdců v době mezi WotLK a Cataclysmem. (Povídku Edge of Night si můžete přečíst buď zde v originále nebo u nás v českém překladu – bohužel jsou přeloženy jen první dvě kapitoly.) To znamená, že už přes pět datadisků je Sylvanasina agenda ovlivněná její dohodou s Žalářníkem.

 

Všechno (nebo alespoň většina věcí), co Sylvanas od momentu jejich spojenectví dělala, bylo ku prospěchu jejího paktu s ním. A to například včetně jejího krátkodobého spojenectví s Varianem Wrynnem na začátku Legion, jak Blizzard potvrdil v Q&A na BlizzConu 2019:

 

Q: Vnímal Žalářník Legii jako hrozbu? A byl tohle důvod, proč Sylvanas spolupracovala s Varianem?

A: Více o Sylvanasiných motivacích se dozvíme v Shadowlands. Také se dozvíme, že k jejímu spojenectví s Žalářníkem došlo už dost dávno. Je to součástí příběhu Edge of Night. Spolupráce s Varianem byla součástí dlouhodobé strategie, aby nakonec byla jmenována náčelnicí – musela uzavírat spojenectví, ale teprve nyní vidíme, jak se její plány uskutečňují.

 

S Žalářníkem se mimochodem setkala proto, že (jak je popsáno právě v povídce Edge of Night) po pádu Krále lichů spáchala sebevraždu. Po Arthasově zabití, na němž se nepodílela, ač po tom velmi toužila, cítila Sylvanas, že už nemá pro co "žít", a tak se v zoufalství vrhla z vrcholku Icecrownské citadely. Temný, bezútěšný posmrtný život, který poté spatří, není ale jen tak ledajaká část Shadowlands – je to Chřtán. Povídka dále popisuje Sylvanasin pakt s valkýrami a její návrat do života, což nás v tento moment ale až tak nezajímá. Hlavní je, že Blizzard tuto povídku využil, aby vysvětlil, jak se Sylvanas dala s Žalářníkem dohromady. Ač to v povídce samozřejmě popsáno není (protože tehdy o nějakém Žalářníkovi nejspíš nevěděl ani Blizzard, natož my), Blizzard nyní ustanovil, že po své sebevraždě Sylvanas přišla tváří v tvář Žalářníkovi a byla mezi nimi uzavřena jakási dohoda, jejíž podmínky nám však zatím známé nejsou.

 

Můžeme se ale dohadovat, že součástí této dohody je to, že Sylvanas bude rozsévat na Azerothu smrt – a že se jí to dařilo. A nejde jenom o momenty, jako když opustila bojiště na začátku Legion a nechala spoustu aliančních vojáků pomřít pod meči, sekerami a drápy Plamenné legie. To byla jen kapka v moři. Ale kolik nočních elfů muselo padnout při vypálení Teldrassilu? Kolik vojáků Aliance i Hordy položilo životy během války v Battle for Azeroth? To nebylo kvůli válkychtivosti ani kvůli snaze vydobýt Azeroth pro Hordu. Bylo to kvůli Sylvanasinu paktu se Žalářníkem, který vyžaduje neustávající přísun duší pro Chřtán. Jistě není náhoda, že se mašinérie smrti "porouchala" právě v době Třetí invaze Plamenné legie, kdy začalo to největší zabíjení, které pak jen pokračovalo. Zdá se, že Žalářník a Sylvanas se seřídili tak, aby z toho Žalářník co nejvíce vytěžil. Vůbec nepochybuji o tom, že mašinérii smrti narušil on a "přesměroval" si duše k sobě do Chřtánu, a udělal to právě v době, kdy začínala další válka, znamenající tolik nových duší, kolik jen hrdlo ráčí.

79hkh1cmg5_5ff50365f7b6a6bd9a3e749c6c9c328f916479d3_1584913512_4285.jpg

Pokud budeme chtít trochu spekulovat, dalo by se z toho tedy vyvodit následující: Sylvanasina strana dohody zjevně je něco ve stylu "zařiď, ať se na Azerothu hodně umírá, abych se mohl nadopovat dušemi a byl díky tomu úplně nejmocnější na celičkém světě". Je dost možné, že Žalářníkovi přestala stačit jeho doména a chce mít pod palcem celé Shadowlands. (Nebo celý svět včetně naší "živé" reality, kdo ví.) Co za to ale dostane na oplátku Sylvanas? Slíbil jí Žalářník moc, vládu? Rozdělili si spolu svět s tím, že jeden bude (například) vládnout Shadowlands a druhý Azerothu? Nebo Sylvanas Žalářník slíbil moc podobnou té jeho, takže by se stala královnou nejen nemrtvých, ale smrti samé? To, že jí Žalářník poskytuje už dlouho svou moc, je potvrzený fakt – právě díky tomuto přísunu temné moci ze Shadowlands si Sylvanas tak snadno poradila s Bolvarem nebo třeba se Saurfangem. Zatím to však vypadá, že Sylvanas tuto moc dostává jenom proto, aby mohla plnit úkoly, které se Žalářníkovi hodí do krámu – zkrátka že se s ní dělí o svou moc, aby mohla vykonávat jeho vůli. Ale nikdo z nás asi nevěří, že by Sylvanas neplánovala nějakou zradu a že by hodlala jen tak skákat, jak Žalářník píská. Jejich cíle se tudíž ZATÍM musí shodovat. Co je ale Sylvanasin ultimátní cíl... to by bylo na další dlouhý text. (Už takhle tenhle článek asi málokdo dočte do konce, jak nechutně je dlouhý.)

 

Prozatím se dá říci, že platí velmi jednoduchá výměna: Sylvanas zařídí, aby se hodně umíralo -> Žalářník roste na síle -> o tuto sílu se dělí se Sylvanas -> Sylvanas roste na síle. Krásná symbióza, jen co je pravda. Určitě je v tom něco víc a jak Sylvanas, tak Žalářník mají na 100 % své vlastní cíle, o které se s tím druhým nepodělili, ale o tom vážně snad až jindy.

 

Spojenectví Sylvanas a Žalářníka každopádně vzbuzuje pár otázek, které bych tu přece jenom ráda nadhodila:

cft4qepwhl_8e94f6170e54133765acaa214e891e5363b3f8bd_1584913508_9166.jpg

1. Překlenutí světů: jak a proč?

Když Sylvanas rozervala helmu Krále lichů, protrhla tím tkanivo oddělující svět živých a svět mrtvých. Proč přesně k tomu ale došlo? Napadají mě dvě možnosti:

 

 1. Uvolnilo se tím obrovské množství energie. A protože to Sylvanas udělala právě v místě, kde je bariéra mezi světy nejtenčí, tato energie ji zkrátka roztrhala.
 2. Helma Krále lichů představuje unikátní předmět, který držel oba světy oddělené. Už jsme řešili, že helmu nechal vyrobit Žalářník. Mezi její schopnosti patřila schopnost ovládat nemrtvé a tak dále. Jaké schopnosti ale ještě mohla helma mít, o kterých nevíme? Jaké schopnosti do ní Žalářník vetkal, aby posloužily jeho plánům? Co když tím, že helmu nechal "propašovat" do světa živých, sem zároveň dostal něco jako časovanou bombu, která dokáže narušit tkanivo mezi oběma světy a vytvořit most, jakmile se mu bude hodit, aby takový most vznikl?

 

Odpověď nechám na vás. Důležitější otázka ale je: jak zapadá protržení bariéry mezi dimenzemi do Žalářníkových plánů?

 

Už jsme ustanovili, že Žalářníkovi jde o to, aby do Chřtánu proudily duše a jeho síla tak rostla. (Nejspíš to nebude jeho jediný cíl, ale je to zatím ten jediný, o kterém víme.) Na to mu ale stačí, aby se zkrátka hojně umíralo. Proč je potřeba, aby byly překlenuty oba světy? Nebo to není potřeba? Víme, že za Helmu nadvlády je zodpovědný Žalářník. Řekl tedy Sylvanas, že po rozervání helmy se stane to, co se stalo? Poradil jí, aby to udělala? Nebo je rozbití helmy a protržení bariéry už jedna z těch věcí, které udělala Sylvanas pro své vlastní cíle a ne v rámci paktu s Žalářníkem? V cinematicu řekla, že "tento svět je vězení a já nás všechny osvobodím". Pokud to má znamenat něco jako "tento svět je krutý a umírání je kruté a vrátit se jako nemrtvý je ještě krutější (a že já o tom něco vím), takže já z nás teď sejmu okovy umírání", pak by to byla v konečném důsledku vlastně docela laskavá myšlenka, přinejmenším ze Sylvanasina pohledu. Tady se opět dá těžko spekulovat, aniž bychom měli možnost alespoň zlehka nahlédnout pod pokličku Sylvanasiných motivací. Buď je to zkrátka zlovolná mrcha se vším všudy, jde jí o moc nebo o kdoví co a na ostatních bytostech jí pramálo záleží, nebo se opravdu snaží o něco, co ji ve finále v našich očích očistí, protože zjistíme, že to dělala pro naše dobro, nebo si alespoň myslela, že to dělá pro naše dobro.

 

Vzhledem k tomu, kolik smrti a zmaru způsobila a jak se zachovala vůči Hordě, moc se mi nechce do ní vkládat důvěru a doufat, že směřuje k nějakému dobrému vyššímu principu. Na druhou stranu mě ale mate její finální promluva v cinematicu. Tento svět je vězení a já nás všechny osvobodím. Jelikož v tu dobu byl přítomen jedině poražený Bolvar a ne třeba někdo z Hordy (nebo Aliance), není moc důvod, aby si vymýšlela a lhala. Znamená to tedy, že její cíle opravdu mají posloužit pro dobro nás všech? Dělá to proto, že jí přijde správné, aby bariéra mezi životem a smrtí padla, a myslí si, že tím poslouží nám všem? Šlo jí o to, aby si nikdo z nás už nemusel vytrpět muka smrti? Ale přivodit předtím smrt tolika tisícům nevinným jí nevadilo... Vládne tu ostrý rozpor, nejspíš proto, že nám chybí nějaká zásadní informace. Snad se celý obraz Sylvanas jako nositelky smrti nebo Sylvanas jako osvoboditelky vyjasní v průběhu Shadowlands.

 

A ještě něco mě zaujalo. Krátce předtím, než se dostala ke svému velkému finále, ještě Sylvanas Bolvarovi vmetla do tváře, že "si nezasluhuje nosit tuto korunu". Proč ale? Protože primárním účelem Krále lichů bylo rozsévat smrt z vůle Žalářníka, zatímco Bolvar byl hodný chlapec, který jenom seděl na trůnu a nikoho masově nevyvražďoval? To by ale zase spíš napovídalo teorii, že Sylvanas je potvora, která touží, aby se kolem ní umíralo...

 

Vzdávám to. Popojeďme.

 

Kdo je Bwonsamdiho šéf?

nqucpditws_dad5c350eeb5340b083f2532dd40cbe416fd3a27_1584913708_6269.jpg

Tak... jsme se konečně dostali k tomu, k čemu se chci celou dobu dostat. Smekám před všemi, co se pročetli až sem. Teď se budeme věnovat něčemu trochu zábavnějšímu než edge lady Sylvanas. Zaměříme se totiž na trolly, konkrétně Vol'jina, a trollského loa Bwonsamdiho. A s trolly je vždycky veselo.

 

Vol'jina snad není potřeba sáhodlouze představovat – byl to náčelník kmene Darkspear, věrný přítel Thralla, vedl odboj proti Garroshovi v MoP, poté nakrátko usedl na trůn náčelníka Hordy, načež zhynul v samotném úvodu Legion na otravu felem po zranění démonickým kopím. Ještě předtím ale stihl jmenovat svým nástupcem Sylvanas, neboť taková byla prý vůle loa, duchů přírody, mocných a moudrých trollských božstev.

 

 

Jedním z těchto loa je i již jmenovaný Bwonsamdi. Bwonsamdi je loa mrtvých, který k sobě povolává duše padlých (především trollů, ale občas i jiných ras). Ve WoW se letmo objevil už ve WotLK, ale významnější roli získal až v Battle for Azeroth, kde jsme měli možnost navštívit jeho chrám v Nazmiru. Zajímavé je, že pro Bwonsamdiho platí totéž co pro Žalářníka – čím víc nastřádá duší, tím je mocnější. Před informací o existenci Žalářníka se právě Bwonsamdi zdánlivě jevil jako nejvhodnější kandidát pro roli vládce smrti, který má svrchovanou vládu nad dušemi padlých. Situace je ale trochu složitější...

 

Napřed se ale musíme na chviličku vrátit zpět k Vol'jinovi. Ten nám sice zkapal už před docela dlouhou dobou, hned na začátku Legion po jeho velmi krátké kariéře náčelníka Hordy. Jenže tím jeho příběh neskončil. Jeho duch totiž přetrval. A vázala se k němu poměrně dlouhá questová linka táhnoucí se přes několik patchů. Nejprve to byla questlinka The Fallen Chieftain, v rámci které odnesete na rozkaz princezny Talanji Vol'jinův popel do Atal'Dazaru, aby zde mohl padlý náčelník spočinout se ctěnými vládci Zandalari. Jenže Bwonsamdi měl pro Vol'jina jiné plány – jako správný sběratel chtěl jeho duši. To však ještě netušil, že Vol'jinova urna je ve skutečnosti prázdná. A jakmile to zjistil, předvedl reakci, která většinu lidí věnujících pozornost lore dost vyvedla z míry. Bwonsamdi nebyl ze ztráty Vol'jinovy duše, kterou tak moc chtěl, naštvaný ani rozmrzelý. Bwonsamdi měl strach...

kb3yb3uxfs_97a37c71d749e68b00a05c68b473875cf40482bc_1584913712_5764.jpg

"Ej, Vol'jine? Vylez z té urny. Počkat... počkat, počkat... ne! Kde být jeho duch? Kde být Vol'jin? Ne! Ne! Nemožné. To se šéfovi líbit nebude. Staroch Bwonsamdi nepřišel o žádnou duši už... ech, tohle být zlé."

 

Konečně jsme u toho šéfa! Tehdy byla tato Bwonsamdiho promluva jedna velká záhada. Od kdy má zatraceně Bwonsamdi, mocný loa, pán smrti, nějakého šéfa, kterému se zodpovídá a ze kterého má dokonce strach?

Už tehdy bylo zřejmé, že tedy zákonitě musí existovat nějaký ještě vyšší pán smrti, kterému je Bwonsamdi podřízen. A který Bwonsamdiho snad i potrestá, pokud mu nedodá duše, které chce. Nabízela se řada možností, všechny značně neuspokojivé. Král lichů, G'huun... G'huun nedával smysl vůbec, a Krále lichů vyloučilo pokračování Vol'jinovy questlinky. V rámci ní povoláte Vol'jinova ducha na Bwonsamdiho přání zpět (Justice for the Fallen), a poté následuje questlinka Shadowhunter. V ní se Talanji, Baine Bloodhoof a duch-Vol'jin vydají navštívit Bolvara Fordragona, současného Krále lichů, protože Vol'jina velmi zajímá, čí hlasy to zatraceně slyšel tehdy, než prohlásil Sylvanas za svou nástupkyni – protože loa to zcela určitě nebyli. A Bolvar jim potvrdí, že ať už to byl kdokoli, on to nebyl.

 

 

Nyní můžeme zodpovědět obě tyto záhady: 1) Kdo je Bwonsamdiho šéf?, a 2) Kdo nakukal Vol'jinovi, aby předal svou mocenskou pozici Sylvanas?

 

Myslím, že nemůže být pochyb o tom, že odpověď na obě tyto otázky je Žalářník. Mocná bytost v Shadowlands, která střádá duše, a na kterého si ani loa Bwonsamdi nemůže troufat. A pro někoho takového nejspíš nebylo nikterak těžké přimět Vol'jina věřit, že slyší hlasy moudrých loa. Díky tomu zařídil, že Sylvanas, jeho dávná spojenkyně, usedne na trůn Hordy a bude mít volnou ruku v rozhodování o tom, co bude Horda dělat a jaké války rozpoutá.

 

Bwonsamdiho vzdor?

f6za2uhm3q_14ccb6c47e52d717da8462b2de37f5e8d545a11e_1584914109_4535.jpg

Pokud jde o Bwonsamdiho, ze všeho nejvíce to vypadá, že ten je Žalářníkovým nedobrovolným agentem – nebo přinejmenším mně nepřipadalo, že by měl z jejich vzájemného spojení kdovíjakou radost. Ze svého "šéfa" má zjevně strach. Kromě toho, Bwonsamdi je sice tak trochu hajzlík, ale pořád je s námi kamarád a během Battle for Azeroth nám mnohokrát pomohl, i když to nedělal z čiré dobroty srdce, nýbrž proto, že se mu to hodilo. Bwonsamdi ale přes všechnu svou vychytralost hraje fér a uzavírá (relativně) férové dohody – viz např. s Rastakhanem. Rozhodně to není žádný záporák. Zato Žalářník? Žalářník je beze vší pochybnosti čiré zlo. Zatímco Bwonsamdi spíše asociuje klasického Smrťáka, tedy neutrální bytost, která zkrátka jenom sbírá duše padlých, Žalářník skrze Sylvanas inicioval cílené vyvražďování nevinných, aby díky jejich duším získal větší sílu. Bwonsamdi, stejně jako například Král lichů, jsou pro zachování rovnováhy mezi životem a smrtí. Rovnováhy, kterou Sylvanas a Žalářník naopak drasticky narušují. Bwonsamdi má ale ten problém, že zkrátka není tak mocný jako Žalářník – tím spíš teď, když Žalářníkovi chodí přímo do domu všechny padlé duše, nejen ty, které by mu měly příslušet. S něčím takovým se Bwonsamdi nemůže měřit.

 

Ještě je tu ale jedna velká záhada. Bwonsamdi totiž v určitý moment udělá něco, co nám celou tuhle krásnou teorii dost narušuje.

id2gjh185y_a6a5edb051d7b6ed42efbcba687f7449854dc6a5_1584914105_8031.jpg

Jak bylo zmíněno výše, Bwonsamdi a král Rastakhan spolu měli dohodu. Ta po Rastakhanově smrti (Battle of Dazar'alor) přešla na Rastakhanovu dceru a novou vládkyni Zandalari, Talanji. A té Bwonsamdi nabídl novou dohodu: zprostí ji paktu jejího otce, pokud mu za odměnu přinese hlavu Sylvanas Windrunner. Čestná Talanji odmítne zradit Hordu, své nové spojence, a Bwonsamdi si posteskne, že je to škoda, protože na duši náčelnice si brousil zuby už dlouho.

 

Tak co to jako?! Pokud Bwonsamdi opravdu slouží Žalářníkovi, proč by najednou chtěl hlavu Sylvanas, která TAKY slouží Žalářníkovi? Blizzarde, neštvi mě...

 

Samozřejmě jsem připravená vám nabídnout pár možných vysvětlení, co mohl tento Bwonsamdiho požadavek znamenat. A budu doufat, že mi v komentářích navrhnete i další.

 

 1. Bwonsamdi Talanji z nějakého důvodu jen zkoušel. Proč? Protože je to nenapravitelný šprýmař a připadalo mu vtipné, že by se Talanji pokoušela zabít Sylvanas, která by s ní nejspíš vzhledem k moci dodané ze Shadowlands vytřela podlahu. Popřípadě si mohl chtít Talanji otestovat, jaké má zásady, a kdyby na jeho návrh přistoupila, řekl by jí, že si to rozmyslel.
 2. Sylvanas Žalářníkovi už posloužila, jak měla, a ten už ji nepotřebuje. Proto pověřil svého agenta Bwonsamdiho, aby se Sylvanas zbavil místo něj. Možná proto, že jeho, Žalářníka, Sylvanas zcela jistě podezírá, jestli nemá nějaké postranní úmysly, a je před ním tudíž opatrná. Smrt ze strany někoho jiného by ale nemusela čekat.
 3. Bwonsamdi se rozhodl Žalářníkovi vypálit rybník a připravit ho o jeho významnou spojenkyni. A kdyby si na něj pak Žalářník chtěl došlápnout, mohl by jenom ukázat prstem: To ne já, to Talanji! A možná, že s duší Sylvanas by pak Bwonsamdi byl dostatečně mocný, aby se mohl s Žalářníkem v případě potřeby utkat...

 

Bwonsamdi v Shadowlands

7z349z4zph_5b433690260cc78951c2ae7a21f764523394d4b1_1584913921_1613.jpg

Na závěr ještě jedna malá perlička. Ve videu, kde se Talanji a Vol'jin vydají za Králem lichů, Bolvar o Vol'jinovi řekne, že "tvá duše kráčela na Druhé straně a vrátila se". Bolvar to zcela určitě myslel metaforicky, ve smyslu "tvá duše odešla na onen svět", ale je tu jedna zábavná paralela. V Shadowlands nás čeká dungeon, který se opravdu jmenuje Druhá strana (Other Side) a který představuje jakousi Bwonsamdiho "kapesní dimenzi", kde si schraňuje duše, které uzmul. (Other Side je geograficky součást Shadowlands.)

 

Zároveň Blizzard potvrdil, že Bwonsamdi bude mít v datadisku Shadowlands svou roli, ale o této roli zatím nic nevíme. Možná se ale dočkáme toho, že se nám Bwonsamdi postaví po bok proti Žalářníkovi? Osobně si dovedu představit, že by Bwonsamdi mohl v nadcházejícím datadisku plnit podobnou roli, jakou plnil Wrathion v boji proti N'Zothovi. Oba nejsou čistě kladné postavy, spíše šedé, oba jsou velmi mocní a v minulosti nám pomáhali, a stejně jako Wrathion v případě N'Zotha má i Bwonsamdi zcela jistě rozsáhlé znalosti o Shadowlands, kterými nám může značně ulehčit naše zápolení. (Stejnou roli ale zároveň může – a nejspíš i bude – plnit Bolvar Fordragon, takže kdo ví.) Já každopádně doufám, že Bwonsamdiho role bude co největší a že s námi bude pořád kamarád, protože loa smrti je jednou z nejlepších částí WoW v poslední době.

 

A co vy, souhlasíte se mnou, že Bwonsamdiho rozhodně není nikdy dost? A co si myslíte o spekulacích probíraných v článku? O co jde Žalářníkovi a o co jde Sylvanas? Vezme jejich spojenectví časem za své, protože jeden druhého podrazí? A jaká bude Bwonsamdiho role v Shadowlands?

Zároveň chci poděkovat všem, co jste článek přečetli až sem (já vím, karanténa, ale stejně, určitě jste měli i lepší věci na práci). Toto je zároveň můj v pořadí 1000. článek na tomto webu (!) a doufám, že vás obohatil. Lok'tar vám všem!

7zg67uc88g_719a87905f122366c29dd4f40a1c3cd9484d403f_1582920959_6129.jpg

Zdroje:

Kromě uvedených zdrojů byly využity články na WoWPedii (Shadowlands, Jailer, Maw, Bwonsamdi, Vol'jin).


Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

dankdanko 08.07.2020 17:54

Ahoj, jdu trošku pozdě, ale taky se vyjádřím..
Možná to bude trochu zamotané, ono celkově SL jsou dost zamotané sami o sobě.

Nejprve teorie okolo Bwonsamdiho, protože tu chybí pár věcí, které považuji za důležité fakty.
Ten nejdůležitější fakt je podle mě ten, že Bwonsamdi NENÍ loa smrti (loa of death), nýbrž loa hrobů (loa of graves), není ani bohem smrti, tento titul náleží jinému, dle mého, výše postavenému loa než je Bwonsamdi. Ano, u některých zdrojů je uváděno že Bwonsamdi je loa of dead, ale je potřeba rozlišovat v angličtině slovíčka dead a death. Loa of dead by v překladu znělo: "Loa mrtvých (duší)", přičemž loa of death je v překladu: "Loa smrti". Dejme tomu, že Bwonsamdi je rituál smrti, takový průvodce do světa mrtvých. Nechává si duše pouze smrtelníků, kteří ho uctívají, to je také důležitý fakt...

Dále je potřeba si uvědomit, že každý klan trollů má to postavení trochu jinak a každý z nich uctívá jiné/ho loa. Tudíž, že je Bwonsamdi nejvýše postavený loa Zandalari trollů ještě neznamená, že bude nejvýše postavený loa například u Sunfury trollů.

Zpět - bůh smrti, nebo loa smrti (loa of death) je méně známy loa Mueh'zala (o které/kterém tu zmíňka byla, avšak nikterak obsáhlá, proč neadresuji pohlavím vysvětlím v zápětí). Tady se dostáváme k tomu, kdo je "šéfem" Bwonsamdiho. Já si myslím, že je to právě Mueh'zala.. A proč? Mám několik faktů, kterými svou teorii podpírám.

1. Tento loa, jako jediný (jako jediný nevím, zběžně jsem projel wowhead a v rychlosti pročetl ostatní loa) nemá fixní podobu. Tento loa se v minulosti několikrát objevil v různých podobách, to žádný jiný loa zatím neudělal. (nepočítám grafické rozdíly např. u Bwonsamdiho rozdíl mezi BfA a WotlK, stále je to podoba trolla.) To mě přivádí k tomu, že Mueh'zala je tím nejmocnějším loa a má oproti ostatním jisté výhody.

2. Je potrvzený fakt od Blizzardu, že v dungeonu, který SL přinese "De Other Side", což by měl být "Bwonsamdiho" realm, který skutečně leží v SL, bude právě Mueh'zala last bossem.
Last boss v Bwonsamdiho realmu, který není Bwonsamdi a Bwonsamdi potřebuje adventurery (hráče), aby ho z JEHO realmu vyhnali? Divný ne... pakliže je Bwonsamdi opravdu tak mocný loa, za kterého je nám prezentován.

3. Odyn daroval jedno své oko bytosti ze Shadowlands, aby měl přehled o tomto realmu. Tato bytost byla popsána jako "beztvárná" a Odyn byl zahalen stínem. Vzhledem k tomu, že Mueh'zala je Loa of Death (God of Death) a v povídce Traveler, když je Mueh'zala vyvolán/a tak je nebe a písek zakryt stínem a jeho tvar se stále měnil.
Myslím si, že Mueh'zala má ve svém vlastnictví jeho oko.

Volně přeloženo do řecké mytologie, Bwonsamdi je Charon Mueh'zali Thanatose.

S tím, že Mueh'zala umí měnit podoby mě napadla i teorie, že se z Mueh'zali nakonec vyklube Jailer, akorát v jiné podobě.. Ale moc se k tomu osobně nepřikláním, jelikož Vol'jin po smrti věděl, že byl oklamán a že to nebyl loa, kdo mu řekl, aby zvolil Sylvu jako warchiefa. Nevěděl kdo mu to řekl, ale věděl že loa to nebyl, tudíž selektivně Mueh'zala vypadává. Zkrátka si nemyslím, že by Mueh'zala byl Jailer, každopádně si myslím, že právě Mueh'zala je onen Bwonsamdiho boss, kterému se zodpovídá. Právě Mueh'zala podle mě chtěl Vol'jinovu duši. Proč? Těžko říct. Možná jenom protože to byl vysoce postavený troll, ale osobně si myslím, že za tím stojí víc a SL nám kanon rozšíří. Spíš jsem se zamýšlel z druhé strany, proč by Jailer chtěl nebo potřeboval Vol'jinovu duši? Na co? Vol'jin je sice opravdu silný a zkušený trollský válečník, ale není to nadpřirozená postava, je to pořád jenom smrtelník jedinec a těch má přeci Jailer spoustu, pro něho jsou spíše více významné mocné entity, které se mu do Mawu dostávají.
Možná je to také právě Mueh'Zala, kdo po Bwonsamdim chtěl zabít Sylvanas. Proč ? Taky nevím. Ale přijde mi to logičtější od něho, než od Jailera, aby zadával takový úkol, když Sylvanas je vlastně Jailerův strůjce pohromy na Azerothu. Možná Mueh'Zala kuje pikle s ostatními proti Jailerově nadvládě.

Na 95% věřím tomu, že Bwonsamdi bude sloužit nám hráčům jako pomocník a jakýsi pomyslný průvodce Shadowlandy, jelikož je to vlastně jeho loa povinnost. Tudíž bude hodný a na naší straně. Mueh'Zala - o tom už takové mínění nemám, jelikož ho máme potkat jako final bosse v jednom z dungeonů. Trochu mě zaskočilo, že se jedná o dungeon a ne raid a nebo encounter až v některým z dalších patchů. Ale pak mě napadala varianta, že vlastně vůbec nemusí být na konci dungeonu zabit, naopak může utéct, nebo cokoliv jiného se v průběhu encounteru může stát a výsledkem nebude smrt bosse. Možná nám tím budou chtít už právě takhle brzo v jednom z prvních patchí a dungeonech chtít odkrýt část lore.

Upřímně doufám v to, že nám "De Other Side" odkryje trochu tajemství ohledně Loa, protože doteď není zcela jasné odkud se berou a jak vznikají. Taky doufám, že se z Vol'jinovi duše stane v průběhu SL Loa a sehraje tak velkou roli. Těch Loa by mělo být v Shadowlands přítomno znatelně víc než doposud, jelikož by všichni měli přebývat na druhé straně ("De Other Side"). Určitě by se měl objevit pavouk Shadra, který nese titul Death's Love a je to vlastně takový mazlíček Mueh'Zali. Předpokládal bych jeho angažmá při encounteru s Mueh'Zalou. Dále je také potvrzeno, že Hakkar se náchází na druhé straně. Tudíž by bylo minimálně smutné, kdyby o něm v SL nebyla ani zmínka..

Bwonsambi < Mueh'Zala < Jailer <= Arbiter < ?

"Gonk taught the Darkspear tribe how to contact the loa in a different way than they had before, thus allowing them to serve all the nature spirits at the same time instead of only one at a time as they used to do as loa priests (witch doctors). The other loa, such as Shirvallah, were against this but Gonk forced their hands in order to defeat Zalazane, who had trapped several loa inside the Emerald Dream. Through this method the Darkspear became druids, though the other loa are not happy about it and want the trolls to continue worshiping them one at a time."

*zde je krátká zmíňka o Loa Gonkovi, díky kterému víme, že Loa nejsou obyvatelé Emerald Dreamu, tudíž z toho logicky vyplývá, že spadají do světa/univerza Shadowlands*

Také mě napadla teorie o tom, že Bwonsambiho šéfem není Jailer, ale právě Arbiter, jakožto správkyně shadowlands. Stále se k této teorii přikláním více než, že je jeho šéfem Jailer. Ale vzhledem k tomu, že Arbiter s jistotou je starší než Titáni a jedná se s největší o úplně novou entitu a jakousi "rasu", tak se budeme muset nechat překvapit. Ale rád bych si myslel, že Arbiter sehraje ještě velikou roli a Blizzard pro tuhle relativně nenápadnou postavu má velké plány.

I tak jsem určitě na něco, co jsem chtěl zmínit, zapomněl, ale Bwonsambiho nechejme už Bwonsambim, možná se k němu ještě za chvíli vrátím.

Další, co jsem chtěl tady rozebrat je vlastně celkový pohled na univerzum WoW a kdy vlastně celé vzniklo. Díky kronice víme, jak přibližně vypadá mapa tohoto univerza a jednotlivých jeho světů. Já si osobně nemyslím, že ty jednotlivé světy vznikali v jiný okamžik, myslím si, že vznikli všechny ve stejný okamžik, jenom určitou dobu trvalo jejich objevení, či propojení s ostatními světy. Podobně jako náš vesmír, který vznikl díky "velkému třesku" si myslím, že vznikl vesmír WoW, buď se stalo něco, co ty světy vytvořilo (je důležité povšimnout si, že tyhle světy jsou na sobě závislé a že jeden svět nemůže fungovat bez druhého a naopak) a nebo existuje přímo někdo, kdo tento vesmír vytvořil.

K samotné mapě:

1. Realita zobrazená uprostřed, je planeta Azeroth, okolo které se všechno točí. Myslím si, že se děj odehrává právě uprostřed univerza není žádná náhoda a že všechny ostatní světy se točí kolem Azerothu podle mě taky není žádná náhodička.
2. Dále je potřeba rozdělit mapu na dvě části, pravou a levou část, pomyslnou čáru dejme přesně uprostřed a považujme pravou část mapy jako ZLO a levou část mapy jako DOBRO
3. To, že je Light nahoře a Shadow dole je celkem jednoznačné, ale myslím si, že jsou ve stejné linii jako azeroth právě z toho důvodu, že ne všechno co je světlé (light) je dobré a ne všechno co je tmavé (shadow) je špatné. Tudíž není jednoznačně dané zda se jedná o dobro nebo zlo. Light a Shadow ve WoW univerzu tvoří jakési nevysvětlitelné "síly", které jsou potom využívaný na dalších planetách či světech.
4. Nejblíže k Azerothu máme dva světy, jedním z nich je právě Shadowlands a jeho přímým protipólem je Emerald Dream. Bohužel o Emerald Dreamu nevíme absolutně skoro nic, tudíž těžko polemizovat nad tím, proč právě tyto dva světy jsou sobě protipólem, ale myslím si, že to hraje důležitou roli a osobně strašně moc doufám v to, že to bude v SL osvětleno, protože na expanzi s názvem "The Emerald Dream" čekám už od Wotlk. Doufám, že právě Shadowlands budou úvodem do tohoto záhadami obklopeného světa. Osobně si ale myslím, že tyto dva protipóly symbolizují naše domnělé peklo a nebe, přičemž emerald dream symbolizuje nebe a shadowlands peklo.
5. Life, Order, Death, Disorder - protipóly Life a Death, Order a Disorder (Kontrola a Chaos). Life je asi jasnej, Nature a Wild Gods. Protipólem by měla Death, Nekromance a Undead. Tohle je náš otazník. Ještě se k tomu vrátím, bude to na dýl. Order je arcane (magie) a nastolují ho Titáni. Kolem jejich vzniku a funkce jsou také ještě otazníky, ale dejme tomu, že to byli právě oni, kdo na Azerothu nastolili kontrolu. Protipólem Order je Disorder - Chaos, Fel, Burning Legion. Každopádně se tady trochu zastavím. Na mapě, za slovem Disorder, lze poměrně hezky poznat že se jedná o nákres Netherstormu. Což znamená Draenor/Outland. Za nápisem Order naproti naopak můžeme vidět něco co připomíná věžičky Ulduaru, což by lehce podkopávalo teorii o jiných světech (opět, zmíním za chvíli). Avšak stavba jako je Ulduar mi přijde velice pokročilá, tudíž určitě nebude postavená někým z našeho světa (což je někde v lore možná i prokázáno, nevím, upřímně o Titánech moc nevím), tudíž si dokážu představit svět, ve kterém jsou tyto stavby běžné, ještě mi to lehce připomíná stavby podobné těm ve Valhalle a tudíž, že by se titáni vázali na norskou mytologii (také se k tomu ještě vrátím).
6. K čemu se tímhle snažím doplazit - co když Shadowlands a Emerald Dream vůbec nejsou další světy, ale jakési mosty mezi realitou a jinými světy, nebo jinými dimenzemi azerothu? Pakliže je Arbiter starší nebo stejně stará jako jsou Titáni a Titáni jsou na této mapě prezentování až v poslední části "kruhu", co když existuje ještě jeden svět, o kterém zatím vůbec nevíme a právě z tohoto světa Arbiter společně s Jailerem pochází. Blizzard slibuje, že je Jailer hodně významný v kosmu WoW. Titáni, Burning Legion, Naaru, Old Gods a Wild Gods také. Undead, jak už si zmínila tam prostě nesedí. Pod slovem Undead můžeme vidět podobiznu s křídly, něco jako anděla, nikoliv kostlivce. Arbiter připomíná anděla. Věřím tomu, že někdo z tohoto světa vytvořil Shadowlands a Jailera do tohoto světa z nějakého důvodu dosadil, stejně tak jako někdo vytvořil Emerald Dream. Tudíž může existovat i svět nadřazený Emerald Dreamu.
7. Chci tím říct, že Shadowlands nemusí být nezávislý svět, ale naopak to může být svět, mezidimenze, whatever, naopak závislý na světu větším, ze kterého pochází stvořitelé nebo rovnou obyvatelé Shadowlands.
8. Pakliže víme, že věž Torghastu je přesně nad věží ICC a je to tudíž nejbližší místo mezi Shadowlands a Azerothem, a podle mapy už víme, že Emerald Dream je protipólem SL, to znamená, že na Azerothu musí existovat naopak místo nejblíže Emerald Dreamu. A jestli jsou to opravdu skutečně protipóly, tak podle mapy Azerothu by to znamenalo, že Emerald Dream se nachází někde v blízkosti Pandarie. (Vím, že existují portály do tzv. Emerald Dreamu, ale také vím, že jsou poměrně zapomenuté a co se týče lore, tak nic nevysvětlují)

"The Emerald Dream is basically how the world would have been, if intelligent beings had not altered Azeroth's surface." -wowwiki
I tento výrok podporuje mou teorii o nebi a peklu Azerothu.

A poslední téma ke kterému bych se chtěl vyjádřit je hlavní záporák expanze Jailer.
" He was described in the BlizzCon 2019 What's Next panel as one of the "lords of death"."
Důležité - JEDNÍM z lordů smrti. To znamená, že entit jako Jailer je víc a není unikátní? Možná i toto by mohlo podporovat mé tvrzení a nadřazeném světu Shadowlands.
Díky dataminingu se nám podařilo vytáhnout model Jailera, který je podobný tomo z toho obrázku v příspěvku, avšak se lehce liší, má v sobě, jakési rýhy, které svítí modro-zeleně, podobné rýhy mají i Iron Dwarfové. Spojitost?
K tomuto modelu se nám ale vyjádřil i Blizzard. Ty prohlásili, a to je prosím pěkně, ověřený fakt, že se jedná o "LESSER JAILERA", takže jich bude nejspíš víc a bůhví, který bude ten hlavní. Každopádně si myslím, že Jailer ani nemusí být ten hlavní záporák Shadowlands. Podobně jako u ostatních expanzích v dalších patchích přichází nové raidy a nový raid bossové. Jailer bude pravděpodobně last boss prvního patche expanze nebo minimálně last boss torghastu. Ale větší záporák, možná právě strůjce Arbiter a Jailera, nebo alespoň dotyčný, který je na tyto funkce dosadil, by se mohl objevit až v dalších patchích jako ten hlavní záporák SL.
Ale to se dozvíme, až to bude venku
Nedávno jsem si četl něco o norské mytologii a především mě zarazila podobnost Jailera a Lokiho.
Loki byl spoután v podsvětí do příchodu Ragnaroku a jeho vnitřnosti byli vyjmuté. Jailer má taktéž díru uprostřed sebe, Arbiter také. Možná to nemá spojitost.... ale Hakkar má podobnou díru v sobě také, také pochází ze Shadowlands. Při dataminingu našli i model Hakkara a má kupodivu detailně propracovanou zrovna tuto díru v těle.. Něco mi říká, že to ještě něco bude znamenat a tyto díre v tělech je budou nějakým způsobem pojit.
Loki byl napůl obr a jedním z Lokiho dětí byla Hel. Ve warcraftu je Helya také úzce spájena s žálářníkém, který měl na starosti uvěznění Yogg-Sarona. Jeho jméno je Loken.

Každopádně se na ten vývoj lore okolo Shadowlands opravdu těším a v koutě se modlím, aby se to Blizzardu povedlo.

Toto je má osobní teorie, kterou jsem sám vybádal, dle toho, co jsem si kde přečetl. Rozhodně jsem nenapsal všechno, co jsem napsat chtěl, ale i tak je toho moc. Určitě s vámi o ní rád pohovořím a určitě si i rád nechám nějaké věci vyvrátit.

Zullis 20.04.2020 19:26

Pěkné počtení. Delší chvíli sem si ho odkládal až se budu na to cítit přečíst to celé. A Podle mě je i dost odpovědí když se na to člověk podíve od začátku.

Nesmrtelná existence, nicota a harmonie.

Bum třesk a rozdělení nesmrtelné existence na život a smrt, nicoty na světlo a temnotu, harmonie na vytvoření chaosu a řádu.
Nová forma Realita a čas, které spolu formuji co bude skutečností.

Realita, skutečnost, kterou nejvíc dovedou formovat ty nejmocnější bytosti. Jejich síla realizuje co v univerzu bude existovat a vládnout.

Všechny energie jsou na svých vlastních stranách a přetlačují se o svrchovanost,
hrají šachy monstrozních rozměrů.

Chaos ve spojení se smrtí, jako dva sourozenci pocházející z temnoty. Řád nakloněn k životu jako sourozenci přikloněni ke světlu.

Rodící se mračna sil univerza po třesku, neboli Titani, kteří jsou rozhozeni vesmírem, a taky bytosti Constellar, démoni a možná jiné.

Zformování Pantheonu aby nedošlo k narušení nově nabité existence či reality, udržování rovnováhy universa.
Titání začínají používat síly, magie univerza a každý má představovat mistra v nějaké.

Manipulace s vesmírem ve prospěch řádu.

S Pantheonem není něco v pořádku, mistrovství kterému se zaměřili je vede ke špatným úsudkům.

Část Pantheonu se nejspíš vzbouřila, došlo k uvěznění a jejich trůny byly z Pantheonu odstraněny.
(Možnost chybějicích míst je vidět v traileru)

Vznik podřadnějších ras ve vesmíru. Experimenty titánů aby všemu víc porozuměli.

Zahrávání si podřadných ras se silama kterým nerozumí, šachovnice se rozrůstá.

Bům, na scéně jsou hráči a jejich války.

--------------------

Azeroth vyvíjející se titánka s mocí ovlivnit rovnováhu univerza, boj o to nasytit ji magii, silou, kterou by ovládala a změnila ji její úsudek ve prospěch strany, a tak by vznikla realita jakou by kdo chtěl.
Zabití Arguse nasyceného mocí smrti, jehož moc pak využil Pantheon aby zastavil Sargerase, který se chystal na něco s Azerothem.
Tím že Pantheon přebral, nebo využil silu Arguse možná je pohltila částěčně síla smrti, nebo aspon jim nahlodala úsudek. *A představa celého zkorumpovaného Pantheonu kde je snima sám Illidian pak působí strašidelně, když si člověk znovu pustí trailer z porážky Arguse. To by pak oddechnutí Velena bylo jako oddechnutí před bouří*
Další zásah od Sargerase na poslední chvíli, kdy zasáhl Azeroth a tím vlivem pomalu začala umírat a začala v ní převládat sama síla smrti, nebo její síla prchající směřovala do Shadowlands. Kde už jak možná věděl Sargeras ji získá jeden z členu dávného celku Pantheonu, který je vězněný v Shadowlands.
-----------
Otázka je co by se stalo, když by byl v paktu Sargeras s nám známým Jailerem a po jeho vysvobození chtěl pomoct i Sargerasovi, nebo hůř, kdyby celý Pantheon šel pak proti všemu co do ted chránil a vnikl by Pantheon chaosu. Pak by snad byl čas aby se Azeroth probudila.
----------
Zapálení Teldrassilu, stromu světa, diky čemuž bývalo větší napojení na Emerald Dream, kde teoreticky může té sféře vládnout Elune, které síla diky tomu ve fyzickém světě reality zeslábla. A Emerald Dream jakožto protiklad Shadowlands, místo kde je věčný ráj a směřují tam duše z universa života jako bohové divočiny apod. , tak mohla do určité chvíle mít převahu nad Shadowlands.
-------------
K věcem v článku. Jde jasně vidět že Shadowlands bude uzavírat hodně nejasností kolem dost věcí. Helma dominace i Frostmourne je podle lore získané prostřednictvím Pánů děsu, kteří jsou jasně podobní rase v Shadowlands a nic se pořádně o nich vlastně neví. A když se dovedl dostat třeba takový Hakkar z Shadowlands, možná i oni kdysi. Popravdě nikdy mi oni nepřišli úplně loajální jen legii. Taky jistě bude dokončené vysvětlení okolo toho že se chtěli k Hordě připojit na BfA vampíři San'layn, kteří někde musí mít taky základnu a dost jsem přesvědčený že ji mají vedle Ghostlandu v dosud neodkryté a nedostupné oblasti, kde dost možná mají už dávno, snad od dob nákazy Lordaeronu napojení na Shadowlands díky krvavé magii.
Ale dost možná tam jsou i ve válce s Quel'dorei, vysokýma elfama, což by dávalo smysl že chtěli stranu hordy. A protože tam jsou tak v obkličených horách nemrtvýma, tak možná jsou všichni izolovaní jako dřív Gilneas.
Pak taky jak někdo zminuje v komentářích jistě kolem Odyna a jeho potřeby jedním okem vidět do Shadowlands bude toho víc. Stejně tak ještě se snad dovysvětli věc okolo dřívějšího blízkého Odynova spolubojovnika Tyra co on měl společného s Galagrondem a jeho zombie stavem.
Co se týče Bwonsamdiho, tak myslím že slouží Arbiter, protože Bwonsamdi zlý prostě není a dodržuje rovnováhu. Jen Bwonsamdi jak víme nevěděl nejspíš nic o porouchaném fungování duší z konce Legionu, takže Arbiter tajila že ztrácí moc, nebo snim není v přímém kontaktu. A protože se objeví i Mueh'zala, který jasně bude záporákem a jistě spojený s Jailerem, tak jde věřit že Bwonsamdi bude protikladem a bude na naší straně. A dovedlo by i zapadat, že Mueh'zala našeptával Vol'jinovi před smrtí, a pak jeho duši chtěli nějak umlčet aby nic Arbiter nepoznala, a tak jeho ducha nechali obejít Arbiter, uzamčeli mu vzpomínky co snim kdo provedl a nechali na kdoví jakém místě v Shadowlands. A jak řekla Eyir, že se ho dotkla ruka chrabrosti, a tak ušlechtila síla co tak učinila, že nemá zájem o smrtelné trůny, tak dost možná pak jeho duše se nějakým způsobem přece jen dotkla Arbiter(Nebo Elune?) a tím mu umožnila dostat se z dosahu Mueh'zala, nebo Jailera. Protože pak i jak se pátrá po stopách kdo může za Vol'jinovu smrt a že mu někdo našeptal, objeví se stíny, které říkají : "Vraťte lovce stínů." , "Mistr požaduje vaše mlčení." , "Mistr ... neschvaluje...", "Snažili jsme se ... ušetřit vás ... pravdy...", "Vytváříš si... strašlivého nepřítele..." .
Každopádně myslím, že Shadowlands bude mít zajímavé lore a je na co se těšit. Jinak když dlouhý článek, tak i dlouhý komentář

Numenoran 04.04.2020 08:46

Gratulujem k 1000 článku 😊
Hneď s úvodu mi napadá že ak skončí Shadowlands datadisk porážkou Jailera ergo už nikto nebude strážiť tých Zlounou 😁 a oni sa vrhnú na Azeroth, damn logik.
Nepríde mi žeby Jailer mohol byť samotnou Smrťou, podľa mňa by mala byť entita (boh) Smrť neutrálna čo by sedelo viac na Arbitra, Jailer proste bude jak je niekde v komentoch písané niečo ako prvý komander a len mu za chutila moc.
Čo sa týka Silvanas (dúfam že neskončí nakoniec ako dobrák - _-) ale príde mi že Sylva keď zistila aké je to naprd po smrti, uzavrela kšeft s Jailerom, ona dostala moc on niečo na oplátku... Keď už mala Sylva dosť moci rotrhla korunu a otvorila dvere do Shadowlands, a teras tam môže zobrať spolubojovníkov a naklepat Jailerovy zadok 😁 inak by sme sa tam dostali len po smrti a to by sme sa s Maw nikdy nevymotali. A terás to čo stho vypliva že Maw sa pokazil ešte pred tým ako tam došla Sylva a preto nechcela aby tam skončili ostatný a uzavrela kšeft.
Ešte mi napadá že Bwonsamdi je sluha Arbitra, a Voljina chcela na svoju stranu aby bojoval proti Jailerovy a vyhrať si tu vojnu sama. Preto možno chcela hlavu Sylvi lebo sa bála že práve otvorí bránu a keď padne Jailer práve vpusti do sveta ten bordel čo tam držal.

Bellatrix 04.04.2020 14:07

Pokud zabijeme Jailera, tak bych to viděla zase na nějakou situaci stylu Illidan, když se rozhodl hlídat Sargerase – že se někdo z hrdinů obětuje, aby převzal Jailerovo místo. Třeba to bude Sylvanas, kdo ví... Pokud ji bude chtít Blizzard očistit, mohla by to pro ni být dobrá role.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Solanar 30.03.2020 16:35

Rozhodně pěkný článek a člověka nutí přemýšlet která z těch mnohých teorii je asi ta správná ale to si dovíme až časem.
Co se týče mého názoru mám pocit, (a předem se omlouvám jestli jsem to špatně pochopil), že bereš Jailera jako svrchovaného vládce smrti, ale to se mi moc nezdá, protože tím pádem by měl mít vládu nad celým Shadowlands, na druhou stranu Arbiter je neutrální a má v Shadowlandech nejvyšší slovo, podle mě to spíš k ní odpovídá status jako Paní smrti a tím pádem by teoreticky mohla být i boss Bwonsamdiho. Díky tomu by jeho žádost odstranění Sylvanas nebyla nijak protichůdná.
Svým způsobem by to bylo ironické kdyby Žalářník byl zároveň pánem smrti ale přitom mohl ovládat jen jednu část říše. Můj názor je, že Jailer je ten první titán který umřel Sargerasovou rukou a Arbiter mu dala za úkol strážit Maw, jenže časem mu třeba přeskočilo anebo zatoužil po moci a chce se stát Pánem smrti a svrhnout Arbiter a k tomu využívá Sylvanas aby dosáhl svého cíle. Pokud jde o Sylvanas ona v minulosti byla vždy ta co se nechtěla někomu podřizovat, takže bych tipoval že pracuje pro něj jen aby dosáhla svého cíle o kterém nemám tušení co to je

Pokud jde o Legii tak se bojím jak to Blizzard vymyslí, tak trochu doufám že se legie dostala k těm artefaktům tím, že je ukradla. A možná měl Jailer s těmi artefakty své plány ale díky tomu že je legie získala tak mu to zhatili a on se pak spojil se Sylvanas, ale asi je to moc přitažené za vlasy.

Na závěr jsem trochu překvapen, že co se týče Shadowlandu tak jsem zatím neslyšel nic o tom, že by se ukázal Odyn a přitom vedle Lich kinga a Bwonsamdiho má též určité znalosti co se týče Shadowlands.

Ale jinak jak jsem říkal hodně pěkný článek a jde vidět že do svých článku dáváš jak čas tak i energii a kvalita je tam znát, takže rozhodně nepřestávej (aspoň dokud nezískáš Achiev za 10 000 článků)

Bellatrix 31.03.2020 16:00

Jo, tohle už tady taky někdo nadhazoval, že Arbiter je spíš ta, co má nejvyšší slovo. Jenže to Blizzard zatím nepotvrdil (ani nevyvrátil), že by ona byla šéfka Shadowlands. Takže já to zatím beru jenom podle toho, co je o ní známo, a to je, že soudí. Podle mě je to její jediný účel a moc mi nesedí, že by dělala cokoli jiného než souzení, tzn. že by vládla, ale pokud to Blizzard vymyslí jinak, tak s tím holt nic nenadělám. Ale nepřipadalo by mi to v pořádku. To je, jako kdyby byl vrchní soudce zároveň prezident. Někdo, kdo soudí, má prostě být absolutně nezávislý na nějaké politice, a jako šéfka Shadowlands by prostě byla do určité míry politická figura.
Druhá věc je, že o Jailerovi řekli, že je významná součást warcraftí kosmologie (zatímco o Soudkyni nic takového nepadlo), takže pokud není přímo svrchovaný pán smrti, tak musí být aspoň nějaký "nižší" pán.

Relativně reálná by mohla být ta teorie, že Arbiter by byla opravdu ta hlavní šéfka Shadowlands a Jailer byl původně něco jako její second-in-command, kterej ale pak začal mít moc velký oči a teď chce vládu nad vším. Je to sice strašně banální, ale... co si budem, Blizzard poslední dobou není zrovna rafinovaný a originální.

To, že by byl Jailer ten Titán, co ho zabil Sargeras, to se mi zatím líbí asi nejvíc. Pořád je mi proti srsti ta myšlenka, že by ho vládou nad Maw pověřila Soudkyně, to už by mi spíš přišlo lepší, kdyby se té úlohy prostě z nějakého důvodu chopil sám od sebe – třeba proto, že toužil po tom mít nějaký účel nebo tak něco. Dovedu si představit, že byl původně neutrální, ale jelikož pak v průběhu věků dohlížel na ty nejhorší padouchy, tak byl zkažen a stal se z něj záporák – podobně jako byl Sargeras zkažen démony. Blizzard rád opakuje příběhové struktury, takže by mě to vůbec nepřekvapilo, kdyby tenhle příběhový prvek znovu použil.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Galifry 04.04.2020 17:24

@Bellatrix Nicméně, každá oblast Shadowlands má svého vládce. Jailer tedy nemusí být Titán, ale stejně jako Zimní královna v Ardenwealdu nebo The Archon (asi by se mu dalo říkat Vládce) v Bastion může být jen ustanovený "šéf" říše. Ovšem kdo to tak nastavil, to je otázka. S tou Soudkyní to na jednu stranu nemusí být až tak přitažený za vlasy, kdo jiný by měl vidět nějaký předpoklady pro funkci. Na druhou stranu, že by někomu dávala moc nebo, že by se dokonce spletla, se mi taky nezdá. Ale jen Blizz ví.

Osobně se mi nejvíc líbí teorie, že vše stvořila naše Azeroth.

cerberos 27.03.2020 10:36

Předem než se napíšu svoje názory k tomu tématu ..gratz Bella !!! k 1000 članku a za dobře odvedenou práci ve Wowfanu DĚKUJI. Ted k tomu tématu, jako obvykle wowko je plné nástrah ,nejen mezi hordou a aliancí ,ale i vnitřně jak u obou frakcí, pořád se kulili pikle o nadvládu něčeho a mocí a bude a to jen proto aby wowko mělo pořád pokračování svého lore,které je velice bohaté a podle mě už by mělo mít svoji dějepiswow knihu /vlastně na to jsou wow kroniky!/. Podle mě Sylvanas je vůči Žalářnikovi neupřímná ta má svůj cíl tu je tak nikdo v područí nedostane to poznal i Arthas. Jen mě nejde do hlavy podle pověsti meč Frostmourne ukovali páni Děsu /dreadlordi/ v Shadowlands ..jak se tam dostali??? otázek mám na to téma mám dost i kolem Bwosamdiho...

Galifry 28.03.2020 19:40

https://www.youtube.com/watch?v=NBAeV2KJa9A&t=193s

Přikládám video od jednoho z největších skeptiků ohledně Kroniky, kde Blizz sám říká, že Kronika nemusí říkat pravdu, ale říká, co Titáni chtějí. Takže bohužel co se týče lore, hlavně teda Titánů a základních sil se moc nedá věřit. Tedy nezbývá se jen dohadovat než Blizz řekne jak to je . Osobně si myslím, že Pantheon jsou uchvatitelé moci.

Vykoupení je oblíbený téma Blizzu, ať už Illidan, Gromash dokonce dvakrát, takže věřím, že Sylvanas přinese to největší vykoupení jaký kdy všechny sféry Warcraftu viděly. Takže jestli s Žalářníkem spolupracuje jen na oko bude záležet jestli je skutečně Žalářník "ten velkej záporák". Ale troufám si tvrdit, že ta její věta "Tenhle svět je vězení." bude mít velkej význam.

Petanurban 26.03.2020 19:58

Dobrá úvaha, předem gratuluji k 1000. článku a díky! Taky mi tyto články chyběly. Ale k tématu: Bwonsamdiho není nikdy dost, jeho charakter je ve světě Warcraftu snad úplně unikátní a v poslední době jeden z největších důvodů, proč tohle lore ještě sledovat. S většinou teorií možností teorií se dá souhlasit, jen mi přijde, že to Blizzard už vážně pohřbívá. Mění názory, jak se jim to zrovna hodí. Uděláme pro Sylvanas supr příběh, učiníme z ní Náčelnici, pak zápornou postavu, která ale plní vůli někoho Vyššího [Garrosh si utírá slzu]. Sylvanas přece nikdy vládnout nechtěla, ale nyní se dozvídáme, že to měla celou dobu v plánu. Po setkání se s Žalářníkem ji tedy nějak vyděsil, a tak mu začala sloužit. S tím se smířím, i ten Jeho plán s korunou by se dal pochopit (i když Azeroth zřejmě není jediný svět, který byl pod vlivem pohromy, viz Star Augur Etraeus). S rolí Bwonsamdiho v Shadowlands naprosto souhlasím, bohužel i s rolí Sylvanas, nejspíš z ní udělají druhého Illidana Toť asi vše, fakt parádní úvaha. Kdyby si chudák Lich King přečetl scénář do konce (kdyby ten scénář existoval), rupla by mi ta helma už při příletu na Azeroth, nebo by hustil do Arthase tak dlouho, až by ji Frostmournem stloukl do kuličky.

Bellatrix 27.03.2020 13:54Jinak jo, taky mám ten pocit, že ze Sylvanas bude další Illidan. Buď to, nebo raid boss. Nejsem si jistá, co je přijatelnější alternativa.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Petanurban 27.03.2020 17:04

Za to, co udělala z mojí oblíbenou korunou, doufám, že raid boss, kde už ji navždy někdo navždy uspí

FlokiEremitt 27.03.2020 18:40

@Bellatrix Ještě nedávno všichni chtěli, aby Sylvanas nebyla jako Garosh. Teď? Dost možná víc než polovina, po tom touží. Ale upřímně taky doufám v nějakou třetí alternativu.

Hittchie 26.03.2020 08:47

Naprosto super článek :-) konečně dobré čtení, moc moc moc za něj děkuji :-)

Mě ještě napadla teorie, že Bwonsamdi a žalářník jsou jedna a tatáž bytost, jen Bwonsamdi prostě hraje to, jakým je. Jestli jste někdo viděl seriál Naruto tak asociace Tobi - Obito :-)

Bellatrix 26.03.2020 15:12

Potěšení je na mé straně

To je zajímavá myšlenka, ale osobně doufám, že to tak nebude. Taky pro to nevidím moc žádné důkazy, které by to aspoň trochu naznačovaly.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Praotectrekkie 26.03.2020 00:53

Předpokládám, že spojenectví Sylvanas s Žalářníkem dává odpověď i na otázku, jak mohla bez Valkýr "oživovat" (měnit na kostlivce) své vlastní vojáky, kterí předtím v bitvě o Lordaeron sama zabila morem .

Bellatrix 26.03.2020 15:10

Nejspíš.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Mesiahh 26.03.2020 00:51

Perfektní článek, děkuji. Mně pořád vrtá hlavou - řád shadowlands je od určitě doby narušen. Nevíme jak toho Jailer dosáhl a ani co je jeho cílem. Ale z pohledu Sylvanas, která se svojí sebevraždou na ono místo podívala a zjistila co nás vlastně po smrti všechny čeká si myslím, že je dost možný, že se nějakým způsobem na oko domluvila na spolupráci, zatímco hledá způsob jak nás všechny z tohoto vězení vysvobodit. Otevření brány je vlastně důkaz pro nás abychom viděli co nás čeká a nemine. Pokud potřebovala Jailerovi dokázat oddanost spolupráci vysvětlovalo by to všechny ty hrůzy, když přijmeme fakt, že se chystá souboj s nejsilnějším protivníkem v historii wow....

Bellatrix 26.03.2020 15:10

Ano, tohle je podle mě jedna z těch nejpravděpodobnějších alternativ. Pokud je plán Blizzardu se Sylvanas takový, že ji chtějí "očistit" a odhalit nám, že bojuje za nějaký vyšší princip, pak to nejspíš bude právě tohle. Že spolupracuje s Žalářníkem jenom proto, aby ho využila pro ten svůj "dobrý" účel a že nás chce osvobodit od smrti, protože si ji sama prožila a chce rozbít celý ten koloběh, který nejspíš nenávidí.

Šéfredaktor WoWfan.cz

ArsefaceToo 25.03.2020 20:58

Jak píšeš, že Shadowlands mohly vzniknout třeba v moment, kdy umřela první živá bytost, tak jsem si říkal, proč by tam nemohl jít i Titán. Třeba se nakonec ukáže, že Jailer je ten Titán, kterého Sargeras zabil v Kronice. Arbiter mu proto dala úlohu žálářníka, když je tak mocný, ale třeba jeho mysl stále pořád nějak byla pokřivena Starými Bohy a proto dělá, to co dělá.

Bellatrix 26.03.2020 15:06

Osobně si nemyslím, že by zástupci ostatních kosmologických "domén" (tzn. Titáni, démoni, Bohové divočiny, naaru atd.) odcházeli po smrti do Shadowlands, a třeba u naaru nebo Bohů divočiny i víme, že po smrti do Shadowlands určitě neodchází. Ale asi by mě nepřekvapilo, kdyby to Blizzard vymyslel, tak jak píšeš. Taky se nedá úplně opomenout, že ten Žalářníkův concept art vypadá tak trochu titánsky. Kdyby mi ho někdo ukázal bez kontextu a řekl "tohle je další Titán", asi bych neměla problém tomu uvěřit.

Šéfredaktor WoWfan.cz

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet