Patch 7.3.5 - Rozbor úvodních cinematiců

  patch 7.3.5    cinematic    before the storm   

 

I když mají oba úvodní cinematicy pro patch 7.3.5 dohromady jen pět minut, jsou plné informací. A nemyslím jen těch vyřčených. Když se zadíváme pozorněji a začneme si všímat detailů, dá se z obou cinematiců vyvodit spousta zajímavých věcí. Především proto, že patch 7.3.5 zcela očividně buduje cestu novému datadisku.

 

Cinematicy

 

 

 

Rozbor

 

Děj obou cinematiců se váže ke stejné události: k poražení Plamenné legie. Přesto je však atmosféra ve Stormwindu i Orgrimmaru značně odlišná. Zatímco lid Stormwindu se raduje spolu se svým králem, jak je na tom lid orgrimmarský, se můžeme jen dohadovat. Zde se totiž žádný nadějeplný proslov ke shromážděným masám nekoná. Vůdci Hordy se sice shromáždili na oslavné hostině, ale nálada v místnosti je všechno možné, jen ne slavnostní. To se sice pokusí změnit Baine, ale většina z nás nejspíš cítila, že tam... něco chybí.

Povím vám, co to je – je to to, čím naopak Anduin skoro přetékal. Naděje navzdory prožitým útrapám, kuráž navzdory ztrátám, které obě strany utrpěly. A touha předat tohle všechno svým poddaným, dát jim najevo, že už se nemusí bát.

 

Naproti tomu Temná paní se zahalila chmurami a obestírá ji jakýsi prazvláštní neklid. Buď jako by tušila, že ještě není po všem, nebo jako by nebyla spokojená s tím, jak předešlá "kapitola" historie Azerothu dopadla. Sama neřekne ani půl slova, a když se Baine rozhodne zastoupit ji a předat svým spolustolovníkům alespoň trochu té kuráže, ani tehdy se neobtěžuje promluvit, jen mu lhostejně pokyne. Fajn, mluv si.

 

Běžte si pustit cinematic znovu. A zaměřte se na moment, kdy Baine provolá "Za Hordu!" a zvedne korbel k přípitku. Všimněte si, kdo všechno zareaguje. Nebo spíš... s kým to ani nehne. Sylvanas dál sedí jako vytesaná z ledu, Nathanos ji věrně napodobuje. Ani Gallywix se k přípitku nepřipojil – ten očividně jen čekal, až ten pitomý tauren konečně přestane žvanit, aby si mohl jít přihřát polívčičku.

a6xto3sht0_3ae94adecd52e821bfd5bb6f4f40d181f1550070_1516578233_5928.jpg

A ještě něčeho si můžeme povšimnout. A sice toho, jak jsou vůdci Hordy rozesazení. Nemohu si pomoci, ale nepřijde mi jako náhoda, že se Sylvanas záměrně co nejvíc odtáhla od všech, z jejichž strany snad tuší budoucí potíže. Saurfang a Baine, kteří by společně s ní měli tvořit to nejsilnější jádro Hordy, sedí na úplně opačné straně stolu. Stejně tak Gallywix, jehož přítomnost je Sylvanas zcela očividně velmi nepříjemná (tedy až do doby, než si ji získá objevem azeritu). Namísto toho se Sylvanas obklopila svým důvěrníkem Nathanosem a Lor'themarem, s nímž jednak sdílí stejný původ, a jednak nejspíš předpokládá, že on jí žádné problémy dělat nebude.

 

A než řeknete, že to moc překombinovávám, je důležité si uvědomit, že oni se takhle nerozsadili sami. Rozesadil je tak Blizzard. Každý cinematic vypráví drobný, dvouminutový příběh, a ten příběh vypadá přesně tak, jak jeho autor chtěl, aby vypadal. Na těchto cinematicích kromě spousty jiných talentovaných lidí pracovala také Christie Golden, a to, co se v nich děje, tedy pochází částečně z hlavy spisovatelky, která je zvyklá pracovat s detaily, které v budoucnu mohou znamenat něco víc. Zároveň nezapomínejme na to, že je to právě ona, kdo pracuje na knize Before the Storm. Na knize, která propojí Legion a Battle for Azeroth a jejímiž hlavními hrdiny budou Anduin a Sylvanas.

(Kniha vyjde 12. června 2018. Zde se můžete podívat na zveřejněný prolog.)

 

V této knize se mimochodem bude konat oslava i pro orgrimmarský lid. Ale asi vás nepřekvapí, že ani zde Sylvanas nenabídne k lepšímu žádná podnětná slova, jako tak učinil Anduin. Namísto toho jen projede davem jako na přehlídce. Zároveň je z této části textu jasně patrné, jak se staví k jednotlivým rasovým vůdcům – jsou to stejné pocity, které čiší i ze cinematicu.

 

Vynořili se, připravení k pochodu. Sylvanas se postarala o to, aby tomu nikdo neříkal "přehlídka". Jinak by někdo mohl očekávat podobnou událost, za kterou se tehdy přimlouval Garrosh.

Varok Saurfang na ni čekal v hlavních prostorách pevnosti. Obklopovala ho čestná stráž veteránů. Sylvanas měla v plánu projet celým městem na hřbetě svého kostlivého koně a postupně k sobě přibírat jednotlivé rasy Hordy a jejich vůdce. Žádného z nich neměla příliš v lásce, ale byl to Varok Saurfang, ke komu chovala alespoň nějaký respekt, byť skoupý. Byl inteligentní, silný, divoký... a stejně jako Baine loajální. Ale přesto v orkových očích vždy zahlédla něco, co ji nutilo mít se před ním na pozoru. Byl to pocit, že pokud někdy nenapravitelně pochybí, mohl by ji klidně vyzvat na souboj. Nebo se dokonce postavit proti ní.

 

Myslím, že není třeba, abych cokoli dodávala. Jen se všichni – příznivci i odpůrci Sylvanas – soukromě zamyslete nad tímto: jak velká je podle vás pravděpodobnost, že Sylvanas v Saurfangových očích dříve nebo později opravdu dramaticky pochybí?

Nejspíš je dobře, že Saurfang neviděl hladový pohled, s nímž jeho nynější náčelnice hleděla na azerit. Protože jak sám Varok řekl, ze Silithu nikdy nevzešlo nic dobrého. Pamatujme na to...

9g2c787i2b_930517764fc8a34d2a43eac3a87f95945d1d8118_1516578241_6337.jpg

Nepřipravení vůdci?

 

Anduin Wrynn, král Stormwindu, a Sylvanas Windrunner, náčelnice Hordy, oba nabyli novou moc dříve, než na to byli připraveni.

Tak začíná anotace k Before the Storm. Jenže i když jsou si Anduin a Sylvanas v něčem podobní, zároveň se také v mnohém liší.

 

Je to patrné i ze cinematiců. Anduin podle všech náznaků cítí hluboké sepětí se svými lidmi a snaží se je v těžkých chvílích povzbudit na duchu. Někoho by ale možná mohlo zarazit, proč před ně předstoupil sám. Proč stojí Greymane v davu, místo aby stál po Anduinově boku? Osobně v tom vidím zřejmou známku Anduinova osobnostního růstu. Na začátku Legion ztratil otce a nějakou dobu mu trvalo, než se z toho vzpamatoval. A i nyní mu málem selhal hlas, když se o svém padlém otci rozhovořil. Zároveň je ale vidět, že ho tvrdá zkušenost vnitřně posílila. Jeden z výrazných přelomů v jeho životě jsme mohli vidět při jeho návštěvě Broken Shore, další vidíme tady. Anduin nám konečně dospívá. Už nepotřebuje, aby ho někdo vodil za ručičku. A Greymane se dost možná sám rozhodl dát mu prostor a pouze sledovat z povzdálí, jak si mladý král vede. A podle souhlasného výrazu si z jeho pohledu rozhodně nevede špatně.

 

A na druhé straně tu máme Sylvanas, která jako by Hordu jakožto celek sotva brala na vědomí. Než ji ale začneme kritizovat, zamysleme se, proč tomu tak je. Odpovědi můžeme najít opět v ukázkách z Before the Storm.

 

Sylvanas Windrunner, někdejší generál hraničářů Silvermoonu, Temná paní Opuštěných a nynější náčelnice mocné Hordy, nesla velmi nelibě, že byla nucena dorazit do Orgrimmaru. Jako by byla pes, po kterém se chtělo, aby předvedl všechny své kousky. Toužila po návratu do Undercity. Postrádala jeho stinná, vlhká zákoutí a uklidňující ticho.

 

Sylvanas možná přijala svůj úděl náčelníka, ale Orgrimmar za svůj domov rozhodně nepřijala. A její vztah k ostatním rasám Hordy je mírně řečeno velmi vlažný. A rasoví vůdci si toho samozřejmě nemohli nevšimnout.

 
Varok Saurfang, vůdce orků, a Baine Bloodhoof, taurenský náčelník, přiměli Sylvanas, aby se aspoň ukázala na veřejnosti. Chtěli po ní alespoň nějaké gesto, které by označilo konec války. Udatní válečníci Hordy, kterou vedeš, bojovali a umírali, aby ochránili náš svět před Legií, prohodil k ní mladý býk. Stačilo málo, a byl by ji otevřeně pokáral.
Sylvanas si rozpomněla na Saurfangovo jemně zastřené... varování? Výhrůžku? Jsi velitelkou celé Hordy – orků, taurenů, trollů, krvavých elfů i goblinů, stejně jako Opuštěných. Na to nesmíš nikdy zapomínat, pokud nechceš, aby na to zapomněli oni.
Co nezapomenu, orku, pomyslela si s hněvem, jsou tato slova.

 

Člověk musí skoro až přemýšlet, proč vůbec post náčelníka přijala. Očividně jí nedělá nic jiného než vrásky. Tak proč tedy? Nedokázala odmítnout, když si ji Vol'jin osobně vyvolil a své rozhodnutí zdůvodnil tím, že si její nástup na trůn přejí dokonce i duchové loa? Sylvanas rozhodně není ten typ člověka, který by něco udělal jenom proto, že se to po něm chce. Musela to chtít i sama. Spíš se ale čím dál tím víc zdá, že ji nevedly zrovna obětavé motivy. Spíš jako by ji napadlo, že z pozice náčelníka celé Hordy bude moci mnohem jednodušeji přetvářet svět k obrazu svému, než kdyby zůstala jen královnou nemrtvých a musela se zodpovídat jinému náčelníkovi.

Ale už nyní si uvědomuje, že toto rozhodnutí možná bylo unáhlené. A že by bývala udělala lépe, kdyby vycouvala.

 

"Baine a Saurfang a ostatní říkají, že jim nevěnuji dostatek pozornosti. Mí lidé zase říkají, že se jim věnuji až moc. Ať už udělám cokoli, někdo s tím má problém. Copak takhle se dá vládnout?" Sylvanas potřásla hlavou. "Budiž proklet Vol'jin a jeho loa. Měla jsem zůstat ve stínech, kde jsem mohla efektivně pracovat, aniž bych se musela někomu zodpovídat."

Kde jsem mohla konat, jak se mi zlíbilo.

Nikdy tohle nechtěla. Ne doopravdy. Jak řekla Vol'jinovi už dříve, líbila se jí její moc a to, že měla nad někým vládu, ale jedině když tak mohla činit nenápadně. Ale Vol'jin jí doslova se smrtí na jazyku přikázal, aby udělala přesný opak. Protože loa, které ctil, mu darovali vizi.

 

V traileru na Battle for Azeroth ale vidíme úplně jinou Sylvanas. Vidíme Sylvanas, která stojí v čele svých vojáků se vztyčenou hlavou a jediným zvoláním "Za Hordu!" vlije všem, kteří za ní stojí, novou energii do žil. Jenže tam se nebojovalo za hlavní město Hordy. Bojovalo se za její milované Undercity. Můžeme tedy očekávat stejný zápal, pokud by se obě armády střetly před branami Orgrimmaru...?

9ujd8vqpex_01040fc98ec08fb95a063d06d2aad8f2f8df122b_1516578237_7451.jpg

Vábení azeritu

 

Přesuňme se teď k samým závěrům obou videí. Anduin i Sylvanas dostali od svých nohsledů něco, co nejspíš brzy změní osud světa. Azerit.

Azerit je minerál, který zároveň představuje vykrystalizovanou krev Azerothu. Když Sargeras vrazil do Azerothu svůj meč, zranil planetu a dost možná i samotnou Titánku v jeho nitru. Oblast Wound in the World v Silithu tak nyní představuje obrovské naleziště tohoto nesmírně cenného zdroje.

Oba vládci si zjevně dobře uvědomují, o jak významný objev jde. I když jejich postoje k němu se zdají dosti odlišné: Anduin jedná spíše opatrně a chce napřed získat více informací, zatímco Sylvanas vypadá jako dítě, které zamkli přes noc v cukrárně. Oba jsou však podle všeho azeritem naprosto uchváceni. Co v ten moment asi cítili? Z jejich výrazů by člověk snadno mohl získat dojem, že je ve hře nějaká nadpřirozená síla. Vnímali jen obrovskou moc, která z úlomku minerálu nejspíš prýštila? Nebo v tom bylo ještě něco víc? Je možné že azerit Sylvanas zatemnil mysl?

 

Od chvíle, kdy jsme měli možnost zhlédnout závěrečný Antorus cinematic, se pořád dokola omílá otázka, jestli je náhoda, že se Sargeras zaměřil na Silithus. Chtěl prostě jen Blizzard využít lokaci, o kterou od Vanilly nikdo pomalu ani nezavadil? Co když není náhoda, že byl právě zde kdysi pohřben jeden ze Starých bohů? Nemůžeme nejspíš vyloučit možnost, že azerit nebude tak "čistý" zdroj, jak by se nám líbilo. Samotná jeho moc je velmi znepokojivá. To, odkud pochází, je přímo děsivé.

A když už jsme u toho – jak se Gallywix dozvěděl o azeritu? A proč zrovna on o něm věděl jako první? Člověk by řekl, že když vám někdo zabodne titánský meč do planety, že tam dvě největší mocnosti onoho světa hned budou chtít poslat své zvědy. Ale Sylvanas se o azeritu dozvěděla teprve od Gallywixe a Aliance až díky aktivitě Hordy.

 

A to jsme ještě ani nezmínili fakt, že se Aliance i Horda nyní fixuje ne zcela adekvátním směrem. Naštěstí tu máme pár neutrálních činitelů, kteří nám rádi připomenou, co je skutečně důležité: vyléčení Azerothu. Při questění v Silithu na vás budou apelovat Khadgar a Magni Bronzebeard, abyste přivedli svou frakci k rozumu. Khadgar se odmítne na těžbě azeritu jakkoli podílet a odebere se do Karazhanu, aby se poradil s moudrostí skrytou v místních knihách. A Magni, chudák, podle všeho trpí skoro stejně jako Azeroth sám:

 

Chápou vůbec vůdci Alianci a Hordy, o co spolu bojujou? Tenhle materiál, co vyvěrá z rány, je životní síla samotnýho Azerothu! Musíme její ránu vyléčit, ne zneužívat její moc! Azeroth je jediný domov, který máme. Nemůžeme dopustit její smrt! Věřím ti a vím, že tvůj hlas má velkou váhu. Musíš Alianci/Hordu přimět, aby přestala blbnout! Je to jediná naděje, kterou náš svět ještě má...

 

My každopádně víme, kam tohle všechno povede. Viděli jsme trailer na Battle for Azeroth. Válka je nevyhnutelná. A schyluje se k ní už nyní – to ostatně napovídají i dialogy frakčních vůdců na ambasádách. Přesto však může být dosud neznámé příběhové pozadí důležité. Rozhodne se Sylvanas zcela vědomě pro válku? Nebo to bude celé trochu složitější?

Nesmíme zapomínat, že u Anduina i Sylvanas bylo naznačováno spojení se Starými bohy. A ačkoli dosud nevíme, zda jsme náznaky Il'gynotha pochopili správně, nedá se popřít, že se tu děje něco velmi podivného. Snad se nám brzy podaří nahlédnout pod povrch a odvrátit katastrofu, než Azeroth zničí sám sebe.

 

Časté dotazy ohledně cinematiců

 

V souvislosti se cinematicy slýchám často dva dotazy, které bych ráda zodpověděla.

 

1) Kdo je trollka ve videu Hordy? A proč zde Darkspeary nereprezentuje Rokhan?

Trollka se jmenuje npc #53081 a na WoWpedii je vedená jako jeden ze "secondary leaders", tedy druhotných vůdců, kmene Darkspear, na stejné úrovni jako Rokhan. Proč se ale Blizzard rozhodl pro Bwembu a ne pro Rokhana, to je mi záhadou stejně jako vám.

 

2) Kdo je zahalená osoba v modrém oděvu na konci obou cinematiců?

Jde o agenta SI:7, který dohlíží na těžební operaci Hordy. Můžete to poznat jednak díky tomu, že má prakticky totožný oděv jako Mathias Shaw v aliančním cinematicu, a jednak je to naprosto logické. Poslední scéna je totožná pro oba cinematicy a má tudíž zobrazovat roli Aliance a Hordy v Silithu. Horda těží azerit, Aliance sleduje.

 

Jakékoli další dotazy či nejasnosti vám ráda zodpovím v komentářích.

 

Další spekulativní články:

 


Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

cerberos 25.01.2018 08:50

Hm...jakoby si Blizzard řekl....ˇmilujete Sylvanas (což většina hráčů ano) dobře tedy ale otázka je jakou Sylvanas ? tu která věčně spekuluje v milovaném Undercity a v jejich stínú nebo Sylvanas v které se probudil cit a pýcha za Hordu? je to těžké kdyby se v ní probudil ten cit za Hordu nebyla by to už taková Sylvanas na kterou jsme zvyklí tajemná mystická atd atd je náčelnicí Hordy a s ním jsou starosti..anebo Sylvanas na kterou jsme zvyklí uzavřená a zpivajicí Lament of Highborne? já bych chtěl Sylvanas u které se konečně objeví ůsměv jako v době v den dětí ve wowku tedy at je výbornou náčelnicí Hordy a jedna z nejnejlepší vůdců v historií wow přeju ji to
Bwemba jsem s ní spokojen je podle mě na stejné ůrovní jako legendární Rokhan.je to skvělá druidka ty co jste dělali event za osvobození Echo Isles a získali achievement Darkspear Revolutionary tak víte že tam měla hlavní ůlohu v tom povstání

Sir Finley Mrrgglton 24.01.2018 10:17

Napriek tomu, že nemám Jainu rád, som dosť sklamaný, že sa neukázala v cinematicu. Príde mi smiešne ako každý hovorí o Sylvanas ako záporákovi (nie, žeby nemali pravdu) a pritom sa tvária že zabudli na to, že Jaina na strane aliancie má ďaleko viac rastistické sklony skoro na úrovni Garrosha. Celkom by sa mi páčil plottwist keby sa pravý záporák odhalil až na konci tým spôsobom, že by nám všade pod nos strkali Sylvanas spôsobom: "Pozri sa čo robí, určite bude zlá." A nakoniec boom - niekto ako Jaina/Alleria vyvolá nejakého z Old Gods prípadne Greymane okopíruje Garrosha a zhodí manabomb na (napríklad) Silvermoon;

Páči sa mi aj predstava, žeby mal teraz datadisk dvoch rozdielnych finálových bossov - jedného pre alianciu a jedného proti horde. Už si dokonca aj viem predstaviť všetky tie posty o tom ako alliancia/horda je lame lebo náš boss je oveľa tažšia prekážka než ten váš.

Každopádne Gallywix najlepšia časť cinematicov. Dúfam, že Trade Prince zohrá nejakú väčšiu úlohu a že nezostane iba estetickou postavičkou na Hearthstone kartičke ako chudák Vol'jin.

Jo a Blizz by mohol prestať šaškovať a konečne nám ukázať starú dobrú partiu na čele s Rexxarom (Rokhan, Chen a náhradník Baine). Ja viem, že je samotár ale mal by mať ako šampión hordy aj isté záväzky. Napríklad mi aspoň pomôcť obsadiť tie vežičky na hellfire penninsula keď začnem expiť nového trolla.

kastroll 23.01.2018 14:45

Jsem rodilej horďák. Ale já Vám nevím. Trošku už mě přestává bavit ty politický malichernosti a až moc silný charaktery u hordy. To je pořád něco. U alíku přijde další homo bloňďáček (první byl Turalyoun) a z ničeho nic z něj všichni vycáklí a Aliance je jako jeden. Bez jakéhokoliv vývoje si může vyskakovat na zkušené a dlouholeté postavy Warcraftu jakoby nic? Doufám, že je to jen takovej pohádkovej nástup na novej datáč a další epochy Warcraftu. Doufám, že se to změní a i ta Aliance nebude tak suchá a o hovně.

kastroll 23.01.2018 14:51

A ještě dodám nechte tu Sylvanas bejt. Proč z ní dělaj od Catáče záporáka? Trocha naděje mi dává cinematic k BoA.

Heakler 23.01.2018 16:49

Nejsem si upe jistej, ale nemělo by to u Aliance být tak, že Anduina nebudou někteří vůdci brát úplně vážně?
A jinak docela souhlasím, už pěkně dlouho se většina příběhu neodehrávala na straně Aliance, snad vždy byla role frakcí vyrovnaná, nebo se příběh motal kolem Hordy a Aliance se do toho nějako přidala.. Chtělo by to aspoň nějakého dalšího Benedictuse, co by to u Aliance trochu oživil..

Esperanta 23.01.2018 17:25

@Heakler Rozhodně by chtělo, aby to u Aliance přestalo být tak černobílé. Ale dle mého něco určitě odhalí Before the Storm.

Drakunda 24.01.2018 11:19

@kastroll Rodilej Hordák Druid :P ješte healuješ? :P

Zug 24.01.2018 12:35

Co máš proti Anduinovi a Turalyonovi? První je ve hře už od vanilly, byl velkou součástí komixu a knihy, měl dobrý vývoj v MoP a cool cinematic v Legionu. To je na WoW dobrý charakter progression.
Turalyon je jedna z nejstarších Warcraft postav. I on měl development v dvou knihách a potom na Argusu.
A lidi furt říkají týpkům co vypadají dobře a používají hlavu "homo"? Huh.

Souhlasím, že by měl Blizz dát Aliance trochu víc barvy, ale je třeba si uvědomit, že lidi za Alianci hrajou (většinou) protože chtějí být součástí "morálně dobré a stabilní" frakce. Blizzard z nich nemůže udělat Hordu 2.0 v oblasti příběhu. To by prostě nesedlo komunitě.

kastroll 24.01.2018 12:57

Dracula to si piš ..a pořád to neumim
@Zug mě náctiletej animovanej blondak s učesem od Disneyho z 90 let nepřipadá "dobře vypadající". Věc názoru..to je jedno. A mam proti nim právě tohlecto..že jsou jak z pohádky.

Zug 24.01.2018 13:12

@kastroll Tvoje a moje definice pohádky se asi značně liší. Jasně, nejsou to perfektní postavy s šedou moralitou jako 99% skutečných lidí. Ale to je málo co ve Warcraftu.

Uruquiora 25.01.2018 16:37

Podle tvojí reakce na Turalyona bych řekl, že vůbec nevíš co je zač. Zrovna on je jedna z největších osobností aliance. Má plný právo si vyskakovat na koho chce. To že do legionu nebyl ve wowku neznamená, že nemá svůj příběh a vývoj. Ale to by si musel zabrouzdat krapet před warcraft 3.

kastroll 26.01.2018 07:22

@Uruquiora Tady někdo nepochopil mojí myšlenku. Přečti si to znovu a lépe já se navážim do Anduina s přirovnání Turalyona když začínal

LordWidmont 22.01.2018 21:11

Horda- Čestná a Hrdá, Sylvanas mi nepřijde jako čestná, a spíš než hrdá tak sebestředná...
Ona Hordu zase rozvrátí zevnitř, kdežto Anduin Alianci stmelí

Jikonekt 22.01.2018 22:31

No vsak, to je Horda, zadni slunickari ale dobyvatele Jinak by ani nemusely existovat v ty hre dve strany Hordy a Alliance, ale rovnou by mohli udelat neco jako EU :P A to by bala taaaaaaaaaaakova nudaaaa :P

LordWidmont 23.01.2018 19:21

@Jikonekt
Ale ty frakce se liší
Jinak Horda je víc Sluníčko než Aliance, Aliance je tvrdý feudalismus, kdežto Horda to je samé kmenové shromáždění

Heakler 22.01.2018 20:24

U toho stolu mi přijde, že si všichni posedali tak jak jim to vyhovovalo. Respektive, já si taky raději přisednu k metalistovi s kterým bych hned hodil společnou řeč než k raperovi s kterým bych si neměl co říct A řekl bych, že jim to ani moc nevadí, konec konců ti dva si určitě rozumí spolu víc než se Sylvanas, ke které má naopak blíže právě Nathanos a třeba ten Lor'themar, který i přes moje překvapení je Sylvanas a Hordě loajální mnohem více, než jsem se ještě donedávna domníval. Ještě k tomu stolu Taky nechápu, proč tam je tahle docela neznámá trollka namísto Rokhana.. s Bainem a Varokem by byli dost good trojice

K tomu, proč se Sylvanas nepřidala k provolávání slávy Hordě vidím jednoduchý vysvětlení a tedy že je z toho postu jednoduše unavená, otrávená.. Ani se nedivím, když od třetího Warcraftu žila ve svých temných komnatách v Undercity a teď najednou je pořád v něčí přítomnosti, stále se od ní něco očekává, stále musí být k dispozici a už se prostě nemůže jen tak někam ztratit. Post náčelníka Hordy přijala v dobách války, kdy i ona předpokládala, že bude pro Hordu především jako nejvyšší generál v boji s Legií. To, že bude muset dělat náčelníka a vysedávat v Orgrimmaru a popíjet pivo v síních, které se jen sotva podobají jejímu pravému domovu,.. nad tím určitě v dobách, kdy zemřel Vol´jin a zuřila válka o Azeroth nepřemýšlela. A teď toho možná trochu lituje (zvlášť, když má k dispozici Nathana už ne jen jako rozpadající mrtvolu ).

"Baine a Saurfang a ostatní říkají, že jim nevěnuji dostatek pozornosti. Mí lidé zase říkají, že se jim věnuji až moc. Ať už udělám cokoli, někdo s tím má problém. Copak takhle se dá vládnout?"
Tak vám nevím, ale viděl někdo nový film o Marii Terezii? Extrémně mi to připomnělo začátky její vlády

Abych to shrnul..
Vypadá to zajímavě, na jednu stranu mě mrzí, že se Sylvanas musí tolik přinucovat k něčemu jako je vítězný pochod Orgrimmarem.. Na druhou stranu ji ale chápu i to, že tohle prostě není to o čem by někdy snila, pravděpodobně ani v nejmenším. I přes to, ale věřím že ona je tou nejlepší volbou. Protože náčelník, který není orkem, trollem či taurenem ale pochází z některé z ras, které k Hordě vždy měli trochu dál, jako jsou Opuštění či Elfové, je ten jediný, který může zajistit, že bude náčelníkem pro celou Hordu. Respekt východních ras má od svého zvolení a respekt původních ras Hordy si musí sice získat, ale pokud to bude myslet vážně, určitě charaktery typu Baina a Varoka její snahu přijmou, stejně jako zbytek Hordy..

Hail to the Warchief!

Walther 22.01.2018 17:12

Sylvanas v příštím datadisku zaviní spoustu zla. Lakomost Gallywixe a její nemorální standardy dovedou spoustu chrabrých bojovníků k smrti.

Alliance by si dala říct, ať azerith netěží, ale je do toho tlačena hordou. Sylvanas je jedna z nejzlejších postav Warcraftu. Útok na Gilneas zubožený vlkodlakytýdou, oživování padlých proti jejich vůli (a ještě se diví, že každý nechce být nesmrtelný) a teď příjde poslední rána. Vypálení Teldrassilu. Jediné štěstí, že tenkrát vzal funkci Lich Kinga Bolvar, jinak by si tam sedla ona a byl by Wotlk 2.0.

Jikonekt 22.01.2018 17:16

Jo jo, proste po Garroshovi druhej warchief hordy, kerej ma koule *palec nahoru*
A doufam ze spustu bojovniku najde cestu smrti... na strane Alliance :P

Akari 22.01.2018 15:38

Podle mě ten azerith bude nějaká úplně nová látka, která vznikla chemickou reakcí krve Azerothu, krve/korupce starého boha a něčeho co ten Sargerasův meč vypouští do země. Nebo třeba jinak, doktor Sargeras to s námi myslel dobře a ten meč měl jen "vyoperovat" rakovinu (azerith) z těla naší milované planety a my hlupáci teď budeme využívat tuto rakovinu plnou korupce jako surovinu, stejně jako to dělal Lich King se Sanoritem...oh wait!

Jikonekt 22.01.2018 15:07

Anduin je v těch ingame filmečkách děsnej šampónek :_)

bSaR 22.01.2018 15:06

Hordě chybí orkové, kteří by převzali post warchieva. Já Sylvanas uznávám, ale ne jako náčelníka, to prostě ne. Ten Baine je pro mě aktuálně nejideálnějším kandidátem, ale Blizzard by si měl začít připravovat charakter orského původu, který jednou bude dělat Hordě čest, jako kdysi Orgrim nebo Thrall. Ale pozor, aby to nebyl nějaký další Garosh... to by mohl být průšvih...

Heakler 22.01.2018 19:38

Hordě chybí orkové.. a divíš se? Vždyť už z těch internačních táborů jich Thrall vyvedl nevelké množství, poté byli orkové ti hlavní, co vedli válku s Aliancí a aby toho nebylo málo tak i ten zbytek co zbyl se vraždil mezi sebou ve válce, kde na jedné straně umírali čestní orkové, kteří bojovali za náčelníka proto, že to byl jejich náčelník a na straně druhé orkové, kteří se rozhodli zradit a zachránit Hordu.. Orkové byli tak moc vyčerpaní, že roli strážců Orgrimmaru museli doplnit Taureni a Trollové. Važme si těch pár orků, co ještě žije

Zug 22.01.2018 20:29

@Heakler Arthas oddělal 95% populace Quel'Thalasu, draenei jsou podle všeho jen malá skupinka uprchlíků. Stejně tak s gnómy. Orkové by tímhle tempem měli být už dávno zaniklá rasa (nepočítaje Iron Hordu).

Ve Warcraftu čisla nehrají žádnou roli. Když Blizzard řekne že chce mít batalion quel'dorei nebo legii orků tak to prostě bude a basta. Takové drobnosti, jako populace daných ras, je nezajímají.

Heakler 22.01.2018 20:39

@Zug Tak jasný, že Blizzardu je to ukradený Ale čistě teoreticky je těch orků oproti dobám, kdy pořádali invaze na cizí planety (třeba na Azeroth že ) strašně málo Ono celkově.. kde sakra berou Horda a Aliance tu sílu vést po tolika válkách v tak krátkém období ještě další totální válku proti sobě To všechno odnesou Allied rasy..

Esperanta 22.01.2018 21:57

@Heakler To je dobrej námět na článek.

Jikonekt 22.01.2018 21:58

@Heakler Ve stredoveku se to taky porad mydlilo... aspon byla nejaka "prirozena" regulace populace, ne jako dneska, kdy se na planete mnozime jak kobylky :_) Prikladem Stoleta valka mezi Anglii a Francii nebo pozdeji Tricetileta valka atd. a porad byli lidi, co byli ochotni pozabijet Takze ve fantasy hre bych tohle neresil, navic ten svet Azerothu je "v realu" daleko daleko rozsahlejsi nez jakej ho ukazuje hra. Co ve hre prebehnes za pet minut, to by v relanym meritku toho sveta trvalo nekolik tydnu, kdzy si nepouzil portal... takze populace by tam bylo taky asi dost a dost oproti hre.

bSaR 23.01.2018 09:52

Právě! Ty měřítkové a populační otázky na mě často vyskakují. Např. máme za sebou největší invazi BC, jsme schopni ji odrazit a ještě zničit na její domovské planetě. Když to porovnám s takovou Válkou Prastarých, kde se proti démonům spojili elfíci, prastaré rasy, polobozi a draci, případně Regin of Chaos, tak je to dosti udivující. Za provaz museli táhnout skutečně všichni... V každém případě muselo umřít hafec populace, což není doba ideální na další válku. Člověk si musí říkat, dobře, je to hra...

No a pak to měřítko... Jak velký je Azeroth vzhledem k Zemi? Nebo rovnou v jakém měřítku je hra k fiktivní realitě. Tohle podle mě ve filmu nevychytali :-/

Drakunda 23.01.2018 10:40

Film nevychytali vubec videl sem raz a uz ho nepotrebujem videt a keby ho nevidim asi by bolo lepsie

bSaR 23.01.2018 12:29

Film je klasickou ukázkou dnešní filmové produkce v tom smyslu, že studio (pár hlavounů) kecá režisérovi do jeho práce, respektive do děje. A i když je tím hlavounem Chriss Metzen, tak tady to bylo spíše na škodu. Nicméně, ten film vůbec není špatný. Je to lepší průměr. Třeba storyline orků je až na pár much opravdu super. Ta lidská táhne ten film dost dolů. Každopádně jsem z kina odcházel v rozpacích, film jsem přijal až po nějakém třetím zhlédnutí...

Heakler 23.01.2018 13:57

@Esperanta To teda, s chutí do toho

Zug 22.01.2018 14:05

Hezky napsaný článek, jako vždy. Čtení lore spekulací vždycky rozjasní den. I když to je pondělí... ugh.

Anyway, díky faktu, že psaní WoWka převzala paní Golden jsem docela v klidu hned v několika oblastech; samotný příběh a dialogy snad už nebudou Michael Bay film s hláškami typu "I AM MY SCARS" atd. Taky předpokládám jistou stabilitu. Horda změnila Warchiefa už tolikrát, že ta pozice nenese prakticky žádnou váhu a respekt. xP Sylvanas na tom postu zůstane a stane se z ní uznávaný leader v jejím vlastním stylu. Teď už jsem si tím celkem jistý.

... ale kdyby se náhodou něco stalo tak Baine může kdykoliv zaskočit (Varok ne. To je 110% warrior a 90% badass. 0% politik) .

Jinak se mi hodně líbí Gennův a Anduinův vztah "otec-syn". Hezky se vyplňují. A stejně tak se mi zamlouvá Galwanyx a jeho kapitalistický přístup ke všemu.

Through and through se máme rozhodně na co těšit. Přinejmenším na kvalitní psaní.

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet